Pablo.Docampo.Dieguez | 1 Apr 12:46 2008
Picon

(unknown)

help

end

Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e
confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a
orixinal desta mensaxe, por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está
autorizada. 

Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos adjuntos es privada y
confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a
original de este mensaje, por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está autorizada.

See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htm 


Gmane