Emil Tullstedt | 1 Apr 08:52 2011
Picon

Re: Medlemmar och aktiviteter

Jag tror du missar en viktig fråga: VARFÖR ska föreningen växa? Vad vill Wikimedia Projekten från medlemmarna? Mycket som arrangeras *lokalt* är ju "Wikipedia"-möten, om föreningen fungerade som någon slags nav för hela sv.wikipedia.org/wiki/WP: namnrymden..

Jag har ett längre tag funderat på att bli medlem, men det har liksom inte blivit av än :/
Men som sagt: Varför ska WMSE växa? För att sprida kunskapen om Wikipedia som ett universallt lexikon, där man kan påbörja sina arbeten - och kanske till och med kan publicera delar av arbetet när det är färdigställt? För att Wikimedia Commons ska bli världens största arkiv? eller kanske bara för att föreningen SKA växa?

Vad vill föreningen ha ut av sina medlemmar?

-- 

Emil "sakjur" Tullstedt
~~~~~~~~~~2011/3/31 Lars Aronsson <lars-ABUHZ1rI0YgwFerOooGFRg@public.gmane.org>
Jag lyfter fram en diskussion här, som startade i ett annat sammanhang.
Holger Motzkau, som ingår i den nyvalda föreningsstyrelsen, berättade
från ett besök i Berlin:


>> >>  Efter senaste insamlingskampanjen fick WMDE över 400 nya
>> >>  medlemmar sedan de tipsade alla givare om medlemskapet.

Jag kontrade med:

> >  Ett mycket bra tips. WMSE behöver göra mer för medlemmarna.
> >  Hittills har vi värvat några medlemmar och sedan nästan struntat
> >  i dem.

Det visar sig att vi inte är ensamma om detta läge:

>  Det är ju faktist en av de största problem i tysk föreningen, och
>  många medlemmar blev lite besviken: Varför skulle man vara medlem i
>  föreningen? För stödsmedlemmar är det klar, de vill stödja
>  verksamheten och är glad med hälsningar på jul samt en fin kulört
>  tryckt verksamhetsberättelse. Men en vanlig medlem, vad får de från
>  oss? Där finns ju föreninger var man blir medlem och betalar avgift
>  för att få någon tjänst tillbaka. Men Wikimedia stödjer ju inte sina
>  medlemmar, men projekt på Wikipedia eller någonting om fri kunskap. I
>  slutet är egentlingen alla medlemar endast stödsmedlemmar, och därför
>  skulle de bli informerat regelbundet om vad som händer.

>  Kanske kan man jämför Wikimedia Sverige bäst med en politisk parti,
>  där är man endast medlem sedan man tycker om deras ideologi och vill
>  stödja de. Men vad motivera folk där att bli medlem, vad förväntar de
>  från sina parti?

Ja, så kan diskussionerna låta.

Borde vi göra en stor enkätundersökning bland föreningens medlemmar
för att få reda på vilka de är och vad de förväntar sig av sitt
medlemskap? Vi kanske har en viss mängd stödmedlemmar, som är
nöjda med att få stödja oss. Och andra medlemmar som förväntar sig
att vi ska vägleda dem in i den digitala wiki-framtiden?

När vi för ett år sedan försökte bjuda in till en fotokurs i
Nyköping, var inga svenskar intresserade av att delta. Annars
brukar ju kurser vara en vanlig aktivitet inom föreningar.
Vår konferens Wikipedia Academy kan ses som en kurs, med syftet
att få akademiker att bli aktiva inom Wikipedia. Men som kurs
betraktad, har den inte varit speciellt effektiv. Många har
besökt konferensen, men få har blivit aktiva wikipedianer.--
  Lars Aronsson (lars-ABUHZ1rI0YgwFerOooGFRg@public.gmane.org)
  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2g@public.gmane.orgkimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

<div>
<p>Jag tror du missar en viktig fr&aring;ga: VARF&Ouml;R ska f&ouml;reningen v&auml;xa? Vad vill Wikimedia Projekten fr&aring;n medlemmarna? Mycket som arrangeras *lokalt* &auml;r ju "Wikipedia"-m&ouml;ten, om f&ouml;reningen fungerade som n&aring;gon slags nav f&ouml;r hela <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/WP">sv.wikipedia.org/wiki/WP</a>: namnrymden..<br><br>Jag har ett l&auml;ngre tag funderat p&aring; att bli medlem, men det har liksom inte blivit av &auml;n :/<br>Men som sagt: Varf&ouml;r ska WMSE v&auml;xa? F&ouml;r att sprida kunskapen om Wikipedia som ett universallt lexikon, d&auml;r man kan p&aring;b&ouml;rja sina arbeten - och kanske till och med kan publicera delar av arbetet n&auml;r det &auml;r f&auml;rdigst&auml;llt? F&ouml;r att Wikimedia Commons ska bli v&auml;rldens st&ouml;rsta arkiv? eller kanske bara f&ouml;r att f&ouml;reningen SKA v&auml;xa?<br><br>Vad vill f&ouml;reningen ha ut av sina medlemmar?<br><br>--&nbsp;</p>
<div>Emil "sakjur" Tullstedt<br>~~~~~~~~~~</div>
<br><br><br><div class="gmail_quote">2011/3/31 Lars Aronsson <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:lars@...">lars@...</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">

Jag lyfter fram en diskussion h&auml;r, som startade i ett annat sammanhang.<br>
Holger Motzkau, som ing&aring;r i den nyvalda f&ouml;reningsstyrelsen, ber&auml;ttade<br>
fr&aring;n ett bes&ouml;k i Berlin:<br><br><br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &nbsp;Efter senaste insamlingskampanjen fick WMDE &ouml;ver 400 nya<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &nbsp;medlemmar sedan de tipsade alla givare om medlemskapet.<br><br>
Jag kontrade med:<br><br>
&gt; &gt; &nbsp;Ett mycket bra tips. WMSE beh&ouml;ver g&ouml;ra mer f&ouml;r medlemmarna.<br>
&gt; &gt; &nbsp;Hittills har vi v&auml;rvat n&aring;gra medlemmar och sedan n&auml;stan struntat<br>
&gt; &gt; &nbsp;i dem.<br><br>
Det visar sig att vi inte &auml;r ensamma om detta l&auml;ge:<br><br>
&gt; &nbsp;Det &auml;r ju faktist en av de st&ouml;rsta problem i tysk f&ouml;reningen, och<br>
&gt; &nbsp;m&aring;nga medlemmar blev lite besviken: Varf&ouml;r skulle man vara medlem i<br>
&gt; &nbsp;f&ouml;reningen? F&ouml;r st&ouml;dsmedlemmar &auml;r det klar, de vill st&ouml;dja<br>
&gt; &nbsp;verksamheten och &auml;r glad med h&auml;lsningar p&aring; jul samt en fin kul&ouml;rt<br>
&gt; &nbsp;tryckt verksamhetsber&auml;ttelse. Men en vanlig medlem, vad f&aring;r de fr&aring;n<br>
&gt; &nbsp;oss? D&auml;r finns ju f&ouml;reninger var man blir medlem och betalar avgift<br>
&gt; &nbsp;f&ouml;r att f&aring; n&aring;gon tj&auml;nst tillbaka. Men Wikimedia st&ouml;djer ju inte sina<br>
&gt; &nbsp;medlemmar, men projekt p&aring; Wikipedia eller n&aring;gonting om fri kunskap. I<br>
&gt; &nbsp;slutet &auml;r egentlingen alla medlemar endast st&ouml;dsmedlemmar, och d&auml;rf&ouml;r<br>
&gt; &nbsp;skulle de bli informerat regelbundet om vad som h&auml;nder.<br><br>
&gt; &nbsp;Kanske kan man j&auml;mf&ouml;r Wikimedia Sverige b&auml;st med en politisk parti,<br>
&gt; &nbsp;d&auml;r &auml;r man endast medlem sedan man tycker om deras ideologi och vill<br>
&gt; &nbsp;st&ouml;dja de. Men vad motivera folk d&auml;r att bli medlem, vad f&ouml;rv&auml;ntar de<br>
&gt; &nbsp;fr&aring;n sina parti?<br><br>
Ja, s&aring; kan diskussionerna l&aring;ta.<br><br>
Borde vi g&ouml;ra en stor enk&auml;tunders&ouml;kning bland f&ouml;reningens medlemmar<br>
f&ouml;r att f&aring; reda p&aring; vilka de &auml;r och vad de f&ouml;rv&auml;ntar sig av sitt<br>
medlemskap? Vi kanske har en viss m&auml;ngd st&ouml;dmedlemmar, som &auml;r<br>
n&ouml;jda med att f&aring; st&ouml;dja oss. Och andra medlemmar som f&ouml;rv&auml;ntar sig<br>
att vi ska v&auml;gleda dem in i den digitala wiki-framtiden?<br><br>
N&auml;r vi f&ouml;r ett &aring;r sedan f&ouml;rs&ouml;kte bjuda in till en fotokurs i<br>
Nyk&ouml;ping, var inga svenskar intresserade av att delta. Annars<br>
brukar ju kurser vara en vanlig aktivitet inom f&ouml;reningar.<br>
V&aring;r konferens Wikipedia Academy kan ses som en kurs, med syftet<br>
att f&aring; akademiker att bli aktiva inom Wikipedia. Men som kurs<br>
betraktad, har den inte varit speciellt effektiv. M&aring;nga har<br>
bes&ouml;kt konferensen, men f&aring; har blivit aktiva wikipedianer.<br><br><br><br>
--<br>
 &nbsp; Lars Aronsson (<a href="mailto:lars@...">lars@...</a>)<br>
 &nbsp; Wikimedia Sverige - st&ouml;d fri kunskap - <a href="http://wikimedia.se/" target="_blank">http://wikimedia.se/</a><br><br><br><br>
_______________________________________________<br>
WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@...">WikimediaSE-L@...kimedia.org</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
Jan Ainali | 1 Apr 19:50 2011
Gravatar

Re: Medlemmar och aktiviteter

Jag tror att det finns skäl till försöka få föreningen att växa, men det är inte det som jag skulle vilja fokusera mest på. Istället skulle jag vilja få de som redan är medlemmar att engagera sig mer. Det finns många saker som händer som är i vårt intresse, och som vi behöver vara fler för att kunna hantera. Till exempel så har ingen svarat på min fråga om någon kan delta på digdel2013 ett ställe där jag tror att vi kan bidra med något. Ett annat är att det bara är sex medlemmar som har uttryckt vilja för att skriva på bloggen. Vi saknar också en projektledare för det kommande Wiki loves monuments (vi saknar också ett bra svenskt namn på det). 

Så förutom att det är bra att växa i allmänhet skulle jag helst önska att de som är medlemmar aktiverar sig mer och att nya medlemmar är sådana som vill engagera sig.

Och syftet till allt det här är relativt enkelt och står i första paragrafen i våra stadgar nämligen att: göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt.
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org

On 1 apr 2011 08:52 "Emil Tullstedt" <sakjur <at> gmail.com> wrote:

Jag tror du missar en viktig fråga: VARFÖR ska föreningen växa? Vad vill
Wikimedia Projekten från medlemmarna? Mycket som arrangeras *lokalt* är
ju "Wikipedia"-möten, om föreningen fungerade som någon slags nav för
hela http://sv.wikipedia.org/wiki/WP: namnrymden..

Jag har ett längre tag funderat på att bli medlem, men det har liksom
inte blivit av än :/
Men som sagt: Varför ska WMSE växa? För att sprida kunskapen om
Wikipedia som ett universallt lexikon, där man kan påbörja sina arbeten
- och kanske till och med kan publicera delar av arbetet när det är
färdigställt? För att Wikimedia Commons ska bli världens största arkiv?
eller kanske bara för att föreningen SKA växa?

Vad vill föreningen ha ut av sina medlemmar?

-- 
Emil "sakjur" Tullstedt
~~~~~~~~~~
2011/3/31 Lars Aronsson <<lars-ABUHZ1rI0YgwFerOooGFRg@public.gmane.org>>

> Jag lyfter fram en diskussion här, som startade i ett annat
> sammanhang.
> Holger Motzkau, som ingår i den nyvalda föreningsstyrelsen, berättade
> från ett besök i Berlin:
>
>
> >> >> Efter senaste insamlingskampanjen fick WMDE över 400 nya
> >> >> medlemmar sedan de tipsade alla givare om medlemskapet.
>
> Jag kontrade med:
>
> > > Ett mycket bra tips. WMSE behöver göra mer för medlemmarna.
> > > Hittills har vi värvat några medlemmar och sedan nästan struntat
> > > i dem.
>
> Det visar sig att vi inte är ensamma om detta läge:
>
> > Det är ju faktist en av de största problem i tysk föreningen, och
> > många medlemmar blev lite besviken: Varför skulle man vara medlem i
> > föreningen? För stödsmedlemmar är det klar, de vill stödja
> > verksamheten och är glad med hälsningar på jul samt en fin kulört
> > tryckt verksamhetsberättelse. Men en vanlig medlem, vad får de från
> > oss? Där finns ju föreninger var man blir medlem och betalar avgift
> > för att få någon tjänst tillbaka. Men Wikimedia stödjer ju inte sina
> > medlemmar, men projekt på Wikipedia eller någonting om fri kunskap.
> > I
> > slutet är egentlingen alla medlemar endast stödsmedlemmar, och
> > därför
> > skulle de bli informerat regelbundet om vad som händer.
>
> > Kanske kan man jämför Wikimedia Sverige bäst med en politisk parti,
> > där är man endast medlem sedan man tycker om deras ideologi och vill
> > stödja de. Men vad motivera folk där att bli medlem, vad förväntar
> > de
> > från sina parti?
>
> Ja, så kan diskussionerna låta.
>
> Borde vi göra en stor enkätundersökning bland föreningens medlemmar
> för att få reda på vilka de är och vad de förväntar sig av sitt
> medlemskap? Vi kanske har en viss mängd stödmedlemmar, som är
> nöjda med att få stödja oss. Och andra medlemmar som förväntar sig
> att vi ska vägleda dem in i den digitala wiki-framtiden?
>
> När vi för ett år sedan försökte bjuda in till en fotokurs i
> Nyköping, var inga svenskar intresserade av att delta. Annars
> brukar ju kurser vara en vanlig aktivitet inom föreningar.
> Vår konferens Wikipedia Academy kan ses som en kurs, med syftet
> att få akademiker att bli aktiva inom Wikipedia. Men som kurs
> betraktad, har den inte varit speciellt effektiv. Många har
> besökt konferensen, men få har blivit aktiva wikipedianer.
>
>
>
> --
> Lars Aronsson (<lars-ABUHZ1rI0YgwFerOooGFRg@public.gmane.org>)
> Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
>
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> <WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org>
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>

<div>Jag tror att det finns sk&auml;l till f&ouml;rs&ouml;ka f&aring; f&ouml;reningen att v&auml;xa, men det &auml;r inte det som jag skulle vilja fokusera mest p&aring;. Ist&auml;llet skulle jag vilja f&aring; de som redan &auml;r medlemmar att engagera sig mer. Det finns m&aring;nga saker som h&auml;nder som &auml;r i v&aring;rt intresse, och som vi beh&ouml;ver vara fler f&ouml;r att kunna hantera. Till exempel s&aring; har ingen svarat p&aring; min fr&aring;ga om n&aring;gon kan delta p&aring; digdel2013 ett st&auml;lle d&auml;r jag tror att vi kan bidra med n&aring;got. Ett annat &auml;r att det bara &auml;r sex medlemmar som har uttryckt vilja f&ouml;r att skriva p&aring; bloggen. Vi saknar ocks&aring; en projektledare f&ouml;r det kommande Wiki loves monuments (vi saknar ocks&aring; ett bra svenskt namn p&aring; det).&nbsp;<div><br></div>
<div>S&aring; f&ouml;rutom att det &auml;r bra att v&auml;xa i allm&auml;nhet skulle jag helst &ouml;nska att de som &auml;r medlemmar aktiverar sig mer och att nya medlemmar &auml;r s&aring;dana som vill engagera sig.<br><div>
<br>Och syftet till allt det h&auml;r &auml;r relativt enkelt och st&aring;r i f&ouml;rsta paragrafen i v&aring;ra stadgar n&auml;mligen att:&nbsp;<span class="Apple-style-span">g</span><span class="Apple-style-span">&ouml;ra kunskap fritt tillg&auml;nglig f&ouml;r alla m&auml;nniskor, s&auml;rskilt genom att st&ouml;dja Wikimedia Foundations projekt.</span><br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a><p>On 1 apr 2011 08:52 "Emil Tullstedt" <a href="mailto:sakjur@...">&lt;sakjur <at> gmail.com&gt;</a> wrote:</p>
<blockquote type="cite">Jag tror du missar en viktig fr&aring;ga: VARF&Ouml;R ska f&ouml;reningen v&auml;xa? Vad vill<br>Wikimedia Projekten fr&aring;n medlemmarna? Mycket som arrangeras *lokalt* &auml;r<br>ju "Wikipedia"-m&ouml;ten, om f&ouml;reningen fungerade som n&aring;gon slags nav f&ouml;r<br>hela <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/WP">http://sv.wikipedia.org/wiki/WP</a>: namnrymden..<br><br>Jag har ett l&auml;ngre tag funderat p&aring; att bli medlem, men det har liksom<br>inte blivit av &auml;n :/<br>Men som sagt: Varf&ouml;r ska WMSE v&auml;xa? F&ouml;r att sprida kunskapen om<br>Wikipedia som ett universallt lexikon, d&auml;r man kan p&aring;b&ouml;rja sina arbeten<br>- och kanske till och med kan publicera delar av arbetet n&auml;r det &auml;r<br>f&auml;rdigst&auml;llt? F&ouml;r att Wikimedia Commons ska bli v&auml;rldens st&ouml;rsta arkiv?<br>eller kanske bara f&ouml;r att f&ouml;reningen SKA v&auml;xa?<br><br>Vad vill f&ouml;reningen ha ut av sina medlemmar?<br><br>--&nbsp;<br>Emil "sakjur" Tullstedt<br>~~~~~~~~~~<br><br><br><br><br>2011/3/31 Lars Aronsson &lt;&lt;lars@...&gt;&gt;<br><br>&gt; Jag lyfter fram en diskussion h&auml;r, som startade i ett annat<br>&gt; sammanhang.<br>&gt; Holger Motzkau, som ing&aring;r i den nyvalda f&ouml;reningsstyrelsen, ber&auml;ttade<br>&gt; fr&aring;n ett bes&ouml;k i Berlin:<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; &gt;&gt; &gt;&gt; Efter senaste insamlingskampanjen fick WMDE &ouml;ver 400 nya<br>&gt; &gt;&gt; &gt;&gt; medlemmar sedan de tipsade alla givare om medlemskapet.<br>&gt; <br>&gt; Jag kontrade med:<br>&gt; <br>&gt; &gt; &gt; Ett mycket bra tips. WMSE beh&ouml;ver g&ouml;ra mer f&ouml;r medlemmarna.<br>&gt; &gt; &gt; Hittills har vi v&auml;rvat n&aring;gra medlemmar och sedan n&auml;stan struntat<br>&gt; &gt; &gt; i dem.<br>&gt; <br>&gt; Det visar sig att vi inte &auml;r ensamma om detta l&auml;ge:<br>&gt; <br>&gt; &gt; Det &auml;r ju faktist en av de st&ouml;rsta problem i tysk f&ouml;reningen, och<br>&gt; &gt; m&aring;nga medlemmar blev lite besviken: Varf&ouml;r skulle man vara medlem i<br>&gt; &gt; f&ouml;reningen? F&ouml;r st&ouml;dsmedlemmar &auml;r det klar, de vill st&ouml;dja<br>&gt; &gt; verksamheten och &auml;r glad med h&auml;lsningar p&aring; jul samt en fin kul&ouml;rt<br>&gt; &gt; tryckt verksamhetsber&auml;ttelse. Men en vanlig medlem, vad f&aring;r de fr&aring;n<br>&gt; &gt; oss? D&auml;r finns ju f&ouml;reninger var man blir medlem och betalar avgift<br>&gt; &gt; f&ouml;r att f&aring; n&aring;gon tj&auml;nst tillbaka. Men Wikimedia st&ouml;djer ju inte sina<br>&gt; &gt; medlemmar, men projekt p&aring; Wikipedia eller n&aring;gonting om fri kunskap.<br>&gt; &gt; I<br>&gt; &gt; slutet &auml;r egentlingen alla medlemar endast st&ouml;dsmedlemmar, och<br>&gt; &gt; d&auml;rf&ouml;r<br>&gt; &gt; skulle de bli informerat regelbundet om vad som h&auml;nder.<br>&gt; <br>&gt; &gt; Kanske kan man j&auml;mf&ouml;r Wikimedia Sverige b&auml;st med en politisk parti,<br>&gt; &gt; d&auml;r &auml;r man endast medlem sedan man tycker om deras ideologi och vill<br>&gt; &gt; st&ouml;dja de. Men vad motivera folk d&auml;r att bli medlem, vad f&ouml;rv&auml;ntar<br>&gt; &gt; de<br>&gt; &gt; fr&aring;n sina parti?<br>&gt; <br>&gt; Ja, s&aring; kan diskussionerna l&aring;ta.<br>&gt; <br>&gt; Borde vi g&ouml;ra en stor enk&auml;tunders&ouml;kning bland f&ouml;reningens medlemmar<br>&gt; f&ouml;r att f&aring; reda p&aring; vilka de &auml;r och vad de f&ouml;rv&auml;ntar sig av sitt<br>&gt; medlemskap? Vi kanske har en viss m&auml;ngd st&ouml;dmedlemmar, som &auml;r<br>&gt; n&ouml;jda med att f&aring; st&ouml;dja oss. Och andra medlemmar som f&ouml;rv&auml;ntar sig<br>&gt; att vi ska v&auml;gleda dem in i den digitala wiki-framtiden?<br>&gt; <br>&gt; N&auml;r vi f&ouml;r ett &aring;r sedan f&ouml;rs&ouml;kte bjuda in till en fotokurs i<br>&gt; Nyk&ouml;ping, var inga svenskar intresserade av att delta. Annars<br>&gt; brukar ju kurser vara en vanlig aktivitet inom f&ouml;reningar.<br>&gt; V&aring;r konferens Wikipedia Academy kan ses som en kurs, med syftet<br>&gt; att f&aring; akademiker att bli aktiva inom Wikipedia. Men som kurs<br>&gt; betraktad, har den inte varit speciellt effektiv. M&aring;nga har<br>&gt; bes&ouml;kt konferensen, men f&aring; har blivit aktiva wikipedianer.<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; --<br>&gt; Lars Aronsson (&lt;lars@...&gt;)<br>&gt; Wikimedia Sverige - st&ouml;d fri kunskap - <a href="http://wikimedia.se/">http://wikimedia.se/</a><br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; _______________________________________________<br>&gt; WikimediaSE-L mailing list<br>&gt; <a href="mailto:WikimediaSE-L@...">&lt;WikimediaSE-L@...&gt;</a><br>&gt; <a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br>&gt; <br><br>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
Jan Ainali | 3 Apr 17:34 2011
Gravatar

Global Special:LinkSearch

Hej!

I vårt arbete med ABM-sektorn så är det bra att visa lite statistik på hur det går vilket kan vara motiverande. Ett sätt är att visa hur många länkar de har från våra projekt vilket lätt kan göras med sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut så här för Nordiska museet: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&target=%2A.nordiskamuseet.se

Det är ju bra, men det är bara för svenska. Och att handjaga statistik för flera språkversioner och kanske andra projekt (främst Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. Så jag undrar om det är någon som kan hacka ihop en sida som gör detta. Helst så att man kan välja vilka projekt som ska kollas, med möjlighet att välja alla. Gärna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har länkar, hur många och en länk till sidan på den wikin med listan. Gärna en totalsumma också. 

Är det någon som känner sig manad att göra detta, eller kan peka på någon jag kan fråga? 

--
Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org
<div>Hej!<div><br></div>
<div>I v&aring;rt arbete med ABM-sektorn s&aring; &auml;r det bra att visa lite statistik p&aring; hur det g&aring;r vilket kan vara motiverande. Ett s&auml;tt &auml;r att visa hur m&aring;nga l&auml;nkar de har fr&aring;n v&aring;ra projekt vilket l&auml;tt kan g&ouml;ras med sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut s&aring; h&auml;r f&ouml;r Nordiska museet:&nbsp;<a href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&amp;target=%2A.nordiskamuseet.se">http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&amp;target=%2A.nordiskamuseet.se</a>
</div>
<div><br></div>
<div>Det &auml;r ju bra, men det &auml;r bara f&ouml;r svenska. Och att handjaga statistik f&ouml;r flera spr&aring;kversioner och kanske andra projekt (fr&auml;mst Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. S&aring; jag undrar om det &auml;r n&aring;gon som kan hacka ihop en sida som g&ouml;r detta. Helst s&aring; att man kan v&auml;lja vilka projekt som ska kollas, med m&ouml;jlighet att v&auml;lja alla. G&auml;rna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har l&auml;nkar, hur m&aring;nga och en l&auml;nk till sidan p&aring; den wikin med listan. G&auml;rna en totalsumma ocks&aring;.&nbsp;</div>
<div><br></div>
<div>&Auml;r det n&aring;gon som k&auml;nner sig manad att g&ouml;ra detta, eller kan peka p&aring; n&aring;gon jag kan fr&aring;ga?&nbsp;</div>
<div><span class="Apple-style-span"><br></span></div>
<div><span class="Apple-style-span">-- </span></div>
<div>Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
</div>
Albin Jacobsson | 4 Apr 04:50 2011
Picon

Re: Global Special:LinkSearch

Hallå. Den är inte snygg, den är inte snabb och den är inte lätt att förstå, men den gör vad den ska om man vet hur.

Har någon frågor så är det bara att fråga på.

// Albin Jacobsson


2011/4/3 Jan Ainali <jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>
Hej!

I vårt arbete med ABM-sektorn så är det bra att visa lite statistik på hur det går vilket kan vara motiverande. Ett sätt är att visa hur många länkar de har från våra projekt vilket lätt kan göras med sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut så här för Nordiska museet: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&target=%2A.nordiskamuseet.se

Det är ju bra, men det är bara för svenska. Och att handjaga statistik för flera språkversioner och kanske andra projekt (främst Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. Så jag undrar om det är någon som kan hacka ihop en sida som gör detta. Helst så att man kan välja vilka projekt som ska kollas, med möjlighet att välja alla. Gärna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har länkar, hur många och en länk till sidan på den wikin med listan. Gärna en totalsumma också. 

Är det någon som känner sig manad att göra detta, eller kan peka på någon jag kan fråga? 

--
Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2g@public.gmane.orgkimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l


<div>
<p>Hall&aring;. <a href="http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipedia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary">Den &auml;r inte snygg, den &auml;r inte snabb och den &auml;r inte l&auml;tt att f&ouml;rst&aring;, men den g&ouml;r vad den ska om man vet hur.</a><br><br>Har n&aring;gon fr&aring;gor s&aring; &auml;r det bara att fr&aring;ga p&aring;.<br><br>// Albin Jacobsson<br><br><br></p>
<div class="gmail_quote">2011/4/3 Jan Ainali <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jan@...">jan@...</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">
<div>Hej!<div><br></div>
<div>I v&aring;rt arbete med ABM-sektorn s&aring; &auml;r det bra att visa lite statistik p&aring; hur det g&aring;r vilket kan vara motiverande. Ett s&auml;tt &auml;r att visa hur m&aring;nga l&auml;nkar de har fr&aring;n v&aring;ra projekt vilket l&auml;tt kan g&ouml;ras med sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut s&aring; h&auml;r f&ouml;r Nordiska museet:&nbsp;<a href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&amp;target=%2A.nordiskamuseet.se" target="_blank">http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&amp;target=%2A.nordiskamuseet.se</a>
</div>
<div><br></div>
<div>Det &auml;r ju bra, men det &auml;r bara f&ouml;r svenska. Och att handjaga statistik f&ouml;r flera spr&aring;kversioner och kanske andra projekt (fr&auml;mst Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. S&aring; jag undrar om det &auml;r n&aring;gon som kan hacka ihop en sida som g&ouml;r detta. Helst s&aring; att man kan v&auml;lja vilka projekt som ska kollas, med m&ouml;jlighet att v&auml;lja alla. G&auml;rna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har l&auml;nkar, hur m&aring;nga och en l&auml;nk till sidan p&aring; den wikin med listan. G&auml;rna en totalsumma ocks&aring;.&nbsp;</div>
<div><br></div>
<div>&Auml;r det n&aring;gon som k&auml;nner sig manad att g&ouml;ra detta, eller kan peka p&aring; n&aring;gon jag kan fr&aring;ga?&nbsp;</div>
<div><span><br></span></div>
<div><span>-- </span></div>
<div>Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
</div>
<br>_______________________________________________<br>
WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@...">WikimediaSE-L@...kimedia.org</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br><br>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
Albin Jacobsson | 4 Apr 04:51 2011
Picon

Re: Global Special:LinkSearch

Självklart kommer ni inte åt filer på mitt lokala nätverk. Miss av mig. Här är en fungerande länk.

// Albin Jacobsson


2011/4/4 Albin Jacobsson <albin.jacobsson <at> wikimedia.se>
Hallå. Den är inte snygg, den är inte snabb och den är inte lätt att förstå, men den gör vad den ska om man vet hur.

Har någon frågor så är det bara att fråga på.

// Albin Jacobsson


Hej!

I vårt arbete med ABM-sektorn så är det bra att visa lite statistik på hur det går vilket kan vara motiverande. Ett sätt är att visa hur många länkar de har från våra projekt vilket lätt kan göras med sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut så här för Nordiska museet: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&target=%2A.nordiskamuseet.se

Det är ju bra, men det är bara för svenska. Och att handjaga statistik för flera språkversioner och kanske andra projekt (främst Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. Så jag undrar om det är någon som kan hacka ihop en sida som gör detta. Helst så att man kan välja vilka projekt som ska kollas, med möjlighet att välja alla. Gärna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har länkar, hur många och en länk till sidan på den wikin med listan. Gärna en totalsumma också. 

Är det någon som känner sig manad att göra detta, eller kan peka på någon jag kan fråga? 

--
Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l<div>
<p>Sj&auml;lvklart kommer ni inte &aring;t filer p&aring; mitt lokala n&auml;tverk. Miss av mig. H&auml;r &auml;r <a href="http://81.234.129.85/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipedia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary">en fungerande l&auml;nk</a>.<br><br clear="all">// Albin Jacobsson<br><br><br></p>
<div class="gmail_quote">2011/4/4 Albin Jacobsson <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:albin.jacobsson@...">albin.jacobsson <at> wikimedia.se</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">
Hall&aring;. <a href="http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipedia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary" target="_blank">Den &auml;r inte snygg, den &auml;r inte snabb och den &auml;r inte l&auml;tt att f&ouml;rst&aring;, men den g&ouml;r vad den ska om man vet hur.</a><br><br>Har n&aring;gon fr&aring;gor s&aring; &auml;r det bara att fr&aring;ga p&aring;.<br><br>// Albin Jacobsson<br><br><br><div class="gmail_quote">
<div>
<div></div>
<div class="h5">2011/4/3 Jan Ainali <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jan@..." target="_blank">jan@...</a>&gt;</span><br>
</div>
</div>
<blockquote class="gmail_quote">
<div>
<div></div>
<div class="h5">
<div>Hej!<div><br></div>
<div>I v&aring;rt arbete med ABM-sektorn s&aring; &auml;r det bra att visa lite statistik p&aring; hur det g&aring;r vilket kan vara motiverande. Ett s&auml;tt &auml;r att visa hur m&aring;nga l&auml;nkar de har fr&aring;n v&aring;ra projekt vilket l&auml;tt kan g&ouml;ras med sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut s&aring; h&auml;r f&ouml;r Nordiska museet:&nbsp;<a href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&amp;target=%2A.nordiskamuseet.se" target="_blank">http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6kning&amp;target=%2A.nordiskamuseet.se</a>
</div>

<div><br></div>
<div>Det &auml;r ju bra, men det &auml;r bara f&ouml;r svenska. Och att handjaga statistik f&ouml;r flera spr&aring;kversioner och kanske andra projekt (fr&auml;mst Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. S&aring; jag undrar om det &auml;r n&aring;gon som kan hacka ihop en sida som g&ouml;r detta. Helst s&aring; att man kan v&auml;lja vilka projekt som ska kollas, med m&ouml;jlighet att v&auml;lja alla. G&auml;rna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har l&auml;nkar, hur m&aring;nga och en l&auml;nk till sidan p&aring; den wikin med listan. G&auml;rna en totalsumma ocks&aring;.&nbsp;</div>

<div><br></div>
<div>&Auml;r det n&aring;gon som k&auml;nner sig manad att g&ouml;ra detta, eller kan peka p&aring; n&aring;gon jag kan fr&aring;ga?&nbsp;</div>
<div><span><br></span></div>
<div><span>-- </span></div>

<div>Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
</div>
<br>
</div>
</div>_______________________________________________<br>
WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@..." target="_blank">WikimediaSE-L@...</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br><br>
</blockquote>
</div>
<br>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
Jan Ainali | 4 Apr 21:14 2011
Gravatar

Re: Global Special:LinkSearch

Fantastiskt verktyg!

Skulle vi kunna lägga upp det på toolservern? Om du inte har ett konto själv kan säkert Holger hjälpa dig att skaffa ett, alternativt ladda upp det åt dig om du ger honom källkoden.

-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org

On 4 apr 2011 04:51 "Albin Jacobsson" <albin.jacobsson-AeOJrEpdGNfP4mrPnb2ucw@public.gmane.org> wrote:

Självklart kommer ni inte åt filer på mitt lokala nätverk. Miss av mig.
Här är en fungerande länk
<http://81.234.129.85/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&domains=sv.wikiped
ia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary>.

// Albin Jacobsson2011/4/4 Albin Jacobsson <<albin.jacobsson <at> wikimedia.se>>

> Hallå. Den är inte snygg, den är inte snabb och den är inte lätt att
> förstå, men den gör vad den ska om man vet hur.
> <http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&domains=sv.wikipe
> dia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary>
>
> Har någon frågor så är det bara att fråga på.
>
> // Albin Jacobsson
>
>
>
>
>
> 2011/4/3 Jan Ainali <<jan-9nv/NldrdXxhl2p70BpVqQ@public.gmane.orgm>>
>
>
> >
> >
> > Hej!
> >
> >
> >
> > I vårt arbete med ABM-sektorn så är det bra att visa lite statistik
> > på hur det går vilket kan vara motiverande. Ett sätt är att visa hur
> > många länkar de har från våra projekt vilket lätt kan göras med
> > sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut så här för
> > Nordiska museet:
> > <http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k
> > ning&target=%2A.nordiskamuseet.se>
> >
> >
> >
> >
> > Det är ju bra, men det är bara för svenska. Och att handjaga
> > statistik för flera språkversioner och kanske andra projekt (främst
> > Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. Så jag undrar om det är
> > någon som kan hacka ihop en sida som gör detta. Helst så att man kan
> > välja vilka projekt som ska kollas, med möjlighet att välja alla.
> > Gärna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har länkar,
> > hur många och en länk till sidan på den wikin med listan. Gärna en
> > totalsumma också.
> >
> >
> >
> >
> > Är det någon som känner sig manad att göra detta, eller kan peka på
> > någon jag kan fråga?
> >
> >
> > --
> >
> > Jan Ainali
> >
> > Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915
> > (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> >
> > http://se.wikimedia.org
> >
> >
> > _______________________________________________
> > WikimediaSE-L mailing list
> > <WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org>
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> >
> >
>
>

<div>Fantastiskt verktyg!<div><br></div>
<div>Skulle vi kunna l&auml;gga upp det p&aring; toolservern? Om du inte har ett konto sj&auml;lv kan s&auml;kert Holger hj&auml;lpa dig att skaffa ett, alternativt ladda upp det &aring;t dig om du ger honom k&auml;llkoden.<br><br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a><p>On 4 apr 2011 04:51 "Albin Jacobsson" <a href="mailto:albin.jacobsson <at> wikimedia.se">&lt;albin.jacobsson@...&gt;</a> wrote:</p>
<blockquote type="cite">Sj&auml;lvklart kommer ni inte &aring;t filer p&aring; mitt lokala n&auml;tverk. Miss av mig.<br>H&auml;r &auml;r en fungerande l&auml;nk<br>&lt;http://81.234.129.85/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikiped<br>ia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary&gt;.<br><br>// Albin Jacobsson<br><br><br><br>2011/4/4 Albin Jacobsson &lt;&lt;albin.jacobsson <at> wikimedia.se&gt;&gt;<br><br>&gt; Hall&aring;. Den &auml;r inte snygg, den &auml;r inte snabb och den &auml;r inte l&auml;tt att<br>&gt; f&ouml;rst&aring;, men den g&ouml;r vad den ska om man vet hur.<br>&gt; &lt;http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipe<br>&gt; dia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary&gt;<br>&gt; <br>&gt; Har n&aring;gon fr&aring;gor s&aring; &auml;r det bara att fr&aring;ga p&aring;.<br>&gt; <br>&gt; // Albin Jacobsson<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; 2011/4/3 Jan Ainali &lt;&lt;jan@...m&gt;&gt;<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Hej!<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; I v&aring;rt arbete med ABM-sektorn s&aring; &auml;r det bra att visa lite statistik<br>&gt; &gt; p&aring; hur det g&aring;r vilket kan vara motiverande. Ett s&auml;tt &auml;r att visa hur<br>&gt; &gt; m&aring;nga l&auml;nkar de har fr&aring;n v&aring;ra projekt vilket l&auml;tt kan g&ouml;ras med<br>&gt; &gt; sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut s&aring; h&auml;r f&ouml;r<br>&gt; &gt; Nordiska museet:<br>&gt; &gt; &lt;http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k<br>&gt; &gt; ning&amp;target=%2A.nordiskamuseet.se&gt;<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Det &auml;r ju bra, men det &auml;r bara f&ouml;r svenska. Och att handjaga<br>&gt; &gt; statistik f&ouml;r flera spr&aring;kversioner och kanske andra projekt (fr&auml;mst<br>&gt; &gt; Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. S&aring; jag undrar om det &auml;r<br>&gt; &gt; n&aring;gon som kan hacka ihop en sida som g&ouml;r detta. Helst s&aring; att man kan<br>&gt; &gt; v&auml;lja vilka projekt som ska kollas, med m&ouml;jlighet att v&auml;lja alla.<br>&gt; &gt; G&auml;rna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har l&auml;nkar,<br>&gt; &gt; hur m&aring;nga och en l&auml;nk till sidan p&aring; den wikin med listan. G&auml;rna en<br>&gt; &gt; totalsumma ocks&aring;.<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; &Auml;r det n&aring;gon som k&auml;nner sig manad att g&ouml;ra detta, eller kan peka p&aring;<br>&gt; &gt; n&aring;gon jag kan fr&aring;ga?<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; -- <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Jan Ainali<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915<br>&gt; &gt; (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a><br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; _______________________________________________<br>&gt; &gt; WikimediaSE-L mailing list<br>&gt; &gt; <a href="mailto:WikimediaSE-L@...rg">&lt;WikimediaSE-L@...&gt;</a><br>&gt; &gt; <a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; <br>&gt; <br><br>
</blockquote>
</div>
</div>
Jobjörn Folkesson | 4 Apr 21:21 2011
Picon

Re: Global Special:LinkSearch

Mycket stiligt! Jag tänker mig att det vore smidigt att ha en "Sum"-rad i botten.

// Jobjörn


2011/4/4 Jan Ainali <jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>
Fantastiskt verktyg!

Skulle vi kunna lägga upp det på toolservern? Om du inte har ett konto själv kan säkert Holger hjälpa dig att skaffa ett, alternativt ladda upp det åt dig om du ger honom källkoden.

-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org

On 4 apr 2011 04:51 "Albin Jacobsson" <albin.jacobsson-AeOJrEpdGNfP4mrPnb2ucw@public.gmane.org> wrote:

Självklart kommer ni inte åt filer på mitt lokala nätverk. Miss av mig.
Här är en fungerande länk
<http://81.234.129.85/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&domains=sv.wikiped
ia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary>.


// Albin Jacobsson2011/4/4 Albin Jacobsson <<albin.jacobsson-AeOJrEpdGNfP4mrPnb2ucw@public.gmane.org>>

> Hallå. Den är inte snygg, den är inte snabb och den är inte lätt att
> förstå, men den gör vad den ska om man vet hur.
> <http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&domains=sv.wikipe
> dia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary>

>
> Har någon frågor så är det bara att fråga på.
>
> // Albin Jacobsson
>
>
>
>
>
> 2011/4/3 Jan Ainali <<jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>>
>
>
> >
> >
> > Hej!
> >
> >
> >
> > I vårt arbete med ABM-sektorn så är det bra att visa lite statistik
> > på hur det går vilket kan vara motiverande. Ett sätt är att visa hur
> > många länkar de har från våra projekt vilket lätt kan göras med
> > sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut så här för
> > Nordiska museet:
> > <http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k
> > ning&target=%2A.nordiskamuseet.se>
> >
> >
> >
> >
> > Det är ju bra, men det är bara för svenska. Och att handjaga
> > statistik för flera språkversioner och kanske andra projekt (främst
> > Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. Så jag undrar om det är
> > någon som kan hacka ihop en sida som gör detta. Helst så att man kan
> > välja vilka projekt som ska kollas, med möjlighet att välja alla.
> > Gärna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har länkar,
> > hur många och en länk till sidan på den wikin med listan. Gärna en
> > totalsumma också.
> >
> >
> >
> >
> > Är det någon som känner sig manad att göra detta, eller kan peka på
> > någon jag kan fråga?
> >
> >
> > --
> >
> > Jan Ainali
> >
> > Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915
> > (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> >
> > http://se.wikimedia.org
> >
> >
> > _______________________________________________
> > WikimediaSE-L mailing list
> > <WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org>
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> >
> >
>
>


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2g@public.gmane.orgkimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l


<div>
<p>Mycket stiligt! Jag t&auml;nker mig att det vore smidigt att ha en "Sum"-rad i botten.<br><br clear="all">// Jobj&ouml;rn<br><br><br></p>
<div class="gmail_quote">2011/4/4 Jan Ainali <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jan@...">jan@...</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">

<div>Fantastiskt verktyg!<div><br></div>
<div>Skulle vi kunna l&auml;gga upp det p&aring; toolservern? Om du inte har ett konto sj&auml;lv kan s&auml;kert Holger hj&auml;lpa dig att skaffa ett, alternativt ladda upp det &aring;t dig om du ger honom k&auml;llkoden.<br><br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a><div class="im">
<p>On 4 apr 2011 04:51 "Albin Jacobsson" <a href="mailto:albin.jacobsson@..." target="_blank">&lt;albin.jacobsson@...&gt;</a> wrote:</p>

</div>
<blockquote type="cite">
<div class="im">Sj&auml;lvklart kommer ni inte &aring;t filer p&aring; mitt lokala n&auml;tverk. Miss av mig.<br>H&auml;r &auml;r en fungerande l&auml;nk<br>
</div>&lt;http://<a href="tel:81.234.129.85" target="_blank">81.234.129.85</a>/fil.php?url=*.<a href="http://nordiskamuseet.se" target="_blank">nordiskamuseet.se</a>&amp;domains=sv.wikiped<br>

ia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary&gt;.<div class="im">
<br><br>// Albin Jacobsson<br><br><br><br>2011/4/4 Albin Jacobsson &lt;&lt;<a href="mailto:albin.jacobsson@..." target="_blank">albin.jacobsson@...</a>&gt;&gt;<br><br>&gt; Hall&aring;. Den &auml;r inte snygg, den &auml;r inte snabb och den &auml;r inte l&auml;tt att<br>&gt; f&ouml;rst&aring;, men den g&ouml;r vad den ska om man vet hur.<br>
</div>&gt; &lt;<a href="http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipe" target="_blank">http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipe</a><br>

&gt; dia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary&gt;<div>
<div></div>
<div class="h5">
<br>&gt; <br>&gt; Har n&aring;gon fr&aring;gor s&aring; &auml;r det bara att fr&aring;ga p&aring;.<br>&gt; <br>&gt; // Albin Jacobsson<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>

&gt; <br>&gt; <br>&gt; 2011/4/3 Jan Ainali &lt;&lt;<a href="mailto:jan <at> ainali.com" target="_blank">jan@...</a>&gt;&gt;<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Hej!<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; <br>&gt; &gt; I v&aring;rt arbete med ABM-sektorn s&aring; &auml;r det bra att visa lite statistik<br>&gt; &gt; p&aring; hur det g&aring;r vilket kan vara motiverande. Ett s&auml;tt &auml;r att visa hur<br>&gt; &gt; m&aring;nga l&auml;nkar de har fr&aring;n v&aring;ra projekt vilket l&auml;tt kan g&ouml;ras med<br>

&gt; &gt; sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut s&aring; h&auml;r f&ouml;r<br>&gt; &gt; Nordiska museet:<br>&gt; &gt; &lt;<a href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k" target="_blank">http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k</a><br>

&gt; &gt; ning&amp;target=%<a href="http://2A.nordiskamuseet.se" target="_blank">2A.nordiskamuseet.se</a>&gt;<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Det &auml;r ju bra, men det &auml;r bara f&ouml;r svenska. Och att handjaga<br>

&gt; &gt; statistik f&ouml;r flera spr&aring;kversioner och kanske andra projekt (fr&auml;mst<br>&gt; &gt; Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. S&aring; jag undrar om det &auml;r<br>&gt; &gt; n&aring;gon som kan hacka ihop en sida som g&ouml;r detta. Helst s&aring; att man kan<br>

&gt; &gt; v&auml;lja vilka projekt som ska kollas, med m&ouml;jlighet att v&auml;lja alla.<br>&gt; &gt; G&auml;rna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har l&auml;nkar,<br>&gt; &gt; hur m&aring;nga och en l&auml;nk till sidan p&aring; den wikin med listan. G&auml;rna en<br>

&gt; &gt; totalsumma ocks&aring;.<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; &Auml;r det n&aring;gon som k&auml;nner sig manad att g&ouml;ra detta, eller kan peka p&aring;<br>&gt; &gt; n&aring;gon jag kan fr&aring;ga?<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; -- <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Jan Ainali<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915<br>&gt; &gt; (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")<br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; <a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a><br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; _______________________________________________<br>&gt; &gt; WikimediaSE-L mailing list<br>
&gt; &gt; <a href="mailto:WikimediaSE-L@..." target="_blank">&lt;WikimediaSE-L@...&gt;</a><br>
&gt; &gt; <a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; <br>&gt; <br><br>
</div>
</div>

</blockquote>
</div>
</div>
<br>_______________________________________________<br>
WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@...">WikimediaSE-L@...kimedia.org</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br><br>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
Albin Jacobsson | 4 Apr 23:08 2011
Picon

Re: Global Special:LinkSearch

En totalt-ruta tillagd och ska kolla på att fixa ett toolserver-konto under morgondagen.

// Albin Jacobsson


2011/4/4 Jobjörn Folkesson <jobjorn-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>
Mycket stiligt! Jag tänker mig att det vore smidigt att ha en "Sum"-rad i botten.

// Jobjörn2011/4/4 Jan Ainali <jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>
Fantastiskt verktyg!

Skulle vi kunna lägga upp det på toolservern? Om du inte har ett konto själv kan säkert Holger hjälpa dig att skaffa ett, alternativt ladda upp det åt dig om du ger honom källkoden.

-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org

On 4 apr 2011 04:51 "Albin Jacobsson" <albin.jacobsson-AeOJrEpdGNfP4mrPnb2ucw@public.gmane.org> wrote:

Självklart kommer ni inte åt filer på mitt lokala nätverk. Miss av mig.
Här är en fungerande länk
<http://81.234.129.85/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&domains=sv.wikiped
ia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary>.


// Albin Jacobsson2011/4/4 Albin Jacobsson <<albin.jacobsson <at> wikimedia.se>>

> Hallå. Den är inte snygg, den är inte snabb och den är inte lätt att
> förstå, men den gör vad den ska om man vet hur.
> <http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&domains=sv.wikipe
> dia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary>

>
> Har någon frågor så är det bara att fråga på.
>
> // Albin Jacobsson
>
>
>
>
>
> 2011/4/3 Jan Ainali <<jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>>
>
>
> >
> >
> > Hej!
> >
> >
> >
> > I vårt arbete med ABM-sektorn så är det bra att visa lite statistik
> > på hur det går vilket kan vara motiverande. Ett sätt är att visa hur
> > många länkar de har från våra projekt vilket lätt kan göras med
> > sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut så här för
> > Nordiska museet:
> > <http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k
> > ning&target=%2A.nordiskamuseet.se>
> >
> >
> >
> >
> > Det är ju bra, men det är bara för svenska. Och att handjaga
> > statistik för flera språkversioner och kanske andra projekt (främst
> > Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. Så jag undrar om det är
> > någon som kan hacka ihop en sida som gör detta. Helst så att man kan
> > välja vilka projekt som ska kollas, med möjlighet att välja alla.
> > Gärna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har länkar,
> > hur många och en länk till sidan på den wikin med listan. Gärna en
> > totalsumma också.
> >
> >
> >
> >
> > Är det någon som känner sig manad att göra detta, eller kan peka på
> > någon jag kan fråga?
> >
> >
> > --
> >
> > Jan Ainali
> >
> > Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915
> > (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> >
> > http://se.wikimedia.org
> >
> >
> > _______________________________________________
> > WikimediaSE-L mailing list
> > <WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org>
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> >
> >
>
>


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l<div>
<p>En totalt-ruta tillagd och ska kolla p&aring; att fixa ett toolserver-konto under morgondagen.<br><br clear="all">// Albin Jacobsson<br><br><br></p>
<div class="gmail_quote">2011/4/4 Jobj&ouml;rn Folkesson <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jobjorn@...">jobjorn@...</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">
Mycket stiligt! Jag t&auml;nker mig att det vore smidigt att ha en "Sum"-rad i botten.<br><br clear="all">// Jobj&ouml;rn<div>
<div></div>
<div class="h5">
<br><br><br><div class="gmail_quote">2011/4/4 Jan Ainali <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jan@..." target="_blank">jan@...</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">

<div>Fantastiskt verktyg!<div><br></div>
<div>Skulle vi kunna l&auml;gga upp det p&aring; toolservern? Om du inte har ett konto sj&auml;lv kan s&auml;kert Holger hj&auml;lpa dig att skaffa ett, alternativt ladda upp det &aring;t dig om du ger honom k&auml;llkoden.<br><br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a><div>
<p>On 4 apr 2011 04:51 "Albin Jacobsson" <a href="mailto:albin.jacobsson@..." target="_blank">&lt;albin.jacobsson@...&gt;</a> wrote:</p>

</div>
<blockquote type="cite">
<div>Sj&auml;lvklart kommer ni inte &aring;t filer p&aring; mitt lokala n&auml;tverk. Miss av mig.<br>H&auml;r &auml;r en fungerande l&auml;nk<br>
</div>&lt;http://<a href="tel:81.234.129.85" target="_blank">81.234.129.85</a>/fil.php?url=*.<a href="http://nordiskamuseet.se" target="_blank">nordiskamuseet.se</a>&amp;domains=sv.wikiped<br>

ia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary&gt;.<div>
<br><br>// Albin Jacobsson<br><br><br><br>2011/4/4 Albin Jacobsson &lt;&lt;<a href="mailto:albin.jacobsson@..." target="_blank">albin.jacobsson <at> wikimedia.se</a>&gt;&gt;<br><br>&gt; Hall&aring;. Den &auml;r inte snygg, den &auml;r inte snabb och den &auml;r inte l&auml;tt att<br>&gt; f&ouml;rst&aring;, men den g&ouml;r vad den ska om man vet hur.<br>
</div>&gt; &lt;<a href="http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipe" target="_blank">http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipe</a><br>

&gt; dia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary&gt;<div>
<div></div>
<div>
<br>&gt; <br>&gt; Har n&aring;gon fr&aring;gor s&aring; &auml;r det bara att fr&aring;ga p&aring;.<br>&gt; <br>&gt; // Albin Jacobsson<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>

&gt; <br>&gt; <br>&gt; 2011/4/3 Jan Ainali &lt;&lt;<a href="mailto:jan <at> ainali.com" target="_blank">jan@...</a>&gt;&gt;<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Hej!<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; <br>&gt; &gt; I v&aring;rt arbete med ABM-sektorn s&aring; &auml;r det bra att visa lite statistik<br>&gt; &gt; p&aring; hur det g&aring;r vilket kan vara motiverande. Ett s&auml;tt &auml;r att visa hur<br>&gt; &gt; m&aring;nga l&auml;nkar de har fr&aring;n v&aring;ra projekt vilket l&auml;tt kan g&ouml;ras med<br>

&gt; &gt; sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut s&aring; h&auml;r f&ouml;r<br>&gt; &gt; Nordiska museet:<br>&gt; &gt; &lt;<a href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k" target="_blank">http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k</a><br>

&gt; &gt; ning&amp;target=%<a href="http://2A.nordiskamuseet.se" target="_blank">2A.nordiskamuseet.se</a>&gt;<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Det &auml;r ju bra, men det &auml;r bara f&ouml;r svenska. Och att handjaga<br>

&gt; &gt; statistik f&ouml;r flera spr&aring;kversioner och kanske andra projekt (fr&auml;mst<br>&gt; &gt; Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. S&aring; jag undrar om det &auml;r<br>&gt; &gt; n&aring;gon som kan hacka ihop en sida som g&ouml;r detta. Helst s&aring; att man kan<br>

&gt; &gt; v&auml;lja vilka projekt som ska kollas, med m&ouml;jlighet att v&auml;lja alla.<br>&gt; &gt; G&auml;rna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har l&auml;nkar,<br>&gt; &gt; hur m&aring;nga och en l&auml;nk till sidan p&aring; den wikin med listan. G&auml;rna en<br>

&gt; &gt; totalsumma ocks&aring;.<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; &Auml;r det n&aring;gon som k&auml;nner sig manad att g&ouml;ra detta, eller kan peka p&aring;<br>&gt; &gt; n&aring;gon jag kan fr&aring;ga?<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; -- <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Jan Ainali<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915<br>&gt; &gt; (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")<br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; <a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a><br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; _______________________________________________<br>&gt; &gt; WikimediaSE-L mailing list<br>

&gt; &gt; <a href="mailto:WikimediaSE-L@..." target="_blank">&lt;WikimediaSE-L@...&gt;</a><br>
&gt; &gt; <a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; <br>&gt; <br><br>
</div>
</div>

</blockquote>
</div>
</div>
<br>_______________________________________________<br>
WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@..." target="_blank">WikimediaSE-L@...</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br><br>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
Anna Bauer | 8 Apr 20:32 2011
Picon

Re: Global Special:LinkSearch

Jag bara instämmer i att det är bra jobbat  .

/Anna

2011/4/4 Albin Jacobsson <albin.jacobsson-AeOJrEpdGNfP4mrPnb2ucw@public.gmane.org>
En totalt-ruta tillagd och ska kolla på att fixa ett toolserver-konto under morgondagen.

// Albin Jacobsson2011/4/4 Jobjörn Folkesson <jobjorn <at> gmail.com>
Mycket stiligt! Jag tänker mig att det vore smidigt att ha en "Sum"-rad i botten.

// Jobjörn2011/4/4 Jan Ainali <jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>
Fantastiskt verktyg!

Skulle vi kunna lägga upp det på toolservern? Om du inte har ett konto själv kan säkert Holger hjälpa dig att skaffa ett, alternativt ladda upp det åt dig om du ger honom källkoden.

-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org

On 4 apr 2011 04:51 "Albin Jacobsson" <albin.jacobsson-AeOJrEpdGNfP4mrPnb2ucw@public.gmane.org> wrote:

Självklart kommer ni inte åt filer på mitt lokala nätverk. Miss av mig.
Här är en fungerande länk
<http://81.234.129.85/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&domains=sv.wikiped
ia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary>.


// Albin Jacobsson2011/4/4 Albin Jacobsson <<albin.jacobsson <at> wikimedia.se>>

> Hallå. Den är inte snygg, den är inte snabb och den är inte lätt att
> förstå, men den gör vad den ska om man vet hur.
> <http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&domains=sv.wikipe
> dia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary>

>
> Har någon frågor så är det bara att fråga på.
>
> // Albin Jacobsson
>
>
>
>
>
> 2011/4/3 Jan Ainali <<jan-9nv/NldrdXzQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>>
>
>
> >
> >
> > Hej!
> >
> >
> >
> > I vårt arbete med ABM-sektorn så är det bra att visa lite statistik
> > på hur det går vilket kan vara motiverande. Ett sätt är att visa hur
> > många länkar de har från våra projekt vilket lätt kan göras med
> > sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut så här för
> > Nordiska museet:
> > <http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k
> > ning&target=%2A.nordiskamuseet.se>
> >
> >
> >
> >
> > Det är ju bra, men det är bara för svenska. Och att handjaga
> > statistik för flera språkversioner och kanske andra projekt (främst
> > Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. Så jag undrar om det är
> > någon som kan hacka ihop en sida som gör detta. Helst så att man kan
> > välja vilka projekt som ska kollas, med möjlighet att välja alla.
> > Gärna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har länkar,
> > hur många och en länk till sidan på den wikin med listan. Gärna en
> > totalsumma också.
> >
> >
> >
> >
> > Är det någon som känner sig manad att göra detta, eller kan peka på
> > någon jag kan fråga?
> >
> >
> > --
> >
> > Jan Ainali
> >
> > Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915
> > (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> >
> > http://se.wikimedia.org
> >
> >
> > _______________________________________________
> > WikimediaSE-L mailing list
> > <WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org>
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> >
> >
>
>


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2icGmH+5r0DM0B+6BGkLq7r@public.gmane.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L-RusutVdil2g@public.gmane.orgkimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
--

______________________________________

Anna Bauer
Kreablo AB
email: anna.bauer-PWz+ToaR+f3LoDKTGw+V6w@public.gmane.org
Cell: 073-847 92 64
Skype: candidiabauer
______________________________________
<div>
<p>Jag bara inst&auml;mmer i att det &auml;r bra jobbat&nbsp; .<br><br>/Anna<br><br></p>
<div class="gmail_quote">2011/4/4 Albin Jacobsson <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:albin.jacobsson@...">albin.jacobsson@...</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">En totalt-ruta tillagd och ska kolla p&aring; att fixa ett toolserver-konto under morgondagen.<br><br clear="all">// Albin Jacobsson<div>
<div></div>
<div class="h5">
<br><br><br><div class="gmail_quote">2011/4/4 Jobj&ouml;rn Folkesson <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jobjorn@..." target="_blank">jobjorn <at> gmail.com</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">

Mycket stiligt! Jag t&auml;nker mig att det vore smidigt att ha en "Sum"-rad i botten.<br><br clear="all">// Jobj&ouml;rn<div>
<div></div>
<div>
<br><br><br><div class="gmail_quote">2011/4/4 Jan Ainali <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jan@..." target="_blank">jan@...</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote">

<div>Fantastiskt verktyg!<div><br></div>
<div>Skulle vi kunna l&auml;gga upp det p&aring; toolservern? Om du inte har ett konto sj&auml;lv kan s&auml;kert Holger hj&auml;lpa dig att skaffa ett, alternativt ladda upp det &aring;t dig om du ger honom k&auml;llkoden.<br><br>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a><div>
<p>On 4 apr 2011 04:51 "Albin Jacobsson" <a href="mailto:albin.jacobsson@..." target="_blank">&lt;albin.jacobsson@...&gt;</a> wrote:</p>

</div>
<blockquote type="cite">
<div>Sj&auml;lvklart kommer ni inte &aring;t filer p&aring; mitt lokala n&auml;tverk. Miss av mig.<br>H&auml;r &auml;r en fungerande l&auml;nk<br>
</div>&lt;http://<a href="tel:81.234.129.85" target="_blank">81.234.129.85</a>/fil.php?url=*.<a href="http://nordiskamuseet.se" target="_blank">nordiskamuseet.se</a>&amp;domains=sv.wikiped<br>

ia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary&gt;.<div>
<br><br>// Albin Jacobsson<br><br><br><br>2011/4/4 Albin Jacobsson &lt;&lt;<a href="mailto:albin.jacobsson@..." target="_blank">albin.jacobsson <at> wikimedia.se</a>&gt;&gt;<br><br>&gt; Hall&aring;. Den &auml;r inte snygg, den &auml;r inte snabb och den &auml;r inte l&auml;tt att<br>&gt; f&ouml;rst&aring;, men den g&ouml;r vad den ska om man vet hur.<br>
</div>&gt; &lt;<a href="http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipe" target="_blank">http://192.168.1.84/fil.php?url=*.nordiskamuseet.se&amp;domains=sv.wikipe</a><br>

&gt; dia%7Cno.wikipedia%7Ccommons.wikimedia%7Cen.wiktionary&gt;<div>
<div></div>
<div>
<br>&gt; <br>&gt; Har n&aring;gon fr&aring;gor s&aring; &auml;r det bara att fr&aring;ga p&aring;.<br>&gt; <br>&gt; // Albin Jacobsson<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; <br>

&gt; <br>&gt; <br>&gt; 2011/4/3 Jan Ainali &lt;&lt;<a href="mailto:jan <at> ainali.com" target="_blank">jan@...</a>&gt;&gt;<br>&gt; <br>&gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Hej!<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; <br>&gt; &gt; I v&aring;rt arbete med ABM-sektorn s&aring; &auml;r det bra att visa lite statistik<br>&gt; &gt; p&aring; hur det g&aring;r vilket kan vara motiverande. Ett s&auml;tt &auml;r att visa hur<br>&gt; &gt; m&aring;nga l&auml;nkar de har fr&aring;n v&aring;ra projekt vilket l&auml;tt kan g&ouml;ras med<br>

&gt; &gt; sidan Special:LinkSearch. Till exempel kan det se ut s&aring; h&auml;r f&ouml;r<br>&gt; &gt; Nordiska museet:<br>&gt; &gt; &lt;<a href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k" target="_blank">http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:L%C3%A4nks%C3%B6k</a><br>

&gt; &gt; ning&amp;target=%<a href="http://2A.nordiskamuseet.se" target="_blank">2A.nordiskamuseet.se</a>&gt;<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Det &auml;r ju bra, men det &auml;r bara f&ouml;r svenska. Och att handjaga<br>

&gt; &gt; statistik f&ouml;r flera spr&aring;kversioner och kanske andra projekt (fr&auml;mst<br>&gt; &gt; Wikimedia Commons) blir ett stort jobb. S&aring; jag undrar om det &auml;r<br>&gt; &gt; n&aring;gon som kan hacka ihop en sida som g&ouml;r detta. Helst s&aring; att man kan<br>

&gt; &gt; v&auml;lja vilka projekt som ska kollas, med m&ouml;jlighet att v&auml;lja alla.<br>&gt; &gt; G&auml;rna presenterat i en lista som visar vilka projekt som har l&auml;nkar,<br>&gt; &gt; hur m&aring;nga och en l&auml;nk till sidan p&aring; den wikin med listan. G&auml;rna en<br>

&gt; &gt; totalsumma ocks&aring;.<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; &Auml;r det n&aring;gon som k&auml;nner sig manad att g&ouml;ra detta, eller kan peka p&aring;<br>&gt; &gt; n&aring;gon jag kan fr&aring;ga?<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; -- <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Jan Ainali<br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915<br>&gt; &gt; (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")<br>&gt; &gt; <br>

&gt; &gt; <a href="http://se.wikimedia.org" target="_blank">http://se.wikimedia.org</a><br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; _______________________________________________<br>&gt; &gt; WikimediaSE-L mailing list<br>

&gt; &gt; <a href="mailto:WikimediaSE-L@..." target="_blank">&lt;WikimediaSE-L@...&gt;</a><br>
&gt; &gt; <a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br>&gt; &gt; <br>&gt; &gt; <br>&gt; <br>&gt; <br><br>
</div>
</div>

</blockquote>
</div>
</div>
<br>_______________________________________________<br>
WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@..." target="_blank">WikimediaSE-L@...</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br><br>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
</div>
<br>_______________________________________________<br>
WikimediaSE-L mailing list<br><a href="mailto:WikimediaSE-L@...">WikimediaSE-L@...kimedia.org</a><br><a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l</a><br><br>
</blockquote>
</div>
<br><br clear="all"><br>-- <br><br>______________________________________<br><br>Anna Bauer<br><a href="http://kreablo.se" target="_blank">Kreablo AB</a><br>email: <a href="mailto:anna.bauer <at> kreablo.se" target="_blank">anna.bauer@...</a><br>

Cell: 073-847 92 64<br>Skype: candidiabauer<br>______________________________________<br>
</div>
Jan Ainali | 13 Apr 20:02 2011
Gravatar

Kunskapspriset

Hej!

Nu kan man nominera till årets kunskapspris. Om någon kan komma på en organisation eller person som ni tycker förtjänar priset så nominera här: http://www.kunskapspriset.se/ 
-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost") http://se.wikimedia.org
<div>Hej!<div><br></div>
<div>Nu kan man nominera till &aring;rets kunskapspris. Om n&aring;gon kan komma p&aring; en organisation eller person som ni tycker f&ouml;rtj&auml;nar priset s&aring; nominera h&auml;r:&nbsp;<a href="http://www.kunskapspriset.se/">http://www.kunskapspriset.se/</a>&nbsp;</div>
<div>-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<a href="http://se.wikimedia.org">http://se.wikimedia.org</a>
</div>
</div>

Gmane