Jan Ainali | 7 Feb 13:05 2012
Gravatar

Ansökan till Internetfonden för Wiki?==?iso-8859-1?Q?LovesMonuments

Hej!

Imorgon stänger ansökan till Internetfonden och vi jobbar med att få ihop en för att kunna göra WikiLovesMonuments bättre i år. Hjälp gärna till!

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Wiki_Loves_Monuments_2012/Ans%C3%B6kan_Internetfonden_2012-02-08 
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org
<div>Hej!<div><br></div>
<div>Imorgon st&auml;nger ans&ouml;kan till Internetfonden och vi jobbar med att f&aring; ihop en f&ouml;r att kunna g&ouml;ra WikiLovesMonuments b&auml;ttre i &aring;r. Hj&auml;lp g&auml;rna till!</div>
<div><br></div>
<div>
<a href="http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Wiki_Loves_Monuments_2012/Ans%C3%B6kan_Internetfonden_2012-02-08">http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Wiki_Loves_Monuments_2012/Ans%C3%B6kan_Internetfonden_2012-02-08</a>&nbsp;<br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
</div>
Holger Motzkau | 19 Feb 10:50 2012
Picon

Jakob Hammarbäck heter Wikimedia Sveriges nya föreningssekreterare

Jakob Hammarbäck heter Wikimedia Sveriges nya föreningssekreterare.
Han började sin anställning i fredags och kommer framöver att sköta
föreningens dagliga verksamhet. Anställningen är ett steg för att
professionalisera föreningen genom att avlasta styrelsen, men också
ett sätt att öka stödet till wikimediagemenskapen och föreningens
samarbetspartners.

-Att hitta nya samarbetspartners blir ett viktigt arbete för att
verksamheten ska kunna växa. En annan viktig uppgift för mig blir att
vara ett stöd pågående och kommande projekt, säger Jakob Hammarbäck.

De senaste åren har Jacob Hammarbäck arbetat som
organisationsutvecklare, både som egenföretagare och som anställd i
ideella organisationer. Med sig har han också arbete med användbarhet
och IT-utveckling och en sak han ser fram emot med det nya jobbet är
att arbeta för att Wikimedia ska fortsätts utvecklas. Tjänsten är
placerad i Stockholm och är en hjälpande hand i det dagliga arbetet
för att stödja personerna i gemenskapen. Bland annat kommer Jakob att
se över teknikpoolen där medlemmarna kan låna kamera och
videoutrustning för att samla in foto och film.

-Rekryteringskommittén har haft det angenäma problemet med många
starka ansökningar att ta hänsyn till, där Jakob till slut var den
bästa kandidaten med en mix av kompetens, bevisade resultat och ideal
som sammanfaller med föreningen, säger Jan Ainali, ordförande i
Wikimedia Sverige.

Något som kommer att bli enklare för föreningen är att samarbeta med
till exempel museer och skolor som har sin verksamhet på dagtid.
Volontärer som själva jobbar eller går i skola på dagarna har svårt
att vara med på möten när samarbetspartners har sin arbetstid. Jakob
kommer dessutom att engagera gemenskapen och vara sammanhållande i de
projekt som ska genomföras under året.

-Jag ser speciellt fram emot editathons där personer inom ett visst
intresseområde träffas tillsammans för att uppdatera Wikipedia.
Tillsammans blir det ett tillfälle att fördjupa kunskapen och sprida
den vidare, säger Jakob Hammarbäck.

Artiklar om cykling och kajakpaddling kommer dock inte att få en
omedelbar uppfräschning trots att det är några av Jakobs
fritidsintressen. Föreningssekreteraren kommer inte att redigera
artiklar på arbetstid utan underlätta för frivilliga krafter att skapa
artiklar, rätta felaktigheter, fotografera och skapa nya samarbeten.

-Vi tar nu ett stort steg i att göra det lättare för våra volontärer
att göra det de brinner för genom att avlasta dem från den
administrativa bördan, säger Jan och fortsätter, Jakob har stor
erfarenhet av organisationsutveckling och att arbeta med volontärer
vilket är precis vad Wikimedia Sverige behöver i detta läge.

Holger Motzkau

--

-- 
Styrelseledamot, kassör

Wikimedia Sverige
Box 500
SE-101 29 Stockholm

Org.-nr. 802437-8310
http://www.wikimedia.se/

Jan Ainali | 26 Feb 18:09 2012
Gravatar

Föreläsningschans

Hej!

Vi har fått kontakt med ett ett undertextningsföretag, som gör texter för bland annat SVT, Utbildningsradion, Discovery och Kanal 5. De använder Wikipedia extremt mycket när de översätter och skulle därför gärna få en en föreläsning med lite mer information om Wikipedia/Wikimedia och hur det fungerar. De skulle gärna ha den en torsdag eller fredag på kvällstid efter påsk, det vill säga 12, 13, 18 eller 19 april.

De betalar eventuella resekostnader och bjuder på lite mat i samband med detta.

Om någon är intresserad så hör av er så kan jag förmedla kontakten direkt.
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org
<div>Hej!<div><br></div>
<div>
<span>Vi har f&aring;tt kontakt med ett ett undertextningsf&ouml;retag, som g&ouml;r texter f&ouml;r&nbsp;</span><span>bland&nbsp;</span><span>annat SVT, Utbildningsradion, Discovery och Kanal 5. De anv&auml;nder Wikipedia&nbsp;</span><span>extremt mycket n&auml;r de &ouml;vers&auml;tter och skulle d&auml;rf&ouml;r g&auml;rna f&aring; en en f&ouml;rel&auml;sning med lite mer information om </span><span>Wikipedia/Wikimedia och hur det fungerar. De skulle g&auml;rna ha den&nbsp;</span><span>en torsdag eller fredag p&aring; kv&auml;llstid efter</span><span>&nbsp;</span><span>p&aring;sk, det vill s&auml;ga 12, 13, 18 eller 19 april.</span>
</div>
<div><span><br></span></div>
<div><span>De betalar eventuella resekostnader och bjuder p&aring; lite mat i samband med detta.</span></div>
<div><span><br></span></div>
<div><span>Om n&aring;gon &auml;r intresserad s&aring; h&ouml;r av er s&aring; kan jag f&ouml;rmedla kontakten direkt.</span></div>
<div>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
</div>
Emil Tullstedt | 26 Feb 19:46 2012
Picon

Re: Föreläsningschans

Vart ligger det? Stockholm?

Finns det halv-färdiga PPTer man kan använda isf?
--
Emil "sakjur" Tullstedt
~~~~~~~~~~

2012/2/26 Jan Ainali <jan@...>:
> Hej!
>
> Vi har fått kontakt med ett ett undertextningsföretag, som gör texter
> för bland annat SVT, Utbildningsradion, Discovery och Kanal 5. De använder
> Wikipedia extremt mycket när de översätter och skulle därför gärna få en en
> föreläsning med lite mer information om Wikipedia/Wikimedia och hur det
> fungerar. De skulle gärna ha den en torsdag eller fredag på kvällstid
> efter påsk, det vill säga 12, 13, 18 eller 19 april.
>
> De betalar eventuella resekostnader och bjuder på lite mat i samband med
> detta.
>
> Om någon är intresserad så hör av er så kan jag förmedla kontakten direkt.
>
> --
> Jan Ainali
>
> Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
> "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
>
> http://se.wikimedia.org
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@...
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>

Jan Ainali | 28 Feb 09:54 2012
Gravatar

Re: Föreläsningschans

Det skulle jag såklart ha nämnt i på en gång, ja, det är i Stockholm.

Det finns en del tips här på vår wiki men vi borde styra upp så att vi har en tydligare grundpresentation att utgå ifrån. Jag lägger till det på att-göra-listan.

http://se.wikimedia.org/wiki/Presentera_Wikipedia 
Nu har vi en som anmält dig frivillig redan, men det kommer även workshops under våren som vi behöver ha fler frivilliga till. Återkommer med information med detta när datum börjar bli klara.-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.orgOn 26 feb 2012 19:46 "Emil Tullstedt" <sakjur-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org> wrote:
Vart ligger det? Stockholm?

Finns det halv-färdiga PPTer man kan använda isf?
--
Emil "sakjur" Tullstedt
~~~~~~~~~~2012/2/26 Jan Ainali <jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>:
Hej!

Vi har fått kontakt med ett ett undertextningsföretag, som gör texter
för bland annat SVT, Utbildningsradion, Discovery och Kanal 5. De använder
Wikipedia extremt mycket när de översätter och skulle därför gärna få en en
föreläsning med lite mer information om Wikipedia/Wikimedia och hur det
fungerar. De skulle gärna ha den en torsdag eller fredag på kvällstid
efter påsk, det vill säga 12, 13, 18 eller 19 april.

De betalar eventuella resekostnader och bjuder på lite mat i samband med
detta.

Om någon är intresserad så hör av er så kan jag förmedla kontakten direkt.

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L <at> lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
<div>Det skulle jag s&aring;klart ha n&auml;mnt i p&aring; en g&aring;ng, j<span>a, det &auml;r i Stockholm.</span><div><br></div>
<div>Det finns en del tips h&auml;r p&aring; v&aring;r wiki men vi borde styra upp s&aring; att vi har en tydligare grundpresentation att utg&aring; ifr&aring;n. Jag l&auml;gger till det p&aring; att-g&ouml;ra-listan.</div>
<div><br></div>
<div>
<a href="http://se.wikimedia.org/wiki/Presentera_Wikipedia">http://se.wikimedia.org/wiki/Presentera_Wikipedia</a>&nbsp;<br>Nu har vi en som anm&auml;lt dig frivillig redan, men det kommer &auml;ven workshops under v&aring;ren som vi beh&ouml;ver ha fler frivilliga till. &Aring;terkommer med information med detta n&auml;r datum b&ouml;rjar bli klara.-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>On 26 feb 2012 19:46 "Emil Tullstedt" <a href="mailto:sakjur@...">&lt;sakjur@...&gt;</a> wrote:<br><blockquote type="cite">Vart ligger det? Stockholm?<br><br>Finns det halv-f&auml;rdiga PPTer man kan anv&auml;nda isf?<br>--<br>Emil "sakjur" Tullstedt<br>~~~~~~~~~~<br><br><br><br>2012/2/26 Jan Ainali &lt;jan@...&gt;:<blockquote type="cite">Hej!<br><br>Vi har f&aring;tt kontakt med ett ett undertextningsf&ouml;retag, som g&ouml;r texter<br>f&ouml;r&nbsp;bland&nbsp;annat SVT, Utbildningsradion, Discovery och Kanal 5. De anv&auml;nder<br>Wikipedia&nbsp;extremt mycket n&auml;r de &ouml;vers&auml;tter och skulle d&auml;rf&ouml;r g&auml;rna f&aring; en en<br>f&ouml;rel&auml;sning med lite mer information om Wikipedia/Wikimedia och hur det<br>fungerar. De skulle g&auml;rna ha den&nbsp;en torsdag eller fredag p&aring; kv&auml;llstid<br>efter&nbsp;p&aring;sk, det vill s&auml;ga 12, 13, 18 eller 19 april.<br><br>De betalar eventuella resekostnader och bjuder p&aring; lite mat i samband med<br>detta.<br><br>Om n&aring;gon &auml;r intresserad s&aring; h&ouml;r av er s&aring; kan jag f&ouml;rmedla kontakten direkt.<br><br>--<br>Jan Ainali<br><br>Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv<br>"Medlemsavgift, namn, adress och epost")<br><br><a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a><br><br><br>_______________________________________________<br>WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@...">WikimediaSE-L <at> lists.wikimedia.org</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br>
</blockquote>
<br>_______________________________________________<br>WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@...imedia.org">WikimediaSE-L@...</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br>
</blockquote>
</div>
</div>
Jan Ainali | 1 Mar 22:00 2012
Gravatar

Editathon #1

Hej!

Enligt verksamhetsplanen ska vi ju genomföra fyra stycken editathons under året.[1] För att få en flygande start tänkte vi ha den första redan i mars. Förslaget är att ha det på tema fåglar och samverka med Projekt:Fåglar, någonstans i Stockholm (på kontoret om vi inte hittar en bättre lokal) 24 mars. Jag kan dock inte vara med hela dagen i så fall, då jag jobbar en del. Är det någon här på listan som skulle vara intresserad av att vara med så att vi kan spika datumet?

På tal om lokaler, min första tanke var Naturhistoriska museet. Finns det andra intressanta lokaler för detta tema?

[1] http://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2012/Editathons
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org
<div>Hej!<div><br></div>
<div>Enligt verksamhetsplanen ska vi ju genomf&ouml;ra fyra stycken editathons under &aring;ret.[1] F&ouml;r att f&aring; en flygande start t&auml;nkte vi ha den f&ouml;rsta redan i mars. F&ouml;rslaget &auml;r att ha det p&aring; tema f&aring;glar och samverka med Projekt:F&aring;glar, n&aring;gonstans i Stockholm (p&aring; kontoret om vi inte hittar en b&auml;ttre lokal) 24 mars. Jag kan dock inte vara med hela dagen i s&aring; fall, d&aring; jag jobbar en del. &Auml;r det n&aring;gon h&auml;r p&aring; listan som skulle vara intresserad av att vara med s&aring; att vi kan spika datumet?</div>
<div><br></div>
<div>P&aring; tal om lokaler, min f&ouml;rsta tanke var Naturhistoriska museet. Finns det andra intressanta lokaler f&ouml;r detta tema?</div>
<div><br></div>
<div>[1]&nbsp;<a href="http://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2012/Editathons">http://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2012/Editathons</a><br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
</div>

Gmane