Nexhat Ibrahimi | 13 Apr 21:05 2005
Picon

Imam Ebu Hanifeh

Njoftim!

Me 12. 04. 2005 ne botim te SHB "Zeri Islam", nga shtypi doli nje nga veprat me te njohura klasike te besimit islam (akaid): Imam Ebu Hanifeh, FIKH'UL-EKBER, Prizren, 2005, fq. 120 (me tekstin arabisht, perkthim dhe koment dhe nje studim hyres per kontributin e Ebu Hanifes ne fushen e akaidologjise.

Vepra paraqet nje freski dhe kontribut ne kete fushe shkencore, por edhe per fushat e aferta. Vepra eshte e shoqeruar me aparature shkencore dhe 79 burime, vepra, artikuj. Mund te gjendet pothuaj neper te gjitha librarite fetare islame ne Kosove e Maqedoni, e shpresoj edhe ne Shqiperi.

Me pershendetje!

Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

BeqirS | 14 Apr 13:11 2005
Picon

Nje i dehur me makine per pak u merr jeten nje familje shqiptare

Nje i dehur me makine per pak u merr jeten nje familje shqiptare
 
Three hurt in hit-and-run
 
 
Ilda Ujkaj, who is in a coma after a hit and run crash.
 
 
April 12, 2005

Wracked with pain and stricken with grief, a tearful mother yesterday recalled the car accident that seriously injured her daughter and cousin after their vehicle was hit by an allegedly drunken driver.

Fatbardha Ujkaj, 37, said she, her husband, Ymer Ujkaj, 42, their daughter, Ilda, 10, and a cousin, Salma Purovic, 18, were returning home to Manhattan after attending a wedding for 800 Sunday night at the Crystal Palace catering hall in Astoria.

"We left because she [Salma] had to get home to her 6-month-old baby, and my daughter had to go to school in the morning," Ujkaj said as she sat in a wheelchair in the lobby of Long Island Jewish Medical Center in New Hyde Park, where her daughter was being treated in the pediatric intensive care unit after being transferred from Elmhurst Hospital Center.

As Ymer Ujkaj drove south on 31st Street to the Queensb oro Bridge at 12:05 a.m. yesterday, Gerard Gormley of 25-10 Crescent St. in Astoria ran a red light on 35th Avenue and plowed his 1991 Caprice into the back door of the Ujkaj family's 2002 Taurus, police said.

"We had a green light. He was coming very fast ... My husband tried to pass, but it was too late," said Ujkaj, her arm in a sling and a large white bandage protecting a wound on her face. "It happened so fast you can't believe it."

Fatbardha Ujkaj said she suffered a broken shoulder, Ilda suffered a concussion and Purovic suffered a broken leg and head injuries. Her husband refused medical attention, police said.

Fatbardha Ujkaj said an unnamed nurse came to the family's aid at the accident scene, helping to avert further tragedy.

"I don't know who she is, I don't know how to thank her, but I would like to thank her. 'Thank you,'" said Ujkaj, who emigr ated from Albania with her family seven years ago.

Gormley fled the scene in his car, but not before his license plate fell off from the force of the crash.

Gormley, 37, was found a short time later in front of his home. He has been charged with driving while intoxicated and felony leaving the scene of an accident. Police say his blood alcohol level was .20, more than double the legal limit of .08.

Between tears and wincing from pain, Ujkaj managed a slight smile when she talked about Ilda, a fifth-grader at Manhattan New School.

"She's playful. She likes to play around," Ujkaj said. "She likes swimming, gymnastics, and she plays the clarinet. Oh, and she likes baseball. The Yankees. She likes to go out and play with her brother."

As Ujkaj grew quiet, her brother, Ari Balija, 26, comforted her. But the contradiction of how the evening had started with such joy and ended so badly weighed on him.

"We had so much fun; to finish like that is sad," Balija said. "If I could know him [Gormley] and if he had family, he would know the suffering like we have now."

Staff writer Russell Berman contributed to this story.


Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Nexhat Ibrahimi | 14 Apr 19:04 2005
Picon

Islami dhe cionizmi


Ismail Raxhi El-Faruki

 

Islami dhe cionizmi[1]

 

          Cionizmi, e jo hebraizmi

 

Islami nuk i kund vihet hebraizmit por e konsideron religjion të Zotit. Islami e pranon Zotin hebraik, d.m.th. Zotin e Ibrahimit (Abrahimit), Ismailit, Is’haqut (Isakut), dhe Jakubit (Jakobit). Ai pranon Musanë (Mojsien), për felajmërues, dhe Torën si shpallje të Zotit. Islami nuk e sjellë në pyetje hebraizmin, por hebraikët, dhe këtë së pari lojalitetin e tyre ndaj ligjeve të Torës e pastaj edhe tërësinë e tekstit të Torës. Në atë kuptim, islami pajtohet me shumicën e hebraikëve në histori në aspekt të pyetjes së parë, dhe me ata hebraikë (reformistët, konservativistët, rekonstrukcionistët, që kanë pranuar kritikën biblike në aspekt të pyetjes së dytë. Më parë mund të thuhet se islami i kundërvehet cionizmit, politikës dhe sjellje s cioniste.

Cionizmi është lëvizje që e ka iniciuar Theodor Herzl, pas dëshpërimit në aferën Drayfus. Qëllimi i lëvizjes është që ta transformojë Palestinën dhe territoret fqinje në shtet hebraik "ashtu hebraik sikur që është Anglia angleze". Përpjekja cioniste në arritjen e atij qëllimi është plotësisht makiaveliste. Synimit të tij me vetëm një cak i është dhënë prioritet absolut jashtë të gjitha konsideratave, duke i kyqur edhe ato morale.

Pas fitimit të deklaratës së Balfouroit, cionizmi ka bërë çdo gjë që ta arrijë vendin. Nuk është ndaluar para asgjësë në atë përpjekje, duke inkuadruar edhe aplikimin e presionit, kërcënimit, mitos, spekulimit dhe largimit të detyrshëm të bujqëve palestinezë nga toka që e kanë trashëguar gjatë mileniumeve nga gjyshërit e vet.

Islami e gjykon cionizmin për shkaë të krimeve të tij kundër disa palestinezëve dhe palestinezeve, kundër ekzistimit kolektiv të palestinezëve, kundër individëve ­ arabë nga vendet përreth sikur edhe kundër Ummetit. Islami kërkon që të përmirësohet edhe padrejtësia më e vogël e shkaktuar të pafajshmëve. Për këtë islami ia imponon të gjithë muslimanëve përgjatë botës obligimin të ngriten sikur një dhe ta vënë pikën në padrejtësi dhe t'i kthejnë udhëtarët në vendin e tyre, në shtëpitë dhe pronat e tyre. Përdorimi i paligjshëm cionist të çdo pasurie të luajtshme ose të paluajtshme nga koha e okupuacionit britanik duhet të paguhet e të kompenzohet. Për këtë shkak, qëndrimi islam nuk i lë rast shtetit cionist pos të zhduket e të rraf shohet me tokën, kurse pasuria e tij të konfiskohet që të paguhen borxhet e tij. Ky obligim ­ zbrapsja, ndalimi dhe përmirësimi i padrejtësive ­ është obligim kolektiv religjioz (fard kifaja) i ummetit‚ dhe obligim personal religjioz (fard 'ajn)‚ i çdo muslimani dhe muslimaneje të aftë të rritur në botë, deri sa ummeti‚ zyrtarisht nuk e merrë obligimin që t'i kryej. Mbrojtja e ummetit, d.m.th. e çdo krahine në të cilën ka valuar njëherë flamuri islam, është xhihad dhe kjo është detyra më e rëndësishme religjioze. Përmbushja e kësaj detyre është falah‚ (lumturi, në këtë dhe në atë botë, d.m.th. fitorja në këtë botë, martirëzia dhe parajsa në këtë. (Qur'an, III. 169). Mbi të gjitha, Zoti iu udhëron muslimanëve "që të shërbehen me të gjitha mënyrat dhe mjetet e fuqisë në mënyrë që ta ngadhënjejnë armikun dhe shpejtë ta përfundojnë luftën". (VIII, 60).

Mirëpo, rrënimi i shtetit cionist nuk do të thotë domosdoshmërisht edhe shkatërrimi i jetave hebraike dhe pronësisë hebraike. Shkatërrimin e tillë, ndërkaq, islami do ta konsideronte të keqe të domosdoshme nëse forcat cioniste i kundërvihen këtij rrënimi dhe procesit të përvetësimit të vendit. Parimi i parë islam është që në agresion dhe padrejtësi duhet përgjigjur njëjtë (II, 194). Kapërcimi i kësaj në tërësi është i ndaluar. Përveç kësaj, sipas islamit, armiqësitë duhet pushuar posa të pushojë rrezistenca. Të vazhdohet me këtë edhe pas pajtimit është padrejtësi e pafalshme (VII, 61, V, 90). Islami iu urdhëron muslimanëve që kurrë mos të gabojnë, që mos të shkojnë më tej se çrrënjosja e padrejtësisë, që kurrë mos t'i japin lehtësim kurrfarë urrejtjeje qoftë edhe me rritjen më të vogël të vuajtjes, por të sillen me armikun po ashtu si është sjellur ai me ta, masa për masë (V, 45). Islami barabartë iu urdhëron ithtarëve të vet që mos të kursejnë angazhimin, mjetet ose pasurinë që luftën ta përfundojnë me fitore. Nuk vendosë kurrfarë kufiri kohor për shpalljen ose zhvillimin e luftës, sepse, obligimi moral religjioz është ex hypothesi‚ jashtëkohor. Islami mbi të gjitha rekomandon liri, mëshirë dhe falje (ibid). Por, këto virtyte nuk mund të jenë detyruese, ato kanë vlerën morale nëse zbatohen nga pozicioni i forcës dhe vetëmjaftueshmërisë. Përveç kësaj, ato janë strikt personale. Ato duhet të jenë objekt i vendimit personal që e ka sjellë personi i lirë që ta kenë vlerën morale që vetë e kërkojnë.

Padrejtësia që e ka bërë cionizmi është aq komplekse, aq e komplikuar dhe aq e rëndë që praktikisht nuk ka mënyrë që të ndalet ose përmirësohet pa luftë të rreptë në të cilën ushtria cioniste, shteti dhe të gjitha institucionet e tij publike do të duhej të shkatërroheshin. Madje sikur edhe bota perëndimore në tërësi t'i ngrejë duart nga shteti cionist, udhëheqja cioniste edhe më tej do të grumbullonte forca të mjaftueshme dëshpëruese që të mbijetojë. Sepse ai sipas natyrës është shtet ideologjik, domosdoshmërisht i përgatitur që veten ta shpëtojë në çdo kusht të shprehur me jetat njerëzore dhe me pasuri. Prandaj, të gjitha këto janë shkaqe për muslimanët e botës që ta kuptojnë më seriozisht dhe të përgatisin plane realiste që pa dys him janë të aftë t'i aplikojnë.

Kur shteti cionist, ushtria e tij dhe institucionet tjera publike njëherë të shkatërrohen, do të duhej ballafaquar me problemin ç'të bëhet me popullsinë e tij. Se islami nuk mundet dhe nuk dëshiron të merret vesh me cionizmin, është leksion që çdo hebraik që jeton në botën muslimane duhet të mësojë. Së këndejmi, islami nuk do të durojë konstituimin e alternativës cioniste shtetit cionist. Të gjithë cionistët që dëshirojnë të jetojnë në botën muslimane do të duhej të decionizoheshin, të shpërnguleshin ose të ballafaqohen me ndjekjet gjyqësore për shkak të veprimtarive të veta cioniste. Decionizmi, duhet të kihet parasysh, është refuzimi i cionizmit, programit prolitik për transformimin e Palestinës në shtetin hebraik sipas shembullit evropian ose perëndimor.

 

 

            ISLAMI DHE PROBLEMI HEBRAIK

 

Pikërisht pasimi i njëjtë i islamit që kërkon nga muslimanët të shkojnë në skaj të botës në mënyrë që të zhdukin padrejtësinë barabartë duhet të aplikohet ndaj johebraikëve sikur edhe ndaj hebraikëve që pësojnë padrejtësi. A mund të ketë kurrfarë dyshimi, në sytë e muslimanëve, që hebraiku të pësojë padrejtësi nga ana e perëndimit të krishterë?

Përgjigjja është shprehimore. Është e sigurtë se hebraiku ka qenë viktimë e padrejtësisë në Perëndim, dhe është e sigurtë se Zoti i ka urdhëruar muslimanit që t'i ndihmojë shpëtimit të tij, që ta çlirojë nga vuajtjet  dhe t'i ndihmojë ta sendërtojë lirinë, sigurinë dhe paqen e vet. Së këndejmi nuk mund të ketë dyshim, duke folur me gjuhën islame, se bota e islamit religjiozisht është i obliguar që të luftojë për çështjen hebraike kundër të krishterëve, se islamin duhet akuzuar deri sa lëshon rastin që ta bëjë këtë. Vërtet, preokupimi për çështjen e të ndjekurit ka qenë komponent thelbësore e islamit në Meke dhe Medine, në botën muslimane dhe në Evropë. Për këtë shkak, hebraikët nga Damasku , Spanja, sikur edhe nga Stambolli, nga Ballkani dhe nga Evropa e Mesme i kanë ndihmuar muslimanët me rastin e pushtimit të atyre territoreve. Vetë hebraikët kanë qenë të bindur se lufta e islamit dhe ithtarëve të tij për drejtësi ka qenë e sinqertë. Ç'mund të ofrojë islami në mënyrë që të pushojë vuajtja e hebraikëve në botën moderne?

Islami ofron zgjidhje të përkryer për problemin hebraik që i ka shtrënguar hebraikët dhe Perëndimin dy mileniume. Zgjidhja është që hebraikëve të botës t'u jepet e drejta të banojnë kudo që dëshirojnë si qytetarë të lirë të shtetit sipas zgjidhjes së vet. Atyre që me arsye ndihen të lumtur atje ku janë dhe dëshirojnë të vazhdojnë aty të jetojnë, duhet me marrëveshje ndërkombëtare t’u jepet e drejta në këtë. Ata hebraikë që dëshirojnë të shpërngulen nga Perëndimi duhet të jenë të mirëseardhur në botën muslimane. Nëse për shkak të lojalitetit religjioz dëshirojnë të jetojnë në ato treva të botës muslimane që janë të lidhur me historinë e tyre ­ prej Egjiptit deri në Mesopotami ­ duhet t'i jepet e drejtë në këtë, në bazë të the melit që islami ua dëfton pejgamberëve të Zotit dhe në bazë të zgjerimit të domosdoshëm të simpatisë dhe dashurisë ndaj atyre që e respektojnë tradicionin dhe hapësirat pejgamberike në të cilat është shpallur porosia e Zotit.

Në çështjen e imigracionit hebraik islami hebraikëve botëror u ofron shumë më tepër se cionizmi. Cionizmi dëshiron vetëm Palestinën, islami për së gjeri hapë dyert e tërë botës muslimane dhe a fortiori‚ të botës arabe, e edhe më tepër, territoret e "Gjysmëhënës produktive". "Imigracioni", ndërkaq, nuk do të thotë grabitjen e tokës, translokimin ose privimin e pronës së të tjerëve. As kjo d.t.th. pushtimi i shtetit, ose transformimi i saj në shtet për hebraikët sipas shembullit gjerman apo françez. Ex hypothesi, duhet të ekzistojë shteti islam që përfshin këto territore” shteti islam, kushtetutë e të cilit është Kur'ani, e drejta e të cilit është sh eri'ati dhe zgjedhësit e të cilit vetëm pjesërisht janë jomuslimanë. Shteti i tillë islam që shtrihet prej Atlantikut deri në Malaje sigurisht është i obligueshëm që t'i hapi dyert e veta çdo imigranti hebraik që udhëton andej. Shteti i tillë islam është parajsë për hebraikët botëror sikur edhe pajtor dhe mbrojtës i pejgamberisë dhe popujve të tij nga çdo sulm nga jashtë. Shteti i tillë është shtet botëror, me thellësi të pamatshme gjeo-politike, me pasuri të pafund njerëzore dhe gjeografike. E dhuruar me ideologji të tillë që e konfirmon jeta dhe bota çfarë është islami, me historinë e gjatë të konfliktimit me botën dhe me kulturën dhe me civilizimin më të pasur, shteti i tillë islam produktivisht mund të hyjë në skenën botërore dhe ka aftësi që për këtë janë të nevojshme.

            Në krahasim me shtetin e tillë islam, shteti Izraelit të cilin e përfaqëson cionizmi dëftohet si minor. Përbëhet prej disa mijëra kilometrash katrorë, të rrypit të ngushtë të vendit dhe tre milionë njerëz. E vërteta, tash është armatosur deri në dhëmbë me armët më moderne dhe më të përkryera. Mirëpo, edhe fuqia e saj ushtarake sikur edhe ushqimi që e shpenzon varet nga imperializmi drejtimi i të cilit mund të ndërrohet prej çastit në çast. Krahas kësaj, është e rrethuar me murin e urrejtjes dhe armiqësisë të njëqind e pesëdhjetë milionë arabëve dhe një milard muslimanësh që presin ndryshimin në raportet ndërkombëtare që do t'ua jepte rastin që të s ulen mbi Izraelin.

Nëse të gjithë hebraikët e botës, ose numër i konsiderueshëm i tyre, ose vetëm qytetarët e tashëm hebraik të Izraelit do të duhej jetuar në ndonjë shtet islam, si do të mund të jetohej në pajtim me hebraizmin? Si do t'i jepej shpirtit hebraik rasti të përparojë dhe lulëzojë më tej?

Kushti i parë për përparim të çdo kulture, civilizimi ose religjioni ­ që është i njëjtë për të gjitha bashkësitë ­ është paqa. Që fryma njerëzore të veprojë në mënyrë pakëz më tjetërfare apo më konstruktive, absolutisht është e domosdoshme që njeriu të jetë i bindur se si jeta dhe pronësia e tij janë të sigurtë. Pa këtë, asnjë qenie njerëzore nuk mund ta zhvillojë prirjen ose dëshirën për të vërtetën, të mirën ose të bukurën ... Paqa e tillë e vazhdueshme hebraikëve askund nuk mund t'u sigurohet, përveç prej islamit dhe nën supremacionin e tij politik. Pasi që raporti i islamit ndaj hebraizmit është raport i simpatisë e madje edhe njëjtësisë, respekti islam religjioz i pejgamberëve hebraikë si pejgamberë të Zotit dhe Shpall jes hebraike si shpallje të Zotit japin garancionin më të mirë. Ekziston populli, ummeti‚ një miliardë shpirtëra në rresht që këtë fe e përkrahin si element qenësor dhe përbërës të religjionit vetjak, vetëdijes vetjake për Zotin, veten dhe botën. Sikur edhe në kohën e Muhammedit a.s. dhe shokëve të tij, ummeti islam fuqishëm beson se Zoti është mbrojtës i hebraikëve dhe jomuslimanëve të tjerë që përcaktohen për paqë më me dëshirë se sa për luftë me shtetin musliman. Në të vërtetë, sipas fesë dhe të drejtës islame, jepet garancioni madje edhe kundër sunduesve jo të ndershëm muslimanë që mund të vijnë në sprovë t'i shfrytëzojnë ose t'i sulmojnë dhimmitë‚ ose ata që me kontratë janë obliguar për paqë me garancionin e Zotit. Përfundimisht, ekziston garansa që historia e ka konfirmuar. Përveç në etapat mjaft të shkurtëra në të cilat muslimanët kanë pësuar nën sundimin e sunduesve jo të ndershëm madje edhe më shumë se hebraikët ose të krishterët, historia e tolerancës islame dhe jetës së përbashkët me hebraizmin dhe krishterizmin është pa njolla. Gjatë katërmbëdhjetë shekujve të ekzistimit të tij, dosja e islamit është e panjollosur. Ummaeti kurrë nuk ka konsideruar që vetë ajo ose pejgamberia e saj, e kaluara ose ardhmëria e saj domosdo inkudron të decimuarit e jomuslimanëve që jetojnë në midisin e saj.

Para se të mbarojmë me pyetjen e sigurisë hebraike nën islam, mbetet edhe një problem. A nuk është e domosdoshme që për shkak të ndjenjës së paqës, Hebraikët gëzojnë sovranitetin nacional sikur që e gëzojnë vendet evropiane? Nuk është! Vetëdija për sovranitetin nacional është zbulim i paradokohshëm, madje edhe në Perëndim. Ky është rezultat i etnocentrizmit dhe nacionalizmit politik, dhe fryt i romantizmit evropian në dy shekujt e fundit. Evropiani ka ekzistuar dhe ka përparuar pa këtë me shekuj. Lojaliteti Zotit, kishës, bashkësisë universale, mbretit dhe sunduesit nuk e kërkon atë. "Sovraniteti nacional” si pjesa e tretë përbërëse e shtetit, pas "popullit” dhe "c opës” së tokës me kufijt e caktuar, edhe vetë është pjesë e sëmundjes së romantizmit. "Sovraniteti është nocion i mjegulluar e i paqartë, i cili duhet që "popullin” dhe "vendin” ta fillojnë në unitet mistik në mënyrë që të përjashtohen të gjitha elementet tjera. Kur sovraniteti nacional për herë të parë kërkohej në Evropë, ka qenë kjo me qëllim që kompetentësia gjyqësore e kishës të përjashtohet nga punët e bashkësisë. Më vonë, kur ndikimi i kishës u dobësua, ishte për qëllim të përjashtohet etika dhe vlerat e krishtera nga punët publike.

Në sferën e jetës personale konkrete, islami pa dyshim ia jep tërë sundimin jomuslimanëve që vetë të vendosin për jetën e vet si konsiderojnë se duhet. Islami jo vetëm që lejon, por kërkon prej tyre të jetojnë në harmoni me ligjet e veta. Për këtë qëllim, islami i konsideron ummet ­ bashkësi, tjetërfare dhe të ndarë prej muslimanëve dhe të gjithë johebraikëve, bashkësi me traditën dhe institucionet e veta. Kërkon nga hebraikët që t'i konstituojnë gjyqet vetjake rabinore dhe që tërë fuqinë e vet ekzekutive t'ua vënë atyre në disponim. Sheri'ati, e drejta islame, kërkon nga të gjitha hebraikët që t'i nënshtrohen rregullave të të drejtës hebraike si e komentojnë gjyqet e rabinëve dhe çdo kundërshtim ose mosrespektim i gjyqit rabino r konsiderohet trazirë kundër vetë shtetit islam, të barabartë veprimit të ngjashëm të cilitdo musliman në raport me gjyqin islam.

E vetmja fushë jashtë kompetentësisë së bashkësisë së dhimmive‚ është fusha e luftës dhe paqës. Kjo është fushë ekskluzive e shtetit islam raison d'etre i së cilës është vënia e paqës dhe prezentimit kritik të fjalës së Zotit. Kjo detyrë është detyra e mbrojtjes së daru’l-islamit, d.m.th. ummetit musliman sikur edhe ummetit‚ të atyre jomuslimanëve që i janë qasur pax islamica. Pasi që shteti islam realisht është federatë e bashkësive ­ shtete, e vetmja që bënë dhe korrekte është që asnjë bashkësi ­ shtet mos të konsiderohet përgjegjëse për udhëheqjen e politikës së jashtme, të paqës dhe luftës, por që shteti federal të jetë përgjegjës për to. Dy dallimet kryesore ekzistojnë ndërmjet shtetit federal çfarë është ai islam dhe shtetit federal sikur SHBA-të ose Zvicrra. I pari është që në këtë të dytën është pjesë përbërëse e mini­shteteve të zëna fillë në territor, derisa ajo e para, islame, zë fillë në qeniet njerëzore në bashkësi, duke iu dhënë kështu prioritet njerëzve e jo paluajtshmërive. Dallimi i dytë është që ligji i shtetit federal perëndimor është pozitiv në atë kuptim që shumica e konstituentëve (pa marrë parasysh në përqindjen e tyre, gjithnjë vendos ç'do të jetë ligj, deri sa ligji i shtetit islam është ai që Zoti e ka caktuar për të gjitha kohët.

 

ZGJIDHJA ISLAME DHE STATUS QUA-ja Në BOTËN ARABE

 

Më në fund, mund të pyetemi se si aplikimi i zgjidhjes islame do të ndikonte në gjendjen e sotshme të gjërave në Lindjen e Afërt?

E para, shtetet arabe në Lindjen e Afërt duhet pa tjetër t'i nënshtrohen transformimit nga karikaturat e shteteve nacionale perëndimore, që tash janë, në një shtet të unjësuar islam. Të gjitha shtetet arabe janë tekstualisht krijesa të kolonializmit perëndimor. Të gjitha ato duhet të zhvillohen kurse popullësia e tyre të  riorganizohet në shtet islam. Edhe ligjet e tyre që po ashtu në pjesën më të madhe janë trashëguar nga kolonializimi perëndimor duhet të braktisen në favor të sheri'atit. Shteti islam që lind me unjësimin e tyre do të duhej t'i mbulojë të gjithë kufijt mes tyre dhe të gjitha formacionet e tyre defanzive individuale, dhe të marrë gjithë përgjegjësinë për mbrojtje dhe punët e jashtme.  Vetëm nëse kjo arrihet muslimanët arabë të Lindjes së Afërt do të ishin të gatshëm ta zbatojnë zgjidhjen islame të problemit të Izraelit.

E dyta, shteti cionist Izraeli do të ishte i rrënuar, edhe me forcë, nëse duhet. Themelimi i shtetit cionist është e keqe e qartë, dhe të tilla janë edhe të gjitha institucionet e tij mbrojtëse. Këtë ummeti ua lë bashkësisë së Hebraikëve të jenë me shtetin islam të lidhur kryesisht me kontratën për paqë. Nga qytetarët hebraikë të Izraelit nuk do të kërkohej që të shpërngulen. Përkundrazi, do të ftoheshin të qëndrojnë në cilindo qytet ose fshat të tërë shtetit islam, e jo vetëm në disa pjesë të tokës në bregun perëndimor të Jordanit dhe në brezin e Gazës çfarë momentalisht cionizmi kërkon. Por, asnjë hebraik muslimanin nuk mund ta privojë nga toka e tij, s htëpia ose pasuria tjetër sikur që këtë cionistët deri sot e kanë bërë. Shitblerja është pesonale, kurse të dy palët, edhe blerësi është shitësi, duhet të dëshirojnë shitjen dhe me të të jenë të kënaqur. Sa u përket palestinezëve, atyre duhet t'u kthehet pronësia mbi shtëpitë dhe tokën e tyre nga të cilat janë larguar me forcë së pari me ndihmën e armës britanike, e më vonë cioniste. Krahas kësaj, duhet t'u kompenzohet dëmi, sipas të drejtës islame.

Kjo do të thotë se hebraikët që tash jetojnë në shtëpitë e vjedhura dhe e punojnë tokën e grabitur do të detyrohen ose ta lëshojnë ose t'ua paguajnë dëmshpërblimin pronarëve. Nëse pronarët insistojnë në lëshimin, kapitali për kompenzim mund të përdoret për blerjen e tokës së re ose shtëpisë diku tjetërkund. Nëse, siç pohojnë hebraikët, mbretëria e Davudit është shtrirë prej Nilit deri në Eufrat, ende u mbetet mjaft tokë që ta arrijnë ose ta marrin. Sipas islamit, siç kemi thënë tashmë, përgjatë botës islame nuk ka kurrfarë kufizimesh të numrit të të shpërngulurve hebraikë, as trevat ose pozitës së tokës që mund ta arrijnë që në të të qëndrojnë.

E treta, njëherë kur të qetësohet bouleversement‚ që këtë zgjidhje e nxitë, nuk ka arsye që hebraikët si dhimmi‚ ­ qytetarët e shtetit islam t'i mbajnë të gjitha institucionet publike që deri tash i kanë zhvilluar në Palestinë (gjyqet, shoqëritë arsimuese për art e kulturë, shoqatat publike, shkollat, fakultetet dhe universitetet), në mënyrë që ato të vazhdojnë të veprojnë në cilindo vend në Palestinë ose kudo tjetërkund ku hebraikët do të mund të zgjidhnin të jetojnë. Sandejmi më tej, vizioni i tyre dhe përpjekjet e tyre do të mund të orientoheshin drejt ndihmimit dhe përparimit të hebraizmit, e jo ideologjive perëndimore të dekadencës dhe devijimit. Askush, nuk do të luftojë kundër tyre. Askush nuk do t'i ndjekë as shqetësojë. Është detyrë e tyre të jenë aq hebraikë se u ka mbetur deri tek ajo.

Atëherë, kur hebraikët e shtetit islam në lindje të organizohen dhe të fillojnë të marrin frymë si hebraikë, të çliruar nga çdo rrezik, lideri i shtetit islam do të mund ta përsërisë mesazhin që një pararendës i tij (Mehmedi II Fatihu i Stambollit, ia drejtoi kryeparit të një ummeti‚ më të hershme jomuslimane në shtetin islam (Genadij Shollari, patrikut stambollas), "Bëru patrik i ummetit tënd në paqë. Le të të ruaj All-llahu. Ty ta kemi premtuar miqësinë tonë në të gjitha rastet dhe me të gjitha kushtet, kurdo që mund të të shërbejë. Gëzoji prej tash të gjitha privilegjet që i kanë gëzuar të parët tu!”[2]

 

Përktheu: N. Ibrahimi


[1] Grup autorësh, Islamski fundamentalizam – sta je to, Sarajevë, 1990.

[2] G. Papadopoulos, Les privileges de patriarcat oecu-meniques (Co mmunaute grecque ­ orthodoxe) dans l'empire ottoman, Paris, 1924, fq. 10) nga: Voices of Resurgent Islam, ed. John L. Esposito, Oxford 1983.

 

Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Olsi | 15 Apr 09:45 2005
Picon

RIMEKEMBJA 12/ 04/ 2005 [ i ]


BOTA DHE BALLKANI NĖ 2020

Agjencia Qendrore e Inteligjencės sė SHBA-sė (CIA) ka
publikuar sė fundi njė raport mbi parashikimet pėr njė
periudhė 15 vjeēare pėr superfuqitė ekonomike nė rang
botėror. Ndryshime nė pozicionet e diplomacisė, ekonomisė
dhe “forcės” nė spektrin botėror qė nėnkuptojnė fuqizimin e
ekonomive nė zhvillim dhe plakjen e popullsisė nė Europė.
Nga kjo mund tė pėrfitojnė emigrantėt nga vendet nė
zhvillim, si Shqipėria pėr shembull, qė do tė zenė vendet e
lėna bosh nga politikat e fryra sociale dhe rėnien e
lindjeve nė kontinentin e vjetėr. Po ēdo tė ndodhė me
zgjerimin e Europės me Turqinė dhe Ballkanin Perėndimor dhe
a do tė shkrihet NATO nga krijimi i njė force ushtarake?
Ēfarė qėndrimi do tė mbajnė Europa e Bashkuar dhe Rusia
ndaj njėra-tjetrės nė njė kohė qė pushteti veēmas i tyre nė
skenėn botėrore po ulet. 

SHBA dhe Gjermania, i lėnė vendin Kinės dhe Indisė

Kina dhe India shihen si lojtarėt kryesorė nė tregjet
globale, qė duke i zėnė vendin Gjermanisė nė shekullin e
XIX-tė dhe Shteteve tė Bashkuara nė shekullin e XX-tė, do
tė ridimensionojnė interesat gjeopolitike. Nė tė njėjtėn
mėnyrė qė opinionistėt i referoheshin nė vitin 1990
“Shekullit Amerikan”, fillimi i shekullit tė XXI-tė mund tė
shihet si shekulli kur zhvillimet botėrore do tė udhėhiqen
nga Kina dhe India dhe rajonet e tjera gjeopolitike do t’i
ndjekin nga pas. 
Popullsia e rajonit qė shėrbeu si linjė drejtuese pėr
pjesėn mė tė madhe tė shekullit tė XX-tė, —Europa dhe
Rusia—, do tė ulet nė mėnyrė tė konsiderueshme nė terma
relativė. 
Arritja e “pushtetit” tė Kinės, Indisė dhe ndoshta edhe
vendeve tė tjera si Brazili dhe Indonezia, mund tė sjellin
njė grupim tė ri tė renditjes botėrore, potencialisht pėr
tė shėnuar njė thyrje pėrfundimtare me disa nga
institucionet dhe praktikat e pasluftės sė II-tė botėrore. 
Por ekonomia kineze duhet tė pėrballojė edhe disa nga
rreziqet qė i kanosen gjatė kėsaj periudhe si brishtėsia e
sistemit financiar dhe sipėrmarrjeve publike, efektet e
korrupsionit nė ekonomi, burimet e kufizuara ujore dhe
ndotja, rėnia e mundshme e investimeve tė huaja, HIV/AIDS
dhe sėmundjet epidemike, papunėsia, varfėria dhe
turbullimet sociale, ēmimet dhe konsumi i energjisė.
Interesat ekonomike tė Japonisė nė Azi gjatė dy dekadave tė
fundit kanė ndryshuar nga Azia Juglindore drejt Azisė
Verilindore, nė mėnyrė tė veēantė nė trekėndėshin
Kinė-Japoni-Kore, dhe ekspertėt besojnė se plakja e forcės
sė punės nė Japoni do tė forcojė varėsinė tek investimet e
huaja dhe integrimin e madh me Azinė Verilindore e nė
mėnyrė tė veēantė te Kina. 

Integrimi “mysliman” i Europės
Fuqizimi i Europės mund tė bėhet duke siguruar njė model
global dhe rajonal tė vendeve qė janė nė rritje. Nga masat
kryesore, ku pėrfshihen madhėsia e tregut, njė monedhė e
vetme, forcė pune e kualifikuar mirė, bllok i unifikuar
tregtar dhe rritje ekonomike, njė Europė e zgjeruar do tė
ketė aftėsitė tė rrisė peshėn e saj nė skenėn globale. 
Qenia nė kryqėzimin e rrugėve dhe rritja e diversitetit tė
popullsisė sė saj — nė mėnyrė tė veēantė me pranimin e
vendeve tė reja — i siguron asaj njė aftėsi unike pėr tė
farkėtuar lidhje tė forta si me jugun e saj, botėn
myslimane dhe Afrikėn, ashtu edhe me Lindjen, Rusinė dhe
Euroazinė. 
Shtrirja tė cilėn Europa aspiron ne skenėn botėrore varet
nė aftėsinė e saj pėr tė arritur kohezion mė tė madh
politik.
Nė periudhėn afatshkurtėr anėtarėsimi i 10 vendeve tė reja
nga Europa lindore ndoshta mund tė frenojė thellimin e
institucioneve europiane tė domosdoshme pėr zhvillimin e
qėndrueshėm tė “vizionit strategjik” pėr politikėn e
jashtme dhe politikėn e sigurimit. 
Nė dallim nga zgjerimi kur Irlanda, Spanja, Portugalia dhe
Greqia iu bashkuan tregut tė pėrbashkėt nė vitet ’70 dhe
fillimet e viteve ’80, Brukseli ka njė copėzim tė fondeve
strukturore tė disponueshme pėr tė rritur mė shpejt
ekonomitė e kėtyre vendeve pėr t’i afruar me standardet e
BE-sė. 
Anėtarėsimi mundshėm i Turqisė paraqitet si sfidė, pėr
shkak tė madhėsisė dhe diferencave nė besimin fetar me
pjesėn tjetėr tė BE-sė, ashtu dhe mundėsitė pėr njė pranim
tė mundshėm tė arrihet marrėveshja se do tė ketė pėrfitime
nga tė dyja palėt. Duke punuar nė zgjidhjen e problemeve
mund tė gjendet njė rrugėzgjidhje qė do tė ndihmonte
Europėn tė integrojė popullsinė myslimane. 
Shpenzimet pėr mbrojtjen e vendeve tė veēanta, pėrfshirė
Britaninė e Madhe, Francėn dhe Gjermaninė, duket se do tė
ulen mė shumė nė krahasim me Kinėn pėr 15 vitet e ardhshme.
Vendet anėtare tė BE-sė historikisht kanė pasur vėshtirėsi
nė koordinimin dhe racionalizimin e shpenzimeve pėr
mbrojtjen nė mėnyrė qė tė zgjerojė kapacitetet pavarėsisht
progresit qė ėshtė arritur pėr njė rol mė tė madh tė BE-sė
pėr sigurinė dhe mbrojtjen. Ēėshtja, nėse BE do tė ngrejė
njė ushtri europiane, mbetet ende e hapur, e cila
pjesėrisht justifikohet me faktin se do tė dublonte ose
shkrinte forcat e NATO-s. 
Plakja e popullsisė dhe mėnjanimi i forcave tė punės nė
shumicėn e vendeve do tė ketė njė ndikim tė rėndėsishėm nė
kontinent duke krijuar njė sfidė ekonomike dhe politike
serioze, por jo tė pakapėrcyeshme. Norma e fertilitetit e
Europės nė total ėshtė rreth 1.4, shumė mė e ulėt se niveli
i mėparshėm. Nė 15 vitet e ardhshme ekonomitė perėndimore
do tė ndeshen me nevojėn e disa milion punėtorėve qė duhet
tė zėnė vendet e lira tė atyre qė kanė dalė nė pension.
Nėse vendet europiane do tė pranojnė forcat e punės,
reformėn dhe mirėqenien sociale, arsimin dhe sistemin e
taksave dhe tė sistemojnė popullsinė emigrante nė rritje
(kryesisht nga vendet myslimane) ose do tė pėrballin njė
periudhė stanjacioni ekonomik qė mund tė kėrcėnojė suksesin
e arritur nė krijimin e njė Europe tė Bashkuar. 

Plakja globale dhe emigrimi

Referuar projeksioneve tė Byrosė sė Regjistrimeve tė SHBA,
rreth gjysma e popullsisė sė Botės jeton nė territore ku
lindjet nuk mbulojnė dot vdekjet. Kjo pėrfshin jo vetėm
Europėn, Rusinė dhe Japoninė ku problemi ėshtė serioz, por
edhe nė pjesėn mė tė madhe tė rajoneve tė zhvilluara si
Australia, Zelanda e re, Amerika e veriut dhe vendet e
Azisė lindore si Singapori, Hong Kong, Taivan dhe Korea e
Jugut. Nė disa vende nė zhvillim, pėrfshirė shtetet
myslimane dhe arabe si Turqia, Algjeria, Tunizia dhe
Libani, fertiliteti po ulet nė nivelin e 2.1 fėmijė pėr ēdo
grua, i nevojshėm pėr tė ruajtur qėndrueshmėrinė afatgjatė
tė popullsisė. 
Emigracioni ėshtė njė mundėsi pėr tė zgjidhur problemin e
rėnies sė fuqisė punėtore nė Europė dhe nė njė shkallė mė
tė ulėt nė Rusi dhe Japoni dhe mund tė bėhet tipar mė i
rėndėsishėm nė botėn e vitit 2020, edhe nėse shumė prej
emigrantėve nuk do tė kenė status ligjor. Vendet pritėse do
tė ndeshen me sfidėn e integrimit tė emigrantėve tė rinj
dhe me minimizimin e konfliktit tė mundshėm social. 
Tė ardhurat nga emigrantėt po bėhen gjithnjė e mė shumė tė
rėndėsishme pėr ekonomitė nė zhvillim. Shumė ekonomistė
besojnė se kėto tė ardhura janė mė tė larta se investimet e
huaja direkte nė shumicėn e vendeve tė varfra dhe nė disa
raste mė tė larta se eksportet (shėn: si nė rastin e
Shqipėrisė). 
Gjithsesi, sot gjysma e doktorėve dhe tė laureuarve me PhD
jetojnė nė SHBA. Shumica e ekspertėve nuk presin qė
tendenca aktuale e “rrjedhjes sė trurit” nga Lindja e Mesme
dhe Afrika tė ulet. Nė fakt kjo rrjedhje truri mund tė
zgjerohet me rritjen e pritshme tė mundėsive pėr punėsim
veēanėrisht nė Europė. 
Rritja e kėrkesės pėr energji, veēanėrisht nga fuqitė
ekonomike nė zhvillim, deri nė vitin 2020 do tė ketė ndikim
tė rėndėsishėm nė marrėdhėniet gjeopolitike. Faktori i
vetėm i rėndėsishėm qė ndikon kėrkesėn pėr energji, do tė
jetė rritja ekonomike, veēanėrisht e Kinės dhe Indisė. 
Pavarėsisht tendencės drejt eficiencės nė pėrdorimin e
energjisė, totali i konsumit tė energjisė ndoshta do tė
rritet me rreth 50% nė dy dekadat e ardhshme, krahasuar me
rritjen prej 34%, qė ishte gjatė periudhės 1980-2000, me
njė rritje tė pjesės sė naftės. 
Burimet e energjisė sė rinovueshme si hidrogjeni, energjia
diellore, energjia e erės, ndoshta do tė pėrbėjnė vetėm 8%
tė furnizimit me energji nė vitin 2020. Ndėrkohė Rusia,
Kina dhe India planifikojnė zgjerim tė energjisė nukleare.

A do tė mundet Europa tė bėhet superfuqi?

Sipas ekspertėve europianė tė konsultuar, roli i ardhshėm
nė Botė i Europės varet nga fakti nėse ajo ndėrmerr reforma
mė tė mėdha ekonomike dhe strukturore dhe reformat sociale
pėr tė bėrė marrėveshje pėr zgjidhjen e problemit tė
plakjes sė forcės sė punės. Paraqitja demografike kėrkon
njė qasje shumėdimensionale qė do tė pėrfshijė: mė shumė
emigrantė tė legalizuar dhe integrim mė tė mirė tė
punėtorėve, kryesisht nga Afrika e Veriut dhe Lindja e
Mesme. Edhe nėse nuk do tė lejohen emigrantė tė tjerė,
Europės perėndimore do t’i duhet tė integrojė popullsinė nė
rritje myslimane. Ka shumė mundėsi qė vendet europiane tė
pėrshtasin forcat e punės dhe sistemin e kujdesit social nė
realitetet e reja; ėshtė e vėshtirė tė shikosh njė vend,
p.sh. Gjermania, qė tė pėrvetėsojė nė njė periudhė tė
shkurtėr kohe miliona punėtorė emigrantė tė rinj myslimanė.

Europa do tė nxisė gratė tė marrin mė shumė vite leje gjatė
lindjeve duke iu garantuar vendin e punės. Ekspertėt
shprehen se shteti aktual i mirėqenies sociale ėshtė i
paqėndrueshėm dhe se mungesa e ringjalljes sė ekonomisė
mund tė drejtojė copėtimin ose nė rastin mė tė keq
disintegrimin e BE-sė, duke minuar ambicjet e saj pėr tė
luajtur njė rol mė me peshė nė skenėn ndėrkombėtare. 
Nėse nuk do tė kryheshin ndryshime, Europa do tė pėrballej
me njė ngadalėsim tė mėtejshėm tė pėrgjithshėm, dhe vendet
e veēanta do tė shkonin nė rrugėn e tyre, veēanėrisht nė
politikėn e jashtme, edhe nėse mbeten anėtare formalė. Nė
rastin e njė skenari tė tillė, duket se procesi i zgjerimit
do tė mbetet me 10 vendet e reja anėtare, ndėrkohė qė
anėtarėsimi mund tė bėhet mision i pamundur pėr Turqinė dhe
vendet e Ballkanit, pa pėrmendur vendet qė janė mė larg nė
kėtė proces si Rusia dhe Ukraina. Duke bėrė mjaftueshėm pėr
tė mbajtur normat e rritjes nė nivelen 1-2% mund tė
rezultojė nė disa zgjerime, por Europa nuk do tė jetė nė
gjendje tė luajė njė rol tė rėndėsishėm nė skenėn botėrore
nė pėrpjesėtim me pėrmasat e saj. 
Pėr mė shumė, nevoja pėr rritje ekonomike dhe mbrojtje
sociale, shumė ekspertė mendojnė se BE do tė vazhdojė tė
ndėrlikojė procesin e vendimmarrjes qė pengon veprimin
kolektiv. Njė Europė Federale, jo si e vitit 2020, nuk
ėshtė e nevojshme pėr ta aftėsuar tė luajė njė rol mė me
peshė nė skenėn ndėrkombėtare sa kohė qė do tė mund tė nisė
tė mobilizojė burimet dhe tė shkrijė pikėpamjet e ndryshme
nė arritjen e objektivave tė politikave kolektive.
Ekspertėt besojnė nė “kėrcimin” pėrpara tė ekonomisė,
tronditjen e besimit dhe entuziazmin nė projektin e
Europės, mund tė frenojė kėtė veprim tė vlerės sė shtuar tė
saj nė skenėn ndėrkombėtare.

Marrė nga revistae pėrjavshme e ilustruar me profil
ekonomik “Monitor” 160, 16 shkurt 2005


PSE I DUHEN BERISHĖS “KUNDĖREALITETET SHQIPTARO-AMERIKANE”?

Myftaraj, shtupė pėr t’i fshirė Berishės “blozėn e Bazes”

Me shumė shkrime dhe tani vonė me njė libėr prej 500 faqesh
tė titulluar “Kundėrshpifografi. Jetėshkrimore, politike,
historike” ( botuar nė shkurt 2005) kam shpjeguar gjėrė e
gjatė se si ėshtė pėrdorur qysh nga viti 2001 emri i
njėfarė hiēi, Kastriot Myftaraj, si pseudonim pėr tė hedhur
nė opinionin publik lloj–lloj trillimesh, shpifjesh,
falsifikimesh tė ndyra dhe pėr tė pėrhapur gjithfarė
spekulimesh tė ulta qė kurdisen nga mekanizma e agjentura
tė huaja tė specializuara pėr veprimtari antishqiptare, si
dhe nga ekipet e mashtrimit e tė provokimit politik qė
vėrdallisen rreth Partisė Demokratike dhe Sali Berishės
brenda nė Shqipėri. 
Ky Kastriot Myftaraj nuk ėshtė as i pari, as i fundit qė e
ngulin si dordolec autorial nė faqe gazetash poshtė ose
sipėr shkrimesh qė shėrbejnė pėr kėto qėllime. Pėr fat tė
keq njėfarė stazhi tė shkurtėr gazetaresk sa pėr t’i dalė
emri e bėri si bashkėpunėtor i jashtėm nė gazetėn
“Rimėkėmbja” nė vitin 2000 (atij ia ka ėnda tė hiqet se
atėherė gjoja bashkėpunonte me “Bota Sot” nė Zvicėr), i
dėrguar me mision tė posaēėm si hafije e mynafik nga
barijtė e tij nė stanin berishian-pėdėist. Qysh nga fillimi
i vitit 2004, pas njė zhdukjeje 3-vjeēare nga qarkullimi
gazetaresk, pseudonimi “Kastriot Myftaraj” u rishfaq nė
gazetat qė nė njė mėnyrė ose tjetėr bėjnė punėt e pista tė
PD-sė “Sot”, “Tema”, “Republika” si nėnshkrues artikujsh tė
poshtėr e marroqė pėr probleme tė llojeve nga mė tė
ndryshmet qė kurrsesi nuk mund tė jenė objekt trajtimi nga
pena e tė njėjtit gazetar, edhe sikur gazetari tė jetė nga
mė tė zotėt e tė pėrgatiturit. 
Pėr mė tepėr paloshkrimet qė nė gazetat e sipėrpėrmendura
janė shfaqur me nėnshkrimin autorial “KM” janė shumė tė 
ndryshėm nė stil, mendėsi, gjuhė, terminologji, konceptim
etj. Janė kryesisht shkrime tė njė natyre qė mund tė
realizohen vetėm me anė ekipesh, nė bashkėpunim mekanizmash
e institucionesh tė posaēme studimore, shėrbimesh sekrete,
grupesh tė ndryshme interesash dhe pastaj montohen nė njė
repart tė veēantė, siē ndodh me makineritė nė uzinat
mekanike. Kastriot Myftaraj nuk ėshtė as i pari, as i
fundit “vrasės me pagesė nė publicistikė” dhe “tellall e
papagall” i gazetarisė provokuese e shpifėse. Por pa asnjė
dyshim ai ėshtė dordoleci mė i shėmtuar dhe provokuesi mė i
fėlliqur midis atyre qė janė pėrdorur deri tani. Prandaj
edhe ustallarėt e tij, sidomos mekanizmat provokuese e
intriguese tė Berishės e tė PD-sė e pėrdorin si shtupė sa
herė u duhet tė fshijnė ndonjė pisllėk tė tyre, ose si
qelbės tė atmosferės publicistike sa herė kanė nevojė tė
shkaktojnė neveri politike nė opinionin publik shqiptar. 
Si derrin qė duhet ta kalosh nė njė thark tė ri kur e ka
bėrė mal pisllėkun nė tharkun e vet shtabet e helmimit
propagandistik berishian-pėdėist Kastriot Myftarajn e
lėvizin nga njė gazetė nė njė tjetėr tė lėshojė pisllėkun e
tij. Nė fillim tė vitit 2004 ai u shfaq me shkime tė
fėlliqura nė gazetėn “Sot”. Nuk ishte dhe nuk ėshtė ende e
qartė nėse drejtuesit e kėsaj gazete e dinin misionin e tij
ndotės dhe e kapėrdinė me qejf atė qė u lėshonte ai nė
faqet e gazetės. Por pas disa kohėsh KM-nė e tėrhoqi pranė
vetes Mero Baze nė “Tema” kur kishte marrė direktivėn tė
fillonte serinė e sulmeve mė tė poshtra kundėr tė djathtės
qė nuk po i nėnshtrohej Berishės, nė mėnyrė tė veēantė
kundėr Leka Zogut dhe pastaj Abdi Baletės dhe tė niste njė 
festival gazetaresk servilizmash ndaj politikės serbe e
greke.

“Arnautllėk gjidi bela” kastriotmu(h)tfars nė propagandėn
e PD-sė

Kėtė shprehje nga “Karnavalet e Korēės”e dėgjova nė njė
transmetim tė TV Tirana ndėrsa shkruaja kėto radhė. Ishte
tamam nė ēastin e duhur kur mbaja pėrpara njė “arnautllėk
belaēi” pėdėist tė shpalosur nė gazetėn “Republika” nė data
1,2 dhe 3 prill (qė u pasua nga seri tė tjera deri nė datėn
7 prill) pėr ti bėrė servilizma Greqisė dhe provokuar miqtė
e vėrtetė tė Shqipėrisė, Turqinė e kombin turk, tė cilėt
Berisha duket i ka marrė shumė inat pse mbajnė marrėdhėnie
tė mira edhe me qeverinė e Fatos Nanos dhe pse kryeministri
turk Erdoan nuk ndoqi atė protokoll qė ia ka ėnda Berishės
gjatė vizitė ssė tij nė Shqipėri. Erdoan veproi shumė drejt
sepse Berisha ka harruar tė respektojė vizitorė tė lartė qė
vijnė nė Shqipėri. Para pak ditėsh sapo doli nga takimi me
Presidentin e Hungarisė, filloi tė shante qeverinė e Fatos
Nanos, sikur nuk gjente dot raste tė tjerė pėr kėtė punė. 
Shkrimi “Historia e marrėdhėnieve tė Berishės dhe Nanos me
SHBA-nė” botuar nė “Republika” ėshtė me tė vėrtetė njė
“arnautllėk gjidi bela”, sepse ėshtė shkruar pėr tė bėrė
njė provokim tė neveritshėm kundėr Turqisė nėpėrmjet
“zbulimit kastriotmu(h)tfars” se Berishėn e paska pas marrė
inat Amerika pėr shkak tė njė konvente ushtarake sekrete qė
kishte bėrė mė Turqinė. Deri tani pėr shumė vite me radhė
propagandistėt berishianė kanė pėrhapur llafin se SHBA e
mori inat Berishėn sepse ky refuzoi tė jepte ishullin e
Sazanit pėr bazė ushtarake amerikane. Tani Berisha do ta
dredhė kėtė llaf e tė sajojė njė tjetėr marifet pėr tė
trullosur mbėshtetėsit e tij sikur inati amerikan paska
qenė pėr arsye se Berisha e vuri Shqipėrinė nė vartėsi
ushtarake e politike tė Turqisė dhe shkaktoi zemėrimet e
Greqisė e prishi ekulibret nė Ballkan.
 “Republika” llangoset pėr herė tė dytė nga “shtupa” e
propagandės berishiane
  
Nė gazetėn “Republika” KM ishte shfaqur edhe njė herė mė
parė me njė shkrim mbi marrėdhėniet shqiptaro-amerikane,
por me njė mision tė “antiamerikanizmit sherrxhi”. Mė 4
shtator tė vitit 2004 nėn autorėsinė e KM u botua nė
“Republika” njė shkrim shumė arrogant, fyes, provokues e
shtrembėrues kundėr politikės amerikane nė Shqipėri, ku
qartas shprehej mllefi i Berishės qė askush nė SHBA nuk po
ia varte prej kohėsh.. Shtabet provokuese berishiane
kishin vėnė qelbėsin e gazetarisė KM qė tė hidhte nė
qarkullim edhe termin “nanokraCIA” pėr ta paraqitur
pushtetin e Nanos nė Shqipėri si zgjatim tė veprimtarisė sė
CIA-s. Nė kėtė shkrim politika amerikane pėrshkruhej si e
nėnshtruar ndaj politikės sė Fatos Nanos a thua se Fatos
Nano kishte po atė ndikim nė politikėn e SHBA-sė sa edhe
kryeministri i Israelit, Ariel Sharon.
Nė shtator tė vitit 2004 Berisha dhe shtabet e tij
politiko-propagandistike e kishin humbur aq shumė torruan
nė politikė pėr shkak tė shuarjes sė shpresave pėr ndonjė
rikthim tė mundshėm tė vėmendjes amerikane edhe ndaj tyre,
sa vunė njė ”vrasės me pagesė nė publicistikė” si Kastriot
... t’i vėrsulej me interpretime marroqe nė shtyp edhe
SHBA-sė. 
Nė shtator tė vitit 2004 Berisha dhe shtabet e tij
pėrpiqeshin tė luanin sa mė fort me kartėn e mbėshtetjes
europiane pėr t’u pėrballur me “nanokraCIA-n” nė Shqipėri.
Duke sulmuar SHBA me pėrēartje kastriotmu(h)tfarse shtabet
e Berishės llogarisnin tė ngrinin itibarin e Saliut nė
“bllokun europian antiamerikan” (Francė-Rusi-Greqi-Serbi)
dhe tė krijonin “kundėrpeshėn” ndaj politikės qeveritare tė
Nanos tė orientuar drejt Italisė e Turqisė si aleate tė
SHBA-sė. Aq larg shkoi Sali Berisha nė marrėzinė e tij
politiko-diplomatike kastriotmu(h)tfarse sa kryetari i
PD-sė nga fundi i vitit 2004, pas kthimit nga njė udhėtim
nė Francė, filloi tė mburrej para simpatizuesve tė
politikės sė tij se do tė vinte nė pushtet me ndihmėn
franceze, sepse gjoja kėshtu e kishte siguruar Presidenti i
Francės. Pėrpjekjet e Besnik Mustafajt me shkrime tė
shpėlara nė disa gazeta pėr tė gėnjyer se Saliu po e
rregullonte edhe me SHBA shėrbyen vetėm pėr tė nxjerrė mė
shumė nė pah gafėn e rėndė s tė Berishės. 
Meqenėse pėr disa muaj rresht pseudonimi “Nga Kastriot
Myftaraj” nuk u duk mė nė faqet e gazetės “Republika”, por
u bė shumė i pranishėm nė “Tema” tė Mero Bazes me shkrime
tė njė natyre krejt tjetėr, shpifėse pėr politikanė
shqiptarė, u krijua pėrshtypja se “e pavarura”
republikane-berishiane mund tė kishte qenė viktimė e njė
aksidenti tė izoluar tė kurdisur nga shtabet berishiane. U
krijua pėrshtypja se njė aksident i tillė nuk do tė
pėrsėritej mė nė “Republika” dhe pseudonimi KM nuk do tė
shfaqej mė nė faqet e kėsaj gazete. Kastrioti vazhdoi deri
nga muaji janar 2005 tė turfullonte nė gazetėn “Tema” ku
mali i pisllėkut tė tij e mbuloi kokė e kėmbė Meron dhe
mbėrriti deri tek hundėt e Berishės. Atėherė u sajua njė
“konflikt i brendshėm“ nė “Tema” dhe shtupėn kutėrbuese e
flakėn edhe njė herė nė faqet e “Sot”, ku ēuditėrisht ishte
harruar era e pisllėkut qė kishte lėnė atje vetėm disa muaj
mė parė. Pas kėtij kalimi edhe nė “Sot” u krijua njė tjetėr
pauzė misterioze ( qė u ndėrpre sėrish nė fillim tė muajit
prill 2005). 
Ndėrkohė, nė ditėn e rrenave tė vitit 2005, autorėsia (lexo
pseudonimi) “Kastriot Myftaraj” u rishfaq pėr herė tė dytė
nė “Republika”, madje dhe pėr tė njėjtėn tematikė
politiko-diplomatike si nė shtator tė vitit 2004:
marrėdhėniet shqiptaro-amerikane. Veēse kėsaj radhe synimi
kryesor nuk ishte pėr tė bindur lexuesin se politika
amerikane ndaj Shqipėrisė ishte tėrėsisht nė favor tė Fatos
Nanos, por pėr tė pėrgatitur terrenin se Berishės, pas
“katarsisit” politik tė njoftuar nga Gramoz Pashko, po i
krijoheshin gjasa e mundėsira tė reja pėr tė rifituar
dashamirėsinė e humbur tė SHBA-sė. Kėsaj radhe “vrasėsi me
pagesė nė publicistikė” nuk kishte mė porosinė tė
turfullonte kundėr “nanokraCIA-s” nė Shqipėri, por tė
rendiste apologjira pėr politikėn qė e ēoi Berishėn nė
prishjen me Amerikėn dhe tė ngjallte shpresa se kjo
fatkeqėsi berishiane mund tė kapėrcehej. Dhe pėr tė kryer
kėtė porosi Kastriot m... firmosi njė tekst qė bėn njė
kapėrcim nga “sherri nanokraCIA“ berishian nė njė
“arnautllėk gjidi bela” berishian, si nė “Karnavalet e
Korēės”. 
Kėsaj here lolo korēar i “karnavaleve shpifologjike e
provokuese” berishiane ishte mobilizuar jo mė pėr tė
pėrbaltur politikėn amerikane, por pėr tė pastruar “blozėn
e antiamerikanizmit” tė shtresėzuar mbi portretin politik
tė Berishės dhe pėr tė pastruar njollat e vjetra tė mbetura
mbi kėtė portret nga tė vjellat antiameriakne tė Mero Bazes
nė prill tė vitit 1997. Njė koinēidencė e “ēuditėshme “ qė
libri i Mero Bazes “Realitete shqiptaro-amerikane”, ku janė
derdhur thasė tė shumtė me blozė mbi politikėn amerikane
ndaj Berishės mban datėn 4 prill 1997. Bash nė kėtė
pėrvjetor tė tetė propaganda bazeberishiste ka tentuar
nėpėrmjet gazetės “Republika” tė shkundė kėtė blozė tė
ngurtėsuar si nė njė oxhak tė papastruar pėr vite tė tėra.
Pastrues oxhaku, i keqpėrdoruri i pėrhershėm Kastriot
Myftaraj. 
Edhe pse nė shkrimin e botuar pėr disa ditė me radhė (1-7
prill 2005) nė gazetėn “Republika” me nėnshkrimin e
Kastriot Myftarajt nuk ėshtė pėrmendur fare libri
“Realitete shqiptaro-amerikane” i botuar nė prill tė vitit
1997 si “vepėr e Mero Bazes”, duket fare qartė qė “shkrimi
i Kastriotit” nuk ėshtė gjė tjetėr veēse njė orvatje e
mjeruar dhe e dėshtuar pėr tė kthyer kokėposhtė rrėfimet,
pėrshkrimet dhe interpretimet e rreshtuara nė prill tė
vitit 1997 nė “librin e Meros” prej 226 faqesh. “Realitete
shqiptaro-amerikane”. Shkrimi i botuar nė “Republika” ka
njė titull krejt pa kuptim “Historia e marrėdhėnieve tė
Berishės dhe Nanos me SHBA-nė”. E kush janė Berisha e Nano
qė tė kenė njė “histori tė veēantė marrėdhėniesh” me
SHBA-nė?! Kur flitet pėr marrėdhėniet e drejtuesve tė
politikės sė njė shteti nuk personalizohen dot gjėrat deri
nė njė shkallė tė tillė, sidomos kur ke tė bėsh me
Amerikėn. Por kalemxhinjtė qė pėrgatisin shkrimet qė dalin
me pseudonimin “Kastriot Myftaraj” nuk kanė haber as nga
teknikat kaq tė njohura. 

Myftaraj i vitit 2005 si pėrmbysės i Bazes sė vitit 1997

Kishte mė shumė arsye Mero Baze t’i vinte njė titull
mistrec librit qė u botua me emrin e tij nė vitin 1997
“Realitetet nė marrėdhėniet e Berishės me SHBA”. Por ka
bėrė mirė qė nuk ka pėrdorur njė titull tė tillė. Kurse pėr
shkrimin e botuar nė “Republika” do tė shkonte titulli
”Pėrmbysje tė realiteteve shqiptaro-amerikane”, sepse ky
shkrim ėshtė porositur nga Saliu dhe ėshtė pėrgatitur nga
shtabet e tij politiko-propagandistike pikėrisht me kėtė
qėllim, ashtu siē ka qenė pėrgatitur po nga kėta shtabe
libri qė u botua nė vitin 1997 me emrin e Bazes.
Nė vitin 1997 ishte e domosdoshme tė shkruhej dhe tė
shpėrndahej njė libėr si ai me titull “Realitete
shqiptaro-amerikane”, pavarėsisht se me autorėsinė e kujt
do tė dilte, sepse i duheshin thėnė disa tė vėrteta tė
dhimbėshme e dėshpėruese njė populli tejet tė traumatizuar
nga poshtėrsia ndėrkombėtare e shqiptare qė kurdisi skemat
piramidale e rebelimin e armatosur nė Jug tė Shqipėrisė,
qė shtyu shqiptarėt nė luftė civile, qė rrėnoi shtetin dhe
shembi pushtetin, qė dogji Shqipėrinė , qė vuri nė rrezik
vdekjeprurės Kosovėn, qė krijoi rrezikun e copėtimit tė
Shqipėrisė londineze etj. Libri i Mero Bazes e luajti kėtė
rol. Nė kohėn e botimit ai libėr i duhej sidomos Sali
Berishės qė tė shpėtonte pakėz para shqiptarėve fytyrėn e
nxirė nga pazotėsia e pavendosmėria pėr tė shpėtuar
Shqipėrinė nga katastrofa e rėndė dhe turpėshme. Ata qė e
pėrpiluan librin ia bėnė kėtė shėrbim Berishės. 
Ky libėr mbetet edhe tani si njė akt-akuzė e rėndė pėr tė
gjithė ata qė mbajnė pėrgjegjėsi pėr tragjedinė shqiptare,
qofshin shqiptarė, grekė, serbė, rusė europianė, apo
amerikanė; qofshin agjentura, mafie, politikanė, qeveri apo
banditė tė armatosur. Por nga shkrimi i botuar nė gazetėn
“Republika” kuptohet qė ky libėr tani mė shumė se kėdo
shqetėson e bezdis Sali Berishėn, i cili prej vitesh nuk
guxon tė thotė njė fjalė kundėrshtuese kur socialistėt e
paraqesin si shkaktarin e fajtorin e tragjedisė sė vitit
1997. Tani pas shumė vite bojkotimi nga politika amerikane,
pas pajtimit me Pashkon dhe me gjeneralin e rebelimit
greko-labokomunist Imami, pas vetėfajėsimit qė ka bėrė
Berisha pėr punėn e piramidave dhe pėr sjelljet ndaj
spiunazhit grek e minoritetit grekofon libri “Realitete
shqiptaro-amerikane” Saliut i duket si akuzė e tmerrshme
kundėr tij. Prandaj po tenton ta pėrmbysė atė kokėposhtė.
Prandaj ėshtė pėrgatitur e botuar njė javė rresht nė
“Republika” shkrimi “Historia e mėrrėdhėnieve tė Berishės
dhe Nanos me SHBA-nė”, dhe ėshtė caktuar si autor i tij
“shtupa” mė e ndotur e pisllėqeve tė propagandės
bazeberishiste, Kastriot Myftaraj.

Nė gulēimat kastriotmu(h)tfarse ėshtė klithja “mea culpa” e
Berishės

Shkrimi nė “Republika” ka nisur tė botohet mė 1 prill,
ditėn e rrenave. Shkrimi nis me plan-konspekt rrenash qė i
duhen tani Sali Berishės pėr tė mohuar tė vėrtetat qė ka
shpallur nėpėrmjet Bazes nė vitin 1997. Por qysh nė fillim
“hajdutėt propagandistikė” tė Berishės kanė treguar se janė
tė pazotėt tė fshehin “vjedhjet e tyre propagandistike”.
Si qėllim kryesor i shkrimit shpallet analiza e problemit
“pse Berisha nė vitet 1991-94 u bė beniamini i amerikanėve
dhe mė i besueshėm se Nano”, pse mė pas amerikanėt
braktisėn Berishėn pėr t’u marrė me Nanon dhe si mund tė
ndryshuaka edhe njė herė kjo gjendje. Pra, kalohet nga
shpėrdorimet politike berishiane nė marrėdhėniet
shqiptaro-amerikane, nė dėshpėrimet politike berishiane dhe
nė ėndrrat e reja saliste.
Fjalia e dytė e shkrimit thotė : “Kryetari i PD-sė Sali
Berisha do tė vizitojė SHBA-tė nė fund tė marsit tė kėtij
viti pėr herė tė tretė qė nga fillimi i vitit 2005”. Kėto
fjalė janė botuar mė 1 prill dhe ishin rrenė e mirėfilltė.
Fundi i marsit kishte kaluar. Saliu nė SHBA nuk kishte
shkuar. Nga pakujdesia fjalėt kishin mbetur tė
pandryshuara. Ato dėshmojnė se shkrimi ishte bėrė mė herėt
nė kuadėr tė pėrgatitjeve politiko-propagandistike tė
vizitės sė tretė brenda 3 muajve tė Berishės nė SHBA. Pra,
pėr kėtė shkrim ka qenė shumė i interesuar Berisha qė tė
botohej, me qėllim qė kur tė shkonte nė SHBA (nuk shkoi) tė
kishte me vete njė dokument tė shkruar si “mea culpa” qė
amerikanėt ta falnin pėr ato qė janė shkruar nė vitin 1997
nė “Realitete shqiptaro-amerikane”.  
Klithjen “mea culpa” pėr tė mashtruar pasuesit e tij dhe
pėr tė “prekur” shpirtin e politikanėve amerikanė Berisha
nuk ka guxuar ta lėshojė me gojėn e tij, siē bėri para
grekėve pėr arrestimin e spiunėve nė vitin 1994, para
minoritarėve grekofonė qė i paska rėnduar padrejtėsisht,
apo para Pashkos me shokė qė i paska fyer e trajtuar keq.
Kėtė klithmė hipokrite dhe tė turpshme pėr njė “mea culpa”
tė vonuar dhe idioteske, Saliu e ka lėshuar nėpėrmjet
gėrhimave derrėzuese tė “gazetarisė” sė Myftarajt, sepse
Berisha ėshtė i vetėdishėm qė libri “Realitete
shqiptaro-amerikane” nga njė mbrojtje e kuptueshme e tij nė
vitin 1997 kthehet nė njė akuzė tė rėndė tė papranueshme
pėr bėmat e djeshme politike dhe nė njė batakēillėk politik
berishian nė vitin 2005. 

Berisha do tė mashtrojė PD-nė me “mea culpa”
kastriotmu(h)tfarse

Mė 1 prill 2005 nė “Republika” ėshtė shkruar: “Kjo vizitė (
nė SHBA) qė bėhet nė prag tė Kuvendit tė PD-sė, qė do tė
mbahet mė 23-24 prill, si dhe nė prag tė zgjedhjeve, ėshtė
llogaritur qė sėbashku me dy vizitat paraardhėse tė krijojė
tek shqiptarėt iluzionin, se Berisha tashmė i ka rregulluar
marrėdhėniet me SHBA-tė”. Nė njė shkrim qė hidhej nė tregun
e propagandės kontrabandė me nėnshkrimin KM, nuk mund tė
thuhej troē fare se Berisha ia kishte arritur qėllimit qė
tė bindėte shqiptarėt se e kishte ndrequr punėn me
Amerikėn. Por “Besniku i partisė dhe i Salisė” me mbiemrin
Mustafaj, ndryshe nga “ besniku i poshtėrsisė dhe i Salisė”
me mbiemrin Myftaraj, nė disa shkrime ka paraqitur si “tė
thėnė e tė bėrė” qė Berisha e ka rregulluar me Perėndimin
dhe me SHBA. 
Ja arsyeja e dytė e botimit tė shkrimit nė “Republika”: tė
mashtrohen militantėt fanatikė tė PD-sė nė prag tė mbajtjes
sė Kuvendit; tė mashtrohen simpatizantėt e PD-sė nė prag tė
zgjedhjeve.  
Por ka dhe zbulime tė tjera nė pjesėn hyrėse tė shkrimit.
Ėshtė fjalia: ”Berisha e di mirė, jo veē nga zhvillimet e 8
viteve tė fundit, por edhe nga eksperienca e vet e ngjitjes
nė pushtet se liēenca pėr pushtet nė Tiranė merret nė
Uashington dhe tre vizitat e tij nė SHBA brenda njė kohe
kaq tė shkurtėr shėrbejnė, nė mos pėr tjetėr, sėpaku pėr
t’ua konfirmuar shqiptarėve kėtė gjė”. Kjo mėnyrė e
ndėrtimit dhe e formulimit tė  mendimit nuk ėshtė aspak
kastriotmyftarse, por mujėbuēpapiste. Buēpapajt pretendojnė
se vėllazėrisht paskan eskluzivitetin e tregtimit tė
proamerikanizmit nė Shqipėri. 
Por pak rėndėsi ka kjo. Kėtu mė shumė tėrheq vėmendjen se
“tri vizitat” e Berishės nė SHBA ende nuk janė bėrė tri,
pasi kanė mbetur vetėm dy. Vizita e tretė nuk mund tė
kompensohet me mburrjet e gazetave pėdėiste se Berisha nė
Romė gjatė varrimit tė Papės qenka takuar me
ish-Presidentin Bush, me tė cilin edhe deri tani Saliu nėn
njė diell ėshtė ngrohur. Pastaj nuk dihet nėse ato dy
vizitat e mėparshme nė SHBA Saliu i ka bėrė tek amerikanėt
zyrtarė, apo tek njerėz tė lidhur me lobin grek nė SHBA,
miq tė Pashkos e tė Geixhit. Afrimi i bujshėm i Berishės
me Pashkon tė bėn tė mendosh se Berisha nė SHBA udhėton mė
shumė nė saje tė miqėve grekomanė tė Pashkos. Gazetari
Mentor Nazarko, ish-kėshilltar i ish-Presidentit Meidani e
ka theksuar publikisht idenė se Berisha i afrohet Pashkos,
sepse di qė ky ka lidhje biznesi shumė tė forta me lobin
grek nė SHBA. Po vetėm biznes i zakonshėm janė kėto
lidhje?!
Megjithatė Berisha ėshtė tallur nė mėnyrė sfiduese pėr
amerikanėt me rregullin qė e paska ditur se pushtetarėt e
Tiranės emėrohen nė Uashington. U tall rėndė nė vitin 1995
kur pas takimit me Klintonin luajti kartėn europiane pėr tė
qėndruar nė pushtet. U tall nė shtator tė vitit 2004 kur
nėpėrmjet KM e gazetės “Republika” vuri nė lojė
“nanokraCIA-n” dhe nė dhjetor 2004 kur u kthye nga Parisi e
deklaroi se pushtetin do ta merrte me ndihmėn e Francės.
Tani si duket i ka thirrur mendjes se me gafa tė tilla i
prish punė vetes dhe lėshon njė “mea culpa”
kastriotmu(h)tfarse pėr t’i dėrguar mesazhin Amerikės se e
ka mėsuar mė nė fund mėsimin dhe se e di qė pushteti mund
t’i vijė vetėm nėpėrmjet Uashingtonit. A do tė preken
amerikanėt dhe t’u vijė pak keq pėr pendimin e pėrkushtimin
e vonuar kastriotmyftars tė Berishės?! Ta shohim. Por
amerikanėt nuk preken kollaj dhe nuk falin lehtė. Pra, e
sqaruam dhe arsyen e tretė pėrse ėshtė botuar shkrimi i KM
nė “Republika”.
Mė tej vjen fjalia: ”Nė kėto rrethana ėshtė rasti tė bėhet
njė analizė e marrėdhėnieve tė Berishės me SHBA, me synimin
se ēfarė sinjifikonte Berisha pėr SHBA, kur u zgjodh dikur
si beniamin i tyre nė Shqipėri, pėrse u bė i papėlqyeshėm
pėr to dhe a ka mundėsi tė bėhet pėrsėri beniamin i
amerikanėve”. Pra, Berisha po u lutet tani amerikanėve tė
venė edhe njė herė dorėn nė zemėr pėr tė, tė kujtojnė kohėn
e shkuar kur fushatat elektorale tė Berishės i bėnte
ambasadori amerikan Rajerson, tė harrojnė ato dreq sherresh
qė i bėnė amerikanėt tė kthehen kundėr Berishės, sidomos nė
vitin 1997 dhe ta provojnė edhe njė herė ta bėjnė Saliun
beniaminin e tyre. Sikur amerikanėt tė prekeshin nga lutje
tė kėsaj natyre atėherė do tė fillonin tė kėrkonin
rehabilitim me dhjetėra pushtetarė tė rrėzuar nė katėr
anėt e botės nėn ndikimin amerikan, midis tė cilėve edhe
diktatorė tė egėr. Amerika nuk ka nge pėr lojėra tė tilla,
sepse ėshtė hiperfuqi politike, por jo Kisha Katolike qė
trajton me shumė indulgjencė kardinalėt e vet mėkatarė
nėpėr botė. Vėrtetė nuk ka logjikė tė shtrohet pyetja: ”a
ka mundėsi qė Berisha tė bėhet pėrsėri beniamini i
amerikanėve?”. Pse u dashka tė bėhet? U mbaruan shqiptarėt
e nėnshtruar e servilė nė politikė dhe Amerika nuk mund tė
gjetka dikend tjetėr pėr ta bėrė “qeverisės” tė Shqipėrisė
nėn urdhėrat e tė huajve?!
Dy faqe gazete tė datės 1 prill dhe njė faqe gazete e datės
2 prill janė tė mbushura me pėrshkrime tė palidhura
episodesh tė viteve 1991-93 nė zhvillimin e ngjarjeve nė
Shqipėri , nė Ballkan, nė marrėdhėniet shqiptaro-amerikane
qė nuk ia vlen tė ndalesh nė to, sepse janė rikthime mbrapa
ngul e shkul sa pėr kronikė tė favorshme pėr Berishėn qė u
bė beniamin i SHBA. Por edhe kėtė zhgarravitėsit e kanė
shpjeguar me njė mėnyrė qė nuk i bėn nder, por qeder
figurės politike tė Sali Berishės. Sipas tyre SHBA e
zgjodhėn Berishėn pėr “beniamin tė tyre” politik shqiptar
nė njė kohė kur nuk donin qė kriza nė Ballkan dhe sidomos
nė Jugosllavi tė dilte jashtė kontrollit. Zgjodhėn Berishėn
qė e konsideronin si kosovar gjakovar me mendimin se fjala
e tij do tė dėgjohej mė shumė nė Kosovė dhe ta pėrdornin
pushtetin e Tiranės tė ushtruar nga Berisha pėr tė mbajtur
shqiptarėt e Kosovės larg luftės nė Jugosllavi, siē ndodhi
nė fakt deri nė vitin 1998. Kjo ide ka qenė theksuar edhe
nė faqen 20 tė librit tė Mero Bazes nė vitin 1997 : “Nė
njė shkallė tė dukėshme qarqet politike amerikane dėshmuan
se ishin tė interesuara pėr njė udhėheqės nė Tiranė me
ndikim tė fortė nė Kosovė, i cili mund tė pranonte
”ruajtjen e pikės sė nxehtė” tė SHBA qė quhej Maqedoni”. Ja
si dalin provat se shkrimi i Myftarajt nė “Republika” nė
prill 2005 dhe libri i Bazes nė prill 1997 janė punė e tė
njėjtėve shkrues berishianė.
Zhgaravitėsit duan ta fshehin faktin se kur nė fuqi erdhėn
Berisha, Meksi e tė tjerė nė pėrcaktimin e pushtetmbajtjes
nė Shqipėri edhe mė shumė se Uashingtoni ndikonin me
dredhira e djallėzira Athina, Beogradi dhe Roma.
Zhgaravitėsit e shkrimit tė “Republikės” kanė synuar dhe
tentuar kėshtu tė prekin nė ndjenja amerikanėt duke u thėnė
se Berisha bėri politikėn qė deshėn ata, prandaj meriton
tani njėfarė shpėrblimi dhe mbėshtetje politike. Por
amerikanėt nuk janė aq tė ndjeshėm sa tė preken nga tė
tillla arsyetime spekuluese.

Pse Baze nuk e mbron librin qė po ia pėrdhosin?

Mė 2 prill 2005 nė “Republika” nisi shtjellimi i pjesėve
mė tė sikletėshme pėr propagandistėt berishianė “Si filloi
prishja e Berishės me amerikanėt” pėr tė ardhur tek zbulimi
i “sekretit tė madh” mė 3 prill se shkaku kryesor dhe
thelbėsor i kėsaj prishjeje paska qenė njė “konventė
ushtarake” qė Berisha e kishte pėrfunduar me Turqinė
fshehtas amerikanėve. Pikėrisht kėtu nisin edhe
“pėrmbysjet e mėdha” nė krahasim me librin e Mero Bazes
“Realitete shqiptaro-amerikane” dhe shpalosen
“Kundėrealitetet shqiptaro-amerikane”. Dhe kjo nuk ėshtė
punė e njė hiēi si Kastriot Myftaraj.
Njė krahasim i stilit e pėrmbajtjes sė librit tė Bazes
“Realitete shqiptaro-amerikane” me shkrimin e Kastriotit
“Historia e marrėdhėnieve tė Berishės dhe Nanos me SHBA-nė”
dhe sidomos krahasimi i rrethanave kur janė botuar tė dy
materialet, nxjerr nė pah se i dyti ėshtė lėshuar si bajgė
ngjitėse pėr tė pėshtirosur tė parin. Sikur Baze tė ishte
autori i vėrtetė dhe me pakėz namuz i librit “Realitete
shqiptaro-amerikane” duhej tė ishte zemėruar mė shumė se
gjithkush e tė kishte reaguar menjėherė nė mėnyrėn e
pėrshtatshme. Por Baze ka heshtur sikur shkrimi i
Kastriotit nuk pėrbėn njė pėrqeshje tė librit tė Meros. Kjo
do tė thotė se Baze e di se ai qė ka luajtur me librin qė
doli nė emėr tė tij po luan edhe me shkrimin e botuar nė
emėr tė Kastriotit, veēse po e bėn lojėn nė kahjen e
kundėrt, me tė dytin pėrmbys tė parin. 
Mero e di mė mirė se gjithkush se si u konceptua, u shkrua
dhe u botua libri “Realitete shqiptaro-amerikane”, si u
vendos dhe u pranua autorėsia e tij. Mero e di se libri
“Realitete shqiptaro-amerikane” u konceptua , u pėrgatit
dhe u shpėrnda si njė variant i zgjeruar shpjegues i
raportit qė mbajti nė parlament nė vitin1997 ish-shefi i
Shėrbimit Informativ Shtetėror dhe ish-komandanti i
operacioneve pėr zbatimin e gjendjes sė jashtėzakonėshme,
Bashkim Gazidede. Ai raport synonte, ashtu si libri
“Realitete shqiptaro-amerikane” tė shpjegonte pse dėshtuan
shteti, pushteti, qeverisja, spiunazhi, ushtria, policia qė
drejtoheshin nga Berisha, Meksi, Arbnori e pushtetarė tė
tjerė tė PD-sė. 
Libri “Realitete shqiptaro-amerikane” kishte pėr qėlllim tė
shpjegonte edhe mė me hollėsi, edhe mė lirshėm e mė troē se
raporti i Bashkim Gazidedes, pėrgjegjėsinė qė binte pėr
kėtė dėshtim mbi politikėn amerikane, e cila qėllimshėm i
la terren tė lirė invazionit grek dhe ndėrhyrjeve tė tjera
pėr tė pėrmbysur pushtetin e Berishės nė Shqipėri. Libri
“Realitete shqiptaro-amerikane“ pikėrisht kėto zbėrthente
me fakte, me prova, me analiza. 
Prandaj ky libėr pati shumė jehonė midis shqiptarėve pasi u
botua nė mijėra kopje nga shtėpia botuese “Koha”, e afėrt
me PD-nė, u shtyp me urgjencė nė Stamboll, nė gjuhėt shqipe
dhe angleze dhe u shpėrnda nėn kujdesin e mekanizmave
pushtetore dhe partiake tė PD-sė gjithandej. Edhe
kundėrshtarėt mė tė rreptė tė kėtij libri, brenda e jashtė
Shqipėrisė, ata qė bėnė e planifikuan invazionin grek e
rebelimin nė Jug tė Shqipėrisė dhe qė pėrfituan shumė nga
qėndrimet e atėhershme tė SHBA, nuk kanė guxuar tė bėjnė
njė pėrgėnjeshtrim serioz tė kėtij libri. Edhe “Komisioni
parlamentar i dy Spartakėve ( Braho-Ngjela)” qė ishte
ngarkuar tė hetonte gjoja tragjedinė e vitit 1997 sado qė u
pėrpoq tė shfajėsonte politikėn greke e amerikane nuk e
bėri dot kėtė nė mėnyrė bindėse. Tani, nė vitin 2005, bėhet
njė tentativė shfajėsuese shumė cinike pikėrisht nga
gazetat e ēirakėt propagandistikė qė i pėrkasin krahut
politik qė dikur urdhėronte dhe ndihmonte publikimin e tė
vėrtetave qė pėrmban libri i Mero Bazes. 
Duket Mero e ka ditur me kohė se do tė ndodhte kėshtu,
prandaj e largoi Kastriotin pėrkohėsisht nga gazeta e tij,
sepse pėrndryshe do tė ishte tepėr e rėndė dhe e
neveritėshme qė shkrimi i Kastriotit pėr tė pėrmbysur
librin e Meros tė botohej nė gazetėn e kėtij. Mero Baze
duhet ta kuptojė mė lehtė e mė mirė se gjithkush se janė po
ata ustallarė qė kanė punuar pėr librin e tij, tė cilėt
kanė marrė e kryer edhe porosinė pėr tė bėrė shkrimin qė
ka dalė nė emėr tė Kastriotit. Mero e ka mė lehtė se
vėzhguesit e analistėt e tjerė tė dallojė se shkrimi i
Kastriotit pėr nga stili e konceptimi tė sjell nė mendje
punimet shkencore tė mbushura me kronologji faktesh e
ngjarjesh tė Elez Biberajt. Edhe nė kėtė shkrim
kronologjitė zėnė pjesėn mė tė madhe tė materialit, qė
duket qartė se ėshtė vepėr e pėrbashkėt e atyre qė kanė
shkruar nė vitin 1997 librin “Realitete
shqiptaro-amerikane” tė Mero Bazes tė tejmbushur me
renditje kronologjike pėr marrėdhėniet shqiptaro-amerikane
dhe pėr zhvillimet politike nė Shqipėri pas vitit 1990. 
Duket qartė se para se t’i vihej nė tryezė pėr nėnshkrim
Kastriotit shkrimi ka kaluar nė procese tė gjata pėrpilimi
nė grupe pune, mekanizma tė tėrė dhe ėshtė montuar nė
Institutin e Studimeve Strategjike, ku drejton Mehmet Elezi
dhe ku gatuhen strategjirat e taktikat mė tė pėlqyera pėr
Berishėn. Nė shkrim ka shumė pak kastriotmu(h)tfarizėm
origjinal, mė pak se nė ēdo shkrim tjetėr qė ka dalė me
emrin e Kastriotit. Sikur ekspertėt pėr pėrcaktimin e
ngjashmėrisė sė teksteve tė shkruar tė mos dinė
paraprakisht emrin e autorit tė shkrimit “Amerika dhe
fitorja e demokracisė nė Shqipėri” (qė ėshtė Mujė Buēpapa,
tutori i Kastriot Myftarajt), botuar nė “Sot” nė datat 30,
31 mars dhe 1 prill 2005 dhe tė shkrimit “Historia e
marrėdhėnieve tė Berishės dhe Nanos me SHBA-nė” (qė ėshtė
Kastriot Myftaraj, qolja i Mujės) botuar nė data 1-7 prill
2005 nė “Republika” ata nuk kanė zgjidhje tjetėr veēse tė
thonė se i ka shkruar i njėjti autor. I tillė autor qė
planifikon kėsi fushate me goditje tė pėrqėndruar pėr tė
njėjtėn temė, me tė njėjtin synim nuk mund tė jetė as Muja
e as Kastrioti veē e veē, as tė dy bashkė, por njė
mekanizėm i planifikimit tė strategjisė e taktikės politike
tė Berishės. 

Trilllohet pėr Baletėn qė tė fshihen poshtėrsitė e
tradhtitė nėn hijen e Berishės

Pėr t’i dhėnė pak erė kastriotmu(h)tfarse shkrimit nė
“Republika” strategėt e politikės sė Berishės ia kanė
lejuar shegertit tė pėrpilojė ndonjė paragraf nė stilin e
shpifografisė sė tij tė mėparshme “Nacional-islamizmi
shqiptar...” ku ka bėrė provokime tė ndyra me trillme rreth
bisedave tė Abdi Baletės me Nexhmetin Erbakanin nė Ankara 
nė maj tė vitit 2000, qė gjoja Kastriotit ia kishin bėrė tė
ditura shėrbime tė spiunazhit perėndimor. Por kėtė radhė nė
“Republika” KM rikthehet tek trillimet e tij idiote tė 
bėra nė palolibrin “Nacional-islamizmi shqiptar...”
(dhjetor 2001) nė njė mėnyrė tjetėr. I lė rehat shėrbimet e
spiunazhit perėndimor dhe pėr herė tė parė trillon se vetė
Abdi Baleta i paska folur pėr bisedėn me Erbakanin. 
Kjo kthesė nė shpifografinė kastriotmu(h)tfarse ka ndodhur
ngaqė mekanizmat shpifologjikė pėdėistė berishianė tani
duan tė thonė tė kundėrtėn e disa trillimeve e shpifjeve qė
kanė lėshuar nė publik me nėnshkrimin e Mero Bazes,
Kastriot Myftarajt e gazetarėve tė tjerė. Ka shumė
institute pėr studime strategjike tė kontrolluara nga PD-ja
qė vrasin mendjen pėr gjėra tė tilla si: Instituti i
Studimeve Strategjike i drejtuar nga Mehmet Elezi,
Akademia Diplomatike e Lisien Bashkurtit, Instituti i
Studimeve Ndėrkombėtare i rakipėrisė, njė Institut studimor
i Politikave tė Sigurimit Kombėtar i drejtuar nga
ish-atasheu ushtarak nė Ankara nė kohėn e Berishės, Hajro
Limaj; njė tjetėr institut i ngjashėm i drejtuar nga
zėvendėsi i Gazidedes nė SHIK-un e Berishės, Bujar Rama;
njė Institut me emrin “De Gasperi” i drejtuar nga Fahri
Balliu, grupime tė tjera tė “sigurimit kombėtar” me
gjithfarė emėrtimesh. Mekanizma tė tillė pėrpunojnė edhe
shkrime qė botohen me nėnshkrime gazetarėsh.
Edhe kėsaj radhe shpifografit tim i ėshtė dhėnė leje ta
lidhė provokimin me emrin tim, ndonėse ishte vėnė re
njėfarė tėrheqjeje nga gomarllėqet e bėra nė palolibrin
“Nacional-islamizmi shqiptar, Baleta e Feraj” qė pėr ēdo
gjė qė Berishės i rėndon tani faji duhej tė mė lihej mua.
Megjithatė pėrsėri provokimi trashanik nuk mungon kur
shpifografi im shkruan: “Nė kohėn kur bashkėpunoja me
ditoren “Bota Sot” (Zyrik) Abdi Baleta, redaktori
pėrgjegjės i kėsaj gazete pė Tiranėn dhe njė nga njerėzit
mė afėr Turqisė nė politikėn shqiptare mė ka thėnė se nė
kohėn e luftės nė Shqipėri, nė vitin 1997 kryeministri turk
Erbakan ia ofroi ndihmėn ushtarake Berishės pėr tė shtypur
kryengritjen nė Jug, por Berisha e refuzoi. Gjithsesi kjo e
dhėnė duhet marrė me rezervė, pasi Erbakan mė tepėr duhet
tė ketė dashur ta vejė nė vėshtirėsi lidershipin ushtarak
turk me tė cilin atėherė qe nė konflikt tė hapur, ndėrsa
Berisha mund ta ketė refuzuar ofertėn e dyshimtė ose mos ta
ketė bėrė kėrkesėn ushtarake turke...”. 
Provokimi ėshtė shumė i trashė. Provokuesi e pėrgėnjeshtron
trillimin e tij sapo e ka lėshuar. Pse tė mbetej nė
“dilemė” provokatori Myftaraj? Pse t’i fuste lexuesit nė
telash me dilemėn e tij kur gjithēka mund ta sqaronte fare
lehtė? Le tė shkonte tė pyeste Berishėn nėse ka ndonjė gjė
tė vėrtetė nė ato qė “ia paska thėnė A. Baleta”. Tė shkonte
tė pyetste njė simpatizues tė palaēollėqeve tė tij,
ish-ambasadorin e Berishės nė Ankara, Skėnder Shkupin, i
cili di mjaft sekrete, sepse ka shkruar para disa vitesh nė
shtyp se Berisha nė Stamboll kishte bėrė njė takim sekret
jo me udhėheqėsit turq, por me ish-kryeministrin grek
Micotaqis. Le tė shkonte tė pyeste dhe ish-atasheun
ushtarak tė Berishės nė Ankara, Hajro Limajn, “analist” si
Kastrioti. Shkupi e Limaj duhet ta dinė mė mirė si ka qenė
puna puna e asaj “konventės ushtarake sekrete”. 
Shkupi e Limaj duhet tė dinė edhe pėr ndonjė informacion qė
turqit miqėsisht kanė tentuar t’i jepnin Berishės pėr
sulmin qė pėrgatiste Greqia kundėr Shqipėrisė. Shkupi dhe
Limaj duhet tė dinė mė shumė se zotėri Erbakani, apo Abdi
Baleta edhe pėr ndonjė poshtėrsi diplomatike shqiptare qė
ėshtė bėrė kur ky informacion ra mė parė nė dorė tė grekėve
se tė mbėrrinte tek Berisha nė Tiranė. Mero Baze nė librin
e tij nė vitin 1997 ka pėrmendur si informacion tė mirėqenė
se gazeta turke “Zaman” nė ditėt e rebelimit nė Shqipėri
shkruante se nė Qipron greke ishin stėrvitur pjesėtarė tė
bandave qė vepronin nė Shqipėrinė e Jugut. Qysh mė 28 mars
1992 gazeta antishqiptare “Koha Jonė” nė faqe tė parė
botonte nė gjuhėn shqipe dhe turke njė material gazetaresk
qė ia dėrgonte bashkėpunėtori i saj nė Ankara, Skėnder
Drini, dhe qė ishte shkruar nė gazetėn turke “Gorta Dogu”,
nėn titullin Greqia pėrgatitet tė pushtojė Shqipėrinė e
Jugut”. 
Nė atė artikull tė gazetės turke theksohej se: “Plani i
sulmit ėshtė ndarė nė dy etapa. Etapa e parė: minoritarėt e
armatosur do tė fillojnė luftėn guerrilje. Etapa e dytė:
forcat e armatosura greke do tė sulmojnė pėr tė mbrojtur
“tė drejtat e minoritetit”. Dhe kėshtu ndodhi. Grekėt
pėrgatitėn kryengritjen e armatosur nė zonėn e minoritetit
dhe pastaj nė Shqipėrinė e Jugut. Mė 14 korrik 1993
shpallėn “Deklaratėn Micotaqis” qė ishte program invazioni
dhe agresioni. Mė 10 prill 1994 bėn provėn e parė me armė
nė Peshkėpi tė Gjirokastrės ku sulmuan kazermat e 
ushtarakėve, vranė ushtarakė shqiptarė, morėn si robėr e
trofe lufte (pengje) ushtarė e armatime. Ndėrkohė vazhdonte
armatosja dhe organizimi i bandave tė tyre nė Shqipėrinė e
Jugut, lirimi i tė burgosurve shqiptarė nga burgjet greke
pėr t’i pėrdorur kundėr Shqipėrisė, stėrvitje e bandave nė
Qipro e Greqi. 
Tani ka tė dhėna mė tė hollėsishme se si spiunazhi grek
pėrdorte agjentėt e tij e tė kishės greke pėr tė 
organizuar piramidat financiare nė Shqipėri, shembja e tė
cilave shėrbeu pėr invazionin grek e rebelimin jugor
shqiptar. Mero Baze nė librin e vitit 1997 e ka thėnė troē
se pranė Berishės kishte kėshilltarė qė e nxisnin tė priste
urėn e Shkumbinit nė Rrogozhinė qė Greqia ta realizonte
planin e copėtimit tė Shqipėrisė dhe tė aneksonte Jugun. e
saj. Kastriot m... nė palolibrin e tij “Nacional-islamizmi
shqiptar. Baleta e Feraj” e ka qortuar Berishėn se nuk
dėgjoi kėta kėshilltarė.
Zotėri Hajro Limaj, si specialist i diplomacisė ushtarake
nė marrėdhėniet shqiptaro-turke i bie tė parit barra tė
merret me sqarimin e kėtyre punėve sekrete ushtarake midis
Shqipėrisė e Turqisė dhe nuk ka pėrse lodhet kot duke bėrė
shkrime gazetash pėr politikė e diplomaci tė madhe
botėrore, pėr “Reformimin e Kombeve tė Bashkuara” ( shih
“KJ” 4 prill 2005). I pėrshtatet Kastriot Myftarajt tė
pėrralisė kuturu pėr politika e diplomacira tė fantazuara,
ndėrsa Limaj i takon tė mos i lėshojė terrenin e tij njė
spekuluesi tė tillė qė tė trillojė pėr marrėdhėniet
ushtarake Shqipėri-Turqi.

Turp e mallkim kur fyen mikun e kombit (turkun) qė tė
gėzosh armikun (grekun)

Prej kohėsh dihet se Turqia nė ato rrethana me politikėn
dhe veprimet e saj tė vendosura paralajmėruese pėr Greqinė
i dha Shqipėrisė dhe pushtetit tė Berishės ndihmėn mė
konkrete e mė tė ēmuar, madje shpėtimtare nė njė kuptim,
sepse frenoi hyrjen nė Shqipėri tė reparteve tė rregullta
tė ushtrisė greke nėn atė pretekstin e shpėtimit tė
minoritetit dhe ndikoi qė nė diplomacinė ndėrkombėtare tė
krijohej bindja se varianti i shpėrbėrjes sė shtetit
shqiptar, qė sipas Mero Bazes po e propagandonin edhe
mediat mė tė rėndėsishme, duke pėrfshirė CNN, nuk mund tė
funksiononte pa krijuar situata tė papritura pėr Ballkanin.
Pra, Turqia me politikėn e saj ka ndikuar qė tė zgjidheshin
nė tė mirė tė Shqipėrisė dhe tė vetė Berishės dy nga
ēėshtjet mė tė mprehta tė atij ēasti tė rėndė. 
Kurse tani shkrimi i botuar nė gazetėn “e pavarur”
republikane-berishiane “Republika” vjen si pėrpjekje pėr
ta kthyer tė vėrtetėn kokėposhtė, sikur kujdesi i Turqisė
paska qenė njė provokim i rėndė qė ka shqetėsuar Greqinė,
paska zemėruar Amerikėn, paska lėnė Berishėn pa kurrfarė
mbrojtjeje.Tani gazeta “Republika” bėhet zėdhėnėse e
provokatorėve qė duan ta paraqesin politikėn e Turqisė nė
atė kohė si dėshirė turke pėr tė ndėrhyrė ushtarakisht nė
Shqipėri, por qė nuk e paska pranuar Berisha. Kėshtu
Myftaraj gjithė gėzim na e portretizon Berishėn mė shumė si
shpėtimtar nga ndėrhyrja ushtarake turke nė vitin 1997,
ndonėse kundėr Shqipėrisė po bėnte agresion tė mirėfilltė
shumėplanėsh Greqia dhe Berisha kishte frikė tė shpallte
kėtė tė vėrtetė e t’i lėshonte kushtrimin kombit tė ndeshej
me agresionin nga jashtė. 
Atėherė i rroftė Berishės qė paska parapėlqyer e toleruar
invazionin grek pėr tė shpėrbėrė Shqipėrinė dhe qenka
trembur mė shumė nga “propozimi turk” pėr t’i ardhur nė
ndihmė Shqipėrisė pėrballė njė sulmi real agresiv grek.
Berisha dhe zėdhėnėsit e tij deri tani, njė javė pas
“zbulimit” tė bėrė nė “Republika“, nuk kanė dhėnė asnjė
sqarim pėr kėtė. Kjo pėrforcon mendimin se Berisha vetė i
porosit dhe i lejon spekulime tė tilla, sepse do me ēdo
kusht t’i bėjė servilizma Greqisė, duke i dhėnė “dėshmi” se
edhe nė kohėn kur Greqia kishte kurdisur sulmin kundėr
Shqipėrisė e kundėr tij, ai ėshtė treguar i matur pėr tė
mos pranuar ndihmėn e armikes sė Greqisė, Turqisė. Edhe kjo
duhet tė jetė pjesė e atij qėndrimi tė ri politik tė
Berishės qė Gramoz Pashko e cilėson si “katarsis”. Ēfarė
“katarsisi” i ndotur dhe ndotės! 
Provokatorėt nuk dinė tė bėjnė veēse provokime, madje i
bėjnė shumė tė trasha e marroqe, sidomos kur me njė
provokim duan tė maskojnė njė tjetėr, ose me njė provokim
kėrkojnė tė fshehin njė tradhėti qė i ėshtė bėrė Shqipėrisė
pikėrisht nė janar tė vitit 1997, pikėrisht nė Ankara dhe
qė ka pas tė bėjė pikėrisht me agresionin grek qė
pėrgatitej kundėr Shqipėrisė e filloi nė shkurt-mars tė
vitit 1997. Aq mė keq kur provokime tė tilla qė i kurdisin
ata qė kanė gjėra tė llahtarshme pėr tė fshehur i lėnė nė
dorė tė njė hiēi si Myftaraj t’i formulojė pėr t’i vėnė nė
gazetė.

Berisha jo Myftaraj duhet tė shpjegojė punėn e “konventės
sekrete” me Turqinė
 
Me Kastriot m... kurrė nuk kam bėrė biseda tė asaj natyre
siē pretendon ai tani. Me zotėri Erbakanin jam takuar nė
maj tė vitit 2000. Nga Turqia jam kthyer nė qershor tė
vitit 2000 pas njė kurimi nė Stamboll. Nė korrik 2000 kam
shkuar i ftuar nga turqit nė Qipron veriore. Me Kastriot
m... nuk kam pasur asnjė kontakt pas kthimit nga Turqia,
sepse edhe shkrimet m’i dėrgonte nėpėrmjet kolegėve tė mi,
kishte njėfarė shqetėsimi tė mė dilte pėrpara, sepse i
dukej se pabesia e misionit tė tij ishte lakuriqosur shumė.

Shtabet shpifėse e provokuese tė Berishės kanė bėrė gafė tė
madhe qė ia kanė lėnė Kastriot Myftarajt ta hidhte nė
publik trillimin pėr atė “sekretin” e refuzimit nga Berisha
tė ndihmės ushtarake turke ne kohėn e invazionit grek mė
1997, tė cilėn gjoja ma paska zbuluar Erbakani mua pas tre
vitesh. Nuk fshihet dot kėshtu as neglizhenca e Berishės
pėr tė vlerėsuar si duhej e nė kohė informacionet qė i
vinin nė ditė rreziku pėr Shqipėrinė, as puna e keqe e
diplomatėve civilė e ushtarakė tė Berishės nė Ankara nė atė
kohė, midis tė cilėve kishte sigurimsa tė vjetėr e tė rinj.
As grekėt nuk e hanė rrenėn se kėto sekrete i paska zbuluar
Erbakani dhe nuk i kanė kapur menjėherė agjentėt e
diplomatėt grekė nė Turqi. Nė vend qė edhe kėtė marrėzi ta
linin nė dorė tė Kastriot m... strategėt e dizinformimit
berishian mė mirė tė kishin vėnė nė punė ish-ambasadorin e
Berishės nė Ankara, Skėnder Shkupin dhe ish-diplomatin
ushtarak tė Berishės po nė Ankara, Hajro Limaj, tė bėnin
njė “zbulim” me shpjegime mė serioze. 
Se si ka qenė ajo puna qė Turqia donte t’i vinte nė ndihmė
Shqipėrisė dhe Berishės tė kėrcėnuar nga agresioni e
invazioni grek nė fillim tė vitit 1997 i mbetet Berishės ta
sqarojė pėrfundimisht tani qė Kastriot Myftaraj ka
“akuzuar” Saliun se duke pranuar tė bėhej vasal i Turqisė,
si Gjon Kastrioti nė kohėn e Sulltan Muradit, nxiti
demonėt e Greqisė tė pėrgatisnin invazionin ushtarak tė
vitit 1997 dhe e la Shqipėrinė pa mbėshtetjen e domosdoshme
amerikane. Nėse Berisha do tė heshtė edhe nė kėtė rast jep
provėn e fundit se ėshtė ai qė ka porositur provokimin
Myftaraj” nė “Republika” tė datave 1-7 prill 2005.

“Demyslimanizimi” kastriotmyftars, metamorfozė politike
shėmtaraqe e Berishės

Nė kohėn e ngjarjeve nė Jug tė Shqipėrisė nė pranverėn e
vitit 1997, nė Turqi ishte nė fuqi njė qeveri koalicioni e
kryesuar nga kryetari i Partisė Islamike “Refah”
(Mirėqenia), zotėri Nexhmetin Erbakan dhe ministre e
jashtėme ish-kryeministrja dhe kryetare e njė partie laike,
 zonja Tansu Ēiller. Miq mė tė mėdhej tė Sali Berishės nė
Turqi janė njohur ish-kryeministrat dhe ish-presidentėt
Turgut Ozal dhe Sulejman Demirel, politikanė e partiakė
laikė, jo islamikėt Erbakan, Erdoan, Gyl, Kutan etj.
Deklaratat mė tė forta nė mbėshtetje tė Shqipėrisė i kanė
bėrė pikėrisht pushtetarėt e lartė laikė turq, sepse ashtu
janė zhvilluar ngjarjet. Por edhe tani qė Turqinė e udhėheq
partia islamike e moderuar e kryesuar nga zotėri Erdoan
politika miqėsore e Turqisė ndaj Shqipėrisė vazhdon tė jetė
e njėjtė. Kryeministrin e Turqisė, zotėri Erdoan, nuk e ka
penguar feja e ndryshme me homologun e tij shqiptar,
ortodoksin Fatos Nano, pėr tė ndėrtuar marrėdhėnie shumė tė
mira zyrtare dhe personale. 
Kurse Sali Berishėn duket e ka penguar dhe e pengon shumė
fakti qė kryeministėr nė Turqi ėshtė kryetari i njė partie
islamike . Prandaj krijon gjithfarė sherresh politike e 
protokollare pėr ta shprehur inatin e tij dhe pėr tė dhėnė
prova nė Perėndim e nė Greqi se “myslimani” Berisha ka
hequr dorė nga “infantilizmi” i tij politik qė e kishte
shtyrė tė afrohej shumė me Turqinė dhe ėshtė bėrė
“politikan modern” perėndimor me ”folozofi politike tė
krishterė” siē predikon Nikollė Lesi. Provokimi
kastriotmu(h)tfars pėr daljen e “sekretit berishian” gjatė
njė bisede Baleta-Erbakan ėshtė edhe shprehje e shėmtuar e
inatit paranojak dhe tė intrigimit katundarēe tė Sali
Berishės ndaj kryeministrit tė Turqisė, Erdoan pse ky nuk
zbatoi “protokollin tropojan-berishian” gjatė vizitė sė tij
tė paradokohėshme nė Shqipėri.
Pėr tė mbėshtetur kėto shije e prirje berishiane
propagandistėt pėdėistė tė tij ka vite qė pėrpiqen tė
pėrhapin rrena se Saliun drejt vendeve islamike e kishte
shtyrė njė kėshilltar i keq dhe i mbrapshtė si Abdi Baleta.
Kėshtu ka pėrrallisur Kastriot m... nė palolibrin
“Nacional-islamizmi shqiptar”. Kurse tani i njėjti rrenacak
i shton njė pėrmasė ndėrkombėtare “komplotit” pėr tė
implikuar Berishėn nė veprimtari politike nė kuadėr tė
Konferencės sė vendeve islamike. Sipas kėtij rrenacaku
Berishėn e paskan marrė mė qafė udhėheqėsit turq qė e
bindėn ta anėtarsonte Shqipėrinė nė kėtė konferencė. Nė tė
vėrtetė turqit asnjėherė nuk kanė treguar entuziazėm tė
veēantė pėr punėn e kėsaj konference dhe dikur drejtues tė
PD-sė, qė sot Berisha i ka fort pėr zemėr, sulmonin Saliun
duke theksuar se edhe Turqia e kishte kėshilluar tė mos
nxitonte pėr tė hyrė nė kėtė konferencė, por Saliu kishte
dalldisur pas islamizmit. Tani qė Saliu ka dalldisur pas
katolicizmit pėrpiqet qė gjėrat t’i paraqesė kokėposhtė me
anė tė propagandistėve tė tij tė pacipė. 

“Kokėmushkat e trillimit” kėrkojnė “koka turku” pėr
antipolitikėn berishiane

Berisha tani me kokėfortėsi mundohet tė kthejė kokėposhtė
edhe shumė gjėra tė tjera nė politikėn e tij. Berisha po
bėn pikėrisht atė qė Bashkim Kopliku nė njė analizė pėr
paturpėsinė e kthimit e tė pranimit tė Pashkos me shokė nė
PD e ka quajtur “lėpirje e gėlboqeve nga tė dyja palėt”.
Tani Berisha pasi ka kthyer kokėposhtė qėndrimet e tij edhe
pėr komplotet greke tė vitit 1994-97, pasi ka lėpirė ato qė
ka lėshuar kundėr gjeneralėve tė andartėve grekė, qė i merr
nė shtabin e tij politik nė krye tė PD-sė, pasi ėshtė bėrė
mik i ngushtė me Nikolas Geixhin, nxit hyzmeqarėt e tij
propagandistikė tė fshijnė tė vjellat e propagandės
berishiane kundėr amerikanėve dhe t’u lėpihet atyre dhe
perėndimorėve tė tjerė qė ta sjellin edhe njė herė nė
pushtet.
Prishjen e marrėdhėnieve tė Berishės me SHBA strategėt
politikė dhe “kokėmushkat e trillimit” nė shėrbim tė Saliut
tani duan ta lidhin me njė afrim ushtarak tė Berishės me
Turqinė, qė gjoja paska nervozuar jo vertėm grekėt, por
edhe amerikanėt. Kurse, dihet qė amerikanėt Turqinė e kanė
njė partner tė ēmuar politik e sidomos ushtarak nė Aleancėn
e Atlantikut dhe nuk kishte asnjė motiv qė tė bėheshin 
xhelozė, edhe sikur Shqipėria me Turqinė tė bėnte
marrėveshjet mė tė ngushta. Pėrkundrazi ka shumė fakte qė
dėshmojnė se amerikanėt pas ngjarjeve tė vitit 1997 nė
Shqipėri kanė inkurajuar njė prani sa mė tė ndjeshme turke
nė Shqipėri pėr tė rimėkėmbur ushtarakisht kėtė vend, duke
shkaktuar edhe xhelozira greke.
Sipas shkrimit tė botuar nė “Republika” Berisha paska
filluar ta zemėronte Amerikėn sapo erdhi nė pushtet. Nė
vend qė tė zbatonte porosinė amerikane pėr tė qenė i
kujdesshėm nė trajtimin e marrėdhėnieve me Greqinė, Berisha
paska pas rėnė nė njė kurth tė Turqisė, e cila nė kuadėr tė
politikės sė saj pėr t’u bėrė qendėr e gravitetit politik e
ushtarak nė zonėn nga Ballkani nė Kaukaz dhe tė ngritjes sė
 “harkshigjetės islamike” nė Ballkan e kishte joshur
Berishėn qysh nė qershor tė vitit 1992 tė bėnte me Turqinė
njė “konventė sekrete ushtarake” qė e kanė nėnshkruar vetė
kryetarėt e shteteve. Nuk thuhet qartė se ku e kur
saktėsisht u nėnshkrua ky dokument qė pėr mė tepėr
emėrtohet gabimisht “konventė”, fjalė krejt e
papėrshtatėshme pėr kėsi marrėveshjesh. Nė gjuhėn
profesionale tė tė drejtės ndėrkombėtare mbi traktatet nė
raste tė tilla vlejnė termat “Traktat miqėsie e ndihme
reciproke”. 
“Njohėsi” dhe shpallėsi i “sekreteve tė Berishės”, Kastriot
m... ngulmon se “termat e kėsaj marrėveshje mbetėn sekret
dhe nuk janė sqaruar kurrė”. Por, ama, Kastriot m... me
nuhatjen e tij proverbiale tė qenit tė kufirit nė politikėn
e fshehtė paska arritur tė kuptojė se fjala ka qenė pėr 
“marrėveshje politike me angazhime ushtarake”, pra jo pėr
“konventė”. Nuhatėsi i madh paska mėsuar se Berisha ishte
marrė vesh me turqit qė nė rast se njeri nga dy vendet
(Shqipėria e Turqia) sulmohej nga njė vend i tretė, atėherė
ky mund tė kėrkonte ndihmėn e aleatit (shqiptari tė turkut
dhe turku tė shqiptarit). Kur bėhen marrėveshje ndihme kjo
ėshtė dispozita mė e rėndomtė. 
Por nuhatėsi Kastriot ka mėsuar edhe sekretin se edhe nė
rastin kur nė njėrin nga dy vendet (Turqi ose Shqipėri)
plaste nė ndonjė konflikt i brendshėm i armatosur, bėhej
kryengritje me nxitje tė jashtėme pėr tė rrėzuar qeverinė,
atėherė pala tjetėr i vinte nė ndihmė me ushtri pėr tė
shtypur kryengritjen. Ky zbulim duhet pėr tė mbėshtetur nė
njė dokument “sekretin” qė Erbakani i paska zbuluar Abdi
Baletės se Turqia i ofroi Berishės ndihmė ushtarake nė
vitin 1997 gjatė konfliktit tė armatosur me rebelėt e
Jugut, por Berisha e refuzoi. Me njė fjalė Berisha edhe
paska pas bėrė marrėveshje sekrete me turqit qė kėta t’i
vinin nė ndihmė nė rast se do tė kishte tentativė pėr ta
rrėzuar me armė nga pushteti, edhe kur ky rast u paraqit
paska refuzuar tė zbatojė marrėveshjen. Pra paska bėrė dy
herė poshtėrsi ndaj Shqipėrisė se edhe ia ka sjellė belanė
nė derė (sipas Myftarajt) se nxiti grekėt tė bėjnė
agresionin, edhe la shqiptarėt nė baltė, sepse pėr tė mos u
prishur qejfin grekėve kur e sulmuan tradhėtoi marrėveshjen
qė kishte bėrė me turqit. Nėse Berisha nuk i sqaron kėto
punė le ta mbajė me shėndet turpin e mallkimin qė paska
futur Shqipėrinė e shqiptarėt nė kėsi ngatėrresash. Nėse ka
bėrė vėrtetė palaēollėqe tė tilla politike, atėherė si ka
sy e faqe tė pretendojė tė drejtėn morale pėr tė lypur e
marrė edhe njė herė votat e shqiptarėve, qė tė vijė edhe
njė herė nė pushtet. Me kėsi amoralitetesh politike kėrkon
Berisha tė bėhet pėrsėri “beniamin amerikan”?! Pėr kėsi
amoralitetesh politike Berisha po ngarkon “kokėmushkat e
trillimit” me barrėn qė tė bėjnė “kokė turku” tė
antipolitikės sė tij pikėrisht politikėn turke qė ėshtė mė
dashamirėsja ndaj kombit shqiptar.

Pashko apo grekėt po ia falin Berishės “keqtrajtimin e
minoritetit grek”

Sipas Kastriot m... nuk mund tė ishte keqtrajtimi i
minoritetit grek nga Berisha qė tė zemėronte aq shumė
Greqinė sa tė kurdiste ngjarjet e vitit 1997, por ka qenė
ajo marrėveshja ushtarake me Tuqinė. 
Kastrioti e justifikon zemėrimin grek duke theksuar
:”Konventa ushtarake shqiptaro-turke nuk mund tė
pėrceptohej ndryshe nė Athinė veē si njė aleancė
turko-shqiptare kundėr Greqisė”. Pse duhej ta koncpetonin
kėshtu grekėt, edhe nė rast se Berisha e kishte bėrė atė
marrėveshje? Kėtė mund ta dinė vetėm grekėt dhe Kastrioti,
i cili e lidh shqetėsimin e Greqisė mė shumė me faktin se
Berisha ishte mysliman. Kastrioti e justifikon edhe mė
zemėrimin grek pėr shkak se gjendja nė Ballkan ishte e
tensionuar, ngaqė Shqipėria hyri nė Konferencėn Islamike
dhe kėshtu po bėhej rrethimi mysliman turko-shqiptar i
Greqisė.Pėr mė tepėr Kastrioti e qorton Berishėn se
marrėveshja ushtarake me Turqinė Shqipėrisė jo vetėm nuk i
sillte asnjė dobi se Turqia nuk do ndihmonte Shqipėrinė,
por i sillte dėm, pasi i siguronte avantazh tė madh 
propagandistik Greqisė. 
Dhe mė e keqja, sipas Kastriot m...., ishte se :
”...konventa ushtarake shqiptaro-turke qe goditje pėr
politikėn amerikane tė paralajmėrimit tė Serbisė pėr tė mos
ēuar luftėn nė Kosovė (“vija e kuqe”). Nga ky moment, sipas
KM, amerikanėt paskan filluar ta shihnin me dyshim Berishėn
dhe kanė siguruar Greqinė se Berisha nuk do tė qėndronte
gjatė nė pushtet. Madje Berisha nė fushatėn zgjedhore nė
korrik 1992 nuk u pėrfshi, sepse nuk e paskan lejuar
amerikanėt. 
E keqja tjetėr paska qenė se pėr kėto faje tė Berishės
Greqia iu kthye miqėsisė me Partinė Socialiste. Kėtė
gjendje e paskan shfrytėzuar PASOK-u grek e PS e Nanos nė
Shqipėri. Njė pjesė e mirė e shkrimit mė 3 prill i
kushtohet vizitės sė Nanos nė Greqi dhe deklaratės qė ai
lėshoi me Andreas Papandreun. Edhe njė herė pėrsėriten
shkel e shko ato “kritikat” e fryra qė i bėnte shtypi i
PD-sė atėherė kėsaj deklarate, e cila pėrmban shumė mė pak
rreziqe pėr Shqipėrinė se ata qė pėrmbajnė pazaret e bėra
nga pushteti i Berishės dhe i Meksit me Greqinė. Incidentet
e rėnda qė kanė ndodhur nė vitet 1992-94 midis Greqisė e
Shqipėrisė, nė kohėn kur nė Shqipėri qverisnin Berisha e
Meksi, ndėrsa nė Greqi Micotaqisi nė shkrimin e 
”Republikės” i faturohen vetėm marrėveshjes Nano-Papandreu
dhe marrėveshjes sė Berishės me Turqinė, jo politikės sė
mbrapshtė qė bėnin Berisha e Meksi nė marrėdhėniet me
grekėt.		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/KDuplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo: 

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo: 

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

================================================================== 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/shqiperia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Olsi | 15 Apr 09:46 2005
Picon

RIMEKEMBJA 12/ 04/ 2005 [ ii ]


“Kokėmushkat e trillimit” berishian rehabilitojnė famėkeqen
“Deklaratė Micotaqis”

Nė shkrimin e botuar nė “Republika” bėhet edhe poshtėrsia e
madhe se pėrligjet dhe vlerėsohet pozitivisht platforma mė
antishqiptare e politikės dhe e diplomacisė greke, e njohur
si famėkeqja “Deklarata Micotaqis” e 14 korrikut 1993. 
Ja si ėshtė shkruar nė artikullin e nėnshkruar nga Katriot
m... :”Nė kėtė kontekst ( tė zhvillimeve ndėrkombėtare pėr
Bosnje Hercegovinėn) deklarata Micotaqis dukej si njė
tentativė serioze pėr tė sjellė nė tryezat e diplomacisė
ndėrkombėtare dhe Shqipėrinė si njė rast tė ri konflikti
etnik ballkanas”. Pasi pėrmend atė denoncimin ngordhalaq qė
i bėri Berisha “Deklaratės Micotaqis” mė 15 korrik1993,
Kastriot m... shpėrthen me qortime grekofile : “Ēfarė
llogariste Berisha kur e shkallėzoi krizėn me Greqinė?
Mbėshtetjen amerikane?. Amerikanėt i patėn kėrkuar me
vendosmėri qė tė pėrmbahej? Atėherė del se Berisha kishte
llogaritur mbėshtetjen turke”. 
Kėshtu operon gjithnjė me rregullin e treshit nė politikė
propagandisti berishian. Nė pamje tė parė mund tė duket
sikur Kastriot m... vetėm po rishpalos dalldinė e tij tė
njohur pėr tė mbėshtetur tezat greke qė i ka rreshtuar qysh
nė palolibrin “Nacional-islamizmi shqiptar”. Por po ta
shikojmė mė nga afėr kėtė ēėshtje dallohet qartė se
Kastrioti shkruan tani ashtu siē do Pashko, i cili gjithnjė
ka dashur qė PD e Berisha tė jenė tė nėnshtruar plotėsisht
nė ēdo hap tė bėrė e ēdo fjalė tė thėnė para Greqisė. Ashtu
siē ka shkruar Kastrioti nė fjalinė e sipėrcituar Berishės
tani mund t’i flasė vetėm Gramoz Pashko, se ky e ka fituar
tani tė drejtėn morale dhe autoritetin t’ia heqė fort
veshėt Berishės qė nuk i ka dėgjuar me kohė kėshillat e
Gramozit. Prandaj dhe Berisha e sheh veten tė detyruar tani
tė lejojė e tė kapėrdijė “qortime kastriotmyftarse” pėr t’i
dhėnė provėn Gramozit e Greqisė se e ka mėsuar mėsimin dhe
e ka bėrė tė plotė kthesėn politike nga Turqia tek Greqia. 
Berisha tėrthorazi, duke lejuar e kapėrdirė “qortimet
kastriotmu(h)tfarse”. do t’u japė kėnaqėsi Pashkos dhe
Geixhit, sepse dihet qė arkitekti kryesor i “Deklaratės
Micotaqis” ka qenė Nikolas Geixhi. Prandaj Berisha dhe
shtabet e tij lejojnė qė nė shkrimin e botuar nė emėr tė KM
tė ketė kritikė pėr ato qėndrime tė Berishės qė nuk i kanė
pėlqyer Greqisė dhe ta ngushtojė gabimin e Berishės vetėn
tek marrėveshja qė paska bėrė me Turqinė nė qershor 1992.
Nė shkrimin e Kastriot m... janė rershtuar dhe disa qortime
pėr Nanon se duke bėrė deklaratėn e pėrbashkėt me
Papandreun, ku kėrkohej qė SHBA tė qėndronin larg nga
Ballkani pasi ballkanasit duhet t’i zgjidhin vetė problemet
e tyre, i solli njė armiqėsi tjetėr amerikane Shqipėrisė.
Vijojnė edhe ca rrotullime fjalėsh qė nuk ia vlen t’i
komentosh pėr politikėn greke, pėr zhvillimet nė Ballkan
etj.etj.
Prishja pėrfundimtare e Berishės me SHBA, sipas Kastriotit,
qenka e lidhur me “krizėn e dytė” greko-shqiptare qė u
shkaktua nga akti terrorist grek i 10 prillit 1994 nė
kazermat ushtarake tė Peshkėpisė. Edhe njė herė Kastriot
... bėhet avokat i politikės amerikane qė kėshillonte
Berishėn qė edhe nė kėtė rast tė ruante gjakftohtėsinė se
nuk do tė ndodhte e keqja e madhe ku i shkonte mendja
Berishės, sulm masiv ushtarak grek. Pėrsėri Kastriot m...
zbulon “dorėn e djallit” qė ai sheh kudo nė punėt e
Shqipėrisė, ngacmimet turke.: ”Por Berisha duke pasur
mbėshtetjen turke vendosi tė adoptonte linjėn e ashpėr me
Greqinė. Pak ditė pas incidentit Berisha bėri njė vizitė
spektakolare dhe sfiduese nė Turqi, ku atij iu konfirmua
mbėshtetja turke pėr Shqipėrinė nė rast se ky vend do tė
pėrfshihej nė njė konflikt”. Sipas Kastriot m... Greqinė mė
shumė se arrestimi i pesė grekėve e zemėroi fakti qė kjo
gjė ndodhi pas njė vizite tė Berishės nė Turqi”. Kėshtu,
sipas Kastriotit nuk ishte “Deklarata Micotaqis” qė
krijonte rrezik pėr Shqipėrinė e qė sillte armiqėsi nė
marrėdhėniet shqiptaro-greke, por ishte “konventa sekrete
ushtarake” qė kishte bėrė Berisha me Turqinė. Ky ėshtė dhe
mesazhi qė duket se ka dėshirė tė pėrēojė nė publik Berisha
tani qė duhet tė ndjekė politikėn e Pashkos e tė Geixhit.

Goditet ”proturku i djeshėm” (Berisha), tė duket i humbur,
“proturku i sotėm” (Nano)

Sipas Kastriot m... (por edhe sipas Bazes nė vitin 1997)
Amerika gjoja vendosi tė bėhej e vetmja fuqi arbitrimi
midis grekėve e shqiptarėve qė tė mos i hapej ndonjė bela e
madhe nė Ballkan. Pėrsėri qortohet Berisha se deshi t’i
shiste mend tė dėrguarit amerikan Shifter dhe i prishi
shumė punė vetes. Pėrsėri nė tekstin e shkrimit rreshtohen
paragrafė me pėrdredhje llafesh tė kota. Pėrsėri ngrihen re
pluhuri “antiberishian” pėr zhvillimet para disa viteve qė
tė mbulohen manovrat e shėmtuara berishiane sot pėr tė
kėnaqur Greqinė, grekofilėt e grekoservilėt nė Shqipėri dhe
pėr t’i ēuar mesazhe Amerikės se Berisha po lėpin me zell
gjithēka ka pėshtyrė nė tė kaluarėn, se Berisha nuk qenka
mė proturk dhe se e keqja vjen nga njė proturk i sotėm
shqiptar, Fatos Nano.
Strategėt e Berishės nė institute studimore dhe jo vetėm
njė trillues i ēakėrdisur si Kastriot m... i kanė hedhur
rrėmujshėm e ngatėrrueshėm nė faqet e “Republikės” gjithė
kėto gjepura pėr tė mbėshtetur “katarsisin” e ndotur e
ndotės tė Berishės nė kėtė fazė tė politikės sė tij
dėshtake. Kėta duan tė krijojė pėrshtypjen se Berisha e
pėsoi keq ngaqė me tė u zemėrua Amerika pėr shkak se u lidh
ngushtė me Turqinė dhe zemėroi Greqinė e Serbinė. Nėnteksti
i kėtyre mesazheve ėshtė se edhe Nano do ta pėsojė keq se
ėshtė lidhur mė shumė me Turqinė e Italinė se me Greqinė e
Serbinė dhe kėshtu zemėrimi do tė bjerė mbi Nanon e
simpatitė amerikane do tė anojnė sėrish nga Berisha, se
kėshtu do Greqia dhe lobi grek i Amerikės , i cili beniamin
ka Pashkon. Kėtė marifet kanė gjetur strategėt e politikės
sė ēoroditur berishiane pėr t’u thėnė shqiptarėve tė
besojnė se fitorja do tė jetė nė anėn e Berishės dhe duhet
tė mbėshteten tek ky. Strategėt berishianė kanė zgjedhur
rrugėn mė tuafe tė pėrhapjes sė idesė se nuk bėn nė asnjė
mėnyrė tė zemėrohen Greqia e Serbia se pastaj zemėrohet
Amerika.
Berisha me fakte dhe veprime tė shumta ėshtė shfaqur
haptazi si politikan shqiptar mė i dėgjueshėm ndaj Greqisė
se Nano dhe jo rrallė mė progrek se Nano. Tani ai ka
thirrur pranė tij njė politikan si Pashko qė pa dyshim
ėshtė mė i pėlqyer nė Greqi se Nano dhe ka lidhje mė tė
forta e mė tė qėndrueshme me lobin grek e “vorioepirotėt”
nė SHBA se Nano. Berisha ka marrė pranė dhe njė politikan
si Imami qė ka treguar gjatė 12 viteve gatishmėrinė mė tė
madhe pėr tė bashkėpunuar me politikat serbe e greke. Si
Imami janė dhe Zogaj e Ngjela qė plotėsojnė rrethin e
ngushtė tė politikanėve mė me ndikim pranė Berishės. Nė
mjediset e tjera kėshillimore e studimore qė i shėrbejnė
politikės sė Berishės bien nė sy elementė me prirje tė
theksuara islamofobike e katolikocentriste. Eshtė e
vėshtirė tani tė bėsh dallim tė qartė midis vijės politike
tė PD-sė tė PDK-sė sė Nikollė Lesit. 
Pėr shkak tė kėtij kompleksi arsyesh vėrehet se nė
propagandėn pėdėiste-berishiste mbizotėrojnė prirjet dhe
elementėt qė mundohen tė fusin pa pushin spica qė tė
prishen sa mė shumė marrėdhėniet shqiptaro-turke. Pėr kėtė
qėllim goditet edhe politika e Fatos Nanos, qė nė kėtė
drejtim ka bėrė shumė mė tepėr veprime pozitive se gjithė
kryeministrat shqiptarė para tij, qysh nga shpallja e
pavarėsisė, nga koha e Zogut, pėr tė ndihmuar nė ruajtjen e
njė niveli sa mė tė kėnaqshėm nė marrėdhėniet
shqiptaro-turke. 
Prandaj, vihen shpifės tė pafytyrė qė tė nėnshkruajnė
artikuj provokues antishqiptarė pėr marrėveshje tė fshehta
ushtarake qė paska pas bėrė Berisha me turqit, ndėrsa vetė
Berisha hesht. Prandaj ata qė pėrpunojnė strategjitė e
taktikat politike tė Berishės kėto lloj provokimesh
pėrpiqen t’i maskojnė si gjoja kujdes pėr tė shpėtuar
Shqipėrinė nga zemėrimi amerikan qė e pagoi shtrenjt Sali
Berisha dhe drejt tė cilit po e ēuaka sėrish Shqipėrinė
Fatos Nano. Prandaj kur “analizohen” tani kėto episode tė
marrėdhėnieve shqiptaro-amerikane, shqiptaro-turke e
shqiptaro-greke gjatė viteve tė shkuara heshtet pėr librin
“Realitete shqiptaro-amerikane” tė botuar nė vitin 1997.
Nė prill tė vitit 1997 kur strategėt e Berishės analizonin
shkaqet pse SHBA braktisi Berishėn akuzonin zyrtarėt nė
Uashington : “qė vitet e fundit gjithnjė e mė shumė
adoptuan si qėndrim tė tyre qėndrimet deri para pak vitesh
jozyrtare tė njerėzve me influencė tė lobit grek nė
Shtėpinė e Bardhė, nė krye tė CIA-s, apo tė Departamentit
tė Shtetit” ( “Realitete shqiptaro-amerikane” fq, 7). Tani
kėtė shkak duan ta zėvendėsojnė me zemėrimin e Greqisė e tė
Amerikės qė Berisha kishte bėrė marrėveshje sekrete me
Turqinė. 
Nė kėtė libėr Mero Baze ka theksuar se Berishės i kushtoi
shumė fakti qė gjoja nė projekt kushtetutėn e vitit 1994,
qė u rrėzua nė referendumin e nėntorit tė atij viti, ishte
parashikuar largimi i Janullatosit nga kreu i Kishės
Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Kjo nuk ėshtė e saktė, por
propaganda e PD-se pėr tė justifikuar dėshtimin e Berishės
ka spekuluar shumė me kėtė “qėndrim patriotik” tė Saliut qė
e ēoi drejt humbjes. Tani propagandistėt e Berishės nuk e
pėrmendin mė kėtė sepse, Berisha nuk ka interes tė
lavdėrohet mė se paska dashur tė dėbonte Janullatosin, por
ka interes tė mburret se e ka pranuar Janullatosin. Prandaj
e keqja sipas berishianėve dallkaukė duhet kėrkuar vetėm nė
marrėdhėniet e Berishės me Turqinė, jo me Greqinė. 
Eshtė theksuar gjithnjė nga propagandistėt e Berishės se u
shfrytėzua shembja e piramidave nga kundėrshtarėt e tij pėr
tė pėrgatitur rebelimin qė e rrėzoi Berishėn. Tani dalin
fakte tronditėse se piramidat janė kontrolluar nga grekėt.
Mė parė janė bėrė vlerėsime se edhe UDB-ja serbe ka pas
dorė nė ngritjen e piramidave qė ēuan nė katrahurėn
shqiptare tė vitit 1997.

Edhe “europianizmi antiamerikan” i Berishės, paska qenė 
“komplot turk”

Por ajo qė bėn edhe mė shumė pėrshtypje ėshtė vlerėsimi i
dhėnė nė librin e Bazes se: “Kriza nuk filloi aq shumė pėr
shkak tė ndonjė ndikimi tė madh grek nė Uashington, sesa
pėr faktin qė Berisha u mbrojt me teza europiane pėrballė
njė politike nėnvleftėsuese dhe nė disa raste fyese, pėr
vetė shqiptarėt...”. Berishianėt duan tani ta pėrmbysin
kėtė konstatim tė saktė duke sajuar historinė e
marrėveshjes sekrete me Turqinė .
Nė librin e Meros ėshtė theksuar se amerikanėt u zemėruan
“...qė konflikti shqiptaro grek ( viti 1994) u mbyll nga
vetė grekėt dhe shqiptarėt, tė cilėt u morėn vesh me njėri
tjetrin, pa pasur nevojė pėr ndėrmjetės, siē merren vesh
zakonisht gjithė ballkanasit, si pėr luftė ashtu dhe pėr
paqe”. (fq, 20, 21). Kėtė nuk e mohojnė “stratgėt
berishianė” edhe kur kanė pėrgatitur shkrimin e Myftarajt.
Por kėsaj radhe ata hedhin pa ndonjė shpjegim tezėn se SHBA
qė kishin shumė dėshira tė ishin tė suksesshėm nė njė
ndėrmjetėsim midis Greqisė e Shqipėrisė qenė tė detyruara
tė zgjidhnin Athinėn sepse ishin nė pozitė delikate edhe nė
Jugosllavi. Pra SHBA janė gjithnjė tė justifikuara pėr
gjithēka kanė bėrė. Kėshtu Berisha pėrpiqet t’i marrė me tė
mirė me shpresė se mund tė bėhet edhe njė herė “beniamin
amerikan”.
Sipas shkruesve tė artikullit tė Myftarajt amerikanėt nė
vitin 1994 u mjaftuan me pėrpjekjet pėr ta shtyrė pėr mė
vonė zgjidhjen (mė mirė pėrplasjen) nė krizėn
shqiptaro-greke. Kėtu nis “analiza” e vizitės sė amerikanit
Shifter nė Tiranė pėr tė biseduar me Berishėn pėr gjyqin e
pesė spiunėve grekė qė filloi nė gusht tė vitit 1994. Edhe
njė herė Myftaraj i vėrsulet Berishės se gaboi rėndė qė nuk
pranoi sugjerimin e Shifterit pėr lirimin e grekėve me
arsyetimin se presidenti nuk mund tė ndėrhynte nė pushtetin
e pavarur gjyqėsor. Myftaraj ia lė kėtė faj Berishės 
meqenėse vinte nga njė parti komuniste staliniste. Por e
shfajėson me turkofobi edhe nė kėtė rast Berishėn se “duke
pasur dhe inkurajimin turk kishte filluar afrimin me
Europėn”. E ēuditėshme Turqia nxit aleatin e saj shqiptar
tė afrohet me Europėn kur dihet se Turqia vetė aleancėn mė
tė ēmuar e ka me Amerikėn! 
Kurse nė librin e Mero Bazes ėshtė njė kapitull i tėrė qė
titullohet “Kriza shqiptaro-greke ndan SHBA-nė nga Europa”,
pra jo marrėveshja shqiptaro-turke. Baze shpjegon se
kėrkesa e Shifterit pėr lirimin e pesė spiunėve grekė ishte
rezultat i “presionit tė lobit grek nė SHBA” (fq,30) dhe se
 “Berisha e cilėsoi staliniste kėrkesėn e Shifterit” dhe
Shifteri qė dėshtoi nė misonin e tij u kurdis tėrėsisht
kundėr shqiptarėve. Pėr kėtė pėrgjegjėsia politike dhe
morale duhet tė bjerė mbi Shifterin, sepse ishte bėrė
avokat politiko-diplomatik i padrejtėsisė dhe i krimit grek
kundėr shqiptarėve.
Nė faqen 40 tė librit tė Mero Bazes ėshtė pėrmendur njė
shkrim i gazetės italiane “La stampa” tė datės 24 mars 1997
se Berisha i kishte emėruar amerikanėt duke refuzuar
kėrkesėn amerikane pėr bazė ushtarake nė ishullin e Sazanit
dhe theksohet: “Burimet shqiptare nė fakt nuk ngurojnė ta
konfirmojnė kėtė fakt”. Baze donte tė ndikonte me kėto
interpretime sa mė shumė tek opinioni publik shqiptar qė ky
tė simpatizonte Berishėn se me amerikanėt ishte prishur jo
pėr pushtetin e vet, por pėr krenarinė kombėtare. Kurse
tani propagandistėt e Berishės nuk duan ta pėrmendin mė
kėtė fakt, por sajojnė njė tjetėr, sikur amerikanėt u
zemėruan pėr marrėveshjen ushtarake me Turqinė. Qėllimi i
tyre ėshtė qė opinioni publik tė gėnjehet e tė mendojė se
Berisha nuk ėshtė prishur me amerikanėt as pėr pushtetin e
tij dhe as pėr Sazanin, por pėr Turqinė; se Berisha po bėn
njė koregjim me vend nė politikėn e tij duke i kėrkuar tė
falur Greqisė, pasi paska qenė viktimė e hileve turke
prandaj mirė bėn qė bie nė derėn e hi(a)leve greke.
Nė librin e Bazes theksohet : “ SHBA nuk mund tė fshehin
pėrgjegjėsinė e tyre pėr shkatėrrimin e ushtrisė shqiptare”
(fq,41). Propagandistėt e Berishės nuk kanė qejf tė flitet
mė pėr gjėra tė tilla. Pas vitit 1997 baza ushtarake e
shkatėrruar e Vlorės iu dha pėr ta ringritur ushtrisė
turke, ndonėse e lakmonin grekėt. Kjo nuk mund tė bėhej pa
pėlqimin amerikan nė kuadrin e marrėdhėnieve brenda NATO-s.
Grekėt nga xhelozia nuk lanė gur pa lėvizur deri sa morėn
ndėrtimin e bazės ushtrako-detare nė Bishtin e Pallės pranė
Durrėsit. Kėto zhvillime dėshmojnė se nuk mund tė kishte
xhelozi amerikane pėr marrėdhėniet e Shqipėrisė me Turqinė
nė fushėn ushtarake. Por tani berishianėt duan tė thonė se
ēdo marrėdhėnie ushtarake e Shqipėrisė me Turqinė ėshtė e
dėmshme pėr Shqipėrinė. Pra, aludojnė se po tė vijė Berisha
nė pushtet duhet e mund tė prishen marrėdhėniet e ngushta
ushtarake shqiptaro-turke qė ekzistojnė qė pushteti
berishian-pashkoist tė fitojė mė shumė miqėsi greke dhe
“simpati amerikane”. Kjo natyrisht do tė ishte njė dėm i
madh pėr Shqipėrinė dhe njė tradhėti ndaj interesave
kombėtare e miqėsive tradicionale qė i shėrbejnė mė shumė
Shqipėrisė.
Nė librin e Mero Bazes ėshtė shkruar se : ”... kryetari i
Forumit pėr Demokraci, Kurt Kola, akuzoi presidentin
Berisha se ka ēuar ushtarė serbė e boshnjkaė nė Vlorė...se
ushtarėt janė dėgjuar tė flasin serbisht”. Fakte tė tilla
kalohen nė heshtje nga strategėt e propagandistėt e 
Berishės tani dhe theksi vihet tek njė refuzim i Berishės
pėr tė pranuar ndihmėn turke nė kuadėr tė njė marrėveshje
tė nėnshkruar prejt tij. Edhe kjo bėhet me qėllime dinake.
Nė librin e Bazes (fq. 96) analizohet heshtja skeptike e
diplomacisė amerikane pėr marrėveshjen e 9 marsit 1997 nė
Shqipėri qė krijoi qeverinė e “pajtimit kombėtar”, pra
shėnoi rrėzimin e Berishės. Pastaj vjen konstatimi se
protestat nuk u ndalėn. Dihet se pėrleshja e madhe u bė mė
13 mars 1997. Kėtyre dukurive strategėt e sotėm berishianė
duan t’u bėjnė bisht kur analizojnė ngjarjet qė lidhen me
to, sepse nuk duan tė dalė qartė qė SHBA e donin largimin e
Berishės, qoftė dhe me ēmimin e pėrleshjeve tė armatosura
midis shqiptarėve. 
Nė librin e Bazes ka njė pjesė tė titulluar “SHBA: sulm mbi
Berishėn” ku shtjellohet veprimtaria egėrsisht antiberishė
e ambasadorit amerikan nė OSBE, ēka ndikoi qė misioni i
OSBE nėn drejtimin e austriakut Vranicki tė bėnte haptas
lojėn e komiteteve rebele tė Jugut nė Shqipėri. Pra
politika amerikane ndėshkonte rėndė Berishėn jo ata qė
kishin marrė armėt nė rebelim. Kjo nuk mund tė ndodhte pėr
shkak tė njė marrėveshjeje ushtarake tė Berishės me Turqinė
pėrfunduar nė vitin 1992. 
Nė listėn e “politikanėve” qė kanė nėnshkruar marrėveshjen
famėkeqe tė Vlorės me komitetet rebele mė 28 mars 1997
kishte disa nėnshkrime mėrgimtarėsh shqiptarė nė SHBA, qė
uzurponin “tė drejtėn e pėrfaqėsimit” tė disa krahinave
veriore dhe tė PDK si i ndjeri Zef Camaj ( njeri i UDB-sė
nga Mali i Zi), Zef Mirakaj, mėrgimtar i hershėm politik
nga Shqipėri nė SHBA, i pėrfolur edhe si njeri i Sigurimit
tė Shtetit, Angjelina Hasani, bijė e njė tė arratisuri
politik nga Shqipėria nė SHBA qė mė vonė u burgos pėr vepra
penale nė Shqipėri. Siē vihet re janė tė gjithė persona tė
besimit katolik. Por megjithatė nuk mund tė thuhet se
vepruan kėshtu nga inati qė Berisha kishte bėrė marrėveshje
ushtarake me Turqinė, sepse nė vitin 1997 turiri nuhatės i
Kastriot m... nuk e kishte zbuluar “konventėn sekrete
ushtarake” tė Berishės me Turqinė(!). Por ama ata vinin nga
SHBA dhe dinin mirė pėrse amerikanėt kishin vendosur ta
shembnin pushtetin e Berishės, qoftė dhe me luftė civile tė
shqiptarėve..

Mistifikimi kastriotmyftars i mitit tė ndikmit antishqiptar
tė lobit grek nė SHBA  

Nė kapitullin “Tiranė-Athinė-Uashington: fasada dhe
brendia”qė fillon nė faqen 155 tė librit tė Bazes ka shumė
e shumė vėrejtje, interpretime, konstatime qė Berishės do
t’i interesonte tani tė mos kishin figuruar kurrė nė letėr.
Do tė duhej jo njė artikull si ai i botuar nė “Republika”,
por njė libėr i trashė pėr tė pėrmbysur ato, ndonėse kjo
ėshtė e pamundur tė bėhet. 
Ky kapitull fillon me konstatimin se kthesa nė
marrėdhėniet shqiptaro-greke nisi nė fund tė vitit 1994 e
fillim tė vitit 1995, kur nė Greqi erdhėn nė pushtet PASOK
e Simitis. Kėtu pėrputhet mendimi i Bazes me tė Myftarajt,
sepse nė tė dy rastet bėhet fjalė pėr qėndrime tė
propagandistėve berishianė. Nė fakt Simitis vazhdoi punėn e
filluar nga Micotaqisi.
Shkrimi i Myftarajt nė “Republika” ėshtė mbyllur me
trajtimin e: “... mitit se Uashingtoni mbajti anėn e
Greqisė nė krizėn greko-shqiptare pėr shkak tė influencės
sė lobit greko-amerikan”. Edhe nė fund tė librit tė Mero
Bazes nė vitin1997 pikėrisht ky problem ėshtė trajtuar. A
nuk ėshtė kjo provė se autorėt janė tė njėjtė?! Myftaraj
pėrpiqet tė provojė se nuk ėshtė bash kėshtu, sepse “gjėrat
komplikohen, pasi politika amerikane pėr motive elektorale
ėshtė e specializuar nė manovra tė ndėrlikuara nė
marrėdhėniet ndėrkombėtare”. Myftaraj justifikon SHBA me
fjalinė :” Uashingtoni mbajti anėn e Greqisė nė krizėn
greko-shqiptare pėr shkak se kjo qe mėnyra e vetme pėr ta
neutralizuar Greqinė, qė tė mos zgjeronte luftėn nė
Shqipėri nė njė kohė qė lufta nė Bosnje Hercegovinė qe nė
kulmin e vet”. Nuk do asnjė arsyetim pėr tė provuar se
ėshtė njė shpjegim mjeran e sharlatan. 
Po vetė Myftaraj shkruan se SHBA tregonin simpati pėr
ambiciet greke pėr njė zonė koloniale greke nė Ballkan.
Prirja e pėrgjithėshme e shkruesve tė kėtij shkrimi ka qenė
tė futen nė sa mė shumė hamendėsime tė ndėrlikuara pėr tė
shpjeguar politikėn amerikane, duke e paraqitur kėtė
politikė si njė lėmsh tė ngatėrruar fjalė kryqesh, gjė e
gjėzash, enigmash e misteresh, kombinacionesh qė nuk i merr
 vesh askush , duke u hedhur sa nga njė qosh i Ballkanit nė
njė tjetėr, nga njė qosh i botės nė njė tjetėr. Duket qė
kemi tė bėjmė me llafologjira tė njerėzve qė kujtojnė se
janė bėrė studiues kalibri vetėm se i pėrkasin ndonjėrit
nga ata institutet e akademitė studimore njėpersonshe, ose
grupashe, qė kanė mbirė si kėpurdhat pas shiut dhe
kompozojnė e mbėrthejnė tekste qė as vetė nuk i kuptojnė,
mbushur me plagjiate nga artikuj e libra tė huaja qė i
lexojnė me grykėsi, i gėlltisin pa i pėrtypur mirė dhe nuk
kanė stomak intelektual t‘i tresin.  
Kurse nė librin e Mero Bazes janė shpjeguar mė thjeshtė e
mė qartė ndikimet e fuqishme tė lobit grek nė SHBA,
sidomos prania e grekėve nė pozita tė rėndėsishme nė
administratėn e parė tė Klintonit pėr tė orientuar
politikėn amerikane nė drejtim tė mbėshtetjes sė Greqisė
nė dėm tė Shqipėrisė.
Nė librin e Bazes del qartė se funksionari i lartė
amerikan Shifter ėshtė sjellė ndaj Shqipėrisė e Berishės si
njė ekstremist vorioepirot antishqiptar, jo si njė diplomat
qė duhej tė vepronte nė mėnyrė tė ekuilibrur e tė mbante
parasysh parimet e drejtėsisė. Berisha nuk kishte ē’tė
bėnte atėherė, nuk mund tė mos mbante ato qėndrime qė
mbajti. E keqja ėshtė se tani Berisha do tė flakė tutje atė
dinjitet qė ka treguar atėherė. Veprimtaritė e
antishqiptarėve tė greko-amerikanėve si Geixh e Nikolas
Stavru, apo ndikimet negative nė administratėn amerikane
nga kėshilltari presidencial Stefanopulos dhe drejtori i
CIA-s Tenet nuk janė shkaktuar nga pėrpjekjet e Berishės
pėr tė ruajtur njė minimum dinjiteti tė kryetarit tė
shtetit shqiptar, por nga njė politikė e tėrė e vjetėr e
lobit grek nė SHBA. Pėr veprimtaritė e mbrapshta tė disa
diplomatėve amerikanė nė Tiranė qė pėrdornin gazetėn
antishqiptare “KJ” pėr tė krijuar sa mė shumė tension e
ngatėrresa nė Shqipėri nuk kishte faj Berisha, as
marrėveshja ushtarake me Turqinė.
Nė faqen 177 tė librit tė Bazes ėshtė fjalia : “Ajo qė
Tirana e quan veprimtari e lobit grek, nė fakt, tingėllon
paksa anakronike, por po ta shikosh nė themel dhe po ta
analizosh konkretisht pėr ēdo rast shikon se ajo ėshtė e
vetmja linjė konstante kundėr Berishės dhe administratės sė
tij nė Uashington”. Ata qė kanė pėrgatitur librin e kanė
tepruar nė trajtimin e njėanshėm tė kėtij problemi. Kėtė e
bėnin sepse donin tė siguronin shqiptarėt se nė SHBA
Berishėn nuk e kishin marrė inat, por ja qė ishte ai dreq
lobi i fuqishėm grek qė ngatėrronte punėn . Pra,
pėrpiluesit e librit “mitin e ndikimit grek nė Uashington”
kundėr Shqipėrisė e stėrzmadhojnė nė maksimum. Kurse
pėrpiluesit e shkrimit tė “Republikės”, (qė ka shumė gjasa
tė jenė tė njėjtėt) tani pėrpiqen qė kėtė mit ta shuajnė
fare, ta bėjnė gati tė paqenė dhe qėndrimet e diplomacisė
amerikane kundėr politikės sė Berishės e Shqipėrisė nė
vitin 1997 t’i paraqesin thjesht si realpolitikė serioze tė
llojit amerikan dhe fajin t’ia hedhin vetėm Berishės qė
nuk u tregua i kujdesshėm dhe i pėrmbajtur nė marrėdhėniet
me Turqinė. Edhe kjo bėhet pėr tė ndihmuar Berishėn, i cili
tani do t’i ēojė lobit amerikan nė SHBA mesazhin e njė
servilizmi tė pėshtirosur se nuk ka asnjė ankim kundėr tij
pėr tė kaluarėn. Kjo shpjegon mė mirė pse Pashko u ngjit nė
tribunėn e mitingut tė PD-sė si bashkėkryetar i kėsaj
partie pranė Berishės.

Berishės i duhet makiazh i ri pėr “Pashkon e librit tė
Bazes”

Nė faqen 177 tė librit tė Bazes pasi pėrmendet refuzimi i
Berishės pėr tė pritur Timoti Uirth, nėnsekretar amerikan i
shtetit, vjen fjalia: “Disa ditė mė pas nė Kongresin
Amerikan, Nikolas Geixh dhe Gramoz Pashko, pėrkrah njėri
tjetrit, organizuan njė seancė dėgjimore ku Nikolas Geixh
fliste pėr mungesėn tėrėsore tė tė drejtave tė njeriut nė
Shqipėri, ndėrsa Pashko pranonte se Shqipėria kishte 400
000 grekėr dhe regjimi i Berishės i shtypte egėrsisht ata”.
Tani Pashko ėshtė pranė Berishės, e lavdėron kėtė se ka
bėrė katarsis. Pra, Pashko po vė nė vend tė drejtat e
minoritarėve qė ai i quante tė shkelura, po i imponon
Berishės njė politikė tė ndryshme nga ajo qė ka bėrė
atėherė. Kjo erdhi pasi Berisha mė parė u pajtua me
Geixhin. Prandaj kritikat qė i bėn Myftaraj Berishės nė
fakt janė prova qė Berisha po ua jep Geixhit e Pashkos se
ka bėrė ndryshim thelbėsor nė qėndrimet e tij. Libri i
Bazes tani nga mbrojtje tingėllon si akuzė pėr Berishėn.
Fatos Nano nuk ka bėrė tė tilla mbrapshtira progreke e
antishqiptare sa Berisha e Pashko.

A i zbavit amerikanėt “vallja kastriotmu(h)tfarse” pranė
“varrit tė hapur grek”(!)

Nė faqen 180 tė librit tė Bazes ėshtė fjalia : “nė pozitat
e njė nacional-komunisti qė po largohej nga politika, duke
dashur tė largohet sė paku patriot, Alia nė fakt
paralajmėronte pasardhėsit e tij nė parti dhe presidencė se
dosjen greke do ta kishin pėrpara si varr tė hapur, ose
kapak ose dekor, ose njė mjek pėr autopsi”. Berisha dhe
Meksi tentuan qė kėtė varr ta mbulonin me dekor, por ranė
brenda bashkė me kurorat dhe nė vitin 1997 mbi ta rėndoi
dhe njė kapak i rėndė. Nano e socialistėt anjėherė nuk kanė
menduar pėr gjė tjetėr veēse pėr dekorin politik mbi kėtė
varr. Pashko me PAD kanė menduar gjithnjė vetėm ta zgjerojė
 e thellojnė kėtė varr qė tė nxejė sa mė shumė politikanė
shqiptarė. Tani Berisha me ndihmėn e Pashkos e tė
myftarkave tė propagandės sė tij po pėrpiqet tė bėjė njė
autopsi tė politikės sė tij qė e ēoi brenda atij varri nė
vitin 1997 me shpresė se kėsaj radhe ai me Pashkon do tė
fitojnė tenderin pėr kujdestarė tė varrezave tė mermerta tė
politikės shqiptare qė po i shton ndėrhyrja greke nė
Shqipėri. Tani Mero Baze duhet ta shohė veten mė keq brenda
atij varri sepse tėrė faqet e librit tė tij qė bėjnė fjalė
pėr Nikolas Geixhin e Pashkon do t’i rėndojnė si rrasė
varri mbi bishtdredhjet grekoservile qė ka bėrė nė “Tema”
bashkė me Kastriot m....
Nė faqen 190 tė librit tė Bazes ėshtė njė fjali e tillė : “
Mė 20 (1996) qershor Berisha shkoi nė Krans Montana dhe nė
Forumin Botėror Ekonomik akuzoi zyrtarė tė lartė amerikanė
tė ndikuar nga lobi grek pėr zgjedhjet nė Shqipėri, vetėm
katėr ditė pasi Presidenti Klinton kishte pritur Nikollas
Gage (Geixhin) dhe i ishte premtuar zgjedhje tė reja pėr
Shqipėrinė”. Ndoshta Berisha kishte planifikuar qė nė fund
tė muajit mars 2005 tė shkonte nė SHBA pėr tė bėrė premtime
tė kundėrta, pėr t’u treguar djalė i mbarė. Prandaj mund 
tė ketė urdhėruar pėrpilimin e shkrimit qė u botua nė
“Republika” me aq shumė “kritika” kundėr Berishės. Kjo
vizitė nuk u bė nė kohėn e parashikuar. Po a do tė bėhet
dhe si do tė bėhet?
A do ta hanė vallė amerikanėt se nuk paska qenė politika
servile e Berishės ndaj Europės e Greqisė qė i ka zemėruar
kot sė koti, aq shumė, me beniaminin e tyre tė dikurshėm
Berisha por njė marrėveshje sekrete ushtarake e Berishės me
Turqinė qė e di vetėm Kastriot m....? A do tė pranojnė
amerikanėt tė hiqen sikur nuk kanė pasur kurrė dijeni pėr
librin e Meros “Realitete shqiptaro-amerikane”?

9 mars 2005                        
Abdi Baleta

SI PARALAJMĖROHEJ INVAZIONI GREK KUNDĖR SHQIPRĖISĖ

( Shėnim i “Rimėkėmbjes” : gazeta “KJ” me shėnimin e
mėposhtėm botonte nė shqip e turqisht mė 28 mars 1992 njė
artikull tė huazuar nga njė gazetė turke mbi pėrgatitjet
greke pėr tė pushtuar Shqipėrinė. Po e ribotojmė materalin
si plotėsim informacioni lidhur me orvatjet qė janė bėrė nė
gazetėn “Republika” nė datat 1-7 prill pėr tė shpjeguar
fatkeqėsitė e Shqipėrisė me nėnshkrimin e njė “konvente
sekrete ushtarake” shqiptaro-turke nga Sali Berisha nė
vitin 1992)

Mė datė 25 mars na mbėrriti nė redaksi njė letėr nga
Turqia. Na e dėrgonte bashkėpunėtori ynė, shkrimtar Skėnder
Drini. U gėzuam sepse do tė mėsonim diēka rreth punėve dhe
shėndetit tė tij. Por njė letėr tjetėr bashkėngjitur tė
parės na tronditi dhe na bėri tė mos u besonim syve.
Kishim tė bėnim me njė shkrim tė njė autori turk botuar nė
gazetėn turke “G-ORTA DOGU”. Greqia pėrgatit pushtimin e
Shqipėrisė sė Jugut.
Kjo ishte esenca e shkrimit. Po botojmė origjinalin nė
turqisht dhe shqipėrimin e tij bėtė nga z. Skėnder Drini.
Gjatė kėtyre ditėve do tė mundohemi tė intervistojmė
ambasadorin grek nė Tiranė, rreth kėtij fakti rrėnqethės.
Redaksia


GREQIA PĖRGATITET TĖ PUSHTOJĖ SHQIPĖRINĖ E JUGUT
PLANI I SULMIT ĖSHTĖ NDARĖ NĖ DY ETAPA

-	ETAPA E PARĖ: MINORITARĖT E ARMATOSUR DO TĖ FILLOJNĖ
LUFTĖN CIVILE
-	ETAPA E DYTĖ: FORCAT E ARMATOSURA GREKE DO TĖ SULMOJNĖ
PĖR TĖ MBROJTUR “TĖ DREJTAT” E MINORITETIT.

Lėvizja OMONIA

Epiri nė Jug tė Shqipėrisė dhe nė Veri tė Greqisė ėshtė
ndarė formalisht mes tyre. Duke qenė se grekėrit kanė zė
(propagandė, shėnim i pėrkthyesit) relativisht mė tė fortė
se shqiptarėt, pėrgjithėsisht pretendimet e Greqisė nė
lidhje me Epirin janė nė rendin e ditės, ndėrsa shqiptarėve
nuk ua var shumė veshin njeri. Minoriteti grek qė jeton nė
Epirin e Veriut ėshtė diēka mbi 50,000 veta. Nėn emrin
“Lėvizja Omonia” ka organizuar veprimtarinė e tij nė njė
parti politike qė mban tė njėjtin emėr, Partia Omonia.
Greqia kėrkon tė pėrdorė pėr tė mbjellur ē’rregullime si
minoritetin grek si dhe ortodoksėt shqiptarė qė jetojnė nė
rrethinat e Epirit tė Veriut. Pėr kėtė qė nga fillimet e
shek. 19 veprojnė rreth 50 organizata brenda dhe 70 jashtė
Greqisė, qė janė ilegale dhe gjysėm ilegale dhe zhvillojė
aktivitet nėn kontrollin e Greqisė.
Greqia pėr tė futur nė dorė Epirin e Veriut ka pėrgatitur
njė plan me dy etapa. Nė etapėn e parė, porsa tė
organizohet dhe armatoset minoriteti grek do tė fillojė
luftėn guerrile si dhe veprimet terroriste kundėr
udhėheqėsve shqiptarė. Nė etapėn e dytė, forcat e
armatosura greke, nėn pretekstin e mbrojtjes sė tė drejtave
tė minoritetit grek qė jeton nė rajon, do tė pushtojnė
Shqipėrinė e Jugut dhe nėse do ta kthenin nė favorin e vet
situatėn politike, aneksimi i Epirit tė Veriut do tė ishte
fakt i kryer. Planet e Greqisė pėr organizimin e
pėrforcimin e partizanėve tė vet nuk kanė marrė fund. Pėr
etapėn e dytė pret ardhjen e rastit tė pėrshtatshėm.
Nė mbledhjen e 2 shkurtit Parlamenti Shqiptar duke bėrė
ndryshime nė ligjin pėr zgjedhjet mori njė vendim
kundėrshtues nė lidhje me pakicat etnike nė vend, pėr
votimet e pėrgjithshme tė 22 marsit. Vendimi i Parlamentit
Shqiptar u quajt nga Greqia njė paradoks antidemokratik nė
kundėrshtim me parimet e KSBE qė nuk ndihmon nė afrimin me
Europėn dhe pėr motivin nė fjalė si dhe pėr vendimet e
udhėheqėsve tė Tiranės protestoi KSBE dhe nė Kėshillin e
Europės. Greqia nuk heq dorė nga shpresat e veta,
megjithėse nė kėtė periudhė ndihet e shqetėsuar shumė nga
kėrkesat pėr pavarėsi tė minoritetit qė ka nė shtetin e
vet. 

“Koha Jonė”, 28 mars 1992


PER NJĖ NĖNSHKRIM...! 


A ka shqetėsime midis komuniteteve fetare nė vendin tonė?
Nėse ka, kush i ka krijuar e kush i krijon kėto shqetėsime?

Nė mjediset e jetės njerėzore, ku janė tė pranishme shumė
komunitete fetare, ėshtė domosdoshmėri jetike bashkėjetesa
paqėsore. Populli shqiptar shquhet midis popujve tė tjerė
pėr mirėkuptim ndėrmjet banorėve me besim fetar tė
ndryshėm. Ėshtė bindėse se merita mė e madhe ėshtė e
komunitetit tė fesė Islame, sepse ajo pėrfshin rreth 80% tė
popullsisė shqiptare, ėshtė mazhorancė. Kjo bashkėjetesė
kurrė nuk ėshtė vendosur me bazė firmat njerėzore. Nė
Kur’anin e Madhėruar thuhet:
1.	Nuk ka dhunė nė fe ... (Kur’an, 2/256, f. 71);
2.	Ju mos i shani zotat, tė cilėve u luten tė tjerėt ...
(Kur’an, 6/175);
3.	Mos i rėnoni manastiret, kishat, havratė e xhamitė ...
(Kur’an, 22/40).
Sa u pėrmendėn mė sipėr janė urdhėr i Allahut e nuk ka
nevojė pėr firmė njeriu, kushdo qoftė ai. Muslimani ėshtė i
detyruar tė respektojė tė drejtat e tė gjithėve, tė
respektojė objektet e kultit dhe tė bashkėjetojė paqėsisht
me tė gjithė. Bashkėsia Islame ka qenė zbatuese besnike e
kėtyre porosive.
Kėto ditė, nėn kujdesin e Kryetarit tė Kėshillit tė
Ministrave, z. Fatos Nano, u nėnshkrua njė aktmarrėveshje
midis kryetarėve tė tri feve: Islame, Ortodokse e Katolike.
Qė tė nėnshkruash pėr njė problem do tė thotė se ka
shqetėsime ose priten tė tilla. Komuniteti Musliman kurrė
nuk ka krijuar shqetėsime, kurrė nuk ka nisur konfrontime,
grindje e trazira. Tė tilla mosmarrėveshje kanė partitė nė
vendin tonė. Prandaj herė pas here mblidhen, harrojnė
ē’kanė bėrė, betohen, nėnshkruajnė e pa u tharė akoma boja
e nėnshkrimit fillojnė sharjet, fyerjet e betimet se nė
litar do t’i kalojnė ata me tė cilėt para pak ditėsh
shtrėnguan duart e nėnshkruan. Mos vallė tė tilla situata
kėrkojnė tė krijojnė politikanėt edhe midis komuniteteve
fetare?! Politikanėt janė mėsuar tė ngatėrrojnė me tė
njėjtin faj edhe qengjin qė del tė kullosė nė livadh edhe
ujkun qė kėrkon tė hajė qengjin e pafajshėm. Prandaj nuk u
duhet besuar atyre edhe kur betohenpėr sinqeritet.
Marrėveshja u nėnshkrua. Thonė u bė mirė. Tani gjithēka do
tė jetė nė rregull. Kryeministri e ka parasysh se ky
nėnshkrim hidhet mbi njė mal padrejtėsish tė bėra nėn hijen
e tij kundrejt Komunitetit Musliman e fesė Islame:
1.	Nė vendin tonė veprojnė rreth 123 shoqata e sekte fetare
kristiane dhe vetėm 14 shoqata islame. Ka patur mė shumė,
por janė pėrzėnė me pretekste absurde, jo bindėse pėr
popullsinė islame. Rreth 80% e popullsisė sė vendit tonė
ėshtė e fesė Islame, pra duhet tė jetė e kundėrta. A mbi
kėtė bazė pabarazie nėnshkruhet?!
2.	Sikur tė ndodhė njė vrasje nė SHBA, Afganistan, Japoni,
Spanjė, Argjentinė e vrasėsi mund tė ketė emėr musliman,
Blushėt do tė shkruajnė pėr terrorizmin islamik, kur feja
Islame urdhėron paqe e siguri pėr popujt. Ē’ka bėrė kreu
ortodoks me kėta ortodoksė?! A ka vend pėr firmėn? Nė tė
kundėrt, nuk ka asnjė shkrim fillestar ku muslimanėt tė
quajnė krime tė krishterimit vrasjet qė bėjnė adoleshentėt
nė SHBA, kur pėr festėn e Shėn Valentinit vendosin tė
vetėriten dhjetėra tė krishterė nė SHBA, Japoni e gjetkė
etj.etj. 
3.	Nė Shqipėri Janullatosi ka heshtur kur kishtarėt
ortodoksė kanė detyruar me uri e varfėri shqiptarėt tė
ndėrrojnė fe e kombėsi? A ka vlerė firma, kur akoma pa u
tharė boja e nėnshkrimit priftėrinj e grekė vijnė nė
qytetet tona, dhunojnė tė rinjtė shqiptarė dhe kthehen tė
qetė nė Greqi? Kryeministri duhet ta dijė se kush e ka
lėshuar kaq poshtė popullin tonė, kush e ka bėrė kaq tė
varfėr, sat ė poshtėrohet tej kafshėrisė pėr 50 euro. Po
pas krimit, pse nuk u kėrkohet tė japin llogari nė vendin
tonė, por largohen tė qetė? Ē’dėnim mori pedofili para njė
viti? 
4.	A do tė lejohet dhe mė tutje nga kre i kishės katolike
tė shkruhet pėr figurat tona mė tė spikatura, pėr t’i
turpėruar ato vetėm pse janė muslimanė, siē bėnė me traktet
dhe artikujt e shpėrndara nė Shkodėr, Kosovė e Veri tė
vendit tonė, ku Sami Frashėri, patrioti atdhetari, ideatori
i Rilindjes sonė Kombėtare, fyhet si pederast?! Kėto turpe
janė bėrė nėn hijen e kėtyre krerėve, ndoshta edhe kanė
buzėqeshur. A thua do tė ndalen, apo nėnshkrimi ėshtė vetėm
pėr kėta katėr persona si individė? 
5.	A do tė mund Janullatosi tė ndalė penėn e Blushit e tė
Tupes qė fyejnė fenė islame pėr terrorizėm, pėr
prapambjetje pse nuk lejohet zhveshja e gruas deri nė nudo,
pse nuk lejohen pijet e droga, heqja e shamisė deri nė
prostitucion, burime kėto tė shumicės sė vuajtjeve,
vrasjeve e aksidenteve nė vendin tonė!
6.	 A do tė vazhdojnė ata tė quajnė terrorizėm luftėn e
atyre heronjve qė mbrojnė lirinė dhe pasurinė e tyre? Me
siguri, pėr kėta, edhe Qemal Stafa e Nazmi Rushiti, Vasil
Laēi e Vojo Kushi, duhet tė kenė qenė teroristė! Kamikazėt
japonezė tė Luftės sė Dytė Botėrore nė vendet e tyre quhen
heronj, e si tė tillė respektohen. Kamikazėt as nė Japoni e
as nė Palestinė nuk vriten pėr fe, por pėr atdhe. Feja
Islame e ndalon kategorisht vetėvrasjen. Po pse kėto i
quajnė krime islame, duke haruar se tek rrėnjėt e tyre
burojnė.
A nuk e prish trajtimin si tė barabarta tė feve kėmbana e
vendosur nė mes tė Tiranės nga Rexhep Meidani, ndėrtimi i
katedrales dhe i kishės ortodokse si iu desh qejfi, ndėrsa
xhamia e namazgjahut sa vjen e ngushtohet! A duhet firmė
pėr kėtė?
Askush nga muslimanėt nuk ka trokitur nė dyert e tė
krishterėve pėr tė fyer fenė e tyre dhe pėr t’u bėrė
thirrje ta braktisin atė. Kjo nuk ka ndodhur. Janė tė
krishterėt, dėshmitarėt e Jehovait, protestantė e
evangjelistė, ata qė nuk kanė lėnė derė muslimani pa i
futur poshtė libra, ftesa e thirrje deri edhe fyrje pėr
figurat tona fetare. Ishin ata qė sollėn litarin pėr t’u
vetėvarur fėmijėt e vegjėl e vajzat e reja. Ishte italiani
Marko ai qė mbante ligjėrata se babi mund tė shkojė me tė
bijėn se ėshtė si pema qė e rrit nė kopshtin e tij. Ishte
Mark italiani ai qė ligjėronte se Shqipėria dhe Kosova
kishin gabuar se kishin luftuar me pushtuesit italianė e
serbė. E pėrsėri, megjithėse nga Dibra u pėrzu, vazhdon
aktivitetin e tij nė Fier e Berat.
Ishte presidenti grek, Stefanopullos, ai qė deklaroi se
Shqipėria mban tė pushtuara toka greke, pasi nuk i shihnin
sytė Ēamėrinė dhe Janinėn. Shpresojmė tė mos ndodhė! Po
sikur njė ditė ortodoksi grek tė sulmojė kufijtė e vendit
tonė, Janullatosi ē’qėndrim do tė mbajė?! A thua do t’i
qėndrojė besnik nėnshkrimit, sė paku tė mos i quajė
terroristė ata muslimanė qė do tė mbrojnė tėrėsinė e tokave
shqiptare!
Dėgjuam dhe pamė nė televizion kuadro tė arsimit, ku
shpallėn vendimin qė fėmijėt e shkollave tė mos marrin
njohuri fetare. Kush i lejon kėta kuadro tė dėnojnė fenė
tonė tė dijes, tė paqes, tė punės, tė vėllazėrimit; kush
guxon nėn drejtimin tuaj tė ndalojė fėmijėt tė besojnė
Zotin! Kjo ndodh vetėm kėtu nė Shqipėri, nė qeverinė tonė.
Tė gjithė e dimė kush qe fajtor i vetėvarjeve e
vetėvrasjeve. Po tė tjerėt ē’faj kanė? Pėr ne duhet tė
ndodhė e kundrėta. Programi shkollor le tė ruajė
laicitetin. Por, qė brezat tė bėhen tė ditur, tė ndershėm,
patriotė, tė vėllazėruar, tė njohin e tė respektojnė
familjen, duhet patjetėr qė nė shkollė tė marrin edhe
njohuritė fetare.
Ndėrsa nėnshkrimet bėhen mbi baza tė barabarta.


Ahmet Ēaushi
Peshkopi

KLANET  MAFIOZE  NE  POLITIKEN  SHQIPTARE  DHE 
LZHKja .

Per  te  qene  te  bindur  se  Shqiperia  ka 
mafie  ne  rruge  dhe  ne  pushtet  na  duhet 
vetem te  shohim  shtypin  e  dites  ne vend  dhe 
te  bindemi katerciperisht  se  ajo  eshte  e gjalle
 dhe  shume  vepruese , ajo  vepron  me  te gjitha
 mynyrat  e saj  per  te  ruajtur  privilegjet  
dhe parate  e pista .
Pa  dashur  te  hap gojen  dhe  te harxhoj 
energjite e  mia  per  PS-ne  po  them  vetem  se 
ajo  nuk  duhet  te  ekzistoje  si  Parti  Politike 
 ne  Shqiperi  dhe  jo  me te  kete postin  qe ka 
 tani  ne  zhvillimin  e demokracise  shqiptare .
Ajo  ka  qene , eshte  dhe  do  te jete  
organizimi  politik me  antikombetar  ne  vend  dhe 
do  te  ruaje  rolin  e  saj  te  ushqyesit  me 
oksigjen  te  grupimit  antishqiptar  ne  politiken 
tone .

1 PS- ja  eshte  neokomuniste  pasi ne  gjirin e 
saj  ka  elementet  e  ardhur nga  diktatura  dhe 
mbron  interesat  e tyre .
2 PS-ja   eshte  mafioze  se  ruan  lidhjet  e 
vjetra  te  diktatures  dhe  I  mbron  ato 
nepermjet ligjit .
3 PS-ja  eshte  e  lidhur  me  krimin  sepse 
elementet  kriminal  ruhen  me  mynyra  te  ndryshme 
 nga  kreret  e  saj .
4 PS-ja  eshte  antikombetare  gje  qe  e tregojne 
 marrveshjet  e  saj  me  Greqine  dhe  Serbine dhe 
 veprimet  e kreut  te  saj .
5 PS-ja  nuk  ndryshon  sepse  kreret  e  saj  
kane  deklaruar  hapur  se  ajo  eshte  ne  rruge 
pakthim  te  zhvillimit .

E  keqja  jone eshte  PDja  e  cila  prezantohet 
si  e djathte  dhe  ben veprime  te  majta , ben 
sikur  eshte  kombetare, por  ne  te vertete kreu 
I saj  Berisha  dhe stafi  I  tij  e  kane  lene 
ceshtjen  kombetare  ne balten me  te rrezikshme 
per  tu  mbytur  pa  kuptuar  asgje . Kreret  e 
saj  si Spartak Ngjela , Bamir  Topi , Zhozefina  
Topalli , Ridvan Bode  etj jane dhe  do  te  mbeten 
figura  te  tipit  robot  pa  asnje pregatitje  te 
 duhur  per  ndryshime  radikale  ne  Shqiperi .
Aleatet  e  Berishes  si  Mediu  I lidhur  me 
klanin , Pollo  te lidhur  me klane majtiste jo 
vetem  nuk  mund  te ndikojne  ne ndryshimet  ne 
Shqiperi,  por  jane  te  interesuar  gjer  ne  fund
  te  ruajne  statu-kuone  e  zhvillimeve  mafioze 
ne  vend . Afrimi  me  Gramoz  Pashkon  dhe 
mocionistet te  cilet  u  vetshpallen  antishqiptare 
 ne  pjesemarrjen  me  Fatos  Nanon  na  kujtojne 
ate  fjalen  e urte : PER  ATE  QE  ESHTE  I 
VETMUAR  EDHE  ZHURMA  ESHTE  NJE  NGUSHELLIM . 
Berisha  dhe  PD-ja nuk duhet  te  harrojne  mitigun
 e fundit  ku  ishin  vetem  8200 vete  dhe 
shumica  te  ardhur  me  organizim  nga  deget  e 
rretheve .
Edhe  PD-ja  ka  ne  gjirin  e  saj klanet 
kriminale  mafioze  te  cilat  jane pergojuar  jo 
pak   per  kontrabanden  e  tyre   me  Greqine  
dhe  me  Malin  e  Zi  te  Gjukanovicit .
Njerez  te  aferm  te krereve te  PDse  kryejne 
lidhjet  me  njerezit  e  aferm  te  krereve  te 
PS-se . Keto  gjera  I  kemi mesuar  dhe  I kemi 
hedhur  ne  shtyp shume  vite  perpara  kur  klanet
 e  perbashketa  PD-PS   realizonin kontrabandat 
marramendese  te  armeve , cigareve  dhe te 
produkteve  te  tjera  gjer tek kontrabanda  e 
mishit  te  bardhe .
Po  LZHKja  kush  eshte , ēfare  perfaqeson  dhe 
cilat  interesa  mbron ?
Pa  dashur  te  bejme  elozhe  se nuk ka vend 
per ato  ne  jemi  te bindur  se  eshte  nje 
force  e  re politike  dhe pa  pjekurine  e plote 
 si grupim  politik . Ajo  udhehiqet  nga  nje 
njeri  antikomunist  dhe  I  paperlyer  me  aferat 
mafioze  shqiptare  qe jep garanci  per  nje 
drejtim te  denje te  shtetit  shqiptar . Elementet 
e  saj  nuk kane  pergojime  ne  shtyp per 
pjesemarrje ne  marrveshjet  e  kontrabandes  dhe 
midis  tyre  ka  edhe  elemente  qe  me 
devotshmerine  e  tyre  kane  treguar  se  jane  te
 perkushtuar  per  atdheun  dhe  kombin .
Eshte  e vertete  se  eshte  nje force  e  re 
politike  por  ajo  po  premton  me programin  e 
saj  nepermjet krereve  dhe  liderit  se do  te 
perkushtohet rregullimit  te  raporteve  sociale,  gje
 qe  e  tregon  edhe ideja  e  liderit  te  saj 
per  reforma  super  radikale  gjer ne  vendosjen  e
 ligjit  me  vdekje  per probleme  te  vecanta .
LZHKja  perfaqeson  brumin  e paster  shqiptar 
nepermjet  te cilit  ne  do te  mund  te  gatuajme 
 buken  tone  me  te  shijshme . Ajo  perfaqeson 
ato  forca  te  cilat  jane  per nje  Shqiperi  pa 
 kriminalitet  dhe  pa  vese  te  keqija , ajo 
eshte  dhe  do  te mbetet  forca  me  atdhedashese 
e  politikes  shqiptare . 
LZHKja   premton te  mbroje  interesat  e  atyre 
njerezve  qe me djersen  e ballit  kane  bere 
perpara  ne punet  e tyre , do  ti  mbroje  ato 
nga  gjobat  dhe  kercenimet  e  mafies   dhe  do 
ti ktheje  dinjitetin  kombit  shqiptar . Ajo  do  te
 jete  ne  mbrojtje  te  hapur  te  tribuneve  te 
kombit  te cilet jeten  e tyre  ia  kane 
perkushtuar  fitores  se  ceshtjes  shqiptare .
LZHKja  perfaqeson  nje  levizje  kombetare  ku 
sensi  I veprimit  eshte  I njejte , ku uniteti  I 
 kombit  gjen  konfirmimin  e  tij  ne unitetin  e 
 shtetit , uniformitetin  e  legjislacionit  dhe te 
organizimit  territorial .


DYLEJMAN  MILA Greqia dhe Mesjeta
 
Greqia e trashėgimisė klasike ka perėnduar. 
Greqia kurrė nuk ka patur Mesjetė, ashtu siē e kuptojme ne,

as Rilindje, ashtu siē e kuptojmė ne atė, apo epokė tė
Iluminizmit. 
Atje nuk ka ndodhur ajo rritje dhe ngritje e arėsyes pėrtej
pjesės tjetėr tė jetės.
 
Marrė nga libri: 
Philip Sherrard, The Ėound of Greece: Studies in
Neo-Hellenism, London, Rex Colling, 1978.   
ISBN 086-0360-709
 
Philip Sherrard ėshtė pėrkthyes me famė i poezisė
bashkekohore greke.
 

QEMAL VELIJA	"LIDHJA E VERIUT" 
	DHE TENTAKULAT SEPARATISTE

	"Pse edhe ju keni jug e veri?!" - pyet me ironi njė
gjerman qė bisedonte me njė emigrant shqiptar nė vitin
1997, kur ky i fundit po i shpjegonte se trazirat qė po
ndodhnin kishin njė ngarkesė pėrēarjeje jug-veri. Dhe
realisht, nė njė realitet prej 28 mijė kilometrash katrorė
ku ėshtė katandisur shteti politik i shqiptarėve, pėr njė
mendje tė kthjellėt dhe serioze koncepti jug-veri pėrbėn
njė absurd tė sajuar me pėrdhuni. Aq mė tepėr kur nė
konceptin dhe realitetin shqiptar nė gadishull, jugu e
veriu i shqiptarėve gjenden fort thellė tej kufijve
juridikė nė shtete tė tjerė sllavė e grekė.
	Por ēuditėrisht e mjerisht nė kėto vite tė
anarko-demokracisė qė kanė shkėrmoqur tejmase themelet e
shtetit dhe tė shoqėrisė shqiptare, ėshtė punuar edhe nė
ngjalljen e sforcuar tė njė nocioni pėrēarės jug-veri. Ky
jo fort i ndjeshėm dhe i padėshirueshėm nė pjesėn dėrmuese
tė popullsisė sė kudogjendshme shqiptare qė ėshtė e lidhur
organikisht mes vedi me njėmijė e njė fije, jo vetėm brenda
territorit juridik tė shtetit, por edhe me realitetet e
tjera kombėtare shqiptare tej kufijve, - por i frymėtuar
dhe i ushqyer nė mjedisin e politikės, atė mediatik, e
qarqet e verbėra e mercenare intelektuale, e sidomos tė
strukturave tė "shoqėrisė civile".
	Ka njė handikap tė lig dhe djallėzor nė tė gjithė kėtė
veprimtari separatiste: Ndėrkohė qė po kėto qarqe
(politike, mediatike, intelektuale) kanė ngritur njė frymė
tė pėrgjithshme nė opinonin publik kundėr nacionalizmit dhe
premisave tė ligjshme qė ēojnė drejt tij duke e akuzuar atė
si pengesė drejt "integrimeve", si teori e tejkaluar dhe e
rrezikshme nė kėto kohė globalizimi, deri-deri dhe si njė
armik tė progresit dhe qytetėrimit tė shoqėrisė shqiptare,
-nga ana tjetėr punojnė dhe lėvrijnė pabesisht nė kurriz tė
kėsaj shoqėrie duke ngjallur dhe ngritur artificialisht nė
realitet tė dukshėm e kundėrvėnės nocione tepėr tė ngushta
lokaliste, fetare, krahinariste, entitetesh minorance, duke
fragmentarizuar me "gardhe" tė vegjėl atė "gardhin" e madh
qė kėrkon tė evidentojė vetė nacionalizmi i anatemuar. Pra,
demagogėt dhe pėrralltarėt e "shoqėrisė sė hapur", tė
"botės sė globalizuar", tė "integrimeve rajonale e
kontinentale", nė njėrin rast luftojnė kundėr afirmimit dhe
konsolidimit tė njė entiteti organik siē ėshtė shoqėria
kombėtare e shprehur dhe e realizuar nė shtetin kombėtar,
dhe nė rastin tjetėr mbulohen me mantelin provincial,
krahinor, apo tė entitetit tepėr tė ngushtė (fetar, lokal,
ideologjik, apo edhe tė vesit pervers-homove). Qytetari i
botės pa kufij, befas "zė pritė" mbas gardhit tė oborrit,
nė shtegun qė ēon nė katundin e tij, apo "hedh nė erė" urėn
qė lidh pjesėt e sė tėrės kombėtare.
	Ėshtė e vėrtetė se individėt qė kanė shfaqur kėtė lloj
profili tė dyzuar mė sė shumti vuajnė prej sindromės sė
"atdheut-katund" edhe pse superpozohen si udhėheqės
politikė, si intelektualė modernė, si tė kallėpit
oksidental, si mediatikė tė thekur, apo si misionarė tė
qytetėrimit (mbasi kanė mbaruar ndonjė kurs trajnimi,
seminar apo kushedi ē'dreq tjetėr nė ndonjė shtet fqinj si
Greqia apo Italia), - por motivi i veprimtarive separatiste
padyshim nuk mund ti faturohet faktit se nėn kostumin
europian tė blerė nė butiqe tė shtrenjta ende veshin
kanatieren me lesh dhie. Shumė-shumė ky fakt mund tė
veprojė si shtrat i favorshėm pėr tė veshur kėmishėn e
mercenarit dhe pėr tė luajtur verbėrisht nė frontin e
diversionit mbi shoqėrinė kombėtare shqiptare dhe aspiratat
e interesat e saj jetėsore.
	Tashmė nuk ėshtė fjala pėr tentakulėn helmuese grekofone
nėn emrin Omonia e as pėr partinė "e grekėve", PBDNJ. Ato
ishin tė pritshme dhe tė parashikueshme, edhe pse duhet tė
"viheshin nė bigė" qė nė embrion pėr tė mos i lėnė tė
luanin fuqishėm nė minimin e shoqėrisė e shtetit shqiptar.
Por janė lėvizje e organizma tė tjerė, ēuditėrisht tė
financuar bollshėm sė jashtmi qė veprojnė nė drejtim tė
separatizmit tė vetė shoqėrisė kombėtare. Kemi vėrejtur se
qė nė vitin 1991 u shfaq njė prirje mediatike pėr "luftė"
veri-jug, pėr revanshe tė palėve "ndėrluftuese", sidomos
mbas faktit tragji-komik tė ngritjes sė "Omonia"-s nė
Lezhė!. Mė tej fryma separatiste "antitoske" e "antimaloke"
u ushqye po nga segmente tė politikės e medias, ndėrkohė qė
kishin filluar edhe orvatje tė tjera pėr kundėrvėnie
entitetesh fetare, krahinore, etj., tė gjitha nė kurriz tė
njėsisė kombėtare. Kemi deri dhe organizata tė gazetarėve
tė jugut, e mė pas lobingje tė deputetėve tė veriut, pėr tė
kulmuar me "telenovelėn" e dhimbshme tė konflikteve
brendafamiljare tė vitit 1997. Po ata qė kishin lėvizur nė
hullinė separatiste rendėn tė krijojnė komitete jugu e
komitete veriu, tė veshin me mantelin jug e veri partitė,
organizatat, e deri dhe vetė njėsitė ushtarake. Ēuditėrisht
u panė shumė individė tė njohur separatistė e mercenarė nga
veriu tė hypnin nė tanket e "jugut", dhe shumė jugorė tė
rradhiteshin nė krah tė skalioneve tė "veriut". Po
ēuditėrisht kishte njė mirėkuptim tė thellė dhe befasues
mes palėve qė i kishin fryrė "zjarrit" separatist edhe pse
logjikisht duhet tė ishin nė fronte tė kundėrt. Ajo qė i
bashkonte me ē'duket ishte qėllimi i pėrbashkėt pėr tė
shpėrbėrė shtetin e shoqėrinė shqiptare, nė favor dhe pėr
llogari tė honorar-paguesve grekė, serbė, apo kushedi
ē'tjetėr. Tė cilėt janė edhe iniciuesit e kėtyre lėvizjeve
separatiste ndėr shqiptarė.
	Duhet thėnė po ashtu se nė parlamentin shqiptar, jo nė
mėnyrė tė deklaruar por nė formėn e "pėrbetimit", ishte
krijuar njė lob i madh deputetėsh qė sė bashku me
politikanė e intelektualė tė tjerė jashtė selisė do tė
punonin fuqishėm nė drejtim tė procesit konvertues tė
shqiptarėve nė krishtėrim, nėn preteksin se "bota
perėndimore nuk mund tė na pranonte ndryshe nė gjirin e
saj, por vetėm tė konvertuar". Pėrsėri ēudi, konvertimi
sipas mendjes dhe planit tė tyre, duhej tė ndodhte nė tė dy
kahjet, si atė ortodokse kryesisht nė jugun e Shqipėrisė,
edhe katolike nė veri. Dhe njė mirėkuptim i thukėt mes
palėve, edhe pse nė linjat parimore armiqėsia
katoliko-ortodokse ėshtė mė e mprehtė sesa mes tyre dhe
muslimanizmit. Pėr saktėsim pjesa dėrmuese e kėtyre "tė
pėrbetuarve" kishin pasur apo kanė lidhje tė ngushta me
mjedisin e politikės greke apo me ndonjė seli tė bardhė
pranė Beogradit.
	Disa "azapė" tė ushtrisė separatiste u hodhėn nė sulm
mediatik pėr tė artikuluar tezat se "katolikėt janė
minoritet", "shqiptarėt duhet tė kthehen nė fenė e tė
parėve", "gegėt katolikė janė keqtrajtuar nga toskėt
muslimanė", "toskėt ortodoksė janė tė shtypur nėn qeveri
gegėsh", "tė krijohet ushtria ēlirimtare e Tropojės",
"Tropoja tė shkėputet nga shteti politik dhe tė bashkohet
me Kosovėn", "toskėt nuk janė shqiptarė, por as muslimanėt
e veriut", "tė pastrohet Shkodra nga muslimanėt turq dhe tė
kthehet nė origjinė", "tė hidhet ura e Shkumbinit nė erė qė
tė ndahen njėherė e mirė armiqtė e njėri-tjetrit, toskėt e
gegėt", "ta japim Toskėrinė qė tė bashkohet Gegėria me
Kosovėn, pasi kėshtu duan edhe amerikanėt", e shumė e shumė
pallavra tė helmėta tė kėsillojshme. Ndėrkohė qė shefat
separatistė vetėm ushqenin financiarisht "azapėt" duke
pritur nė kohė tė favorshme tė hidheshin nė sulm edhe vetė
nė njė terren tė pastruar....
	Por le tė kalojmė nė atė qė kemi prezantuar qė nė titull
dhe qė dha shkak pėr tė ritrajtuar temėn e separatizmit tė
institucionalizuar mjerisht nė politikėn dhe jetėn publike
tė shqiptarėve. Pak kohė mė parė u deklarua nė media
krijimi i "Lidhjes sė Veriut". Autor (apo kryetar, apo
nismėtar) ishte njė individ qė, duke hedhur vėshtrimin pas
nė kohė, e gjejmė tė inkuadruar aktivisht nė njė gazetė
famėkeqe si "Lajmėtari" i Shkodrės. Jo ēuditėrisht mė, pasi
ngjarjet dhe zhvillimet kanė njė rrjedhė logjike dhe nuk
ndodhin rastėsisht, kjo gazetė dhe individėt qė njihen si
drejtues tė saj, Gjergj Zefi dhe Alban Kraja, gjendeshin nė
kohėn e lulėzimit tė tyre pėrkrah formacionesh politike e
mediatike si PAD dhe "Koha Jonė", protagonistėt e cilėve
njiheshin pėr lidhjet dhe pėrkrahjen e politikave greke
(kush mund tė kundėrshtojė pėr kėtė, le tė kujtojė vitin
1997, apo edhe Omonia-n e Lezhės). I pari, Zefi, arriti
deri nė lidershipin e Aleancės Demokratike (dhe humbi nė
publik, ndoshta pėr tu rishfaqur mbas do kohe si misionar i
ardhur nga perėndimi), ndėrsa i dyti, Kraja, edhe ky i
humbur pėr do kohė nga vėmendja publike, befas shfaqet
furishėm me krijimin e "Lidhjes sė Veriut". I ardhur nga
Italia, sipas njoftimeve tė tanishme tė shtypit dhe tė
internetit, ai kėrkon tė kopjojė njė realitet politik tė
shtetit italian si "Lega Nord". Por nėse Lega Nordi ėshtė
njė luks qė nė Italinė e madhe edhe mund tė pranohet, nė
Shqipėrinė e tkurrur tejmase kombėtarisht, pėrbėn veēse njė
tentakulė tė freskėt qė helmon njėsinė dhe realitetin
shtetėror e mė tej kombėtar. Mbas kaq vitesh pėrvoje
separatiste nė kurriz tė shoqėrisė shqiptare, nuk mund tė
mos inkuadrohet edhe kjo lėvizje e re (me inisiativė siē
duket tė pėrtejdetit apo edhe tė pėrtej Ibrit...) nė
skalionin e lėvizjeve tė tjera qė kanė ndodhur dhe veprojnė
ende mbi territorin shqiptar. Apo nė njė kontekst historik
nuk mund tė mos ketė reminishenca tė njė Republike Mirdite
tė vitit 1921 apo tė njė kryengritjeje Dukagjini tė vitit
1926, apo tė revolucioneve e kryengritjeve tė tjera
separatiste qė kemi parė me bollėk pėrgjatė historisė sė
shekujve 19-20. Intervista e botuar numrin e kaluar nė
"Rimėkėmbja" e eksponentit serb Janjiē, mund tė japė njė
imazh mė tė saktė se nė ē'hulli shkojnė lėvizje tė tilla
"krahinore" apo "lokaliste", ashtu si dhe traktet e hedhura
nė Shkodėr e Kosovė pak kohė mė parė, apo prirjet pėr
emėrtimin dhe diferencimin e katolikėve shqiptarė si
"minoritet" nė gjirin e shoqėrisė. "Helenizimi i jugut" si
proces aktiv i politikės greke mbi territorin e shtetit
shqiptar padyshim qė ka edhe homologėt e vet nė pjesė tė
tjera, pavarėsisht pėrkatėsive tė jashtme. Tė gjitha
kontribuojnė nė atė "idenė e madhe integruese europiane",
tė propaganduar deri nė neveri, tė shqiptarėve si turmė e
jo si shtet e shoqėri kombėtare, qė nė tė vėrtetė
pėrkthehet si pjesė anekse tė shteteve tė tjerė, Greqisė,
Italisė apo Serbisė sė demokratizuar (ndoshta edhe vonesa
nė integrim ka tė bėjė me procesin e ngadalshėm tė
demokratizimit tė Serbisė).
	Dhe pėr paradoks, ky individ qė krijon njė "Lidhje Veriu",
qė edhe nė emėrtesė ėshtė separatiste, shihet ti
bashkangjitet njė grupimi me emėrtesė "Lėvizja pėr Zhvillim
Kombėtar", madje edhe tė pozojė nė tubime nė krah tė Leka
Zogut. (Jo mė kot mu kujtuan Republika e Mirditės dhe
kryengritja e Dukagjinit tė frymėzuara dhe manipuluara nga
shteti serb, pasi ishte po i jati i Lekės, Ahmet Zogu ai qė
i goditi fuqishėm kėto lėvizje separatiste qė synonin
shpėrbėrjen e njėsisė shtetėrore shqiptare nė favorin
serb). Aspak nuk duam tė ngarkojmė kėtė Lėvizje me ndonjė
insinuatė, por rrjeshtimi i "kombėtaristėve" me
"separatistėt" pėrbėn nė vetvete njė handikap logjik, e mė
tej njė diskretitim tė vetvetishėm tė ēdo lloj hapi tė
mėtejshėm. Ngjitja djallėzore e kėsi lloj tentakulash kėsaj
lėvizjeje me emėrtesė tė paktėn kombėtare, nuk ėshtė gjė
tjetėr veēse aktivizim i rradhės i mekanizmit qė vepron
tash e kaq vite nė drejtim tė minimit tė gjithēkaje qė mund
tė lėvizė nė hullinė e kombėtarizmit. Aq mė tepėr kur merr
edhe atribute tė pėrfaqėsimit tė "diasporės" shqiptare kudo
nė botė, gjė qė do tė thotė tė "helmosh" vetė realitetin e
madh emigrator tė shqiptarėve, apo mė sė paku distancimin e
kėsaj pjese aktive tė shoqėrisė shqiptare jashtė, nga kjo
Lėvizje e sapokrijuar dhe me emėrtesėn e bukur "Zhvillim
Kombėtar". Njė separatist qė pėrgjigjet si shef i i
departamentit tė Diasporės, nė kėtė formacion politik tė
Leka Zogut, do tė thotė as mė shumė e as mė pak njė fyerje
dhe denigirim pėr shqiptarėt qė duan jo separatizmin por
bashkimin e njėsisė kombėtare shqiptare. 
	Pra, duke folur pėr frymėn dhe tentakulat e separatizmit,
duhet thėnė se ato pėrbėjnė njė rrezik qė padyshim vjen sė
jashtmi dhe i shėrbejnė politikave tashmė tradicionale tė
fqinjėve. Kurrfarė argumentimi tjetėr apo motivi tė
pėrligjur sė brendshmi nuk mund tė kenė, pėrveēse
mercenarizmit qė kanė marrė pėrsipėr disa individė tė
paguar mirė (nė politikė, media, struktura tė shoqėrisė
civile, etj.), pėr tė goditur dhe minuar shoqėrinė dhe
shtetin shqiptar. Veriu dhe Jugu, gegė e toskė,
katolikė-ortodoksė-muslimanė-ateistė shqiptarė,
malėsi-fushė apo bregdet, -tė gjitha janė pjesė tė dekorit
tė njėsishėm tė shoqėrisė kombėtare shqiptare. Kushdo qė
kėrkon ti shkėpusė apo tė krijojė hendek nė secilin prej
elementėve padyshim dhe me forcė duhet denoncuar dhe
penalizuar publikisht si thikashpinas dhe mercenar i
fėlligtė. Nė kohėn kur ēėshtja shqiptare dhe aspirata
shqiptare gjendet nė procesin e saj mė aktiv pėr tė marrė
zgjidhje, armiqtė e kėsaj ēėshtjeje kanė aktivizuar
pikėrisht "parazitėt-krimba" separatistė pėr tė
pėshtjelluar funksionimin e organizmit tė gjallė e vital tė
shoqėrisė kombėtare shqiptare. E kundėr "parazitėve" duhet
gjetur ilaēi qė tė mos tresin nga brenda energjitė e kėtij
organizmi. Mė sė paku duke i flakur jashtė.

								QEMAL VELIJA       
	  	   
	    
    

		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/KDuplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo: 

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo: 

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

================================================================== 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/shqiperia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Nexhat Ibrahimi | 15 Apr 19:10 2005
Picon

Per nder te Mevludit ...

 

Hutbeja Lamtumir e e Muhammedit a.s.

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 

- O njerëz! Dëgjoni çka do t'ju them, sepse nuk e di se a do t'ju takoj në këtë vend pas këtij viti.

- O njerëz! Kini frikë Zotin dhe respektojeni Atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo është dita e flijimeve në emër të All-llahut. Me të vërtetë gjaku dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me Krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend.

 

- Ruajeni, respektojeni dhe nderojeni vlerën e personalitetit dhe dinjitetit njerëzor.

- Njeriu është vepër madhështore e All-llahut dhe mjerë ai që e nënçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së All-llahut.

- Ju, o njerëz, pashmangshëm dhe pakthyeshëm do t'i ktheheni All-llahut të Amshueshëm dhe Ai do t'ju marrë në përgjegjësi për veprat dhe punën tuaj.

- O besimdrejtë! Ta dini, ta mbani mend dhe të jeni të bindur se përfundoi koha e mosdijes dhe traditave të këqija, që i sollën fatkeqësi të shumta gjinisë njerëzore. Unë jua kam treguar rrugën e shpëtimit, nëpër të cilën duhet të shkoni.

- Gjërat që ju janë lënë amanet, ruani si të juajat dhe kthejani besnikërisht dhe me kohë atij që i takojnë.

- Gjakmarrja është e ndaluar. Të gjitha akuzat e këtilla që rrjedhin nga koha para Islamit, anulohen. Akuza e parë e këtillë që anulohet është gjakmarrja e xhaxhait tim, Amir b. Rebi' b. Harith b. Abdulmuttalibit, të cilin pa kurrfarë faji e mbytën njerëzit nga fisi Hudhejl. Kjo gjakmarrje le të harrohet dhe të gjitha të tjerat në të ardhmen le të falen.

- Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënësi nga huamarrësi duhet ta marrë vetëm atë që vërtet ia ka huazuar. Huatë e para që i nënshtrohen këtij vendimi janë huatë e xhaxhait tim Abbasit, i cili ka pasur mjaft borxhlinj.

- O besimdrejtë! Duhet t'ua falni kamatat borxhlinjve. Dëgjoni këshillën time dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse juve ju mbetet kryegjëja për tregti dhe punë të ndershme.

- Nëse nuk e bëni këtë, duhet ta dini se do t'i zemëroni thellë All-llahun dhe të Dërguarin e Tij.

- Nëse borxhliu i juaj është në vështirësi, duhet t'ia vazhdoni afatin e pagimit, ndërsa nëse jeni në gjendje që t'ia falni borxhin, kjo do të ishte edhe më mirë për ju.

- O besimdrejtë! O njerëz! Frikësojuni asaj dite që me siguri do të vijë, kur të gjithë do të paraqiteni para All-llahut, Gjykatësit të Vetëm Suprem, kur ju pret drejtësia absolute.

- Kur të zotoheni se një borxh do ta paguani me kohë dhe kur ta lidhni marrëveshjen, të gjitha këto bëni me shkrim, saktë dhe me besnikëri theksoni afatin e pagimit...

- O të vdekshëm! Duajeni dhe dëgjojeni Zotin, Krijuesin e tërë materiales dhe jomateriales, i Cili krijoi meshkuj dhe femra, prej të cilëve u zhvillua gjinia njerëzore.

- Kini frikë nga All-llahu, në ndihmën, prehjen dhe mëshirën e të Cilit të gjithë jemi të udhëzuar. Ne jemi të vdekshëm dhe në çdo çast jemi gjithnjë e më afër vdekjes dhe takimit me Të, me All-llahun e Amshueshëm, me Gjykatësin e Drejtë.

- Shprehni respektin e duhur ndaj farefisërisë. Me përgjegjësi të thellë përmbushni detyrat dhe obligimet që ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas, ndërmjet prindërve dhe fëmijëve.

- Fëmija e fiton xhennetin nën këmbët e nënës së tij.

- Ruajuni nga prostitucioni, tradhtia bashkëshortore dhe xhelozia. Prostitucioni dhe tradhtia bashkëshortore janë mëkate të rënda, ndërkaq xhelozia mund të shkaktojë prishjen e bashkëshortësisë.

- Martohuni me ato që i doni, e kur vullneti i Zotit t'ju bashkojë, atëherë respektojeni dhe duajeni njëri-tjetrin dhe jetoni në dashuri dhe harmoni të vërtetë.

- O bashkëshortë! Silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri.

- O besimdrejtë! Largohuni nga ngatërresat dhe përgojimet!

- Ata që shpifin për gratë e ndershme, le të jenë të mallkuar në të dy botët. Ata që i akuzojnë gratë e ndershme për tradhti në martesë ose për amoralitet, ndërkaq që nuk mund për këtë t'i sjellin katër dëshmitarë të besueshëm, dënoni me tetëdhjetë goditje, dhe asnjëherë në të ardhmen në asgjë mos u besoni, sepse ata janë njerëz të degjeneruar dhe të këqij.

- Nëse mendoni se ndaj grave tuaja më nuk e ndjeni dashurinë e dikurshme, mos nxitoni, por mendoni mirë. Ndoshta All-llahu nëpërmjet këtij sprovimi ju udhëzon në rrugën e fatit të ri të madh, me të cilin dëshiron t'ju përgëzojë.

- Mos kërkoni shkurorëzim pa shkaqe të arsyeshme, meqë prej të gjitha gjërave që All-llahu i ka lejuar, më së tepërmi e urren shkurorëzimin.

- Gratë tuaja u janë dorëzuar në besë të Zotit. Respektojeni, o besimdrejtë, atë amanet të Zotit.

- O njerëz! Sot djalli i mallkuar është i dëshpëruar, sepse ka pësuar humbje dhe më nuk mund të ndikojë në ju. Por ju megjithatë gjithnjë bëhuni të kujdesshëm, që ai i mallkuar të mos ju vë në lajthitje as për gjërat më të vogla.

- O besimdrejtë! Kur e caktoni dhe e ndani ndërmjet veti trashëgiminë, bëhuni të drejtë dhe përmbajuni librit të Zotit. Ruajeni pasurinë e bonjakëve, të paaftëve dhe të sëmurëve psikikë.

- Zoti çdonjërit ia ka dhënë të drejtën e vet, andaj nuk ka nevojë që trashëgimtarëve t'u lihet testament; ndërsa si testament nuk mund të lihet më tepër se një e treta (1/3) e pasurisë.

- Fëmija i takon atij, në shtratin e të cilit është i lindur.

- Kush pohon se i takon tjetërkujt përveç prindit, atë do ta arrijë mallkimi i Zotit.

- Nuk i lejohet gruas që të japë diç nga pasuria e burrit të saj pa lejen e tij.

- Borxhin duhet paguar, ndërsa sendin e huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet të kthehet me dhuratë. Kush hyn dorëzan për dikënd, obligohet edhe me përgjegjësi për dorëzani.

- Me robërit dhe shërbëtorët silluni në mënyrë njerëzore. Ushqeni ata sikur që ushqeheni vetë, dhe vishni ata sikur që visheni vetë. Nuk guxoni t'u bëni keq, as t'i keqpërdorni. Edhe ata janë njerëz, edhe ata janë shërbëtorë të Zotit.

- O besimdrejtë! Ta dini dhe të mos harroni se të gjithë muslimanët janë vëllezër. Ju të gjithë jeni plotësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Nuk ka kurrfarë përparësie arabi ndaj joarabit, e as joarabi ndaj arabit, as i ziu ndaj të kuqit, e as i kuqi ndaj të ziut përveç me devotshmëri. Të gjithë jeni pasardhësit e Ademit, ndërsa Ademi është prej dheut.

- O muslimanë! Duhet të kujdeseni, të duheni dhe të ndihmoheni ndërmjet vete.

Nuk guxoni ta ofendoni njëri-tjetrin, e as t'i merrni me dhunë njëri-tjetrit diçka. Këto janë mëkate të rënda. Merreni vetëm atë që me vetëdëshirë ju jepet. Respektoni pacenueshmërinë e pasurive tuaja derisa janë në frymën e ligjeve të Zotit.

- Në punën tuaj Islami dhe interesi i përgjithshëm le të jenë mbi ju dhe interesin tuaj personal. Përkushtojani Islamit jetën tuaj dhe në punën për Islam jepni prej vetes gjithçka që mundeni.

- Kurrë mos e shkelni të drejtën dhe nderin e askujt. Vetvetes mos i bëni dhunë. Mos harroni se mëshira është një ndër bazat kryesore të Islamit.

- O njerëz! Dëgjoni çka po ju them dhe mbajeni mend mirë. Unë po jua lë librin e Zotit, Kur'anin, i cili, nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruajë që të mos e humbni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe së vërtetës. Kur'ani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e All-llahut, fjalë e Tij, në vërtetësinë e së cilës nuk ka kurrfarë dyshimi.

- Para vetes e keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kam folur dhe punuar, jam përpjekur që të jetë në pajtim të plotë me urdhrat e All-llahut.

- Ju vërtet nuk do të gjendeni në lajthitje përderisa t'i përmbaheni Kur'anit dhe sunnetit tim.

- O besimdrejtë! Thuajeni gjithnjë të vërtetën e pastër. Urrejtja asnjëherë le të mos ju largojë nga rruga e të drejtave dhe drejtësisë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Frikësohuni nga All-llahu! Ai e sheh punën tuaj.

- O njerëz! I dëgjuat porositë e mia, futni në zemrat tuaja, në jetërat e juaja.

- Të gjithë ata që i kanë dëgjuar këto fjalë të mia, le t'ua përcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar, sepse prej tyre mund të ketë më mbamendës se vetë dëgjuesit.

(Pas një pauze të shkurtër, i Dërguari i Zotit me një zë më të butë ka thënë):

“O Zoti im! A e kam përmbushur detyrën dhe misionin e besuar?

- O i Dërguari i Zotit! Ti besnikërisht e ke përmbushur misionin tënd dhe neve na ke komunikuar çka të ka urdhëruar Zoti, u përgjigjën më se 100.000 haxhilerët e pranishëm.

(Atëherë Muhammedi a.s. me zë solemn tha:)

- O Zoti im, dëshmo (në këtë)!

(Të njëjtën ditë, Zoti i Lavdishëm e shpalli edhe ajetin e fundit të Kur'anit):

 

“Sot jua kam përkryer fenë dhe kam plotësuar begatinë time ndaj jush, dhe jam i kënaqur që për ju Islami të jetë fe”. (El-Maide, 3).

 

 

S h ë n i m :

 

- Teksti i përkthyer është njëri ndër versionet më të plota të Hutbes lamtumirëse të Muhammedit alejhisselam të mbajtura në Arefat.

- Tekstin e përkthyen dhe e përshtatën për botim: Miftar Ajdini dhe Nexhat Ibrahimi.

 

          Literatura e shfrytëzuar për përkthim:

- Munir  Gavrankapetanoviq, Oprosni haxhxh,  Sarajevë, 1970;

- Muhammed bek El-Hudarij, Nuru’l-jekin, Bejrut, (-);

- M. S. Ramadan Buti, Fikhu’s-sireh, (-), 1978, botimi VII;

- A. A. Tabbareh, Me’a’l-enbijai fi’l-Kur’ani’l-kerim, botimi VII, Bejrut, 1979 .

- Jusuf Ramiq, Izbor Poslanikovih hutbi, Sarajevë, 2001.

 

Botues: ZËRI ISLAM, Prizren, 2001

 

Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Nexhat Ibrahimi | 15 Apr 19:22 2005
Picon

Drejtesia ne peshoje

 

Drejt ia amerikane në peshojë

 

 Me ngacmim seksual deri te pranimi

 

 

            Oficeri ushtarak amerikan Erik R. Saar, (përkthyes i gjuhës arabe për general-majorin Geoffrey Miller), kumtoi se dokumenti i publikuar nga agjensioni The Associated Press, është dokument autentik i Pentagonit. Ky epror ushtarak pohon se ka qenë dëshmitar i rreth njëzet sesioneve informative të prokurorëve amerikanë, e të cilat për të arritur deri te informatat nga të burgosurit në Guantanamo Bay, kanë përdorur metoda nga më të ndryshmet, madje edhe ato të ngacmimeve seksuale. Ky rrëfen se si një prokurore (femër) ka ngacmuar një arab saudian duke e prekur dhe duke folur fjalë të shëmtuara, kurse i burgosuri në shenjë neverie ka mbyllur sytë dhe ka shqiptuar fjalë lutjeje. Meqë prokurorja ka insistuar, i burgosuri ka hapur sytë, dhe e ka pështyrë prokuroren në fytyrë. Si dënim, prokurorja e ka fërkuar për fytyrë me gjak menstruacioni dhe i burgosuri është lënë pa e pastruar fytyrën tërë natën. I burgosuri ka qarë si fëmijë. (Sipas: Saff – Islamski omladinski casopis, nr. 137, 1.02. 2005, fq. 57). Përgatiti: N. Ibrahimi.

 

 

Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

BeqirS | 15 Apr 22:12 2005
Picon

Ne Nju Jork u be promovimi i librit biografik - Historia e nje ushtari

Ne Nju Jork u be promovimi i librit biografik "Historia e nje ushtari - Bob Doll"
 
nga-BEQIR SINA, Nju Jprk

 
 
Nju Jork, 15 prill - Në Nju Jork u bë promovimi i librit biografik "Historia e një ushtari - Bob Doll" ("One Soldier's Story - Bob Dole").
Gjatë përmovimit të librit, i cili u bë në njërën prej mjediseve më të njohura të shitjes së librit në Amerikë, në librarinë e famshme Barnes & Noble, ku kishte një interesim të madh të lexuesve. Në këtë përmovim, siç ndodh zakonisht me raste të tilla në Nju Jork, me figura të njohura kanë marrë pjesë me qindra njërëz.
 
 
 
 
 
Radha e tyre në rrugën "Amerika" në të pestën Avenue përgjatë bulevardit Rockefeller Center, i kalonte të disa blloqet. Midis pjesëmarrësve në këtë përmovim të këtij libri ndodheshin edhe kryetari i LDK-së për Nju Jork e rrethinë, Agim Rexhaj dhe në/kryetari i saj Marjan Cubi, të cilët duke përfituar nga ky rast i kanë përcjellë në emër të Presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, urimet dhe përgëzimet më të sinqerta për këtë libër.
 
 
Një kopje e librit biografik "Historia e një Ushtari - Bob Doll", me autografin personal të ish-kandidatit për President të SHBA-s, përfaqësuesit të Kosovës në Amerikë, senatorit Bob Doll, gjatë përmovimit të këtij libri është adresuar për mikun e tij, Presidentin Kosovës, dr Ibrahim Rugova.
 
 
Libri biografik i autorit Harper Collins, me titull "Historia e një Ushtari - Bob Doll" është libri më i shitur i javës (bestseler) nga librararia e famshme Barnes & Noble. Në fjalën e fundit të tij pas luftës Bob Doll ka treguar në këtë libër historinë legjendare të Luftës së Dytë Botërore. Odisenë e tij me një kurajo të jashtëzakonshme, sakrificën dhe besimin e tij. "Me një ndjenjë të thellë shpirtërore dhe inspiruese ky libër është një kronikë e Amerikës që tregon se çfarë bëri ajo gjatë Luftës së Dytë Botërore", thotë për këtë libër shtëpia botuese "Amazon".
 
 
Dje pasë përmovimit të këtij libri publiciteti i tij u rritë shumë në mbrëmje tek u përcoll edhe nga disa nga rrjetet më të mëdha televizive amerikane. Të mërkurën pril 13 në mbrëmje, Senatori Dole ishte mysafirë i emisionit "The View" në kanalin televizivë ABC-TV. Më pasë edhe në emisionin "Hardball" me Chris Matthews, në kanalin televizivë MSNBC, 7-8 p.m), dhe në emisionin “Early Show” të kanalit televizivë CBS-TV - si dhe në programin "Charlie Rose program", në kanilin televizivë publikë - PBS.
 


Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Nexhat Ibrahimi | 16 Apr 09:41 2005
Picon

Kontribut te kaluares: Kristianizmi dhe islami

REPLIK NDAJ NJË REPLIKE

 

KRYQZATAT MESJETARE NUK MBROJTËN QYTETRIMIN EVROPIAN, ATO ISHIN LUFTËRA TË ASHPRA KUNDËR PËRHAPJES SË FESË ISLAME...!

 

Rexhep  Elezaj

 

Se nga e marrin guximin egocentrikët katolikë shqiptarë për ta sulmuar Fenë islame, përkatësisht besimin shpirtëror të më shumë se Njëmiliardë e pesëqindë milion (1.500.000.000) njerëzve në botë nuk është vështirë të merret me mend. Por ajo që nuk mund të jetë e pranueshme është fakti se ky soj i keq i “misionarëve” katolikë duke u marrë me shpifje dhe propagandë rreth historisë dhe përhapjes së Islamit në Ballkan, posaçërisht tek shqiptarët, pra duke lansuar gënjeshtra të paskrupullta në opinion çdo ditë e më tepër po nxisin mostolerancën fetare në Shqipëri, Kosovë dhe vise tjera shqiptare, gjë që drejtpërdrejt mund të fajsohën për nxitje të konflikteve të mundshme me karakter ndërfetar. Pra, me ofendimet dhe sjelljet e tyre arrogante ndaj ndje njave shpirtërore të muslimanëve shqiptarë janë duke hapur plagë të reja mbi vlerat dhe tolerancën fetare tek shqiptarët e cila ishte shembull i rrallë se si dy fe monoteiste ndërkomunikojnë me njëra tjetrën, posaçërisht kur besimtarët e këtyre dy konfesioneve çështjen e kombit e kanë venë gjithmonë para fesë. Lufta dhe propaganda kundër përhapjes së Islamizmit tek shqiptarët zanafillën e vet e ka që nga koha e Skenderbeut, mirëpo ajo gjatë shekujve të kaluar e kishte pushuar veprimtarinë e saj për shkak të rrjedhave politike në Ballkan, përkatësisht të favorizimeve që Porta e lartë u jepte shqiptarëve pa marrë parasysh përkatësinë e tyre fetare, por edhe gjatë kohës kur toleranca fetare ndër shqiptarët ishte shndërruar në vlerë dhe faktor bashkues midis Rilindasëve tanë. Ndërsa gjatë kohës së komunizmit dihet se fetë ishin të izoluara nga diktatura e ideologjisë moniste, prandaj nga ngjarjet që pasuan në vazhdim doli e qartë se egocentrikët katolikë shqiptarë me padurim e kishin pri tur kohën e demokracisë për ta vazhduar “misionin” e tyre të “shënjtë” (“xhihadin kristian”) kundër islamizmit tek shqiptarët?! Kush i nxiti dhe nga e muarën inspirimin fetar bartësit e propagandës së sotme antiislame tek shqiptarët, poashtu nuk është vështirë të kuptohet, por ajo që është e papranuar për besimtarët shqiptarë të konfesionit islam, që përbëjnë hiç më pak se 90% të pjesëtarëve të kombit shqiptar, është fakti tjetër i hidhur se kjo propagandë po udhhiqet nga njerëz injorantë në fe siç po shërbehët edhe me metoda antihumane, anticiviliuese, antikombëtare si dhe antifetare të cilat nuk përkojnë fare me traditën dhe kulturën e shqiptarëve, ngase me thirrjet që po ua drejtojnë shqiptarëve muslimanë për t’u rikonvertuar në “fenë e të parëve” po tregojnë qartë mosdurimin e tyre ndaj besimtarëve islam shqiptarë, po dëshmojnë se Fenë islame e urrejnë patologjikisht, ndërsa fenë e tyre (kristianizmin) e konsiderojnë si më të mirën në botë të cilën, sipas rradakës së të tyr e të stërngarkuar me nacionalizëm fetar, domosdo duhet ta përqafojnë të gjithë shqiptarët pa dallim!? Pra, me këtë thirrje antinjerëzore po u thonë shqiptarëve të besimit musliman; braktisni Fenë islame se ajo është fe e turqëve të cilët na sunduan për 500 vjet, se Islamizmi është fe primitive e arabëve e cila shqiptarët i ka lënë të mbapambetur, se i ka ndarë nga kultura kristiane perëndimore, etj, etj, pa bërë analizat e nevojshme për (jo)“faktet” e tyre që po i sjellin si argumente për ta mbeshtetur propagandën e tyre kundër fesë dhe kulturës islame të përqafuara më dëshirë nga shumica dërmuese e popullit shqiptar. Dhe, nuk ka asnjë dyshim se e verteta e gjithë kësaj propagande qëndron, para se gjithash në egocentrizmin e tyre fetar mjaft të shfrenuar, në dëshirat e tyre për ta parë tërë botën të veshur në rrobat katolike, duke mos qenë të vetdijshëm se kështu po e kthejnë mbrapshtë rrotën e historisë nën pretekstin e demokratizimit, gjegjësisht të reformimit të Fesë dhe bot ës islame. Ndërsa, propaganda e egocentrikëve katolikë shqiptarë pranë kësaj që cekëm më lartë në disa raste ka patur edhe ngjyrimin e racizmit fetar i cili vërehët qartë në paraqitjet publike në media duke filluar nga shkrimtarët, politikanët si dhe publicistët e shumtë të cilët nisur nga interesat e tyre personale si dhe ndjenjat patologjike antiislame u kyçën pa pritesë në këtë propagandë, mbase edhe për qëllime “politike-strategjike-shtetrore”, për gjoja siç thonë shpëtimin e Shqipërisë nga dominimi islam me parullat e ekzagjeruara: “Shqipëria nuk është shtet islamik në Europë”, “Shqipëria nuk mund të jetë anëtare e Konferencës Islamike”, etj, krejtësisht me qëllim të caktuar për t’i penguar “malokët veriorë” që të vijnë në pushtet. Dhe, sot e gjithë ditën nuk mund të na bind askush se ngjarjet tragjike të vitit 1997 në Shqipëri në masë të madhe ishin rezultat i propagandës antiislame se “malokët” duan që Shqipërinë t’ia bashkangjesin botës islame, skenar i cili u realizua me pë rpikëshmëri siç dihet botërisht më ndihmën e Athinës dhe Beogradit..!?

Pra, në vazhdën e gjithë kësaj propagande në shtypin shqiptar janë shkruar me qindra artikuj ku është denoncuar të qenurit e shqiptarit musliman, janë zhvilluar me dhjetra debate televizive në frymën antiislame, janë shkruar me dhjetra libra dhe qindra materiale me përmbajtje antiislame, posaçërisht dallojnë ato të “vrasësve me pagesë në publicistikë” (siç i quan këta z. A. Belata). Poashtu janë shpërndarë disa herë trakte dhe afishe antiislame në Kosovë dhe Shqipëri, janë gëdhëndur kryqe mbi kodrat e Elbasanit në gjatësi dhe gjërësi prej dhjetra dhe qindra metrash, janë shpërndarë mijëra broshura të “Dëshmitarëve të Jehovait” nëpër shtepitë dhe banesat e shqiptarëve nga “mësimet” e të cilave kohëve të fundit në Shqipëri kanë bërë vetvrasje disa fëmra të reja shqiptare, pastaj është vrarë sekretari i Komunitetit islam për Shqipëri, dhe hiç më larg se para një jave në Gjakovë janë dëmtuar rëndë me mjete të forta muret e Tyrbës qindravjeçare në lagjën Çabrat të cilat janë shkarravitur me ziftë të djegur si dhe janë vizatuar grafite me figura të dreqërve, por edhe një kryq i madh në anën tjetër të saj (“Bota Sot”, 3 mars 2005, f. 17), dhe këshu me rradhë deri në pambarim të provokimeve të paskrupullta ndaj shqiptarëve të besimit islam.

Mirëpo, nuk është vetëm kjo që cekëm më lartë ajo që na nxiti të bëjmë replikë me njëfarë Ron Berisha, sepse ishte pikërisht shkrimi-replika e tij e botuar në gazetën “Bota Sot” me datën 2 mars 2005, faqe 9 me titull “E PUR SI MUOVE”, që më shtyri ta bëjë këtë replikë me të, në të cilën ai duke polemizuar me z. Toni Çobanin rreth At Gjergj Fishtës, françëskanëve dhe kryqzatave mesjetare, ndër të tjera thotë:

“Nuk e mora vesh mirë as punën e kryqtarëve të kryqzatave mesjetare me të cilët prifti krahasohet. Nuk jam shumë i sigurtë, por unë kam dëgjuar për “kryqtarë” që në kohën e “kreyqzatave mesjetare” mbrojtën qytetrimin europian, qytetrim nga i cili Shqipëria, vendi ynë (bashkë me shtetin tonë “të respektuar), e ka përjashtuar vetën, në mos përgjithmonë, për një kohë shumë, shumë të gjatë”(?!).

 

Për t’i dhënë përgjigje gjithëpërfshirëse Ron Berishës, sigurisht se duhen faqe të shumta gazete, mirëpo ne do të mjaftohemi vetëm me disa të dhëna që t’ia s’qarojmë zotëriut në fjalë se konstatimi i tij fund e krye është i pa bazë historikisht, politikisht dhe fetarisht i paqëndrueshëm:

Së pari, shihet qartë se edhe R. Berisha bën pjesë në grupin e egocetrikëve katolikë shqiptarë të cilët çdo të keqe që e ka goditur kombin shqiptar shkaktar e bëjnë kulturën dhe Fenë islame, kurse sipas kësaj llogjike çdo e mirë i ka ardhur vetëm nga feja dhe kultura kristiane. Pra, të tillët ka vite që po shfaqin qëndrime tejet agresive ndaj Islamit sa që, sipas fjalorit që po përdorin del qartë se janë të gatshëm të organizojnë luftëra të reja kryqzatash për të cilat ky farë zotëriu “nuk i paskësh marrë vesh mirë”, por në vijim konstaton se paskan qenë në mbrojtje të qytetrimit europian. Se nga kush e kanë mbrojtur këtë qyt etrim luftërat e kryqzatave nuk e thotë, por le të kuptohet se në cilin rrezik aludon. Kuptohet se mendjen e ka te feja dhe kultura islame, e cila, gjithnjë sipas tij (tyre), qëkur Islamizmi është paraqitur për herë të parë në Meke (611 p.k.) e paskësh rrezikuar kulturën dhe qytetrimin europian, andaj shikuar në kontekstin e shkaqeve që kanë quar deri tek kryqzatat mesjetare, kuptohet se ato ishin luftë e shenjët e kishës katolike kundër përhapjes së fesë dhe ndikimit islam në Europë. Mirëpo, dihet shumë mirë se me teorinë e rrezikimit të qytetrimit europian nga kultura dhe Feja islame nuk janë pajtuar dijetarët dhe shkenctarët më të mëdhenjë të Europës rreth të cilës temë kanë shkruar me qindra studime dhe analiza shkencore në të cilat kanë konstatuar se Islami nuk e ka dëmtuar civilizimin kristiano-perëndimor, por përkundrazi e ka begatuar me vlera dhe përmbajtje të reja civiluese, humane dhe shkencore.

Së dyti, nuk jemi të sigurtë se ka patur edhe kryqtarë shqiptarë që i janë bashkuar luftërave të kryqzatave për ta rimarrë Jerusalemin nga muslimanët, por kryqzata e parë për të cilat R. Berisha “nuk merrë vesh mirë” ka filluar në vitin 1096 e cila ishte formuar siç e përmend edhe Edward Gibbon prej hajdutësh dhe mëkatarësh, ngase kjo ishte si rezultat i deklaratës së Këshillit të Klermontit me 1095 përmes të cilës Papa kishte deklaruar se çdokujt i cili do t’iu bashkangjitet kryqzatave do t’i jepej një kompenzim i plotë për të gjtha mëkatet e kryera dhe do të lirohej nga çdo krim. Kjo praktikë u institucionalizua nga ana e k ishës katolike dhe papati këtyre u lëshonte një leje me të cilën ose ua falte të gjitha krimet e kryera ose u lejonte gabimet e reja. Forma tjetër ishte pagimi kishës shuma të mëdha të hollash e cila ua shlyente mëkatët e bëra, kështu që ajo u bë shumë e pasur nga të hollat që i dhanë mëkatarët. Si rezultat i këtij dekreti ata që kishin vjedhë, bërë gabime ose vrasje mund të grumbulloheshin nën flamurin me kryq, kështu që numri i atyre që ishin gati për ta filluar luftën e kryqzatave arrinte deri në 60.000 burra dhe gra të cilët gjatë gjithë rrugës së tyre nëpërmjet Europës drejt Lindjes plaçkitën dhe bën rrëmujë kudo që kaluan duke vjedhur pasuritë e çmuara të Konstandinopojës, por që perandori i këtij qyteti i përzuri të cilëve në ndihmë u erdhën forca të reja kryqtarësh të udhhequra nga Godfrey të cilat e rrethuan qytetin duke e luftuar perandorin i cili arriti që t’i blente me para dhe t’ua mbushte mendjen që t’i përmbaheshin planit të tyre të parë i cili ishte që t’i luftonin muslimanët dhe ta merrnin Jerusalemin.  Ashtu sikur kryqtarët e mëparshëm edhe këta u përcollën për në Bosfor dhe më vonë Godfrey de Bouillon (1058-1100) arriti ta pushtonte Jerusalemin në vitin 1099.

Së treti, Kryqzata e dytë u zhvillua 48 vjet më vonë, pra në vitin 1147 për t’i mbeshtetur kryqtarët që kishin mbijetuar luftën e kryqzatës së parë, dhe ishte mjaft sinjifikativ fakti për ate kohë se portat e qyteteve si në Europë ashtu edhe në Azi u mbyllën ndaj atyre që kishin marrë pjesë në kryqzata dhe ushqimi u jepej duke ua hedhur ate me shporta nga lartësitë e mureve të qyteteve. Ky ushqim ishte i cilësisë së dobët dhe shpeshherë edhe i papërshtatshëm për konzumim. Kryqtarët pra u pushtuan nga uria dhe shumë prej tyre vdiqën para se të arrinin në Palestinë, ndërsa të mbijetuarit u vranë në betejë, kështu që Jerusalemi u pushtua serish nga muslimanët të udhhequr nga komandanti i shquar Sallahud-din Ejjubi që e quanin “Shpata e Zotit” në vitin 1187.

Së katërti, Kryqzata e tretë e udhehqur, mes të tjerëve edhe nga mbreti Rikard i Anglisë nuk mundi ta rimerrte Jerusalemin dhe ai u kthye në Angli në vitin 1192 bashkë me ata që i kishin mbijetuar betejës. Ndërsa kryqzata e katërt zgjodhi një objekt më të lehtë, ku përveç faktit se Konstandinopoja ishte në duart e kristianëve, puna erdhi deri aty sa që në vitin 1203 kryqtarët sulmuan kryeqytetin e lashtë të Lindjes duke plaçkitur dhe vrarë shumë njerëz, por që të njëjtin fat e përjetuan edhe kishat nga të cilat u vodhën trofetë (ortodokse, v.j.) me të cilat pasuruan kishën katolike romake.

“Shumë e madhe ishte sasia e kokave dhe eshtrave, e kryqave dhe pamjeve që u shpërndanë nga ky revolucion nëpër kishat e Evropës; dhe i po të njëjtave përmasa ishte edhe rritja e peligrinazhit si dhe ajo e të bërit fli, sa që asnjë fushë me leverdi kaq të madhe nuk kishte importuar ndonjëherë më shumë prej Lindjes. Nga shkrimet e antikitetit, shumë nga të cilat akoma ekzistonin në shekullin 12-të, tani kanë humbur...Pa marrë parasysh përmasat e humbjeve tona ne mund të vajtojmë për bibliotekat që u zhdukën nën zj arrin e Konstandinopojës..” (“The Delcine and Fall of The Roman Empire”, p.385).

Së pesti, përveç pasurisë e cila erdhi si rrjedhojë e plaçkitjes së Konstandinopojës, luftërat e kryqzatave ishin edhe një biznes fitimprurës, jo vetëm financiarisht, por edhe në fushat tjera të jetës. Me rritjen e levizjes Pauliciane në Francë kisha katolike vemendjen e saj tani e drejtonte rreth sigurimit të pozitës së saj në Europë, gjë që ky ndryshim në politikën e saj supozohet të ishte nga arsyet më të mëdha që shkaktojë dështimin e kryqzatës së pestë e cila fillojë në vitin 1218. Kisha kishte filluar sulme të përgjithshme ndaj muslimanëve të Sicilisë dhe Afrikës veriore, muslimanëve të Turqisë dhe Palestinës, muslimanë ve të Spanjës sikur edhe kundër paulinëve në Cathari të Francës,etj. Pra, ishte e pamundur që ta mbante frontin e luftërave kaq të gjërë për një kohë të gjatë, prandaj u detyrua që t’i reduktojë aktivitetet e saja ambicioze për ta rikthyer vemendjen e saj drejt armiqëve që i kishte më afër Romës, siç ishin “njerëzit e varfur të Lionit” të cilët kishin rënë në kundërshtim me kishën zyrtare, sepse ata refuzonin që ta adhuronin Jezusin (Isan) si Zot. Numri i tyre ishte rritur aq shumë sa që kisha romake u gjet përballë rrezikut që t’i humbte ithtarët e saj të mëparshëm. Sepse këta kishin librat e tyre të shënjta të shkruara në gjuhën romake të cilat kisha katolike ua ndalonte që t’i lexonin dhe për këtë fletë qartë letra e priftit Fulgentio dërguar atyre nga Papa në të cilën u tërhiqej vërejtja se “predikimi i shkrimeve tuaja është një gjë e dyshimtë dhe ai që iu përmbahët këtyre librave do ta shkatërojë besimin katolik”. Pra, rruga e vetme për ta ruajtur pozitën e kishës zyrtare isht e shtypja dhe represioni ndaj rrymave të reja reformuese të cilat nuk i shkonin përshtati konceptit sundues të kishës katolike në ate kohë.

Ndërsa lidhur me pasusin në vijim: “qytetrim nga i cili Shqipëria, vendi ynë (bashkë me shtetin tonë “të respektuar”), e ka përjashtuar vetën, në mos përgjithmonë, për një kohë shumë, shumë të gjatë”, poashtu mund të polemizojmë gjatë me Ron Berishën, sepse pikërisht këtu qëndron esenca e akuzës së tij ndaj shqiptarëve që pranuan Fenë islame, sepse sikur don të thotë; ja shiheni se si Shqipëria për shkak se shumica e shqiptarëve e përqafuan Fenë islame e ka përjashtuar vetën nga qytetrimi evropian, gjegjësisht nga kultura kristiane, “në mos përgjithmonë, për një kohë shumë, shumë të gjatë”. Pra, sipas R. Berishës shqiptarët janë vetë fajtorë që iu bashkangjit ën Lindjes dhe jo Perëndimit, janë fajtorë sepse nuk mbetën në fenë e të parëve, janë fajtorë se e pranuan një fe të mbrapambetur nga turqit dhe arabët, etj, duke shfaqur në këtë mënyrë mllefin e tij të madh se Shqipëria për shkak të 90% të përkatësisë muslimane të popullit të saj “përgjithmonë” e ka përjashtuar vetën nga qytetrimi europian..(?!). Por, siç shihet ky nuk e humb shpresën e fundit sepse, siç aludon; poçëse punohët më shumë për rikonvertimin e tyre në katolikë ajo mund t’i rikthehët këtij civilizimi, kur thotë: në mos përgjithmonë, (atëherë) për një kohë shumë, shumë të gjatë, gjë që le vend për shpekulim edhe kur është fjala për të ardhmën e Shqipërisë në aspektin fetar në shekujt e ardhshëm. Pra, ky sikur të gjithë egocentrikët tjerë katolikë shqiptarë shkon larg në mospajtimin e tij se “vendi ynë”  Shqipëria ka shumicën absolute të popull it me përkatësi muslimane dhe këtë fakt ai nuk mund ta përbijë dot, jo se ajo i dhimbset që nuk është pjesë e qytetrimit evropian, por për shkakun se ajo nuk bënte kurrësesi të jetë muslimane..?! Njëjtë sikur nacional-shovinizmi serb i cili udhhiqej me të njëjtën logjikë ku për 200 vjet rresht luajti me kartën se serbët ishin mbrojtësit e civilizimit të Evropës nga kultura “primitive” islame, prandaj sa herë që bëhëj fjalë për gjenocidin serb ndaj shqiptarëve e hudhnin në lojë adutin e tyre barbar se shqiptarët janë popull primitiv të cilët e kanë pranuar fenë islame, fenë që e rrezikon kulturën kristiane, ndaj edhe arrinin që t’i mbushnin mendjën Europës se këtë popull duhet përzënë nga Ballkani, etj. Pra, serbët nuk mund ta pranonin faktin sepse ishin të vetdijshëm se shqiptarët duke e pranuar Islamin i kishin dhënë përgjigje të prerë hegjemonisë sllave në Ballkan në kuptimin; se edhe fenë do ta ndërrojmë, por bashkë me ju kurrë nuk do të jetojmë. Duke qenë i vetdijshëm për këtë hap historik që kishte bërë kombi shqiptar, pra duke kaluar me shumicë në Fenë Islame, shqiptarët asnjëherë nuk u penduan për aktin madhor që kishin bërë në aspektin politik kur është fjala për futjen në përdorim të të gjitha mjeteve për t’u larguar me çdo kusht dhe në çdo mënyrë nga kthetrat e armiqëve të tyre shekullor, kur dihet se faktori fe ishte ndër elementët më të sigurtë për t’i ikur shkrirjes në kulturën dhe zakonet e popujve fqinjë të cilët në vend se të zhvillonin fqinjësi dhe bashkëpunimin me shqiptarët, ata (grekët dhe serbët) zgjodhën dhunën, gjenocidin, terrorin si dhe piraterinë për t’i zgjeruar sa më shumë territoret e tyre në Ballkan në dëm të tokave të shqiptarëve. Dhe kjo natyrisht nuk mund të vazhdonte deri në pafundësi, ngase siç dihet kësaj logjike antinjerëzore, anticivilizuese dhe antihumane i erdhi fundi i turpshëm gjatë vitit 1998/99, kur egocentrizmi sllavoortodoks kapitulojë turpshëm pikërishtë para syve të botës i ndihmuar nga qytetarizmi kristian dhe evropian, nga i cili R. Berisha thotë se Shqipëria e ka përjashtuar vetën nga ai (qytetrim) përgjithmonë..!!

Si përfundim: kombi shqiptar, pra Shqipëria etnike nuk ka qenë, nuk është dhe as nuk do të jetë e ndarë nga qytetrimi evropian as për shkak se është muslimane, por as pjesë e tij për shkak se është e krishterë, por për faktin e pamohuar historik se ajo ishte djepi i qytetrimit të saj, që nga koha e para Ilirisë dhe deri më sot. Shqiptarët dhe gjuha e tyre shqipe ishin ndër shtyllat më të vjetra të kulturës dhe civilizimit evropian, kultura dhe lashtësia etnike e shqiptarëve janë më të vjetra se sa fetë monoteiste Krishterimi dhe Islami, pra që datojnë dhe jetojnë mbi 6000 vjet para erës së re, që nga koha e Paleolitit, Neolitit, Eneolitike dhe deri në ditët e sotme në trojet e tyre etnike që shtriheshin nga Sllovenia e sotme, Sremi dhe Banati e deri në Detin Jon. Prandaj, nuk duhet harruar se faktet historike kanë luajtur gjithmonë rol më të madh në krijimin e kombeve se sa përkatësitë e tyre fetare, anipse në rastin e shqiptarëve kalimi i tyre në fenë islame kishte një rëndësi jetike për t’iu shmangur asimilimit. Ata që nuk iu besojnë fakteve të historisë sonë kombëtare, nuk iu mbetët tjetër veçse t’i vajtojnë ato, siç po bëjnë egocentrikët katolikë shqiptarë.

 

P.S. Këtë artikull ua kam dërguar me datën 12. 03. 2005 revistës “Dituria Islame” në Prishtinë si dhe gazetës “Rimëkëmbja” në Tiranë (z. A. Baleta), por asnjëra deri më tani nuk e kanë botuar, ngase gazetës “Bota Sot” s’ke pse i dërgon shkrime të kësaj natyre fare, sepse ajo është sot zëdhënësja më e fuqishme e egocentrizmit katolik në gjithë hapësirën mediale shqiptare..!

Do you Yahoo!?
Plan great trips with Yahoo! Travel: Now over 17,000 guides!

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Alban Bytyqi | 15 Apr 23:44 2005
Picon

Lidhja Qytetare Shqiptaro Amerikane nƫ pƫrgjigje tƫ akuzƫs ndaj Kryeministrit tƫ Kosovƫs Ramush Haradinaj

Titull/LQSHA: AKUZA NDAJ KRYEMINISTRIT RAMUSH HARADINAJ, NJË TRAVESTI E DREJTËSISË, NJË TRAGJEDI PËR KOSOVËN

Nëntitull/Është koha që bashkësia ndërkombëtare të sjellë në kujtesë se  Sllobodan Millosheviçi dhe xhelatët e tij bënë katër luftëra agresionesh në Evropën Juglindore në vitet 1990, rezultat i të cilave ishte shpërngulja me force e katër milionë boshnjakëve, kroatëve, shqiptarëve, romëve dhe vrasja e më shumë se 350000 burrave, grave dhe fëmijëve, përfshirë të paktën 10000 shqiptarë të Kosovës (3000 shqiptarë të Kosovës nuk janë gjetur ende deri sot) nga duart e forcave serbe. Numri i shqiptarëve të vdekur do të kishte qenë shumë here më i madh nëse Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO, udhëhequr nga qeveria e SHBA, nuk do të kishte ndërhyrë. Ne duhet ta dëshmojmë këtë histori dhe të këmbëngulim se vrasja e serbëve pas luftës nga individë shqiptarë të dërmuar psikologjikisht (si dhe nga disa elementë kriminale, shqiptarë dhe serbë), megjithëse nuk duhej të kishte ndodhur, nuk është e barasvlerëshme me genocidin serb kundër shqiptarëve. Ne duhet të këmbëngulim që Perëndimi më në fund të përballet me bashkëfajësinë e tij në luftërat e Ballkanit, të cilat ishin pjesërisht të bazuara në më shumë se njëqind vite të racizmit antishqiptar.

NJU JORK, 10 MARS 2005— Në emër të Ligës Qytetare Shqiptaro Amerikane, Shirley Cloyes DioGuardi, Këshilltare për Çështjet e Ballkanit, dhe ish Kongresmeni Joe DioGuardi lëshuan deklaratën e mëposhtme sot:

Në editorial i New York Times më 9 mars deklaronte se dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti i tij si kryeministër i Kosovës, në vijim të ngritjes së akuzës kundër tij nga Gjykata Ndërkombëtare për Krimet e Luftës në ish Jugosllavi në Hagë, ua dha "shqiptarëve etnikë të Kosovës një shans të ri për të treguar se ata e meritojnë pavarësinë". Përkundrazi, ngritja e akuzës kundër Ramush Haradinajt do të thotë një shans i humbur për Kosovën dhe për bashkësinë ndërkombëtare për të sjellë paqe dhe stabilitet afatgjatë në Balkan tani dhe jo në një kohë të papërcaktuar në të ardhmen.

Ramush Haradinaj nuk bëri masakra. Ai luftoi për ta çliruar popullin nga pushtimi serb, në vijim të dhjetëve viteve pushtimit më brutal në zemrën e Evropës që nga periudha naziste. Ai është një hero i dekoruar i Luftës së NATO-s të vitit 1999 në Kosovë, ku dhanë jetën dy vëllezërit e tij, Shkelzen dhe Luan. Pas luftës ai luajti një rol kryesor në transformimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në një trupë mbrojtëse dhe pastaj u bë politikan. Ai është një mendimtar përparimtar dhe human që e ndërtoi një parti politike, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ishte deputet në të dyja zgjedhjet kombëtare parlamentare, fitoi një grade shkencore si jurist dhe pastaj u mbështet njëzëri nga partia e tij për t'u bërë kryeministër. Në të gjitha këto, Ramush Haradinaj i shëmbëllen Nelson Mandelës, të cilin ne nuk duhet të harrojmë se dikur ishte quajtur "terrorist" nga kundërshtarët dhe denigruesit e tij pse ai përpiqej ta çlironte popullin e tij nga aparteidi.

Përkundër raporteve të shtypit perëndimor, Ramushi është i respektuar dhe i besuar nga

shqiptarët, nga shumë serbë të Kosovës dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Këta e kanë çmuar në mënyrë të përsëritur atë për etikën e tij të shkëlqyer të punës, për aftësinë e tij për të arritur rezultate dhe për shpirtin e tij të pastër demokratik. Kjo është arsyeja pse Soren Jessen-Petersen, kryeadministratori i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Më 8 mars, shprehu keqardhjen e tij që ai nuk do të "punonte më gjatë me një partner  dhe mik të ngushtë", dhe ai e duartorkiti Haradinajn për "dinjitetin, pjekurinë dhe trimërinë në vënien e interesit të Kosovës mbi interesin e tij" duke dhënë dorëheqjen nga posti i tij dhe duke u dorëzuar vetë vullnetarisht në Hagë. 

Beogradi ka drejtuar një fushatë shpifëse në shtyp kundër Haradinajt, pjesërisht sepse ai ishte një nga komandantët më të zotë kundër forcave të Sllobodan Millosheviçit, por para së gjithash për shkak se ai ishte ndoshta i vetmi politikan shqiptar i aftë për t'i bashkuar faktorët e ndarë politikë shqiptarë dhe bashkësitë e pakicave etnike në rrugën për arritjen e shtetit të pavarur. Ai prandaj paraqiti një kërcënim ndaj aftësisë së vazhdueshme të Beogradit për t'i manipuluar serbët e Kosovës dhe për ta destabilizuar rajonin për hir të avantazheve politike të Serbisë.

Nga ana e tij, Ramush Haradinaj në konferencën e tij për shtyp, tha: "Ne kemi bërë një rrugë të gjatë që nga viti 1999 dhe tani jemi afër arritjes së pavarësisë sonë. Të gjithë ne duhet të jemi gati që t'i sakrificat e nevojshme në mënyrë që vendi ynë, pas shekujsh të sakrificave dhe vuajtjeve të populli tone, më në fund të arrij pavarësinë që e meriton. Sot unë jam thirrur të bëjë edhe një sacrifice të cilën kurrë nuk do të besoja se do të më kërkohej. Unë e ndjej veten të fyer nga ky proces. Unë e ndjej se po më largojnë nga puna ime në një kohë kur unë jam duke dhënë maksimumin për vendin tim. Por mua më duhet ta pranoj atë për hir të vendit tim dhe për të mirën e ne të gjithëve." 

Ne besojmë se akuza e padrejtë ndaj Haradinajt dhe dorëheqja e tij vullnetare si kryeministër është një sacrificë të cilën ai kurrë nuk kishte për ta bërë. Ramushi është në burg, sepse Kosova nuk është një shtet sovran, dhe prandaj ish anëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk e kanë të njëjtën mbrojtje si të tjerët. Ndërkohë që kriminelët realë të luftës, si komandantët e serbëve të Bosnjës Ratko Mlladiç dh Radovan Karaxhiç- të cilët janë përgjegjës për vrasjet genocidale të 7000 burrave dhe djemve muslimanë boshnjakë në Srebrenica- mbeten të lirë. Dhe ky është thelbi i çështjes: Nën presionin që të duket si i baraspeshuar politikisht dhe gjithashtu duke u përpjekur ta ledhatojë Serbinë që t'i dorëzojë Mladiçin dhe Karaxhiçin, Gjykata e Hagës e ka akuzuar  Ramush Haradinajn. Duke bërë kështu, gjykata ka hequr dorë nga misioni i saj historik për të sjellë drejtësi ndaj viktimave të luftërave në Ballkan. Nëse qëllimi është të arrihet paqa afatgjatë në Evropën Juglindore, atëherë bashkësia ndërkombëtare nuk duhej të jetë pjesëtare në krijimin e një shikimi revizionist të historisë në të cilin viktimat e sundimit të terrorit të Millosheviçit të jenë të ripërcaktuar si krimbërës. Nuk ka barasvlerë morale midis terrorizmit të Serbisë të sponsorizuar nga shteti në duart e një diktatori tani të akuzuar për krime lufte, Sllobodan Millosheviçit, dhe luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët kishin trimërinë të mbronin popullin e tyre kundër padrejtësive të mëdha.

Që nga koha kur Lufta e Kosovës mbaroi në qershor 1999, Beogradi ka qenë duke u përpjekur dëshpërimisht të krijonte një barazi të rreme në mendjet e politikbërësve dhe të publikut midis masakrave që kryen forcat ushtarake dhe paraushtarake serbe dhe përpjekjeve të UÇK-së për t'i mbrojtur civilët e pafajshëm. Është koha që bashkësia ndërkombëtare të sjellë në kujtesë se  Sllobodan Millosheviçi dhe xhelatët e tij bënë katër luftëra agresionesh në Evropën Juglindore në vitet 1990, rezultat i të cilave ishte shpërngulja me force e katër milionë boshnjakëve, kroatëve, shqiptarëve, romëve dhe vrasja e më shumë se 350000 burrave, grave dhe fëmijëve, përfshirë të paktën 10000 shqiptarë të Kosovës (3000 shqiptarë të Kosovës nuk janë gjetur ende deri sot) nga duart e forcave serbe. Numri i shqiptarëve të vdekur do të kishte qenë shumë here më i madh nëse Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO, udhëhequr nga qeveria e SHBA, nuk do të kishte ndërhyrë. Ne duhet ta dëshmojmë këtë histori dhe të këmbëngulim se vrasja e serbëve pas luftës nga individë shqiptarë të dërmuar psikologjikisht (si dhe nga disa elementë kriminale, shqiptarë dhe serbë), megjithëse nuk duhej të kishte ndodhur, nuk është e barasvlerëshme me genocidin serb kundër shqiptarëve. Ne duhet të këmbëngulim që Perëndimi më në fund të përballet me bashkëfajësinë e tij në luftërat e Ballkanit, të cilat ishin pjesërisht të bazuara në më shumë se njëqind vite të racizmit antishqiptar.

Akuza kundër Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është një travesti e drejtësisë, një tragjedi e Kosovës, një kthim prapa, shpresojmë plotësisht të jetë vetëm i përkohshëm, për çështjen e paqes afatgjatë në Evropën Juglindore. Tani duhet ta marrim veten nga pikëllimi dhe zemërimi dhe të bashkohemi në një fushëbetejë reale në përpjekjen e përbashkët për të kërkuar pavarësinë e Kosovës: shtypi dhe parlamentet e botës. Kjo është gjëja më e madhe që ne mund të bëjmë për Kosovën, për Ramush Haradinajn dhe për veten tonë.  (Përktheu dhe përgatiti: Elida BUÇPAPAJ)

AACL
P.O. Box 70
61 Central Avenue
Ossining, NY 10562
*
Tel: 914-762-5530
Fax: 914-762-5102


Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================


Yahoo! Groups Links

Mbititull/Lidhja Qytetare Shqiptaro Amerikane në përgjigje të akuzës ndaj Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj

Titull/LQSHA: AKUZA NDAJ KRYEMINISTRIT RAMUSH HARADINAJ, NJË TRAVESTI E DREJTËSISË, NJË TRAGJEDI PËR KOSOVËN

Nëntitull/Është koha që bashkësia ndërkombëtare të sjellë në kujtesë se  Sllobodan Millosheviçi dhe xhelatët e tij bënë katër luftëra agresionesh në Evropën Juglindore në vitet 1990, rezultat i të cilave ishte shpërngulja me force e katër milionë boshnjakëve, kroatëve, shqiptarëve, romëve dhe vrasja e më shumë se 350000 burrave, grave dhe fëmijëve, përfshirë të paktën 10000 shqiptarë të Kosovës (3000 shqiptarë të Kosovës nuk janë gjetur ende deri sot) nga duart e forcave serbe. Numri i shqiptarëve të vdekur do të kishte qenë shumë here më i madh nëse Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO, udhëhequr nga qeveria e SHBA, nuk do të kishte ndërhyrë. Ne duhet ta dëshmojmë këtë histori dhe të këmbëngulim se vrasja e serbëve pas luftës nga individë shqiptarë të dërmuar psikologjikisht (si dhe nga disa elementë kriminale, shqiptarë dhe serbë), megjithëse nuk duhej të kishte ndodhur, nuk është e barasvlerëshme me genocidin serb kundër shqiptarëve. Ne duhet të këmbëngulim që Perëndimi më në fund të përballet me bashkëfajësinë e tij në luftërat e Ballkanit, të cilat ishin pjesërisht të bazuara në më shumë se njëqind vite të racizmit antishqiptar.

NJU JORK, 10 MARS 2005— Në emër të Ligës Qytetare Shqiptaro Amerikane, Shirley Cloyes DioGuardi, Këshilltare për Çështjet e Ballkanit, dhe ish Kongresmeni Joe DioGuardi lëshuan deklaratën e mëposhtme sot:

Në editorial i New York Times më 9 mars deklaronte se dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti i tij si kryeministër i Kosovës, në vijim të ngritjes së akuzës kundër tij nga Gjykata Ndërkombëtare për Krimet e Luftës në ish Jugosllavi në Hagë, ua dha “shqiptarëve etnikë të Kosovës një shans të ri për të treguar se ata e meritojnë pavarësinë”. Përkundrazi, ngritja e akuzës kundër Ramush Haradinajt do të thotë një shans i humbur për Kosovën dhe për bashkësinë ndërkombëtare për të sjellë paqe dhe stabilitet afatgjatë në Balkan tani dhe jo në një kohë të papërcaktuar në të ardhmen.

Ramush Haradinaj nuk bëri masakra. Ai luftoi për ta çliruar popullin nga pushtimi serb, në vijim të dhjetëve viteve pushtimit më brutal në zemrën e Evropës që nga periudha naziste. Ai është një hero i dekoruar i Luftës së NATO-s të vitit 1999 në Kosovë, ku dhanë jetën dy vëllezërit e tij, Shkelzen dhe Luan. Pas luftës ai luajti një rol kryesor në transformimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në një trupë mbrojtëse dhe pastaj u bë politikan. Ai është një mendimtar përparimtar dhe human që e ndërtoi një parti politike, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ishte deputet në të dyja zgjedhjet kombëtare parlamentare, fitoi një grade shkencore si jurist dhe pastaj u mbështet njëzëri nga partia e tij për t’u bërë kryeministër. Në të gjitha këto, Ramush Haradinaj i shëmbëllen Nelson Mandelës, të cilin ne nuk duhet të harrojmë se dikur ishte quajtur “terrorist” nga kundërshtarët dhe denigruesit e tij pse ai përpiqej ta çlironte popullin e tij nga aparteidi.

Përkundër raporteve të shtypit perëndimor, Ramushi është i respektuar dhe i besuar nga

shqiptarët, nga shumë serbë të Kosovës dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Këta e kanë çmuar në mënyrë të përsëritur atë për etikën e tij të shkëlqyer të punës, për aftësinë e tij për të arritur rezultate dhe për shpirtin e tij të pastër demokratik. Kjo është arsyeja pse Soren Jessen-Petersen, kryeadministratori i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Më 8 mars, shprehu keqardhjen e tij që ai nuk do të “punonte më gjatë me një partner  dhe mik të ngushtë”, dhe ai e duartorkiti Haradinajn për “dinjitetin, pjekurinë dhe trimërinë në vënien e interesit të Kosovës mbi interesin e tij” duke dhënë dorëheqjen nga posti i tij dhe duke u dorëzuar vetë vullnetarisht në Hagë. 

Beogradi ka drejtuar një fushatë shpifëse në shtyp kundër Haradinajt, pjesërisht sepse ai ishte një nga komandantët më të zotë kundër forcave të Sllobodan Millosheviçit, por para së gjithash për shkak se ai ishte ndoshta i vetmi politikan shqiptar i aftë për t’i bashkuar faktorët e ndarë politikë shqiptarë dhe bashkësitë e pakicave etnike në rrugën për arritjen e shtetit të pavarur. Ai prandaj paraqiti një kërcënim ndaj aftësisë së vazhdueshme të Beogradit për t’i manipuluar serbët e Kosovës dhe për ta destabilizuar rajonin për hir të avantazheve politike të Serbisë.

Nga ana e tij, Ramush Haradinaj në konferencën e tij për shtyp, tha: “Ne kemi bërë një rrugë të gjatë që nga viti 1999 dhe tani jemi afër arritjes së pavarësisë sonë. Të gjithë ne duhet të jemi gati që t’i sakrificat e nevojshme në mënyrë që vendi ynë, pas shekujsh të sakrificave dhe vuajtjeve të populli tone, më në fund të arrij pavarësinë që e meriton. Sot unë jam thirrur të bëjë edhe një sacrifice të cilën kurrë nuk do të besoja se do të më kërkohej. Unë e ndjej veten të fyer nga ky proces. Unë e ndjej se po më largojnë nga puna ime në një kohë kur unë jam duke dhënë maksimumin për vendin tim. Por mua më duhet ta pranoj atë për hir të vendit tim dhe për të mirën e ne të gjithëve.” 

Ne besojmë se akuza e padrejtë ndaj Haradinajt dhe dorëheqja e tij vullnetare si kryeministër është një sacrificë të cilën ai kurrë nuk kishte për ta bërë. Ramushi është në burg, sepse Kosova nuk është një shtet sovran, dhe prandaj ish anëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk e kanë të njëjtën mbrojtje si të tjerët. Ndërkohë që kriminelët realë të luftës, si komandantët e serbëve të Bosnjës Ratko Mlladiç dh Radovan Karaxhiç- të cilët janë përgjegjës për vrasjet genocidale të 7000 burrave dhe djemve muslimanë boshnjakë në Srebrenica- mbeten të lirë. Dhe ky është thelbi i çështjes: Nën presionin që të duket si i baraspeshuar politikisht dhe gjithashtu duke u përpjekur ta ledhatojë Serbinë që t’i dorëzojë Mladiçin dhe Karaxhiçin, Gjykata e Hagës e ka akuzuar  Ramush Haradinajn. Duke bërë kështu, gjykata ka hequr dorë nga misioni i saj historik për të sjellë drejtësi ndaj viktimave të luftërave në Ballkan. Nëse qëllimi është të arrihet paqa afatgjatë në Evropën Juglindore, atëherë bashkësia ndërkombëtare nuk duhej të jetë pjesëtare në krijimin e një shikimi revizionist të historisë në të cilin viktimat e sundimit të terrorit të Millosheviçit të jenë të ripërcaktuar si krimbërës. Nuk ka barasvlerë morale midis terrorizmit të Serbisë të sponsorizuar nga shteti në duart e një diktatori tani të akuzuar për krime lufte, Sllobodan Millosheviçit, dhe luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët kishin trimërinë të mbronin popullin e tyre kundër padrejtësive të mëdha.

Që nga koha kur Lufta e Kosovës mbaroi në qershor 1999, Beogradi ka qenë duke u përpjekur dëshpërimisht të krijonte një barazi të rreme në mendjet e politikbërësve dhe të publikut midis masakrave që kryen forcat ushtarake dhe paraushtarake serbe dhe përpjekjeve të UÇK-së për t’i mbrojtur civilët e pafajshëm. Është koha që bashkësia ndërkombëtare të sjellë në kujtesë se  Sllobodan Millosheviçi dhe xhelatët e tij bënë katër luftëra agresionesh në Evropën Juglindore në vitet 1990, rezultat i të cilave ishte shpërngulja me force e katër milionë boshnjakëve, kroatëve, shqiptarëve, romëve dhe vrasja e më shumë se 350000 burrave, grave dhe fëmijëve, përfshirë të paktën 10000 shqiptarë të Kosovës (3000 shqiptarë të Kosovës nuk janë gjetur ende deri sot) nga duart e forcave serbe. Numri i shqiptarëve të vdekur do të kishte qenë shumë here më i madh nëse Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO, udhëhequr nga qeveria e SHBA, nuk do të kishte ndërhyrë. Ne duhet ta dëshmojmë këtë histori dhe të këmbëngulim se vrasja e serbëve pas luftës nga individë shqiptarë të dërmuar psikologjikisht (si dhe nga disa elementë kriminale, shqiptarë dhe serbë), megjithëse nuk duhej të kishte ndodhur, nuk është e barasvlerëshme me genocidin serb kundër shqiptarëve. Ne duhet të këmbëngulim që Perëndimi më në fund të përballet me bashkëfajësinë e tij në luftërat e Ballkanit, të cilat ishin pjesërisht të bazuara në më shumë se njëqind vite të racizmit antishqiptar.

Akuza kundër Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është një travesti e drejtësisë, një tragjedi e Kosovës, një kthim prapa, shpresojmë plotësisht të jetë vetëm i përkohshëm, për çështjen e paqes afatgjatë në Evropën Juglindore. Tani duhet ta marrim veten nga pikëllimi dhe zemërimi dhe të bashkohemi në një fushëbetejë reale në përpjekjen e përbashkët për të kërkuar pavarësinë e Kosovës: shtypi dhe parlamentet e botës. Kjo është gjëja më e madhe që ne mund të bëjmë për Kosovën, për Ramush Haradinajn dhe për veten tonë.  (Përktheu dhe përgatiti: Elida BUÇPAPAJ)


Gmane