praveenp | 27 Aug 09:10 2014
Picon

സൂപ്പർസംരക്ഷണവും മീഡിയവ്യൂവറും

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ജർമ്മൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ സൂപ്പർ
പ്രൊട്ടക്റ്റ് നടത്തിയതിൽ വിക്കിമീഡിയ
ഡവലപ്പർമാർക്കെതിരെ കടുത്ത
പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.

ഉപയോക്താക്കളുടെ സമവായത്തെ യാതൊരു
മാനദണ്ഡവുമില്ലതെ അടിച്ചമർത്താൻ
ശ്രമിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരുകൂട്ടം
വിക്കികളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ എന്ന
നിലയിൽ ഇത്
നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

മീഡിയ വ്യൂവർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ജർമ്മൻ
വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയൂം
എല്ലാവർക്കും സ്വതേ
സജ്ജമായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ
ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും സ്വതേ
സജ്ജമല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ്
വേണ്ടതെന്ന്
സമവായത്തീലെത്തുകയൂം ചെയ്തു. ഇത്
ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഡവലപ്പർമാർ
തയ്യാറാവതെ വന്നതോടെ, അവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക്
വിക്കികളിലെ common.js താൾ ഉപയോഗിച്ച്
തങ്ങളുടെ സമവായം നടപ്പാക്കി. ആ
തിരുത്ത് റിവേർട്ട് ചെയ്ത്,
കോമൺ.ജെഎസ് തങ്ങൾക്ക് മാത്രം തിരുത്താവുന്ന
വിധത്തീൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്താണ്
ഡവലപ്പർമാർ പ്രതികരിച്ചത്. ഈ
(Continue reading)

Picon

Fwd: [Wikimediaindia-l] IMPORTANT: Future of work in India -- a community consultation in Bangalore

ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ഇതുവരെ  കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.

മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മളും നാലോ അഞ്ചോ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണു്. വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്തിൽതന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു് (ആവശ്യമെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പോടെ) പ്രതിനിധികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ശരി.
 (തൽക്കാലം ഞാൻ സ്വന്തം അഭിപ്രായപ്രകാരം കുറച്ചുപേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:India_Community_Consultation_2014 പക്ഷേ, പൊതുവായ കമ്യൂണിറ്റി അഭിപ്രായമാണു വേണ്ടതു്. അതിനാൽ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ തന്നെയാണു് നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളാവേണ്ടതു്.)

ഇന്ത്യയിലെ വിക്കിസമൂഹത്തിനു പൊതുവേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തിനും ഭാവിപരിപാടികൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ അതിപ്രധാനമായ പങ്കുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ.

ബാംഗളൂരോ മുംബായിലോ വെച്ചായിരിക്കും രണ്ടു ദിവസത്തെ ഈ പരിപാടി നടക്കുക.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളുടെ യാത്ര, താമസം, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ചെലവുകളെല്ലാം വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ വഹിക്കും.


-വിശ്വം


---------- Forwarded message ----------
From: Asaf Bartov <abartov <at> wikimedia.org>
Date: Tue, Aug 26, 2014 at 8:42 AM
Subject: Re: [Wikimediaindia-l] IMPORTANT: Future of work in India -- a community consultation in Bangalore
To: Wikimedia India Community list <wikimediaindia-l <at> lists.wikimedia.org>


We have confirmed the dates of the consultation: October 4th and 5th (weekend).  If you haven't do so yet, please do give some thought to the Delegates and Venue sections of the organization page:


I hope some community conversations about delegates are taking place.  As I said 5 days ago, we'd rather have communities nominate delegates, than to have to select people ourselves.  

For communities that do not come up with community nominations, we will be selecting people on the basis of proxy measures such as levels of engagement on wiki, on lists, and good standing (not banned etc.), but this may well not be the optimal delegates from the community's standpoint.

   AsafOn Wed, Aug 20, 2014 at 10:33 PM, Asaf Bartov <abartov <at> wikimedia.org> wrote:
Hello again, everyone.
(I would appreciate forwarding/translation, again)

I hope discussions are underway about nominating delegates for this meeting, as we will need to begin arranging logistics in a couple of weeks.

In the meantime, one of you anonymously offered comments on the talk page, and I have now addressed them, here:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:India_Community_Consultation_2014

I'm particularly calling out to your attention that the meeting is not expected to set the future of work in India, or to bind communities into accepting whatever is agreed upon at the meeting.  On the contrary, it is a joint visioning and strategizing meeting, whose final output, ideally, would be a roadmap, a set of proposals, and a shared understanding of different possible roles of organizations and informal structures in India, all of which would be offered back, on-wiki, to the communities to discuss and develop further, or not. 

Some communities may embrace some of the ideas, others may object or just choose not to adopt them for now, and others still may struggle to even have that kind of conversation.  All of these outcomes are valid, and we are decidedly not looking for (another) one-size-fits-all strategy for all of India.

Please do visit the page and help us decide the venue and begin building the participant list.  We would much rather have communities nominate, as well as individuals self-nominate, to participate, than having to select whom to invite ourselves (though of course we would do that to ensure minimal representation, if we need to).

Thanks,

   Asaf


On Sun, Aug 17, 2014 at 8:50 PM, Asaf Bartov <abartov <at> wikimedia.org> wrote:
Dear fellow Wikimedians,

(this is important and a rare opportunity -- please do take a few moments to read.)

I would like to draw your attention to a major piece of news:

The Wikimedia Foundation is convening a community consultation on the future of Wikimedia work in India, to be held in October in Bangalore, with significant representation from across India, the different projects, and the different language communities.

Please see the following page on Meta for details, context, and to begin discussion the delegates you would like to see participating.  All costs will be borne by the Foundation.

https://meta.wikimedia.org/wiki/India_Community_Consultation_2014

Let's try and keep discussion on the talk page of that page on Meta, so everyone can follow, even people not on this list.

Also, your help in forward this widely, translating as necessary, etc., would be MUCH appreciated.  Again, this is an important opportunity, and we need to ensure we get every community's attention.

I look forward to this conversation very much!

   Asaf

--
    Asaf Bartov
    Wikimedia Foundation

Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Help us make it a reality!--
    Asaf Bartov
    Wikimedia Foundation

Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Help us make it a reality!--
    Asaf Bartov
    Wikimedia Foundation

Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Help us make it a reality!

_______________________________________________
Wikimediaindia-l mailing list
Wikimediaindia-l <at> lists.wikimedia.org
To unsubscribe from the list / change mailing preferences visit https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaindia-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
Sivahari Nandakumar | 22 Aug 06:57 2014
Picon

സ്വതന്ത്ര ലൈസന്‍സില്‍ ഒരു പുസ്തകം കൂടി....

DAKF തൃപ്പൂണിത്തുറ കണ്‍വീനറും, DYFI എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും, കലാകാരനുമായ പി. വാസുദേവന്‍ Pvasudevan Ernakulam രചിച്ച "തിമിലയിലെ ജാതിക്കാലം" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം 2014 സെപ്റ്റംബർ 14 (ഞായർ ) രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃപ്പൂണ്ണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ടിൽ ശ്രീ . വി .എസ് .അച്യുതാനന്ദൻ നിർവഹിക്കുന്നു. CC-BY-SA 2.5 ലൈസന്‍സ് പ്രകാരമാണ് പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം....

--
with warm regards
Sivahari Nandakumar
Appropriate Technology Promotion Society
Eroor, Vyttila 09446582917
http://sivaharicec.blogspot.com
--------------------------------------------------------
      fighting for knowledge freedom
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
Vishnu | 19 Aug 14:52 2014
Picon

(Announcement) Nitika's exit from CIS-A2K

Dear fellow Wikimedians,

It’s with regret that I announce the exit of Nitika Tandon as Programme Manager of CIS-A2K on July 31, 2014. Sorry for this delayed announcement.

As many of you know, Nitika joined the Wikimedia movement in August 2011 as a Consultant for the WMF's India Programme. She later on transitioned into the CIS-A2K program in September 2012. Nitika has played quite an important role in the CIS-A2K programme since then.

CIS would like to thank her for all her valuable contributions to the Wikimedia movement and particularly in anchoring the Konkani language plan during the last one year. As a Konkani language anchor Nitika did her best in helping the Konkani Wikipedia community grow. During her stint at CIS-A2K, Nitika also had put concerted efforts to build partnerships with the Goa University and the Nirmala Institute of Education and in sharing the A2K's work openly with the Wikimedia community.

We wish Nitika the best in life!

Vishnu
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
Picon

Re: Wikiml-l Digest, Vol 72, Issue 6

ഞാനും വരാം .... തിയ്യതി അറിയിക്കുമല്ലോ...


On Fri, Aug 15, 2014 at 5:31 PM, <wikiml-l-request <at> lists.wikimedia.org> wrote:
Automatic Cleanup: keep last 10 emails (wikiml-l-request <at> lists.wikimedia.org) Edit rule | Delete rule | Mark important

Send Wikiml-l mailing list submissions to
        wikiml-l <at> lists.wikimedia.org

To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
        https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
        wikiml-l-request <at> lists.wikimedia.org

You can reach the person managing the list at
        wikiml-l-owner <at> lists.wikimedia.org

When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of Wikiml-l digest..."

Today's Topics:

   1. Re: വിക്കി പഠന ശിബിരം (Fuad Jaleel)
   2. Re: വിക്കി പഠന ശിബിരം
      (AKBARALI CHARANKAV)


---------- Forwarded message ----------
From: Fuad Jaleel <fuadjaleel <at> gmail.com>
To: Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l <at> lists.wikimedia.org>
Cc: 
Date: Fri, 15 Aug 2014 11:14:47 +0530
Subject: Re: [Wikiml-l] വിക്കി പഠന ശിബിരം
ഞാനും കൂടി .! വരണമെന്നുണ്ട്. കണ്ണന് മാഷും, സുഗ്ഗീഷും , ഞാനും കൂടീ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും വണ്ടി കേറി വരാം. നേരത്തെ അറിയിക്കുക.


2014-08-14 12:09 GMT+05:30 kannan shanmugam <fotographerkannan <at> gmail.com>:

സുഹൃത്തുക്കളെ,

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ്

വച്ച് കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു വിക്കി പഠന ശിബിരത്തിന് സാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. ?കോഴിക്കോടോ പരിസരത്തോ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളാരൊക്കെയാണുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ഐ.റ്റി സ്കൂളിലെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകും. സെപ്റ്റംബറില്‍ ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് നടത്തുന്നതാകും സൗകര്യം. ആരൊക്കെയുണ്ട്?

GVHS SCHOOL NADAKKAVE, KOZHIKODE

കണ്ണന്‍

സര്‍ക്കാര്‍ പള്ളിക്കൂടം കണ്ട്ക്കാ.....

കണ്ടിട്ടില്ലേ ബാ
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l--
Yours cordially
Dr.Fuad Jaleel


---------- Forwarded message ----------
From: AKBARALI CHARANKAV <sirajnewswdr <at> gmail.com>
To: fuadjaleel <at> gmail.com, Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l <at> lists.wikimedia.org>
Cc: 
Date: Fri, 15 Aug 2014 11:48:16 +0530
Subject: Re: [Wikiml-l] വിക്കി പഠന ശിബിരം
ഞാനുമുണ്ടാകും.തിയതി കൂടി അറിയട്ടേ.....2014-08-15 11:14 GMT+05:30 Fuad Jaleel <fuadjaleel <at> gmail.com>:
ഞാനും കൂടി .! വരണമെന്നുണ്ട്. കണ്ണന് മാഷും, സുഗ്ഗീഷും , ഞാനും കൂടീ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും വണ്ടി കേറി വരാം. നേരത്തെ അറിയിക്കുക.


2014-08-14 12:09 GMT+05:30 kannan shanmugam <fotographerkannan <at> gmail.com>:

സുഹൃത്തുക്കളെ,

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ്

വച്ച് കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു വിക്കി പഠന ശിബിരത്തിന് സാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. ?കോഴിക്കോടോ പരിസരത്തോ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളാരൊക്കെയാണുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ഐ.റ്റി സ്കൂളിലെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകും. സെപ്റ്റംബറില്‍ ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് നടത്തുന്നതാകും സൗകര്യം. ആരൊക്കെയുണ്ട്?

GVHS SCHOOL NADAKKAVE, KOZHIKODE

കണ്ണന്‍

സര്‍ക്കാര്‍ പള്ളിക്കൂടം കണ്ട്ക്കാ.....

കണ്ടിട്ടില്ലേ ബാ
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l--
Yours cordially
Dr.Fuad Jaleel

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l


To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l--

Regards,


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
Vishnu | 18 Aug 11:50 2014
Picon

Fwd: [Wikimediaindia-l] IMPORTANT: Future of work in India -- a community consultation in Bangalore

The below mail FYI. Hope to see active participation from the Malayalam Wikimedia community. This is a good opportunity for all of us to come up with a shared vision for the Wikimedia movement's growth in India.

Best,
Vishnu


-------- Forwarded Message -------- Subject: Date: From: Reply-To: To:
[Wikimediaindia-l] IMPORTANT: Future of work in India -- a community consultation in Bangalore
Sun, 17 Aug 2014 20:50:36 -0700
Asaf Bartov <abartov-AeOJrEpdGNeGglJvpFV4uA@public.gmane.org>
Wikimedia India Community list <wikimediaindia-l-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org>
Wikimedia India Community list <wikimediaindia-l-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org>


Dear fellow Wikimedians,

(this is important and a rare opportunity -- please do take a few moments to read.)

I would like to draw your attention to a major piece of news:

The Wikimedia Foundation is convening a community consultation on the future of Wikimedia work in India, to be held in October in Bangalore, with significant representation from across India, the different projects, and the different language communities.

Please see the following page on Meta for details, context, and to begin discussion the delegates you would like to see participating.  All costs will be borne by the Foundation.

https://meta.wikimedia.org/wiki/India_Community_Consultation_2014

Let's try and keep discussion on the talk page of that page on Meta, so everyone can follow, even people not on this list.

Also, your help in forward this widely, translating as necessary, etc., would be MUCH appreciated.  Again, this is an important opportunity, and we need to ensure we get every community's attention.

I look forward to this conversation very much!

   Asaf

--
    Asaf Bartov
    Wikimedia Foundation

Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Help us make it a reality!


_______________________________________________
Wikimediaindia-l mailing list
Wikimediaindia-l <at> lists.wikimedia.org
To unsubscribe from the list / change mailing preferences visit https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaindia-l
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
Vishnu | 14 Aug 12:00 2014
Picon

Statement on CIS-A2K's FDC Proposal

Dear Wikimedians, WMIN EC, FDC Members, FDC Staff and the WMF Board:

*sorry for X posting and for the long e-mail*

This statement is in response to the CIS-A2K's FDC proposal discussions during the months of April to June 2014. For those of you who would like to know the context please see the discussion pages on meta here [1] & [2]. Apologies for putting out this statement at least a couple of weeks late.

It was in September 2012 that CIS was given an opportunity and a responsibility to serve and grow the Wikimedia movement in India through our Access to Knowledge (A2K) program. As many of you know we have left no stone unturned in doing our best to growing the free culture/open knowledge movement in India and in Indian languages. CIS is grateful to the Wikimedia movement from which we have learned immensely as an organization. We are yet again grateful to all you for reposing the trust and responsibility yet again in the A2K program with the FDC Grant [3]. Even more so as our FDC application went through a rigorous community feedback.

Some interesting stats on the CIS-A2K FDC proposal: the entire discussion ran into approximately 75,000 words. Of this CIS-A2K's responses consisted about 28,000 words and 47,000 words were by the community members, WMIN EC members, FDC staff and FDC members. This is probably the longest discussion on any of the FDC proposals so far. 25 Wikimedians (of this about 8 are “new users who have not edited since”); 4 out of 7 WMIN EC members; 4 FDC members; 4 FDC/WMF staff; and 1 WMF Board member took part in the CIS-A2K FDC proposal discussion.

On a candid note, some of the community engagement during the FDC process was painful like walking on fire, but we are glad that we have gone through this process. We thank each and everyone who has engaged with our A2K work and the program proposals that we have put forth for the next year. We have learnt some useful lessons and assure you that we will continue to improve upon our programmatic efficiency, efficacy, accountability and transparency.

We would also like to take this opportunity to reflect on some of the critical points of feedback that we received from all of you and outline the steps that we have taken or plan to take.

1) The Grant proposed is too high within the local context. Especially Salaries and the Administrative costs were considered to be high. (This was echoed by many Wikimedians - Ravi, Dhaval, Hari & Pradeep; WMIN EC members Karthik & Pranav; FDC Staff and FDC members. Some specifically suggested that we consider revising the salaries at least to bring them on par with the existing salaries within CIS.)

We have taken the community's feedback to CIS Board and our Board concurred with the community's feedback and suggested that we take appropriate measures to bring in some sort of parity in salaries for the A2K team, and noted that this will be better in the long run. Accordingly we have revised the CIS-A2K team salaries taking into consideration the following factors a) feedback from the Community and FDC; b) performance of the team member during the last one year (i.e. until March 2014); and c) scope of work for the coming year based on the draft work plans. *We would like to inform that the total revised staff salary budget is less than 35% from what was proposed to the FDC.* The average monthly salary of the A2K team under the FDC grant will be about Rs. 73,000/- per month. Further CIS will also raise some portion of the salary. Please see here [4] for the revised salary structure for the CIS-A2K team which is effective from July 1, 2014. We have also reduced some of the costs against Team travel across the plans. This and the other changes to the budget will soon be shared with the community.


2) Ambitious scaling up of the language specific strategy that CIS-A2K has adopted and the sustainability of the growth. Also the number of proposed plans is too ambitious. (FDC members, Staff along with Ravi and Blue Rasberry).

We have taken this feedback into consideration and decided to limit the language specific plans to 5 (4 existing and 1 new), and will suspend 2 language area plans . Since we started to actively work with the Wikimedia movement (from Sept. 2012), sustainable and qualitative growth of Indic Wikimedia projects has been one of our core concerns. We have already stated the measures that we will proposed to take up towards sustainability of the various initiatives in our response to the questions raised on Meta during the FDC proposal process. We look forward to seeking more ideas from the community on this aspect as we continue to work with them through the next 12 months. CIS-A2K will also cut down some of the proposed stand-alone projects. Based on the community's feedback we will soon share revised plans that will guide our work for the next one year.

3) Focus on policy, advocacy and content donation and acquisition. (FDC members and Pradeep.)

CIS-A2K program will more pro-actively look at various possibilities of influencing policy in creating an enabling environment for open knowledge and Wikimedia movement in India. We have already put in efforts to create policy level changes in each of the language area and some of them may fructify soon. However, it is important to note that any kind of policy work is difficult to quantify to visibly demonstrate the impact and to appropriately claim attribution of success. We will also put more effort in bringing Indic content in the open. We are incorporating this suggestion in revising the plans.

4) Independent community review of the work done by CIS-A2K. (Ravi and Pradeep)

We see the importance of this suggestion. As stated here <link> CIS-A2K did propose for a Community led review in our last year's plans. However, this could not materialize for various reasons. We have internally discussed on how best we could ensure that this is done. In the coming weeks we will share some ideas for the community's feedback on how we could collectively create a structure that will independently and periodically review the work done by CIS-A2K and other movement entities. We will use this learning in the next one year.

5) Community involvement in the programs and activities catalyzed by CIS-A2K. (Ravi, Hari, Pradeep, some from WMIN EC, FDC members and staff)

We disagree with this aspect of the feedback, especially with regard to the four language areas (Kannada, Konkani, Odia and Telugu). CIS-A2K was privileged to have the active involvement of these language communities and the proposed plans for July 2014 to June 2015 were discussed with the respective language community across various channels. We believe that there is a silent majority across these language communities and also in other language communities that actively engages with CIS-A2K and our work. However, we do recognize the importance of appropriately capturing the community mandate to CIS-A2K publicly (especially on wiki). We are exploring various means of capturing the community's involvement. We also believe it is important for the FDC, WMF and Wikimedia movement in India to find ways of listening to this silent majority of the community members who otherwise choose not to be very vocal on the mailings lits and Meta.

6) Impact of the language specific strategy. (Pradeep, Hari, Ravi, Ansuman, Dhaval, Shyamal, some from WMIN EC and FDC members)

CIS-A2K believes that it's language specific strategy, has been effective in growing the respective Wikimedia projects. We have already brought in a significant traction to each of the four language area projects and associated communities. Though it is too early to assert (as we rolled-out plans based on this strategy a year ago in June 2013) we believe that our language specific strategy is already yielding productive results. Other than the “independent community review” we will explore even more robust methodology/ies to demonstrate the impact of the language strategy. However, we welcome continuous feedback from the community which help us to learn and progress collectively. The community feedback if it is of formative in nature than summative would be a significant value add for us to make swift changes.

7) Natural/Organic v. Artificial/Inorganic growth of Indian language Wikipedias. (Ravi, Pradeep & FDC members)

CIS-A2K does not see the bright line that is being drawn about organic v. inorganic growth within the context of Wikimedia movement (in India). There are many nuances to this debate and it is not productive to pitch these as mutually exclusive approaches. Further, our experience taught us that what is organic (to be done by volunteers) and what is inorganic (could be supported by paid professionals) changes from a language community to language community and their context. There is no one model. We believe it is important to respect this diversity across language communities in India. For instance, some language communities (given their current context) feel that Wikipedia Outreach should be supported by paid professionals whereas some think it should be done by volunteers. While we appreciate the broader philosophy that define each of these approaches, we have been putting every effort to bring the best of both of these approaches in our work. We strongly believe that there is an immense amount of learning for all of us as a movement, if we could collectively explore how to best utilize volunteers and voluntary sector professional energies than to pitch them as mutually exclusive. At the end of the day we all are driven by the same collective vision of growing open knowledge.

We will soon share the revised plans and budget for the next year and look forward to your continuous engagement in our collective dream of further growing the Wikimedia and open knowledge movement in India.

Best wishes,

Vishnu
CIS-A2K
Note: This is being put up on Meta here [1]

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants_talk:APG/Proposals/2013-2014_round2/The_Centre_for_Internet_and_Society/Proposal_form
[2] https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants_talk:APG/Proposals/2013-2014_round2/The_Centre_for_Internet_and_Society/Staff_proposal_assessment
[3] https://meta.wikimedia.org/wiki/FDC_portal/Board_decisions/2013-2014_round2
[4] http://bit.ly/1sY6XQU


<!-- <at> page { margin: 2cm } TD P { margin-bottom: 0cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } -->
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
kannan shanmugam | 14 Aug 08:39 2014
Picon

വിക്കി പഠന ശിബിരം


സുഹൃത്തുക്കളെ,

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ്

വച്ച് കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു വിക്കി പഠന ശിബിരത്തിന് സാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. ?കോഴിക്കോടോ പരിസരത്തോ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളാരൊക്കെയാണുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ഐ.റ്റി സ്കൂളിലെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകും. സെപ്റ്റംബറില്‍ ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് നടത്തുന്നതാകും സൗകര്യം. ആരൊക്കെയുണ്ട്?

GVHS SCHOOL NADAKKAVE, KOZHIKODE

കണ്ണന്‍

സര്‍ക്കാര്‍ പള്ളിക്കൂടം കണ്ട്ക്കാ.....

കണ്ടിട്ടില്ലേ ബാ_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
Picon

വാമൊഴി അവലംബം

സുഹൃത്തുക്കളെ,
വാമൊഴി അവലംബം എന്നൊരു പദ്ധതിയേക്കുറിച്ച് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഒരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. അധികമാരും കാണാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ പിന്നീട് ചർച്ചകളൊന്നും തന്നെ നടന്നില്ല.

ഇന്ന് ഇതു വീണ്ടും പൊക്കിക്കോണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് പഴയ പദ്ധതിയേക്കുറിച്ച് ഓർമ്മവന്നത്..

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിതാൾ നോക്കുക.

ചർച്ച ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ചയാകാം.

സസ്നേഹം,
--
*   * Sugeesh | സുഗീഷ്
     Gujarat  | തിരുവനന്തപുരം
7818885929 | 9539685727_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
Adv. T.K Sujith | 3 Aug 04:30 2014
Picon

Re: വിക്കിമാനിയ 2014 - മലയാളി പ്രാതിനിധ്യം

ഏവര്‍ക്കും ഉല്ലാസപ്രദമായ യാത്രയും വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിക്കിമാനിയാ അനുഭവങ്ങളും നേരുന്നു...

സുജിത്ത്


2014, ആഗസ്റ്റ് 3 3:59 AM ന്, Netha Hussain <nethahussain <at> gmail.com> എഴുതി:
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,

   വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും ആഗോള സംഗമമാണ് വിക്കിമാനിയ [1]. ഈ വർഷത്തെ വിക്കിമാനിയ നടക്കുന്നത് ലണ്ടനിലാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ 10 വരെയാണ് പരിപാടി.

  ഇത്തവണ വിക്കിമാനിയയിൽ എന്നോടൊപ്പം, വിശ്വേട്ടൻ (User: Viswaprabha), സന്തോഷ് (User: Santhosh.thottingal), കാവ്യ (User: Kavya Manohar) എന്നിവരാണ് മലയാളികളായുള്ളത്. വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഗ്രാന്റ്മേക്കിങ്ങ് ടീമിന്റെ ഡയറക്ടറും, മലയാളിയുമായ അനസൂയ സെൻ ഗുപ്തയും വിക്കിമാനിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. 


വിക്കിമാനിയയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും ക്ഷണവും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിസ ലഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം സജീവ വിക്കിമീഡിയനായ മനോജ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. 

മലയാളികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ/പാനലുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് :

1. https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/Submissions/Machine_aided_article_translation (സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങൽ)
3. https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/Submissions/Zero-cost_strategies_for_Wikimedia_outreach (നത ഹുസൈൻ & ജെഫ് ആലപ്പാട്ട്)
6. https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/Submissions/Diversity_Workshop:_Gender_gap_strategy_into_action (പഠനശിബിരം - അനസൂയ സെൻ ഗുപ്ത, നത ഹുസൈൻ)

വിശ്വേട്ടനും, സന്തോഷിനും, കാവ്യയ്ക്കും യാത്രാമംഗളങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. 


--
Netha Hussain
Student of Medicine and Surgery
Govt. Medical College, Kozhikode
Blogs : nethahussain.blogspot.com
swethaambari.wordpress.com


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l--
Adv. T.K Sujith     | അഡ്വ. ടി.കെ സുജിത്
Alappuzha, Kerala | ആലപ്പുഴ, കേരളം
09846012841

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
Netha Hussain | 3 Aug 00:29 2014
Picon

വിക്കിമാനിയ 2014 - മലയാളി പ്രാതിനിധ്യം

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,

   വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും ആഗോള സംഗമമാണ് വിക്കിമാനിയ [1]. ഈ വർഷത്തെ വിക്കിമാനിയ നടക്കുന്നത് ലണ്ടനിലാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ 10 വരെയാണ് പരിപാടി.

  ഇത്തവണ വിക്കിമാനിയയിൽ എന്നോടൊപ്പം, വിശ്വേട്ടൻ (User: Viswaprabha), സന്തോഷ് (User: Santhosh.thottingal), കാവ്യ (User: Kavya Manohar) എന്നിവരാണ് മലയാളികളായുള്ളത്. വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഗ്രാന്റ്മേക്കിങ്ങ് ടീമിന്റെ ഡയറക്ടറും, മലയാളിയുമായ അനസൂയ സെൻ ഗുപ്തയും വിക്കിമാനിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. 

വിക്കിമാനിയയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും ക്ഷണവും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിസ ലഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം സജീവ വിക്കിമീഡിയനായ മനോജ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. 

മലയാളികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ/പാനലുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് :

1. https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/Submissions/Machine_aided_article_translation (സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങൽ)
3. https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/Submissions/Zero-cost_strategies_for_Wikimedia_outreach (നത ഹുസൈൻ & ജെഫ് ആലപ്പാട്ട്)
6. https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/Submissions/Diversity_Workshop:_Gender_gap_strategy_into_action (പഠനശിബിരം - അനസൂയ സെൻ ഗുപ്ത, നത ഹുസൈൻ)

വിശ്വേട്ടനും, സന്തോഷിനും, കാവ്യയ്ക്കും യാത്രാമംഗളങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. 


--
Netha Hussain
Student of Medicine and Surgery
Govt. Medical College, Kozhikode
Blogs : nethahussain.blogspot.com
swethaambari.wordpress.com

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l <at> lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l

Gmane