Picon

Simbol dina Ageman - Re: [Urang Sunda] Agamis SimplistisMama Haji Ahmad Hazairin... a.k.a Don Febi... hade pisan tulisan teh jero pisan euy. Mamang oge mikir sabenerna proses evolusi alamiah jeung ilmiah sabenerna teu berlawanan jeung konsep ageman sorangan, da tetep Nu Kawasa oge nantukeun sagala hal ngaliwatan Sunatulloh atawa hukum alam na. Bedana Atheist jeung Spiritualist ngan hiji... ari Atheist mah proses evolusi teh kajadianna euweuh anu ngatur, tah lamun spiritualist proses evolusi eta teh nya memang mangrupakeun hukum2 alam anu aya dina kakawasaan Nu Kawasa.

Aya pertanyaan ti Mamang euy Don Febi sempet nyaritakeun ngeunaan Simbolis dina Ageman oge dina Qur'an, cik ceuk Mang Don ieu kumaha ngeunaan Adam Hawa anu simbolis tea pan deviasina harita dimimitian ku Santa Agustinus anu nyangka carita adam jeung hawa sebage realita.

Tah Mang Don dina sababaraha Nabi anu dicaritakeun dina Quran aya oge carita ngeunaan Nabi Nuh AS jeung banjir bandangna asana mah dina Hindu oge aya ieu caritaan teh. Tah naha Nuh ieu ge mangrupakeun carita simbolis oge lain realita atawa kumaha?

Terus anu jadi realita maksudna kaasup kana sajarah anu aya beneran kahirupan nana ti jaman Nabi mana? Naha ti Ibrahim atawa sangeusna?

Nyuhunkeun ingpona.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede

On Jan 26, 2016 11:26 AM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Teori Darwin ngeunaan evolusi makhluk hirup (fisikal) geus ngagemparkeun dunia agamis, lain
islam wungkul, tapi oge dunia Kristen/katolik oge gempar. Ampir kabeh umat beragama nentang pisan
kana teori evolusi Darwin; tapi enya oge kitu ari anu bener-bener maca buku The Origin of Species
mah ngan saeutik pisan.  Di pasar buku Palasari Bandung geus lila aya terjemahan bahasa Indonesia
 tina buku The Origin of Species; eusina memang bakal karasa garing pisan ku jalma umum,
kulantaran eta eusina leuwih mirip laporan penelitian.

Di awal taun 2000-an kuring ngadenge aya urang Turki anu landihanana Harun Yahya; manehna dipuji-
puji ku loba umat Islam yen cenah Harun Yahya mampu ngajawab malahan ngalawan kana teori evolusi
Darwin.  Atuh kuring jadi tertarik, hayang nyaho teori Harun Yahya teh kumaha.  Ternyata, teori
Harun Yahya ngilu kana teori penciptaan.  Disebut teori penciptaan, kulantaran teori eta geus lila
dipake jadi counter/lawan ku umat Kristen kana teori Darwin.  Asal teorina tina Kitab Injil,
nyaeta Kitab Genesis (penciptaan).  Karna Islam oge sarumpun jeung Kristen, katingalina umat
Islam sarua argumentasina jeung umat Kristen dina ngeunaan penciptaan alam.  Sacara umum, aliran
penciptaan ningali penciptaan alam ieu embung ningali sabagai proses, tapi leuwih ningali ku cara
simplistis, nyaeta Allah nyiptakeun sagala rupa tina euweuh jadi aya (kun fayakun).  Jadi naon
wae anu aya di alam raya ieu teh mucunghul tina euweuh jadi aya ku parentah 'kun fayakun' ku
Allah swt.

Atuh kuring oge nyobaan ningali video anu dijieun ku Harun Yahya. Video ngeunaan tingkah laku
binatang.  Aya rombongan manuk anu migrasi ti hiji tempat ka tempat lain.  Biasana lamun hiji
tempat bakal asup ka usum tiis, eta rombongan manuk migrasi ka tempat lain (bisa rebuan kilometer)
anu leuwih panas jeung loba kadaharan, oge bisa dipake tempat berkembang biak.  Lamun dina dunia
ilmiah umum, justru anu ditalungktik teh nyaeta kumaha eta manuk bisa aya kabiasaan kitu.  Manuk
bisa nyaho oge tempat mana anu kudu dituju.  Harun Yahya sacara teges nyebutkeun dina video eta
migrasi manuk teh dititah ku Allah swt.  Allah marentahkeun eta rombongan manuk pikeun migrasi.

Terus aya oge jenis Laba-laba anu bikangna sok ngaluarkeun seuseungitan dina usum kawin (sajenis
feromon); supaya laba-laba jalu jadi birahi.  Harun Yahya negeskeun eta babauan teh diciptakeun
ku Gusti Allah. Terus Gusti Allah nitah laba-laba jalu jadi birahi.

Jadi Harun Yahya mah teu kudu nalungktik deui, sagala rupa geus aya jawabanana nyaeta diciptakeun
atawa ditangtukeun ku Gusti Allah.  Haget pisan Harun Yahya hayang ngalawan budaya ilmiah anu sok
neangan sebab alamiah, nyaeta sebab ti alam.  Ceuk Harun Yahya eta lain ti alam, tapi ti Allah.

Ningali video jieunan Harun Yahya kuring jadi ngahuleng.  Mun kuring boga budak, moal diijinan
nonton video Harun Yahya.  Da atuh budak kuring bisa jadi belegug.  Lamun di sakola aya pelajaran
ilmu alam ditanya ku guru, sagala rupa dijawab: "dikersakeun ku Gusti Allah".  Misalna guru nanya,
kumaha kajadian hujan? jawab: "ditangtukeun ku Gusti Allah". Naha beusi jadi karahaan mun keuna
ku cai? jawab: "geus dikersakeun ku Gusti Allah". Wah gawat mun budak kuring jadi kitu.  Leuwih
gawat deui, lamun guru nyarek jawaban simplistis kitu, tapi kudu ilmiah jawabanana, bisa-bisa
anak kuring malah nuduh guruna teu iman atawa atheis.

Anehna, dina web site Harun Yahya haget pisan ngamusuhan Israel kulantaran konflik Israel jeung
Palestina.  Ari dina kasus kitu mah Harun Yahya teu mikir yen anu maehan urang Palestina teh
Allah swt., atawa anu nitah urang Israel maehan urang Palestina teh nya gusti Allah.  Teu inget
ka dinya katingalina mah....

Loba umat Islam anu ngabanggakeun ilmuwan Islam kuno saperti Ibu Sina jeung nu lainna.  Eta
ilmuwan islam teh kontribusina gede pisan kana peradaban dunia modern.  Teu apaleun umat islam
teh yen dina zaman-na mah eta jelema jiga Ibnu Sina teh dipandang nyimpang, malah dipandang
zindiq; kulantaran ulama zaman harita mah teu panuju ku pandangan-pandangan ilmiah Ibnu Sina.

Ilmuwan saperti Ibnu Sina ningali sagala proses di alam raya ieu tunduk kana hukum sebab akibat.
Lamun jelema gering aya sababna.  Oge cara ngubaranana ku hiji sabab (misalna obat).  Tapi
ari 'muslim ta'at' sok mandang teu meunang cenah jelema cageur sabab nginum obat.  jelema cageur
mah cenah ku Allah dicageurkeun. Nginum obat mah ngan saukur ikhtiyar, mun teu nginum obat oge
mun Allah ngersakeun mah bisa wae cageur.  Islamm ta'at mandang eta pikiran jeung cara pandang
teh ngagambarkeun kafahaman jeung kaimanan.

Jelema jiga Ibu Sina mandang, naon wae proses di alam raya ieu, eta teu bisa dijadikeun dikotomi
(dipertentangkeun) jeung kawasa Allah. Lamun urang ngomongkeun alam, kaasup dijerona proses
evolusi, eta teh memang diamparkeun ku gusti Allah.  Jadi naon anu alamiah teu kudu
dipertentangkeun jeung gusti Allah.

Atuh ku naon sok aya wae anu mempertentangkeun?  Misalna teori evolusi, enya oge loba buktina,
umat islam embung nempo; pokokna kudu salah. Kunaon kudu salah? Kulantaran dianggap ngalawan
kawasa Allah.  Eta kulantaran Allah dibayangkeun hiji personal, hiji entitas, anu jiga raja
dewa, anu marentah eta jeung ieu ku tongkat ajaib. Ngan Allah mah teu ku tongkat ajaib, tapi ku
firman: "kun fayakun".

Teori evolusi loba benerna, loba buktina, tapi memang can puguh kabeh hal 100% ngilu kana hukum
evolusi. Da hukum alam sok aya wae pangacualian.  Loba kakuatan anomali.  Tapi urang mah salaku
umat beragama nya tinggal nyaksian weh, teu kudu nganggap teori evolusi 100% bener, tapi teu kudu
nganggap 100% salah, komo nganggap teori evolusi sesat; eta geus teu nyambung.

Dina Quran, disebutkeun yen manusa kudu mikiran, kumaha cai susu onta/domba bisa misah tina taina.
Maksudna, dina jero awak atawa beuteung domba, naha tai jadi tai, susu jadi susu, naha teu
nyampur. Pan eta isyarat umat Islam kudu mikir ilmiah. Allah mah teu ngarasa kasaingan ku hukum
alam da hukum Allah oge diamparkeun ku Anjeuna. Atuh eta Quran euweuh gunana, lamun jawabanana
susu misah tina tai kulantaran "geus ditangtukeun ku Allah".

Waktu kuliah di Jerman, babaturan pangajian kuring loba kabencian ka masyarakat Jerman.  Masalahna
nya kulantaran agamana beda. Tapi babaturan kuring teu euleum-euleum ngamangpaatkeun tunjangan-
tunjangan finansial ti nagara Jerman. Maranehna berpendapat: "Ah sagala rejeki anu ditarima
ku urang mah ti Gusti Allah, lain ti urang Jerman".  Teu ngarasa meureun urang Jerman kabeh mayar
pajak, eta tunjangan finansial teh tina kesangna urang Jerman.  Kumaha atuh kolot urang anu geus
ngurus urang ti keur lahir? Pan urang kudu hormat ka kolot urang karna jasana?  Teu meunang pan
urang ngomong: "ah eta mah lain jasa kolot, eta mah jasa Allah swt".

Tah lamun umat Islam teu bisa ngagayem logika anu sabenerna teu hese.  Ngan ukur kudu nenangkeun
diri. Maluruh kana diri.  Maluruh kana luar diri. Miceun prasangka jeung kabencian. Urang bakal
sadar euweuh bedana jalma islam jeung kristen atawa sunda. Kabeh oge ngalalana di alam raya ieu,
hayang wawuh ka sebab utama (causa prima) anu nyebabkeun alam raya ieu ngajadi. Cara pandangna
bisa beda, teu kudu silih ngewa, da moal aya anu bisa bener 100%.  Anu bener mah anu bisa hirup
bener pinuh ku kabajikan.  Lain anu jago teori.  Komo lain anu menta batur kudu percaya 100%
kana pendapat manehna, lamun henteu percaya dianggap kafir.  Anu bener mah anu bisa mersihan
batin, anu bisa hirup ku jalan anu bener. Anu sok tutulung, anu ngajaga lingkungan, ngajaga
kahirupan ku cinta kasih.


Salam

Febi
====
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [Urang Sunda] Att: Mang Kaby <- Cara wawuh ka pangeranjuaraaaa euy Mama Haji Febi... ieu jero pisan bahasan teh.

Hahaha keun wae anu nyebut sesat mah tong dianggap kana hate... heureuyan wae... Mamang ge aya wae anu sok nyebut sesat ceunah kahade hehehe... dijawab wae ku Mamang bari heureuy... atuh da Mamang mah apanan resep adventure... petualang mah mun tersesat teh resep weh supaya nyaho jeung apal jalan anu liana... sok weh geura oproder mah pan moal asup akal ku jelema awam mah hehehe... aya jalan aspal anu ngeunah kadon kalahka neangan jalan taneuh piharianeun apanan... ceuk batur mah anu city boy mah iiiiih euweuh gawe pisan asruk2kan neangan jalan butut xixixi... tapi pan ari anu resep adventure mah nya resep wae da eta karesepna hehehe... bisa menikmati alam anu endah... ngarasa ngahiji jeung alam... malahan mah mobil tiguling oge lainna sedih ceurik kalahka seuseurian terus ditaekan eta mobil teh bari poto2 hahahaha... Geloooo pan xixixi moal kataekan ku anu awam mah hehehe.

Pan teu loba oge tina sabaraha milyar jelema sakulibek dunia pan anu jadi nabi jeung rosul ngan sabaraha... teu nepi ka 100 na apanan? Mun maca riwayat para Nabi jeung Rosul lolobana malah ampir kabeh sigana dianggap gelo dijamanna hehehe... contona wae Nabi Nuh... eta dianggap gelo harita xixixi... Kitu oge Nabi Muhammad SAW coba weh baca sajarahna hehehe dianggap Gelo... geus kitu Nabi Muhammad SAW na oge kitu ngarasa naha aing teh gelo atawa henteu ieu teh xixixi... tah manehna konsultasi jeung Pamajikan nana nyaeta Khadijah... Khadijah oge lieur teu bisa ngajawab akhirna dibawa ka dulurna Khadijah anu jadi Ahli Kitab Kristen tea... saha teh ngarana Warakah lainnya? Poho deui hehehe... tah tidinya Nabi Muhammad SAW dibejaan maneh henteu gelo normal keneh... malah dibere nyaho eta tanda2 Kanabian... tah tisaprak Nabi Muhammad SAW narima wahyu kahiji anu Iqra tea...nepi ka wahyu berikutna apanan henteu sakeudeung lila pisan... mun teu salah 4 taun apa 2 taun hehehe.

Sok Mama Haji Febi ulah hariwang jeung ulah melang terus guar euy elmu teh... resep pisan macana jeung Mamang mah ngagedag bari mulungan weh. Jadi apal jeung nyaho leuwih jero ngeunaan Islam oge ageman lianna.

Mama Haji Febi mun aya mah menta no HP jeung WA euy Japri weh hehehe hayang ngobrol leuwih jero hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede

On Jan 19, 2016 6:37 PM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Ieu khususna "Attention kanggo Mang Kaby", anu dina tulisan saencanna monolog: "Kumaha atuh cara wawuh ka Pangeran"?

Dina sajarah, sabenerna geus loba methoda unggul cara wawuh ka Allah swt.  Dina macem2 methoda tangtuna aya bedana, tapi ku urang bisa ditingali gurat anu sarua.

1.  Methoda Afirmatif

Methoda afirmatif nyaeta ku cara ngajukeun hal-hal anu bisa jadi bukti ayana Allah swt.  Saperti:
- Ayana alam raya ieu ngabuktikeun ayana anu nyiptakeun, nyaeta Allah swt
- Nyieun sifat-sifat hade anu direferensikeun sabagai pasifatan Allah swt., saperti maha kasih, maha pencipta.  Di islam aya asmaul husna.

2.  Methoda Apofatik

Mehoda ieu nganegasikeun sagala pasifatan jeung definisi ngeunaan Allah.  Methoda ieu nganggap yen pasifatan Allah teh jieunan manusa, ku kituna bakal ngahambat batin dina jalan ngawawuhan Allah kulantaran dibates ku definisi-definisi anu sabenerna eta persepsi manusa samata, jauh tina realitas asli Allah swt anu moal kajangkau.

***
Masih aya methoda-methoda lainna, anu nyaruaan boh cara afitmatif atawa cara apofatik.  Tapi aya kasaruaan dina jalan praktek anu ditempuh ku para filosof kamasyhur.  Urang didieu teu ngomongkeun umat anu ngan saukur jago ngomong tapi kosong dina praktek.  Urang nyontokeun jalma-jalma kamasyhur anu pernah aya dina sajarah.

Ti mimiti pra agama Kristen, sabenerna loba pamikiran luar biasa, ti mimiti pamikiran Archimides, Plato, Plotinus jeung filsuf lainna.  Aya oge ngaran kamasyhur ti kalangan Kristiani saperti Thomas Aquinas, Fransiskus van Asisi, Agustinus jrrd.  Aya oge ti kalangan Islam: Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Farabi, Ibu Sina, Jalaluddin Rumi, jrrd.  Malahan bisa ditingali deui kana filosofi anu leuwih kolot saperti Buddha, Jainisme, Uphanisad (hindu).  Lamun urang memang hayang boga wawasan, sok bacaan geura referensina.  Kabeh pendapat jeung perdebatan memang akhirna manggihan fakta: Allah swt moal bisa kahontal ku akal jeung persepsi manusa.  Sagala definisi ngeunaan Allah ngan alat bantu tapi tetap teu bisa ngarepresentasikeun ayana Gusti Allah sacara mutlak.  Kabeh para filsuf di luhur tapi sapakat: debat jeung teori wungkul teu cukup pikeun wawuh ka Gusti.  Anu leuwih penting deui nyaeta: praktek hirup ku akhlak anu hade.

Mangga baca dina kitab Ihya Ulumuddin anu terkenal.  Enya oge Al-Ghazali sacara nalar kuat pisan nyieun teori, tapi Al-Ghazali yakin yen cara hiji-hijina pikeun wawuh ka Allah nyaeta ku jalan praktek Sufisme anu bener: hirup saderhana, loba tafakur, loba berkorban pikeun makhluk lain (lain manusa wae), teu ghibah, teu fitnah, teu nimbun harta, bisa ngajaga amanah, ngajauhan lelucon (lawak), dzikir, teu maehan atawa nganyeyeri makhluk hirup, teu boros.  Praktek akhlak hade eta kudu dijalanan kalayan ketat dina kahirupan sapopoe.  Ngajaga kasadaran pikiran dina sagaka lampah laku.  Ngajaga eling jeug dzikir dina sagala rengkak batin.

Ajaran praktek Al-Ghazali loba saruana jeung praktek anu diajarkeu ku Archimides, Plato, Plotinus, Tomas Aquinas, Francsiskus, Agustinus, Ibnu Sina, Al-farabi, Jalaluddin Rumi; jrrd.  Dina teori eta para filsuf bisa saling beda pendapat jeung methoda; tapi maranehna sepakat jeung sarua dina praktek nyampurnakeun akhlak.

Tapi di dunia Islam kiwari, praktek sufi teh dikecam. Dianggap bid'ah jeung kamunduran.  Lamun enya bid'ah, artina praktek ketat nyampurnakeun akhlak teh meureun teu diajarkeun atuh ku Nabi Muhammad.  Meureun Nabi Muhammad mah ngan ngajarkeun elmu waris, perdagangan, peperangan, Qishas, ngawangun nagara Islam????  Meureun ari asah akhlak mah pangaruh budaya lain Islam jadi pacampur jeung Islam???  Soalna para pembaharu mah, hayang na teh ngawangun syariah, ngawangun nagara Islam, jeung merangan anu dianggap kafir (non Islam).  Pembaharu mah langsung ngaggap sesat kana faham anu sumberna di luar Islam (padahal mah bari can maca-maca acan langsung weh nuduh sesat). Praktek hening, nyepi, tafakur ngasah batin dianggap bid'ah.  Tah masalah ieu mah sok weh mangga paluruh ku masing-masing kumaha sabenerna permasalahanana.

Ngan anu pasti, para filsuf religius anu masyhur mana wae oge ngajarkeun praktek anu mirip.  Urang kudu ngajauhkeun batin tina hiruk pikuk tindakan anu ambisius, tindakan hayang ngumpulkeun harta, hayang ngahukum batur, hayang negakkeun kakawasaan.  Eta tindakan teh pinuh ku tipu daya syetan.  Anu goreng oge disebut alus, ku loba alesan itu jeung ieu kusabab saluyu jeung hawa nafsu.

Jadi lamun hayang wawuh ka Gusti Pangeran mah urang kudu ngamimitian praktek hirup bener, sederhana, bebersih pikiran jeung batin; ngajaga rengkak batin, eling kana sagala oyagna batin, waspada.  Rendah hati, sederhana, miceun ambisi jeung ego.  Ieu kabeh lain praktek gampang, urang perlu puluhan taun sacara konsisten.  Urang bisa 'jatuh bangun' gagal, tapi urang teu meunang putus asa pikeun terus usaha. Loba manusa anu dina perjalanan praktek ieu akhirna bisa ngarasa 'hadirna Gusti'.  Enya oge teu bisa kacaritakeun da eta pangalaman batin masing-masing anu hese digambarkeun ku carita, oge pastina eta lain bener-bener panggih jeung Gusti sacara harfiah; tapi pangalaman praktek eta mere pangalaman speifik batin anu mere kafahaman.  Faham/understanding/wisdom. Moal oyag, moal milih merk; kulantara geus faham kana realitas asli hirup jeung kahirupan.

Pastina pangalaman Ibrahim nuhankeun bintang, terus bulan, terus matahari; eta teh gambaran perjalanan rohani.  Optimis malah sok yakin pisan ku hiji tahapan batin (eta cahaya bintang) tapi pas geus leuwih jero mah sadar, pangalaman batin kamari teh lemah keneh.  Terus kitu nepi ka akhirna Ibrahim sadar: "Gusti Allah mah moal kahontal, batin kuring berserah diri ngajalanan hirup jeung kahirupan tanpa cepel kana objek nanaon (kaaasup teu cepel kana merk agama, kana definisi), tanpa benci kana fenomena anu terjadi. Hate hening jeung wening.  Bahagia, nikmat anu teu bisa dikonsepkeun.  Beda jeung nikmat batin level bintang, bulan, jeung matahari; ieu mah nikmat sajati. Nikmat kulantaran luruhna kakotoran batin.".Salam

Febi
====


__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [Urang Sunda] Diskusi TrinitasAnu rudet mah Bah ditenget2 Rukun Islam teh No. 1 na teh Sahadat xixixi... Eusina sahadat teh... aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Alloh dan Muhammad utusan Alloh hehehe.

Rada jarang anu ngabahas No. 1 mah... biasana mah para ulama mun ceramah sok luncat ka Bag-bagan No. 2...3...4.... 5... nu 5 mah komo da puguh tegep aya gelarna hehehe.

Tah eta Bah... tak kenal maka tak sayang eta logika sederhana wae lin... ayeuna pan sahadat teh kecap utamana Saksi... cobi weh candak logika hukum... anu ngarana saksi teh apanan biasana nempo langsung kajadian atawa aya dina kajadian hehehe. Ayeuna urang ngaku bersaksi yen Alloh teh Tuhan urang... naha geus panggih jeung Alloh?

Kusabab No. 1 na can tegep Bah... di urang lolobana STMJ hehehe.... Solat Terus Maksiat Jalan hehehe... nya ceunah pembenaran na mah pan hirup kudu saimbang hehehe. Di Urang Mayoritas Islam apanan lamun Sahadatna leres jaminan mutu Bah da bakal maju ieu nagara... moal aya anu ngarana korupsi teh. Apanan ngarasa nyakseni yen Alloh teh Tuhan ngarasa sumelesep dina dirina... tekad ucap lampahna teu weleh disaksian ku Alloh... atuh meureun rek narima amplop teh aya erem na Bah... henteu ngadon hayoh weh gas poll... ah keun wae korupsi saeutik mah da lumrah ceunah... engke oge dosana kahapus lamun naek haji jadi enol deui xixixi. Nya antukna kitu Bah... posisi mayoritas Islam teh jadi teu walakaya dina kahirupan nyatana.

Mamang kungsi kitu nu penting mah solat jeung puasa... ceuk Mama Haji kasepuhan teh... euuuuh sia mah Solat mah nomor dua... ulah waka ngomong sholat lamun nomor 1 wae can bener hehehe. Maneh ngomong nyakseni yen Alloh Pangeran maneh... naha maneh geus pernah patepung? Mun maneh can patepung sholat maneh lumpatna ka mana? Boa2 lumpatna ka Iblis... da Iblis aya dimana2... Adam wae digoda ku Iblis di Sawarga... jadi tong boro di Mesjid, dina Sajadah, dimana wae Iblis mah bisa kaluar asup bebas weh hehehe.

Sing Ariatna... eta apanan di tempat Suci wae... jelema bisa nepika teu sadar silih tincak nepika paraehna mani loba. Dina Uga Jatigede... Eyang Haji Aji Putih geus nyarita... "Hiji mangsa bakal loba jelema antri neangan kaarifan di panto mekah bari jeung teu nyaho naon anu disebut antri teh" hehehe.... Ceuk Mama Haji mah nyakitu ngaku patepung tapi teu papanggih hehehe... ngaku bersaksi tapi panggih wae acan hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede

On Jan 19, 2016 5:25 AM, "bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Hahahahahaha tos aya 4 SIRAH, Opatanana nyodorkeun ngeunaan Tuhan, nu
beda2 pamahamanana. gumantung ka na persepsi masing2. Tapi sadayana
sigana gaduh cepengan sewang2an. Cek Don Febi Tuhan ulah
didefinisikeun. Saur Kang Yadi Definisina KUDU bla bla bla. Saur Mang
ASEP Kabayan ( ASKA ) kumaha rek cinta Tuhan kenal ge henteu tak
kenal maka tak sayang.

Tuhan/GUSTI nu keur didiskusikeun ayeuna jelas pisan teu tiasa
dilaksanakeun kalawan VOTING.
Tapi sadayana kedah ditalek, alesan2na .
Saha kinten2na nu sina makalangan Ngawitan ngajelaskeun cepenganana ?

Tah mun nu ieu tiasa di voting. Sok samiuk saha nu kedah ngajelaskeun
mimiti ? ka na cepenganana ?

On 1/18/16, Yadi yswendy <at> live.com [urangsunda]
<urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
> Tibalik Bah, Allah mah teu katingal tapi bisa dirasakeun (dideteksi).
>
> Ari pamanggih kuring mah kieu:
>
> Tuhan mah kudu tunggal, mun teu tunggal pasti pasea. Tapi nu tunggal can
> karuhan tuhan.
>
> Jadi Tuhan oge kudu ti baheula / azali jeung teu aya awalna teu aya ahirna.
> Nu ti baheula can karuhan tuhan.
>
> Tuhan teh kudu mandiri, jadi teu gumantung ka nu sejen, tapi nu lian butuh
> ka Tuhan.
>
> Tuhan oge teu ngabogaan anak jeung teu diperanakkeun sabab ku  ayana anak
> mangrupa perwujudan
> teu kamandirian tuhan, masih butuh nu lian.
>
> Teu kurang pentingna nyaeta sifat atawa tanda Tuhan eta kudu MUTLAK, moal
> aya nu nyaruaan.
>
> Mun teu kitu, teu pantes jadi tuhan (tu-han tu-han tu, jadi hantu ning)
>
> Wassalam,
>
> Yadi Supriadi Wendy
>
> On Jan 18, 2016 7:53 PM, "bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
>>
>> >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > Tuhan bisa dilhat tapi tak bisa dideteksi
>> > >
>> > > On 1/18/16, Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [urangsunda]
>> > > <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
>> > > > Ahiiiiw ahiiiiw.... sok resep ari maca tulisan Mama Haji Ahmad
>> > > > Hazairin
>> > > > a.k.a Don Febi van jelekong tea hehehe.
>> > > >
>> > > > Sapuk euy... yen Tuhan atawa Nu Kawasa teh Beyond alias geus teu
>> > > > bisa di
>> > > > definisikeun ku Manusa jeung moal mampu weh ngadefinisikeun nana...
>> > > > kalolobaan memang sigana ngarah ka Arius anu nganggap Nu Kawasa teh
>> > > > anu
>> > > > pang pang na wae hehehe.
>> > > >
>> > > > Ceuk ceunah tak kenal maka tak sayang lin... atuh rek kumaha nyaho
>> > > > jeung Nu
>> > > > Kawasa ari panggih wae acan hehehe... kumaha cara manggihan Nu
>> > > > Kawasa teh
>> > > > atuh? Tah eta anu rudet jeung riweuh da manusa teuing bisa kahontal
>> > > > teuing
>> > > > henteu hehehe.... anu ngaku2 geus panggih nya loba... bener henteu
>> > > > na nya
>> > > > wallohualam hehehe.
>> > > >
>> > > > hanupis,
>> > > > mang kabayan
>> > > > #SaveJatigede
>> > > > On Jan 18, 2016 6:13 PM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de
>> > > > [urangsunda]" <
>> > > > urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
>> > > >
>> > > >>
>> > > >>
>> > > >> Masalah katuhanan geus ngaliwatan waktu anu panjang, pinuh ku debat
>> > > >> filosofis, tapi
>> > > >> teu jarang oge nepi ka peperangan.
>> > > >>
>> > > >> Para filsuf Kristen awal (di dieu can dipisahkeun antara Katolik
>> > > >> jeung
>> > > >> Krsiten Protestan),
>> > > >> geus ngadebatkeun wujud Tuhan, alam raya, teori emanasi (platonis),
>> > > >> pikeun
>> > > >> leuwih bisa
>> > > >> ngarti kana hakekat Tuhan. Debat saperti asal mula alam raya, naha
>> > > >> alam
>> > > >> raya teh kekal,
>> > > >> atawa teu kekal tapi aya tina euweuh (ex nihilio). Para pemikir
>> > > >> Kristen
>> > > >> awal nolak yen
>> > > >> alam raya teh kekal, kulantaran lamun alam raya kekal artina alam
>> > > >> raya
>> > > >> nyaruaan Tuhan.
>> > > >> Tapi para filsuf Kristen oge nolak yen alam raya muncul tina
>> > > >> euweuh;
>> > > >> kuduna alam raya teh
>> > > >> diciptakeun ku Tuhan. Tapi kumaha wujud Tuhan, jeung kumaha
>> > > >> hubunganana
>> > > >> jeung Yesus Kristus?
>> > > >>
>> > > >> Arius vs Athanasius
>> > > >> ===================
>> > > >> Di Iskandariah abad ka 4 masehi, kajadian puncak debat jeung
>> > > >> perbedaan
>> > > >> ngeunaan theologi
>> > > >> Kristiani. Arius, salah sahiji cendekia ngora Kristen harita, boga
>> > > >> pendapat yen Allah
>> > > >> teh maha tunggal. Arius ngaku yen Yesus memang boga sifat2 ilahiah,
>> > > >> tapi
>> > > >> sifat ilahiah eta
>> > > >> kulantaran Yesus diangkat ku Allah kana darajat ilahiah. Tapi Yesus
>> > > >> tetep
>> > > >> makhluk, nyaeta
>> > > >> makhluk anu dipikanyaah ku Allah, dianggap anak ku Allah. Jadi
>> > > >> lamun
>> > > >> umat
>> > > >> Kristen ngilu
>> > > >> kana jalan hirup Yesus, maka kabeh umat Kristen bisa jadi anak-anak
>> > > >> Allah
>> > > >> oge. Dina
>> > > >> pandangan Arius, Allah teh maha tunggal, teu boga anak jeung oge
>> > > >> teu
>> > > >> dilahirkeun, jeung
>> > > >> oge euweuh anu sabanding jeung Allah.
>> > > >>
>> > > >> Athanasius, oge cendekia Kristen harita, ngabogaan pandangan yen
>> > > >> pendapat
>> > > >> Arius teh bisa
>> > > >> bahaya. Pandangan Arius bisa ngajadikeun Allah teh ngan saukur
>> > > >> 'Dewa
>> > > >> pang
>> > > >> kawasana'.
>> > > >> Allah saperti 'makhluk lain', tapi anu pang kawasana, anu bisa
>> > > >> mikanyaah,
>> > > >> oge bisa ambek,
>> > > >> bisa mere kabagjaan, tapi oge bisa nyiksa. Sifat2 Allah anu
>> > > >> digambarkeun
>> > > >> ku Arius teu beda
>> > > >> jeung 'raja dewa' anu pangkawasana dina kapercayaan lila saperti
>> > > >> kapercayaan ngeunaan dewa Zeus di Yunani atawa dewa Odin di
>> > > >> Skandinavia;
>> > > >> ngan Allah dicitrakeun ku cara leuwih global, geus henteu kasukuan.
>> > > >> Tapi
>> > > >> Allah tetep pilih kasih, ngan saukur mere kabagjaan kanu nyembah,
>> > > >> jeung
>> > > >> bisa murka lamun teu disembah.
>> > > >>
>> > > >> Athanasius boga pendapat, yen Yesus kudu ditingali sebagai Tuhan.
>> > > >> Lain
>> > > >> artina fisik Yesus
>> > > >> anu teu kekal bisa ancur teh Tuhan. Tapi dina diri Yesus memang aya
>> > > >> nilai-nilai katuhanan
>> > > >> anu luhur. Allah teu bisa ditingali sacara pisah tina diri Yesus
>> > > >> atawa
>> > > >> pisah tina sagala
>> > > >> anu aya di alam raya ieu. Athansius ngajarkeun yen Allah lain ngan
>> > > >> saukur
>> > > >> 'hal lain' anu
>> > > >> mahakawasa. Naon anu ku manusa bisa didefinisikeun teh ngan sau__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [Urang Sunda] Diskusi TrinitasAhiiiiw ahiiiiw.... sok resep ari maca tulisan Mama Haji Ahmad Hazairin a.k.a Don Febi van jelekong tea hehehe.

Sapuk euy... yen Tuhan atawa Nu Kawasa teh Beyond alias geus teu bisa di definisikeun ku Manusa jeung moal mampu weh ngadefinisikeun nana... kalolobaan memang sigana ngarah ka Arius anu nganggap Nu Kawasa teh anu pang pang na wae hehehe.

Ceuk ceunah tak kenal maka tak sayang lin... atuh rek kumaha nyaho jeung Nu Kawasa ari panggih wae acan hehehe... kumaha cara manggihan Nu Kawasa teh atuh? Tah eta anu rudet jeung riweuh da manusa teuing bisa kahontal teuing henteu hehehe.... anu ngaku2 geus panggih nya loba... bener henteu na nya wallohualam hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede

On Jan 18, 2016 6:13 PM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Masalah katuhanan geus ngaliwatan waktu anu panjang, pinuh ku debat filosofis, tapi
teu jarang oge nepi ka peperangan.

Para filsuf Kristen awal (di dieu can dipisahkeun antara Katolik jeung Krsiten Protestan),
geus ngadebatkeun wujud Tuhan, alam raya, teori emanasi (platonis), pikeun leuwih bisa
ngarti kana hakekat Tuhan.  Debat saperti asal mula alam raya, naha alam raya teh kekal,
atawa teu kekal tapi aya tina euweuh (ex nihilio). Para pemikir Kristen awal nolak yen
alam raya teh kekal, kulantaran lamun alam raya kekal artina alam raya nyaruaan Tuhan.
Tapi para filsuf Kristen oge nolak yen alam raya muncul tina euweuh; kuduna alam raya teh
diciptakeun ku Tuhan.  Tapi kumaha wujud Tuhan, jeung kumaha hubunganana jeung Yesus Kristus?

Arius vs Athanasius
===================
Di Iskandariah abad ka 4 masehi, kajadian puncak debat jeung perbedaan ngeunaan theologi
Kristiani.  Arius, salah sahiji cendekia ngora Kristen harita, boga pendapat yen Allah
teh maha tunggal. Arius ngaku yen Yesus memang boga sifat2 ilahiah, tapi sifat ilahiah eta
kulantaran Yesus diangkat ku Allah kana darajat ilahiah. Tapi Yesus tetep makhluk, nyaeta
makhluk anu dipikanyaah ku Allah, dianggap anak ku Allah.  Jadi lamun umat Kristen ngilu
kana jalan hirup Yesus, maka kabeh umat Kristen bisa jadi anak-anak Allah oge.  Dina
pandangan Arius, Allah teh maha tunggal, teu boga anak jeung oge teu dilahirkeun, jeung
oge euweuh anu sabanding jeung Allah.

Athanasius, oge cendekia Kristen harita, ngabogaan pandangan yen pendapat Arius teh bisa
bahaya.  Pandangan Arius bisa ngajadikeun Allah teh ngan saukur 'Dewa pang kawasana'.
Allah saperti 'makhluk lain', tapi anu pang kawasana, anu bisa mikanyaah, oge bisa ambek,
bisa mere kabagjaan, tapi oge bisa nyiksa. Sifat2 Allah anu digambarkeun ku Arius teu beda
jeung 'raja dewa' anu pangkawasana dina kapercayaan lila saperti kapercayaan ngeunaan dewa Zeus di Yunani atawa dewa Odin di Skandinavia; ngan Allah dicitrakeun ku cara leuwih global, geus henteu kasukuan.  Tapi Allah tetep pilih kasih, ngan saukur mere kabagjaan kanu nyembah, jeung bisa murka lamun teu disembah.

Athanasius boga pendapat, yen Yesus kudu ditingali sebagai Tuhan.  Lain artina fisik Yesus
anu teu kekal bisa ancur teh Tuhan.  Tapi dina diri Yesus memang aya nilai-nilai katuhanan
anu luhur.  Allah teu bisa ditingali sacara pisah tina diri Yesus atawa pisah tina sagala
anu aya di alam raya ieu.  Athansius ngajarkeun yen Allah lain ngan saukur 'hal lain' anu
mahakawasa.  Naon anu ku manusa bisa didefinisikeun teh ngan saukur dunia materi jeung
fenomena fisikal.  Di luar dunia materi, manusa sabenerna make parasaan jeung persepsi.
Sedengkeun Allah di luar dunia materi, diluar rasa jeung persepsi.  Jadi mere atribut saperti
'tunggal', 'maha kawasa', 'maha kasih' ka Allah bisa mere efek samping ngabayangkeun Allah
saperti makhluk anu maha dina sagalana, tapi dina pagawean atawa reaksi kana kajadian teh
Allah jiga manusa. Athanasius hayang umat ningali sagala nilai-nilai kahadean teh nilai
ka-tuhan-an.  Ku kituna Yesus teh Allah, tapi Allah teh Yesus, lain dina artian fisik materi
tapi dina nilai-nilai kahadean ilahiah.

Perdebatan kelompok anu ngilu ka Arius jeung anu ngilu ka Athanaius ti poe ka poe jadi konflik. Ku kituna dina tanggal 20 Mei 325 masehi, Kaisar Romawi, Konstantin, harita ngafasilitasi Konsili pikeun ngahijikeun pendapat aliran Arius jeung aliran Athanasius.  Loba pengamat ayeuna nganyatakeun yen Konstantin beurat sabeulah. Kulantaran ajaran 'pagan' anu jadi ageman Konstantin leuwih loba sarua jeung faham Athanasius maka Konstantin neken peserta Konsili pikeun ngilu kana pendapat aliran Athanasius.

Sabenerna di luar debat aliran Arius jeung Athanasius, ari praktek di gereja sapopoe mah euweuh parobahan.  Jalan masing-masing ku cara masing-masing. Tapi konflik ti poe ka poe makin gede antara pengikut doktrin Arius jeung Athanasius.  Karna doktrin Athanasius boga dukungan ti Konstantin, atuh pendukung Arius teh loba 'ngungsi' ka daerah lain, di antarana ngungsi ka daerah Arab  sabudeureun Mekah.  Paman Siti Khadijah, pamajikan kahiji Nabi Muhammad, ngarana Warakah bib Naufal, oge asup jadi Rahib Kristen aliran Arius.  Aliran Arius biasana ku cendekia Islam mah disebut Kristen Unitarian.  Pandangan theologina loba pisan sarua jeung theologi Islam.  Ku kituna cendekia Kristen loba ngaduga yen Nabi Muhammad dina waktu ngora pasti loba guguru ka para pendeta Kristen Unitarian
anu loba hirup di sabudeureun Mekah harita.  Kaasup Warakah bin Naufal paman na Siti Khadijah.


Diajar Ti Ibrahim as.
=====================T

Ibrahim alahissalam, dianggal Bapak ku tilu agama gede: Yahudi, Kristen, Islam.  Leuwih ti eta, Ibrahim teh dianggap Bapak monotheisme.  Malahan bangsa lain ayeuna, lamun hayang kasebut geus boga ajaran monotheisme ti zaman kuno keneh, sok hayang kasambungkeun jeung lalampahan Ibrahim.

Dina Quran disebutkeun lalampahan Ibrahim neangan Tuhan Allah:
1. Ningali Bentang, dikirana eta teh Tuhan kulantaran cahyana anu nepi ka bumi.
2. Ningali Bulan, katingalina ku persepsi Ibrahim eta bulan teh leuwih gede, cahyana leuwih jelas (padahal bulan mah leutik pisan dibanding bintang, tapi ieu ngomongkeun persepsi).  Atuh kacaritakeun Ibrahim ganti kaimanan, miceun bentang sabagai Tuhan pindah jadi nganggap Tuhan teh bulan.
3. Ibrahim terus ningali matahari, cahayana leuwih kuat, atuh Ibrahim miceun bulan sabagai Tuhan, ganti ku matahari anu dianggap Tuhan.

Umat Islam awwam, jeung oge para ulama tekstual, nganggap eta ayat Quran ngeunaan lalampahan Ibrahim sacara harfian.  Padahal da atuh teu kaharti Ibrahim teh cenah sacara alamiah boga kabijaksanaan luhur, tapi gening lalampahanana primitif pisan, pernah nganggap bintang, bulan jeung matahari sabagai Tuhan. Padahal oge pastina Ibrahim unggal poe bisa ningali bintang, bulan, jeung matahari; atuh naha bet dina hiji mangsa bisa nyimpulkeun yen bintang teh Tuhan? Terus ganti bulan teh Tuhan? terus ganti matahari
teh bintang? Naha bener Ibrahim alaihissalam jiga kitu lalampahanana?

Tafsir sufi teu ningali ayat Quran eta sacara harfiah. Ibrahim ningali bentang, eta dina diri Ibrahim aya rasa ngeunaan Tuhan.  Ibrahim nyieun definisi yen Tuhan teh kitu jeung kieu (misalna Tuhan maha kasih, Tuhan maha Kawasa jrrd).  Tapi Ibrahim sadar yen eta teh definisi manehna sorangan. Ibrahim terus ngalaman tafakur ngeunaan Tuhan jeung boga pamahaman anu leuwih hade, dilambangkeun ku cahaya bulan.  Ibrahim sadar yen Allah teh teu bisa didefinisikeun, moal bisa kahontal ku deskripsi manusa.  Atuh eta cahaya kabijaksanaan kuat saperti matahari.  Tapi akhirna Ibrahim sadar, Tuhan teh lain
bulan, bentang, matahari; eta kabeh konsep kasadaran ku dasar persepsi dirina sorangan.  Tuhan Allah moal bisa dihontal ku definisi. Hiji-hijina cara lamun hayang neuleuman nilai-nilai katuhanan nya eta ku cara berserah diri.  Berserah diri ka Tuhan Allah anu teu kahontal oge teu bisa dilakukan sacara harfiah ku manusa.  Manusa ngan bisa berserah diri kana sagala pangalaman hade jeung goreng, teu boga panolakan jeung teu boga kahayang.  Manusa ngan bisa ngajalanan ku jalan hate bersih sagala pangalaman hirup.  Ku cara kitu pengalaman ngeunaan Tuhan bakal bisa leuwih dihayati. Kukituna dina Quran disebutkeun
yen Ibrahim akhirna oge miceun matahari sabagai Tuuhan, Ibrahim ngan bisa berserah diri.  Moal aya artina mere atribut ka Tuhan ku sagala ngaran jeug pasifatan .  Anu pokok lamun bisa berserah diri, geus moal aya dualisme antara diri sorangan jeung diri batur. Moal ngabedakeun sikep ka diri sorangan jeung sikep ka batur.  

Jadi sabenerna lamun Ibrahim disebut bapak monotheisme, eta salah, lamun monotheisme anu dimaksud nyaeta ngadefinisikeun Allah salaku hiji-hijina anu maha kawasa, anu nyiptakeun, anu mikanyaah, anu ngancurkeun.
Kulantaran monotheisme jiga kitu mirip monotheisme Arius, anu akhirna manusa ngahamba ka Tuhan teh saperti ngahamba ka raja tunggal anu boga sifat-sifat manusa tapi dina kualitas anu sagala maha, sagala pang unggulna.  Ieu anu dianggap ku Athanasius sabagai berhala Tuhan dina pikiran urang.  Dina akhir tafakur Ibrahim sabenerna nepi kana hiji pamahaman yen Allah teu bisa didefinisikeun ku sifat-sifat anu dijieun ku konsep manusa, saperti: maha kasih, maha kawasa, maha cemburu, maha ngancurkeun.  Tuhan teu dipikanyaho
ku pikiran, moal kahontal. Tapi manusa bisa ngajalanan sagala hukum alam, hukum hade goreng, jeung sagala realitas kahirupan ku cara hade.  Ku batin anu narima, ku batin anu ikhlas.  Ku berserah diri anu sapenuhna, manusa moal ningali dirina sabagai ego, sabagai realitas anu pisah tina realitas alam di sabudeureunana.
Dina konsidi kitu geus teu relevan nyieun definisi ngeunaan Tuhan, oge teu relevan nyieun definisi sabagai diri (ego).  Ku kituna dilambangkeun ku Trinitas, yen anu 3 teh eta-eta keneh, teu di pisah-pisah da euweuh ego atawa persepsi anu misahkeun.

Theologi waktu kiwari
=====================
Theologi Katolik jeung Kristen jaman kiwari, naha enya sarua jeung anu dimaksud ku Athanasius.  Bisa sarua bisa beda.  Trinitas oge bisa jadi konsep anyar, berhala anyar, lamun umat nganggap eta konsep sacara harfiah; sacara itungan 1, 2 jeung 3.  Umat teu bisa ningali yen lamun manehna ngahina jalama lain, eta ngahina Tuhan. Umat percaya kana trinitas tapi teu bisa faham, yen lamun manehna nganyenyeri makhluk lain teh artina eta oge
'nganyenyeri Allah'.  Eta kulantaran pamahaman Trinitas anu deet.  Pamahaman anu kajebak kana wilahangan.  Teu beda jeung anu percaya yen Allah teh maha Tunggal.  Ku kituna manehna usaha nyenangkeun Allah ku sagala cara, kaasup merangan, maehan jelema anu dianggap musuh Allah.  Manusa teu bisa faham yen Allah teu bisa difahami saperti kitu.  Allah anu transendental saenyana.

Tapi tiap jelema boga tingkat pamahaman sorangan. Islam geus loba aliran. Kristen/Katolik oge geus loba aliran. Tapi anu ngabedakeun ngan amalan masing-masing. Kondisi batin masing-masing.

**  Cing ari filosofis Kasundaan leuwih deukeut kana theologi Athanasius atawa Arius?  :)


Salam

Febi
===


"bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 10:25 Montag, 18.Januar 2016:


 
Sok Kang Febi ngawitan ah. Diantos
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [Urang Sunda] KAHIRUPAN V - Parama LenyepDahsyat pisan Mang Feb, hedeeeeed euy.... lanjutkan Mang.

Konsep Sewaka Darma jeung Sanghyang Siksa Kandang Karesian/ Parama Lenyep ieu... naha sarua jeung Hindu anu umum ayeuna Mang? Soalna pan ngaharib2 bahasana... atawana ieu memang murni Sunda asli ti oleh bathin/ spiritual para karuhun urang baheula?

Tah ceunah ngajarkeun Sewaka Darma jeung Sanghyang Siksa teh di Kabuyutan.... lamun teu salah naskah ieu oge ayana di Kabuyutan Ciburuy Garut.

Mang Feb, dina realita sapopoe kumaha sangkan urang bisa ngalarapkeun parama lenyep ieu? apanan kahirupan material ieu loba distraksi anu antukna bathin jadi rujit jeung pakusut hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Nov 11, 2015 4:26 PM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

KAHIRUPAN V - Parama Lenyep
===========================

Parama Lenyep mangrupa filosofi Sunda dina nangtukeun tujuan hirup jeung kahirupan.
Kuring lain ahli sajarah Sunda, kuring ngan saukur maca di internet ngeunaan Parama
Lenyep. Tapi kuring reuwas pas mimiti maca ngeunaan Parama Lenyep, yen nyatana aya
filosofi Sunda ngeunaan tujuan hirup anu sakitu luhurna, lamun teu disebut tujuan sampurna.

Dina naskah Sang-Hyang Kandang Karesyan disebutkeun:
==
"...ini kahayang janma...; yun munggah ma nga ranna hayang sorga, mumul munggah mumul mang
gihkon bwana; yang luput nga ranna hayang mokta; mumul kabawa ku para sarga. Na mana sakitu
kaha yang janma saenyana."
==
(Ieu kahayang jelema: aya anu hayang naek/asup ka sawarga, embung hirup di dunya (anu
ayeuna, dunyana manusa); tapi aya oge anu hayang ngahontal mokta/moksa, embung kababawa
ku pangeusi sawarga; nu mana ieu kahayang jelema anu saenyana (anu bener/sampurna)).

Tarjamahan kuring ngeunaan bagian teks Sang-Hyang Kandang Karesyan di luhur rada beda
saeutik jeung terjemahan Ayat Rohaedi (2003) anu aya dina internet.  Kuring narjamahkeun
ku konteks anu ceuk pangaweruh kuring leuwih saluyu jeung makna na. Komo dibandingkeun
jeung sababara terjemah lainna anu ku kuring dibaca di internet beda pisan, loba terjemahan
anu jauh pisan jeung maksud teks naskah, geus dimaknaan anu teu nyambung jeung kata-per-kata
dina naskah. Dianggapna kata-per-kata dina naskah teh ngan saukur siloka, kulantaran
anu nerjemahkeun teu ngarti, jadi dianggap siloka.

==
"Nya mana kitu ayeuna na janma inget di sanghyang darma(wi)-sesa, nyaho di karaseyan
ning janma. Ya ta sinangguh janma rahaseya ngara(n)na, Lamun pati ma eta atmana
manggihkeun sorga rahayu. Manggih rahina tanpa balik peteng, suka tanpa balik duka,
sorga tanpa balik papa, enak tanpa balik lara, hayu tanpa balik hala, nohan tanpa balik
wogan, mokta tanpa balik byakta, nis tanpa balik hana, hyang tanpa balik dewa. Ya ta
sinangguh parama lenyep ngara(n)na."
==
(Nya mana kitu ayeuna (aya) jelema anu inget ka Sanghyang Darmawisesa, nyaho (boga
pangaweruh) ngeunaan rahasia jelema. Eta anu disebut jelema anu ngarti kana rahasiah
(elmu kabijaksanaan anu langka). Lamun maot sukmana/ruh-na bakal manggihan sawarga
anu paling sampurna. Ngalaman beurang tanpa peuting, bagja tanpa kasusah, kamuliaan
tanpa aya kanistaan, kanikmatan tanpa derita, endah tanpa kegorengan, ghaib (non material)
tanpa bentuk (material), jadi hyang tanpa jadi dewa deui. Ieu anu disebut Parama Lenyep
(Kasasadaran Utama) ).


Parama Lenyep Teu Terkondisi
----------------------------
Hese pisan nerangkeun parama lenyep. Ku kituna naon anu aya diterangkeun dina teks
Sang-Hyang Kandang Karesyan ngeunaan Parama Lenyep kudu dianggap usaha ngabambarkeun
hiji kaayaan sampurna anu teu bisa digambarkeun ku tingkat kasadaran di alam kahirupan.
Kuring rek nerangkeun heula sacara runut tina mimiti kahayang jalma.

Jadi jalma teh lolobana hayang asup kana sawarga saenggeus maot tina kahirupan di dunya
anu ayeuna. Malahan eta anu diajarkeun ku ampir kabeh agama.  Ieu lain kahayang goreng
tapi lain kahayang anu sampurna.

Sawarga teh tempat hirupna para dewa. Jadi lamun jalma maot ti kahirupan ieu asup
ka sawarga, lain jadi manusa terus campur jeung dewa, tapi memang jelema anu maot di
dunya ieu terus asup ka sawarga teh raga jeung batinna geus jadi dewa. Tiap alam
kahirupan bakal dieusi ku makhluk anu sacara fisik materi jeung komposisi batinna cocok
jeung alam kahirupan eta. Alam kahirupan sawarga teh dieusi ku fisik halus, endah,
seungit, batinna rata-rata hade, anu disebut makhluk dewa.

Tapi aya oge jalma anu teu hayang asup ka sawarga. Jalma golongan ieu batinna geus
euweuh kahayang dina artian batinna murni, batinna pasrah tumarima kana buah pahala
hade jeung goreng. Pangalaman hade dina hirup teu ngajadikeun batin jelema ieu jadi
napel kana konsep kabagjaan. Atuh lamun narima pangalaman goreng dina hirup batin
jelema ieu teh teteg teu ngarasa resah, gelisah atawa susah; batinna netral dina
kadamaian. Ku kituna batin jalma jenis ieu, anu geus ngaliwatan wilangan kahirupan
ku jalan latihan batin ngeunaan realitas asli, geus teu kapangaruh ku pangalaman boh
rek pangalaman hade/bagja boh pangalaman goreng. Eta kabeh dianggap fenomena anu
diproses ku batin, teu leuwih ti eta; batin teu kudu nyieun reaksi kabawa ku kondisi
fenomena anu aya (hade atawa goreng). Batin geus berdiri sendiri, teteg, teu kapangaruh
ku kaayaan di luar batin.  Atuh jalma jiga kieu lamun maot moal asup ka alam kahirupan
deui, kulantaran kahirupan anu mangrupa ilusi geus teu cocok jeung batin jalma jenis
kieu, moal aya alam kahirupan anu cocok pikeun jalma jiga kieu; enya oge alam sawarga
anu pang halusna geus moal cocok. Atuh jalma jiga kieu lamun maot moal dilahirkeun
deui. Lingkaran/siklus kalahiran geus pegat pikeun jalma jiga kieu. Jalma jiga kieu
batinna sampurna, bakal balik ka-Anjeun-na. "Anjeuna" ieu dina naskah disebut ku ngaran
Darmawisesa. Enya oge ka jelema awwam diterangkeun yen Darmawisesa teh anu Maha Tunggal,
Anu Maha Sampurna, Hyang Anu Sampurna, eta kabeh ngan saukur konsep pikeun nerangkeun
ka para murid/umat yen aya anu Maha Sampurna.  Tapi anu Maha Sampurna ieu sabenerna
teu bisa diterangkeun ku konsep manusa atawa dewa, kulantaran konsep manusa jeung dewa
teh moal bisa ngahontal Anu Maha Sampurna.

Kitu oge siloka: "Ngan aya beurang tanpa peuting, ngan aya suka tanpa duka, ngan aya
bagja tanpa kasusah,...."; ieu oge konsep usaha nerangkeun 'alam' anu bakal dijugjug
ku jalma sampurna tadi. Dina teks Sawaka Darma, alam sampurna ieu disebutna Jatiniskala.
Sabenerna Jatiniskala oge label pikeun nerangkeun alam sampurna ka para murid/umat.
Tapi sabenerna anu disebut ku label Jatiniskala teh lain alam.  Kulantaran lamun alam
mah tina materi jeung batin, atuh bakal teu sampurna. Jatinisakala disebut alam
sampurna, tapi lain alam, Jatiniskala saperti Darmawisesa, teu bisa dikonsepkeun.

Sabenerna dina Al-Quran aya nyelip teks, "Kembali Kepada-Nya", tapi teks ieu tara
dibahas da jigana leupas tina pangarti para ulama anu kabeh hayang asup sawarga.
Sabenerna "Kembali Kepada-Nya" lain/beda jeung asup sawarga.  Tapi bisa sarua oge, lamun
Gusti Pangeran dianggap aya di sawarga. Saeperti dina agama Kristen sok disebut,
"Bapak di Surga"; nya lamun Gusti Pangeran teh aya di sawarga (alam materialitas) nya
artina "Kembali Kepada-Nya" teh asup ka sawarga. Tapi lamun Gusti Pangeran teh lain
tina materi/batin jeung oge teu nempatan alam materi saperti sawarga atawa langit,
maka "Kembali Kepada-Nya" lain asup sawarga, tapi "balik ka asal anu teu terkondisi,
teu ka konsepkeun".

Jadi lamun aya anu maot disebut "balik ka jati, mulang ka asal" eta oge teu tepat.
Kulantaran kamungkinan gede, anu maot can sampurna, jadi can "Kembali Kepada-Nya",
tapi masih bakal hirup di salah sahiji alam, boh alam senang (sawarga, manusa) atawa
alam susah (naraka, jurig/setan, raksasa, binatang) atawa alam hening.

Parama Lenyep, Kasadaran Utama, ngagambarkeun batin anu bersih 100%, geus teu cocok
hirup di alam kahirupan anu teu sampurna, boh alam manusa boh alam dewa, komo alam
susah mah. Jalma anu batin na geus Parama Lenyep bakal balik ka asal, kana kasampurnaan.
Balik ka anu teu terkondisi, urang mah ngan saukur bisa ngonsepkeun 'Kaayaan Bagja
Anu Sampurna'.Salam

Febi
====__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Punjul Tilu, Elmu Cipaku - Re: Bls: [Urang Sunda] Proyeksi Pikiran dina Muja/Nyembah ka Gusti PangeranEta anu 3 teh memang saling ngabutuhkeun MJ... asalna mah tinu Tritangtu tea eta teh xixixi. Bangawan Sawidaklima Punjul 3 ceuk Kabuyutan Cipaku mah hehehe ... Jadi tinu hiji teh ka 3, ti 3 ka 5 jeung saterusna hehehe. Nu Kawasa teh nyaeta Nu Hiji mimiti teh nurunkeun anu 3 ceunah hehehe di urang disebut Dewa di Arab disebut Malaikat xixixi. Sabangsa eta teh... dijieunna tina cahaya. Malaikat loba pisan aya anu purah mere wahyu, aya anu purah ngatur hujan, ngatur gunung, ngatur seuneu, jrrd. Nu Matak Sunda apanan artina Cahaya... da bangsa Sunda mah turunan Dewa datang ti langit, turunan Alien ceuk Scientist mah hehehe. Jadi Nu Hiji ieu teh nyieun nu 3, tah nu 3 ieu nyieun anu loba atas parentah anu Hiji. Dimana Nu Kawasa nurunkeun nu-3 teh nyakitu ceuk Kabuyutan Cipaku mah di Cipeueut anu rek dikeueum tea ku Pamarentah xixixi.

Nu 3 eta moal pahiriri2 da boga tugas masing2... sesuai dibahas ku MJ tea. Aya anu befungsi sebagai pelebur atawa penghancur, aya anu ngajaga/ ngarawat, jeung aya anu nyiptakeun. Ieu konsep sustainable development tea. Penghancur naha goreng? ah henteu da tugas na kitu misalna bakteri penghancur pan emang tugasna kitu menguraikan misalna podol manusa jeung sampah kudu diurai engke bisa jadi kompos energi tah tugas na nyiptakeun energi eta bageanna anu nyiptakeun. Anu ngajaga nyakitu tea ngarawat ngajaga ngariksa. Eta sikulus teh terus weh muter salaku ekosistem.

Jaman Sunda baheula anu 3 eta teu dingaranan hehehe asup jaman Hindu diaranan. Jadi Siwa, Brahma, jeung Wisnu, nya eta mah Simbol wungkul proses alamiah alam semesta da geus kitu aturan na hehehe. Ayeuna weh pek pikiran lamun Manusa euweuh penghancur moal bisa modol wkkk. Sangsara hirup... bayangkeun dahar kadaharan beleger keneh dipodolkeun moal mungkin pan. Jadi dina awak manusa eta oge nu  3 teh aya... anu ngahancurkeun kadaharan trus jadi nyiptakeun tanaga, terus ngarawat badan urang xixixi. Mun 3 siklus ieu euweuh dina awak manusa jadina gering hehehe. Sok weh saminggu weh Siwa euweuh dina diri urang moal bisa modol jeung hitut riweuuuh lin xixixi.

Nu matak boa2 bener anu dicaritakeun Don Febi... sakabeh ageman teh mirip2 xixixi mimitina asalna ti urang awalna bahasa Simbolis nepi ka Batur rubah jadi textual. Meureun aya anu salah ngalarapkeun nana hehehe.

Samodel cai weh di Sunda disebut Water di Amrik, disebut Tirta di India, disebut Banyu di Jawa, disebut Air di Indonesia... tah anu bodor teh barang na atawa mangkeluk na eta2 keneh sihoreng teh tapi mani rame nepika silih paehan gara2 Cai embung disebut Water xixixi. Laiiiin bel ieu mah cai ceuk urang sunda teh bari mawa bedog... ceuk bule nooooo this is water... ceuk urang indihe.... nehi nehi... tirta... tirta... ceuk urang jawer... iku banyuuuu... banyuuuu xixixi. Rame hog hag nepika silih paehan sihoreng anu digugulung sarua eta eta keneh hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 28, 2015 9:32 AM, "mang jamal mangjamal <at> yahoo.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

asana baheula kungsi maca yen agama hindu boga tilu dewa. trimutri tea. dewa eta dumasar damelna.
siwa dewa perusak/pelebur
wisnu dewa pemelihara
brahma dewa pencipta

ku tilu eta tangtu masing2 dewa moal parasea da beda gawena. hehe. 
dina hal ieu aya kasadaran manusa india baheula yen teu mungkin dewa nu sarua nyipta tapi oge ngarusak. 
maha pencipta teu mungkin oge maha perusak. jadi tangtuna dewana beda deui. 

Pada Selasa, 27 Oktober 2015 18:45, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> menulis:
Tenang weh bah teu nanaon, sok bilih nuju nafsu mah istirahat heula. Ke upami tos reureuh nulis deui anu rapih heu heu heu...

Nuhun

febi
===
"bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 17:36 Dienstag, 27.Oktober 2015:


 
Tah ieu KONSEP Aheis nu bener teh. Lain aantian teu pararuguh. Tah mun
hayang jadi ATHEIS nu bener tah guguru ka DOn FEBI atawa Jang
Hazairin. Mangga nyanggakeun.

Keun heula debat jeung si abah mah tunda heula. ke nyusul aya waktuna

On 10/26/15, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
<urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
> Proyeksi Pikiran dina Muja/Nyembah ka Gusti Pangeran
> ===================================
>
> Sampurasun, dina tulisan ieu kuring ngagunakan istilah Gusti Pangeran pikeun
> ngaganti istilah
> Tuhan, atawa istilah Anu Maha Kawasa.
>
> Aya si A agama Kristen, muja ka Yesus Kristus. Maranehna yakin yen Yesus teh
> penjelmaan Gusti Pangeran di bumi ieu.  Kanyaah Gusti Pangeran anu kalintang
> gedena digambarkeun ku ngirimkeun Yesus ka bumi ieu pikeun nebus dosa umat
> manusa.  Ku kapercayaan sape rti kitu, lamun umat Kristen boga kabungah, eta
> teh anugrah Yesus, kanyaah Yesus.  Lamun umat Kristen ngalaman kasusah,
> maranehna muntang ka Yesus jeung yakin Yesus bakal mere jalan kaluar.
>
> Aya si B agama Islam, muja ka Allah swt. Maranehna yakin yen Allah swt teh
> Gusti Pangeran hiji-hijina, anu patut dipuja jeung disembah, oge anu
> nangtukeun sagala sesuatu.  Ku kapercayaan kitu, lamun umat Islam boga
> kabungah, eta teh anugrah Allah swt, kanyaah Allah swt. Lamun umat Islam
> ngalaman kasusah, maranehna muntang ka Allah swt jeung yakin bakal mere
> jalan kaluar.
>
> Aya si C agamana Hindu tur muja pisan ka Dewa Indra (Batara Indra) anu
> dipercaya ngatur alam raya. Ku kapercayaan kitu, lamun umat Hindu eta boga
> kabungah, eta teh anugrah ti Batara Indra, kanyaah batara Indra.  Lamun
> manggih kasusah atuh maranehna muntang ke Batara Indra, jeung yakin yen
> Batara Indra bakal nulungan jeung mere jalan ka luar.
> (Sabenerna dina Hindu aya kapercayaan ka Brahman, nyaeta konsep pangawasa
> pangluhurna, mirip Allah swt. dina Islam.  Kabeh dewa kaasup Batara Indra
> jeung kabeh manusa aya kulantara aya Brahman anu pangmimitina tanpa mimiti,
> anu pangakhirna tanpa akhir.  Tapi dina conto tulisan ieu supaya gampang,
> urang majukeun tokoh Batara Indra anu oge loba dipuja).
>
> Si A, B, jeung C jadi wawakil manusa anu dina sajarahna geus muja beda-beda
> 'konsepsi anu maha kawasa'.
> Tapi anu pasti, kondisi batin maranehna bungah di kala bungah.  Syukur ka
> masing-masing konsepsi Gusti Pangeran.  Si A, sejuk batin kalawan syukur ka
> Yesus.  Si B, sejuk batin kalawan syukur ka  Allah swt, si C sejuk batin
> kalawan syukur ka Batara Indra.
>
> Dina waktu susah, si A ngoceak muntang ngajerit ka Yesus; si B ngoceak
> muntang ngajerit ka Allah swt., si C ngoceak muntang ngajerit ka Batara
> Indra.  Ari hirup, robah-robah kadang susah kadang senang, dina realitasna
> euweuh anu kekal.  Ayeuna bagja, isukan aya kasusah; jeung sabalikna.  Dina
> peralihan suasana hirup (bagja jeung susah), si A, B, C ngasumsikeun yen anu
> ngondisikeun bagja jeung susah teh Gusti Pangeran (dina konsep Yesus, Allah
> swt, jeung Batara Indra).
>
> Jadi anu ngajadikeun yakin yen anu mere bagja jeung cilaka teh lain memang
> Gusti Pangeran geus nyieun bukti, ngabungkeuleukan ningalikeun bukti, tapi
> memang kondisi pikiran geus percaya tiheula yen anu nangtukeun bagja jeung
> cilaka teh Yesus, Allah swt, atawa Batara Indra.  Eta kapercayaan teu bisa
> diverifikasi sacara empiris jeung teu bisa ditandingkeun di lapangan atawa
> di laboratorium nyieun bukti.
> Eta asalna tina pikiran anu percaya tiheula, terus pikiran terkondisi meulit
> kana eta kapercayaan.
> Saterusna naon anu kapanggih dina kahirupan disambungkeun jeung konsep anu
> geus tiheula dipercaya.
>
> Goreng kapercayaan si A, B, C atawa hade?
> Sacara umum hade. Kulantaran lamun si A, B jeung C teu boga kapercayaan dina
> pikirana maka hirupna bisa nalangsa ngarasa euweuh makna.  Tapi bisa jadi
> goreng lamun si A, B, C nyangka kapercayaan dirina anu bener, kapercayaan
> batur salah.  Kulantaran si A, B jeung C sabenerna ngan saukur ngilu kana
> kapercayaan pikiran.
>
> Sabenerna teu masalah lamun si A, B jeung C diganti ku personal saha wae.
> Oge Gusti Pangeran anu dipuja saperti Yesus, Allah swt, Batara Indra diganti
> ku konsep pamujaan anu lainna.  Sistem kapercayaanana bakal mirip.  Nyaeta
> manusa ngilu kana kapercayaan pikiran.
>
> Salam
>
> Febi
> ====
>
>
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [kisunda] Siwa Durga, Lingga Yoni, Adam Hawa, Simbol Kasuburan? - Re: [Urang Sunda] Quran n Muhammadwkkkk Mamang tea atuh... salain edun oge kasep pisan hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 23, 2015 12:08 PM, "ilen kardani ilen1017 <at> yahoo.com [kisunda]" <kisunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Edun pisan MAng Kabayan analisa naOn Wednesday, October 21, 2015 9:30 AM, "Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [kisunda]" <kisunda <at> yahoogroups.com> wrote:


 
[Attachment(s) from Mang Aska included below]
Ceuk urang onjoy soteh Bah anu ngagem Islam, ceuk batur mah Quran eusina nurutan/ niru kitab samemehna hehehe.
Tah ieu komo deui Ka'bah oge ceunah Kuil Hindu Pemujaan Dewa Siwa hehehe. https://marcobalian.wordpress.com/2013/05/03/bukti-arkeologi-kabah-adalah-kuil-hindu-yang-di-rampok-mohamad/
Malahan Allah oge kecap ti Sangsakerta keur muja Dewi Durga pamajikanna Siwa hehehe.
Siwa teh lambang kasuburan sok dibere simbol lingga / penis hehehe... pasanganna Dewi Durga eta simbolna Yoni... Siwa Durga simbol kasuburan klobna Penis jeung Vagina, batang jeung lobang ngahasilkeun katurunan. Aya sababaraha anu nafsirkeun Siwa Durga, Lingga Yoni, teh Adam Hawa hehehe. Adam Hawa diturunkeunna di Eden Park ceuk Karisten... ceuk Islam di Janah/ Kebon anu subur siga surga curcor caina bisa langsung nginum bubuahan tinggal petik.
Dina mitologi hindu oge sarua Lingga Yoni dipelak ditempat2 anu subur xixixi. Sabab Lingga Yoni teh Lambang Kasuburan nunjukeun tempat eta teh tempat anu subur makmur gemah ripah loh jinawi, loba cai, pepelakan subur. Matakna dipelak dibere tanda lingga yoni supaya jadi panginget2 yen tempat eta teh kudu dijaga diriksa dirawat lain diruwat hehehe... kunaon kudu dirawat sabab subur sumber kahirupan loba cai jeung pepelakan jadi wae. Lamun diruksak dirempak "sawarga" bakal leungit antukna bakal sangsara hese cai hese pepelakan antukna riweuuuuh weh hehehe.
Ku jelema urang anu pinter lokasi2 salubur anu baheula dipelakan lingga yoni teh kalah dirakruksak hehehe... gunung dilebur, lebak diruksak, kabuyutan dirempak... antukna nyakitu ayeuna meunang mamalana hese cai, garing, hujan jarang, panas antukna kahuruan weh, pepelakan ge hese da euweuh cai... pas hujan banjir jeung longsor dimamana hehehe. Katulah ku polah sorangan weh hehehe.
Tah ieu conto Siwa Durga, Lingga Yoni, Adam Hawa teh Bah.... Lambang Kasuburan ieu kaasup Simbol pangkolotna samemeh Hindu malah, Old Hindu, ceuk karuhun mah Ageman Sunda tea... Cikal Bakal Sakabeh Ageman hehehe.
Lingga simbolna ku batu ngajegir hiji...Yoni simbolna batu belah katuhu aya liangan... batu ieu teh dipelak keur nandaan yen di tempat ieu teh Subuuuuuur pisan... loba cai jeung melak naon wae jadi... Janah tea atawa Sawarga hehehe.
Tah dasar bangsa urang mah pinter pan... Janah atawa Sawarga wae kalahka rek dikeueum dijadikeun Waduk tea hehehe. Keun wae ceunah da Kafir jeung Sirik oge Musrik... kusabab kitu kudu dikeueum xixixi. Padahal mah eta batu mah ngan pananda wungkul xixixi yen eta patempatan teh subur pisan... sangat bodo bin belegug atawa kaliwat pinter lamun tempat subur kalahka rek dikeueum xixixi.
Anu bodor boa2 Ageman Sunda ~ Hindu ~ Budha ~ Islam ~ Kristen ~ Yahudi ~ Sinto ... jrrd eta eta keneh hehehe... Ngan saukur istilah wungkul saperti Cai disebut water, disebut tirta, disebut oge banyu, disebut oge Air hehehe. Ceuk babaturan Sinto oge ageman urang jepun... jeroan na mah ceunah artina Jalan Tuhan lain nyembah matahari xixixi... Meureun ketang eta oge da geuning saruana weh kabeh nyebutna JALAN TUHAN hehehe keur hayang panggih jeung Nu Kawasa tea... barijeung teu kapanggih wae hehehe.
640 Masehi Rakean Sancang ngulampreng ka Cipeueut Kabuyutan Cipaku manehna ngadenge sora tanpa wujud... jaga bakal loba jelema antay2an ngantri di panto mekah neangan kaarifan bari jeung teu apal naon anu disebut arif teh hehehe.
Kabuktiannya jelema antay2an ngantri neangan kaarifan rek maledogan setan nepika silih tincak nu maotna nepika ratusan malahma ceunah 1200 jalma teuing mana anu bener hehehe. Asa kabina2 teuing nya eta neangan kaarifan ~ Jalan Tuhan nepika kituna.
hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld
On Oct 21, 2015 6:01 AM, "bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 
Naon onjoyna Quran dibanding nu sejenna ?
Ngadreskripsikeun Tuhan sakitu ecs jeung compehensifna, jadi mun
nyembah Tuhan u kitu2
tah eta onjoyna teh, nepi ka ngahasilkeun asmaul husna
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: Paamprok Jeung Nu Kawasa? - Re: [Urang Sunda] Re: [kisunda] YAHWEH NYIPTAKEUN ADAM TINA TANEUH LIATTah menarik Don Febi,
Kunaon atuh eta jelema para Nabi jeung Rosul teh bet nareangan Tuhan bari jeung teu nepi ka paamprokna langsung hehehe.

Kumaha sajarahna eta para Nabi teh? Naon penyebabna maranehna bet neangan Tuhan?

Terus kumaha ngayakinkeunna yen utusan eta teh beneran ti Tuhan? Bener eta malaikat teh utusan Tuhan lamun Nabi jeung Rosul wae teu pernah panggih jeung nyaho wujudna Tuhan.

Kunaon misalna Rosululloh bet diumurna menjelang 40 kadon kalahka nyepi tatapa di Guha Hiro? Gawe naon jeung kabiasaan naon bet Tatapa di Guha Hiro? Euweuh gawe pisan xixixi.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 21, 2015 8:19 AM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [kabuyutan]" <kabuyutan <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Mang Aska,

Euweuh hiji oge Nabi Yahudi, Krsiten, Islam anu paamprok langsung jeung Nu Kawasa.  Kabeh oge make simbolistik.

Musa ningali Tuhan dina wujud seuneu.
Muhammad di sidratul muntaha oge cenah kahalangan tirai/kabut jadi teu ningali langsung nu kawasa.

Tapi lain eta anu ku kuring dianalisa.
Punten pisan pernyataan kuring dihandap ieu anggap weh pikiran analitis logis, lain karena atheis he.. he.. he..

Eta para Nabi kumaha bisa nyaho yen 'anu ngontak' maranehna teh Tuhan anu nyiptakeun semesta alam?  Kumaha konfirmasina?  Kumaha lamun anu ngontak atawa anu dibewarakeun ku malaikat sabagai Tuhan teh lain Tuhan anu saenyana?

Saenyana kabeh eta Nabi, lamun ditingali sajarah hirupna teh memang jelema anu 'neangan Tuhan'.  Eta anu diteangan teh aya dina pikiran.  Dina pikiran tentang Tuhan tangtuna kapangaruhan ku ajaran agama saencana, atawa ku persepsi budaya lokal ngeunaan Tuhan.  Tah pas aya 'pangalaman spiritual anu jero', nyaeta batin bersih anu bisa muka naon anu teu katingali ku batur, eta bisa langsung nipu.  Nipu dina artian eta dipersepsikeun 'Tuhan muka diri pikeun komunikasi'.  Kulantaran memang eta anu dipikahayang ku pikiran saencana.  Jadi pikiran geus dikondisikeun hayang komunikasi jeung Tuhan.  Jadi pas aya pangalaman spriritual anu jero eta langsung dianggap Tuhan muka komunikasi.

Jadi kuring mah percaya yen para nabi teh jelema unjul anu ngalaman batin spiritual anu jero.  Ngan kuring masih mempertanyakeun naha eta pangalaman spiritual anu jero teh bet diartikeun meunang wahyu ata 'paamprok jeung Tuhan'?

Punten pisan yeuh kuring nyontokeun kumaha pikiran nipu.
Aya jelema sieun pisan ku jurig.  Percaya aya jurig ieu jeung jurig eta.
Dina hiji peuting eta jelema leumpang sorangan bari batin geus sieun ku jurig, pas aya fenomena saperti angin ngahiliwir, atawa aya daun ragrag, langsung eta jelema nyangka aya jurig anu ngaheureuyan manehna.  Kulantaran pikiranana geus nyangka jeung nungguan aya jurig.

Tah panggih jeung Tuhan, lain kuring nyaruakeun jeung jurig.
Tapi analogi kumaha batin anu nunggu-nunggu hiji fenomena bisa jadi katipu atawa nipu (nipu diri).

Saenyana Tuhan selelu 'hadir'.
Perhatikeun hukum gravitasi.
Perhatikan reaksi kimia.
Perhatikeun hukum biologi.
Perhatikeun hukum fisika.
Perhatikeun matematika.
Hukum pikiran jeung batin
Hukum sebab akibat kondisional

hukum-hukum di luhur eta geus ti tadina aya. rumit pisan. Can kabeh kapanggih.  Komo atuh 'anu ngamparkeun' eta elmu mah moal kapanggih.  Enya oge lamun rek nyieun simbolistik kudu ati-ati pisan.  Ulah ngamanusakeun Gusti Anu Maha Suci.  Urang kudu nailiti jeung percaya kana fakta hukum-hukum di luhur, kulantaran eta teh 'jejak Tuhan'.


Salam

Febi
===
"Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 7:49 Mittwoch, 21.Oktober 2015:


 
Mang Don Febi oge para Agan sadayana...
Lain euy sok aya kapanasaran... Ari Nabi Muhammad SAW jeung Para Rosul samodel Ibrahim, Isa, oge Musa teh kungsi paamprok jonghok langsung jeung Nu Kawasa atawa kumaha?
Mun kungsi paamprok langsung kumaha carana jeung naon ayatna pang nuduhkeun hayang maca euy.
Lamun henteu paamprok langsung kunaon bet henteu paamprok langsung?
hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld
On Oct 20, 2015 7:54 AM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 
Leres pisan bah AA dina lebah dieu.
Aturan moral dina Islam loba anu hade lamun dilaksanakeun bener-bener.
Tah justru di mana mun aya kasalahan tea mah mimiti mucunghul 'bias' atawa salah ajaran?

Bah AA teu pernah ngadangu panginten nya, hiji ustad mimitina mah alus nyarek barudak awewe make pakean anu ngaratung, bujal katingali. Tapi lila-lila nyarekan make speaker deuih, bari wong ngomong 'halal tah urang perkosa weh raramean sakalian'.  Harita pasosore di Bale Endah Bandung, meni reuwas ngadengena oge.  Tapi da anu ngadengekeun lalaki mah kalahka seuseurian.

Matak enya oge hayang nanjeurkeun norma kahadean tapi lamun bari dibarengan ku-kabencian kana objek goreng eta hawa nafsu sok teu kakontrol, jadi teu objektif deui.
Seuneu hawa nafsu mah moal karasa jol gede weh bisa ngabebela ngaduruk itu ieu, lamun urang teu waspada batin.  Nabi Muhammad wae level Nabi, pan ampir-ampiran ngahukum teu adil, anu maling awewe Anshor ti kalangan ningrat, jadina ampir Nabi Muhammad rek nyieun fitnah yen anu maling teh awewe Yahudi; ngan untung Jibril ngingetan ka Nabi Muhammad; ti dinya turun ayat: "Kabencian maraneh ka hijji kaum ulah nyababkeun maneh nyieun ka-teu-adil-an ka kaum eta".  Nya ari ceuk kuring mah, kuduna Jibril oge mamatahan sakalian yen kabencian ka hiji kaum kudu dileungitkeun, lalaunan diusahakeun dihapus.

Salam

Febi
==="bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 5:18 Dienstag, 20.Oktober 2015:


 


Ari masalah ngabeledugkeun bom mah, sasaha oge bisa. Malah nu benci
ijid ka Islam leuwih loba deui bari nyorowok Alahu Akbar; supaya
katangar ISLAM nu oeng Islam nu salah. Samodel Mei 1998 Amoy2
diperkosa bari cocorowokan Allahu Abar,
Jadi masalah merkosa jeng NGEBOM ma teu jelas bisa jadiFITNAHrek
ngagogoreng ISLAM.
Da lamunenya tea mah Islam, moal enya daek MERKOSA ? Matak merkosa oge
geus kaluar Islamna ! Jadi nu modelkitu tangtu lainjelema Islam;
sahenteuna malah rek ngagogoeng MITNA kaISLAM. Tah jelema nu karitu
emang kudu dihukum saberat beratna. Lantaran geus ngalakukeunkagoengan
NEBOM jeng sabagsana bri ngaogoreng hiji AGAMA

On 10/19/15, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
<urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
> Tah eta justru kang, lamun enya aya 2,5 jt di saudi sok mana data resmina
> dipublikasikeun, terus sadiakeun prosedur verifikasina.  Pan ari terbuka mah
> embung arab saudi teh.  Hayang na mah cukup ku omongan wungkul batur kudu
> percaya.  Jika dina kacilakaan haji di Mina kamari, pan jol nyalahkeun
> pelaku haji anu teu bisa diatur.  Ari teu bisa diatur mah enya, da atuh 2jt
> jelama haji di budaya anu beda, tapi pan geus nyaho aya 2jt jelema haji, eta
> mana disadiakeun teu penjaga di tiap tempat anu kritis/strategis geus cukup
> atawa acan? Saimbang henteu jumlahna?  Maenya ngajaga 2jt jelema di
> pengkolan/persimpangan ngan saukur dua askar?
> Lamun mere duit kuring percaya.  Saudi Arabia mah da loba duit terus mere
> bantuan ka 1,5jt-2,5jt urang syria anu ngungsi ka Libanon, Turki, Mesir.
> Utamana di Libanon.  Eta mah pasti pisan.  Tapi ari asup ka wilayah nagara
> Saudi Arabia mah teu sagampang kitu.  Urusan adaministrasi suratna oge hese
> pisan.  Sok publikasikeun atuh lamun enya aya.  "ah teu perlu da nulunganana
> oge ikhlas ieu mah" heu heu heu...
> Tapi anu pokok ti kuring lain debat anu ngungsi aya henteuna ka Saudi
> Arabia.  Tapi justru naha anu ngungsi loba anu melaan meuntas laut hayang ka
> 'nagara setan' (Eropa)?
>
> Salam
> Febi===
>
>
>
> "Iskandar Adnan ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 13:58 Montag, 19.Oktober 2015:
>
>
>   Eta ceuk dina warta anu tutumbu/link-na dipidangkeun, cenah ti mimiti
> bancang pakewuh nepi ka kiwari (5 taun), geus aya 2,5juta warga Suriah anu
> pindah ka Saudi. Mani teu disabit2 acan. Saudi (jeung Kuwait, Qatar, UEA)
> teh ngabohong atawa kumaha?
>
> On 19 October 2015 at 12:48, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
>
>   Muhun ti Irak, Suriah, Iran. Tos ti baheula. Ngaleut ka Eropa.Naha teu
> ngaleut ka Saudi?
> Eta pan ka Ostrali oge ngaleut ngaliwatan Indonesia.Ari Eropa ripuh mah nya
> wajar weh, maenya kabeh nu ngungsi rek ditarima.Jeung deuih ari jelema mah
> gancang poho.Ari kolot na mah ripuh neangan tutulung ka Eropa.Engke
> anak-anakna bisa 'boga pencerahan dan kebangkitan', hayang ngabangkitkeun
> Islam di nagara batur anu geus nulungan kolotna jeung dirina sorangan.  Da
> cenah nagara Eropa (anu geus nulungan jeung ngajamin hirup kamanusaan) te
> kafir tea kudu di-islamkeun.  Der atuh ngabeledugkeun bom di stasiun kareta
> api deuih.
>
> Saudi mah tong boro nampa anu ngungsi, lamun ti indonesia menta bantuan dana
> oge, saudi mah ngan daek mantuan dana lamun jang wangunan saperti Mesjid,
> Sakolaan. Lamun jang pergerakan Islam mah moal mere.  Kuring mah ti keur
> leutik cicing di lingkungan anu boga kakaitan jeung Saudi.   Kolot kuring
> mah  mun naek haji teu kudu make paspor haji, teu kudu ngilu kloter haji
> Indonesia. Bisa make undangan warga negara Saudi.  Dulur kuring mah loba anu
> beungeut Arab.  Loba tah urang kampung dusun ti Garut dibawa ka saudi, bisa
> jdi Takmir mesjid, malahan loba an mimitin jadi palayan toko lila-lila boga
> toko sorangan.
> Memang ngeunah atuh da, korma wae jadi bungbuahan anu pang hadena sadunya,
> sagalana mujarab.  Geus poho weh kana buah kacapi mah tumpur.  Tapi ketang
> mimiti tah buah manggis naek daun, tapi moal dipake ku islam ta'at mah
> leuwih milih korma.  Meureun manggis mah lain ciptaan Tuhan.
> heu heu heu.....
>
>
>
>
>
>
> "Iskandar Adnan ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 11:14 Montag, 19.Oktober 2015:
>
>
>   Don Febi, cobian susud deui ngeunaan para pengungsi Suriah. Memang
> leres, eta pengungsi Suriah, dina media massa, mani ngaleut ngeungkeuy
> ngabanjiran Eropa. Tapi naha enya minip pisan pitulung ti Saudi & nagara2
> Arab lianna? Sabaraha ratus rebu nu ditampa ku nagara2 Eropah?
>
> Salahsahijina tiasa diaos bahasanana di media massa populer ti Kulon
> http://www.huffingtonpost.com/anhvinh-doanvo/europes-crisis-refugees_b_8175924.html
>
> 2015-10-18 7:17 GMT+07:00 Ahmad Hazairin:
>
> Meureun sok ningali berita TV.
> Anu ngungsi ti Timur Tengah ngaleut.
> Ka mana tujuanana?  Ka Arab Saudi anu makmur atawa lain?
> Manusa mah lamun geus ripuh, nepi ka kudu ngungsi pikeun
> hirupna, kakara ngagunakan naluri dasar neangan tempat
> atawa nagara anu bakal bisa ngajamin hak hirup dasar
> sacara kamanusaan.  Di mana 'rahmat Tuhan' bisa nanjeur.
> 'Rahmat Tuhan' anu asli, anu salaras sacara alamiah,
> lain ngan saukur ngaku-ngaku ku alatan ego kelompok
> jeung agama.
> Anu pasti mah tingali weh TV, kamana eta jelema ngaleut ngungsineangan hirup
> anu leuwih hade.  Sok tafakuran sing bener... naha?Nah teu ka Arab Saudi
> raja minyak jeung deuih tempatna lahirna
> agama anu dianut?
>
>
>
>
>
>
> #yiv8164644844 #yiv8164644844 -- #yiv8164644844ygrp-mkp {border:1px solid
> #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mkp #yiv8164644844hd
> {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
> 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp #yiv8164644844ads
> {margin-bottom:10px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad
> {padding:0 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad p
> {margin:0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad a
> {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ygrp-lc
> {font-family:Arial;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-sponsor
> #yiv8164644844ygrp-lc #yiv8164644844hd {margin:10px
> 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ygrp-lc .yiv8164644844ad
> {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844actions
> {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity
> {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity span {font-weight:700;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity span:first-child
> {text-transform:uppercase;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity span a
> {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity
> span span {color:#ff7900;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity span
> .yiv8164644844underline {text-decoration:underline;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844attach
> {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
> 0;width:400px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach div a
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach img
> {border:none;padding-right:5px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach label
> {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach label
> a {text-decoration:none;}#yiv8164644844 blockquote {margin:0 0 0
> 4px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844bold
> {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844bold a {text-decoration:none;}#yiv8164644844
> dd.yiv8164644844last p a
> {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8164644844 dd.yiv8164644844last p
> span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8164644844
> dd.yiv8164644844last p span.yiv8164644844yshortcuts
> {margin-right:0;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844attach-table div div a
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844attach-table
> {width:400px;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844file-title a, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:active, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:hover, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8164644844
> div.yiv8164644844photo-title a, #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title
> a:active, #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title a:hover,
> #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title a:visited
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 div#yiv8164644844ygrp-mlmsg
> #yiv8164644844ygrp-msg p a span.yiv8164644844yshortcuts
> {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844green {color:#628c2a;}#yiv8164644844 .yiv8164644844MsoNormal
> {margin:0 0 0 0;}#yiv8164644844 o {font-size:0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div {float:left;width:72px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div div {border:1px solid
> #666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div label
> {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844reco-category {font-size:77%;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844reco-desc {font-size:77%;}#yiv8164644844 .yiv8164644844replbq
> {margin:4px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-actbar div a:first-child
> {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg
> {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean,
> sans-serif;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg table
> {font-size:inherit;font:100%;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg
> select, #yiv8164644844 input, #yiv8164644844 textarea {font:99% Arial,
> Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg pre,
> #yiv8164644844 code {font:115% monospace;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mlmsg #yiv8164644844logo
> {padding-bottom:10px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-msg p a
> {font-family:Verdana;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-msg
> p#yiv8164644844attach-count span
> {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-reco
> #yiv8164644844reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov li a
> {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov li
> {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov ul {margin:0;padding:0 0 0
> 8px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text
> {font-family:Georgia;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text p {margin:0 0
> 1em 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text tt
> {font-size:120%;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-vital ul li:last-child
> {border-right:none !important;}#yiv8164644844
>
>


__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Siwa Durga, Lingga Yoni, Adam Hawa, Simbol Kasuburan? - Re: [Urang Sunda] Quran n Muhammad [1 Attachment]

[Attachment(s) from Mang Aska included below]

Ceuk urang onjoy soteh Bah anu ngagem Islam, ceuk batur mah Quran eusina nurutan/ niru kitab samemehna hehehe.

Mangga toong Bah hehehe https://paulmarcelrene.wordpress.com/2011/12/12/plagiarism-by-mohammad-in-the-quran/

Tah ieu komo deui Ka'bah oge ceunah Kuil Hindu Pemujaan Dewa Siwa hehehe. https://marcobalian.wordpress.com/2013/05/03/bukti-arkeologi-kabah-adalah-kuil-hindu-yang-di-rampok-mohamad/

Malahan Allah oge kecap ti Sangsakerta keur muja Dewi Durga pamajikanna Siwa hehehe.

Siwa teh lambang kasuburan sok dibere simbol lingga / penis hehehe... pasanganna Dewi Durga eta simbolna Yoni... Siwa Durga simbol kasuburan klobna Penis jeung Vagina, batang jeung lobang ngahasilkeun katurunan. Aya sababaraha anu nafsirkeun Siwa Durga, Lingga Yoni, teh Adam Hawa hehehe. Adam Hawa diturunkeunna di Eden Park ceuk Karisten... ceuk Islam di Janah/ Kebon anu subur siga surga curcor caina bisa langsung nginum bubuahan tinggal petik.

Dina mitologi hindu oge sarua Lingga Yoni dipelak ditempat2 anu subur xixixi. Sabab Lingga Yoni teh Lambang Kasuburan nunjukeun tempat eta teh tempat anu subur makmur gemah ripah loh jinawi, loba cai, pepelakan subur. Matakna dipelak dibere tanda lingga yoni supaya jadi panginget2 yen tempat eta teh kudu dijaga diriksa dirawat lain diruwat hehehe... kunaon kudu dirawat sabab subur sumber kahirupan loba cai jeung pepelakan jadi wae. Lamun diruksak dirempak "sawarga" bakal leungit antukna bakal sangsara hese cai hese pepelakan antukna riweuuuuh weh hehehe.

Ku jelema urang anu pinter lokasi2 salubur anu baheula dipelakan lingga yoni teh kalah dirakruksak hehehe... gunung dilebur, lebak diruksak, kabuyutan dirempak... antukna nyakitu ayeuna meunang mamalana hese cai, garing, hujan jarang, panas antukna kahuruan weh, pepelakan ge hese da euweuh cai... pas hujan banjir jeung longsor dimamana hehehe. Katulah ku polah sorangan weh hehehe.

Tah ieu conto Siwa Durga, Lingga Yoni, Adam Hawa teh Bah.... Lambang Kasuburan ieu kaasup Simbol pangkolotna samemeh Hindu malah, Old Hindu, ceuk karuhun mah Ageman Sunda tea... Cikal Bakal Sakabeh Ageman hehehe.

Lingga simbolna ku batu ngajegir hiji...Yoni simbolna batu belah katuhu aya liangan... batu ieu teh dipelak keur nandaan yen di tempat ieu teh Subuuuuuur pisan... loba cai jeung melak naon wae jadi... Janah tea atawa Sawarga hehehe.

Tah dasar bangsa urang mah pinter pan... Janah atawa Sawarga wae kalahka rek dikeueum dijadikeun Waduk tea hehehe. Keun wae ceunah da Kafir jeung Sirik oge Musrik... kusabab kitu kudu dikeueum xixixi. Padahal mah eta batu mah ngan pananda wungkul xixixi yen eta patempatan teh subur pisan... sangat bodo bin belegug atawa kaliwat pinter lamun tempat subur kalahka rek dikeueum xixixi.

Anu bodor boa2 Ageman Sunda ~ Hindu ~ Budha ~ Islam ~ Kristen ~ Yahudi ~ Sinto ... jrrd eta eta keneh hehehe... Ngan saukur istilah wungkul saperti Cai disebut water, disebut tirta, disebut oge banyu, disebut oge Air hehehe. Ceuk babaturan Sinto oge ageman urang jepun... jeroan na mah ceunah artina Jalan Tuhan lain nyembah matahari xixixi... Meureun ketang eta oge da geuning saruana weh kabeh nyebutna JALAN TUHAN hehehe keur hayang panggih jeung Nu Kawasa tea... barijeung teu kapanggih wae hehehe.

640 Masehi Rakean Sancang ngulampreng ka Cipeueut Kabuyutan Cipaku manehna ngadenge sora tanpa wujud... jaga bakal loba jelema antay2an ngantri di panto mekah neangan kaarifan bari jeung teu apal naon anu disebut arif teh hehehe.

Kabuktiannya jelema antay2an ngantri neangan kaarifan rek maledogan setan nepika silih tincak nu maotna nepika ratusan malahma ceunah 1200 jalma teuing mana anu bener hehehe. Asa kabina2 teuing nya eta neangan kaarifan ~ Jalan Tuhan nepika kituna.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 21, 2015 6:01 AM, "bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Naon onjoyna Quran dibanding nu sejenna ?
Ngadreskripsikeun Tuhan sakitu ecs jeung compehensifna, jadi mun
nyembah Tuhan u kitu2
tah eta onjoyna teh, nepi ka ngahasilkeun asmaul husna__._,_.___

Attachment(s) from Mang Aska | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)

Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Paamprok Jeung Nu Kawasa? - Re: [Urang Sunda] Re: [kisunda] YAHWEH NYIPTAKEUN ADAM TINA TANEUH LIATMang Don Febi oge para Agan sadayana...

Lain euy sok aya kapanasaran... Ari Nabi Muhammad SAW jeung Para Rosul samodel Ibrahim, Isa, oge Musa teh kungsi paamprok jonghok langsung jeung Nu Kawasa atawa kumaha?

Mun kungsi paamprok langsung kumaha carana jeung naon ayatna pang nuduhkeun hayang maca euy.

Lamun henteu paamprok langsung kunaon bet henteu paamprok langsung?

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 20, 2015 7:54 AM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Leres pisan bah AA dina lebah dieu.
Aturan moral dina Islam loba anu hade lamun dilaksanakeun bener-bener.
Tah justru di mana mun aya kasalahan tea mah mimiti mucunghul 'bias' atawa salah ajaran?

Bah AA teu pernah ngadangu panginten nya, hiji ustad mimitina mah alus nyarek barudak awewe make pakean anu ngaratung, bujal katingali. Tapi lila-lila nyarekan make speaker deuih, bari wong ngomong 'halal tah urang perkosa weh raramean sakalian'.  Harita pasosore di Bale Endah Bandung, meni reuwas ngadengena oge.  Tapi da anu ngadengekeun lalaki mah kalahka seuseurian.

Matak enya oge hayang nanjeurkeun norma kahadean tapi lamun bari dibarengan ku-kabencian kana objek goreng eta hawa nafsu sok teu kakontrol, jadi teu objektif deui.
Seuneu hawa nafsu mah moal karasa jol gede weh bisa ngabebela ngaduruk itu ieu, lamun urang teu waspada batin.  Nabi Muhammad wae level Nabi, pan ampir-ampiran ngahukum teu adil, anu maling awewe Anshor ti kalangan ningrat, jadina ampir Nabi Muhammad rek nyieun fitnah yen anu maling teh awewe Yahudi; ngan untung Jibril ngingetan ka Nabi Muhammad; ti dinya turun ayat: "Kabencian maraneh ka hijji kaum ulah nyababkeun maneh nyieun ka-teu-adil-an ka kaum eta".  Nya ari ceuk kuring mah, kuduna Jibril oge mamatahan sakalian yen kabencian ka hiji kaum kudu dileungitkeun, lalaunan diusahakeun dihapus.

Salam

Febi
==="bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 5:18 Dienstag, 20.Oktober 2015:


 


Ari masalah ngabeledugkeun bom mah, sasaha oge bisa. Malah nu benci
ijid ka Islam leuwih loba deui bari nyorowok Alahu Akbar; supaya
katangar ISLAM nu oeng Islam nu salah. Samodel Mei 1998 Amoy2
diperkosa bari cocorowokan Allahu Abar,
Jadi masalah merkosa jeng NGEBOM ma teu jelas bisa jadiFITNAHrek
ngagogoreng ISLAM.
Da lamunenya tea mah Islam, moal enya daek MERKOSA ? Matak merkosa oge
geus kaluar Islamna ! Jadi nu modelkitu tangtu lainjelema Islam;
sahenteuna malah rek ngagogoeng MITNA kaISLAM. Tah jelema nu karitu
emang kudu dihukum saberat beratna. Lantaran geus ngalakukeunkagoengan
NEBOM jeng sabagsana bri ngaogoreng hiji AGAMA

On 10/19/15, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
<urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
> Tah eta justru kang, lamun enya aya 2,5 jt di saudi sok mana data resmina
> dipublikasikeun, terus sadiakeun prosedur verifikasina.  Pan ari terbuka mah
> embung arab saudi teh.  Hayang na mah cukup ku omongan wungkul batur kudu
> percaya.  Jika dina kacilakaan haji di Mina kamari, pan jol nyalahkeun
> pelaku haji anu teu bisa diatur.  Ari teu bisa diatur mah enya, da atuh 2jt
> jelama haji di budaya anu beda, tapi pan geus nyaho aya 2jt jelema haji, eta
> mana disadiakeun teu penjaga di tiap tempat anu kritis/strategis geus cukup
> atawa acan? Saimbang henteu jumlahna?  Maenya ngajaga 2jt jelema di
> pengkolan/persimpangan ngan saukur dua askar?
> Lamun mere duit kuring percaya.  Saudi Arabia mah da loba duit terus mere
> bantuan ka 1,5jt-2,5jt urang syria anu ngungsi ka Libanon, Turki, Mesir.
> Utamana di Libanon.  Eta mah pasti pisan.  Tapi ari asup ka wilayah nagara
> Saudi Arabia mah teu sagampang kitu.  Urusan adaministrasi suratna oge hese
> pisan.  Sok publikasikeun atuh lamun enya aya.  "ah teu perlu da nulunganana
> oge ikhlas ieu mah" heu heu heu...
> Tapi anu pokok ti kuring lain debat anu ngungsi aya henteuna ka Saudi
> Arabia.  Tapi justru naha anu ngungsi loba anu melaan meuntas laut hayang ka
> 'nagara setan' (Eropa)?
>
> Salam
> Febi===
>
>
>
> "Iskandar Adnan ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 13:58 Montag, 19.Oktober 2015:
>
>
>   Eta ceuk dina warta anu tutumbu/link-na dipidangkeun, cenah ti mimiti
> bancang pakewuh nepi ka kiwari (5 taun), geus aya 2,5juta warga Suriah anu
> pindah ka Saudi. Mani teu disabit2 acan. Saudi (jeung Kuwait, Qatar, UEA)
> teh ngabohong atawa kumaha?
>
> On 19 October 2015 at 12:48, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
>
>   Muhun ti Irak, Suriah, Iran. Tos ti baheula. Ngaleut ka Eropa.Naha teu
> ngaleut ka Saudi?
> Eta pan ka Ostrali oge ngaleut ngaliwatan Indonesia.Ari Eropa ripuh mah nya
> wajar weh, maenya kabeh nu ngungsi rek ditarima.Jeung deuih ari jelema mah
> gancang poho.Ari kolot na mah ripuh neangan tutulung ka Eropa.Engke
> anak-anakna bisa 'boga pencerahan dan kebangkitan', hayang ngabangkitkeun
> Islam di nagara batur anu geus nulungan kolotna jeung dirina sorangan.  Da
> cenah nagara Eropa (anu geus nulungan jeung ngajamin hirup kamanusaan) te
> kafir tea kudu di-islamkeun.  Der atuh ngabeledugkeun bom di stasiun kareta
> api deuih.
>
> Saudi mah tong boro nampa anu ngungsi, lamun ti indonesia menta bantuan dana
> oge, saudi mah ngan daek mantuan dana lamun jang wangunan saperti Mesjid,
> Sakolaan. Lamun jang pergerakan Islam mah moal mere.  Kuring mah ti keur
> leutik cicing di lingkungan anu boga kakaitan jeung Saudi.   Kolot kuring
> mah  mun naek haji teu kudu make paspor haji, teu kudu ngilu kloter haji
> Indonesia. Bisa make undangan warga negara Saudi.  Dulur kuring mah loba anu
> beungeut Arab.  Loba tah urang kampung dusun ti Garut dibawa ka saudi, bisa
> jdi Takmir mesjid, malahan loba an mimitin jadi palayan toko lila-lila boga
> toko sorangan.
> Memang ngeunah atuh da, korma wae jadi bungbuahan anu pang hadena sadunya,
> sagalana mujarab.  Geus poho weh kana buah kacapi mah tumpur.  Tapi ketang
> mimiti tah buah manggis naek daun, tapi moal dipake ku islam ta'at mah
> leuwih milih korma.  Meureun manggis mah lain ciptaan Tuhan.
> heu heu heu.....
>
>
>
>
>
>
> "Iskandar Adnan ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 11:14 Montag, 19.Oktober 2015:
>
>
>   Don Febi, cobian susud deui ngeunaan para pengungsi Suriah. Memang
> leres, eta pengungsi Suriah, dina media massa, mani ngaleut ngeungkeuy
> ngabanjiran Eropa. Tapi naha enya minip pisan pitulung ti Saudi & nagara2
> Arab lianna? Sabaraha ratus rebu nu ditampa ku nagara2 Eropah?
>
> Salahsahijina tiasa diaos bahasanana di media massa populer ti Kulon
> http://www.huffingtonpost.com/anhvinh-doanvo/europes-crisis-refugees_b_8175924.html
>
> 2015-10-18 7:17 GMT+07:00 Ahmad Hazairin:
>
> Meureun sok ningali berita TV.
> Anu ngungsi ti Timur Tengah ngaleut.
> Ka mana tujuanana?  Ka Arab Saudi anu makmur atawa lain?
> Manusa mah lamun geus ripuh, nepi ka kudu ngungsi pikeun
> hirupna, kakara ngagunakan naluri dasar neangan tempat
> atawa nagara anu bakal bisa ngajamin hak hirup dasar
> sacara kamanusaan.  Di mana 'rahmat Tuhan' bisa nanjeur.
> 'Rahmat Tuhan' anu asli, anu salaras sacara alamiah,
> lain ngan saukur ngaku-ngaku ku alatan ego kelompok
> jeung agama.
> Anu pasti mah tingali weh TV, kamana eta jelema ngaleut ngungsineangan hirup
> anu leuwih hade.  Sok tafakuran sing bener... naha?Nah teu ka Arab Saudi
> raja minyak jeung deuih tempatna lahirna
> agama anu dianut?
>
>
>
>
>
>
> #yiv8164644844 #yiv8164644844 -- #yiv8164644844ygrp-mkp {border:1px solid
> #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mkp #yiv8164644844hd
> {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
> 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp #yiv8164644844ads
> {margin-bottom:10px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad
> {padding:0 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad p
> {margin:0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad a
> {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ygrp-lc
> {font-family:Arial;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-sponsor
> #yiv8164644844ygrp-lc #yiv8164644844hd {margin:10px
> 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ygrp-lc .yiv8164644844ad
> {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844actions
> {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity
> {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity span {font-weight:700;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity span:first-child
> {text-transform:uppercase;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity span a
> {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity
> span span {color:#ff7900;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity span
> .yiv8164644844underline {text-decoration:underline;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844attach
> {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
> 0;width:400px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach div a
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach img
> {border:none;padding-right:5px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach label
> {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach label
> a {text-decoration:none;}#yiv8164644844 blockquote {margin:0 0 0
> 4px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844bold
> {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844bold a {text-decoration:none;}#yiv8164644844
> dd.yiv8164644844last p a
> {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8164644844 dd.yiv8164644844last p
> span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8164644844
> dd.yiv8164644844last p span.yiv8164644844yshortcuts
> {margin-right:0;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844attach-table div div a
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844attach-table
> {width:400px;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844file-title a, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:active, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:hover, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8164644844
> div.yiv8164644844photo-title a, #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title
> a:active, #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title a:hover,
> #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title a:visited
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 div#yiv8164644844ygrp-mlmsg
> #yiv8164644844ygrp-msg p a span.yiv8164644844yshortcuts
> {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844green {color:#628c2a;}#yiv8164644844 .yiv8164644844MsoNormal
> {margin:0 0 0 0;}#yiv8164644844 o {font-size:0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div {float:left;width:72px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div div {border:1px solid
> #666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div label
> {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844reco-category {font-size:77%;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844reco-desc {font-size:77%;}#yiv8164644844 .yiv8164644844replbq
> {margin:4px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-actbar div a:first-child
> {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg
> {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean,
> sans-serif;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg table
> {font-size:inherit;font:100%;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg
> select, #yiv8164644844 input, #yiv8164644844 textarea {font:99% Arial,
> Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg pre,
> #yiv8164644844 code {font:115% monospace;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mlmsg #yiv8164644844logo
> {padding-bottom:10px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-msg p a
> {font-family:Verdana;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-msg
> p#yiv8164644844attach-count span
> {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-reco
> #yiv8164644844reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov li a
> {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov li
> {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov ul {margin:0;padding:0 0 0
> 8px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text
> {font-family:Georgia;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text p {margin:0 0
> 1em 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text tt
> {font-size:120%;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-vital ul li:last-child
> {border-right:none !important;}#yiv8164644844
>
>
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Viking Aya di Batam [1 Attachment]

[Attachment(s) from aliyudinsofyan <at> yahoo.com included below]Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.


__._,_.___

Attachment(s) from aliyudinsofyan <at> yahoo.com | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)

Posted by: aliyudinsofyan <at> yahoo.com


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___

Gmane