Patrik Wallström | 23 Nov 12:29 2014

Citizen Four på Södra Teatern

Hej listan!

Jag tänkte tipsa om ett evenemang på lördag 29:e november på Södra Teatern i Stockholm. Då visas
nämligen Laura Poitras film Cititzen Four om Edward Snowden och deras möten. Visningen följs av en
diskussion där Sarah Harisson, Daniel Ellsberg, Ewen MacAskill och Wolfgang Kaleck deltar.
Arrangemanget ordnas av Right Livelihood Award Stiftelsen som gav sitt årliga pris till Edward Snowden
(och därmed blev utkastade från att hålla utdelningen på UD).

Mer om stiftelsen:
http://www.rightlivelihood.org/summary_swedish.html

Köp biljett här:
http://sodrateatern.com/en/Program--Tickets/Events-container/Citizenfour/

Men i morgon hoppas jag att vi ses på DFRI:s spår på Internetdagarna!

/ Patrik

Linus Nordberg | 20 Nov 10:29 2014
Picon

Stora brister i statens arbete med informationssäkerhet

http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2014/Stora-brister-i-statens-arbete-med-informationssakerhet/

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning av informationssäkerheten i den civila
statsförvaltningen är effektiv. Den övergripande slutsatsen är att arbetet med
informationssäkerhet inte är ändamålsenligt i förhållande till de hot och risker som finns.

En stor del av den information som skapas och lagras i samhället är både viktig och känslig. Det kan få
allvarliga följder om informationen förloras, stjäls, manipuleras eller sprids till obehöriga.
Om informationssäkerheten brister finns en risk att myndigheter och statliga bolag inte kan uppfylla
sina skyldigheter, till exempel att betala ut ersättningar, hantera trafikledning av tåg eller
förse samhället med elektricitet. Både enskilda och hela samhällsfunktioner kan drabbas.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen saknar en samlad bild av läget för
informationssäkerheten i statsförvaltningen, och därmed saknas möjligheten att styra
effektivt. Inte heller stödmyndigheterna Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
Försvarets radioanstalt, FRA, och Säkerhetspolisen har en samlad bild. Det råder en osäkerhet om
hur starkt skyddet är, vilka händelser som har ägt rum och hur hoten utvecklas. Det är därför svårt
att värdera riskerna och veta hur omfattande skyddet behöver vara.

Granskningen visar att det finns brister inom flera områden, till exempel kompetens, upphandling,
tillsyn, uppföljning samt styrning och samordning. 38 procent av myndigheterna bedömer till exempel
att kompetens, mandat eller resurser inte räcker.

Regeringen bör utöka tillsynen och utreda om ansvaret för denna kan samlas och koordineras på ett
bättre sätt. Regeringen bör även överväga att låta den myndighet som ska utöva tillsynen få
mandat att utfärda sanktioner mot myndigheter som inte vidtar nödvändiga åtgärder samt snarast
införa en obligatorisk incidentrapportering för alla myndigheter. Stödmyndigheterna bör också
göra mer när det gäller att öka kunskapen om säkerhetsläget och lämna stöd till den övriga statsförvaltningen.
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---
(Continue reading)

Erik Josefsson | 20 Nov 04:43 2014
Picon

Turkiet blockar pastebin.com (tex)


Niels Elgaard Larsens blogg:

http://itpol.dk/node/49

//Erik
Linus Nordberg | 19 Nov 23:16 2014
Picon

Arbetsdag långsiktiga mål

Hej listan!

DFRI saknar uttalade långsiktiga visioner. Vad har vi för mål på fem,
tio och femton års sikt? Kan vi någonsin bli färdiga med vårt arbete?
Hur skulle ett sådant samhälle se ut där DFRI inte behövs?

Formulerade mål och visioner är användbart bland annat för att välja
inriktning i större frågor där man av strategiska eller resursmässiga
skäl behöver välja mellan eller prioritera bland alternativa
verksamheter. Diskussion om vart vi vill och hur vi bör komma dit är
också bra för att få igång verksamhet och underlättar samarbete mellan
grupper och individer.

Inte minst är en mer långsiktig plan en viktig komponent vid ansökan om
strukturella medel, något vi inte försökt oss på ännu men som det kanske
börjar bli dags för.

Söndagen den 7 december träffas större delen av styrelsen och
ytterligare några aktiva medlemmer för att dra upp föreningens
långsiktiga planer. Det blir en heldag någonstans i Stockholmstrakten.

Medlemmar som vill vara med och arbeta med detta är välkomna att
delta. Den som har idéer på hur vi lägger upp arbetet, både
förberedelser innan och arbetsformen under själva dagen, får gärna komma
med förslag.

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
(Continue reading)

James Losey | 19 Nov 20:59 2014
Picon

Secret numbers leaking?

Hanna Larsson | 19 Nov 19:52 2014
Picon

Listade ut det

Happ, ibland räcker det med att äta middag (och Youtuba lite) för att lära sig saker. Nu verkar det som om
jag kan fixa en tryckbar flyer ändå :)

Dessutom skrev jag InDesign av gammal vana, det är faktiskt Illustrator jag sitter med just nu :P

Men det är bra att veta vilka som kan sånt här… Tala gärna om ifall ni sitter på fler mad skills, som
webbdesign och Wordpress till exempel.

Hälsningar
Hanna 

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Hanna Larsson | 19 Nov 16:06 2014
Picon

Förbereda flyer för tryck?

Är det någon som har erfarenhet av att förbereda flyers för tryck? Jag har ritat en i InDesign, men sen
tog det stopp… Behövs till Internetdagarna, så jag vill få den tryckt innan helgen :/

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Hanna Larsson | 17 Nov 16:04 2014
Picon

Biljetter till Internetdagarna

Hejsan,

DFRI har ett antal fribiljetter till Internetdagarna 24-25 november. Villkoret för att knipa en är
såklart att du gå på DFRI:s spår den 24:e, men den 25:e är det fritt fram att gå på vilket som helst.

Maila mig gärna om du är intresserad. Studenter och personer som inte är välavlönade IT-konsulter
har förtur :)

Här kan du läsa mer om DFRI:s spår:
https://internetdagarna.se/program/internet-ar-under-attack-hur-slar-vi-tillbaka/

Hälsningar
Hanna Larsson, Ordförande DFRI
--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Marcin de Kaminski | 11 Nov 09:27 2014
Picon

Konferens om IT och mänskliga rättigheter i Stockholm 14/11

Hej på er!

Ni är alla väldigt välkomna till den konferens om IT och mänskliga 
rättigheter som jag och mina kollegor på Sida arrangerar i Stockholm 
fredagen den 14/11. Mer info, samt registrering (OBS SISTA REGISTRERING 
IDAG!), finns på den här länken: 
http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/Konferenser/Development-talks/14-nov-opportunities-and-challenges-of-ict-for-human-rights/

Välkomna (och sprid gärna vidare)!

"ICT – Threat and Opportunity for Human Rights"
Publicerad: den 20 oktober 2014 Uppdaterad: den 20 oktober 2014

Date: 14 November 2014
Time: 09.00 – 12.00
Venue: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Information and communication technologies (ICTs) have dramatically 
changed our world in ways hard to imagine just a few decades ago. In a 
nearly revolutionary way, new technology has given people greater 
freedom to speak up and get involved in societal development. However, 
state regulations and digital security and surveillance bring new 
challenges to the protection of human rights and processes of 
democratization worldwide.

We will discuss issues related to access and inclusion as well as the 
fragility and misuse of technology. How can we assure that the ICTs we 
promote do not put human rights defenders at risk? Is there a best 
practice when handling the duality of technologies, including the recent 
revelations on surveillance matters? How can we best ensure that the 
internet is free, open and secure? The need to find a good balance 
between the pros and cons of technology has never been bigger.

Sida is pleased to invite you to a Development Talks that will target 
the current challenges and plan a future roadmap where constructive 
collaboration is in the centre of attention. Welcome!

---
Marcin de Kaminski
Policy specialist - Freedom of expression/ICT | www.sida.se
Twitter:  <at> dekaminski

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Linus Nordberg | 8 Nov 13:01 2014
Picon

Brev från Bumbee Labs plus svar

Hej!

Igår fick DFRI ett brev från Bumbee Labs som vi svarat på i dagens
blogpost: https://www.dfri.se/slaget-om-staden-andra-delen/

Idag är DFRI på plats i Västerås för att informera om IOPS och
demonstrera utrustning för att förvirra detsamma.

Fler länkar:
Aktivister försvårar övervakning https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6013018
Kartläggning i city kritiseras http://www.bt.se/nyheter/boras/kartlaggning-i-city-kritiseras%284405614%29.gm

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Anders | 31 Oct 14:19 2014

Re: SV: Stöduttalande till facklig aktion mot övervakning

Som en sakupplysning i debatten kan jag berätta att ParaGå-appen 
installeras på företagets mobiltelefoner, som de anställda sedan tvingas 
bära. Det är alltså inte frågan om att de anställda får installera 
ParaGå på sina privata mobiltelefoner.

// A

2014-10-31 14:09 skrev Sven Ruin:
> Hej
> 
> Om DFRI gör något om detta tycker jag att risken för missbruk av
> övervakning är något att speciellt ta upp (utöver det som systemet är
> avsett för). Samhället skulle behöva lösa problemen med att
> mobiltelefoner kan missbrukas för övervakning av olika slag, men
> utvecklingen tycks snarare gå åt motsatt håll. Det är inte orimligt
> att en del människor kan vilja undvika att gå runt med mobiltelefon av
> olika skäl och ska man i så fall inte kunna arbeta i hemtjänsten?
> 
> Sven

--

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan


Gmane