S.J. de Waard | 29 Sep 12:22 2014
Picon

VAART! Rouwvlag

VAART-bericht van: "S.J. de Waard" <s.j.de.waard@...>

Van oudsher werden er op de schepen rouwvlaggen (eigenlijk meer wimpel) 
gehesen, als iemand was overleden. Ik ken ze nog in twee uitvoeringen, 
met een soort boom en met een kruis, afhankelijk van de 
levensovertuiging. Mijn vraag is, tot in welke graad in de familie werd 
die vlag gevoerd? Voor vader, moeder, kinderen, broers of zusters lijkt 
het me helder, maar ik kan me vergissen. Mijn familie voer nooit. En 
schoonvader of schoonmoeder wordt voor mij al wat meer onzeker. Worden 
ze nog gebruikt?

Bijbehorende vraag: hoelang vaar je met die vlag? Tot die totaan de 
broeking versleten is of pakweg een jaar of een andere periode?

Simon
03011455

* Het adres voor reacties en nieuwe berichten: vaart@...
* Afmelden op: majordomo@... met tekst: unsubscribe VAART-L

shipmail76 | 22 Sep 10:31 2014
Picon

VAART! Klachten over haven Antwerpen

VAART-bericht van: "shipmail76" <hensie@...>

Collega's die ook een mail over APCS Maling van Port of Anwerp hebben gekregen en zich verbazen over het
wachtwoordbeleid .Die kunnen /moeten een klacht daarover naar
cmk@... sturen. Want anders weten de mensen die
daar achter zitten niet wat de moeilijkheid is.
Ook andere zaken die daar spelen zoals de weinige ligplaatsen en wat al niet meer. Laten we het massaal doen
zo dat Antwerpen weet dat we het menen.
Met vriendelijke groet,
Mieke kuipers

* Het adres voor reacties en nieuwe berichten: vaart@...
* Afmelden op: majordomo@... met tekst: unsubscribe VAART-L

M.A.J. van der Jagt | 19 Sep 09:23 2014
Picon

VAART! Nieuwe sluisplanning.nl

VAART-bericht van: "M.A.J. van der Jagt" <mvanderjagt@...>

Kapelle 19 sept

Vanmorgen is de nieuwe versie van sluisplanning.nl in gebruik genomen.
Deze is geschikt voor Volkerak, Krammer, Kreekrak en Hansweert.

Met vriendelijke groet,
Rinus
BLN - Koninklijke Schuttevaer
M.A.J. van der Jagt
Pl.v. Regiovertegenwoordiger Zeeland
M. +31623445224
E.  marjagt@...

* Het adres voor reacties en nieuwe berichten: vaart@...
* Afmelden op: majordomo@... met tekst: unsubscribe VAART-L

Jan Smit | 17 Sep 15:26 2014
Picon

VAART! simplex duplex

VAART-bericht van: Jan Smit <j.smit19@...>

Goedemorgen!

Tot nu toe zie ik bij dit onderwerp een mix van veel juiste informatie
met af en toe een uitglijder om het verhaal voor de (semi) leek weer
iets te vertroebelen.
Het begrip simplex of duplex kanaal heeft alleen te maken met de
frequentie toewijzing,
Bij een simplex kanaal wordt alle verkeer op dit kanaal afgewikkeld op
een frequentie.
Bij een duplex kanaal wordt het verkeer op twee frequenties afgewikkeld
met tussen deze frequenties een zodanige vast voorgeschreven afstand om
het mogelijk te maken door een filter de zend en ontvang signalen te
scheiden en met een antenne te werken.

Dan zijn er mogelijkheden op een netwerk zoals in dit geval de marifoon
kanalen te werken met een eenvoudig toestel waarmee je niet tegelijk
kunt zenden en ontvangen. Zoals de meeste scheeps marifoons. Hiermee
*werk *je dan semi-duplex: zenden en ontvangen afwisselend en voor schip
een lagere en voor wal een hogere zend frequentie. Uiteraard de
ontvangst frequenties precies andersom.
De tweede mogelijkheid is te kiezen voor een full duplex toestel dat
gelijktijdig kan zenden en ontvangen.
Maak je verbinding met twee van deze (duurdere) toestellen dan kun je
full duplex werken ( zonder*over)**
*Je kunt dan met een eenvoudige marifoon natuurlijk ook een semi-duplex
verbinding maken, zoals gebruikelijk tussen walstation en scheeps station.
Hier komt dan bij de mogelijkheid die veel sluizen, bruggen en
verkeersposten hebben om de door hen ontvangen
(Continue reading)

M.A.J. van der Jagt | 17 Sep 13:46 2014
Picon

www.sluisplanning.nl

VAART-bericht van: "M.A.J. van der Jagt" <mvanderjagt@...>

Collega's,

I.v.m. een volgende stremming wegens sluisonderhoud komend najaar aan de
Krammersluis is de website sluisplanning.nl in samenwerking met
Rijkswaterstaat en Kon. Schuttevaer nieuw leven in geblazen.

De website is tot stand is gekomen i.v.m. het zo veel mogelijk opvangen van
hinder tijdens een langdurige stremming aan de Krammer. 
Net als vorig jaar zal de website wegens goede ervaringen wederom als
aanvullend informatiemiddel wordt ingezet tijdens een stremming.
Er zijn verschillende verbeterpunten toegevoegd, mocht u toch nog problemen
of verbeterpunten weten laat van u horen, zodat ze in een evaluatie kunnen
worden besproken.
Er zijn voor de komende jaren nog enkele stremmingen voorzien in Hansweert
en de Kreekrak het zou dan prettig zijn als we een goed werkend systeem
hebben.

Ook inzicht aanbodlijst en wachthavenlijst van Volkerak, Kreekrak, Hansweert
en Krammer!

De website www.sluisplanning.nl geeft inzicht in actuele invaartijd,
wachtrij en voorlopige schutindelingen van de 4 sluizen op de route
Rotterdam-Antwerpen. 
Vanaf 19 september as. komt daar een overzicht van de aanbodslijst op het
traject Hansweert/Zandkreek richting Krammer bij. 
In de aanbodlijst ziet u de schepen die u voor zijn en schepen die achter u
varen en u weet dan ruim van te voren wanneer u bij de sluis verwacht wordt.

(Continue reading)

VAART! [BTB-Flits] Nieuwsflits BTB - September 2014

VAART-bericht van: Elektronische Nieuwsflits van BTB <btb-nieuwsflits@...>

Nieuwsflits BTB – 9 september 2014

*****  INHOUD  ****

* ALTERNATIEVEN VOOR BOS-BERICHTEN
* HET 'NIEUWE BICS' VANAF 4E KWARTAAL 2014 BESCHIKBAAR
* DE BVB BIJDRAGEMETER ONLINE
* SCHEPENREGISTER ONLINE - IVR SchepenInformatieSysteem

	*****


ALTERNATIEVEN VOOR BOS-BERICHTEN
Aan veel BICS-gebruikers is het stoppen van de BOS-berichten wellicht ongemerkt voorbij gegaan, maar
fanatieke gebruikers van deze dienst van Rijkswaterstaat is het wel opgevallen. Vanaf begin augustus
2014 is de verspreiding van BOS-berichten via BICS beëindigd. Je kunt deze berichten dus niet meer ontvangen.
De Berichten Ontvangst Service (BOS) bracht -op verzoek- alle scheepvaartberichten en/of waterstanden
in 'bulkvorm' naar de boordcomputer van BICS-gebruikers. Menigeen vond dat gemakkelijk, want je kon er
zo fijn op zoeken, knippen en plakken. De BOS-berichten werden met het klassieke BICS meegestuurd.
Het stoppen van de BOS-berichten heeft door onvoorziene omstandigheden eerder plaats dan de bedoeling was.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren verschillende onderdelen van RIS (River Information
Services) uitgebreid of vernieuwd. Sommige toepassingen, zoals BICS, worden om deze reden vervangen.
Bepaalde diensten of informatie, zoals scheepvaartberichten en waterstanden, worden door RWS op een
andere manier aangeboden.

BOS is gekoppeld aan het 'klassieke' BICS, dat vanaf het 4e kwartaal geleidelijk aan vervangen zal gaan
worden door een volledig vernieuwd programma: BICS versie 5. BOS maakt hier geen onderdeel meer van uit.
Scheepvaartberichten en waterstanden zijn tegenwoordig standaard-onderdeel van de betere
(Continue reading)

Nico | 9 Sep 01:45 2014
Picon

VAART! simplex duplex ( en erinet )

VAART-bericht van: Nico <evens.scheepvaart@...>

Hallo Vaart,

> HD Ik vind Wel handig , dat je de sluis en de schipper kan horen.

Helemaal mee eens. Ik neem daarbij als voorbeeld de sluizen in Belgie
. Volgens wikipedia is het trouwens precies anders om. Duplex zend en
ontvangt over twee verschillende kanalen. Je ontvangt alleen het wal
station. Er is ook nog een verschil tussen full duplex en en half
duplex . Volgens mij gebruiken de sluizen in Belgie half duplex (luisteren of
zenden) en in Nederland simplex. Schevenigen (en Oostende) radio was volgens mij full duplex.
Daar kon je dus gewoon net als een telefoon mee luisteren en praten
(mits je eigen toestel dat ook ondersteunt)

Maar even terug op de opmerkingen van Jos en Hein : Als je de schipper
niet kan horen word het toch vaak een puinhoop. Zeker als er na een
gesloten periode weer met schutten word gestart. Direct na het
opstarten gaat 75 procent de sluis aanroepen. Allemaal door elkaar.
Voorstanders van (volgens mij duplex) moeten maar eens  bv
starttijd 6 uur tot half zeven de bediening post van de sluis
bezoeken.

Maar ik snap nog steeds niet wat er mis is met Erinet. Het maakt niet
uit of je een Andriod tablet/gsm een windows pc of een Apple hebt.
Iedereen kan zich met privacy melden.
Er is zelfs software op servers aanwezig die een gewone website om
kunnen zetten naar en app. Maar nee , bij RWS gooien ze er weer een
smak geld tegenaan en er komt weer een volgend systeem.

(Continue reading)

Jos Evens | 7 Sep 10:50 2014
Picon

VAART! Plastic in het water

VAART-bericht van: Jos Evens <daevanos@...>

Hallo Vaarters en meelezende organisaties,

we zijn allemaal bezig met onze eigen kleine en grote problemen, maar 
als we even verder kijken en denken als het kleine stukje water om ons 
heen, met wat er allemaal in drijft en leeft, komen we al gauw bij het 
gigantische plastic-soep probleem van de wereldzeeën en de daarmee 
gepaard gaande bedreiging van alle leven daarin.
Vanmorgen op radioprogramma "Vroege Vogels", maar ook met een 
proefopstelling op de Rotterdamse Wereld-Havendagen aanwezig de jonge 
Nederlandse student, die met een briljant idee internationale faam aan 
het verwerven is en het project ook in eigen beheer gaat uitvoeren, 
waarmee dit probleem wel eens heel effectief opgelost zou kunnen worden.

Kredietunies staan momenteel in de binnenvaart op alle agenda's, 
crowdfunding zou wellicht voor de financieringsproblemen voor onze 
bedrijfstak een meer voor de hand liggende oplossing zijn, als de 
samenleving om ons heen zich meer bewust was voor de grote 
milieuvoordelen van vervoer over water, maar ik ben bang, dat we als 
binnenvaart daar niet op zullen kunnen wachten.

Maar ook de oplossing van het plastic-soep probleem kan niet wachten op 
klassieke vormen van financiering en het is mooi, dat deze student dat 
goed besefte en toch heeft doorgezet, en blijkbaar vele mensen met hem.

Misschien kunnen we daar wat van leren, maar in de tussentijd kunnen we 
wel meehelpen, de oplossing van dit milieuprobleem een stuk dichterbij 
te brengen en een ideaal tot werkelijkheid te laten worden.

(Continue reading)

Hein Danser m/s Itasca | 5 Sep 13:28 2014
Picon

Fw: VAART! Stoppen BOS berichten op BICS

VAART-bericht van: "Hein Danser m/s Itasca" <danjet.itasca@...>

> VAART-bericht van: Jos Evens <daevanos@...>

> Oorspronkelijk was dat ook geen probleem, met het schip/sluis 
> marifooncontact d.m.v. simplex, d.w.z. van boord naar de sluis en terug 
> werden automatisch 2 verschillende frequenties gebruikt, waarbij de 
> schippers alleen de antwoorden of vragen van de sluis kon beluisteren.
>
> Tegenwoordig bij mijn weten alles duplex, wat qua privacy en uit 
> concurrentie-oogpunt geen goede zaak is, vind ik.
>
> grs.,
>
> Jos.
>

Ik vind Wel handig , dat je de sluis en de schipper kan horen. En wat heeft 
dat met concurrentie te maken?? wanneer ik de schipper hoor zeggen,---- wij 
hebben geladen ..... ton en gaan naar......... met ..... personen aan 
boord.----

HD 

* Het adres voor reacties en nieuwe berichten: vaart@...
* Afmelden op: majordomo@... met tekst: unsubscribe VAART-L

Coby | 4 Sep 12:46 2014
Picon

Re: VAART! Stoppen BOS berichten op BICS

VAART-bericht van: "Coby" <susihond@...>

VAART-bericht van: Nico <evens.scheepvaart@...>

Hallo Vaart,

 http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/home

 Nico...

Bedankt voor het melden van deze link....als RWS op hun site nu zelf ook nog 
eens wat duidelijker/gebruiksvriendelijker zouden zijn, dan was het probleem 
al eerder opgelost.

Ik maakte wel veel gebruik van de BOS berichten in Bics, nadat ik alle, voor 
mij niet relevante gebieden, eruit gefilterd had.

Maar we gaan eens met deze informatie aan de slag.

Ik heb al wel gezien dat je niet kan filteren op vaarweg...of bestaat daar 
ook een link voor die ik nog niet heb ontdekt ?

m vr gr

Coby

* Het adres voor reacties en nieuwe berichten: vaart@...
* Afmelden op: majordomo@... met tekst: unsubscribe VAART-L

(Continue reading)

Voyage | 4 Sep 17:45 2014
Picon

Re: VAART! Stoppen BOS berichten op BICS

VAART-bericht van: "Voyage" <voyage@...>

Beste Nico,

Wat is er mis met het melden via/aan bics?

Veel van onze collega's eren het privacy beginsel, waaronder ik ook,
Maar dan moet je niet over de marifoon rond bazuinen waarheen en met 
hoeveel, of weekend plaatsje om van boord te gaan.
Men praat dus wel honderduit, via de sluis/brug meldkanalen.

Via de bics melding, is dat vele malen minder, tenzij bij een passage van 
een kunstwerk, de betreffende sluis/brugwachter, nog even ter controle alles 
opnoemt wat in zijn scherm staat.

Gr. Sjaak van Wijk
==========================

VAART-bericht van: Nico <evens.scheepvaart@...>

Hallo Vaart,

 http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/home

 Ik snap jullie probleem niet. Als je de link hierboven gebruikt en
 je  scrollt  naar  beneden  zie  je  aan  de  linker  zijde
 scheepvaartberichten  staan  en  daarnaast  een  kolom  met
 waterberichten. Scheepvaartberichten database heeft een zoek functie
 dus wat is het probleem? Ik stoorde me bij Bics al jaren dat ik
 voortdurend berichten zie die me helemaal niet interesseren.
(Continue reading)


Gmane