Nexhat Ibrahimi | 13 Apr 21:05 2005
Picon

Imam Ebu Hanifeh

Njoftim!

Me 12. 04. 2005 ne botim te SHB "Zeri Islam", nga shtypi doli nje nga veprat me te njohura klasike te besimit islam (akaid): Imam Ebu Hanifeh, FIKH'UL-EKBER, Prizren, 2005, fq. 120 (me tekstin arabisht, perkthim dhe koment dhe nje studim hyres per kontributin e Ebu Hanifes ne fushen e akaidologjise.

Vepra paraqet nje freski dhe kontribut ne kete fushe shkencore, por edhe per fushat e aferta. Vepra eshte e shoqeruar me aparature shkencore dhe 79 burime, vepra, artikuj. Mund te gjendet pothuaj neper te gjitha librarite fetare islame ne Kosove e Maqedoni, e shpresoj edhe ne Shqiperi.

Me pershendetje!

Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

BeqirS | 14 Apr 13:11 2005
Picon

Nje i dehur me makine per pak u merr jeten nje familje shqiptare

Nje i dehur me makine per pak u merr jeten nje familje shqiptare
 
Three hurt in hit-and-run
 
 
Ilda Ujkaj, who is in a coma after a hit and run crash.
 
 
April 12, 2005

Wracked with pain and stricken with grief, a tearful mother yesterday recalled the car accident that seriously injured her daughter and cousin after their vehicle was hit by an allegedly drunken driver.

Fatbardha Ujkaj, 37, said she, her husband, Ymer Ujkaj, 42, their daughter, Ilda, 10, and a cousin, Salma Purovic, 18, were returning home to Manhattan after attending a wedding for 800 Sunday night at the Crystal Palace catering hall in Astoria.

"We left because she [Salma] had to get home to her 6-month-old baby, and my daughter had to go to school in the morning," Ujkaj said as she sat in a wheelchair in the lobby of Long Island Jewish Medical Center in New Hyde Park, where her daughter was being treated in the pediatric intensive care unit after being transferred from Elmhurst Hospital Center.

As Ymer Ujkaj drove south on 31st Street to the Queensb oro Bridge at 12:05 a.m. yesterday, Gerard Gormley of 25-10 Crescent St. in Astoria ran a red light on 35th Avenue and plowed his 1991 Caprice into the back door of the Ujkaj family's 2002 Taurus, police said.

"We had a green light. He was coming very fast ... My husband tried to pass, but it was too late," said Ujkaj, her arm in a sling and a large white bandage protecting a wound on her face. "It happened so fast you can't believe it."

Fatbardha Ujkaj said she suffered a broken shoulder, Ilda suffered a concussion and Purovic suffered a broken leg and head injuries. Her husband refused medical attention, police said.

Fatbardha Ujkaj said an unnamed nurse came to the family's aid at the accident scene, helping to avert further tragedy.

"I don't know who she is, I don't know how to thank her, but I would like to thank her. 'Thank you,'" said Ujkaj, who emigr ated from Albania with her family seven years ago.

Gormley fled the scene in his car, but not before his license plate fell off from the force of the crash.

Gormley, 37, was found a short time later in front of his home. He has been charged with driving while intoxicated and felony leaving the scene of an accident. Police say his blood alcohol level was .20, more than double the legal limit of .08.

Between tears and wincing from pain, Ujkaj managed a slight smile when she talked about Ilda, a fifth-grader at Manhattan New School.

"She's playful. She likes to play around," Ujkaj said. "She likes swimming, gymnastics, and she plays the clarinet. Oh, and she likes baseball. The Yankees. She likes to go out and play with her brother."

As Ujkaj grew quiet, her brother, Ari Balija, 26, comforted her. But the contradiction of how the evening had started with such joy and ended so badly weighed on him.

"We had so much fun; to finish like that is sad," Balija said. "If I could know him [Gormley] and if he had family, he would know the suffering like we have now."

Staff writer Russell Berman contributed to this story.


Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Nexhat Ibrahimi | 14 Apr 19:04 2005
Picon

Islami dhe cionizmi


Ismail Raxhi El-Faruki

 

Islami dhe cionizmi[1]

 

          Cionizmi, e jo hebraizmi

 

Islami nuk i kund vihet hebraizmit por e konsideron religjion të Zotit. Islami e pranon Zotin hebraik, d.m.th. Zotin e Ibrahimit (Abrahimit), Ismailit, Is’haqut (Isakut), dhe Jakubit (Jakobit). Ai pranon Musanë (Mojsien), për felajmërues, dhe Torën si shpallje të Zotit. Islami nuk e sjellë në pyetje hebraizmin, por hebraikët, dhe këtë së pari lojalitetin e tyre ndaj ligjeve të Torës e pastaj edhe tërësinë e tekstit të Torës. Në atë kuptim, islami pajtohet me shumicën e hebraikëve në histori në aspekt të pyetjes së parë, dhe me ata hebraikë (reformistët, konservativistët, rekonstrukcionistët, që kanë pranuar kritikën biblike në aspekt të pyetjes së dytë. Më parë mund të thuhet se islami i kundërvehet cionizmit, politikës dhe sjellje s cioniste.

Cionizmi është lëvizje që e ka iniciuar Theodor Herzl, pas dëshpërimit në aferën Drayfus. Qëllimi i lëvizjes është që ta transformojë Palestinën dhe territoret fqinje në shtet hebraik "ashtu hebraik sikur që është Anglia angleze". Përpjekja cioniste në arritjen e atij qëllimi është plotësisht makiaveliste. Synimit të tij me vetëm një cak i është dhënë prioritet absolut jashtë të gjitha konsideratave, duke i kyqur edhe ato morale.

Pas fitimit të deklaratës së Balfouroit, cionizmi ka bërë çdo gjë që ta arrijë vendin. Nuk është ndaluar para asgjësë në atë përpjekje, duke inkuadruar edhe aplikimin e presionit, kërcënimit, mitos, spekulimit dhe largimit të detyrshëm të bujqëve palestinezë nga toka që e kanë trashëguar gjatë mileniumeve nga gjyshërit e vet.

Islami e gjykon cionizmin për shkaë të krimeve të tij kundër disa palestinezëve dhe palestinezeve, kundër ekzistimit kolektiv të palestinezëve, kundër individëve ­ arabë nga vendet përreth sikur edhe kundër Ummetit. Islami kërkon që të përmirësohet edhe padrejtësia më e vogël e shkaktuar të pafajshmëve. Për këtë islami ia imponon të gjithë muslimanëve përgjatë botës obligimin të ngriten sikur një dhe ta vënë pikën në padrejtësi dhe t'i kthejnë udhëtarët në vendin e tyre, në shtëpitë dhe pronat e tyre. Përdorimi i paligjshëm cionist të çdo pasurie të luajtshme ose të paluajtshme nga koha e okupuacionit britanik duhet të paguhet e të kompenzohet. Për këtë shkak, qëndrimi islam nuk i lë rast shtetit cionist pos të zhduket e të rraf shohet me tokën, kurse pasuria e tij të konfiskohet që të paguhen borxhet e tij. Ky obligim ­ zbrapsja, ndalimi dhe përmirësimi i padrejtësive ­ është obligim kolektiv religjioz (fard kifaja) i ummetit‚ dhe obligim personal religjioz (fard 'ajn)‚ i çdo muslimani dhe muslimaneje të aftë të rritur në botë, deri sa ummeti‚ zyrtarisht nuk e merrë obligimin që t'i kryej. Mbrojtja e ummetit, d.m.th. e çdo krahine në të cilën ka valuar njëherë flamuri islam, është xhihad dhe kjo është detyra më e rëndësishme religjioze. Përmbushja e kësaj detyre është falah‚ (lumturi, në këtë dhe në atë botë, d.m.th. fitorja në këtë botë, martirëzia dhe parajsa në këtë. (Qur'an, III. 169). Mbi të gjitha, Zoti iu udhëron muslimanëve "që të shërbehen me të gjitha mënyrat dhe mjetet e fuqisë në mënyrë që ta ngadhënjejnë armikun dhe shpejtë ta përfundojnë luftën". (VIII, 60).

Mirëpo, rrënimi i shtetit cionist nuk do të thotë domosdoshmërisht edhe shkatërrimi i jetave hebraike dhe pronësisë hebraike. Shkatërrimin e tillë, ndërkaq, islami do ta konsideronte të keqe të domosdoshme nëse forcat cioniste i kundërvihen këtij rrënimi dhe procesit të përvetësimit të vendit. Parimi i parë islam është që në agresion dhe padrejtësi duhet përgjigjur njëjtë (II, 194). Kapërcimi i kësaj në tërësi është i ndaluar. Përveç kësaj, sipas islamit, armiqësitë duhet pushuar posa të pushojë rrezistenca. Të vazhdohet me këtë edhe pas pajtimit është padrejtësi e pafalshme (VII, 61, V, 90). Islami iu urdhëron muslimanëve që kurrë mos të gabojnë, që mos të shkojnë më tej se çrrënjosja e padrejtësisë, që kurrë mos t'i japin lehtësim kurrfarë urrejtjeje qoftë edhe me rritjen më të vogël të vuajtjes, por të sillen me armikun po ashtu si është sjellur ai me ta, masa për masë (V, 45). Islami barabartë iu urdhëron ithtarëve të vet që mos të kursejnë angazhimin, mjetet ose pasurinë që luftën ta përfundojnë me fitore. Nuk vendosë kurrfarë kufiri kohor për shpalljen ose zhvillimin e luftës, sepse, obligimi moral religjioz është ex hypothesi‚ jashtëkohor. Islami mbi të gjitha rekomandon liri, mëshirë dhe falje (ibid). Por, këto virtyte nuk mund të jenë detyruese, ato kanë vlerën morale nëse zbatohen nga pozicioni i forcës dhe vetëmjaftueshmërisë. Përveç kësaj, ato janë strikt personale. Ato duhet të jenë objekt i vendimit personal që e ka sjellë personi i lirë që ta kenë vlerën morale që vetë e kërkojnë.

Padrejtësia që e ka bërë cionizmi është aq komplekse, aq e komplikuar dhe aq e rëndë që praktikisht nuk ka mënyrë që të ndalet ose përmirësohet pa luftë të rreptë në të cilën ushtria cioniste, shteti dhe të gjitha institucionet e tij publike do të duhej të shkatërroheshin. Madje sikur edhe bota perëndimore në tërësi t'i ngrejë duart nga shteti cionist, udhëheqja cioniste edhe më tej do të grumbullonte forca të mjaftueshme dëshpëruese që të mbijetojë. Sepse ai sipas natyrës është shtet ideologjik, domosdoshmërisht i përgatitur që veten ta shpëtojë në çdo kusht të shprehur me jetat njerëzore dhe me pasuri. Prandaj, të gjitha këto janë shkaqe për muslimanët e botës që ta kuptojnë më seriozisht dhe të përgatisin plane realiste që pa dys him janë të aftë t'i aplikojnë.

Kur shteti cionist, ushtria e tij dhe institucionet tjera publike njëherë të shkatërrohen, do të duhej ballafaquar me problemin ç'të bëhet me popullsinë e tij. Se islami nuk mundet dhe nuk dëshiron të merret vesh me cionizmin, është leksion që çdo hebraik që jeton në botën muslimane duhet të mësojë. Së këndejmi, islami nuk do të durojë konstituimin e alternativës cioniste shtetit cionist. Të gjithë cionistët që dëshirojnë të jetojnë në botën muslimane do të duhej të decionizoheshin, të shpërnguleshin ose të ballafaqohen me ndjekjet gjyqësore për shkak të veprimtarive të veta cioniste. Decionizmi, duhet të kihet parasysh, është refuzimi i cionizmit, programit prolitik për transformimin e Palestinës në shtetin hebraik sipas shembullit evropian ose perëndimor.

 

 

            ISLAMI DHE PROBLEMI HEBRAIK

 

Pikërisht pasimi i njëjtë i islamit që kërkon nga muslimanët të shkojnë në skaj të botës në mënyrë që të zhdukin padrejtësinë barabartë duhet të aplikohet ndaj johebraikëve sikur edhe ndaj hebraikëve që pësojnë padrejtësi. A mund të ketë kurrfarë dyshimi, në sytë e muslimanëve, që hebraiku të pësojë padrejtësi nga ana e perëndimit të krishterë?

Përgjigjja është shprehimore. Është e sigurtë se hebraiku ka qenë viktimë e padrejtësisë në Perëndim, dhe është e sigurtë se Zoti i ka urdhëruar muslimanit që t'i ndihmojë shpëtimit të tij, që ta çlirojë nga vuajtjet  dhe t'i ndihmojë ta sendërtojë lirinë, sigurinë dhe paqen e vet. Së këndejmi nuk mund të ketë dyshim, duke folur me gjuhën islame, se bota e islamit religjiozisht është i obliguar që të luftojë për çështjen hebraike kundër të krishterëve, se islamin duhet akuzuar deri sa lëshon rastin që ta bëjë këtë. Vërtet, preokupimi për çështjen e të ndjekurit ka qenë komponent thelbësore e islamit në Meke dhe Medine, në botën muslimane dhe në Evropë. Për këtë shkak, hebraikët nga Damasku , Spanja, sikur edhe nga Stambolli, nga Ballkani dhe nga Evropa e Mesme i kanë ndihmuar muslimanët me rastin e pushtimit të atyre territoreve. Vetë hebraikët kanë qenë të bindur se lufta e islamit dhe ithtarëve të tij për drejtësi ka qenë e sinqertë. Ç'mund të ofrojë islami në mënyrë që të pushojë vuajtja e hebraikëve në botën moderne?

Islami ofron zgjidhje të përkryer për problemin hebraik që i ka shtrënguar hebraikët dhe Perëndimin dy mileniume. Zgjidhja është që hebraikëve të botës t'u jepet e drejta të banojnë kudo që dëshirojnë si qytetarë të lirë të shtetit sipas zgjidhjes së vet. Atyre që me arsye ndihen të lumtur atje ku janë dhe dëshirojnë të vazhdojnë aty të jetojnë, duhet me marrëveshje ndërkombëtare t’u jepet e drejta në këtë. Ata hebraikë që dëshirojnë të shpërngulen nga Perëndimi duhet të jenë të mirëseardhur në botën muslimane. Nëse për shkak të lojalitetit religjioz dëshirojnë të jetojnë në ato treva të botës muslimane që janë të lidhur me historinë e tyre ­ prej Egjiptit deri në Mesopotami ­ duhet t'i jepet e drejtë në këtë, në bazë të the melit që islami ua dëfton pejgamberëve të Zotit dhe në bazë të zgjerimit të domosdoshëm të simpatisë dhe dashurisë ndaj atyre që e respektojnë tradicionin dhe hapësirat pejgamberike në të cilat është shpallur porosia e Zotit.

Në çështjen e imigracionit hebraik islami hebraikëve botëror u ofron shumë më tepër se cionizmi. Cionizmi dëshiron vetëm Palestinën, islami për së gjeri hapë dyert e tërë botës muslimane dhe a fortiori‚ të botës arabe, e edhe më tepër, territoret e "Gjysmëhënës produktive". "Imigracioni", ndërkaq, nuk do të thotë grabitjen e tokës, translokimin ose privimin e pronës së të tjerëve. As kjo d.t.th. pushtimi i shtetit, ose transformimi i saj në shtet për hebraikët sipas shembullit gjerman apo françez. Ex hypothesi, duhet të ekzistojë shteti islam që përfshin këto territore” shteti islam, kushtetutë e të cilit është Kur'ani, e drejta e të cilit është sh eri'ati dhe zgjedhësit e të cilit vetëm pjesërisht janë jomuslimanë. Shteti i tillë islam që shtrihet prej Atlantikut deri në Malaje sigurisht është i obligueshëm që t'i hapi dyert e veta çdo imigranti hebraik që udhëton andej. Shteti i tillë islam është parajsë për hebraikët botëror sikur edhe pajtor dhe mbrojtës i pejgamberisë dhe popujve të tij nga çdo sulm nga jashtë. Shteti i tillë është shtet botëror, me thellësi të pamatshme gjeo-politike, me pasuri të pafund njerëzore dhe gjeografike. E dhuruar me ideologji të tillë që e konfirmon jeta dhe bota çfarë është islami, me historinë e gjatë të konfliktimit me botën dhe me kulturën dhe me civilizimin më të pasur, shteti i tillë islam produktivisht mund të hyjë në skenën botërore dhe ka aftësi që për këtë janë të nevojshme.

            Në krahasim me shtetin e tillë islam, shteti Izraelit të cilin e përfaqëson cionizmi dëftohet si minor. Përbëhet prej disa mijëra kilometrash katrorë, të rrypit të ngushtë të vendit dhe tre milionë njerëz. E vërteta, tash është armatosur deri në dhëmbë me armët më moderne dhe më të përkryera. Mirëpo, edhe fuqia e saj ushtarake sikur edhe ushqimi që e shpenzon varet nga imperializmi drejtimi i të cilit mund të ndërrohet prej çastit në çast. Krahas kësaj, është e rrethuar me murin e urrejtjes dhe armiqësisë të njëqind e pesëdhjetë milionë arabëve dhe një milard muslimanësh që presin ndryshimin në raportet ndërkombëtare që do t'ua jepte rastin që të s ulen mbi Izraelin.

Nëse të gjithë hebraikët e botës, ose numër i konsiderueshëm i tyre, ose vetëm qytetarët e tashëm hebraik të Izraelit do të duhej jetuar në ndonjë shtet islam, si do të mund të jetohej në pajtim me hebraizmin? Si do t'i jepej shpirtit hebraik rasti të përparojë dhe lulëzojë më tej?

Kushti i parë për përparim të çdo kulture, civilizimi ose religjioni ­ që është i njëjtë për të gjitha bashkësitë ­ është paqa. Që fryma njerëzore të veprojë në mënyrë pakëz më tjetërfare apo më konstruktive, absolutisht është e domosdoshme që njeriu të jetë i bindur se si jeta dhe pronësia e tij janë të sigurtë. Pa këtë, asnjë qenie njerëzore nuk mund ta zhvillojë prirjen ose dëshirën për të vërtetën, të mirën ose të bukurën ... Paqa e tillë e vazhdueshme hebraikëve askund nuk mund t'u sigurohet, përveç prej islamit dhe nën supremacionin e tij politik. Pasi që raporti i islamit ndaj hebraizmit është raport i simpatisë e madje edhe njëjtësisë, respekti islam religjioz i pejgamberëve hebraikë si pejgamberë të Zotit dhe Shpall jes hebraike si shpallje të Zotit japin garancionin më të mirë. Ekziston populli, ummeti‚ një miliardë shpirtëra në rresht që këtë fe e përkrahin si element qenësor dhe përbërës të religjionit vetjak, vetëdijes vetjake për Zotin, veten dhe botën. Sikur edhe në kohën e Muhammedit a.s. dhe shokëve të tij, ummeti islam fuqishëm beson se Zoti është mbrojtës i hebraikëve dhe jomuslimanëve të tjerë që përcaktohen për paqë më me dëshirë se sa për luftë me shtetin musliman. Në të vërtetë, sipas fesë dhe të drejtës islame, jepet garancioni madje edhe kundër sunduesve jo të ndershëm muslimanë që mund të vijnë në sprovë t'i shfrytëzojnë ose t'i sulmojnë dhimmitë‚ ose ata që me kontratë janë obliguar për paqë me garancionin e Zotit. Përfundimisht, ekziston garansa që historia e ka konfirmuar. Përveç në etapat mjaft të shkurtëra në të cilat muslimanët kanë pësuar nën sundimin e sunduesve jo të ndershëm madje edhe më shumë se hebraikët ose të krishterët, historia e tolerancës islame dhe jetës së përbashkët me hebraizmin dhe krishterizmin është pa njolla. Gjatë katërmbëdhjetë shekujve të ekzistimit të tij, dosja e islamit është e panjollosur. Ummaeti kurrë nuk ka konsideruar që vetë ajo ose pejgamberia e saj, e kaluara ose ardhmëria e saj domosdo inkudron të decimuarit e jomuslimanëve që jetojnë në midisin e saj.

Para se të mbarojmë me pyetjen e sigurisë hebraike nën islam, mbetet edhe një problem. A nuk është e domosdoshme që për shkak të ndjenjës së paqës, Hebraikët gëzojnë sovranitetin nacional sikur që e gëzojnë vendet evropiane? Nuk është! Vetëdija për sovranitetin nacional është zbulim i paradokohshëm, madje edhe në Perëndim. Ky është rezultat i etnocentrizmit dhe nacionalizmit politik, dhe fryt i romantizmit evropian në dy shekujt e fundit. Evropiani ka ekzistuar dhe ka përparuar pa këtë me shekuj. Lojaliteti Zotit, kishës, bashkësisë universale, mbretit dhe sunduesit nuk e kërkon atë. "Sovraniteti nacional” si pjesa e tretë përbërëse e shtetit, pas "popullit” dhe "c opës” së tokës me kufijt e caktuar, edhe vetë është pjesë e sëmundjes së romantizmit. "Sovraniteti është nocion i mjegulluar e i paqartë, i cili duhet që "popullin” dhe "vendin” ta fillojnë në unitet mistik në mënyrë që të përjashtohen të gjitha elementet tjera. Kur sovraniteti nacional për herë të parë kërkohej në Evropë, ka qenë kjo me qëllim që kompetentësia gjyqësore e kishës të përjashtohet nga punët e bashkësisë. Më vonë, kur ndikimi i kishës u dobësua, ishte për qëllim të përjashtohet etika dhe vlerat e krishtera nga punët publike.

Në sferën e jetës personale konkrete, islami pa dyshim ia jep tërë sundimin jomuslimanëve që vetë të vendosin për jetën e vet si konsiderojnë se duhet. Islami jo vetëm që lejon, por kërkon prej tyre të jetojnë në harmoni me ligjet e veta. Për këtë qëllim, islami i konsideron ummet ­ bashkësi, tjetërfare dhe të ndarë prej muslimanëve dhe të gjithë johebraikëve, bashkësi me traditën dhe institucionet e veta. Kërkon nga hebraikët që t'i konstituojnë gjyqet vetjake rabinore dhe që tërë fuqinë e vet ekzekutive t'ua vënë atyre në disponim. Sheri'ati, e drejta islame, kërkon nga të gjitha hebraikët që t'i nënshtrohen rregullave të të drejtës hebraike si e komentojnë gjyqet e rabinëve dhe çdo kundërshtim ose mosrespektim i gjyqit rabino r konsiderohet trazirë kundër vetë shtetit islam, të barabartë veprimit të ngjashëm të cilitdo musliman në raport me gjyqin islam.

E vetmja fushë jashtë kompetentësisë së bashkësisë së dhimmive‚ është fusha e luftës dhe paqës. Kjo është fushë ekskluzive e shtetit islam raison d'etre i së cilës është vënia e paqës dhe prezentimit kritik të fjalës së Zotit. Kjo detyrë është detyra e mbrojtjes së daru’l-islamit, d.m.th. ummetit musliman sikur edhe ummetit‚ të atyre jomuslimanëve që i janë qasur pax islamica. Pasi që shteti islam realisht është federatë e bashkësive ­ shtete, e vetmja që bënë dhe korrekte është që asnjë bashkësi ­ shtet mos të konsiderohet përgjegjëse për udhëheqjen e politikës së jashtme, të paqës dhe luftës, por që shteti federal të jetë përgjegjës për to. Dy dallimet kryesore ekzistojnë ndërmjet shtetit federal çfarë është ai islam dhe shtetit federal sikur SHBA-të ose Zvicrra. I pari është që në këtë të dytën është pjesë përbërëse e mini­shteteve të zëna fillë në territor, derisa ajo e para, islame, zë fillë në qeniet njerëzore në bashkësi, duke iu dhënë kështu prioritet njerëzve e jo paluajtshmërive. Dallimi i dytë është që ligji i shtetit federal perëndimor është pozitiv në atë kuptim që shumica e konstituentëve (pa marrë parasysh në përqindjen e tyre, gjithnjë vendos ç'do të jetë ligj, deri sa ligji i shtetit islam është ai që Zoti e ka caktuar për të gjitha kohët.

 

ZGJIDHJA ISLAME DHE STATUS QUA-ja Në BOTËN ARABE

 

Më në fund, mund të pyetemi se si aplikimi i zgjidhjes islame do të ndikonte në gjendjen e sotshme të gjërave në Lindjen e Afërt?

E para, shtetet arabe në Lindjen e Afërt duhet pa tjetër t'i nënshtrohen transformimit nga karikaturat e shteteve nacionale perëndimore, që tash janë, në një shtet të unjësuar islam. Të gjitha shtetet arabe janë tekstualisht krijesa të kolonializmit perëndimor. Të gjitha ato duhet të zhvillohen kurse popullësia e tyre të  riorganizohet në shtet islam. Edhe ligjet e tyre që po ashtu në pjesën më të madhe janë trashëguar nga kolonializimi perëndimor duhet të braktisen në favor të sheri'atit. Shteti islam që lind me unjësimin e tyre do të duhej t'i mbulojë të gjithë kufijt mes tyre dhe të gjitha formacionet e tyre defanzive individuale, dhe të marrë gjithë përgjegjësinë për mbrojtje dhe punët e jashtme.  Vetëm nëse kjo arrihet muslimanët arabë të Lindjes së Afërt do të ishin të gatshëm ta zbatojnë zgjidhjen islame të problemit të Izraelit.

E dyta, shteti cionist Izraeli do të ishte i rrënuar, edhe me forcë, nëse duhet. Themelimi i shtetit cionist është e keqe e qartë, dhe të tilla janë edhe të gjitha institucionet e tij mbrojtëse. Këtë ummeti ua lë bashkësisë së Hebraikëve të jenë me shtetin islam të lidhur kryesisht me kontratën për paqë. Nga qytetarët hebraikë të Izraelit nuk do të kërkohej që të shpërngulen. Përkundrazi, do të ftoheshin të qëndrojnë në cilindo qytet ose fshat të tërë shtetit islam, e jo vetëm në disa pjesë të tokës në bregun perëndimor të Jordanit dhe në brezin e Gazës çfarë momentalisht cionizmi kërkon. Por, asnjë hebraik muslimanin nuk mund ta privojë nga toka e tij, s htëpia ose pasuria tjetër sikur që këtë cionistët deri sot e kanë bërë. Shitblerja është pesonale, kurse të dy palët, edhe blerësi është shitësi, duhet të dëshirojnë shitjen dhe me të të jenë të kënaqur. Sa u përket palestinezëve, atyre duhet t'u kthehet pronësia mbi shtëpitë dhe tokën e tyre nga të cilat janë larguar me forcë së pari me ndihmën e armës britanike, e më vonë cioniste. Krahas kësaj, duhet t'u kompenzohet dëmi, sipas të drejtës islame.

Kjo do të thotë se hebraikët që tash jetojnë në shtëpitë e vjedhura dhe e punojnë tokën e grabitur do të detyrohen ose ta lëshojnë ose t'ua paguajnë dëmshpërblimin pronarëve. Nëse pronarët insistojnë në lëshimin, kapitali për kompenzim mund të përdoret për blerjen e tokës së re ose shtëpisë diku tjetërkund. Nëse, siç pohojnë hebraikët, mbretëria e Davudit është shtrirë prej Nilit deri në Eufrat, ende u mbetet mjaft tokë që ta arrijnë ose ta marrin. Sipas islamit, siç kemi thënë tashmë, përgjatë botës islame nuk ka kurrfarë kufizimesh të numrit të të shpërngulurve hebraikë, as trevat ose pozitës së tokës që mund ta arrijnë që në të të qëndrojnë.

E treta, njëherë kur të qetësohet bouleversement‚ që këtë zgjidhje e nxitë, nuk ka arsye që hebraikët si dhimmi‚ ­ qytetarët e shtetit islam t'i mbajnë të gjitha institucionet publike që deri tash i kanë zhvilluar në Palestinë (gjyqet, shoqëritë arsimuese për art e kulturë, shoqatat publike, shkollat, fakultetet dhe universitetet), në mënyrë që ato të vazhdojnë të veprojnë në cilindo vend në Palestinë ose kudo tjetërkund ku hebraikët do të mund të zgjidhnin të jetojnë. Sandejmi më tej, vizioni i tyre dhe përpjekjet e tyre do të mund të orientoheshin drejt ndihmimit dhe përparimit të hebraizmit, e jo ideologjive perëndimore të dekadencës dhe devijimit. Askush, nuk do të luftojë kundër tyre. Askush nuk do t'i ndjekë as shqetësojë. Është detyrë e tyre të jenë aq hebraikë se u ka mbetur deri tek ajo.

Atëherë, kur hebraikët e shtetit islam në lindje të organizohen dhe të fillojnë të marrin frymë si hebraikë, të çliruar nga çdo rrezik, lideri i shtetit islam do të mund ta përsërisë mesazhin që një pararendës i tij (Mehmedi II Fatihu i Stambollit, ia drejtoi kryeparit të një ummeti‚ më të hershme jomuslimane në shtetin islam (Genadij Shollari, patrikut stambollas), "Bëru patrik i ummetit tënd në paqë. Le të të ruaj All-llahu. Ty ta kemi premtuar miqësinë tonë në të gjitha rastet dhe me të gjitha kushtet, kurdo që mund të të shërbejë. Gëzoji prej tash të gjitha privilegjet që i kanë gëzuar të parët tu!”[2]

 

Përktheu: N. Ibrahimi


[1] Grup autorësh, Islamski fundamentalizam – sta je to, Sarajevë, 1990.

[2] G. Papadopoulos, Les privileges de patriarcat oecu-meniques (Co mmunaute grecque ­ orthodoxe) dans l'empire ottoman, Paris, 1924, fq. 10) nga: Voices of Resurgent Islam, ed. John L. Esposito, Oxford 1983.

 

Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Olsi | 15 Apr 09:45 2005
Picon

RIMEKEMBJA 12/ 04/ 2005 [ i ]


BOTA DHE BALLKANI N 2020

Agjencia Qendrore e Inteligjencs s SHBA-s (CIA) ka
publikuar s fundi nj raport mbi parashikimet pr nj
periudh 15 vjeare pr superfuqit ekonomike n rang
botror. Ndryshime n pozicionet e diplomacis, ekonomis
dhe forcs n spektrin botror q nnkuptojn fuqizimin e
ekonomive n zhvillim dhe plakjen e popullsis n Europ.
Nga kjo mund t prfitojn emigrantt nga vendet n
zhvillim, si Shqipria pr shembull, q do t zen vendet e
lna bosh nga politikat e fryra sociale dhe rnien e
lindjeve n kontinentin e vjetr. Po do t ndodh me
zgjerimin e Europs me Turqin dhe Ballkanin Perndimor dhe
a do t shkrihet NATO nga krijimi i nj force ushtarake?
far qndrimi do t mbajn Europa e Bashkuar dhe Rusia
ndaj njra-tjetrs n nj koh q pushteti vemas i tyre n
skenn botrore po ulet. 

SHBA dhe Gjermania, i ln vendin Kins dhe Indis

Kina dhe India shihen si lojtart kryesor n tregjet
globale, q duke i zn vendin Gjermanis n shekullin e
XIX-t dhe Shteteve t Bashkuara n shekullin e XX-t, do
t ridimensionojn interesat gjeopolitike. N t njjtn
mnyr q opinionistt i referoheshin n vitin 1990
Shekullit Amerikan, fillimi i shekullit t XXI-t mund t
shihet si shekulli kur zhvillimet botrore do t udhhiqen
nga Kina dhe India dhe rajonet e tjera gjeopolitike do ti
ndjekin nga pas. 
Popullsia e rajonit q shrbeu si linj drejtuese pr
pjesn m t madhe t shekullit t XX-t, Europa dhe
Rusia, do t ulet n mnyr t konsiderueshme n terma
relativ. 
Arritja e pushtetit t Kins, Indis dhe ndoshta edhe
vendeve t tjera si Brazili dhe Indonezia, mund t sjellin
nj grupim t ri t renditjes botrore, potencialisht pr
t shnuar nj thyrje prfundimtare me disa nga
institucionet dhe praktikat e paslufts s II-t botrore. 
Por ekonomia kineze duhet t prballoj edhe disa nga
rreziqet q i kanosen gjat ksaj periudhe si brishtsia e
sistemit financiar dhe siprmarrjeve publike, efektet e
korrupsionit n ekonomi, burimet e kufizuara ujore dhe
ndotja, rnia e mundshme e investimeve t huaja, HIV/AIDS
dhe smundjet epidemike, papunsia, varfria dhe
turbullimet sociale, mimet dhe konsumi i energjis.
Interesat ekonomike t Japonis n Azi gjat dy dekadave t
fundit kan ndryshuar nga Azia Juglindore drejt Azis
Verilindore, n mnyr t veant n trekndshin
Kin-Japoni-Kore, dhe ekspertt besojn se plakja e forcs
s puns n Japoni do t forcoj varsin tek investimet e
huaja dhe integrimin e madh me Azin Verilindore e n
mnyr t veant te Kina. 

Integrimi mysliman i Europs
Fuqizimi i Europs mund t bhet duke siguruar nj model
global dhe rajonal t vendeve q jan n rritje. Nga masat
kryesore, ku prfshihen madhsia e tregut, nj monedh e
vetme, forc pune e kualifikuar mir, bllok i unifikuar
tregtar dhe rritje ekonomike, nj Europ e zgjeruar do t
ket aftsit t rris peshn e saj n skenn globale. 
Qenia n kryqzimin e rrugve dhe rritja e diversitetit t
popullsis s saj n mnyr t veant me pranimin e
vendeve t reja i siguron asaj nj aftsi unike pr t
farktuar lidhje t forta si me jugun e saj, botn
myslimane dhe Afrikn, ashtu edhe me Lindjen, Rusin dhe
Euroazin. 
Shtrirja t ciln Europa aspiron ne skenn botrore varet
n aftsin e saj pr t arritur kohezion m t madh
politik.
N periudhn afatshkurtr antarsimi i 10 vendeve t reja
nga Europa lindore ndoshta mund t frenoj thellimin e
institucioneve europiane t domosdoshme pr zhvillimin e
qndrueshm t vizionit strategjik pr politikn e
jashtme dhe politikn e sigurimit. 
N dallim nga zgjerimi kur Irlanda, Spanja, Portugalia dhe
Greqia iu bashkuan tregut t prbashkt n vitet 70 dhe
fillimet e viteve 80, Brukseli ka nj copzim t fondeve
strukturore t disponueshme pr t rritur m shpejt
ekonomit e ktyre vendeve pr ti afruar me standardet e
BE-s. 
Antarsimi mundshm i Turqis paraqitet si sfid, pr
shkak t madhsis dhe diferencave n besimin fetar me
pjesn tjetr t BE-s, ashtu dhe mundsit pr nj pranim
t mundshm t arrihet marrveshja se do t ket prfitime
nga t dyja palt. Duke punuar n zgjidhjen e problemeve
mund t gjendet nj rrugzgjidhje q do t ndihmonte
Europn t integroj popullsin myslimane. 
Shpenzimet pr mbrojtjen e vendeve t veanta, prfshir
Britanin e Madhe, Francn dhe Gjermanin, duket se do t
ulen m shum n krahasim me Kinn pr 15 vitet e ardhshme.
Vendet antare t BE-s historikisht kan pasur vshtirsi
n koordinimin dhe racionalizimin e shpenzimeve pr
mbrojtjen n mnyr q t zgjeroj kapacitetet pavarsisht
progresit q sht arritur pr nj rol m t madh t BE-s
pr sigurin dhe mbrojtjen. shtja, nse BE do t ngrej
nj ushtri europiane, mbetet ende e hapur, e cila
pjesrisht justifikohet me faktin se do t dublonte ose
shkrinte forcat e NATO-s. 
Plakja e popullsis dhe mnjanimi i forcave t puns n
shumicn e vendeve do t ket nj ndikim t rndsishm n
kontinent duke krijuar nj sfid ekonomike dhe politike
serioze, por jo t pakaprcyeshme. Norma e fertilitetit e
Europs n total sht rreth 1.4, shum m e ult se niveli
i mparshm. N 15 vitet e ardhshme ekonomit perndimore
do t ndeshen me nevojn e disa milion puntorve q duhet
t zn vendet e lira t atyre q kan dal n pension.
Nse vendet europiane do t pranojn forcat e puns,
reformn dhe mirqenien sociale, arsimin dhe sistemin e
taksave dhe t sistemojn popullsin emigrante n rritje
(kryesisht nga vendet myslimane) ose do t prballin nj
periudh stanjacioni ekonomik q mund t krcnoj suksesin
e arritur n krijimin e nj Europe t Bashkuar. 

Plakja globale dhe emigrimi

Referuar projeksioneve t Byros s Regjistrimeve t SHBA,
rreth gjysma e popullsis s Bots jeton n territore ku
lindjet nuk mbulojn dot vdekjet. Kjo prfshin jo vetm
Europn, Rusin dhe Japonin ku problemi sht serioz, por
edhe n pjesn m t madhe t rajoneve t zhvilluara si
Australia, Zelanda e re, Amerika e veriut dhe vendet e
Azis lindore si Singapori, Hong Kong, Taivan dhe Korea e
Jugut. N disa vende n zhvillim, prfshir shtetet
myslimane dhe arabe si Turqia, Algjeria, Tunizia dhe
Libani, fertiliteti po ulet n nivelin e 2.1 fmij pr do
grua, i nevojshm pr t ruajtur qndrueshmrin afatgjat
t popullsis. 
Emigracioni sht nj mundsi pr t zgjidhur problemin e
rnies s fuqis puntore n Europ dhe n nj shkall m
t ult n Rusi dhe Japoni dhe mund t bhet tipar m i
rndsishm n botn e vitit 2020, edhe nse shum prej
emigrantve nuk do t ken status ligjor. Vendet pritse do
t ndeshen me sfidn e integrimit t emigrantve t rinj
dhe me minimizimin e konfliktit t mundshm social. 
T ardhurat nga emigrantt po bhen gjithnj e m shum t
rndsishme pr ekonomit n zhvillim. Shum ekonomist
besojn se kto t ardhura jan m t larta se investimet e
huaja direkte n shumicn e vendeve t varfra dhe n disa
raste m t larta se eksportet (shn: si n rastin e
Shqipris). 
Gjithsesi, sot gjysma e doktorve dhe t laureuarve me PhD
jetojn n SHBA. Shumica e ekspertve nuk presin q
tendenca aktuale e rrjedhjes s trurit nga Lindja e Mesme
dhe Afrika t ulet. N fakt kjo rrjedhje truri mund t
zgjerohet me rritjen e pritshme t mundsive pr punsim
veanrisht n Europ. 
Rritja e krkess pr energji, veanrisht nga fuqit
ekonomike n zhvillim, deri n vitin 2020 do t ket ndikim
t rndsishm n marrdhniet gjeopolitike. Faktori i
vetm i rndsishm q ndikon krkesn pr energji, do t
jet rritja ekonomike, veanrisht e Kins dhe Indis. 
Pavarsisht tendencs drejt eficiencs n prdorimin e
energjis, totali i konsumit t energjis ndoshta do t
rritet me rreth 50% n dy dekadat e ardhshme, krahasuar me
rritjen prej 34%, q ishte gjat periudhs 1980-2000, me
nj rritje t pjess s nafts. 
Burimet e energjis s rinovueshme si hidrogjeni, energjia
diellore, energjia e ers, ndoshta do t prbjn vetm 8%
t furnizimit me energji n vitin 2020. Ndrkoh Rusia,
Kina dhe India planifikojn zgjerim t energjis nukleare.

A do t mundet Europa t bhet superfuqi?

Sipas ekspertve europian t konsultuar, roli i ardhshm
n Bot i Europs varet nga fakti nse ajo ndrmerr reforma
m t mdha ekonomike dhe strukturore dhe reformat sociale
pr t br marrveshje pr zgjidhjen e problemit t
plakjes s forcs s puns. Paraqitja demografike krkon
nj qasje shumdimensionale q do t prfshij: m shum
emigrant t legalizuar dhe integrim m t mir t
puntorve, kryesisht nga Afrika e Veriut dhe Lindja e
Mesme. Edhe nse nuk do t lejohen emigrant t tjer,
Europs perndimore do ti duhet t integroj popullsin n
rritje myslimane. Ka shum mundsi q vendet europiane t
prshtasin forcat e puns dhe sistemin e kujdesit social n
realitetet e reja; sht e vshtir t shikosh nj vend,
p.sh. Gjermania, q t prvetsoj n nj periudh t
shkurtr kohe miliona puntor emigrant t rinj mysliman.

Europa do t nxis grat t marrin m shum vite leje gjat
lindjeve duke iu garantuar vendin e puns. Ekspertt
shprehen se shteti aktual i mirqenies sociale sht i
paqndrueshm dhe se mungesa e ringjalljes s ekonomis
mund t drejtoj coptimin ose n rastin m t keq
disintegrimin e BE-s, duke minuar ambicjet e saj pr t
luajtur nj rol m me pesh n skenn ndrkombtare. 
Nse nuk do t kryheshin ndryshime, Europa do t prballej
me nj ngadalsim t mtejshm t prgjithshm, dhe vendet
e veanta do t shkonin n rrugn e tyre, veanrisht n
politikn e jashtme, edhe nse mbeten antare formal. N
rastin e nj skenari t till, duket se procesi i zgjerimit
do t mbetet me 10 vendet e reja antare, ndrkoh q
antarsimi mund t bhet mision i pamundur pr Turqin dhe
vendet e Ballkanit, pa prmendur vendet q jan m larg n
kt proces si Rusia dhe Ukraina. Duke br mjaftueshm pr
t mbajtur normat e rritjes n nivelen 1-2% mund t
rezultoj n disa zgjerime, por Europa nuk do t jet n
gjendje t luaj nj rol t rndsishm n skenn botrore
n prpjestim me prmasat e saj. 
Pr m shum, nevoja pr rritje ekonomike dhe mbrojtje
sociale, shum ekspert mendojn se BE do t vazhdoj t
ndrlikoj procesin e vendimmarrjes q pengon veprimin
kolektiv. Nj Europ Federale, jo si e vitit 2020, nuk
sht e nevojshme pr ta aftsuar t luaj nj rol m me
pesh n skenn ndrkombtare sa koh q do t mund t nis
t mobilizoj burimet dhe t shkrij pikpamjet e ndryshme
n arritjen e objektivave t politikave kolektive.
Ekspertt besojn n krcimin prpara t ekonomis,
tronditjen e besimit dhe entuziazmin n projektin e
Europs, mund t frenoj kt veprim t vlers s shtuar t
saj n skenn ndrkombtare.

Marr nga revistae prjavshme e ilustruar me profil
ekonomik Monitor 160, 16 shkurt 2005


PSE I DUHEN BERISHS KUNDREALITETET SHQIPTARO-AMERIKANE?

Myftaraj, shtup pr ti fshir Berishs blozn e Bazes

Me shum shkrime dhe tani von me nj libr prej 500 faqesh
t titulluar Kundrshpifografi. Jetshkrimore, politike,
historike ( botuar n shkurt 2005) kam shpjeguar gjr e
gjat se si sht prdorur qysh nga viti 2001 emri i
njfar hii, Kastriot Myftaraj, si pseudonim pr t hedhur
n opinionin publik llojlloj trillimesh, shpifjesh,
falsifikimesh t ndyra dhe pr t prhapur gjithfar
spekulimesh t ulta q kurdisen nga mekanizma e agjentura
t huaja t specializuara pr veprimtari antishqiptare, si
dhe nga ekipet e mashtrimit e t provokimit politik q
vrdallisen rreth Partis Demokratike dhe Sali Berishs
brenda n Shqipri. 
Ky Kastriot Myftaraj nuk sht as i pari, as i fundit q e
ngulin si dordolec autorial n faqe gazetash posht ose
sipr shkrimesh q shrbejn pr kto qllime. Pr fat t
keq njfar stazhi t shkurtr gazetaresk sa pr ti dal
emri e bri si bashkpuntor i jashtm n gazetn
Rimkmbja n vitin 2000 (atij ia ka nda t hiqet se
ather gjoja bashkpunonte me Bota Sot n Zvicr), i
drguar me mision t posam si hafije e mynafik nga
barijt e tij n stanin berishian-pdist. Qysh nga fillimi
i vitit 2004, pas nj zhdukjeje 3-vjeare nga qarkullimi
gazetaresk, pseudonimi Kastriot Myftaraj u rishfaq n
gazetat q n nj mnyr ose tjetr bjn punt e pista t
PD-s Sot, Tema, Republika si nnshkrues artikujsh t
poshtr e marroq pr probleme t llojeve nga m t
ndryshmet q kurrsesi nuk mund t jen objekt trajtimi nga
pena e t njjtit gazetar, edhe sikur gazetari t jet nga
m t zott e t prgatiturit. 
Pr m tepr paloshkrimet q n gazetat e siprprmendura
jan shfaqur me nnshkrimin autorial KM jan shum t 
ndryshm n stil, mendsi, gjuh, terminologji, konceptim
etj. Jan kryesisht shkrime t nj natyre q mund t
realizohen vetm me an ekipesh, n bashkpunim mekanizmash
e institucionesh t posame studimore, shrbimesh sekrete,
grupesh t ndryshme interesash dhe pastaj montohen n nj
repart t veant, si ndodh me makinerit n uzinat
mekanike. Kastriot Myftaraj nuk sht as i pari, as i
fundit vrass me pages n publicistik dhe tellall e
papagall i gazetaris provokuese e shpifse. Por pa asnj
dyshim ai sht dordoleci m i shmtuar dhe provokuesi m i
flliqur midis atyre q jan prdorur deri tani. Prandaj
edhe ustallart e tij, sidomos mekanizmat provokuese e
intriguese t Berishs e t PD-s e prdorin si shtup sa
her u duhet t fshijn ndonj pisllk t tyre, ose si
qelbs t atmosfers publicistike sa her kan nevoj t
shkaktojn neveri politike n opinionin publik shqiptar. 
Si derrin q duhet ta kalosh n nj thark t ri kur e ka
br mal pisllkun n tharkun e vet shtabet e helmimit
propagandistik berishian-pdist Kastriot Myftarajn e
lvizin nga nj gazet n nj tjetr t lshoj pisllkun e
tij. N fillim t vitit 2004 ai u shfaq me shkime t
flliqura n gazetn Sot. Nuk ishte dhe nuk sht ende e
qart nse drejtuesit e ksaj gazete e dinin misionin e tij
ndots dhe e kaprdin me qejf at q u lshonte ai n
faqet e gazets. Por pas disa kohsh KM-n e trhoqi pran
vetes Mero Baze n Tema kur kishte marr direktivn t
fillonte serin e sulmeve m t poshtra kundr t djathts
q nuk po i nnshtrohej Berishs, n mnyr t veant
kundr Leka Zogut dhe pastaj Abdi Balets dhe t niste nj 
festival gazetaresk servilizmash ndaj politiks serbe e
greke.

Arnautllk gjidi bela kastriotmu(h)tfars n propagandn
e PD-s

Kt shprehje nga Karnavalet e Korse dgjova n nj
transmetim t TV Tirana ndrsa shkruaja kto radh. Ishte
tamam n astin e duhur kur mbaja prpara nj arnautllk
belai pdist t shpalosur n gazetn Republika n data
1,2 dhe 3 prill (q u pasua nga seri t tjera deri n datn
7 prill) pr ti br servilizma Greqis dhe provokuar miqt
e vrtet t Shqipris, Turqin e kombin turk, t cilt
Berisha duket i ka marr shum inat pse mbajn marrdhnie
t mira edhe me qeverin e Fatos Nanos dhe pse kryeministri
turk Erdoan nuk ndoqi at protokoll q ia ka nda Berishs
gjat vizit ss tij n Shqipri. Erdoan veproi shum drejt
sepse Berisha ka harruar t respektoj vizitor t lart q
vijn n Shqipri. Para pak ditsh sapo doli nga takimi me
Presidentin e Hungaris, filloi t shante qeverin e Fatos
Nanos, sikur nuk gjente dot raste t tjer pr kt pun. 
Shkrimi Historia e marrdhnieve t Berishs dhe Nanos me
SHBA-n botuar n Republika sht me t vrtet nj
arnautllk gjidi bela, sepse sht shkruar pr t br
nj provokim t neveritshm kundr Turqis nprmjet
zbulimit kastriotmu(h)tfars se Berishn e paska pas marr
inat Amerika pr shkak t nj konvente ushtarake sekrete q
kishte br m Turqin. Deri tani pr shum vite me radh
propagandistt berishian kan prhapur llafin se SHBA e
mori inat Berishn sepse ky refuzoi t jepte ishullin e
Sazanit pr baz ushtarake amerikane. Tani Berisha do ta
dredh kt llaf e t sajoj nj tjetr marifet pr t
trullosur mbshtetsit e tij sikur inati amerikan paska
qen pr arsye se Berisha e vuri Shqiprin n vartsi
ushtarake e politike t Turqis dhe shkaktoi zemrimet e
Greqis e prishi ekulibret n Ballkan.
 Republika llangoset pr her t dyt nga shtupa e
propagands berishiane
  
N gazetn Republika KM ishte shfaqur edhe nj her m
par me nj shkrim mbi marrdhniet shqiptaro-amerikane,
por me nj mision t antiamerikanizmit sherrxhi. M 4
shtator t vitit 2004 nn autorsin e KM u botua n
Republika nj shkrim shum arrogant, fyes, provokues e
shtrembrues kundr politiks amerikane n Shqipri, ku
qartas shprehej mllefi i Berishs q askush n SHBA nuk po
ia varte prej kohsh.. Shtabet provokuese berishiane
kishin vn qelbsin e gazetaris KM q t hidhte n
qarkullim edhe termin nanokraCIA pr ta paraqitur
pushtetin e Nanos n Shqipri si zgjatim t veprimtaris s
CIA-s. N kt shkrim politika amerikane prshkruhej si e
nnshtruar ndaj politiks s Fatos Nanos a thua se Fatos
Nano kishte po at ndikim n politikn e SHBA-s sa edhe
kryeministri i Israelit, Ariel Sharon.
N shtator t vitit 2004 Berisha dhe shtabet e tij
politiko-propagandistike e kishin humbur aq shum torruan
n politik pr shkak t shuarjes s shpresave pr ndonj
rikthim t mundshm t vmendjes amerikane edhe ndaj tyre,
sa vun nj vrass me pages n publicistik si Kastriot
... ti vrsulej me interpretime marroqe n shtyp edhe
SHBA-s. 
N shtator t vitit 2004 Berisha dhe shtabet e tij
prpiqeshin t luanin sa m fort me kartn e mbshtetjes
europiane pr tu prballur me nanokraCIA-n n Shqipri.
Duke sulmuar SHBA me prartje kastriotmu(h)tfarse shtabet
e Berishs llogarisnin t ngrinin itibarin e Saliut n
bllokun europian antiamerikan (Franc-Rusi-Greqi-Serbi)
dhe t krijonin kundrpeshn ndaj politiks qeveritare t
Nanos t orientuar drejt Italis e Turqis si aleate t
SHBA-s. Aq larg shkoi Sali Berisha n marrzin e tij
politiko-diplomatike kastriotmu(h)tfarse sa kryetari i
PD-s nga fundi i vitit 2004, pas kthimit nga nj udhtim
n Franc, filloi t mburrej para simpatizuesve t
politiks s tij se do t vinte n pushtet me ndihmn
franceze, sepse gjoja kshtu e kishte siguruar Presidenti i
Francs. Prpjekjet e Besnik Mustafajt me shkrime t
shplara n disa gazeta pr t gnjyer se Saliu po e
rregullonte edhe me SHBA shrbyen vetm pr t nxjerr m
shum n pah gafn e rnd s t Berishs. 
Meqense pr disa muaj rresht pseudonimi Nga Kastriot
Myftaraj nuk u duk m n faqet e gazets Republika, por
u b shum i pranishm n Tema t Mero Bazes me shkrime
t nj natyre krejt tjetr, shpifse pr politikan
shqiptar, u krijua prshtypja se e pavarura
republikane-berishiane mund t kishte qen viktim e nj
aksidenti t izoluar t kurdisur nga shtabet berishiane. U
krijua prshtypja se nj aksident i till nuk do t
prsritej m n Republika dhe pseudonimi KM nuk do t
shfaqej m n faqet e ksaj gazete. Kastrioti vazhdoi deri
nga muaji janar 2005 t turfullonte n gazetn Tema ku
mali i pisllkut t tij e mbuloi kok e kmb Meron dhe
mbrriti deri tek hundt e Berishs. Ather u sajua nj
konflikt i brendshm n Tema dhe shtupn kutrbuese e
flakn edhe nj her n faqet e Sot, ku uditrisht ishte
harruar era e pisllkut q kishte ln atje vetm disa muaj
m par. Pas ktij kalimi edhe n Sot u krijua nj tjetr
pauz misterioze ( q u ndrpre srish n fillim t muajit
prill 2005). 
Ndrkoh, n ditn e rrenave t vitit 2005, autorsia (lexo
pseudonimi) Kastriot Myftaraj u rishfaq pr her t dyt
n Republika, madje dhe pr t njjtn tematik
politiko-diplomatike si n shtator t vitit 2004:
marrdhniet shqiptaro-amerikane. Vese ksaj radhe synimi
kryesor nuk ishte pr t bindur lexuesin se politika
amerikane ndaj Shqipris ishte trsisht n favor t Fatos
Nanos, por pr t prgatitur terrenin se Berishs, pas
katarsisit politik t njoftuar nga Gramoz Pashko, po i
krijoheshin gjasa e mundsira t reja pr t rifituar
dashamirsin e humbur t SHBA-s. Ksaj radhe vrassi me
pages n publicistik nuk kishte m porosin t
turfullonte kundr nanokraCIA-s n Shqipri, por t
rendiste apologjira pr politikn q e oi Berishn n
prishjen me Amerikn dhe t ngjallte shpresa se kjo
fatkeqsi berishiane mund t kaprcehej. Dhe pr t kryer
kt porosi Kastriot m... firmosi nj tekst q bn nj
kaprcim nga sherri nanokraCIA berishian n nj
arnautllk gjidi bela berishian, si n Karnavalet e
Kors. 
Ksaj here lolo korar i karnavaleve shpifologjike e
provokuese berishiane ishte mobilizuar jo m pr t
prbaltur politikn amerikane, por pr t pastruar blozn
e antiamerikanizmit t shtreszuar mbi portretin politik
t Berishs dhe pr t pastruar njollat e vjetra t mbetura
mbi kt portret nga t vjellat antiameriakne t Mero Bazes
n prill t vitit 1997. Nj koinidenc e uditshme q
libri i Mero Bazes Realitete shqiptaro-amerikane, ku jan
derdhur thas t shumt me bloz mbi politikn amerikane
ndaj Berishs mban datn 4 prill 1997. Bash n kt
prvjetor t tet propaganda bazeberishiste ka tentuar
nprmjet gazets Republika t shkund kt bloz t
ngurtsuar si n nj oxhak t papastruar pr vite t tra.
Pastrues oxhaku, i keqprdoruri i prhershm Kastriot
Myftaraj. 
Edhe pse n shkrimin e botuar pr disa dit me radh (1-7
prill 2005) n gazetn Republika me nnshkrimin e
Kastriot Myftarajt nuk sht prmendur fare libri
Realitete shqiptaro-amerikane i botuar n prill t vitit
1997 si vepr e Mero Bazes, duket fare qart q shkrimi
i Kastriotit nuk sht gj tjetr vese nj orvatje e
mjeruar dhe e dshtuar pr t kthyer kokposht rrfimet,
prshkrimet dhe interpretimet e rreshtuara n prill t
vitit 1997 n librin e Meros prej 226 faqesh. Realitete
shqiptaro-amerikane. Shkrimi i botuar n Republika ka
nj titull krejt pa kuptim Historia e marrdhnieve t
Berishs dhe Nanos me SHBA-n. E kush jan Berisha e Nano
q t ken nj histori t veant marrdhniesh me
SHBA-n?! Kur flitet pr marrdhniet e drejtuesve t
politiks s nj shteti nuk personalizohen dot gjrat deri
n nj shkall t till, sidomos kur ke t bsh me
Amerikn. Por kalemxhinjt q prgatisin shkrimet q dalin
me pseudonimin Kastriot Myftaraj nuk kan haber as nga
teknikat kaq t njohura. 

Myftaraj i vitit 2005 si prmbyss i Bazes s vitit 1997

Kishte m shum arsye Mero Baze ti vinte nj titull
mistrec librit q u botua me emrin e tij n vitin 1997
Realitetet n marrdhniet e Berishs me SHBA. Por ka
br mir q nuk ka prdorur nj titull t till. Kurse pr
shkrimin e botuar n Republika do t shkonte titulli
Prmbysje t realiteteve shqiptaro-amerikane, sepse ky
shkrim sht porositur nga Saliu dhe sht prgatitur nga
shtabet e tij politiko-propagandistike pikrisht me kt
qllim, ashtu si ka qen prgatitur po nga kta shtabe
libri q u botua n vitin 1997 me emrin e Bazes.
N vitin 1997 ishte e domosdoshme t shkruhej dhe t
shprndahej nj libr si ai me titull Realitete
shqiptaro-amerikane, pavarsisht se me autorsin e kujt
do t dilte, sepse i duheshin thn disa t vrteta t
dhimbshme e dshpruese nj populli tejet t traumatizuar
nga poshtrsia ndrkombtare e shqiptare q kurdisi skemat
piramidale e rebelimin e armatosur n Jug t Shqipris,
q shtyu shqiptart n luft civile, q rrnoi shtetin dhe
shembi pushtetin, q dogji Shqiprin , q vuri n rrezik
vdekjeprurs Kosovn, q krijoi rrezikun e coptimit t
Shqipris londineze etj. Libri i Mero Bazes e luajti kt
rol. N kohn e botimit ai libr i duhej sidomos Sali
Berishs q t shptonte pakz para shqiptarve fytyrn e
nxir nga pazotsia e pavendosmria pr t shptuar
Shqiprin nga katastrofa e rnd dhe turpshme. Ata q e
prpiluan librin ia bn kt shrbim Berishs. 
Ky libr mbetet edhe tani si nj akt-akuz e rnd pr t
gjith ata q mbajn prgjegjsi pr tragjedin shqiptare,
qofshin shqiptar, grek, serb, rus europian, apo
amerikan; qofshin agjentura, mafie, politikan, qeveri apo
bandit t armatosur. Por nga shkrimi i botuar n gazetn
Republika kuptohet q ky libr tani m shum se kdo
shqetson e bezdis Sali Berishn, i cili prej vitesh nuk
guxon t thot nj fjal kundrshtuese kur socialistt e
paraqesin si shkaktarin e fajtorin e tragjedis s vitit
1997. Tani pas shum vite bojkotimi nga politika amerikane,
pas pajtimit me Pashkon dhe me gjeneralin e rebelimit
greko-labokomunist Imami, pas vetfajsimit q ka br
Berisha pr punn e piramidave dhe pr sjelljet ndaj
spiunazhit grek e minoritetit grekofon libri Realitete
shqiptaro-amerikane Saliut i duket si akuz e tmerrshme
kundr tij. Prandaj po tenton ta prmbys at kokposht.
Prandaj sht prgatitur e botuar nj jav rresht n
Republika shkrimi Historia e mrrdhnieve t Berishs
dhe Nanos me SHBA-n, dhe sht caktuar si autor i tij
shtupa m e ndotur e pisllqeve t propagands
bazeberishiste, Kastriot Myftaraj.

N gulimat kastriotmu(h)tfarse sht klithja mea culpa e
Berishs

Shkrimi n Republika ka nisur t botohet m 1 prill,
ditn e rrenave. Shkrimi nis me plan-konspekt rrenash q i
duhen tani Sali Berishs pr t mohuar t vrtetat q ka
shpallur nprmjet Bazes n vitin 1997. Por qysh n fillim
hajdutt propagandistik t Berishs kan treguar se jan
t pazott t fshehin vjedhjet e tyre propagandistike.
Si qllim kryesor i shkrimit shpallet analiza e problemit
pse Berisha n vitet 1991-94 u b beniamini i amerikanve
dhe m i besueshm se Nano, pse m pas amerikant
braktisn Berishn pr tu marr me Nanon dhe si mund t
ndryshuaka edhe nj her kjo gjendje. Pra, kalohet nga
shprdorimet politike berishiane n marrdhniet
shqiptaro-amerikane, n dshprimet politike berishiane dhe
n ndrrat e reja saliste.
Fjalia e dyt e shkrimit thot : Kryetari i PD-s Sali
Berisha do t vizitoj SHBA-t n fund t marsit t ktij
viti pr her t tret q nga fillimi i vitit 2005. Kto
fjal jan botuar m 1 prill dhe ishin rren e mirfillt.
Fundi i marsit kishte kaluar. Saliu n SHBA nuk kishte
shkuar. Nga pakujdesia fjalt kishin mbetur t
pandryshuara. Ato dshmojn se shkrimi ishte br m hert
n kuadr t prgatitjeve politiko-propagandistike t
vizits s tret brenda 3 muajve t Berishs n SHBA. Pra,
pr kt shkrim ka qen shum i interesuar Berisha q t
botohej, me qllim q kur t shkonte n SHBA (nuk shkoi) t
kishte me vete nj dokument t shkruar si mea culpa q
amerikant ta falnin pr ato q jan shkruar n vitin 1997
n Realitete shqiptaro-amerikane.  
Klithjen mea culpa pr t mashtruar pasuesit e tij dhe
pr t prekur shpirtin e politikanve amerikan Berisha
nuk ka guxuar ta lshoj me gojn e tij, si bri para
grekve pr arrestimin e spiunve n vitin 1994, para
minoritarve grekofon q i paska rnduar padrejtsisht,
apo para Pashkos me shok q i paska fyer e trajtuar keq.
Kt klithm hipokrite dhe t turpshme pr nj mea culpa
t vonuar dhe idioteske, Saliu e ka lshuar nprmjet
grhimave derrzuese t gazetaris s Myftarajt, sepse
Berisha sht i vetdishm q libri Realitete
shqiptaro-amerikane nga nj mbrojtje e kuptueshme e tij n
vitin 1997 kthehet n nj akuz t rnd t papranueshme
pr bmat e djeshme politike dhe n nj batakillk politik
berishian n vitin 2005. 

Berisha do t mashtroj PD-n me mea culpa
kastriotmu(h)tfarse

M 1 prill 2005 n Republika sht shkruar: Kjo vizit (
n SHBA) q bhet n prag t Kuvendit t PD-s, q do t
mbahet m 23-24 prill, si dhe n prag t zgjedhjeve, sht
llogaritur q sbashku me dy vizitat paraardhse t krijoj
tek shqiptart iluzionin, se Berisha tashm i ka rregulluar
marrdhniet me SHBA-t. N nj shkrim q hidhej n tregun
e propagands kontraband me nnshkrimin KM, nuk mund t
thuhej tro fare se Berisha ia kishte arritur qllimit q
t bindte shqiptart se e kishte ndrequr punn me
Amerikn. Por Besniku i partis dhe i Salis me mbiemrin
Mustafaj, ndryshe nga besniku i poshtrsis dhe i Salis
me mbiemrin Myftaraj, n disa shkrime ka paraqitur si t
thn e t br q Berisha e ka rregulluar me Perndimin
dhe me SHBA. 
Ja arsyeja e dyt e botimit t shkrimit n Republika: t
mashtrohen militantt fanatik t PD-s n prag t mbajtjes
s Kuvendit; t mashtrohen simpatizantt e PD-s n prag t
zgjedhjeve.  
Por ka dhe zbulime t tjera n pjesn hyrse t shkrimit.
sht fjalia: Berisha e di mir, jo ve nga zhvillimet e 8
viteve t fundit, por edhe nga eksperienca e vet e ngjitjes
n pushtet se lienca pr pushtet n Tiran merret n
Uashington dhe tre vizitat e tij n SHBA brenda nj kohe
kaq t shkurtr shrbejn, n mos pr tjetr, spaku pr
tua konfirmuar shqiptarve kt gj. Kjo mnyr e
ndrtimit dhe e formulimit t  mendimit nuk sht aspak
kastriotmyftarse, por mujbupapiste. Bupapajt pretendojn
se vllazrisht paskan eskluzivitetin e tregtimit t
proamerikanizmit n Shqipri. 
Por pak rndsi ka kjo. Ktu m shum trheq vmendjen se
tri vizitat e Berishs n SHBA ende nuk jan br tri,
pasi kan mbetur vetm dy. Vizita e tret nuk mund t
kompensohet me mburrjet e gazetave pdiste se Berisha n
Rom gjat varrimit t Paps qenka takuar me
ish-Presidentin Bush, me t cilin edhe deri tani Saliu nn
nj diell sht ngrohur. Pastaj nuk dihet nse ato dy
vizitat e mparshme n SHBA Saliu i ka br tek amerikant
zyrtar, apo tek njerz t lidhur me lobin grek n SHBA,
miq t Pashkos e t Geixhit. Afrimi i bujshm i Berishs
me Pashkon t bn t mendosh se Berisha n SHBA udhton m
shum n saje t miqve grekoman t Pashkos. Gazetari
Mentor Nazarko, ish-kshilltar i ish-Presidentit Meidani e
ka theksuar publikisht iden se Berisha i afrohet Pashkos,
sepse di q ky ka lidhje biznesi shum t forta me lobin
grek n SHBA. Po vetm biznes i zakonshm jan kto
lidhje?!
Megjithat Berisha sht tallur n mnyr sfiduese pr
amerikant me rregullin q e paska ditur se pushtetart e
Tirans emrohen n Uashington. U tall rnd n vitin 1995
kur pas takimit me Klintonin luajti kartn europiane pr t
qndruar n pushtet. U tall n shtator t vitit 2004 kur
nprmjet KM e gazets Republika vuri n loj
nanokraCIA-n dhe n dhjetor 2004 kur u kthye nga Parisi e
deklaroi se pushtetin do ta merrte me ndihmn e Francs.
Tani si duket i ka thirrur mendjes se me gafa t tilla i
prish pun vetes dhe lshon nj mea culpa
kastriotmu(h)tfarse pr ti drguar mesazhin Ameriks se e
ka msuar m n fund msimin dhe se e di q pushteti mund
ti vij vetm nprmjet Uashingtonit. A do t preken
amerikant dhe tu vij pak keq pr pendimin e prkushtimin
e vonuar kastriotmyftars t Berishs?! Ta shohim. Por
amerikant nuk preken kollaj dhe nuk falin leht. Pra, e
sqaruam dhe arsyen e tret prse sht botuar shkrimi i KM
n Republika.
M tej vjen fjalia: N kto rrethana sht rasti t bhet
nj analiz e marrdhnieve t Berishs me SHBA, me synimin
se far sinjifikonte Berisha pr SHBA, kur u zgjodh dikur
si beniamin i tyre n Shqipri, prse u b i paplqyeshm
pr to dhe a ka mundsi t bhet prsri beniamin i
amerikanve. Pra, Berisha po u lutet tani amerikanve t
ven edhe nj her dorn n zemr pr t, t kujtojn kohn
e shkuar kur fushatat elektorale t Berishs i bnte
ambasadori amerikan Rajerson, t harrojn ato dreq sherresh
q i bn amerikant t kthehen kundr Berishs, sidomos n
vitin 1997 dhe ta provojn edhe nj her ta bjn Saliun
beniaminin e tyre. Sikur amerikant t prekeshin nga lutje
t ksaj natyre ather do t fillonin t krkonin
rehabilitim me dhjetra pushtetar t rrzuar n katr
ant e bots nn ndikimin amerikan, midis t cilve edhe
diktator t egr. Amerika nuk ka nge pr lojra t tilla,
sepse sht hiperfuqi politike, por jo Kisha Katolike q
trajton me shum indulgjenc kardinalt e vet mkatar
npr bot. Vrtet nuk ka logjik t shtrohet pyetja: a
ka mundsi q Berisha t bhet prsri beniamini i
amerikanve?. Pse u dashka t bhet? U mbaruan shqiptart
e nnshtruar e servil n politik dhe Amerika nuk mund t
gjetka dikend tjetr pr ta br qeveriss t Shqipris
nn urdhrat e t huajve?!
Dy faqe gazete t dats 1 prill dhe nj faqe gazete e dats
2 prill jan t mbushura me prshkrime t palidhura
episodesh t viteve 1991-93 n zhvillimin e ngjarjeve n
Shqipri , n Ballkan, n marrdhniet shqiptaro-amerikane
q nuk ia vlen t ndalesh n to, sepse jan rikthime mbrapa
ngul e shkul sa pr kronik t favorshme pr Berishn q u
b beniamin i SHBA. Por edhe kt zhgarravitsit e kan
shpjeguar me nj mnyr q nuk i bn nder, por qeder
figurs politike t Sali Berishs. Sipas tyre SHBA e
zgjodhn Berishn pr beniamin t tyre politik shqiptar
n nj koh kur nuk donin q kriza n Ballkan dhe sidomos
n Jugosllavi t dilte jasht kontrollit. Zgjodhn Berishn
q e konsideronin si kosovar gjakovar me mendimin se fjala
e tij do t dgjohej m shum n Kosov dhe ta prdornin
pushtetin e Tirans t ushtruar nga Berisha pr t mbajtur
shqiptart e Kosovs larg lufts n Jugosllavi, si ndodhi
n fakt deri n vitin 1998. Kjo ide ka qen theksuar edhe
n faqen 20 t librit t Mero Bazes n vitin 1997 : N
nj shkall t dukshme qarqet politike amerikane dshmuan
se ishin t interesuara pr nj udhheqs n Tiran me
ndikim t fort n Kosov, i cili mund t pranonte
ruajtjen e piks s nxeht t SHBA q quhej Maqedoni. Ja
si dalin provat se shkrimi i Myftarajt n Republika n
prill 2005 dhe libri i Bazes n prill 1997 jan pun e t
njjtve shkrues berishian.
Zhgaravitsit duan ta fshehin faktin se kur n fuqi erdhn
Berisha, Meksi e t tjer n prcaktimin e pushtetmbajtjes
n Shqipri edhe m shum se Uashingtoni ndikonin me
dredhira e djallzira Athina, Beogradi dhe Roma.
Zhgaravitsit e shkrimit t Republiks kan synuar dhe
tentuar kshtu t prekin n ndjenja amerikant duke u thn
se Berisha bri politikn q deshn ata, prandaj meriton
tani njfar shprblimi dhe mbshtetje politike. Por
amerikant nuk jan aq t ndjeshm sa t preken nga t
tillla arsyetime spekuluese.

Pse Baze nuk e mbron librin q po ia prdhosin?

M 2 prill 2005 n Republika nisi shtjellimi i pjesve
m t sikletshme pr propagandistt berishian Si filloi
prishja e Berishs me amerikant pr t ardhur tek zbulimi
i sekretit t madh m 3 prill se shkaku kryesor dhe
thelbsor i ksaj prishjeje paska qen nj konvent
ushtarake q Berisha e kishte prfunduar me Turqin
fshehtas amerikanve. Pikrisht ktu nisin edhe
prmbysjet e mdha n krahasim me librin e Mero Bazes
Realitete shqiptaro-amerikane dhe shpalosen
Kundrealitetet shqiptaro-amerikane. Dhe kjo nuk sht
pun e nj hii si Kastriot Myftaraj.
Nj krahasim i stilit e prmbajtjes s librit t Bazes
Realitete shqiptaro-amerikane me shkrimin e Kastriotit
Historia e marrdhnieve t Berishs dhe Nanos me SHBA-n
dhe sidomos krahasimi i rrethanave kur jan botuar t dy
materialet, nxjerr n pah se i dyti sht lshuar si bajg
ngjitse pr t pshtirosur t parin. Sikur Baze t ishte
autori i vrtet dhe me pakz namuz i librit Realitete
shqiptaro-amerikane duhej t ishte zemruar m shum se
gjithkush e t kishte reaguar menjher n mnyrn e
prshtatshme. Por Baze ka heshtur sikur shkrimi i
Kastriotit nuk prbn nj prqeshje t librit t Meros. Kjo
do t thot se Baze e di se ai q ka luajtur me librin q
doli n emr t tij po luan edhe me shkrimin e botuar n
emr t Kastriotit, vese po e bn lojn n kahjen e
kundrt, me t dytin prmbys t parin. 
Mero e di m mir se gjithkush se si u konceptua, u shkrua
dhe u botua libri Realitete shqiptaro-amerikane, si u
vendos dhe u pranua autorsia e tij. Mero e di se libri
Realitete shqiptaro-amerikane u konceptua , u prgatit
dhe u shprnda si nj variant i zgjeruar shpjegues i
raportit q mbajti n parlament n vitin1997 ish-shefi i
Shrbimit Informativ Shtetror dhe ish-komandanti i
operacioneve pr zbatimin e gjendjes s jashtzakonshme,
Bashkim Gazidede. Ai raport synonte, ashtu si libri
Realitete shqiptaro-amerikane t shpjegonte pse dshtuan
shteti, pushteti, qeverisja, spiunazhi, ushtria, policia q
drejtoheshin nga Berisha, Meksi, Arbnori e pushtetar t
tjer t PD-s. 
Libri Realitete shqiptaro-amerikane kishte pr qlllim t
shpjegonte edhe m me hollsi, edhe m lirshm e m tro se
raporti i Bashkim Gazidedes, prgjegjsin q binte pr
kt dshtim mbi politikn amerikane, e cila qllimshm i
la terren t lir invazionit grek dhe ndrhyrjeve t tjera
pr t prmbysur pushtetin e Berishs n Shqipri. Libri
Realitete shqiptaro-amerikane pikrisht kto zbrthente
me fakte, me prova, me analiza. 
Prandaj ky libr pati shum jehon midis shqiptarve pasi u
botua n mijra kopje nga shtpia botuese Koha, e afrt
me PD-n, u shtyp me urgjenc n Stamboll, n gjuht shqipe
dhe angleze dhe u shprnda nn kujdesin e mekanizmave
pushtetore dhe partiake t PD-s gjithandej. Edhe
kundrshtart m t rrept t ktij libri, brenda e jasht
Shqipris, ata q bn e planifikuan invazionin grek e
rebelimin n Jug t Shqipris dhe q prfituan shum nga
qndrimet e athershme t SHBA, nuk kan guxuar t bjn
nj prgnjeshtrim serioz t ktij libri. Edhe Komisioni
parlamentar i dy Spartakve ( Braho-Ngjela) q ishte
ngarkuar t hetonte gjoja tragjedin e vitit 1997 sado q u
prpoq t shfajsonte politikn greke e amerikane nuk e
bri dot kt n mnyr bindse. Tani, n vitin 2005, bhet
nj tentativ shfajsuese shum cinike pikrisht nga
gazetat e irakt propagandistik q i prkasin krahut
politik q dikur urdhronte dhe ndihmonte publikimin e t
vrtetave q prmban libri i Mero Bazes. 
Duket Mero e ka ditur me koh se do t ndodhte kshtu,
prandaj e largoi Kastriotin prkohsisht nga gazeta e tij,
sepse prndryshe do t ishte tepr e rnd dhe e
neveritshme q shkrimi i Kastriotit pr t prmbysur
librin e Meros t botohej n gazetn e ktij. Mero Baze
duhet ta kuptoj m leht e m mir se gjithkush se jan po
ata ustallar q kan punuar pr librin e tij, t cilt
kan marr e kryer edhe porosin pr t br shkrimin q
ka dal n emr t Kastriotit. Mero e ka m leht se
vzhguesit e analistt e tjer t dalloj se shkrimi i
Kastriotit pr nga stili e konceptimi t sjell n mendje
punimet shkencore t mbushura me kronologji faktesh e
ngjarjesh t Elez Biberajt. Edhe n kt shkrim
kronologjit zn pjesn m t madhe t materialit, q
duket qart se sht vepr e prbashkt e atyre q kan
shkruar n vitin 1997 librin Realitete
shqiptaro-amerikane t Mero Bazes t tejmbushur me
renditje kronologjike pr marrdhniet shqiptaro-amerikane
dhe pr zhvillimet politike n Shqipri pas vitit 1990. 
Duket qart se para se ti vihej n tryez pr nnshkrim
Kastriotit shkrimi ka kaluar n procese t gjata prpilimi
n grupe pune, mekanizma t tr dhe sht montuar n
Institutin e Studimeve Strategjike, ku drejton Mehmet Elezi
dhe ku gatuhen strategjirat e taktikat m t plqyera pr
Berishn. N shkrim ka shum pak kastriotmu(h)tfarizm
origjinal, m pak se n do shkrim tjetr q ka dal me
emrin e Kastriotit. Sikur ekspertt pr prcaktimin e
ngjashmris s teksteve t shkruar t mos din
paraprakisht emrin e autorit t shkrimit Amerika dhe
fitorja e demokracis n Shqipri (q sht Muj Bupapa,
tutori i Kastriot Myftarajt), botuar n Sot n datat 30,
31 mars dhe 1 prill 2005 dhe t shkrimit Historia e
marrdhnieve t Berishs dhe Nanos me SHBA-n (q sht
Kastriot Myftaraj, qolja i Mujs) botuar n data 1-7 prill
2005 n Republika ata nuk kan zgjidhje tjetr vese t
thon se i ka shkruar i njjti autor. I till autor q
planifikon ksi fushate me goditje t prqndruar pr t
njjtn tem, me t njjtin synim nuk mund t jet as Muja
e as Kastrioti ve e ve, as t dy bashk, por nj
mekanizm i planifikimit t strategjis e taktiks politike
t Berishs. 

Trilllohet pr Baletn q t fshihen poshtrsit e
tradhtit nn hijen e Berishs

Pr ti dhn pak er kastriotmu(h)tfarse shkrimit n
Republika strategt e politiks s Berishs ia kan
lejuar shegertit t prpiloj ndonj paragraf n stilin e
shpifografis s tij t mparshme Nacional-islamizmi
shqiptar... ku ka br provokime t ndyra me trillme rreth
bisedave t Abdi Balets me Nexhmetin Erbakanin n Ankara 
n maj t vitit 2000, q gjoja Kastriotit ia kishin br t
ditura shrbime t spiunazhit perndimor. Por kt radh n
Republika KM rikthehet tek trillimet e tij idiote t 
bra n palolibrin Nacional-islamizmi shqiptar...
(dhjetor 2001) n nj mnyr tjetr. I l rehat shrbimet e
spiunazhit perndimor dhe pr her t par trillon se vet
Abdi Baleta i paska folur pr bisedn me Erbakanin. 
Kjo kthes n shpifografin kastriotmu(h)tfarse ka ndodhur
ngaq mekanizmat shpifologjik pdist berishian tani
duan t thon t kundrtn e disa trillimeve e shpifjeve q
kan lshuar n publik me nnshkrimin e Mero Bazes,
Kastriot Myftarajt e gazetarve t tjer. Ka shum
institute pr studime strategjike t kontrolluara nga PD-ja
q vrasin mendjen pr gjra t tilla si: Instituti i
Studimeve Strategjike i drejtuar nga Mehmet Elezi,
Akademia Diplomatike e Lisien Bashkurtit, Instituti i
Studimeve Ndrkombtare i rakipris, nj Institut studimor
i Politikave t Sigurimit Kombtar i drejtuar nga
ish-atasheu ushtarak n Ankara n kohn e Berishs, Hajro
Limaj; nj tjetr institut i ngjashm i drejtuar nga
zvendsi i Gazidedes n SHIK-un e Berishs, Bujar Rama;
nj Institut me emrin De Gasperi i drejtuar nga Fahri
Balliu, grupime t tjera t sigurimit kombtar me
gjithfar emrtimesh. Mekanizma t till prpunojn edhe
shkrime q botohen me nnshkrime gazetarsh.
Edhe ksaj radhe shpifografit tim i sht dhn leje ta
lidh provokimin me emrin tim, ndonse ishte vn re
njfar trheqjeje nga gomarllqet e bra n palolibrin
Nacional-islamizmi shqiptar, Baleta e Feraj q pr do
gj q Berishs i rndon tani faji duhej t m lihej mua.
Megjithat prsri provokimi trashanik nuk mungon kur
shpifografi im shkruan: N kohn kur bashkpunoja me
ditoren Bota Sot (Zyrik) Abdi Baleta, redaktori
prgjegjs i ksaj gazete p Tirann dhe nj nga njerzit
m afr Turqis n politikn shqiptare m ka thn se n
kohn e lufts n Shqipri, n vitin 1997 kryeministri turk
Erbakan ia ofroi ndihmn ushtarake Berishs pr t shtypur
kryengritjen n Jug, por Berisha e refuzoi. Gjithsesi kjo e
dhn duhet marr me rezerv, pasi Erbakan m tepr duhet
t ket dashur ta vej n vshtirsi lidershipin ushtarak
turk me t cilin ather qe n konflikt t hapur, ndrsa
Berisha mund ta ket refuzuar ofertn e dyshimt ose mos ta
ket br krkesn ushtarake turke.... 
Provokimi sht shum i trash. Provokuesi e prgnjeshtron
trillimin e tij sapo e ka lshuar. Pse t mbetej n
dilem provokatori Myftaraj? Pse ti fuste lexuesit n
telash me dilemn e tij kur gjithka mund ta sqaronte fare
leht? Le t shkonte t pyeste Berishn nse ka ndonj gj
t vrtet n ato q ia paska thn A. Baleta. T shkonte
t pyetste nj simpatizues t palaollqeve t tij,
ish-ambasadorin e Berishs n Ankara, Sknder Shkupin, i
cili di mjaft sekrete, sepse ka shkruar para disa vitesh n
shtyp se Berisha n Stamboll kishte br nj takim sekret
jo me udhheqsit turq, por me ish-kryeministrin grek
Micotaqis. Le t shkonte t pyeste dhe ish-atasheun
ushtarak t Berishs n Ankara, Hajro Limajn, analist si
Kastrioti. Shkupi e Limaj duhet ta din m mir si ka qen
puna puna e asaj konvents ushtarake sekrete. 
Shkupi e Limaj duhet t din edhe pr ndonj informacion q
turqit miqsisht kan tentuar ti jepnin Berishs pr
sulmin q prgatiste Greqia kundr Shqipris. Shkupi dhe
Limaj duhet t din m shum se zotri Erbakani, apo Abdi
Baleta edhe pr ndonj poshtrsi diplomatike shqiptare q
sht br kur ky informacion ra m par n dor t grekve
se t mbrrinte tek Berisha n Tiran. Mero Baze n librin
e tij n vitin 1997 ka prmendur si informacion t mirqen
se gazeta turke Zaman n ditt e rebelimit n Shqipri
shkruante se n Qipron greke ishin strvitur pjestar t
bandave q vepronin n Shqiprin e Jugut. Qysh m 28 mars
1992 gazeta antishqiptare Koha Jon n faqe t par
botonte n gjuhn shqipe dhe turke nj material gazetaresk
q ia drgonte bashkpuntori i saj n Ankara, Sknder
Drini, dhe q ishte shkruar n gazetn turke Gorta Dogu,
nn titullin Greqia prgatitet t pushtoj Shqiprin e
Jugut. 
N at artikull t gazets turke theksohej se: Plani i
sulmit sht ndar n dy etapa. Etapa e par: minoritart e
armatosur do t fillojn luftn guerrilje. Etapa e dyt:
forcat e armatosura greke do t sulmojn pr t mbrojtur
t drejtat e minoritetit. Dhe kshtu ndodhi. Grekt
prgatitn kryengritjen e armatosur n zonn e minoritetit
dhe pastaj n Shqiprin e Jugut. M 14 korrik 1993
shpalln Deklaratn Micotaqis q ishte program invazioni
dhe agresioni. M 10 prill 1994 bn provn e par me arm
n Peshkpi t Gjirokastrs ku sulmuan kazermat e 
ushtarakve, vran ushtarak shqiptar, morn si robr e
trofe lufte (pengje) ushtar e armatime. Ndrkoh vazhdonte
armatosja dhe organizimi i bandave t tyre n Shqiprin e
Jugut, lirimi i t burgosurve shqiptar nga burgjet greke
pr ti prdorur kundr Shqipris, strvitje e bandave n
Qipro e Greqi. 
Tani ka t dhna m t hollsishme se si spiunazhi grek
prdorte agjentt e tij e t kishs greke pr t 
organizuar piramidat financiare n Shqipri, shembja e t
cilave shrbeu pr invazionin grek e rebelimin jugor
shqiptar. Mero Baze n librin e vitit 1997 e ka thn tro
se pran Berishs kishte kshilltar q e nxisnin t priste
urn e Shkumbinit n Rrogozhin q Greqia ta realizonte
planin e coptimit t Shqipris dhe t aneksonte Jugun. e
saj. Kastriot m... n palolibrin e tij Nacional-islamizmi
shqiptar. Baleta e Feraj e ka qortuar Berishn se nuk
dgjoi kta kshilltar.
Zotri Hajro Limaj, si specialist i diplomacis ushtarake
n marrdhniet shqiptaro-turke i bie t parit barra t
merret me sqarimin e ktyre punve sekrete ushtarake midis
Shqipris e Turqis dhe nuk ka prse lodhet kot duke br
shkrime gazetash pr politik e diplomaci t madhe
botrore, pr Reformimin e Kombeve t Bashkuara ( shih
KJ 4 prill 2005). I prshtatet Kastriot Myftarajt t
prralis kuturu pr politika e diplomacira t fantazuara,
ndrsa Limaj i takon t mos i lshoj terrenin e tij nj
spekuluesi t till q t trilloj pr marrdhniet
ushtarake Shqipri-Turqi.

Turp e mallkim kur fyen mikun e kombit (turkun) q t
gzosh armikun (grekun)

Prej kohsh dihet se Turqia n ato rrethana me politikn
dhe veprimet e saj t vendosura paralajmruese pr Greqin
i dha Shqipris dhe pushtetit t Berishs ndihmn m
konkrete e m t muar, madje shptimtare n nj kuptim,
sepse frenoi hyrjen n Shqipri t reparteve t rregullta
t ushtris greke nn at pretekstin e shptimit t
minoritetit dhe ndikoi q n diplomacin ndrkombtare t
krijohej bindja se varianti i shprbrjes s shtetit
shqiptar, q sipas Mero Bazes po e propagandonin edhe
mediat m t rndsishme, duke prfshir CNN, nuk mund t
funksiononte pa krijuar situata t papritura pr Ballkanin.
Pra, Turqia me politikn e saj ka ndikuar q t zgjidheshin
n t mir t Shqipris dhe t vet Berishs dy nga
shtjet m t mprehta t atij asti t rnd. 
Kurse tani shkrimi i botuar n gazetn e pavarur
republikane-berishiane Republika vjen si prpjekje pr
ta kthyer t vrtetn kokposht, sikur kujdesi i Turqis
paska qen nj provokim i rnd q ka shqetsuar Greqin,
paska zemruar Amerikn, paska ln Berishn pa kurrfar
mbrojtjeje.Tani gazeta Republika bhet zdhnse e
provokatorve q duan ta paraqesin politikn e Turqis n
at koh si dshir turke pr t ndrhyr ushtarakisht n
Shqipri, por q nuk e paska pranuar Berisha. Kshtu
Myftaraj gjith gzim na e portretizon Berishn m shum si
shptimtar nga ndrhyrja ushtarake turke n vitin 1997,
ndonse kundr Shqipris po bnte agresion t mirfillt
shumplansh Greqia dhe Berisha kishte frik t shpallte
kt t vrtet e ti lshonte kushtrimin kombit t ndeshej
me agresionin nga jasht. 
Ather i rroft Berishs q paska paraplqyer e toleruar
invazionin grek pr t shprbr Shqiprin dhe qenka
trembur m shum nga propozimi turk pr ti ardhur n
ndihm Shqipris prball nj sulmi real agresiv grek.
Berisha dhe zdhnsit e tij deri tani, nj jav pas
zbulimit t br n Republika, nuk kan dhn asnj
sqarim pr kt. Kjo prforcon mendimin se Berisha vet i
porosit dhe i lejon spekulime t tilla, sepse do me do
kusht ti bj servilizma Greqis, duke i dhn dshmi se
edhe n kohn kur Greqia kishte kurdisur sulmin kundr
Shqipris e kundr tij, ai sht treguar i matur pr t
mos pranuar ndihmn e armikes s Greqis, Turqis. Edhe kjo
duhet t jet pjes e atij qndrimi t ri politik t
Berishs q Gramoz Pashko e cilson si katarsis. far
katarsisi i ndotur dhe ndots! 
Provokatort nuk din t bjn vese provokime, madje i
bjn shum t trasha e marroqe, sidomos kur me nj
provokim duan t maskojn nj tjetr, ose me nj provokim
krkojn t fshehin nj tradhti q i sht br Shqipris
pikrisht n janar t vitit 1997, pikrisht n Ankara dhe
q ka pas t bj pikrisht me agresionin grek q
prgatitej kundr Shqipris e filloi n shkurt-mars t
vitit 1997. Aq m keq kur provokime t tilla q i kurdisin
ata q kan gjra t llahtarshme pr t fshehur i ln n
dor t nj hii si Myftaraj ti formuloj pr ti vn n
gazet.

Berisha jo Myftaraj duhet t shpjegoj punn e konvents
sekrete me Turqin
 
Me Kastriot m... kurr nuk kam br biseda t asaj natyre
si pretendon ai tani. Me zotri Erbakanin jam takuar n
maj t vitit 2000. Nga Turqia jam kthyer n qershor t
vitit 2000 pas nj kurimi n Stamboll. N korrik 2000 kam
shkuar i ftuar nga turqit n Qipron veriore. Me Kastriot
m... nuk kam pasur asnj kontakt pas kthimit nga Turqia,
sepse edhe shkrimet mi drgonte nprmjet kolegve t mi,
kishte njfar shqetsimi t m dilte prpara, sepse i
dukej se pabesia e misionit t tij ishte lakuriqosur shum.

Shtabet shpifse e provokuese t Berishs kan br gaf t
madhe q ia kan ln Kastriot Myftarajt ta hidhte n
publik trillimin pr at sekretin e refuzimit nga Berisha
t ndihms ushtarake turke ne kohn e invazionit grek m
1997, t ciln gjoja ma paska zbuluar Erbakani mua pas tre
vitesh. Nuk fshihet dot kshtu as neglizhenca e Berishs
pr t vlersuar si duhej e n koh informacionet q i
vinin n dit rreziku pr Shqiprin, as puna e keqe e
diplomatve civil e ushtarak t Berishs n Ankara n at
koh, midis t cilve kishte sigurimsa t vjetr e t rinj.
As grekt nuk e han rrenn se kto sekrete i paska zbuluar
Erbakani dhe nuk i kan kapur menjher agjentt e
diplomatt grek n Turqi. N vend q edhe kt marrzi ta
linin n dor t Kastriot m... strategt e dizinformimit
berishian m mir t kishin vn n pun ish-ambasadorin e
Berishs n Ankara, Sknder Shkupin dhe ish-diplomatin
ushtarak t Berishs po n Ankara, Hajro Limaj, t bnin
nj zbulim me shpjegime m serioze. 
Se si ka qen ajo puna q Turqia donte ti vinte n ndihm
Shqipris dhe Berishs t krcnuar nga agresioni e
invazioni grek n fillim t vitit 1997 i mbetet Berishs ta
sqaroj prfundimisht tani q Kastriot Myftaraj ka
akuzuar Saliun se duke pranuar t bhej vasal i Turqis,
si Gjon Kastrioti n kohn e Sulltan Muradit, nxiti
demont e Greqis t prgatisnin invazionin ushtarak t
vitit 1997 dhe e la Shqiprin pa mbshtetjen e domosdoshme
amerikane. Nse Berisha do t hesht edhe n kt rast jep
provn e fundit se sht ai q ka porositur provokimin
Myftaraj n Republika t datave 1-7 prill 2005.

Demyslimanizimi kastriotmyftars, metamorfoz politike
shmtaraqe e Berishs

N kohn e ngjarjeve n Jug t Shqipris n pranvern e
vitit 1997, n Turqi ishte n fuqi nj qeveri koalicioni e
kryesuar nga kryetari i Partis Islamike Refah
(Mirqenia), zotri Nexhmetin Erbakan dhe ministre e
jashtme ish-kryeministrja dhe kryetare e nj partie laike,
 zonja Tansu iller. Miq m t mdhej t Sali Berishs n
Turqi jan njohur ish-kryeministrat dhe ish-presidentt
Turgut Ozal dhe Sulejman Demirel, politikan e partiak
laik, jo islamikt Erbakan, Erdoan, Gyl, Kutan etj.
Deklaratat m t forta n mbshtetje t Shqipris i kan
br pikrisht pushtetart e lart laik turq, sepse ashtu
jan zhvilluar ngjarjet. Por edhe tani q Turqin e udhheq
partia islamike e moderuar e kryesuar nga zotri Erdoan
politika miqsore e Turqis ndaj Shqipris vazhdon t jet
e njjt. Kryeministrin e Turqis, zotri Erdoan, nuk e ka
penguar feja e ndryshme me homologun e tij shqiptar,
ortodoksin Fatos Nano, pr t ndrtuar marrdhnie shum t
mira zyrtare dhe personale. 
Kurse Sali Berishn duket e ka penguar dhe e pengon shum
fakti q kryeministr n Turqi sht kryetari i nj partie
islamike . Prandaj krijon gjithfar sherresh politike e 
protokollare pr ta shprehur inatin e tij dhe pr t dhn
prova n Perndim e n Greqi se myslimani Berisha ka
hequr dor nga infantilizmi i tij politik q e kishte
shtyr t afrohej shum me Turqin dhe sht br
politikan modern perndimor me folozofi politike t
krishter si predikon Nikoll Lesi. Provokimi
kastriotmu(h)tfars pr daljen e sekretit berishian gjat
nj bisede Baleta-Erbakan sht edhe shprehje e shmtuar e
inatit paranojak dhe t intrigimit katundare t Sali
Berishs ndaj kryeministrit t Turqis, Erdoan pse ky nuk
zbatoi protokollin tropojan-berishian gjat vizit s tij
t paradokohshme n Shqipri.
Pr t mbshtetur kto shije e prirje berishiane
propagandistt pdist t tij ka vite q prpiqen t
prhapin rrena se Saliun drejt vendeve islamike e kishte
shtyr nj kshilltar i keq dhe i mbrapsht si Abdi Baleta.
Kshtu ka prrallisur Kastriot m... n palolibrin
Nacional-islamizmi shqiptar. Kurse tani i njjti rrenacak
i shton nj prmas ndrkombtare komplotit pr t
implikuar Berishn n veprimtari politike n kuadr t
Konferencs s vendeve islamike. Sipas ktij rrenacaku
Berishn e paskan marr m qaf udhheqsit turq q e
bindn ta antarsonte Shqiprin n kt konferenc. N t
vrtet turqit asnjher nuk kan treguar entuziazm t
veant pr punn e ksaj konference dhe dikur drejtues t
PD-s, q sot Berisha i ka fort pr zemr, sulmonin Saliun
duke theksuar se edhe Turqia e kishte kshilluar t mos
nxitonte pr t hyr n kt konferenc, por Saliu kishte
dalldisur pas islamizmit. Tani q Saliu ka dalldisur pas
katolicizmit prpiqet q gjrat ti paraqes kokposht me
an t propagandistve t tij t pacip. 

Kokmushkat e trillimit krkojn koka turku pr
antipolitikn berishiane

Berisha tani me kokfortsi mundohet t kthej kokposht
edhe shum gjra t tjera n politikn e tij. Berisha po
bn pikrisht at q Bashkim Kopliku n nj analiz pr
paturpsin e kthimit e t pranimit t Pashkos me shok n
PD e ka quajtur lpirje e glboqeve nga t dyja palt.
Tani Berisha pasi ka kthyer kokposht qndrimet e tij edhe
pr komplotet greke t vitit 1994-97, pasi ka lpir ato q
ka lshuar kundr gjeneralve t andartve grek, q i merr
n shtabin e tij politik n krye t PD-s, pasi sht br
mik i ngusht me Nikolas Geixhin, nxit hyzmeqart e tij
propagandistik t fshijn t vjellat e propagands
berishiane kundr amerikanve dhe tu lpihet atyre dhe
perndimorve t tjer q ta sjellin edhe nj her n
pushtet.
Prishjen e marrdhnieve t Berishs me SHBA strategt
politik dhe kokmushkat e trillimit n shrbim t Saliut
tani duan ta lidhin me nj afrim ushtarak t Berishs me
Turqin, q gjoja paska nervozuar jo vertm grekt, por
edhe amerikant. Kurse, dihet q amerikant Turqin e kan
nj partner t muar politik e sidomos ushtarak n Aleancn
e Atlantikut dhe nuk kishte asnj motiv q t bheshin 
xheloz, edhe sikur Shqipria me Turqin t bnte
marrveshjet m t ngushta. Prkundrazi ka shum fakte q
dshmojn se amerikant pas ngjarjeve t vitit 1997 n
Shqipri kan inkurajuar nj prani sa m t ndjeshme turke
n Shqipri pr t rimkmbur ushtarakisht kt vend, duke
shkaktuar edhe xhelozira greke.
Sipas shkrimit t botuar n Republika Berisha paska
filluar ta zemronte Amerikn sapo erdhi n pushtet. N
vend q t zbatonte porosin amerikane pr t qen i
kujdesshm n trajtimin e marrdhnieve me Greqin, Berisha
paska pas rn n nj kurth t Turqis, e cila n kuadr t
politiks s saj pr tu br qendr e gravitetit politik e
ushtarak n zonn nga Ballkani n Kaukaz dhe t ngritjes s
 harkshigjets islamike n Ballkan e kishte joshur
Berishn qysh n qershor t vitit 1992 t bnte me Turqin
nj konvent sekrete ushtarake q e kan nnshkruar vet
kryetart e shteteve. Nuk thuhet qart se ku e kur
saktsisht u nnshkrua ky dokument q pr m tepr
emrtohet gabimisht konvent, fjal krejt e
paprshtatshme pr ksi marrveshjesh. N gjuhn
profesionale t t drejts ndrkombtare mbi traktatet n
raste t tilla vlejn termat Traktat miqsie e ndihme
reciproke. 
Njohsi dhe shpallsi i sekreteve t Berishs, Kastriot
m... ngulmon se termat e ksaj marrveshje mbetn sekret
dhe nuk jan sqaruar kurr. Por, ama, Kastriot m... me
nuhatjen e tij proverbiale t qenit t kufirit n politikn
e fsheht paska arritur t kuptoj se fjala ka qen pr 
marrveshje politike me angazhime ushtarake, pra jo pr
konvent. Nuhatsi i madh paska msuar se Berisha ishte
marr vesh me turqit q n rast se njeri nga dy vendet
(Shqipria e Turqia) sulmohej nga nj vend i tret, ather
ky mund t krkonte ndihmn e aleatit (shqiptari t turkut
dhe turku t shqiptarit). Kur bhen marrveshje ndihme kjo
sht dispozita m e rndomt. 
Por nuhatsi Kastriot ka msuar edhe sekretin se edhe n
rastin kur n njrin nga dy vendet (Turqi ose Shqipri)
plaste n ndonj konflikt i brendshm i armatosur, bhej
kryengritje me nxitje t jashtme pr t rrzuar qeverin,
ather pala tjetr i vinte n ndihm me ushtri pr t
shtypur kryengritjen. Ky zbulim duhet pr t mbshtetur n
nj dokument sekretin q Erbakani i paska zbuluar Abdi
Balets se Turqia i ofroi Berishs ndihm ushtarake n
vitin 1997 gjat konfliktit t armatosur me rebelt e
Jugut, por Berisha e refuzoi. Me nj fjal Berisha edhe
paska pas br marrveshje sekrete me turqit q kta ti
vinin n ndihm n rast se do t kishte tentativ pr ta
rrzuar me arm nga pushteti, edhe kur ky rast u paraqit
paska refuzuar t zbatoj marrveshjen. Pra paska br dy
her poshtrsi ndaj Shqipris se edhe ia ka sjell belan
n der (sipas Myftarajt) se nxiti grekt t bjn
agresionin, edhe la shqiptart n balt, sepse pr t mos u
prishur qejfin grekve kur e sulmuan tradhtoi marrveshjen
q kishte br me turqit. Nse Berisha nuk i sqaron kto
pun le ta mbaj me shndet turpin e mallkimin q paska
futur Shqiprin e shqiptart n ksi ngatrresash. Nse ka
br vrtet palaollqe t tilla politike, ather si ka
sy e faqe t pretendoj t drejtn morale pr t lypur e
marr edhe nj her votat e shqiptarve, q t vij edhe
nj her n pushtet. Me ksi amoralitetesh politike krkon
Berisha t bhet prsri beniamin amerikan?! Pr ksi
amoralitetesh politike Berisha po ngarkon kokmushkat e
trillimit me barrn q t bjn kok turku t
antipolitiks s tij pikrisht politikn turke q sht m
dashamirsja ndaj kombit shqiptar.

Pashko apo grekt po ia falin Berishs keqtrajtimin e
minoritetit grek

Sipas Kastriot m... nuk mund t ishte keqtrajtimi i
minoritetit grek nga Berisha q t zemronte aq shum
Greqin sa t kurdiste ngjarjet e vitit 1997, por ka qen
ajo marrveshja ushtarake me Tuqin. 
Kastrioti e justifikon zemrimin grek duke theksuar
:Konventa ushtarake shqiptaro-turke nuk mund t
prceptohej ndryshe n Athin ve si nj aleanc
turko-shqiptare kundr Greqis. Pse duhej ta koncpetonin
kshtu grekt, edhe n rast se Berisha e kishte br at
marrveshje? Kt mund ta din vetm grekt dhe Kastrioti,
i cili e lidh shqetsimin e Greqis m shum me faktin se
Berisha ishte mysliman. Kastrioti e justifikon edhe m
zemrimin grek pr shkak se gjendja n Ballkan ishte e
tensionuar, ngaq Shqipria hyri n Konferencn Islamike
dhe kshtu po bhej rrethimi mysliman turko-shqiptar i
Greqis.Pr m tepr Kastrioti e qorton Berishn se
marrveshja ushtarake me Turqin Shqipris jo vetm nuk i
sillte asnj dobi se Turqia nuk do ndihmonte Shqiprin,
por i sillte dm, pasi i siguronte avantazh t madh 
propagandistik Greqis. 
Dhe m e keqja, sipas Kastriot m...., ishte se :
...konventa ushtarake shqiptaro-turke qe goditje pr
politikn amerikane t paralajmrimit t Serbis pr t mos
uar luftn n Kosov (vija e kuqe). Nga ky moment, sipas
KM, amerikant paskan filluar ta shihnin me dyshim Berishn
dhe kan siguruar Greqin se Berisha nuk do t qndronte
gjat n pushtet. Madje Berisha n fushatn zgjedhore n
korrik 1992 nuk u prfshi, sepse nuk e paskan lejuar
amerikant. 
E keqja tjetr paska qen se pr kto faje t Berishs
Greqia iu kthye miqsis me Partin Socialiste. Kt
gjendje e paskan shfrytzuar PASOK-u grek e PS e Nanos n
Shqipri. Nj pjes e mir e shkrimit m 3 prill i
kushtohet vizits s Nanos n Greqi dhe deklarats q ai
lshoi me Andreas Papandreun. Edhe nj her prsriten
shkel e shko ato kritikat e fryra q i bnte shtypi i
PD-s ather ksaj deklarate, e cila prmban shum m pak
rreziqe pr Shqiprin se ata q prmbajn pazaret e bra
nga pushteti i Berishs dhe i Meksit me Greqin. Incidentet
e rnda q kan ndodhur n vitet 1992-94 midis Greqis e
Shqipris, n kohn kur n Shqipri qverisnin Berisha e
Meksi, ndrsa n Greqi Micotaqisi n shkrimin e 
Republiks i faturohen vetm marrveshjes Nano-Papandreu
dhe marrveshjes s Berishs me Turqin, jo politiks s
mbrapsht q bnin Berisha e Meksi n marrdhniet me
grekt.		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/KDuplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo: 

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo: 

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

================================================================== 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/shqiperia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Olsi | 15 Apr 09:46 2005
Picon

RIMEKEMBJA 12/ 04/ 2005 [ ii ]


Kokmushkat e trillimit berishian rehabilitojn famkeqen
Deklarat Micotaqis

N shkrimin e botuar n Republika bhet edhe poshtrsia e
madhe se prligjet dhe vlersohet pozitivisht platforma m
antishqiptare e politiks dhe e diplomacis greke, e njohur
si famkeqja Deklarata Micotaqis e 14 korrikut 1993. 
Ja si sht shkruar n artikullin e nnshkruar nga Katriot
m... :N kt kontekst ( t zhvillimeve ndrkombtare pr
Bosnje Hercegovinn) deklarata Micotaqis dukej si nj
tentativ serioze pr t sjell n tryezat e diplomacis
ndrkombtare dhe Shqiprin si nj rast t ri konflikti
etnik ballkanas. Pasi prmend at denoncimin ngordhalaq q
i bri Berisha Deklarats Micotaqis m 15 korrik1993,
Kastriot m... shprthen me qortime grekofile : far
llogariste Berisha kur e shkallzoi krizn me Greqin?
Mbshtetjen amerikane?. Amerikant i patn krkuar me
vendosmri q t prmbahej? Ather del se Berisha kishte
llogaritur mbshtetjen turke. 
Kshtu operon gjithnj me rregullin e treshit n politik
propagandisti berishian. N pamje t par mund t duket
sikur Kastriot m... vetm po rishpalos dalldin e tij t
njohur pr t mbshtetur tezat greke q i ka rreshtuar qysh
n palolibrin Nacional-islamizmi shqiptar. Por po ta
shikojm m nga afr kt shtje dallohet qart se
Kastrioti shkruan tani ashtu si do Pashko, i cili gjithnj
ka dashur q PD e Berisha t jen t nnshtruar plotsisht
n do hap t br e do fjal t thn para Greqis. Ashtu
si ka shkruar Kastrioti n fjalin e siprcituar Berishs
tani mund ti flas vetm Gramoz Pashko, se ky e ka fituar
tani t drejtn morale dhe autoritetin tia heq fort
vesht Berishs q nuk i ka dgjuar me koh kshillat e
Gramozit. Prandaj dhe Berisha e sheh veten t detyruar tani
t lejoj e t kaprdij qortime kastriotmyftarse pr ti
dhn provn Gramozit e Greqis se e ka msuar msimin dhe
e ka br t plot kthesn politike nga Turqia tek Greqia. 
Berisha trthorazi, duke lejuar e kaprdir qortimet
kastriotmu(h)tfarse. do tu jap knaqsi Pashkos dhe
Geixhit, sepse dihet q arkitekti kryesor i Deklarats
Micotaqis ka qen Nikolas Geixhi. Prandaj Berisha dhe
shtabet e tij lejojn q n shkrimin e botuar n emr t KM
t ket kritik pr ato qndrime t Berishs q nuk i kan
plqyer Greqis dhe ta ngushtoj gabimin e Berishs vetn
tek marrveshja q paska br me Turqin n qershor 1992.
N shkrimin e Kastriot m... jan rershtuar dhe disa qortime
pr Nanon se duke br deklaratn e prbashkt me
Papandreun, ku krkohej q SHBA t qndronin larg nga
Ballkani pasi ballkanasit duhet ti zgjidhin vet problemet
e tyre, i solli nj armiqsi tjetr amerikane Shqipris.
Vijojn edhe ca rrotullime fjalsh q nuk ia vlen ti
komentosh pr politikn greke, pr zhvillimet n Ballkan
etj.etj.
Prishja prfundimtare e Berishs me SHBA, sipas Kastriotit,
qenka e lidhur me krizn e dyt greko-shqiptare q u
shkaktua nga akti terrorist grek i 10 prillit 1994 n
kazermat ushtarake t Peshkpis. Edhe nj her Kastriot
... bhet avokat i politiks amerikane q kshillonte
Berishn q edhe n kt rast t ruante gjakftohtsin se
nuk do t ndodhte e keqja e madhe ku i shkonte mendja
Berishs, sulm masiv ushtarak grek. Prsri Kastriot m...
zbulon dorn e djallit q ai sheh kudo n punt e
Shqipris, ngacmimet turke.: Por Berisha duke pasur
mbshtetjen turke vendosi t adoptonte linjn e ashpr me
Greqin. Pak dit pas incidentit Berisha bri nj vizit
spektakolare dhe sfiduese n Turqi, ku atij iu konfirmua
mbshtetja turke pr Shqiprin n rast se ky vend do t
prfshihej n nj konflikt. Sipas Kastriot m... Greqin m
shum se arrestimi i pes grekve e zemroi fakti q kjo
gj ndodhi pas nj vizite t Berishs n Turqi. Kshtu,
sipas Kastriotit nuk ishte Deklarata Micotaqis q
krijonte rrezik pr Shqiprin e q sillte armiqsi n
marrdhniet shqiptaro-greke, por ishte konventa sekrete
ushtarake q kishte br Berisha me Turqin. Ky sht dhe
mesazhi q duket se ka dshir t proj n publik Berisha
tani q duhet t ndjek politikn e Pashkos e t Geixhit.

Goditet proturku i djeshm (Berisha), t duket i humbur,
proturku i sotm (Nano)

Sipas Kastriot m... (por edhe sipas Bazes n vitin 1997)
Amerika gjoja vendosi t bhej e vetmja fuqi arbitrimi
midis grekve e shqiptarve q t mos i hapej ndonj bela e
madhe n Ballkan. Prsri qortohet Berisha se deshi ti
shiste mend t drguarit amerikan Shifter dhe i prishi
shum pun vetes. Prsri n tekstin e shkrimit rreshtohen
paragraf me prdredhje llafesh t kota. Prsri ngrihen re
pluhuri antiberishian pr zhvillimet para disa viteve q
t mbulohen manovrat e shmtuara berishiane sot pr t
knaqur Greqin, grekofilt e grekoservilt n Shqipri dhe
pr ti uar mesazhe Ameriks se Berisha po lpin me zell
gjithka ka pshtyr n t kaluarn, se Berisha nuk qenka
m proturk dhe se e keqja vjen nga nj proturk i sotm
shqiptar, Fatos Nano.
Strategt e Berishs n institute studimore dhe jo vetm
nj trillues i akrdisur si Kastriot m... i kan hedhur
rrmujshm e ngatrrueshm n faqet e Republiks gjith
kto gjepura pr t mbshtetur katarsisin e ndotur e
ndots t Berishs n kt faz t politiks s tij
dshtake. Kta duan t krijoj prshtypjen se Berisha e
psoi keq ngaq me t u zemrua Amerika pr shkak se u lidh
ngusht me Turqin dhe zemroi Greqin e Serbin. Nnteksti
i ktyre mesazheve sht se edhe Nano do ta psoj keq se
sht lidhur m shum me Turqin e Italin se me Greqin e
Serbin dhe kshtu zemrimi do t bjer mbi Nanon e
simpatit amerikane do t anojn srish nga Berisha, se
kshtu do Greqia dhe lobi grek i Ameriks , i cili beniamin
ka Pashkon. Kt marifet kan gjetur strategt e politiks
s oroditur berishiane pr tu thn shqiptarve t
besojn se fitorja do t jet n ann e Berishs dhe duhet
t mbshteten tek ky. Strategt berishian kan zgjedhur
rrugn m tuafe t prhapjes s ides se nuk bn n asnj
mnyr t zemrohen Greqia e Serbia se pastaj zemrohet
Amerika.
Berisha me fakte dhe veprime t shumta sht shfaqur
haptazi si politikan shqiptar m i dgjueshm ndaj Greqis
se Nano dhe jo rrall m progrek se Nano. Tani ai ka
thirrur pran tij nj politikan si Pashko q pa dyshim
sht m i plqyer n Greqi se Nano dhe ka lidhje m t
forta e m t qndrueshme me lobin grek e vorioepirott
n SHBA se Nano. Berisha ka marr pran dhe nj politikan
si Imami q ka treguar gjat 12 viteve gatishmrin m t
madhe pr t bashkpunuar me politikat serbe e greke. Si
Imami jan dhe Zogaj e Ngjela q plotsojn rrethin e
ngusht t politikanve m me ndikim pran Berishs. N
mjediset e tjera kshillimore e studimore q i shrbejn
politiks s Berishs bien n sy element me prirje t
theksuara islamofobike e katolikocentriste. Esht e
vshtir tani t bsh dallim t qart midis vijs politike
t PD-s t PDK-s s Nikoll Lesit. 
Pr shkak t ktij kompleksi arsyesh vrehet se n
propagandn pdiste-berishiste mbizotrojn prirjet dhe
elementt q mundohen t fusin pa pushin spica q t
prishen sa m shum marrdhniet shqiptaro-turke. Pr kt
qllim goditet edhe politika e Fatos Nanos, q n kt
drejtim ka br shum m tepr veprime pozitive se gjith
kryeministrat shqiptar para tij, qysh nga shpallja e
pavarsis, nga koha e Zogut, pr t ndihmuar n ruajtjen e
nj niveli sa m t knaqshm n marrdhniet
shqiptaro-turke. 
Prandaj, vihen shpifs t pafytyr q t nnshkruajn
artikuj provokues antishqiptar pr marrveshje t fshehta
ushtarake q paska pas br Berisha me turqit, ndrsa vet
Berisha hesht. Prandaj ata q prpunojn strategjit e
taktikat politike t Berishs kto lloj provokimesh
prpiqen ti maskojn si gjoja kujdes pr t shptuar
Shqiprin nga zemrimi amerikan q e pagoi shtrenjt Sali
Berisha dhe drejt t cilit po e uaka srish Shqiprin
Fatos Nano. Prandaj kur analizohen tani kto episode t
marrdhnieve shqiptaro-amerikane, shqiptaro-turke e
shqiptaro-greke gjat viteve t shkuara heshtet pr librin
Realitete shqiptaro-amerikane t botuar n vitin 1997.
N prill t vitit 1997 kur strategt e Berishs analizonin
shkaqet pse SHBA braktisi Berishn akuzonin zyrtart n
Uashington : q vitet e fundit gjithnj e m shum
adoptuan si qndrim t tyre qndrimet deri para pak vitesh
jozyrtare t njerzve me influenc t lobit grek n
Shtpin e Bardh, n krye t CIA-s, apo t Departamentit
t Shtetit ( Realitete shqiptaro-amerikane fq, 7). Tani
kt shkak duan ta zvendsojn me zemrimin e Greqis e t
Ameriks q Berisha kishte br marrveshje sekrete me
Turqin. 
N kt libr Mero Baze ka theksuar se Berishs i kushtoi
shum fakti q gjoja n projekt kushtetutn e vitit 1994,
q u rrzua n referendumin e nntorit t atij viti, ishte
parashikuar largimi i Janullatosit nga kreu i Kishs
Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Kjo nuk sht e sakt, por
propaganda e PD-se pr t justifikuar dshtimin e Berishs
ka spekuluar shum me kt qndrim patriotik t Saliut q
e oi drejt humbjes. Tani propagandistt e Berishs nuk e
prmendin m kt sepse, Berisha nuk ka interes t
lavdrohet m se paska dashur t dbonte Janullatosin, por
ka interes t mburret se e ka pranuar Janullatosin. Prandaj
e keqja sipas berishianve dallkauk duhet krkuar vetm n
marrdhniet e Berishs me Turqin, jo me Greqin. 
Esht theksuar gjithnj nga propagandistt e Berishs se u
shfrytzua shembja e piramidave nga kundrshtart e tij pr
t prgatitur rebelimin q e rrzoi Berishn. Tani dalin
fakte tronditse se piramidat jan kontrolluar nga grekt.
M par jan br vlersime se edhe UDB-ja serbe ka pas
dor n ngritjen e piramidave q uan n katrahurn
shqiptare t vitit 1997.

Edhe europianizmi antiamerikan i Berishs, paska qen 
komplot turk

Por ajo q bn edhe m shum prshtypje sht vlersimi i
dhn n librin e Bazes se: Kriza nuk filloi aq shum pr
shkak t ndonj ndikimi t madh grek n Uashington, sesa
pr faktin q Berisha u mbrojt me teza europiane prball
nj politike nnvleftsuese dhe n disa raste fyese, pr
vet shqiptart.... Berishiant duan tani ta prmbysin
kt konstatim t sakt duke sajuar historin e
marrveshjes sekrete me Turqin .
N librin e Meros sht theksuar se amerikant u zemruan
...q konflikti shqiptaro grek ( viti 1994) u mbyll nga
vet grekt dhe shqiptart, t cilt u morn vesh me njri
tjetrin, pa pasur nevoj pr ndrmjets, si merren vesh
zakonisht gjith ballkanasit, si pr luft ashtu dhe pr
paqe. (fq, 20, 21). Kt nuk e mohojn stratgt
berishian edhe kur kan prgatitur shkrimin e Myftarajt.
Por ksaj radhe ata hedhin pa ndonj shpjegim tezn se SHBA
q kishin shum dshira t ishin t suksesshm n nj
ndrmjetsim midis Greqis e Shqipris qen t detyruara
t zgjidhnin Athinn sepse ishin n pozit delikate edhe n
Jugosllavi. Pra SHBA jan gjithnj t justifikuara pr
gjithka kan br. Kshtu Berisha prpiqet ti marr me t
mir me shpres se mund t bhet edhe nj her beniamin
amerikan.
Sipas shkruesve t artikullit t Myftarajt amerikant n
vitin 1994 u mjaftuan me prpjekjet pr ta shtyr pr m
von zgjidhjen (m mir prplasjen) n krizn
shqiptaro-greke. Ktu nis analiza e vizits s amerikanit
Shifter n Tiran pr t biseduar me Berishn pr gjyqin e
pes spiunve grek q filloi n gusht t vitit 1994. Edhe
nj her Myftaraj i vrsulet Berishs se gaboi rnd q nuk
pranoi sugjerimin e Shifterit pr lirimin e grekve me
arsyetimin se presidenti nuk mund t ndrhynte n pushtetin
e pavarur gjyqsor. Myftaraj ia l kt faj Berishs 
meqense vinte nga nj parti komuniste staliniste. Por e
shfajson me turkofobi edhe n kt rast Berishn se duke
pasur dhe inkurajimin turk kishte filluar afrimin me
Europn. E uditshme Turqia nxit aleatin e saj shqiptar
t afrohet me Europn kur dihet se Turqia vet aleancn m
t muar e ka me Amerikn! 
Kurse n librin e Mero Bazes sht nj kapitull i tr q
titullohet Kriza shqiptaro-greke ndan SHBA-n nga Europa,
pra jo marrveshja shqiptaro-turke. Baze shpjegon se
krkesa e Shifterit pr lirimin e pes spiunve grek ishte
rezultat i presionit t lobit grek n SHBA (fq,30) dhe se
 Berisha e cilsoi staliniste krkesn e Shifterit dhe
Shifteri q dshtoi n misonin e tij u kurdis trsisht
kundr shqiptarve. Pr kt prgjegjsia politike dhe
morale duhet t bjer mbi Shifterin, sepse ishte br
avokat politiko-diplomatik i padrejtsis dhe i krimit grek
kundr shqiptarve.
N faqen 40 t librit t Mero Bazes sht prmendur nj
shkrim i gazets italiane La stampa t dats 24 mars 1997
se Berisha i kishte emruar amerikant duke refuzuar
krkesn amerikane pr baz ushtarake n ishullin e Sazanit
dhe theksohet: Burimet shqiptare n fakt nuk ngurojn ta
konfirmojn kt fakt. Baze donte t ndikonte me kto
interpretime sa m shum tek opinioni publik shqiptar q ky
t simpatizonte Berishn se me amerikant ishte prishur jo
pr pushtetin e vet, por pr krenarin kombtare. Kurse
tani propagandistt e Berishs nuk duan ta prmendin m
kt fakt, por sajojn nj tjetr, sikur amerikant u
zemruan pr marrveshjen ushtarake me Turqin. Qllimi i
tyre sht q opinioni publik t gnjehet e t mendoj se
Berisha nuk sht prishur me amerikant as pr pushtetin e
tij dhe as pr Sazanin, por pr Turqin; se Berisha po bn
nj koregjim me vend n politikn e tij duke i krkuar t
falur Greqis, pasi paska qen viktim e hileve turke
prandaj mir bn q bie n dern e hi(a)leve greke.
N librin e Bazes theksohet : SHBA nuk mund t fshehin
prgjegjsin e tyre pr shkatrrimin e ushtris shqiptare
(fq,41). Propagandistt e Berishs nuk kan qejf t flitet
m pr gjra t tilla. Pas vitit 1997 baza ushtarake e
shkatrruar e Vlors iu dha pr ta ringritur ushtris
turke, ndonse e lakmonin grekt. Kjo nuk mund t bhej pa
plqimin amerikan n kuadrin e marrdhnieve brenda NATO-s.
Grekt nga xhelozia nuk lan gur pa lvizur deri sa morn
ndrtimin e bazs ushtrako-detare n Bishtin e Palls pran
Durrsit. Kto zhvillime dshmojn se nuk mund t kishte
xhelozi amerikane pr marrdhniet e Shqipris me Turqin
n fushn ushtarake. Por tani berishiant duan t thon se
do marrdhnie ushtarake e Shqipris me Turqin sht e
dmshme pr Shqiprin. Pra, aludojn se po t vij Berisha
n pushtet duhet e mund t prishen marrdhniet e ngushta
ushtarake shqiptaro-turke q ekzistojn q pushteti
berishian-pashkoist t fitoj m shum miqsi greke dhe
simpati amerikane. Kjo natyrisht do t ishte nj dm i
madh pr Shqiprin dhe nj tradhti ndaj interesave
kombtare e miqsive tradicionale q i shrbejn m shum
Shqipris.
N librin e Mero Bazes sht shkruar se : ... kryetari i
Forumit pr Demokraci, Kurt Kola, akuzoi presidentin
Berisha se ka uar ushtar serb e boshnjka n Vlor...se
ushtart jan dgjuar t flasin serbisht. Fakte t tilla
kalohen n heshtje nga strategt e propagandistt e 
Berishs tani dhe theksi vihet tek nj refuzim i Berishs
pr t pranuar ndihmn turke n kuadr t nj marrveshje
t nnshkruar prejt tij. Edhe kjo bhet me qllime dinake.
N librin e Bazes (fq. 96) analizohet heshtja skeptike e
diplomacis amerikane pr marrveshjen e 9 marsit 1997 n
Shqipri q krijoi qeverin e pajtimit kombtar, pra
shnoi rrzimin e Berishs. Pastaj vjen konstatimi se
protestat nuk u ndaln. Dihet se prleshja e madhe u b m
13 mars 1997. Ktyre dukurive strategt e sotm berishian
duan tu bjn bisht kur analizojn ngjarjet q lidhen me
to, sepse nuk duan t dal qart q SHBA e donin largimin e
Berishs, qoft dhe me mimin e prleshjeve t armatosura
midis shqiptarve. 
N librin e Bazes ka nj pjes t titulluar SHBA: sulm mbi
Berishn ku shtjellohet veprimtaria egrsisht antiberish
e ambasadorit amerikan n OSBE, ka ndikoi q misioni i
OSBE nn drejtimin e austriakut Vranicki t bnte haptas
lojn e komiteteve rebele t Jugut n Shqipri. Pra
politika amerikane ndshkonte rnd Berishn jo ata q
kishin marr armt n rebelim. Kjo nuk mund t ndodhte pr
shkak t nj marrveshjeje ushtarake t Berishs me Turqin
prfunduar n vitin 1992. 
N listn e politikanve q kan nnshkruar marrveshjen
famkeqe t Vlors me komitetet rebele m 28 mars 1997
kishte disa nnshkrime mrgimtarsh shqiptar n SHBA, q
uzurponin t drejtn e prfaqsimit t disa krahinave
veriore dhe t PDK si i ndjeri Zef Camaj ( njeri i UDB-s
nga Mali i Zi), Zef Mirakaj, mrgimtar i hershm politik
nga Shqipri n SHBA, i prfolur edhe si njeri i Sigurimit
t Shtetit, Angjelina Hasani, bij e nj t arratisuri
politik nga Shqipria n SHBA q m von u burgos pr vepra
penale n Shqipri. Si vihet re jan t gjith persona t
besimit katolik. Por megjithat nuk mund t thuhet se
vepruan kshtu nga inati q Berisha kishte br marrveshje
ushtarake me Turqin, sepse n vitin 1997 turiri nuhats i
Kastriot m... nuk e kishte zbuluar konventn sekrete
ushtarake t Berishs me Turqin(!). Por ama ata vinin nga
SHBA dhe dinin mir prse amerikant kishin vendosur ta
shembnin pushtetin e Berishs, qoft dhe me luft civile t
shqiptarve..

Mistifikimi kastriotmyftars i mitit t ndikmit antishqiptar
t lobit grek n SHBA  

N kapitullin Tiran-Athin-Uashington: fasada dhe
brendiaq fillon n faqen 155 t librit t Bazes ka shum
e shum vrejtje, interpretime, konstatime q Berishs do
ti interesonte tani t mos kishin figuruar kurr n letr.
Do t duhej jo nj artikull si ai i botuar n Republika,
por nj libr i trash pr t prmbysur ato, ndonse kjo
sht e pamundur t bhet. 
Ky kapitull fillon me konstatimin se kthesa n
marrdhniet shqiptaro-greke nisi n fund t vitit 1994 e
fillim t vitit 1995, kur n Greqi erdhn n pushtet PASOK
e Simitis. Ktu prputhet mendimi i Bazes me t Myftarajt,
sepse n t dy rastet bhet fjal pr qndrime t
propagandistve berishian. N fakt Simitis vazhdoi punn e
filluar nga Micotaqisi.
Shkrimi i Myftarajt n Republika sht mbyllur me
trajtimin e: ... mitit se Uashingtoni mbajti ann e
Greqis n krizn greko-shqiptare pr shkak t influencs
s lobit greko-amerikan. Edhe n fund t librit t Mero
Bazes n vitin1997 pikrisht ky problem sht trajtuar. A
nuk sht kjo prov se autort jan t njjt?! Myftaraj
prpiqet t provoj se nuk sht bash kshtu, sepse gjrat
komplikohen, pasi politika amerikane pr motive elektorale
sht e specializuar n manovra t ndrlikuara n
marrdhniet ndrkombtare. Myftaraj justifikon SHBA me
fjalin : Uashingtoni mbajti ann e Greqis n krizn
greko-shqiptare pr shkak se kjo qe mnyra e vetme pr ta
neutralizuar Greqin, q t mos zgjeronte luftn n
Shqipri n nj koh q lufta n Bosnje Hercegovin qe n
kulmin e vet. Nuk do asnj arsyetim pr t provuar se
sht nj shpjegim mjeran e sharlatan. 
Po vet Myftaraj shkruan se SHBA tregonin simpati pr
ambiciet greke pr nj zon koloniale greke n Ballkan.
Prirja e prgjithshme e shkruesve t ktij shkrimi ka qen
t futen n sa m shum hamendsime t ndrlikuara pr t
shpjeguar politikn amerikane, duke e paraqitur kt
politik si nj lmsh t ngatrruar fjal kryqesh, gj e
gjzash, enigmash e misteresh, kombinacionesh q nuk i merr
 vesh askush , duke u hedhur sa nga nj qosh i Ballkanit n
nj tjetr, nga nj qosh i bots n nj tjetr. Duket q
kemi t bjm me llafologjira t njerzve q kujtojn se
jan br studiues kalibri vetm se i prkasin ndonjrit
nga ata institutet e akademit studimore njpersonshe, ose
grupashe, q kan mbir si kpurdhat pas shiut dhe
kompozojn e mbrthejn tekste q as vet nuk i kuptojn,
mbushur me plagjiate nga artikuj e libra t huaja q i
lexojn me gryksi, i glltisin pa i prtypur mir dhe nuk
kan stomak intelektual ti tresin.  
Kurse n librin e Mero Bazes jan shpjeguar m thjesht e
m qart ndikimet e fuqishme t lobit grek n SHBA,
sidomos prania e grekve n pozita t rndsishme n
administratn e par t Klintonit pr t orientuar
politikn amerikane n drejtim t mbshtetjes s Greqis
n dm t Shqipris.
N librin e Bazes del qart se funksionari i lart
amerikan Shifter sht sjell ndaj Shqipris e Berishs si
nj ekstremist vorioepirot antishqiptar, jo si nj diplomat
q duhej t vepronte n mnyr t ekuilibrur e t mbante
parasysh parimet e drejtsis. Berisha nuk kishte t
bnte ather, nuk mund t mos mbante ato qndrime q
mbajti. E keqja sht se tani Berisha do t flak tutje at
dinjitet q ka treguar ather. Veprimtarit e
antishqiptarve t greko-amerikanve si Geixh e Nikolas
Stavru, apo ndikimet negative n administratn amerikane
nga kshilltari presidencial Stefanopulos dhe drejtori i
CIA-s Tenet nuk jan shkaktuar nga prpjekjet e Berishs
pr t ruajtur nj minimum dinjiteti t kryetarit t
shtetit shqiptar, por nga nj politik e tr e vjetr e
lobit grek n SHBA. Pr veprimtarit e mbrapshta t disa
diplomatve amerikan n Tiran q prdornin gazetn
antishqiptare KJ pr t krijuar sa m shum tension e
ngatrresa n Shqipri nuk kishte faj Berisha, as
marrveshja ushtarake me Turqin.
N faqen 177 t librit t Bazes sht fjalia : Ajo q
Tirana e quan veprimtari e lobit grek, n fakt, tingllon
paksa anakronike, por po ta shikosh n themel dhe po ta
analizosh konkretisht pr do rast shikon se ajo sht e
vetmja linj konstante kundr Berishs dhe administrats s
tij n Uashington. Ata q kan prgatitur librin e kan
tepruar n trajtimin e njanshm t ktij problemi. Kt e
bnin sepse donin t siguronin shqiptart se n SHBA
Berishn nuk e kishin marr inat, por ja q ishte ai dreq
lobi i fuqishm grek q ngatrronte punn . Pra,
prpiluesit e librit mitin e ndikimit grek n Uashington
kundr Shqipris e strzmadhojn n maksimum. Kurse
prpiluesit e shkrimit t Republiks, (q ka shum gjasa
t jen t njjtt) tani prpiqen q kt mit ta shuajn
fare, ta bjn gati t paqen dhe qndrimet e diplomacis
amerikane kundr politiks s Berishs e Shqipris n
vitin 1997 ti paraqesin thjesht si realpolitik serioze t
llojit amerikan dhe fajin tia hedhin vetm Berishs q
nuk u tregua i kujdesshm dhe i prmbajtur n marrdhniet
me Turqin. Edhe kjo bhet pr t ndihmuar Berishn, i cili
tani do ti oj lobit amerikan n SHBA mesazhin e nj
servilizmi t pshtirosur se nuk ka asnj ankim kundr tij
pr t kaluarn. Kjo shpjegon m mir pse Pashko u ngjit n
tribunn e mitingut t PD-s si bashkkryetar i ksaj
partie pran Berishs.

Berishs i duhet makiazh i ri pr Pashkon e librit t
Bazes

N faqen 177 t librit t Bazes pasi prmendet refuzimi i
Berishs pr t pritur Timoti Uirth, nnsekretar amerikan i
shtetit, vjen fjalia: Disa dit m pas n Kongresin
Amerikan, Nikolas Geixh dhe Gramoz Pashko, prkrah njri
tjetrit, organizuan nj seanc dgjimore ku Nikolas Geixh
fliste pr mungesn trsore t t drejtave t njeriut n
Shqipri, ndrsa Pashko pranonte se Shqipria kishte 400
000 grekr dhe regjimi i Berishs i shtypte egrsisht ata.
Tani Pashko sht pran Berishs, e lavdron kt se ka
br katarsis. Pra, Pashko po v n vend t drejtat e
minoritarve q ai i quante t shkelura, po i imponon
Berishs nj politik t ndryshme nga ajo q ka br
ather. Kjo erdhi pasi Berisha m par u pajtua me
Geixhin. Prandaj kritikat q i bn Myftaraj Berishs n
fakt jan prova q Berisha po ua jep Geixhit e Pashkos se
ka br ndryshim thelbsor n qndrimet e tij. Libri i
Bazes tani nga mbrojtje tingllon si akuz pr Berishn.
Fatos Nano nuk ka br t tilla mbrapshtira progreke e
antishqiptare sa Berisha e Pashko.

A i zbavit amerikant vallja kastriotmu(h)tfarse pran
varrit t hapur grek(!)

N faqen 180 t librit t Bazes sht fjalia : n pozitat
e nj nacional-komunisti q po largohej nga politika, duke
dashur t largohet s paku patriot, Alia n fakt
paralajmronte pasardhsit e tij n parti dhe presidenc se
dosjen greke do ta kishin prpara si varr t hapur, ose
kapak ose dekor, ose nj mjek pr autopsi. Berisha dhe
Meksi tentuan q kt varr ta mbulonin me dekor, por ran
brenda bashk me kurorat dhe n vitin 1997 mbi ta rndoi
dhe nj kapak i rnd. Nano e socialistt anjher nuk kan
menduar pr gj tjetr vese pr dekorin politik mbi kt
varr. Pashko me PAD kan menduar gjithnj vetm ta zgjeroj
 e thellojn kt varr q t nxej sa m shum politikan
shqiptar. Tani Berisha me ndihmn e Pashkos e t
myftarkave t propagands s tij po prpiqet t bj nj
autopsi t politiks s tij q e oi brenda atij varri n
vitin 1997 me shpres se ksaj radhe ai me Pashkon do t
fitojn tenderin pr kujdestar t varrezave t mermerta t
politiks shqiptare q po i shton ndrhyrja greke n
Shqipri. Tani Mero Baze duhet ta shoh veten m keq brenda
atij varri sepse tr faqet e librit t tij q bjn fjal
pr Nikolas Geixhin e Pashkon do ti rndojn si rras
varri mbi bishtdredhjet grekoservile q ka br n Tema
bashk me Kastriot m....
N faqen 190 t librit t Bazes sht nj fjali e till : 
M 20 (1996) qershor Berisha shkoi n Krans Montana dhe n
Forumin Botror Ekonomik akuzoi zyrtar t lart amerikan
t ndikuar nga lobi grek pr zgjedhjet n Shqipri, vetm
katr dit pasi Presidenti Klinton kishte pritur Nikollas
Gage (Geixhin) dhe i ishte premtuar zgjedhje t reja pr
Shqiprin. Ndoshta Berisha kishte planifikuar q n fund
t muajit mars 2005 t shkonte n SHBA pr t br premtime
t kundrta, pr tu treguar djal i mbar. Prandaj mund 
t ket urdhruar prpilimin e shkrimit q u botua n
Republika me aq shum kritika kundr Berishs. Kjo
vizit nuk u b n kohn e parashikuar. Po a do t bhet
dhe si do t bhet?
A do ta han vall amerikant se nuk paska qen politika
servile e Berishs ndaj Europs e Greqis q i ka zemruar
kot s koti, aq shum, me beniaminin e tyre t dikurshm
Berisha por nj marrveshje sekrete ushtarake e Berishs me
Turqin q e di vetm Kastriot m....? A do t pranojn
amerikant t hiqen sikur nuk kan pasur kurr dijeni pr
librin e Meros Realitete shqiptaro-amerikane?

9 mars 2005                        
Abdi Baleta

SI PARALAJMROHEJ INVAZIONI GREK KUNDR SHQIPRIS

( Shnim i Rimkmbjes : gazeta KJ me shnimin e
mposhtm botonte n shqip e turqisht m 28 mars 1992 nj
artikull t huazuar nga nj gazet turke mbi prgatitjet
greke pr t pushtuar Shqiprin. Po e ribotojm materalin
si plotsim informacioni lidhur me orvatjet q jan br n
gazetn Republika n datat 1-7 prill pr t shpjeguar
fatkeqsit e Shqipris me nnshkrimin e nj konvente
sekrete ushtarake shqiptaro-turke nga Sali Berisha n
vitin 1992)

M dat 25 mars na mbrriti n redaksi nj letr nga
Turqia. Na e drgonte bashkpuntori yn, shkrimtar Sknder
Drini. U gzuam sepse do t msonim dika rreth punve dhe
shndetit t tij. Por nj letr tjetr bashkngjitur t
pars na tronditi dhe na bri t mos u besonim syve.
Kishim t bnim me nj shkrim t nj autori turk botuar n
gazetn turke G-ORTA DOGU. Greqia prgatit pushtimin e
Shqipris s Jugut.
Kjo ishte esenca e shkrimit. Po botojm origjinalin n
turqisht dhe shqiprimin e tij bt nga z. Sknder Drini.
Gjat ktyre ditve do t mundohemi t intervistojm
ambasadorin grek n Tiran, rreth ktij fakti rrnqeths.
Redaksia


GREQIA PRGATITET T PUSHTOJ SHQIPRIN E JUGUT
PLANI I SULMIT SHT NDAR N DY ETAPA

-	ETAPA E PAR: MINORITART E ARMATOSUR DO T FILLOJN
LUFTN CIVILE
-	ETAPA E DYT: FORCAT E ARMATOSURA GREKE DO T SULMOJN
PR T MBROJTUR T DREJTAT E MINORITETIT.

Lvizja OMONIA

Epiri n Jug t Shqipris dhe n Veri t Greqis sht
ndar formalisht mes tyre. Duke qen se grekrit kan z
(propagand, shnim i prkthyesit) relativisht m t fort
se shqiptart, prgjithsisht pretendimet e Greqis n
lidhje me Epirin jan n rendin e dits, ndrsa shqiptarve
nuk ua var shum veshin njeri. Minoriteti grek q jeton n
Epirin e Veriut sht dika mbi 50,000 veta. Nn emrin
Lvizja Omonia ka organizuar veprimtarin e tij n nj
parti politike q mban t njjtin emr, Partia Omonia.
Greqia krkon t prdor pr t mbjellur rregullime si
minoritetin grek si dhe ortodokst shqiptar q jetojn n
rrethinat e Epirit t Veriut. Pr kt q nga fillimet e
shek. 19 veprojn rreth 50 organizata brenda dhe 70 jasht
Greqis, q jan ilegale dhe gjysm ilegale dhe zhvilloj
aktivitet nn kontrollin e Greqis.
Greqia pr t futur n dor Epirin e Veriut ka prgatitur
nj plan me dy etapa. N etapn e par, porsa t
organizohet dhe armatoset minoriteti grek do t filloj
luftn guerrile si dhe veprimet terroriste kundr
udhheqsve shqiptar. N etapn e dyt, forcat e
armatosura greke, nn pretekstin e mbrojtjes s t drejtave
t minoritetit grek q jeton n rajon, do t pushtojn
Shqiprin e Jugut dhe nse do ta kthenin n favorin e vet
situatn politike, aneksimi i Epirit t Veriut do t ishte
fakt i kryer. Planet e Greqis pr organizimin e
prforcimin e partizanve t vet nuk kan marr fund. Pr
etapn e dyt pret ardhjen e rastit t prshtatshm.
N mbledhjen e 2 shkurtit Parlamenti Shqiptar duke br
ndryshime n ligjin pr zgjedhjet mori nj vendim
kundrshtues n lidhje me pakicat etnike n vend, pr
votimet e prgjithshme t 22 marsit. Vendimi i Parlamentit
Shqiptar u quajt nga Greqia nj paradoks antidemokratik n
kundrshtim me parimet e KSBE q nuk ndihmon n afrimin me
Europn dhe pr motivin n fjal si dhe pr vendimet e
udhheqsve t Tirans protestoi KSBE dhe n Kshillin e
Europs. Greqia nuk heq dor nga shpresat e veta,
megjithse n kt periudh ndihet e shqetsuar shum nga
krkesat pr pavarsi t minoritetit q ka n shtetin e
vet. 

Koha Jon, 28 mars 1992


PER NJ NNSHKRIM...! 


A ka shqetsime midis komuniteteve fetare n vendin ton?
Nse ka, kush i ka krijuar e kush i krijon kto shqetsime?

N mjediset e jets njerzore, ku jan t pranishme shum
komunitete fetare, sht domosdoshmri jetike bashkjetesa
paqsore. Populli shqiptar shquhet midis popujve t tjer
pr mirkuptim ndrmjet banorve me besim fetar t
ndryshm. sht bindse se merita m e madhe sht e
komunitetit t fes Islame, sepse ajo prfshin rreth 80% t
popullsis shqiptare, sht mazhoranc. Kjo bashkjetes
kurr nuk sht vendosur me baz firmat njerzore. N
Kuranin e Madhruar thuhet:
1.	Nuk ka dhun n fe ... (Kuran, 2/256, f. 71);
2.	Ju mos i shani zotat, t cilve u luten t tjert ...
(Kuran, 6/175);
3.	Mos i rnoni manastiret, kishat, havrat e xhamit ...
(Kuran, 22/40).
Sa u prmendn m sipr jan urdhr i Allahut e nuk ka
nevoj pr firm njeriu, kushdo qoft ai. Muslimani sht i
detyruar t respektoj t drejtat e t gjithve, t
respektoj objektet e kultit dhe t bashkjetoj paqsisht
me t gjith. Bashksia Islame ka qen zbatuese besnike e
ktyre porosive.
Kto dit, nn kujdesin e Kryetarit t Kshillit t
Ministrave, z. Fatos Nano, u nnshkrua nj aktmarrveshje
midis kryetarve t tri feve: Islame, Ortodokse e Katolike.
Q t nnshkruash pr nj problem do t thot se ka
shqetsime ose priten t tilla. Komuniteti Musliman kurr
nuk ka krijuar shqetsime, kurr nuk ka nisur konfrontime,
grindje e trazira. T tilla mosmarrveshje kan partit n
vendin ton. Prandaj her pas here mblidhen, harrojn
kan br, betohen, nnshkruajn e pa u thar akoma boja
e nnshkrimit fillojn sharjet, fyerjet e betimet se n
litar do ti kalojn ata me t cilt para pak ditsh
shtrnguan duart e nnshkruan. Mos vall t tilla situata
krkojn t krijojn politikant edhe midis komuniteteve
fetare?! Politikant jan msuar t ngatrrojn me t
njjtin faj edhe qengjin q del t kullos n livadh edhe
ujkun q krkon t haj qengjin e pafajshm. Prandaj nuk u
duhet besuar atyre edhe kur betohenpr sinqeritet.
Marrveshja u nnshkrua. Thon u b mir. Tani gjithka do
t jet n rregull. Kryeministri e ka parasysh se ky
nnshkrim hidhet mbi nj mal padrejtsish t bra nn hijen
e tij kundrejt Komunitetit Musliman e fes Islame:
1.	N vendin ton veprojn rreth 123 shoqata e sekte fetare
kristiane dhe vetm 14 shoqata islame. Ka patur m shum,
por jan przn me pretekste absurde, jo bindse pr
popullsin islame. Rreth 80% e popullsis s vendit ton
sht e fes Islame, pra duhet t jet e kundrta. A mbi
kt baz pabarazie nnshkruhet?!
2.	Sikur t ndodh nj vrasje n SHBA, Afganistan, Japoni,
Spanj, Argjentin e vrassi mund t ket emr musliman,
Blusht do t shkruajn pr terrorizmin islamik, kur feja
Islame urdhron paqe e siguri pr popujt. ǒka br kreu
ortodoks me kta ortodoks?! A ka vend pr firmn? N t
kundrt, nuk ka asnj shkrim fillestar ku muslimant t
quajn krime t krishterimit vrasjet q bjn adoleshentt
n SHBA, kur pr festn e Shn Valentinit vendosin t
vetriten dhjetra t krishter n SHBA, Japoni e gjetk
etj.etj. 
3.	N Shqipri Janullatosi ka heshtur kur kishtart
ortodoks kan detyruar me uri e varfri shqiptart t
ndrrojn fe e kombsi? A ka vler firma, kur akoma pa u
thar boja e nnshkrimit priftrinj e grek vijn n
qytetet tona, dhunojn t rinjt shqiptar dhe kthehen t
qet n Greqi? Kryeministri duhet ta dij se kush e ka
lshuar kaq posht popullin ton, kush e ka br kaq t
varfr, sat poshtrohet tej kafshris pr 50 euro. Po
pas krimit, pse nuk u krkohet t japin llogari n vendin
ton, por largohen t qet? ǒdnim mori pedofili para nj
viti? 
4.	A do t lejohet dhe m tutje nga kre i kishs katolike
t shkruhet pr figurat tona m t spikatura, pr ti
turpruar ato vetm pse jan musliman, si bn me traktet
dhe artikujt e shprndara n Shkodr, Kosov e Veri t
vendit ton, ku Sami Frashri, patrioti atdhetari, ideatori
i Rilindjes son Kombtare, fyhet si pederast?! Kto turpe
jan br nn hijen e ktyre krerve, ndoshta edhe kan
buzqeshur. A thua do t ndalen, apo nnshkrimi sht vetm
pr kta katr persona si individ? 
5.	A do t mund Janullatosi t ndal penn e Blushit e t
Tupes q fyejn fen islame pr terrorizm, pr
prapambjetje pse nuk lejohet zhveshja e gruas deri n nudo,
pse nuk lejohen pijet e droga, heqja e shamis deri n
prostitucion, burime kto t shumics s vuajtjeve,
vrasjeve e aksidenteve n vendin ton!
6.	 A do t vazhdojn ata t quajn terrorizm luftn e
atyre heronjve q mbrojn lirin dhe pasurin e tyre? Me
siguri, pr kta, edhe Qemal Stafa e Nazmi Rushiti, Vasil
Lai e Vojo Kushi, duhet t ken qen terorist! Kamikazt
japonez t Lufts s Dyt Botrore n vendet e tyre quhen
heronj, e si t till respektohen. Kamikazt as n Japoni e
as n Palestin nuk vriten pr fe, por pr atdhe. Feja
Islame e ndalon kategorisht vetvrasjen. Po pse kto i
quajn krime islame, duke haruar se tek rrnjt e tyre
burojn.
A nuk e prish trajtimin si t barabarta t feve kmbana e
vendosur n mes t Tirans nga Rexhep Meidani, ndrtimi i
katedrales dhe i kishs ortodokse si iu desh qejfi, ndrsa
xhamia e namazgjahut sa vjen e ngushtohet! A duhet firm
pr kt?
Askush nga muslimant nuk ka trokitur n dyert e t
krishterve pr t fyer fen e tyre dhe pr tu br
thirrje ta braktisin at. Kjo nuk ka ndodhur. Jan t
krishtert, dshmitart e Jehovait, protestant e
evangjelist, ata q nuk kan ln der muslimani pa i
futur posht libra, ftesa e thirrje deri edhe fyrje pr
figurat tona fetare. Ishin ata q solln litarin pr tu
vetvarur fmijt e vegjl e vajzat e reja. Ishte italiani
Marko ai q mbante ligjrata se babi mund t shkoj me t
bijn se sht si pema q e rrit n kopshtin e tij. Ishte
Mark italiani ai q ligjronte se Shqipria dhe Kosova
kishin gabuar se kishin luftuar me pushtuesit italian e
serb. E prsri, megjithse nga Dibra u przu, vazhdon
aktivitetin e tij n Fier e Berat.
Ishte presidenti grek, Stefanopullos, ai q deklaroi se
Shqipria mban t pushtuara toka greke, pasi nuk i shihnin
syt amrin dhe Janinn. Shpresojm t mos ndodh! Po
sikur nj dit ortodoksi grek t sulmoj kufijt e vendit
ton, Janullatosi qndrim do t mbaj?! A thua do ti
qndroj besnik nnshkrimit, s paku t mos i quaj
terrorist ata musliman q do t mbrojn trsin e tokave
shqiptare!
Dgjuam dhe pam n televizion kuadro t arsimit, ku
shpalln vendimin q fmijt e shkollave t mos marrin
njohuri fetare. Kush i lejon kta kuadro t dnojn fen
ton t dijes, t paqes, t puns, t vllazrimit; kush
guxon nn drejtimin tuaj t ndaloj fmijt t besojn
Zotin! Kjo ndodh vetm ktu n Shqipri, n qeverin ton.
T gjith e dim kush qe fajtor i vetvarjeve e
vetvrasjeve. Po t tjert faj kan? Pr ne duhet t
ndodh e kundrta. Programi shkollor le t ruaj
laicitetin. Por, q brezat t bhen t ditur, t ndershm,
patriot, t vllazruar, t njohin e t respektojn
familjen, duhet patjetr q n shkoll t marrin edhe
njohurit fetare.
Ndrsa nnshkrimet bhen mbi baza t barabarta.


Ahmet aushi
Peshkopi

KLANET  MAFIOZE  NE  POLITIKEN  SHQIPTARE  DHE 
LZHKja .

Per  te  qene  te  bindur  se  Shqiperia  ka 
mafie  ne  rruge  dhe  ne  pushtet  na  duhet 
vetem te  shohim  shtypin  e  dites  ne vend  dhe 
te  bindemi katerciperisht  se  ajo  eshte  e gjalle
 dhe  shume  vepruese , ajo  vepron  me  te gjitha
 mynyrat  e saj  per  te  ruajtur  privilegjet  
dhe parate  e pista .
Pa  dashur  te  hap gojen  dhe  te harxhoj 
energjite e  mia  per  PS-ne  po  them  vetem  se 
ajo  nuk  duhet  te  ekzistoje  si  Parti  Politike 
 ne  Shqiperi  dhe  jo  me te  kete postin  qe ka 
 tani  ne  zhvillimin  e demokracise  shqiptare .
Ajo  ka  qene , eshte  dhe  do  te jete  
organizimi  politik me  antikombetar  ne  vend  dhe 
do  te  ruaje  rolin  e  saj  te  ushqyesit  me 
oksigjen  te  grupimit  antishqiptar  ne  politiken 
tone .

1 PS- ja  eshte  neokomuniste  pasi ne  gjirin e 
saj  ka  elementet  e  ardhur nga  diktatura  dhe 
mbron  interesat  e tyre .
2 PS-ja   eshte  mafioze  se  ruan  lidhjet  e 
vjetra  te  diktatures  dhe  I  mbron  ato 
nepermjet ligjit .
3 PS-ja  eshte  e  lidhur  me  krimin  sepse 
elementet  kriminal  ruhen  me  mynyra  te  ndryshme 
 nga  kreret  e  saj .
4 PS-ja  eshte  antikombetare  gje  qe  e tregojne 
 marrveshjet  e  saj  me  Greqine  dhe  Serbine dhe 
 veprimet  e kreut  te  saj .
5 PS-ja  nuk  ndryshon  sepse  kreret  e  saj  
kane  deklaruar  hapur  se  ajo  eshte  ne  rruge 
pakthim  te  zhvillimit .

E  keqja  jone eshte  PDja  e  cila  prezantohet 
si  e djathte  dhe  ben veprime  te  majta , ben 
sikur  eshte  kombetare, por  ne  te vertete kreu 
I saj  Berisha  dhe stafi  I  tij  e  kane  lene 
ceshtjen  kombetare  ne balten me  te rrezikshme 
per  tu  mbytur  pa  kuptuar  asgje . Kreret  e 
saj  si Spartak Ngjela , Bamir  Topi , Zhozefina  
Topalli , Ridvan Bode  etj jane dhe  do  te  mbeten 
figura  te  tipit  robot  pa  asnje pregatitje  te 
 duhur  per  ndryshime  radikale  ne  Shqiperi .
Aleatet  e  Berishes  si  Mediu  I lidhur  me 
klanin , Pollo  te lidhur  me klane majtiste jo 
vetem  nuk  mund  te ndikojne  ne ndryshimet  ne 
Shqiperi,  por  jane  te  interesuar  gjer  ne  fund
  te  ruajne  statu-kuone  e  zhvillimeve  mafioze 
ne  vend . Afrimi  me  Gramoz  Pashkon  dhe 
mocionistet te  cilet  u  vetshpallen  antishqiptare 
 ne  pjesemarrjen  me  Fatos  Nanon  na  kujtojne 
ate  fjalen  e urte : PER  ATE  QE  ESHTE  I 
VETMUAR  EDHE  ZHURMA  ESHTE  NJE  NGUSHELLIM . 
Berisha  dhe  PD-ja nuk duhet  te  harrojne  mitigun
 e fundit  ku  ishin  vetem  8200 vete  dhe 
shumica  te  ardhur  me  organizim  nga  deget  e 
rretheve .
Edhe  PD-ja  ka  ne  gjirin  e  saj klanet 
kriminale  mafioze  te  cilat  jane pergojuar  jo 
pak   per  kontrabanden  e  tyre   me  Greqine  
dhe  me  Malin  e  Zi  te  Gjukanovicit .
Njerez  te  aferm  te krereve te  PDse  kryejne 
lidhjet  me  njerezit  e  aferm  te  krereve  te 
PS-se . Keto  gjera  I  kemi mesuar  dhe  I kemi 
hedhur  ne  shtyp shume  vite  perpara  kur  klanet
 e  perbashketa  PD-PS   realizonin kontrabandat 
marramendese  te  armeve , cigareve  dhe te 
produkteve  te  tjera  gjer tek kontrabanda  e 
mishit  te  bardhe .
Po  LZHKja  kush  eshte , fare  perfaqeson  dhe 
cilat  interesa  mbron ?
Pa  dashur  te  bejme  elozhe  se nuk ka vend 
per ato  ne  jemi  te bindur  se  eshte  nje 
force  e  re politike  dhe pa  pjekurine  e plote 
 si grupim  politik . Ajo  udhehiqet  nga  nje 
njeri  antikomunist  dhe  I  paperlyer  me  aferat 
mafioze  shqiptare  qe jep garanci  per  nje 
drejtim te  denje te  shtetit  shqiptar . Elementet 
e  saj  nuk kane  pergojime  ne  shtyp per 
pjesemarrje ne  marrveshjet  e  kontrabandes  dhe 
midis  tyre  ka  edhe  elemente  qe  me 
devotshmerine  e  tyre  kane  treguar  se  jane  te
 perkushtuar  per  atdheun  dhe  kombin .
Eshte  e vertete  se  eshte  nje force  e  re 
politike  por  ajo  po  premton  me programin  e 
saj  nepermjet krereve  dhe  liderit  se do  te 
perkushtohet rregullimit  te  raporteve  sociale,  gje
 qe  e  tregon  edhe ideja  e  liderit  te  saj 
per  reforma  super  radikale  gjer ne  vendosjen  e
 ligjit  me  vdekje  per probleme  te  vecanta .
LZHKja  perfaqeson  brumin  e paster  shqiptar 
nepermjet  te cilit  ne  do te  mund  te  gatuajme 
 buken  tone  me  te  shijshme . Ajo  perfaqeson 
ato  forca  te  cilat  jane  per nje  Shqiperi  pa 
 kriminalitet  dhe  pa  vese  te  keqija , ajo 
eshte  dhe  do  te mbetet  forca  me  atdhedashese 
e  politikes  shqiptare . 
LZHKja   premton te  mbroje  interesat  e  atyre 
njerezve  qe me djersen  e ballit  kane  bere 
perpara  ne punet  e tyre , do  ti  mbroje  ato 
nga  gjobat  dhe  kercenimet  e  mafies   dhe  do 
ti ktheje  dinjitetin  kombit  shqiptar . Ajo  do  te
 jete  ne  mbrojtje  te  hapur  te  tribuneve  te 
kombit  te cilet jeten  e tyre  ia  kane 
perkushtuar  fitores  se  ceshtjes  shqiptare .
LZHKja  perfaqeson  nje  levizje  kombetare  ku 
sensi  I veprimit  eshte  I njejte , ku uniteti  I 
 kombit  gjen  konfirmimin  e  tij  ne unitetin  e 
 shtetit , uniformitetin  e  legjislacionit  dhe te 
organizimit  territorial .


DYLEJMAN  MILA Greqia dhe Mesjeta
 
Greqia e trashgimis klasike ka pernduar. 
Greqia kurr nuk ka patur Mesjet, ashtu si e kuptojme ne,

as Rilindje, ashtu si e kuptojm ne at, apo epok t
Iluminizmit. 
Atje nuk ka ndodhur ajo rritje dhe ngritje e arsyes prtej
pjess tjetr t jets.
 
Marr nga libri: 
Philip Sherrard, The ound of Greece: Studies in
Neo-Hellenism, London, Rex Colling, 1978.   
ISBN 086-0360-709
 
Philip Sherrard sht prkthyes me fam i poezis
bashkekohore greke.
 

QEMAL VELIJA	"LIDHJA E VERIUT" 
	DHE TENTAKULAT SEPARATISTE

	"Pse edhe ju keni jug e veri?!" - pyet me ironi nj
gjerman q bisedonte me nj emigrant shqiptar n vitin
1997, kur ky i fundit po i shpjegonte se trazirat q po
ndodhnin kishin nj ngarkes prarjeje jug-veri. Dhe
realisht, n nj realitet prej 28 mij kilometrash katror
ku sht katandisur shteti politik i shqiptarve, pr nj
mendje t kthjellt dhe serioze koncepti jug-veri prbn
nj absurd t sajuar me prdhuni. Aq m tepr kur n
konceptin dhe realitetin shqiptar n gadishull, jugu e
veriu i shqiptarve gjenden fort thell tej kufijve
juridik n shtete t tjer sllav e grek.
	Por uditrisht e mjerisht n kto vite t
anarko-demokracis q kan shkrmoqur tejmase themelet e
shtetit dhe t shoqris shqiptare, sht punuar edhe n
ngjalljen e sforcuar t nj nocioni prars jug-veri. Ky
jo fort i ndjeshm dhe i padshirueshm n pjesn drmuese
t popullsis s kudogjendshme shqiptare q sht e lidhur
organikisht mes vedi me njmij e nj fije, jo vetm brenda
territorit juridik t shtetit, por edhe me realitetet e
tjera kombtare shqiptare tej kufijve, - por i frymtuar
dhe i ushqyer n mjedisin e politiks, at mediatik, e
qarqet e verbra e mercenare intelektuale, e sidomos t
strukturave t "shoqris civile".
	Ka nj handikap t lig dhe djallzor n t gjith kt
veprimtari separatiste: Ndrkoh q po kto qarqe
(politike, mediatike, intelektuale) kan ngritur nj frym
t prgjithshme n opinonin publik kundr nacionalizmit dhe
premisave t ligjshme q ojn drejt tij duke e akuzuar at
si penges drejt "integrimeve", si teori e tejkaluar dhe e
rrezikshme n kto koh globalizimi, deri-deri dhe si nj
armik t progresit dhe qytetrimit t shoqris shqiptare,
-nga ana tjetr punojn dhe lvrijn pabesisht n kurriz t
ksaj shoqrie duke ngjallur dhe ngritur artificialisht n
realitet t dukshm e kundrvns nocione tepr t ngushta
lokaliste, fetare, krahinariste, entitetesh minorance, duke
fragmentarizuar me "gardhe" t vegjl at "gardhin" e madh
q krkon t evidentoj vet nacionalizmi i anatemuar. Pra,
demagogt dhe prralltart e "shoqris s hapur", t
"bots s globalizuar", t "integrimeve rajonale e
kontinentale", n njrin rast luftojn kundr afirmimit dhe
konsolidimit t nj entiteti organik si sht shoqria
kombtare e shprehur dhe e realizuar n shtetin kombtar,
dhe n rastin tjetr mbulohen me mantelin provincial,
krahinor, apo t entitetit tepr t ngusht (fetar, lokal,
ideologjik, apo edhe t vesit pervers-homove). Qytetari i
bots pa kufij, befas "z prit" mbas gardhit t oborrit,
n shtegun q on n katundin e tij, apo "hedh n er" urn
q lidh pjest e s trs kombtare.
	sht e vrtet se individt q kan shfaqur kt lloj
profili t dyzuar m s shumti vuajn prej sindroms s
"atdheut-katund" edhe pse superpozohen si udhheqs
politik, si intelektual modern, si t kallpit
oksidental, si mediatik t thekur, apo si misionar t
qytetrimit (mbasi kan mbaruar ndonj kurs trajnimi,
seminar apo kushedi 'dreq tjetr n ndonj shtet fqinj si
Greqia apo Italia), - por motivi i veprimtarive separatiste
padyshim nuk mund ti faturohet faktit se nn kostumin
europian t bler n butiqe t shtrenjta ende veshin
kanatieren me lesh dhie. Shum-shum ky fakt mund t
veproj si shtrat i favorshm pr t veshur kmishn e
mercenarit dhe pr t luajtur verbrisht n frontin e
diversionit mbi shoqrin kombtare shqiptare dhe aspiratat
e interesat e saj jetsore.
	Tashm nuk sht fjala pr tentakuln helmuese grekofone
nn emrin Omonia e as pr partin "e grekve", PBDNJ. Ato
ishin t pritshme dhe t parashikueshme, edhe pse duhet t
"viheshin n big" q n embrion pr t mos i ln t
luanin fuqishm n minimin e shoqris e shtetit shqiptar.
Por jan lvizje e organizma t tjer, uditrisht t
financuar bollshm s jashtmi q veprojn n drejtim t
separatizmit t vet shoqris kombtare. Kemi vrejtur se
q n vitin 1991 u shfaq nj prirje mediatike pr "luft"
veri-jug, pr revanshe t palve "ndrluftuese", sidomos
mbas faktit tragji-komik t ngritjes s "Omonia"-s n
Lezh!. M tej fryma separatiste "antitoske" e "antimaloke"
u ushqye po nga segmente t politiks e medias, ndrkoh q
kishin filluar edhe orvatje t tjera pr kundrvnie
entitetesh fetare, krahinore, etj., t gjitha n kurriz t
njsis kombtare. Kemi deri dhe organizata t gazetarve
t jugut, e m pas lobingje t deputetve t veriut, pr t
kulmuar me "telenoveln" e dhimbshme t konflikteve
brendafamiljare t vitit 1997. Po ata q kishin lvizur n
hullin separatiste rendn t krijojn komitete jugu e
komitete veriu, t veshin me mantelin jug e veri partit,
organizatat, e deri dhe vet njsit ushtarake. uditrisht
u pan shum individ t njohur separatist e mercenar nga
veriu t hypnin n tanket e "jugut", dhe shum jugor t
rradhiteshin n krah t skalioneve t "veriut". Po
uditrisht kishte nj mirkuptim t thell dhe befasues
mes palve q i kishin fryr "zjarrit" separatist edhe pse
logjikisht duhet t ishin n fronte t kundrt. Ajo q i
bashkonte me 'duket ishte qllimi i prbashkt pr t
shprbr shtetin e shoqrin shqiptare, n favor dhe pr
llogari t honorar-paguesve grek, serb, apo kushedi
'tjetr. T cilt jan edhe iniciuesit e ktyre lvizjeve
separatiste ndr shqiptar.
	Duhet thn po ashtu se n parlamentin shqiptar, jo n
mnyr t deklaruar por n formn e "prbetimit", ishte
krijuar nj lob i madh deputetsh q s bashku me
politikan e intelektual t tjer jasht selis do t
punonin fuqishm n drejtim t procesit konvertues t
shqiptarve n krishtrim, nn preteksin se "bota
perndimore nuk mund t na pranonte ndryshe n gjirin e
saj, por vetm t konvertuar". Prsri udi, konvertimi
sipas mendjes dhe planit t tyre, duhej t ndodhte n t dy
kahjet, si at ortodokse kryesisht n jugun e Shqipris,
edhe katolike n veri. Dhe nj mirkuptim i thukt mes
palve, edhe pse n linjat parimore armiqsia
katoliko-ortodokse sht m e mpreht sesa mes tyre dhe
muslimanizmit. Pr saktsim pjesa drmuese e ktyre "t
prbetuarve" kishin pasur apo kan lidhje t ngushta me
mjedisin e politiks greke apo me ndonj seli t bardh
pran Beogradit.
	Disa "azap" t ushtris separatiste u hodhn n sulm
mediatik pr t artikuluar tezat se "katolikt jan
minoritet", "shqiptart duhet t kthehen n fen e t
parve", "gegt katolik jan keqtrajtuar nga toskt
musliman", "toskt ortodoks jan t shtypur nn qeveri
gegsh", "t krijohet ushtria lirimtare e Tropojs",
"Tropoja t shkputet nga shteti politik dhe t bashkohet
me Kosovn", "toskt nuk jan shqiptar, por as muslimant
e veriut", "t pastrohet Shkodra nga muslimant turq dhe t
kthehet n origjin", "t hidhet ura e Shkumbinit n er q
t ndahen njher e mir armiqt e njri-tjetrit, toskt e
gegt", "ta japim Toskrin q t bashkohet Gegria me
Kosovn, pasi kshtu duan edhe amerikant", e shum e shum
pallavra t helmta t ksillojshme. Ndrkoh q shefat
separatist vetm ushqenin financiarisht "azapt" duke
pritur n koh t favorshme t hidheshin n sulm edhe vet
n nj terren t pastruar....
	Por le t kalojm n at q kemi prezantuar q n titull
dhe q dha shkak pr t ritrajtuar temn e separatizmit t
institucionalizuar mjerisht n politikn dhe jetn publike
t shqiptarve. Pak koh m par u deklarua n media
krijimi i "Lidhjes s Veriut". Autor (apo kryetar, apo
nismtar) ishte nj individ q, duke hedhur vshtrimin pas
n koh, e gjejm t inkuadruar aktivisht n nj gazet
famkeqe si "Lajmtari" i Shkodrs. Jo uditrisht m, pasi
ngjarjet dhe zhvillimet kan nj rrjedh logjike dhe nuk
ndodhin rastsisht, kjo gazet dhe individt q njihen si
drejtues t saj, Gjergj Zefi dhe Alban Kraja, gjendeshin n
kohn e lulzimit t tyre prkrah formacionesh politike e
mediatike si PAD dhe "Koha Jon", protagonistt e cilve
njiheshin pr lidhjet dhe prkrahjen e politikave greke
(kush mund t kundrshtoj pr kt, le t kujtoj vitin
1997, apo edhe Omonia-n e Lezhs). I pari, Zefi, arriti
deri n lidershipin e Aleancs Demokratike (dhe humbi n
publik, ndoshta pr tu rishfaqur mbas do kohe si misionar i
ardhur nga perndimi), ndrsa i dyti, Kraja, edhe ky i
humbur pr do koh nga vmendja publike, befas shfaqet
furishm me krijimin e "Lidhjes s Veriut". I ardhur nga
Italia, sipas njoftimeve t tanishme t shtypit dhe t
internetit, ai krkon t kopjoj nj realitet politik t
shtetit italian si "Lega Nord". Por nse Lega Nordi sht
nj luks q n Italin e madhe edhe mund t pranohet, n
Shqiprin e tkurrur tejmase kombtarisht, prbn vese nj
tentakul t freskt q helmon njsin dhe realitetin
shtetror e m tej kombtar. Mbas kaq vitesh prvoje
separatiste n kurriz t shoqris shqiptare, nuk mund t
mos inkuadrohet edhe kjo lvizje e re (me inisiativ si
duket t prtejdetit apo edhe t prtej Ibrit...) n
skalionin e lvizjeve t tjera q kan ndodhur dhe veprojn
ende mbi territorin shqiptar. Apo n nj kontekst historik
nuk mund t mos ket reminishenca t nj Republike Mirdite
t vitit 1921 apo t nj kryengritjeje Dukagjini t vitit
1926, apo t revolucioneve e kryengritjeve t tjera
separatiste q kemi par me bollk prgjat historis s
shekujve 19-20. Intervista e botuar numrin e kaluar n
"Rimkmbja" e eksponentit serb Janji, mund t jap nj
imazh m t sakt se n 'hulli shkojn lvizje t tilla
"krahinore" apo "lokaliste", ashtu si dhe traktet e hedhura
n Shkodr e Kosov pak koh m par, apo prirjet pr
emrtimin dhe diferencimin e katolikve shqiptar si
"minoritet" n gjirin e shoqris. "Helenizimi i jugut" si
proces aktiv i politiks greke mbi territorin e shtetit
shqiptar padyshim q ka edhe homologt e vet n pjes t
tjera, pavarsisht prkatsive t jashtme. T gjitha
kontribuojn n at "iden e madhe integruese europiane",
t propaganduar deri n neveri, t shqiptarve si turm e
jo si shtet e shoqri kombtare, q n t vrtet
prkthehet si pjes anekse t shteteve t tjer, Greqis,
Italis apo Serbis s demokratizuar (ndoshta edhe vonesa
n integrim ka t bj me procesin e ngadalshm t
demokratizimit t Serbis).
	Dhe pr paradoks, ky individ q krijon nj "Lidhje Veriu",
q edhe n emrtes sht separatiste, shihet ti
bashkangjitet nj grupimi me emrtes "Lvizja pr Zhvillim
Kombtar", madje edhe t pozoj n tubime n krah t Leka
Zogut. (Jo m kot mu kujtuan Republika e Mirdits dhe
kryengritja e Dukagjinit t frymzuara dhe manipuluara nga
shteti serb, pasi ishte po i jati i Leks, Ahmet Zogu ai q
i goditi fuqishm kto lvizje separatiste q synonin
shprbrjen e njsis shtetrore shqiptare n favorin
serb). Aspak nuk duam t ngarkojm kt Lvizje me ndonj
insinuat, por rrjeshtimi i "kombtaristve" me
"separatistt" prbn n vetvete nj handikap logjik, e m
tej nj diskretitim t vetvetishm t do lloj hapi t
mtejshm. Ngjitja djallzore e ksi lloj tentakulash ksaj
lvizjeje me emrtes t paktn kombtare, nuk sht gj
tjetr vese aktivizim i rradhs i mekanizmit q vepron
tash e kaq vite n drejtim t minimit t gjithkaje q mund
t lviz n hullin e kombtarizmit. Aq m tepr kur merr
edhe atribute t prfaqsimit t "diaspors" shqiptare kudo
n bot, gj q do t thot t "helmosh" vet realitetin e
madh emigrator t shqiptarve, apo m s paku distancimin e
ksaj pjese aktive t shoqris shqiptare jasht, nga kjo
Lvizje e sapokrijuar dhe me emrtesn e bukur "Zhvillim
Kombtar". Nj separatist q prgjigjet si shef i i
departamentit t Diaspors, n kt formacion politik t
Leka Zogut, do t thot as m shum e as m pak nj fyerje
dhe denigirim pr shqiptart q duan jo separatizmin por
bashkimin e njsis kombtare shqiptare. 
	Pra, duke folur pr frymn dhe tentakulat e separatizmit,
duhet thn se ato prbjn nj rrezik q padyshim vjen s
jashtmi dhe i shrbejn politikave tashm tradicionale t
fqinjve. Kurrfar argumentimi tjetr apo motivi t
prligjur s brendshmi nuk mund t ken, prvese
mercenarizmit q kan marr prsipr disa individ t
paguar mir (n politik, media, struktura t shoqris
civile, etj.), pr t goditur dhe minuar shoqrin dhe
shtetin shqiptar. Veriu dhe Jugu, geg e tosk,
katolik-ortodoks-musliman-ateist shqiptar,
malsi-fush apo bregdet, -t gjitha jan pjes t dekorit
t njsishm t shoqris kombtare shqiptare. Kushdo q
krkon ti shkpus apo t krijoj hendek n secilin prej
elementve padyshim dhe me forc duhet denoncuar dhe
penalizuar publikisht si thikashpinas dhe mercenar i
flligt. N kohn kur shtja shqiptare dhe aspirata
shqiptare gjendet n procesin e saj m aktiv pr t marr
zgjidhje, armiqt e ksaj shtjeje kan aktivizuar
pikrisht "parazitt-krimba" separatist pr t
pshtjelluar funksionimin e organizmit t gjall e vital t
shoqris kombtare shqiptare. E kundr "parazitve" duhet
gjetur ilai q t mos tresin nga brenda energjit e ktij
organizmi. M s paku duke i flakur jasht.

								QEMAL VELIJA       
	  	   
	    
    

		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/KDuplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo: 

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo: 

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

================================================================== 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/shqiperia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Nexhat Ibrahimi | 15 Apr 19:10 2005
Picon

Per nder te Mevludit ...

 

Hutbeja Lamtumir e e Muhammedit a.s.

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 

- O njerëz! Dëgjoni çka do t'ju them, sepse nuk e di se a do t'ju takoj në këtë vend pas këtij viti.

- O njerëz! Kini frikë Zotin dhe respektojeni Atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo është dita e flijimeve në emër të All-llahut. Me të vërtetë gjaku dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me Krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend.

 

- Ruajeni, respektojeni dhe nderojeni vlerën e personalitetit dhe dinjitetit njerëzor.

- Njeriu është vepër madhështore e All-llahut dhe mjerë ai që e nënçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së All-llahut.

- Ju, o njerëz, pashmangshëm dhe pakthyeshëm do t'i ktheheni All-llahut të Amshueshëm dhe Ai do t'ju marrë në përgjegjësi për veprat dhe punën tuaj.

- O besimdrejtë! Ta dini, ta mbani mend dhe të jeni të bindur se përfundoi koha e mosdijes dhe traditave të këqija, që i sollën fatkeqësi të shumta gjinisë njerëzore. Unë jua kam treguar rrugën e shpëtimit, nëpër të cilën duhet të shkoni.

- Gjërat që ju janë lënë amanet, ruani si të juajat dhe kthejani besnikërisht dhe me kohë atij që i takojnë.

- Gjakmarrja është e ndaluar. Të gjitha akuzat e këtilla që rrjedhin nga koha para Islamit, anulohen. Akuza e parë e këtillë që anulohet është gjakmarrja e xhaxhait tim, Amir b. Rebi' b. Harith b. Abdulmuttalibit, të cilin pa kurrfarë faji e mbytën njerëzit nga fisi Hudhejl. Kjo gjakmarrje le të harrohet dhe të gjitha të tjerat në të ardhmen le të falen.

- Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënësi nga huamarrësi duhet ta marrë vetëm atë që vërtet ia ka huazuar. Huatë e para që i nënshtrohen këtij vendimi janë huatë e xhaxhait tim Abbasit, i cili ka pasur mjaft borxhlinj.

- O besimdrejtë! Duhet t'ua falni kamatat borxhlinjve. Dëgjoni këshillën time dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse juve ju mbetet kryegjëja për tregti dhe punë të ndershme.

- Nëse nuk e bëni këtë, duhet ta dini se do t'i zemëroni thellë All-llahun dhe të Dërguarin e Tij.

- Nëse borxhliu i juaj është në vështirësi, duhet t'ia vazhdoni afatin e pagimit, ndërsa nëse jeni në gjendje që t'ia falni borxhin, kjo do të ishte edhe më mirë për ju.

- O besimdrejtë! O njerëz! Frikësojuni asaj dite që me siguri do të vijë, kur të gjithë do të paraqiteni para All-llahut, Gjykatësit të Vetëm Suprem, kur ju pret drejtësia absolute.

- Kur të zotoheni se një borxh do ta paguani me kohë dhe kur ta lidhni marrëveshjen, të gjitha këto bëni me shkrim, saktë dhe me besnikëri theksoni afatin e pagimit...

- O të vdekshëm! Duajeni dhe dëgjojeni Zotin, Krijuesin e tërë materiales dhe jomateriales, i Cili krijoi meshkuj dhe femra, prej të cilëve u zhvillua gjinia njerëzore.

- Kini frikë nga All-llahu, në ndihmën, prehjen dhe mëshirën e të Cilit të gjithë jemi të udhëzuar. Ne jemi të vdekshëm dhe në çdo çast jemi gjithnjë e më afër vdekjes dhe takimit me Të, me All-llahun e Amshueshëm, me Gjykatësin e Drejtë.

- Shprehni respektin e duhur ndaj farefisërisë. Me përgjegjësi të thellë përmbushni detyrat dhe obligimet që ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas, ndërmjet prindërve dhe fëmijëve.

- Fëmija e fiton xhennetin nën këmbët e nënës së tij.

- Ruajuni nga prostitucioni, tradhtia bashkëshortore dhe xhelozia. Prostitucioni dhe tradhtia bashkëshortore janë mëkate të rënda, ndërkaq xhelozia mund të shkaktojë prishjen e bashkëshortësisë.

- Martohuni me ato që i doni, e kur vullneti i Zotit t'ju bashkojë, atëherë respektojeni dhe duajeni njëri-tjetrin dhe jetoni në dashuri dhe harmoni të vërtetë.

- O bashkëshortë! Silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri.

- O besimdrejtë! Largohuni nga ngatërresat dhe përgojimet!

- Ata që shpifin për gratë e ndershme, le të jenë të mallkuar në të dy botët. Ata që i akuzojnë gratë e ndershme për tradhti në martesë ose për amoralitet, ndërkaq që nuk mund për këtë t'i sjellin katër dëshmitarë të besueshëm, dënoni me tetëdhjetë goditje, dhe asnjëherë në të ardhmen në asgjë mos u besoni, sepse ata janë njerëz të degjeneruar dhe të këqij.

- Nëse mendoni se ndaj grave tuaja më nuk e ndjeni dashurinë e dikurshme, mos nxitoni, por mendoni mirë. Ndoshta All-llahu nëpërmjet këtij sprovimi ju udhëzon në rrugën e fatit të ri të madh, me të cilin dëshiron t'ju përgëzojë.

- Mos kërkoni shkurorëzim pa shkaqe të arsyeshme, meqë prej të gjitha gjërave që All-llahu i ka lejuar, më së tepërmi e urren shkurorëzimin.

- Gratë tuaja u janë dorëzuar në besë të Zotit. Respektojeni, o besimdrejtë, atë amanet të Zotit.

- O njerëz! Sot djalli i mallkuar është i dëshpëruar, sepse ka pësuar humbje dhe më nuk mund të ndikojë në ju. Por ju megjithatë gjithnjë bëhuni të kujdesshëm, që ai i mallkuar të mos ju vë në lajthitje as për gjërat më të vogla.

- O besimdrejtë! Kur e caktoni dhe e ndani ndërmjet veti trashëgiminë, bëhuni të drejtë dhe përmbajuni librit të Zotit. Ruajeni pasurinë e bonjakëve, të paaftëve dhe të sëmurëve psikikë.

- Zoti çdonjërit ia ka dhënë të drejtën e vet, andaj nuk ka nevojë që trashëgimtarëve t'u lihet testament; ndërsa si testament nuk mund të lihet më tepër se një e treta (1/3) e pasurisë.

- Fëmija i takon atij, në shtratin e të cilit është i lindur.

- Kush pohon se i takon tjetërkujt përveç prindit, atë do ta arrijë mallkimi i Zotit.

- Nuk i lejohet gruas që të japë diç nga pasuria e burrit të saj pa lejen e tij.

- Borxhin duhet paguar, ndërsa sendin e huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet të kthehet me dhuratë. Kush hyn dorëzan për dikënd, obligohet edhe me përgjegjësi për dorëzani.

- Me robërit dhe shërbëtorët silluni në mënyrë njerëzore. Ushqeni ata sikur që ushqeheni vetë, dhe vishni ata sikur që visheni vetë. Nuk guxoni t'u bëni keq, as t'i keqpërdorni. Edhe ata janë njerëz, edhe ata janë shërbëtorë të Zotit.

- O besimdrejtë! Ta dini dhe të mos harroni se të gjithë muslimanët janë vëllezër. Ju të gjithë jeni plotësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Nuk ka kurrfarë përparësie arabi ndaj joarabit, e as joarabi ndaj arabit, as i ziu ndaj të kuqit, e as i kuqi ndaj të ziut përveç me devotshmëri. Të gjithë jeni pasardhësit e Ademit, ndërsa Ademi është prej dheut.

- O muslimanë! Duhet të kujdeseni, të duheni dhe të ndihmoheni ndërmjet vete.

Nuk guxoni ta ofendoni njëri-tjetrin, e as t'i merrni me dhunë njëri-tjetrit diçka. Këto janë mëkate të rënda. Merreni vetëm atë që me vetëdëshirë ju jepet. Respektoni pacenueshmërinë e pasurive tuaja derisa janë në frymën e ligjeve të Zotit.

- Në punën tuaj Islami dhe interesi i përgjithshëm le të jenë mbi ju dhe interesin tuaj personal. Përkushtojani Islamit jetën tuaj dhe në punën për Islam jepni prej vetes gjithçka që mundeni.

- Kurrë mos e shkelni të drejtën dhe nderin e askujt. Vetvetes mos i bëni dhunë. Mos harroni se mëshira është një ndër bazat kryesore të Islamit.

- O njerëz! Dëgjoni çka po ju them dhe mbajeni mend mirë. Unë po jua lë librin e Zotit, Kur'anin, i cili, nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruajë që të mos e humbni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe së vërtetës. Kur'ani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e All-llahut, fjalë e Tij, në vërtetësinë e së cilës nuk ka kurrfarë dyshimi.

- Para vetes e keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kam folur dhe punuar, jam përpjekur që të jetë në pajtim të plotë me urdhrat e All-llahut.

- Ju vërtet nuk do të gjendeni në lajthitje përderisa t'i përmbaheni Kur'anit dhe sunnetit tim.

- O besimdrejtë! Thuajeni gjithnjë të vërtetën e pastër. Urrejtja asnjëherë le të mos ju largojë nga rruga e të drejtave dhe drejtësisë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Frikësohuni nga All-llahu! Ai e sheh punën tuaj.

- O njerëz! I dëgjuat porositë e mia, futni në zemrat tuaja, në jetërat e juaja.

- Të gjithë ata që i kanë dëgjuar këto fjalë të mia, le t'ua përcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar, sepse prej tyre mund të ketë më mbamendës se vetë dëgjuesit.

(Pas një pauze të shkurtër, i Dërguari i Zotit me një zë më të butë ka thënë):

“O Zoti im! A e kam përmbushur detyrën dhe misionin e besuar?

- O i Dërguari i Zotit! Ti besnikërisht e ke përmbushur misionin tënd dhe neve na ke komunikuar çka të ka urdhëruar Zoti, u përgjigjën më se 100.000 haxhilerët e pranishëm.

(Atëherë Muhammedi a.s. me zë solemn tha:)

- O Zoti im, dëshmo (në këtë)!

(Të njëjtën ditë, Zoti i Lavdishëm e shpalli edhe ajetin e fundit të Kur'anit):

 

“Sot jua kam përkryer fenë dhe kam plotësuar begatinë time ndaj jush, dhe jam i kënaqur që për ju Islami të jetë fe”. (El-Maide, 3).

 

 

S h ë n i m :

 

- Teksti i përkthyer është njëri ndër versionet më të plota të Hutbes lamtumirëse të Muhammedit alejhisselam të mbajtura në Arefat.

- Tekstin e përkthyen dhe e përshtatën për botim: Miftar Ajdini dhe Nexhat Ibrahimi.

 

          Literatura e shfrytëzuar për përkthim:

- Munir  Gavrankapetanoviq, Oprosni haxhxh,  Sarajevë, 1970;

- Muhammed bek El-Hudarij, Nuru’l-jekin, Bejrut, (-);

- M. S. Ramadan Buti, Fikhu’s-sireh, (-), 1978, botimi VII;

- A. A. Tabbareh, Me’a’l-enbijai fi’l-Kur’ani’l-kerim, botimi VII, Bejrut, 1979 .

- Jusuf Ramiq, Izbor Poslanikovih hutbi, Sarajevë, 2001.

 

Botues: ZËRI ISLAM, Prizren, 2001

 

Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Nexhat Ibrahimi | 15 Apr 19:22 2005
Picon

Drejtesia ne peshoje

 

Drejt ia amerikane në peshojë

 

 Me ngacmim seksual deri te pranimi

 

 

            Oficeri ushtarak amerikan Erik R. Saar, (përkthyes i gjuhës arabe për general-majorin Geoffrey Miller), kumtoi se dokumenti i publikuar nga agjensioni The Associated Press, është dokument autentik i Pentagonit. Ky epror ushtarak pohon se ka qenë dëshmitar i rreth njëzet sesioneve informative të prokurorëve amerikanë, e të cilat për të arritur deri te informatat nga të burgosurit në Guantanamo Bay, kanë përdorur metoda nga më të ndryshmet, madje edhe ato të ngacmimeve seksuale. Ky rrëfen se si një prokurore (femër) ka ngacmuar një arab saudian duke e prekur dhe duke folur fjalë të shëmtuara, kurse i burgosuri në shenjë neverie ka mbyllur sytë dhe ka shqiptuar fjalë lutjeje. Meqë prokurorja ka insistuar, i burgosuri ka hapur sytë, dhe e ka pështyrë prokuroren në fytyrë. Si dënim, prokurorja e ka fërkuar për fytyrë me gjak menstruacioni dhe i burgosuri është lënë pa e pastruar fytyrën tërë natën. I burgosuri ka qarë si fëmijë. (Sipas: Saff – Islamski omladinski casopis, nr. 137, 1.02. 2005, fq. 57). Përgatiti: N. Ibrahimi.

 

 

Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

BeqirS | 15 Apr 22:12 2005
Picon

Ne Nju Jork u be promovimi i librit biografik - Historia e nje ushtari

Ne Nju Jork u be promovimi i librit biografik "Historia e nje ushtari - Bob Doll"
 
nga-BEQIR SINA, Nju Jprk

 
 
Nju Jork, 15 prill - Në Nju Jork u bë promovimi i librit biografik "Historia e një ushtari - Bob Doll" ("One Soldier's Story - Bob Dole").
Gjatë përmovimit të librit, i cili u bë në njërën prej mjediseve më të njohura të shitjes së librit në Amerikë, në librarinë e famshme Barnes & Noble, ku kishte një interesim të madh të lexuesve. Në këtë përmovim, siç ndodh zakonisht me raste të tilla në Nju Jork, me figura të njohura kanë marrë pjesë me qindra njërëz.
 
 
 
 
 
Radha e tyre në rrugën "Amerika" në të pestën Avenue përgjatë bulevardit Rockefeller Center, i kalonte të disa blloqet. Midis pjesëmarrësve në këtë përmovim të këtij libri ndodheshin edhe kryetari i LDK-së për Nju Jork e rrethinë, Agim Rexhaj dhe në/kryetari i saj Marjan Cubi, të cilët duke përfituar nga ky rast i kanë përcjellë në emër të Presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, urimet dhe përgëzimet më të sinqerta për këtë libër.
 
 
Një kopje e librit biografik "Historia e një Ushtari - Bob Doll", me autografin personal të ish-kandidatit për President të SHBA-s, përfaqësuesit të Kosovës në Amerikë, senatorit Bob Doll, gjatë përmovimit të këtij libri është adresuar për mikun e tij, Presidentin Kosovës, dr Ibrahim Rugova.
 
 
Libri biografik i autorit Harper Collins, me titull "Historia e një Ushtari - Bob Doll" është libri më i shitur i javës (bestseler) nga librararia e famshme Barnes & Noble. Në fjalën e fundit të tij pas luftës Bob Doll ka treguar në këtë libër historinë legjendare të Luftës së Dytë Botërore. Odisenë e tij me një kurajo të jashtëzakonshme, sakrificën dhe besimin e tij. "Me një ndjenjë të thellë shpirtërore dhe inspiruese ky libër është një kronikë e Amerikës që tregon se çfarë bëri ajo gjatë Luftës së Dytë Botërore", thotë për këtë libër shtëpia botuese "Amazon".
 
 
Dje pasë përmovimit të këtij libri publiciteti i tij u rritë shumë në mbrëmje tek u përcoll edhe nga disa nga rrjetet më të mëdha televizive amerikane. Të mërkurën pril 13 në mbrëmje, Senatori Dole ishte mysafirë i emisionit "The View" në kanalin televizivë ABC-TV. Më pasë edhe në emisionin "Hardball" me Chris Matthews, në kanalin televizivë MSNBC, 7-8 p.m), dhe në emisionin “Early Show” të kanalit televizivë CBS-TV - si dhe në programin "Charlie Rose program", në kanilin televizivë publikë - PBS.
 


Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Nexhat Ibrahimi | 16 Apr 09:41 2005
Picon

Kontribut te kaluares: Kristianizmi dhe islami

REPLIK NDAJ NJË REPLIKE

 

KRYQZATAT MESJETARE NUK MBROJTËN QYTETRIMIN EVROPIAN, ATO ISHIN LUFTËRA TË ASHPRA KUNDËR PËRHAPJES SË FESË ISLAME...!

 

Rexhep  Elezaj

 

Se nga e marrin guximin egocentrikët katolikë shqiptarë për ta sulmuar Fenë islame, përkatësisht besimin shpirtëror të më shumë se Njëmiliardë e pesëqindë milion (1.500.000.000) njerëzve në botë nuk është vështirë të merret me mend. Por ajo që nuk mund të jetë e pranueshme është fakti se ky soj i keq i “misionarëve” katolikë duke u marrë me shpifje dhe propagandë rreth historisë dhe përhapjes së Islamit në Ballkan, posaçërisht tek shqiptarët, pra duke lansuar gënjeshtra të paskrupullta në opinion çdo ditë e më tepër po nxisin mostolerancën fetare në Shqipëri, Kosovë dhe vise tjera shqiptare, gjë që drejtpërdrejt mund të fajsohën për nxitje të konflikteve të mundshme me karakter ndërfetar. Pra, me ofendimet dhe sjelljet e tyre arrogante ndaj ndje njave shpirtërore të muslimanëve shqiptarë janë duke hapur plagë të reja mbi vlerat dhe tolerancën fetare tek shqiptarët e cila ishte shembull i rrallë se si dy fe monoteiste ndërkomunikojnë me njëra tjetrën, posaçërisht kur besimtarët e këtyre dy konfesioneve çështjen e kombit e kanë venë gjithmonë para fesë. Lufta dhe propaganda kundër përhapjes së Islamizmit tek shqiptarët zanafillën e vet e ka që nga koha e Skenderbeut, mirëpo ajo gjatë shekujve të kaluar e kishte pushuar veprimtarinë e saj për shkak të rrjedhave politike në Ballkan, përkatësisht të favorizimeve që Porta e lartë u jepte shqiptarëve pa marrë parasysh përkatësinë e tyre fetare, por edhe gjatë kohës kur toleranca fetare ndër shqiptarët ishte shndërruar në vlerë dhe faktor bashkues midis Rilindasëve tanë. Ndërsa gjatë kohës së komunizmit dihet se fetë ishin të izoluara nga diktatura e ideologjisë moniste, prandaj nga ngjarjet që pasuan në vazhdim doli e qartë se egocentrikët katolikë shqiptarë me padurim e kishin pri tur kohën e demokracisë për ta vazhduar “misionin” e tyre të “shënjtë” (“xhihadin kristian”) kundër islamizmit tek shqiptarët?! Kush i nxiti dhe nga e muarën inspirimin fetar bartësit e propagandës së sotme antiislame tek shqiptarët, poashtu nuk është vështirë të kuptohet, por ajo që është e papranuar për besimtarët shqiptarë të konfesionit islam, që përbëjnë hiç më pak se 90% të pjesëtarëve të kombit shqiptar, është fakti tjetër i hidhur se kjo propagandë po udhhiqet nga njerëz injorantë në fe siç po shërbehët edhe me metoda antihumane, anticiviliuese, antikombëtare si dhe antifetare të cilat nuk përkojnë fare me traditën dhe kulturën e shqiptarëve, ngase me thirrjet që po ua drejtojnë shqiptarëve muslimanë për t’u rikonvertuar në “fenë e të parëve” po tregojnë qartë mosdurimin e tyre ndaj besimtarëve islam shqiptarë, po dëshmojnë se Fenë islame e urrejnë patologjikisht, ndërsa fenë e tyre (kristianizmin) e konsiderojnë si më të mirën në botë të cilën, sipas rradakës së të tyr e të stërngarkuar me nacionalizëm fetar, domosdo duhet ta përqafojnë të gjithë shqiptarët pa dallim!? Pra, me këtë thirrje antinjerëzore po u thonë shqiptarëve të besimit musliman; braktisni Fenë islame se ajo është fe e turqëve të cilët na sunduan për 500 vjet, se Islamizmi është fe primitive e arabëve e cila shqiptarët i ka lënë të mbapambetur, se i ka ndarë nga kultura kristiane perëndimore, etj, etj, pa bërë analizat e nevojshme për (jo)“faktet” e tyre që po i sjellin si argumente për ta mbeshtetur propagandën e tyre kundër fesë dhe kulturës islame të përqafuara më dëshirë nga shumica dërmuese e popullit shqiptar. Dhe, nuk ka asnjë dyshim se e verteta e gjithë kësaj propagande qëndron, para se gjithash në egocentrizmin e tyre fetar mjaft të shfrenuar, në dëshirat e tyre për ta parë tërë botën të veshur në rrobat katolike, duke mos qenë të vetdijshëm se kështu po e kthejnë mbrapshtë rrotën e historisë nën pretekstin e demokratizimit, gjegjësisht të reformimit të Fesë dhe bot ës islame. Ndërsa, propaganda e egocentrikëve katolikë shqiptarë pranë kësaj që cekëm më lartë në disa raste ka patur edhe ngjyrimin e racizmit fetar i cili vërehët qartë në paraqitjet publike në media duke filluar nga shkrimtarët, politikanët si dhe publicistët e shumtë të cilët nisur nga interesat e tyre personale si dhe ndjenjat patologjike antiislame u kyçën pa pritesë në këtë propagandë, mbase edhe për qëllime “politike-strategjike-shtetrore”, për gjoja siç thonë shpëtimin e Shqipërisë nga dominimi islam me parullat e ekzagjeruara: “Shqipëria nuk është shtet islamik në Europë”, “Shqipëria nuk mund të jetë anëtare e Konferencës Islamike”, etj, krejtësisht me qëllim të caktuar për t’i penguar “malokët veriorë” që të vijnë në pushtet. Dhe, sot e gjithë ditën nuk mund të na bind askush se ngjarjet tragjike të vitit 1997 në Shqipëri në masë të madhe ishin rezultat i propagandës antiislame se “malokët” duan që Shqipërinë t’ia bashkangjesin botës islame, skenar i cili u realizua me pë rpikëshmëri siç dihet botërisht më ndihmën e Athinës dhe Beogradit..!?

Pra, në vazhdën e gjithë kësaj propagande në shtypin shqiptar janë shkruar me qindra artikuj ku është denoncuar të qenurit e shqiptarit musliman, janë zhvilluar me dhjetra debate televizive në frymën antiislame, janë shkruar me dhjetra libra dhe qindra materiale me përmbajtje antiislame, posaçërisht dallojnë ato të “vrasësve me pagesë në publicistikë” (siç i quan këta z. A. Belata). Poashtu janë shpërndarë disa herë trakte dhe afishe antiislame në Kosovë dhe Shqipëri, janë gëdhëndur kryqe mbi kodrat e Elbasanit në gjatësi dhe gjërësi prej dhjetra dhe qindra metrash, janë shpërndarë mijëra broshura të “Dëshmitarëve të Jehovait” nëpër shtepitë dhe banesat e shqiptarëve nga “mësimet” e të cilave kohëve të fundit në Shqipëri kanë bërë vetvrasje disa fëmra të reja shqiptare, pastaj është vrarë sekretari i Komunitetit islam për Shqipëri, dhe hiç më larg se para një jave në Gjakovë janë dëmtuar rëndë me mjete të forta muret e Tyrbës qindravjeçare në lagjën Çabrat të cilat janë shkarravitur me ziftë të djegur si dhe janë vizatuar grafite me figura të dreqërve, por edhe një kryq i madh në anën tjetër të saj (“Bota Sot”, 3 mars 2005, f. 17), dhe këshu me rradhë deri në pambarim të provokimeve të paskrupullta ndaj shqiptarëve të besimit islam.

Mirëpo, nuk është vetëm kjo që cekëm më lartë ajo që na nxiti të bëjmë replikë me njëfarë Ron Berisha, sepse ishte pikërisht shkrimi-replika e tij e botuar në gazetën “Bota Sot” me datën 2 mars 2005, faqe 9 me titull “E PUR SI MUOVE”, që më shtyri ta bëjë këtë replikë me të, në të cilën ai duke polemizuar me z. Toni Çobanin rreth At Gjergj Fishtës, françëskanëve dhe kryqzatave mesjetare, ndër të tjera thotë:

“Nuk e mora vesh mirë as punën e kryqtarëve të kryqzatave mesjetare me të cilët prifti krahasohet. Nuk jam shumë i sigurtë, por unë kam dëgjuar për “kryqtarë” që në kohën e “kreyqzatave mesjetare” mbrojtën qytetrimin europian, qytetrim nga i cili Shqipëria, vendi ynë (bashkë me shtetin tonë “të respektuar), e ka përjashtuar vetën, në mos përgjithmonë, për një kohë shumë, shumë të gjatë”(?!).

 

Për t’i dhënë përgjigje gjithëpërfshirëse Ron Berishës, sigurisht se duhen faqe të shumta gazete, mirëpo ne do të mjaftohemi vetëm me disa të dhëna që t’ia s’qarojmë zotëriut në fjalë se konstatimi i tij fund e krye është i pa bazë historikisht, politikisht dhe fetarisht i paqëndrueshëm:

Së pari, shihet qartë se edhe R. Berisha bën pjesë në grupin e egocetrikëve katolikë shqiptarë të cilët çdo të keqe që e ka goditur kombin shqiptar shkaktar e bëjnë kulturën dhe Fenë islame, kurse sipas kësaj llogjike çdo e mirë i ka ardhur vetëm nga feja dhe kultura kristiane. Pra, të tillët ka vite që po shfaqin qëndrime tejet agresive ndaj Islamit sa që, sipas fjalorit që po përdorin del qartë se janë të gatshëm të organizojnë luftëra të reja kryqzatash për të cilat ky farë zotëriu “nuk i paskësh marrë vesh mirë”, por në vijim konstaton se paskan qenë në mbrojtje të qytetrimit europian. Se nga kush e kanë mbrojtur këtë qyt etrim luftërat e kryqzatave nuk e thotë, por le të kuptohet se në cilin rrezik aludon. Kuptohet se mendjen e ka te feja dhe kultura islame, e cila, gjithnjë sipas tij (tyre), qëkur Islamizmi është paraqitur për herë të parë në Meke (611 p.k.) e paskësh rrezikuar kulturën dhe qytetrimin europian, andaj shikuar në kontekstin e shkaqeve që kanë quar deri tek kryqzatat mesjetare, kuptohet se ato ishin luftë e shenjët e kishës katolike kundër përhapjes së fesë dhe ndikimit islam në Europë. Mirëpo, dihet shumë mirë se me teorinë e rrezikimit të qytetrimit europian nga kultura dhe Feja islame nuk janë pajtuar dijetarët dhe shkenctarët më të mëdhenjë të Europës rreth të cilës temë kanë shkruar me qindra studime dhe analiza shkencore në të cilat kanë konstatuar se Islami nuk e ka dëmtuar civilizimin kristiano-perëndimor, por përkundrazi e ka begatuar me vlera dhe përmbajtje të reja civiluese, humane dhe shkencore.

Së dyti, nuk jemi të sigurtë se ka patur edhe kryqtarë shqiptarë që i janë bashkuar luftërave të kryqzatave për ta rimarrë Jerusalemin nga muslimanët, por kryqzata e parë për të cilat R. Berisha “nuk merrë vesh mirë” ka filluar në vitin 1096 e cila ishte formuar siç e përmend edhe Edward Gibbon prej hajdutësh dhe mëkatarësh, ngase kjo ishte si rezultat i deklaratës së Këshillit të Klermontit me 1095 përmes të cilës Papa kishte deklaruar se çdokujt i cili do t’iu bashkangjitet kryqzatave do t’i jepej një kompenzim i plotë për të gjtha mëkatet e kryera dhe do të lirohej nga çdo krim. Kjo praktikë u institucionalizua nga ana e k ishës katolike dhe papati këtyre u lëshonte një leje me të cilën ose ua falte të gjitha krimet e kryera ose u lejonte gabimet e reja. Forma tjetër ishte pagimi kishës shuma të mëdha të hollash e cila ua shlyente mëkatët e bëra, kështu që ajo u bë shumë e pasur nga të hollat që i dhanë mëkatarët. Si rezultat i këtij dekreti ata që kishin vjedhë, bërë gabime ose vrasje mund të grumbulloheshin nën flamurin me kryq, kështu që numri i atyre që ishin gati për ta filluar luftën e kryqzatave arrinte deri në 60.000 burra dhe gra të cilët gjatë gjithë rrugës së tyre nëpërmjet Europës drejt Lindjes plaçkitën dhe bën rrëmujë kudo që kaluan duke vjedhur pasuritë e çmuara të Konstandinopojës, por që perandori i këtij qyteti i përzuri të cilëve në ndihmë u erdhën forca të reja kryqtarësh të udhhequra nga Godfrey të cilat e rrethuan qytetin duke e luftuar perandorin i cili arriti që t’i blente me para dhe t’ua mbushte mendjen që t’i përmbaheshin planit të tyre të parë i cili ishte që t’i luftonin muslimanët dhe ta merrnin Jerusalemin.  Ashtu sikur kryqtarët e mëparshëm edhe këta u përcollën për në Bosfor dhe më vonë Godfrey de Bouillon (1058-1100) arriti ta pushtonte Jerusalemin në vitin 1099.

Së treti, Kryqzata e dytë u zhvillua 48 vjet më vonë, pra në vitin 1147 për t’i mbeshtetur kryqtarët që kishin mbijetuar luftën e kryqzatës së parë, dhe ishte mjaft sinjifikativ fakti për ate kohë se portat e qyteteve si në Europë ashtu edhe në Azi u mbyllën ndaj atyre që kishin marrë pjesë në kryqzata dhe ushqimi u jepej duke ua hedhur ate me shporta nga lartësitë e mureve të qyteteve. Ky ushqim ishte i cilësisë së dobët dhe shpeshherë edhe i papërshtatshëm për konzumim. Kryqtarët pra u pushtuan nga uria dhe shumë prej tyre vdiqën para se të arrinin në Palestinë, ndërsa të mbijetuarit u vranë në betejë, kështu që Jerusalemi u pushtua serish nga muslimanët të udhhequr nga komandanti i shquar Sallahud-din Ejjubi që e quanin “Shpata e Zotit” në vitin 1187.

Së katërti, Kryqzata e tretë e udhehqur, mes të tjerëve edhe nga mbreti Rikard i Anglisë nuk mundi ta rimerrte Jerusalemin dhe ai u kthye në Angli në vitin 1192 bashkë me ata që i kishin mbijetuar betejës. Ndërsa kryqzata e katërt zgjodhi një objekt më të lehtë, ku përveç faktit se Konstandinopoja ishte në duart e kristianëve, puna erdhi deri aty sa që në vitin 1203 kryqtarët sulmuan kryeqytetin e lashtë të Lindjes duke plaçkitur dhe vrarë shumë njerëz, por që të njëjtin fat e përjetuan edhe kishat nga të cilat u vodhën trofetë (ortodokse, v.j.) me të cilat pasuruan kishën katolike romake.

“Shumë e madhe ishte sasia e kokave dhe eshtrave, e kryqave dhe pamjeve që u shpërndanë nga ky revolucion nëpër kishat e Evropës; dhe i po të njëjtave përmasa ishte edhe rritja e peligrinazhit si dhe ajo e të bërit fli, sa që asnjë fushë me leverdi kaq të madhe nuk kishte importuar ndonjëherë më shumë prej Lindjes. Nga shkrimet e antikitetit, shumë nga të cilat akoma ekzistonin në shekullin 12-të, tani kanë humbur...Pa marrë parasysh përmasat e humbjeve tona ne mund të vajtojmë për bibliotekat që u zhdukën nën zj arrin e Konstandinopojës..” (“The Delcine and Fall of The Roman Empire”, p.385).

Së pesti, përveç pasurisë e cila erdhi si rrjedhojë e plaçkitjes së Konstandinopojës, luftërat e kryqzatave ishin edhe një biznes fitimprurës, jo vetëm financiarisht, por edhe në fushat tjera të jetës. Me rritjen e levizjes Pauliciane në Francë kisha katolike vemendjen e saj tani e drejtonte rreth sigurimit të pozitës së saj në Europë, gjë që ky ndryshim në politikën e saj supozohet të ishte nga arsyet më të mëdha që shkaktojë dështimin e kryqzatës së pestë e cila fillojë në vitin 1218. Kisha kishte filluar sulme të përgjithshme ndaj muslimanëve të Sicilisë dhe Afrikës veriore, muslimanëve të Turqisë dhe Palestinës, muslimanë ve të Spanjës sikur edhe kundër paulinëve në Cathari të Francës,etj. Pra, ishte e pamundur që ta mbante frontin e luftërave kaq të gjërë për një kohë të gjatë, prandaj u detyrua që t’i reduktojë aktivitetet e saja ambicioze për ta rikthyer vemendjen e saj drejt armiqëve që i kishte më afër Romës, siç ishin “njerëzit e varfur të Lionit” të cilët kishin rënë në kundërshtim me kishën zyrtare, sepse ata refuzonin që ta adhuronin Jezusin (Isan) si Zot. Numri i tyre ishte rritur aq shumë sa që kisha romake u gjet përballë rrezikut që t’i humbte ithtarët e saj të mëparshëm. Sepse këta kishin librat e tyre të shënjta të shkruara në gjuhën romake të cilat kisha katolike ua ndalonte që t’i lexonin dhe për këtë fletë qartë letra e priftit Fulgentio dërguar atyre nga Papa në të cilën u tërhiqej vërejtja se “predikimi i shkrimeve tuaja është një gjë e dyshimtë dhe ai që iu përmbahët këtyre librave do ta shkatërojë besimin katolik”. Pra, rruga e vetme për ta ruajtur pozitën e kishës zyrtare isht e shtypja dhe represioni ndaj rrymave të reja reformuese të cilat nuk i shkonin përshtati konceptit sundues të kishës katolike në ate kohë.

Ndërsa lidhur me pasusin në vijim: “qytetrim nga i cili Shqipëria, vendi ynë (bashkë me shtetin tonë “të respektuar”), e ka përjashtuar vetën, në mos përgjithmonë, për një kohë shumë, shumë të gjatë”, poashtu mund të polemizojmë gjatë me Ron Berishën, sepse pikërisht këtu qëndron esenca e akuzës së tij ndaj shqiptarëve që pranuan Fenë islame, sepse sikur don të thotë; ja shiheni se si Shqipëria për shkak se shumica e shqiptarëve e përqafuan Fenë islame e ka përjashtuar vetën nga qytetrimi evropian, gjegjësisht nga kultura kristiane, “në mos përgjithmonë, për një kohë shumë, shumë të gjatë”. Pra, sipas R. Berishës shqiptarët janë vetë fajtorë që iu bashkangjit ën Lindjes dhe jo Perëndimit, janë fajtorë sepse nuk mbetën në fenë e të parëve, janë fajtorë se e pranuan një fe të mbrapambetur nga turqit dhe arabët, etj, duke shfaqur në këtë mënyrë mllefin e tij të madh se Shqipëria për shkak të 90% të përkatësisë muslimane të popullit të saj “përgjithmonë” e ka përjashtuar vetën nga qytetrimi europian..(?!). Por, siç shihet ky nuk e humb shpresën e fundit sepse, siç aludon; poçëse punohët më shumë për rikonvertimin e tyre në katolikë ajo mund t’i rikthehët këtij civilizimi, kur thotë: në mos përgjithmonë, (atëherë) për një kohë shumë, shumë të gjatë, gjë që le vend për shpekulim edhe kur është fjala për të ardhmën e Shqipërisë në aspektin fetar në shekujt e ardhshëm. Pra, ky sikur të gjithë egocentrikët tjerë katolikë shqiptarë shkon larg në mospajtimin e tij se “vendi ynë”  Shqipëria ka shumicën absolute të popull it me përkatësi muslimane dhe këtë fakt ai nuk mund ta përbijë dot, jo se ajo i dhimbset që nuk është pjesë e qytetrimit evropian, por për shkakun se ajo nuk bënte kurrësesi të jetë muslimane..?! Njëjtë sikur nacional-shovinizmi serb i cili udhhiqej me të njëjtën logjikë ku për 200 vjet rresht luajti me kartën se serbët ishin mbrojtësit e civilizimit të Evropës nga kultura “primitive” islame, prandaj sa herë që bëhëj fjalë për gjenocidin serb ndaj shqiptarëve e hudhnin në lojë adutin e tyre barbar se shqiptarët janë popull primitiv të cilët e kanë pranuar fenë islame, fenë që e rrezikon kulturën kristiane, ndaj edhe arrinin që t’i mbushnin mendjën Europës se këtë popull duhet përzënë nga Ballkani, etj. Pra, serbët nuk mund ta pranonin faktin sepse ishin të vetdijshëm se shqiptarët duke e pranuar Islamin i kishin dhënë përgjigje të prerë hegjemonisë sllave në Ballkan në kuptimin; se edhe fenë do ta ndërrojmë, por bashkë me ju kurrë nuk do të jetojmë. Duke qenë i vetdijshëm për këtë hap historik që kishte bërë kombi shqiptar, pra duke kaluar me shumicë në Fenë Islame, shqiptarët asnjëherë nuk u penduan për aktin madhor që kishin bërë në aspektin politik kur është fjala për futjen në përdorim të të gjitha mjeteve për t’u larguar me çdo kusht dhe në çdo mënyrë nga kthetrat e armiqëve të tyre shekullor, kur dihet se faktori fe ishte ndër elementët më të sigurtë për t’i ikur shkrirjes në kulturën dhe zakonet e popujve fqinjë të cilët në vend se të zhvillonin fqinjësi dhe bashkëpunimin me shqiptarët, ata (grekët dhe serbët) zgjodhën dhunën, gjenocidin, terrorin si dhe piraterinë për t’i zgjeruar sa më shumë territoret e tyre në Ballkan në dëm të tokave të shqiptarëve. Dhe kjo natyrisht nuk mund të vazhdonte deri në pafundësi, ngase siç dihet kësaj logjike antinjerëzore, anticivilizuese dhe antihumane i erdhi fundi i turpshëm gjatë vitit 1998/99, kur egocentrizmi sllavoortodoks kapitulojë turpshëm pikërishtë para syve të botës i ndihmuar nga qytetarizmi kristian dhe evropian, nga i cili R. Berisha thotë se Shqipëria e ka përjashtuar vetën nga ai (qytetrim) përgjithmonë..!!

Si përfundim: kombi shqiptar, pra Shqipëria etnike nuk ka qenë, nuk është dhe as nuk do të jetë e ndarë nga qytetrimi evropian as për shkak se është muslimane, por as pjesë e tij për shkak se është e krishterë, por për faktin e pamohuar historik se ajo ishte djepi i qytetrimit të saj, që nga koha e para Ilirisë dhe deri më sot. Shqiptarët dhe gjuha e tyre shqipe ishin ndër shtyllat më të vjetra të kulturës dhe civilizimit evropian, kultura dhe lashtësia etnike e shqiptarëve janë më të vjetra se sa fetë monoteiste Krishterimi dhe Islami, pra që datojnë dhe jetojnë mbi 6000 vjet para erës së re, që nga koha e Paleolitit, Neolitit, Eneolitike dhe deri në ditët e sotme në trojet e tyre etnike që shtriheshin nga Sllovenia e sotme, Sremi dhe Banati e deri në Detin Jon. Prandaj, nuk duhet harruar se faktet historike kanë luajtur gjithmonë rol më të madh në krijimin e kombeve se sa përkatësitë e tyre fetare, anipse në rastin e shqiptarëve kalimi i tyre në fenë islame kishte një rëndësi jetike për t’iu shmangur asimilimit. Ata që nuk iu besojnë fakteve të historisë sonë kombëtare, nuk iu mbetët tjetër veçse t’i vajtojnë ato, siç po bëjnë egocentrikët katolikë shqiptarë.

 

P.S. Këtë artikull ua kam dërguar me datën 12. 03. 2005 revistës “Dituria Islame” në Prishtinë si dhe gazetës “Rimëkëmbja” në Tiranë (z. A. Baleta), por asnjëra deri më tani nuk e kanë botuar, ngase gazetës “Bota Sot” s’ke pse i dërgon shkrime të kësaj natyre fare, sepse ajo është sot zëdhënësja më e fuqishme e egocentrizmit katolik në gjithë hapësirën mediale shqiptare..!

Do you Yahoo!?
Plan great trips with Yahoo! Travel: Now over 17,000 guides!

Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================

Alban Bytyqi | 15 Apr 23:44 2005
Picon

Lidhja Qytetare Shqiptaro Amerikane në përgjigje të akuzës ndaj Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj

Titull/LQSHA: AKUZA NDAJ KRYEMINISTRIT RAMUSH HARADINAJ, NJË TRAVESTI E DREJTËSISË, NJË TRAGJEDI PËR KOSOVËN

Nëntitull/Është koha që bashkësia ndërkombëtare të sjellë në kujtesë se  Sllobodan Millosheviçi dhe xhelatët e tij bënë katër luftëra agresionesh në Evropën Juglindore në vitet 1990, rezultat i të cilave ishte shpërngulja me force e katër milionë boshnjakëve, kroatëve, shqiptarëve, romëve dhe vrasja e më shumë se 350000 burrave, grave dhe fëmijëve, përfshirë të paktën 10000 shqiptarë të Kosovës (3000 shqiptarë të Kosovës nuk janë gjetur ende deri sot) nga duart e forcave serbe. Numri i shqiptarëve të vdekur do të kishte qenë shumë here më i madh nëse Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO, udhëhequr nga qeveria e SHBA, nuk do të kishte ndërhyrë. Ne duhet ta dëshmojmë këtë histori dhe të këmbëngulim se vrasja e serbëve pas luftës nga individë shqiptarë të dërmuar psikologjikisht (si dhe nga disa elementë kriminale, shqiptarë dhe serbë), megjithëse nuk duhej të kishte ndodhur, nuk është e barasvlerëshme me genocidin serb kundër shqiptarëve. Ne duhet të këmbëngulim që Perëndimi më në fund të përballet me bashkëfajësinë e tij në luftërat e Ballkanit, të cilat ishin pjesërisht të bazuara në më shumë se njëqind vite të racizmit antishqiptar.

NJU JORK, 10 MARS 2005— Në emër të Ligës Qytetare Shqiptaro Amerikane, Shirley Cloyes DioGuardi, Këshilltare për Çështjet e Ballkanit, dhe ish Kongresmeni Joe DioGuardi lëshuan deklaratën e mëposhtme sot:

Në editorial i New York Times më 9 mars deklaronte se dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti i tij si kryeministër i Kosovës, në vijim të ngritjes së akuzës kundër tij nga Gjykata Ndërkombëtare për Krimet e Luftës në ish Jugosllavi në Hagë, ua dha "shqiptarëve etnikë të Kosovës një shans të ri për të treguar se ata e meritojnë pavarësinë". Përkundrazi, ngritja e akuzës kundër Ramush Haradinajt do të thotë një shans i humbur për Kosovën dhe për bashkësinë ndërkombëtare për të sjellë paqe dhe stabilitet afatgjatë në Balkan tani dhe jo në një kohë të papërcaktuar në të ardhmen.

Ramush Haradinaj nuk bëri masakra. Ai luftoi për ta çliruar popullin nga pushtimi serb, në vijim të dhjetëve viteve pushtimit më brutal në zemrën e Evropës që nga periudha naziste. Ai është një hero i dekoruar i Luftës së NATO-s të vitit 1999 në Kosovë, ku dhanë jetën dy vëllezërit e tij, Shkelzen dhe Luan. Pas luftës ai luajti një rol kryesor në transformimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në një trupë mbrojtëse dhe pastaj u bë politikan. Ai është një mendimtar përparimtar dhe human që e ndërtoi një parti politike, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ishte deputet në të dyja zgjedhjet kombëtare parlamentare, fitoi një grade shkencore si jurist dhe pastaj u mbështet njëzëri nga partia e tij për t'u bërë kryeministër. Në të gjitha këto, Ramush Haradinaj i shëmbëllen Nelson Mandelës, të cilin ne nuk duhet të harrojmë se dikur ishte quajtur "terrorist" nga kundërshtarët dhe denigruesit e tij pse ai përpiqej ta çlironte popullin e tij nga aparteidi.

Përkundër raporteve të shtypit perëndimor, Ramushi është i respektuar dhe i besuar nga

shqiptarët, nga shumë serbë të Kosovës dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Këta e kanë çmuar në mënyrë të përsëritur atë për etikën e tij të shkëlqyer të punës, për aftësinë e tij për të arritur rezultate dhe për shpirtin e tij të pastër demokratik. Kjo është arsyeja pse Soren Jessen-Petersen, kryeadministratori i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Më 8 mars, shprehu keqardhjen e tij që ai nuk do të "punonte më gjatë me një partner  dhe mik të ngushtë", dhe ai e duartorkiti Haradinajn për "dinjitetin, pjekurinë dhe trimërinë në vënien e interesit të Kosovës mbi interesin e tij" duke dhënë dorëheqjen nga posti i tij dhe duke u dorëzuar vetë vullnetarisht në Hagë. 

Beogradi ka drejtuar një fushatë shpifëse në shtyp kundër Haradinajt, pjesërisht sepse ai ishte një nga komandantët më të zotë kundër forcave të Sllobodan Millosheviçit, por para së gjithash për shkak se ai ishte ndoshta i vetmi politikan shqiptar i aftë për t'i bashkuar faktorët e ndarë politikë shqiptarë dhe bashkësitë e pakicave etnike në rrugën për arritjen e shtetit të pavarur. Ai prandaj paraqiti një kërcënim ndaj aftësisë së vazhdueshme të Beogradit për t'i manipuluar serbët e Kosovës dhe për ta destabilizuar rajonin për hir të avantazheve politike të Serbisë.

Nga ana e tij, Ramush Haradinaj në konferencën e tij për shtyp, tha: "Ne kemi bërë një rrugë të gjatë që nga viti 1999 dhe tani jemi afër arritjes së pavarësisë sonë. Të gjithë ne duhet të jemi gati që t'i sakrificat e nevojshme në mënyrë që vendi ynë, pas shekujsh të sakrificave dhe vuajtjeve të populli tone, më në fund të arrij pavarësinë që e meriton. Sot unë jam thirrur të bëjë edhe një sacrifice të cilën kurrë nuk do të besoja se do të më kërkohej. Unë e ndjej veten të fyer nga ky proces. Unë e ndjej se po më largojnë nga puna ime në një kohë kur unë jam duke dhënë maksimumin për vendin tim. Por mua më duhet ta pranoj atë për hir të vendit tim dhe për të mirën e ne të gjithëve." 

Ne besojmë se akuza e padrejtë ndaj Haradinajt dhe dorëheqja e tij vullnetare si kryeministër është një sacrificë të cilën ai kurrë nuk kishte për ta bërë. Ramushi është në burg, sepse Kosova nuk është një shtet sovran, dhe prandaj ish anëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk e kanë të njëjtën mbrojtje si të tjerët. Ndërkohë që kriminelët realë të luftës, si komandantët e serbëve të Bosnjës Ratko Mlladiç dh Radovan Karaxhiç- të cilët janë përgjegjës për vrasjet genocidale të 7000 burrave dhe djemve muslimanë boshnjakë në Srebrenica- mbeten të lirë. Dhe ky është thelbi i çështjes: Nën presionin që të duket si i baraspeshuar politikisht dhe gjithashtu duke u përpjekur ta ledhatojë Serbinë që t'i dorëzojë Mladiçin dhe Karaxhiçin, Gjykata e Hagës e ka akuzuar  Ramush Haradinajn. Duke bërë kështu, gjykata ka hequr dorë nga misioni i saj historik për të sjellë drejtësi ndaj viktimave të luftërave në Ballkan. Nëse qëllimi është të arrihet paqa afatgjatë në Evropën Juglindore, atëherë bashkësia ndërkombëtare nuk duhej të jetë pjesëtare në krijimin e një shikimi revizionist të historisë në të cilin viktimat e sundimit të terrorit të Millosheviçit të jenë të ripërcaktuar si krimbërës. Nuk ka barasvlerë morale midis terrorizmit të Serbisë të sponsorizuar nga shteti në duart e një diktatori tani të akuzuar për krime lufte, Sllobodan Millosheviçit, dhe luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët kishin trimërinë të mbronin popullin e tyre kundër padrejtësive të mëdha.

Që nga koha kur Lufta e Kosovës mbaroi në qershor 1999, Beogradi ka qenë duke u përpjekur dëshpërimisht të krijonte një barazi të rreme në mendjet e politikbërësve dhe të publikut midis masakrave që kryen forcat ushtarake dhe paraushtarake serbe dhe përpjekjeve të UÇK-së për t'i mbrojtur civilët e pafajshëm. Është koha që bashkësia ndërkombëtare të sjellë në kujtesë se  Sllobodan Millosheviçi dhe xhelatët e tij bënë katër luftëra agresionesh në Evropën Juglindore në vitet 1990, rezultat i të cilave ishte shpërngulja me force e katër milionë boshnjakëve, kroatëve, shqiptarëve, romëve dhe vrasja e më shumë se 350000 burrave, grave dhe fëmijëve, përfshirë të paktën 10000 shqiptarë të Kosovës (3000 shqiptarë të Kosovës nuk janë gjetur ende deri sot) nga duart e forcave serbe. Numri i shqiptarëve të vdekur do të kishte qenë shumë here më i madh nëse Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO, udhëhequr nga qeveria e SHBA, nuk do të kishte ndërhyrë. Ne duhet ta dëshmojmë këtë histori dhe të këmbëngulim se vrasja e serbëve pas luftës nga individë shqiptarë të dërmuar psikologjikisht (si dhe nga disa elementë kriminale, shqiptarë dhe serbë), megjithëse nuk duhej të kishte ndodhur, nuk është e barasvlerëshme me genocidin serb kundër shqiptarëve. Ne duhet të këmbëngulim që Perëndimi më në fund të përballet me bashkëfajësinë e tij në luftërat e Ballkanit, të cilat ishin pjesërisht të bazuara në më shumë se njëqind vite të racizmit antishqiptar.

Akuza kundër Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është një travesti e drejtësisë, një tragjedi e Kosovës, një kthim prapa, shpresojmë plotësisht të jetë vetëm i përkohshëm, për çështjen e paqes afatgjatë në Evropën Juglindore. Tani duhet ta marrim veten nga pikëllimi dhe zemërimi dhe të bashkohemi në një fushëbetejë reale në përpjekjen e përbashkët për të kërkuar pavarësinë e Kosovës: shtypi dhe parlamentet e botës. Kjo është gjëja më e madhe që ne mund të bëjmë për Kosovën, për Ramush Haradinajn dhe për veten tonë.  (Përktheu dhe përgatiti: Elida BUÇPAPAJ)

AACL
P.O. Box 70
61 Central Avenue
Ossining, NY 10562
*
Tel: 914-762-5530
Fax: 914-762-5102


Mos harroni se Shqiperia eshte nje Liste Informative Kombetare Shqiptare, synon ne nxitjen e atedhedashurise, tek te gjithe shqipetaret pa dallim Krahine, besmi dhe seksi. Me parimin : Me i nderuari nga ne eshte nacionalisti dhe ai qe  i sherben me shume ceshtjes kombetare... Per kete jane te ftuar te gjithe shqiptaret kudo qe ndodhen qe te kontribojne ne rritjen e atedhedashurise nder shqiptar...

Per tu anetaresuar ne liste e-mailo:

shqiperia-subscribe <at> yahoogroups.com

Per ta lene listen e-mailo:

shqiperia-unsubscribe <at> yahoogroups.com

==================================================================


Yahoo! Groups Links

Mbititull/Lidhja Qytetare Shqiptaro Amerikane në përgjigje të akuzës ndaj Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj

Titull/LQSHA: AKUZA NDAJ KRYEMINISTRIT RAMUSH HARADINAJ, NJË TRAVESTI E DREJTËSISË, NJË TRAGJEDI PËR KOSOVËN

Nëntitull/Është koha që bashkësia ndërkombëtare të sjellë në kujtesë se  Sllobodan Millosheviçi dhe xhelatët e tij bënë katër luftëra agresionesh në Evropën Juglindore në vitet 1990, rezultat i të cilave ishte shpërngulja me force e katër milionë boshnjakëve, kroatëve, shqiptarëve, romëve dhe vrasja e më shumë se 350000 burrave, grave dhe fëmijëve, përfshirë të paktën 10000 shqiptarë të Kosovës (3000 shqiptarë të Kosovës nuk janë gjetur ende deri sot) nga duart e forcave serbe. Numri i shqiptarëve të vdekur do të kishte qenë shumë here më i madh nëse Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO, udhëhequr nga qeveria e SHBA, nuk do të kishte ndërhyrë. Ne duhet ta dëshmojmë këtë histori dhe të këmbëngulim se vrasja e serbëve pas luftës nga individë shqiptarë të dërmuar psikologjikisht (si dhe nga disa elementë kriminale, shqiptarë dhe serbë), megjithëse nuk duhej të kishte ndodhur, nuk është e barasvlerëshme me genocidin serb kundër shqiptarëve. Ne duhet të këmbëngulim që Perëndimi më në fund të përballet me bashkëfajësinë e tij në luftërat e Ballkanit, të cilat ishin pjesërisht të bazuara në më shumë se njëqind vite të racizmit antishqiptar.

NJU JORK, 10 MARS 2005— Në emër të Ligës Qytetare Shqiptaro Amerikane, Shirley Cloyes DioGuardi, Këshilltare për Çështjet e Ballkanit, dhe ish Kongresmeni Joe DioGuardi lëshuan deklaratën e mëposhtme sot:

Në editorial i New York Times më 9 mars deklaronte se dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti i tij si kryeministër i Kosovës, në vijim të ngritjes së akuzës kundër tij nga Gjykata Ndërkombëtare për Krimet e Luftës në ish Jugosllavi në Hagë, ua dha “shqiptarëve etnikë të Kosovës një shans të ri për të treguar se ata e meritojnë pavarësinë”. Përkundrazi, ngritja e akuzës kundër Ramush Haradinajt do të thotë një shans i humbur për Kosovën dhe për bashkësinë ndërkombëtare për të sjellë paqe dhe stabilitet afatgjatë në Balkan tani dhe jo në një kohë të papërcaktuar në të ardhmen.

Ramush Haradinaj nuk bëri masakra. Ai luftoi për ta çliruar popullin nga pushtimi serb, në vijim të dhjetëve viteve pushtimit më brutal në zemrën e Evropës që nga periudha naziste. Ai është një hero i dekoruar i Luftës së NATO-s të vitit 1999 në Kosovë, ku dhanë jetën dy vëllezërit e tij, Shkelzen dhe Luan. Pas luftës ai luajti një rol kryesor në transformimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në një trupë mbrojtëse dhe pastaj u bë politikan. Ai është një mendimtar përparimtar dhe human që e ndërtoi një parti politike, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ishte deputet në të dyja zgjedhjet kombëtare parlamentare, fitoi një grade shkencore si jurist dhe pastaj u mbështet njëzëri nga partia e tij për t’u bërë kryeministër. Në të gjitha këto, Ramush Haradinaj i shëmbëllen Nelson Mandelës, të cilin ne nuk duhet të harrojmë se dikur ishte quajtur “terrorist” nga kundërshtarët dhe denigruesit e tij pse ai përpiqej ta çlironte popullin e tij nga aparteidi.

Përkundër raporteve të shtypit perëndimor, Ramushi është i respektuar dhe i besuar nga

shqiptarët, nga shumë serbë të Kosovës dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Këta e kanë çmuar në mënyrë të përsëritur atë për etikën e tij të shkëlqyer të punës, për aftësinë e tij për të arritur rezultate dhe për shpirtin e tij të pastër demokratik. Kjo është arsyeja pse Soren Jessen-Petersen, kryeadministratori i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Më 8 mars, shprehu keqardhjen e tij që ai nuk do të “punonte më gjatë me një partner  dhe mik të ngushtë”, dhe ai e duartorkiti Haradinajn për “dinjitetin, pjekurinë dhe trimërinë në vënien e interesit të Kosovës mbi interesin e tij” duke dhënë dorëheqjen nga posti i tij dhe duke u dorëzuar vetë vullnetarisht në Hagë. 

Beogradi ka drejtuar një fushatë shpifëse në shtyp kundër Haradinajt, pjesërisht sepse ai ishte një nga komandantët më të zotë kundër forcave të Sllobodan Millosheviçit, por para së gjithash për shkak se ai ishte ndoshta i vetmi politikan shqiptar i aftë për t’i bashkuar faktorët e ndarë politikë shqiptarë dhe bashkësitë e pakicave etnike në rrugën për arritjen e shtetit të pavarur. Ai prandaj paraqiti një kërcënim ndaj aftësisë së vazhdueshme të Beogradit për t’i manipuluar serbët e Kosovës dhe për ta destabilizuar rajonin për hir të avantazheve politike të Serbisë.

Nga ana e tij, Ramush Haradinaj në konferencën e tij për shtyp, tha: “Ne kemi bërë një rrugë të gjatë që nga viti 1999 dhe tani jemi afër arritjes së pavarësisë sonë. Të gjithë ne duhet të jemi gati që t’i sakrificat e nevojshme në mënyrë që vendi ynë, pas shekujsh të sakrificave dhe vuajtjeve të populli tone, më në fund të arrij pavarësinë që e meriton. Sot unë jam thirrur të bëjë edhe një sacrifice të cilën kurrë nuk do të besoja se do të më kërkohej. Unë e ndjej veten të fyer nga ky proces. Unë e ndjej se po më largojnë nga puna ime në një kohë kur unë jam duke dhënë maksimumin për vendin tim. Por mua më duhet ta pranoj atë për hir të vendit tim dhe për të mirën e ne të gjithëve.” 

Ne besojmë se akuza e padrejtë ndaj Haradinajt dhe dorëheqja e tij vullnetare si kryeministër është një sacrificë të cilën ai kurrë nuk kishte për ta bërë. Ramushi është në burg, sepse Kosova nuk është një shtet sovran, dhe prandaj ish anëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk e kanë të njëjtën mbrojtje si të tjerët. Ndërkohë që kriminelët realë të luftës, si komandantët e serbëve të Bosnjës Ratko Mlladiç dh Radovan Karaxhiç- të cilët janë përgjegjës për vrasjet genocidale të 7000 burrave dhe djemve muslimanë boshnjakë në Srebrenica- mbeten të lirë. Dhe ky është thelbi i çështjes: Nën presionin që të duket si i baraspeshuar politikisht dhe gjithashtu duke u përpjekur ta ledhatojë Serbinë që t’i dorëzojë Mladiçin dhe Karaxhiçin, Gjykata e Hagës e ka akuzuar  Ramush Haradinajn. Duke bërë kështu, gjykata ka hequr dorë nga misioni i saj historik për të sjellë drejtësi ndaj viktimave të luftërave në Ballkan. Nëse qëllimi është të arrihet paqa afatgjatë në Evropën Juglindore, atëherë bashkësia ndërkombëtare nuk duhej të jetë pjesëtare në krijimin e një shikimi revizionist të historisë në të cilin viktimat e sundimit të terrorit të Millosheviçit të jenë të ripërcaktuar si krimbërës. Nuk ka barasvlerë morale midis terrorizmit të Serbisë të sponsorizuar nga shteti në duart e një diktatori tani të akuzuar për krime lufte, Sllobodan Millosheviçit, dhe luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët kishin trimërinë të mbronin popullin e tyre kundër padrejtësive të mëdha.

Që nga koha kur Lufta e Kosovës mbaroi në qershor 1999, Beogradi ka qenë duke u përpjekur dëshpërimisht të krijonte një barazi të rreme në mendjet e politikbërësve dhe të publikut midis masakrave që kryen forcat ushtarake dhe paraushtarake serbe dhe përpjekjeve të UÇK-së për t’i mbrojtur civilët e pafajshëm. Është koha që bashkësia ndërkombëtare të sjellë në kujtesë se  Sllobodan Millosheviçi dhe xhelatët e tij bënë katër luftëra agresionesh në Evropën Juglindore në vitet 1990, rezultat i të cilave ishte shpërngulja me force e katër milionë boshnjakëve, kroatëve, shqiptarëve, romëve dhe vrasja e më shumë se 350000 burrave, grave dhe fëmijëve, përfshirë të paktën 10000 shqiptarë të Kosovës (3000 shqiptarë të Kosovës nuk janë gjetur ende deri sot) nga duart e forcave serbe. Numri i shqiptarëve të vdekur do të kishte qenë shumë here më i madh nëse Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO, udhëhequr nga qeveria e SHBA, nuk do të kishte ndërhyrë. Ne duhet ta dëshmojmë këtë histori dhe të këmbëngulim se vrasja e serbëve pas luftës nga individë shqiptarë të dërmuar psikologjikisht (si dhe nga disa elementë kriminale, shqiptarë dhe serbë), megjithëse nuk duhej të kishte ndodhur, nuk është e barasvlerëshme me genocidin serb kundër shqiptarëve. Ne duhet të këmbëngulim që Perëndimi më në fund të përballet me bashkëfajësinë e tij në luftërat e Ballkanit, të cilat ishin pjesërisht të bazuara në më shumë se njëqind vite të racizmit antishqiptar.

Akuza kundër Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është një travesti e drejtësisë, një tragjedi e Kosovës, një kthim prapa, shpresojmë plotësisht të jetë vetëm i përkohshëm, për çështjen e paqes afatgjatë në Evropën Juglindore. Tani duhet ta marrim veten nga pikëllimi dhe zemërimi dhe të bashkohemi në një fushëbetejë reale në përpjekjen e përbashkët për të kërkuar pavarësinë e Kosovës: shtypi dhe parlamentet e botës. Kjo është gjëja më e madhe që ne mund të bëjmë për Kosovën, për Ramush Haradinajn dhe për veten tonë.  (Përktheu dhe përgatiti: Elida BUÇPAPAJ)


Gmane