Joel Purra | 16 Dec 12:24 2014
Picon

Linus Nordberg intervjuad i UR Aktivism

Hej igen,

I Utbildningsradions serie om aktivism berättar Linus Nordberg, styrelsemedlem i DFRI, om övervakningssamhället och sina egna drivkrafter bakom att kämpa för frihet på nätet. Intervjun visades i november, veckan innan Edward Snowden fick The Right Livelihood Award. Linus är även en av dem som utvecklar mjukvaran Tor, som Snowden använde för att kunna hålla sig anonym innan avslöjandena.

Programmeraren och nät-aktivisten Linus Nordberg bygger och driver kommunikationstjänster på internet som skyddar mot insyn över vad folk läser och skriver om på nätet. Under intervjun berättar Linus om sina drivkrafter och sin aktivism.

Vill du också vara med och kämpa för frihet på nätet? DFRI har idag fler projekt och idéer än tid att genomföra dem - varför inte hjälpa till på det sättet du kan? Vi önskar komma i kontakt med advokater och andra lagkunniga, skribenter, journalister, översättare, grafiker, fotografer, filmare, videoklippare, de som vill hålla i kontakter med press och i sociala medier, lärare och talare, tekniker, kontaktpunkter till andra organisationer och självklart andra eldsjälar som räcker oss en hand när det behövs. Du bestämmer själv hur mycket du engagerar dig, och allt är för ett gott syfte!


Joel Purra | 15 Dec 12:35 2014
Picon

DFRI:s Linda Sandberg i Gomorron Sverige: Hur kartläggs vi på nätet?

Hejsan,

I en intervju från Gomorron Sverige som sändes idag berättade Linda Sandberg, som sitter i DFRI:s styrelse, om övervakning och kartläggning på nätet. Bra jobbat Linda! =)

Gomorron Sverige: Hur kartläggs vi på nätet?

Titta gärna in på vår hemsida lite då och då - eller varför inte värva en medlem som vill lära sig mer och stödja kampen mot övervakning =)

Mattias OKFSE | 1 Dec 21:13 2014
Picon

CryptoParty Dec-Jan (Post-CitizenFourvisningen)?

Hej DFRI,

Efter visningen av CitizenFour och panelen i Lördags annonserades det
att för intresserade fanns anledning att kolla in CryptoParty.se om en
vill lära sig mer om kryptering.

Jag spanade nyfiket in Sthlms-fliken på hemsidan men såg inte att det
var något CryptoParty på gång i Sthlm. Är det någon som har tankar på
att arrangera ett?

Mvh,
Mattias
Open Knowledge Sweden
http://okfn.se
https://twitter.com/okfse
https://quitter.se/okfse
https://diasp.eu/u/okfnse
https://www.facebook.com/OpenSweden

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Patrik Wallström | 23 Nov 12:29 2014

Citizen Four på Södra Teatern

Hej listan!

Jag tänkte tipsa om ett evenemang på lördag 29:e november på Södra Teatern i Stockholm. Då visas
nämligen Laura Poitras film Cititzen Four om Edward Snowden och deras möten. Visningen följs av en
diskussion där Sarah Harisson, Daniel Ellsberg, Ewen MacAskill och Wolfgang Kaleck deltar.
Arrangemanget ordnas av Right Livelihood Award Stiftelsen som gav sitt årliga pris till Edward Snowden
(och därmed blev utkastade från att hålla utdelningen på UD).

Mer om stiftelsen:
http://www.rightlivelihood.org/summary_swedish.html

Köp biljett här:
http://sodrateatern.com/en/Program--Tickets/Events-container/Citizenfour/

Men i morgon hoppas jag att vi ses på DFRI:s spår på Internetdagarna!

/ Patrik

Linus Nordberg | 20 Nov 10:29 2014
Picon

Stora brister i statens arbete med informationssäkerhet

http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2014/Stora-brister-i-statens-arbete-med-informationssakerhet/

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning av informationssäkerheten i den civila
statsförvaltningen är effektiv. Den övergripande slutsatsen är att arbetet med
informationssäkerhet inte är ändamålsenligt i förhållande till de hot och risker som finns.

En stor del av den information som skapas och lagras i samhället är både viktig och känslig. Det kan få
allvarliga följder om informationen förloras, stjäls, manipuleras eller sprids till obehöriga.
Om informationssäkerheten brister finns en risk att myndigheter och statliga bolag inte kan uppfylla
sina skyldigheter, till exempel att betala ut ersättningar, hantera trafikledning av tåg eller
förse samhället med elektricitet. Både enskilda och hela samhällsfunktioner kan drabbas.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen saknar en samlad bild av läget för
informationssäkerheten i statsförvaltningen, och därmed saknas möjligheten att styra
effektivt. Inte heller stödmyndigheterna Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
Försvarets radioanstalt, FRA, och Säkerhetspolisen har en samlad bild. Det råder en osäkerhet om
hur starkt skyddet är, vilka händelser som har ägt rum och hur hoten utvecklas. Det är därför svårt
att värdera riskerna och veta hur omfattande skyddet behöver vara.

Granskningen visar att det finns brister inom flera områden, till exempel kompetens, upphandling,
tillsyn, uppföljning samt styrning och samordning. 38 procent av myndigheterna bedömer till exempel
att kompetens, mandat eller resurser inte räcker.

Regeringen bör utöka tillsynen och utreda om ansvaret för denna kan samlas och koordineras på ett
bättre sätt. Regeringen bör även överväga att låta den myndighet som ska utöva tillsynen få
mandat att utfärda sanktioner mot myndigheter som inte vidtar nödvändiga åtgärder samt snarast
införa en obligatorisk incidentrapportering för alla myndigheter. Stödmyndigheterna bör också
göra mer när det gäller att öka kunskapen om säkerhetsläget och lämna stöd till den övriga statsförvaltningen.
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Erik Josefsson | 20 Nov 04:43 2014
Picon

Turkiet blockar pastebin.com (tex)


Niels Elgaard Larsens blogg:

http://itpol.dk/node/49

//Erik
Linus Nordberg | 19 Nov 23:16 2014
Picon

Arbetsdag långsiktiga mål

Hej listan!

DFRI saknar uttalade långsiktiga visioner. Vad har vi för mål på fem,
tio och femton års sikt? Kan vi någonsin bli färdiga med vårt arbete?
Hur skulle ett sådant samhälle se ut där DFRI inte behövs?

Formulerade mål och visioner är användbart bland annat för att välja
inriktning i större frågor där man av strategiska eller resursmässiga
skäl behöver välja mellan eller prioritera bland alternativa
verksamheter. Diskussion om vart vi vill och hur vi bör komma dit är
också bra för att få igång verksamhet och underlättar samarbete mellan
grupper och individer.

Inte minst är en mer långsiktig plan en viktig komponent vid ansökan om
strukturella medel, något vi inte försökt oss på ännu men som det kanske
börjar bli dags för.

Söndagen den 7 december träffas större delen av styrelsen och
ytterligare några aktiva medlemmer för att dra upp föreningens
långsiktiga planer. Det blir en heldag någonstans i Stockholmstrakten.

Medlemmar som vill vara med och arbeta med detta är välkomna att
delta. Den som har idéer på hur vi lägger upp arbetet, både
förberedelser innan och arbetsformen under själva dagen, får gärna komma
med förslag.

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

James Losey | 19 Nov 20:59 2014
Picon

Secret numbers leaking?

Hanna Larsson | 19 Nov 19:52 2014
Picon

Listade ut det

Happ, ibland räcker det med att äta middag (och Youtuba lite) för att lära sig saker. Nu verkar det som om
jag kan fixa en tryckbar flyer ändå :)

Dessutom skrev jag InDesign av gammal vana, det är faktiskt Illustrator jag sitter med just nu :P

Men det är bra att veta vilka som kan sånt här… Tala gärna om ifall ni sitter på fler mad skills, som
webbdesign och Wordpress till exempel.

Hälsningar
Hanna 

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Hanna Larsson | 19 Nov 16:06 2014
Picon

Förbereda flyer för tryck?

Är det någon som har erfarenhet av att förbereda flyers för tryck? Jag har ritat en i InDesign, men sen
tog det stopp… Behövs till Internetdagarna, så jag vill få den tryckt innan helgen :/

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Hanna Larsson | 17 Nov 16:04 2014
Picon

Biljetter till Internetdagarna

Hejsan,

DFRI har ett antal fribiljetter till Internetdagarna 24-25 november. Villkoret för att knipa en är
såklart att du gå på DFRI:s spår den 24:e, men den 25:e är det fritt fram att gå på vilket som helst.

Maila mig gärna om du är intresserad. Studenter och personer som inte är välavlönade IT-konsulter
har förtur :)

Här kan du läsa mer om DFRI:s spår:
https://internetdagarna.se/program/internet-ar-under-attack-hur-slar-vi-tillbaka/

Hälsningar
Hanna Larsson, Ordförande DFRI
--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan


Gmane