Jan Ainali | 3 Apr 23:01 2012
Gravatar

Gemenskapens projekt 2012

Har du velat göra något för Commons, Wikipedia, Wiktonary eller ett annat Wikimedia-projekt som du inte kunnat genomföra pga. att det kostade pengar eller att du saknade utrustning eller en bok? Just för dessa situationer finns årligen Gemenskapens Projekt. Förra året[1] fick Wikimedia Sverige in 11 ansökningar och beslutade då för att under 2012 genomföra projektet i två faser. Nu är det dags för den första omgången!

Sista ansökningsdag är 19 april och projekten bör vara inrapporterade 31 juni. Mer information om hur ansökan bör formuleras finns på Wikimedia Sveriges wiki[2]. Lycka till med era ansökningar!

Om du är intresserad av att hjälpa till, men inte har någon projektidé är du mer än välkommen att anmäla ditt intresse till utskottet som ska godkänna alla ansökningar. Skicka din ansökan till albin.jacobsson-AeOJrEpdGNfP4mrPnb2ucw@public.gmane.org

[1] https://se.wikimedia.org/wiki/Gemenskapens_projekt_2011
[2] https://se.wikimedia.org/wiki/Gemenskapens_projekt_2012
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org
<div>
<div>Har du velat g&ouml;ra n&aring;got f&ouml;r Commons, Wikipedia, Wiktonary eller ett annat Wikimedia-projekt som du inte kunnat genomf&ouml;ra pga. att det kostade pengar eller att du saknade utrustning eller en bok? Just f&ouml;r dessa situationer finns &aring;rligen Gemenskapens Projekt. F&ouml;rra &aring;ret[1] fick Wikimedia Sverige in 11 ans&ouml;kningar och beslutade d&aring; f&ouml;r att under 2012 genomf&ouml;ra projektet i tv&aring; faser. Nu &auml;r det dags f&ouml;r den f&ouml;rsta omg&aring;ngen!</div>
<div><br></div>
<div>Sista ans&ouml;kningsdag &auml;r 19 april och projekten b&ouml;r vara inrapporterade 31 juni. Mer information om hur ans&ouml;kan b&ouml;r formuleras finns p&aring; Wikimedia Sveriges wiki[2]. Lycka till med era ans&ouml;kningar!</div>
<div><br></div>
<div>Om du &auml;r intresserad av att hj&auml;lpa till, men inte har n&aring;gon projektid&eacute; &auml;r du mer &auml;n v&auml;lkommen att anm&auml;la ditt intresse till utskottet som ska godk&auml;nna alla ans&ouml;kningar. Skicka din ans&ouml;kan till albin.jacobsson@...</div>
<div><br></div>
<div>[1]&nbsp;<span>https://se.wikimedia.org/wiki/Gemenskapens_projekt_2011</span>
</div>
<div>
<span>[2]&nbsp;</span><span>https://se.wikimedia.org/wiki/Gemenskapens_projekt_2012</span>
</div>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
Jan Ainali | 5 Apr 10:06 2012
Gravatar

Birdie i Uppsala

Hej!

Förra året ställde vi ut på Birdie i Uppsala och vi har i år fått erbjudande om att vara med igen.
Är det någon som är intresserad av att projektleda det?

Läs mer om förra årets arrangemang här: 

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Birdie 
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org
<div>Hej!<div><br></div>
<div>F&ouml;rra &aring;ret st&auml;llde vi ut p&aring; Birdie i Uppsala och vi har i &aring;r f&aring;tt erbjudande om att vara med igen.</div>
<div>&Auml;r det n&aring;gon som &auml;r intresserad av att projektleda det?</div>
<div><br></div>
<div>L&auml;s mer om f&ouml;rra &aring;rets arrangemang h&auml;r:&nbsp;</div>
<div><br></div>
<div>
<a href="http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Birdie">http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Birdie</a>&nbsp;<br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
</div>
Emil Tullstedt | 5 Apr 10:28 2012
Picon

Re: Birdie i Uppsala

När jag läser om arrangemanget verkar det som att det var lyckat men att de som fyllde i enkäterna inte hade stenkoll på hur Wikipedia fungerar. Det kändes lite "ni och vi" över det hela där bl.a. redigeringssystemet och faktagranskningssystemet kritiserades. Tänk typ personen som tyckte att WP kunde förbättras genom att man "Lägger in mer fakta" men aldrig hade redigerat. Bara spontan tanke är att man kanske skulle vilja ha en "My first Wikipedia-edit"-dator där man guidar en person genom processen att utöka/förbättra en artikel, gärna om något som personen har ett intresse för. Man letar reda på källor och skriver in (utan för mkt ansträngningar med Wiki-format och så) faktan. Sen kanske någon annan tar och visar hur man snyggar upp artikeln.


Jättekul att Wikipedia syns på LAN-partyn även om det kanske inte är superb ur rekryteringssyfte :) Skulle gärna varit där, men har skola då.
-- 
Emil "sakjur" Tullstedt
~~~~~~~~~~2012/4/5 Jan Ainali <jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>
Hej!

Förra året ställde vi ut på Birdie i Uppsala och vi har i år fått erbjudande om att vara med igen.
Är det någon som är intresserad av att projektleda det?

Läs mer om förra årets arrangemang här: 

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Birdie 
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2g@public.gmane.orgkimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l


<div>
<p>N&auml;r jag l&auml;ser om arrangemanget verkar det som att det var lyckat men att de som fyllde i enk&auml;terna inte hade stenkoll p&aring; hur Wikipedia fungerar. Det k&auml;ndes lite "ni och vi" &ouml;ver det hela d&auml;r bl.a. redigeringssystemet och faktagranskningssystemet kritiserades. T&auml;nk typ personen som tyckte att WP kunde f&ouml;rb&auml;ttras genom att man "L&auml;gger in mer fakta" men aldrig hade redigerat. Bara spontan tanke &auml;r att man kanske skulle vilja ha en "My first Wikipedia-edit"-dator d&auml;r man guidar en person genom processen att ut&ouml;ka/f&ouml;rb&auml;ttra en artikel, g&auml;rna om n&aring;got som personen har ett intresse f&ouml;r. Man letar reda p&aring; k&auml;llor och skriver in (utan f&ouml;r mkt anstr&auml;ngningar med Wiki-format och s&aring;) faktan. Sen kanske n&aring;gon annan tar och visar hur man snyggar upp artikeln.</p>
<div>

<br>
</div>
<div>J&auml;ttekul att Wikipedia syns p&aring; LAN-partyn &auml;ven om det kanske inte &auml;r superb ur rekryteringssyfte :) Skulle g&auml;rna varit d&auml;r, men har skola d&aring;.<br clear="all">--&nbsp;<div>Emil "sakjur" Tullstedt<br>~~~~~~~~~~</div>

<br><br><br><div class="gmail_quote">2012/4/5 Jan Ainali <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jan@...">jan@...</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">

<div>Hej!<div><br></div>
<div>F&ouml;rra &aring;ret st&auml;llde vi ut p&aring; Birdie i Uppsala och vi har i &aring;r f&aring;tt erbjudande om att vara med igen.</div>
<div>&Auml;r det n&aring;gon som &auml;r intresserad av att projektleda det?</div>

<div><br></div>
<div>L&auml;s mer om f&ouml;rra &aring;rets arrangemang h&auml;r:&nbsp;</div>
<div><br></div>
<div>
<a href="http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Birdie" target="_blank">http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Birdie</a>&nbsp;<span class="HOEnZb"><br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a></span>
</div>
</div>
<br>_______________________________________________<br>
WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@...">WikimediaSE-L@...kimedia.org</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br><br>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
</div>
Jan Ainali | 18 Apr 15:11 2012
Gravatar

Riksantikvarieämbetet söker Wikipedian in Residence

Hej!

Jag har nu den stora glädjen att kunna presentera att de diskussioner vi har haft med Riksantikvarieämbetet nu leder till något riktigt konkret. De söker en Wikipedian in Residence och en Wikipedian developer in Residence som kan hjälpa dem att verkligen få inblick och kunskap i hur Wikipedia fungerar. 

Wikimedia Sveriges pressmeddelande finns här:

Annonserna finns här:
http://raa.se/cms/extern/om_oss/lediga_jobb/2012/wikipedian_in_residence.html
http://raa.se/cms/extern/om_oss/lediga_jobb/2012/wikipedian_developer_in_residence.html
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org
<div>Hej!<div><br></div>
<div>Jag har nu den stora gl&auml;djen att kunna presentera att de diskussioner vi har haft med Riksantikvarie&auml;mbetet nu leder till n&aring;got riktigt konkret. De s&ouml;ker en Wikipedian in Residence och en Wikipedian developer in Residence som kan hj&auml;lpa dem att verkligen f&aring; inblick och kunskap i hur Wikipedia fungerar.&nbsp;</div>
<div><br></div>
<div>
<div>Wikimedia Sveriges pressmeddelande finns h&auml;r:</div>
<div>
<a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/wikipedianer-flyttar-in-hos-riksantikvarieaembetet-751768">http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/wikipedianer-flyttar-in-hos-riksantikvarieaembetet-751768</a>
</div>
<div><br></div>
<div>Annonserna finns h&auml;r:</div>
<div>http://raa.se/cms/extern/om_oss/lediga_jobb/2012/wikipedian_in_residence.html</div>
</div>
<div>http://raa.se/cms/extern/om_oss/lediga_jobb/2012/wikipedian_developer_in_residence.html</div>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>
</div>

Gmane