Picon

Re: [Urang Sunda] KAHIRUPAN V - Parama LenyepDahsyat pisan Mang Feb, hedeeeeed euy.... lanjutkan Mang.

Konsep Sewaka Darma jeung Sanghyang Siksa Kandang Karesian/ Parama Lenyep ieu... naha sarua jeung Hindu anu umum ayeuna Mang? Soalna pan ngaharib2 bahasana... atawana ieu memang murni Sunda asli ti oleh bathin/ spiritual para karuhun urang baheula?

Tah ceunah ngajarkeun Sewaka Darma jeung Sanghyang Siksa teh di Kabuyutan.... lamun teu salah naskah ieu oge ayana di Kabuyutan Ciburuy Garut.

Mang Feb, dina realita sapopoe kumaha sangkan urang bisa ngalarapkeun parama lenyep ieu? apanan kahirupan material ieu loba distraksi anu antukna bathin jadi rujit jeung pakusut hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Nov 11, 2015 4:26 PM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

KAHIRUPAN V - Parama Lenyep
===========================

Parama Lenyep mangrupa filosofi Sunda dina nangtukeun tujuan hirup jeung kahirupan.
Kuring lain ahli sajarah Sunda, kuring ngan saukur maca di internet ngeunaan Parama
Lenyep. Tapi kuring reuwas pas mimiti maca ngeunaan Parama Lenyep, yen nyatana aya
filosofi Sunda ngeunaan tujuan hirup anu sakitu luhurna, lamun teu disebut tujuan sampurna.

Dina naskah Sang-Hyang Kandang Karesyan disebutkeun:
==
"...ini kahayang janma...; yun munggah ma nga ranna hayang sorga, mumul munggah mumul mang
gihkon bwana; yang luput nga ranna hayang mokta; mumul kabawa ku para sarga. Na mana sakitu
kaha yang janma saenyana."
==
(Ieu kahayang jelema: aya anu hayang naek/asup ka sawarga, embung hirup di dunya (anu
ayeuna, dunyana manusa); tapi aya oge anu hayang ngahontal mokta/moksa, embung kababawa
ku pangeusi sawarga; nu mana ieu kahayang jelema anu saenyana (anu bener/sampurna)).

Tarjamahan kuring ngeunaan bagian teks Sang-Hyang Kandang Karesyan di luhur rada beda
saeutik jeung terjemahan Ayat Rohaedi (2003) anu aya dina internet.  Kuring narjamahkeun
ku konteks anu ceuk pangaweruh kuring leuwih saluyu jeung makna na. Komo dibandingkeun
jeung sababara terjemah lainna anu ku kuring dibaca di internet beda pisan, loba terjemahan
anu jauh pisan jeung maksud teks naskah, geus dimaknaan anu teu nyambung jeung kata-per-kata
dina naskah. Dianggapna kata-per-kata dina naskah teh ngan saukur siloka, kulantaran
anu nerjemahkeun teu ngarti, jadi dianggap siloka.

==
"Nya mana kitu ayeuna na janma inget di sanghyang darma(wi)-sesa, nyaho di karaseyan
ning janma. Ya ta sinangguh janma rahaseya ngara(n)na, Lamun pati ma eta atmana
manggihkeun sorga rahayu. Manggih rahina tanpa balik peteng, suka tanpa balik duka,
sorga tanpa balik papa, enak tanpa balik lara, hayu tanpa balik hala, nohan tanpa balik
wogan, mokta tanpa balik byakta, nis tanpa balik hana, hyang tanpa balik dewa. Ya ta
sinangguh parama lenyep ngara(n)na."
==
(Nya mana kitu ayeuna (aya) jelema anu inget ka Sanghyang Darmawisesa, nyaho (boga
pangaweruh) ngeunaan rahasia jelema. Eta anu disebut jelema anu ngarti kana rahasiah
(elmu kabijaksanaan anu langka). Lamun maot sukmana/ruh-na bakal manggihan sawarga
anu paling sampurna. Ngalaman beurang tanpa peuting, bagja tanpa kasusah, kamuliaan
tanpa aya kanistaan, kanikmatan tanpa derita, endah tanpa kegorengan, ghaib (non material)
tanpa bentuk (material), jadi hyang tanpa jadi dewa deui. Ieu anu disebut Parama Lenyep
(Kasasadaran Utama) ).


Parama Lenyep Teu Terkondisi
----------------------------
Hese pisan nerangkeun parama lenyep. Ku kituna naon anu aya diterangkeun dina teks
Sang-Hyang Kandang Karesyan ngeunaan Parama Lenyep kudu dianggap usaha ngabambarkeun
hiji kaayaan sampurna anu teu bisa digambarkeun ku tingkat kasadaran di alam kahirupan.
Kuring rek nerangkeun heula sacara runut tina mimiti kahayang jalma.

Jadi jalma teh lolobana hayang asup kana sawarga saenggeus maot tina kahirupan di dunya
anu ayeuna. Malahan eta anu diajarkeun ku ampir kabeh agama.  Ieu lain kahayang goreng
tapi lain kahayang anu sampurna.

Sawarga teh tempat hirupna para dewa. Jadi lamun jalma maot ti kahirupan ieu asup
ka sawarga, lain jadi manusa terus campur jeung dewa, tapi memang jelema anu maot di
dunya ieu terus asup ka sawarga teh raga jeung batinna geus jadi dewa. Tiap alam
kahirupan bakal dieusi ku makhluk anu sacara fisik materi jeung komposisi batinna cocok
jeung alam kahirupan eta. Alam kahirupan sawarga teh dieusi ku fisik halus, endah,
seungit, batinna rata-rata hade, anu disebut makhluk dewa.

Tapi aya oge jalma anu teu hayang asup ka sawarga. Jalma golongan ieu batinna geus
euweuh kahayang dina artian batinna murni, batinna pasrah tumarima kana buah pahala
hade jeung goreng. Pangalaman hade dina hirup teu ngajadikeun batin jelema ieu jadi
napel kana konsep kabagjaan. Atuh lamun narima pangalaman goreng dina hirup batin
jelema ieu teh teteg teu ngarasa resah, gelisah atawa susah; batinna netral dina
kadamaian. Ku kituna batin jalma jenis ieu, anu geus ngaliwatan wilangan kahirupan
ku jalan latihan batin ngeunaan realitas asli, geus teu kapangaruh ku pangalaman boh
rek pangalaman hade/bagja boh pangalaman goreng. Eta kabeh dianggap fenomena anu
diproses ku batin, teu leuwih ti eta; batin teu kudu nyieun reaksi kabawa ku kondisi
fenomena anu aya (hade atawa goreng). Batin geus berdiri sendiri, teteg, teu kapangaruh
ku kaayaan di luar batin.  Atuh jalma jiga kieu lamun maot moal asup ka alam kahirupan
deui, kulantaran kahirupan anu mangrupa ilusi geus teu cocok jeung batin jalma jenis
kieu, moal aya alam kahirupan anu cocok pikeun jalma jiga kieu; enya oge alam sawarga
anu pang halusna geus moal cocok. Atuh jalma jiga kieu lamun maot moal dilahirkeun
deui. Lingkaran/siklus kalahiran geus pegat pikeun jalma jiga kieu. Jalma jiga kieu
batinna sampurna, bakal balik ka-Anjeun-na. "Anjeuna" ieu dina naskah disebut ku ngaran
Darmawisesa. Enya oge ka jelema awwam diterangkeun yen Darmawisesa teh anu Maha Tunggal,
Anu Maha Sampurna, Hyang Anu Sampurna, eta kabeh ngan saukur konsep pikeun nerangkeun
ka para murid/umat yen aya anu Maha Sampurna.  Tapi anu Maha Sampurna ieu sabenerna
teu bisa diterangkeun ku konsep manusa atawa dewa, kulantaran konsep manusa jeung dewa
teh moal bisa ngahontal Anu Maha Sampurna.

Kitu oge siloka: "Ngan aya beurang tanpa peuting, ngan aya suka tanpa duka, ngan aya
bagja tanpa kasusah,...."; ieu oge konsep usaha nerangkeun 'alam' anu bakal dijugjug
ku jalma sampurna tadi. Dina teks Sawaka Darma, alam sampurna ieu disebutna Jatiniskala.
Sabenerna Jatiniskala oge label pikeun nerangkeun alam sampurna ka para murid/umat.
Tapi sabenerna anu disebut ku label Jatiniskala teh lain alam.  Kulantaran lamun alam
mah tina materi jeung batin, atuh bakal teu sampurna. Jatinisakala disebut alam
sampurna, tapi lain alam, Jatiniskala saperti Darmawisesa, teu bisa dikonsepkeun.

Sabenerna dina Al-Quran aya nyelip teks, "Kembali Kepada-Nya", tapi teks ieu tara
dibahas da jigana leupas tina pangarti para ulama anu kabeh hayang asup sawarga.
Sabenerna "Kembali Kepada-Nya" lain/beda jeung asup sawarga.  Tapi bisa sarua oge, lamun
Gusti Pangeran dianggap aya di sawarga. Saeperti dina agama Kristen sok disebut,
"Bapak di Surga"; nya lamun Gusti Pangeran teh aya di sawarga (alam materialitas) nya
artina "Kembali Kepada-Nya" teh asup ka sawarga. Tapi lamun Gusti Pangeran teh lain
tina materi/batin jeung oge teu nempatan alam materi saperti sawarga atawa langit,
maka "Kembali Kepada-Nya" lain asup sawarga, tapi "balik ka asal anu teu terkondisi,
teu ka konsepkeun".

Jadi lamun aya anu maot disebut "balik ka jati, mulang ka asal" eta oge teu tepat.
Kulantaran kamungkinan gede, anu maot can sampurna, jadi can "Kembali Kepada-Nya",
tapi masih bakal hirup di salah sahiji alam, boh alam senang (sawarga, manusa) atawa
alam susah (naraka, jurig/setan, raksasa, binatang) atawa alam hening.

Parama Lenyep, Kasadaran Utama, ngagambarkeun batin anu bersih 100%, geus teu cocok
hirup di alam kahirupan anu teu sampurna, boh alam manusa boh alam dewa, komo alam
susah mah. Jalma anu batin na geus Parama Lenyep bakal balik ka asal, kana kasampurnaan.
Balik ka anu teu terkondisi, urang mah ngan saukur bisa ngonsepkeun 'Kaayaan Bagja
Anu Sampurna'.Salam

Febi
====__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Punjul Tilu, Elmu Cipaku - Re: Bls: [Urang Sunda] Proyeksi Pikiran dina Muja/Nyembah ka Gusti PangeranEta anu 3 teh memang saling ngabutuhkeun MJ... asalna mah tinu Tritangtu tea eta teh xixixi. Bangawan Sawidaklima Punjul 3 ceuk Kabuyutan Cipaku mah hehehe ... Jadi tinu hiji teh ka 3, ti 3 ka 5 jeung saterusna hehehe. Nu Kawasa teh nyaeta Nu Hiji mimiti teh nurunkeun anu 3 ceunah hehehe di urang disebut Dewa di Arab disebut Malaikat xixixi. Sabangsa eta teh... dijieunna tina cahaya. Malaikat loba pisan aya anu purah mere wahyu, aya anu purah ngatur hujan, ngatur gunung, ngatur seuneu, jrrd. Nu Matak Sunda apanan artina Cahaya... da bangsa Sunda mah turunan Dewa datang ti langit, turunan Alien ceuk Scientist mah hehehe. Jadi Nu Hiji ieu teh nyieun nu 3, tah nu 3 ieu nyieun anu loba atas parentah anu Hiji. Dimana Nu Kawasa nurunkeun nu-3 teh nyakitu ceuk Kabuyutan Cipaku mah di Cipeueut anu rek dikeueum tea ku Pamarentah xixixi.

Nu 3 eta moal pahiriri2 da boga tugas masing2... sesuai dibahas ku MJ tea. Aya anu befungsi sebagai pelebur atawa penghancur, aya anu ngajaga/ ngarawat, jeung aya anu nyiptakeun. Ieu konsep sustainable development tea. Penghancur naha goreng? ah henteu da tugas na kitu misalna bakteri penghancur pan emang tugasna kitu menguraikan misalna podol manusa jeung sampah kudu diurai engke bisa jadi kompos energi tah tugas na nyiptakeun energi eta bageanna anu nyiptakeun. Anu ngajaga nyakitu tea ngarawat ngajaga ngariksa. Eta sikulus teh terus weh muter salaku ekosistem.

Jaman Sunda baheula anu 3 eta teu dingaranan hehehe asup jaman Hindu diaranan. Jadi Siwa, Brahma, jeung Wisnu, nya eta mah Simbol wungkul proses alamiah alam semesta da geus kitu aturan na hehehe. Ayeuna weh pek pikiran lamun Manusa euweuh penghancur moal bisa modol wkkk. Sangsara hirup... bayangkeun dahar kadaharan beleger keneh dipodolkeun moal mungkin pan. Jadi dina awak manusa eta oge nu  3 teh aya... anu ngahancurkeun kadaharan trus jadi nyiptakeun tanaga, terus ngarawat badan urang xixixi. Mun 3 siklus ieu euweuh dina awak manusa jadina gering hehehe. Sok weh saminggu weh Siwa euweuh dina diri urang moal bisa modol jeung hitut riweuuuh lin xixixi.

Nu matak boa2 bener anu dicaritakeun Don Febi... sakabeh ageman teh mirip2 xixixi mimitina asalna ti urang awalna bahasa Simbolis nepi ka Batur rubah jadi textual. Meureun aya anu salah ngalarapkeun nana hehehe.

Samodel cai weh di Sunda disebut Water di Amrik, disebut Tirta di India, disebut Banyu di Jawa, disebut Air di Indonesia... tah anu bodor teh barang na atawa mangkeluk na eta2 keneh sihoreng teh tapi mani rame nepika silih paehan gara2 Cai embung disebut Water xixixi. Laiiiin bel ieu mah cai ceuk urang sunda teh bari mawa bedog... ceuk bule nooooo this is water... ceuk urang indihe.... nehi nehi... tirta... tirta... ceuk urang jawer... iku banyuuuu... banyuuuu xixixi. Rame hog hag nepika silih paehan sihoreng anu digugulung sarua eta eta keneh hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 28, 2015 9:32 AM, "mang jamal mangjamal <at> yahoo.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

asana baheula kungsi maca yen agama hindu boga tilu dewa. trimutri tea. dewa eta dumasar damelna.
siwa dewa perusak/pelebur
wisnu dewa pemelihara
brahma dewa pencipta

ku tilu eta tangtu masing2 dewa moal parasea da beda gawena. hehe. 
dina hal ieu aya kasadaran manusa india baheula yen teu mungkin dewa nu sarua nyipta tapi oge ngarusak. 
maha pencipta teu mungkin oge maha perusak. jadi tangtuna dewana beda deui. 

Pada Selasa, 27 Oktober 2015 18:45, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> menulis:
Tenang weh bah teu nanaon, sok bilih nuju nafsu mah istirahat heula. Ke upami tos reureuh nulis deui anu rapih heu heu heu...

Nuhun

febi
===
"bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 17:36 Dienstag, 27.Oktober 2015:


 
Tah ieu KONSEP Aheis nu bener teh. Lain aantian teu pararuguh. Tah mun
hayang jadi ATHEIS nu bener tah guguru ka DOn FEBI atawa Jang
Hazairin. Mangga nyanggakeun.

Keun heula debat jeung si abah mah tunda heula. ke nyusul aya waktuna

On 10/26/15, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
<urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
> Proyeksi Pikiran dina Muja/Nyembah ka Gusti Pangeran
> ===================================
>
> Sampurasun, dina tulisan ieu kuring ngagunakan istilah Gusti Pangeran pikeun
> ngaganti istilah
> Tuhan, atawa istilah Anu Maha Kawasa.
>
> Aya si A agama Kristen, muja ka Yesus Kristus. Maranehna yakin yen Yesus teh
> penjelmaan Gusti Pangeran di bumi ieu.  Kanyaah Gusti Pangeran anu kalintang
> gedena digambarkeun ku ngirimkeun Yesus ka bumi ieu pikeun nebus dosa umat
> manusa.  Ku kapercayaan sape rti kitu, lamun umat Kristen boga kabungah, eta
> teh anugrah Yesus, kanyaah Yesus.  Lamun umat Kristen ngalaman kasusah,
> maranehna muntang ka Yesus jeung yakin Yesus bakal mere jalan kaluar.
>
> Aya si B agama Islam, muja ka Allah swt. Maranehna yakin yen Allah swt teh
> Gusti Pangeran hiji-hijina, anu patut dipuja jeung disembah, oge anu
> nangtukeun sagala sesuatu.  Ku kapercayaan kitu, lamun umat Islam boga
> kabungah, eta teh anugrah Allah swt, kanyaah Allah swt. Lamun umat Islam
> ngalaman kasusah, maranehna muntang ka Allah swt jeung yakin bakal mere
> jalan kaluar.
>
> Aya si C agamana Hindu tur muja pisan ka Dewa Indra (Batara Indra) anu
> dipercaya ngatur alam raya. Ku kapercayaan kitu, lamun umat Hindu eta boga
> kabungah, eta teh anugrah ti Batara Indra, kanyaah batara Indra.  Lamun
> manggih kasusah atuh maranehna muntang ke Batara Indra, jeung yakin yen
> Batara Indra bakal nulungan jeung mere jalan ka luar.
> (Sabenerna dina Hindu aya kapercayaan ka Brahman, nyaeta konsep pangawasa
> pangluhurna, mirip Allah swt. dina Islam.  Kabeh dewa kaasup Batara Indra
> jeung kabeh manusa aya kulantara aya Brahman anu pangmimitina tanpa mimiti,
> anu pangakhirna tanpa akhir.  Tapi dina conto tulisan ieu supaya gampang,
> urang majukeun tokoh Batara Indra anu oge loba dipuja).
>
> Si A, B, jeung C jadi wawakil manusa anu dina sajarahna geus muja beda-beda
> 'konsepsi anu maha kawasa'.
> Tapi anu pasti, kondisi batin maranehna bungah di kala bungah.  Syukur ka
> masing-masing konsepsi Gusti Pangeran.  Si A, sejuk batin kalawan syukur ka
> Yesus.  Si B, sejuk batin kalawan syukur ka  Allah swt, si C sejuk batin
> kalawan syukur ka Batara Indra.
>
> Dina waktu susah, si A ngoceak muntang ngajerit ka Yesus; si B ngoceak
> muntang ngajerit ka Allah swt., si C ngoceak muntang ngajerit ka Batara
> Indra.  Ari hirup, robah-robah kadang susah kadang senang, dina realitasna
> euweuh anu kekal.  Ayeuna bagja, isukan aya kasusah; jeung sabalikna.  Dina
> peralihan suasana hirup (bagja jeung susah), si A, B, C ngasumsikeun yen anu
> ngondisikeun bagja jeung susah teh Gusti Pangeran (dina konsep Yesus, Allah
> swt, jeung Batara Indra).
>
> Jadi anu ngajadikeun yakin yen anu mere bagja jeung cilaka teh lain memang
> Gusti Pangeran geus nyieun bukti, ngabungkeuleukan ningalikeun bukti, tapi
> memang kondisi pikiran geus percaya tiheula yen anu nangtukeun bagja jeung
> cilaka teh Yesus, Allah swt, atawa Batara Indra.  Eta kapercayaan teu bisa
> diverifikasi sacara empiris jeung teu bisa ditandingkeun di lapangan atawa
> di laboratorium nyieun bukti.
> Eta asalna tina pikiran anu percaya tiheula, terus pikiran terkondisi meulit
> kana eta kapercayaan.
> Saterusna naon anu kapanggih dina kahirupan disambungkeun jeung konsep anu
> geus tiheula dipercaya.
>
> Goreng kapercayaan si A, B, C atawa hade?
> Sacara umum hade. Kulantaran lamun si A, B jeung C teu boga kapercayaan dina
> pikirana maka hirupna bisa nalangsa ngarasa euweuh makna.  Tapi bisa jadi
> goreng lamun si A, B, C nyangka kapercayaan dirina anu bener, kapercayaan
> batur salah.  Kulantaran si A, B jeung C sabenerna ngan saukur ngilu kana
> kapercayaan pikiran.
>
> Sabenerna teu masalah lamun si A, B jeung C diganti ku personal saha wae.
> Oge Gusti Pangeran anu dipuja saperti Yesus, Allah swt, Batara Indra diganti
> ku konsep pamujaan anu lainna.  Sistem kapercayaanana bakal mirip.  Nyaeta
> manusa ngilu kana kapercayaan pikiran.
>
> Salam
>
> Febi
> ====
>
>
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [kisunda] Siwa Durga, Lingga Yoni, Adam Hawa, Simbol Kasuburan? - Re: [Urang Sunda] Quran n Muhammadwkkkk Mamang tea atuh... salain edun oge kasep pisan hehehe.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 23, 2015 12:08 PM, "ilen kardani ilen1017 <at> yahoo.com [kisunda]" <kisunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Edun pisan MAng Kabayan analisa naOn Wednesday, October 21, 2015 9:30 AM, "Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [kisunda]" <kisunda <at> yahoogroups.com> wrote:


 
[Attachment(s) from Mang Aska included below]
Ceuk urang onjoy soteh Bah anu ngagem Islam, ceuk batur mah Quran eusina nurutan/ niru kitab samemehna hehehe.
Tah ieu komo deui Ka'bah oge ceunah Kuil Hindu Pemujaan Dewa Siwa hehehe. https://marcobalian.wordpress.com/2013/05/03/bukti-arkeologi-kabah-adalah-kuil-hindu-yang-di-rampok-mohamad/
Malahan Allah oge kecap ti Sangsakerta keur muja Dewi Durga pamajikanna Siwa hehehe.
Siwa teh lambang kasuburan sok dibere simbol lingga / penis hehehe... pasanganna Dewi Durga eta simbolna Yoni... Siwa Durga simbol kasuburan klobna Penis jeung Vagina, batang jeung lobang ngahasilkeun katurunan. Aya sababaraha anu nafsirkeun Siwa Durga, Lingga Yoni, teh Adam Hawa hehehe. Adam Hawa diturunkeunna di Eden Park ceuk Karisten... ceuk Islam di Janah/ Kebon anu subur siga surga curcor caina bisa langsung nginum bubuahan tinggal petik.
Dina mitologi hindu oge sarua Lingga Yoni dipelak ditempat2 anu subur xixixi. Sabab Lingga Yoni teh Lambang Kasuburan nunjukeun tempat eta teh tempat anu subur makmur gemah ripah loh jinawi, loba cai, pepelakan subur. Matakna dipelak dibere tanda lingga yoni supaya jadi panginget2 yen tempat eta teh kudu dijaga diriksa dirawat lain diruwat hehehe... kunaon kudu dirawat sabab subur sumber kahirupan loba cai jeung pepelakan jadi wae. Lamun diruksak dirempak "sawarga" bakal leungit antukna bakal sangsara hese cai hese pepelakan antukna riweuuuuh weh hehehe.
Ku jelema urang anu pinter lokasi2 salubur anu baheula dipelakan lingga yoni teh kalah dirakruksak hehehe... gunung dilebur, lebak diruksak, kabuyutan dirempak... antukna nyakitu ayeuna meunang mamalana hese cai, garing, hujan jarang, panas antukna kahuruan weh, pepelakan ge hese da euweuh cai... pas hujan banjir jeung longsor dimamana hehehe. Katulah ku polah sorangan weh hehehe.
Tah ieu conto Siwa Durga, Lingga Yoni, Adam Hawa teh Bah.... Lambang Kasuburan ieu kaasup Simbol pangkolotna samemeh Hindu malah, Old Hindu, ceuk karuhun mah Ageman Sunda tea... Cikal Bakal Sakabeh Ageman hehehe.
Lingga simbolna ku batu ngajegir hiji...Yoni simbolna batu belah katuhu aya liangan... batu ieu teh dipelak keur nandaan yen di tempat ieu teh Subuuuuuur pisan... loba cai jeung melak naon wae jadi... Janah tea atawa Sawarga hehehe.
Tah dasar bangsa urang mah pinter pan... Janah atawa Sawarga wae kalahka rek dikeueum dijadikeun Waduk tea hehehe. Keun wae ceunah da Kafir jeung Sirik oge Musrik... kusabab kitu kudu dikeueum xixixi. Padahal mah eta batu mah ngan pananda wungkul xixixi yen eta patempatan teh subur pisan... sangat bodo bin belegug atawa kaliwat pinter lamun tempat subur kalahka rek dikeueum xixixi.
Anu bodor boa2 Ageman Sunda ~ Hindu ~ Budha ~ Islam ~ Kristen ~ Yahudi ~ Sinto ... jrrd eta eta keneh hehehe... Ngan saukur istilah wungkul saperti Cai disebut water, disebut tirta, disebut oge banyu, disebut oge Air hehehe. Ceuk babaturan Sinto oge ageman urang jepun... jeroan na mah ceunah artina Jalan Tuhan lain nyembah matahari xixixi... Meureun ketang eta oge da geuning saruana weh kabeh nyebutna JALAN TUHAN hehehe keur hayang panggih jeung Nu Kawasa tea... barijeung teu kapanggih wae hehehe.
640 Masehi Rakean Sancang ngulampreng ka Cipeueut Kabuyutan Cipaku manehna ngadenge sora tanpa wujud... jaga bakal loba jelema antay2an ngantri di panto mekah neangan kaarifan bari jeung teu apal naon anu disebut arif teh hehehe.
Kabuktiannya jelema antay2an ngantri neangan kaarifan rek maledogan setan nepika silih tincak nu maotna nepika ratusan malahma ceunah 1200 jalma teuing mana anu bener hehehe. Asa kabina2 teuing nya eta neangan kaarifan ~ Jalan Tuhan nepika kituna.
hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld
On Oct 21, 2015 6:01 AM, "bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 
Naon onjoyna Quran dibanding nu sejenna ?
Ngadreskripsikeun Tuhan sakitu ecs jeung compehensifna, jadi mun
nyembah Tuhan u kitu2
tah eta onjoyna teh, nepi ka ngahasilkeun asmaul husna
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: Paamprok Jeung Nu Kawasa? - Re: [Urang Sunda] Re: [kisunda] YAHWEH NYIPTAKEUN ADAM TINA TANEUH LIATTah menarik Don Febi,
Kunaon atuh eta jelema para Nabi jeung Rosul teh bet nareangan Tuhan bari jeung teu nepi ka paamprokna langsung hehehe.

Kumaha sajarahna eta para Nabi teh? Naon penyebabna maranehna bet neangan Tuhan?

Terus kumaha ngayakinkeunna yen utusan eta teh beneran ti Tuhan? Bener eta malaikat teh utusan Tuhan lamun Nabi jeung Rosul wae teu pernah panggih jeung nyaho wujudna Tuhan.

Kunaon misalna Rosululloh bet diumurna menjelang 40 kadon kalahka nyepi tatapa di Guha Hiro? Gawe naon jeung kabiasaan naon bet Tatapa di Guha Hiro? Euweuh gawe pisan xixixi.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 21, 2015 8:19 AM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [kabuyutan]" <kabuyutan <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Mang Aska,

Euweuh hiji oge Nabi Yahudi, Krsiten, Islam anu paamprok langsung jeung Nu Kawasa.  Kabeh oge make simbolistik.

Musa ningali Tuhan dina wujud seuneu.
Muhammad di sidratul muntaha oge cenah kahalangan tirai/kabut jadi teu ningali langsung nu kawasa.

Tapi lain eta anu ku kuring dianalisa.
Punten pisan pernyataan kuring dihandap ieu anggap weh pikiran analitis logis, lain karena atheis he.. he.. he..

Eta para Nabi kumaha bisa nyaho yen 'anu ngontak' maranehna teh Tuhan anu nyiptakeun semesta alam?  Kumaha konfirmasina?  Kumaha lamun anu ngontak atawa anu dibewarakeun ku malaikat sabagai Tuhan teh lain Tuhan anu saenyana?

Saenyana kabeh eta Nabi, lamun ditingali sajarah hirupna teh memang jelema anu 'neangan Tuhan'.  Eta anu diteangan teh aya dina pikiran.  Dina pikiran tentang Tuhan tangtuna kapangaruhan ku ajaran agama saencana, atawa ku persepsi budaya lokal ngeunaan Tuhan.  Tah pas aya 'pangalaman spiritual anu jero', nyaeta batin bersih anu bisa muka naon anu teu katingali ku batur, eta bisa langsung nipu.  Nipu dina artian eta dipersepsikeun 'Tuhan muka diri pikeun komunikasi'.  Kulantaran memang eta anu dipikahayang ku pikiran saencana.  Jadi pikiran geus dikondisikeun hayang komunikasi jeung Tuhan.  Jadi pas aya pangalaman spriritual anu jero eta langsung dianggap Tuhan muka komunikasi.

Jadi kuring mah percaya yen para nabi teh jelema unjul anu ngalaman batin spiritual anu jero.  Ngan kuring masih mempertanyakeun naha eta pangalaman spiritual anu jero teh bet diartikeun meunang wahyu ata 'paamprok jeung Tuhan'?

Punten pisan yeuh kuring nyontokeun kumaha pikiran nipu.
Aya jelema sieun pisan ku jurig.  Percaya aya jurig ieu jeung jurig eta.
Dina hiji peuting eta jelema leumpang sorangan bari batin geus sieun ku jurig, pas aya fenomena saperti angin ngahiliwir, atawa aya daun ragrag, langsung eta jelema nyangka aya jurig anu ngaheureuyan manehna.  Kulantaran pikiranana geus nyangka jeung nungguan aya jurig.

Tah panggih jeung Tuhan, lain kuring nyaruakeun jeung jurig.
Tapi analogi kumaha batin anu nunggu-nunggu hiji fenomena bisa jadi katipu atawa nipu (nipu diri).

Saenyana Tuhan selelu 'hadir'.
Perhatikeun hukum gravitasi.
Perhatikan reaksi kimia.
Perhatikeun hukum biologi.
Perhatikeun hukum fisika.
Perhatikeun matematika.
Hukum pikiran jeung batin
Hukum sebab akibat kondisional

hukum-hukum di luhur eta geus ti tadina aya. rumit pisan. Can kabeh kapanggih.  Komo atuh 'anu ngamparkeun' eta elmu mah moal kapanggih.  Enya oge lamun rek nyieun simbolistik kudu ati-ati pisan.  Ulah ngamanusakeun Gusti Anu Maha Suci.  Urang kudu nailiti jeung percaya kana fakta hukum-hukum di luhur, kulantaran eta teh 'jejak Tuhan'.


Salam

Febi
===
"Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 7:49 Mittwoch, 21.Oktober 2015:


 
Mang Don Febi oge para Agan sadayana...
Lain euy sok aya kapanasaran... Ari Nabi Muhammad SAW jeung Para Rosul samodel Ibrahim, Isa, oge Musa teh kungsi paamprok jonghok langsung jeung Nu Kawasa atawa kumaha?
Mun kungsi paamprok langsung kumaha carana jeung naon ayatna pang nuduhkeun hayang maca euy.
Lamun henteu paamprok langsung kunaon bet henteu paamprok langsung?
hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld
On Oct 20, 2015 7:54 AM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 
Leres pisan bah AA dina lebah dieu.
Aturan moral dina Islam loba anu hade lamun dilaksanakeun bener-bener.
Tah justru di mana mun aya kasalahan tea mah mimiti mucunghul 'bias' atawa salah ajaran?

Bah AA teu pernah ngadangu panginten nya, hiji ustad mimitina mah alus nyarek barudak awewe make pakean anu ngaratung, bujal katingali. Tapi lila-lila nyarekan make speaker deuih, bari wong ngomong 'halal tah urang perkosa weh raramean sakalian'.  Harita pasosore di Bale Endah Bandung, meni reuwas ngadengena oge.  Tapi da anu ngadengekeun lalaki mah kalahka seuseurian.

Matak enya oge hayang nanjeurkeun norma kahadean tapi lamun bari dibarengan ku-kabencian kana objek goreng eta hawa nafsu sok teu kakontrol, jadi teu objektif deui.
Seuneu hawa nafsu mah moal karasa jol gede weh bisa ngabebela ngaduruk itu ieu, lamun urang teu waspada batin.  Nabi Muhammad wae level Nabi, pan ampir-ampiran ngahukum teu adil, anu maling awewe Anshor ti kalangan ningrat, jadina ampir Nabi Muhammad rek nyieun fitnah yen anu maling teh awewe Yahudi; ngan untung Jibril ngingetan ka Nabi Muhammad; ti dinya turun ayat: "Kabencian maraneh ka hijji kaum ulah nyababkeun maneh nyieun ka-teu-adil-an ka kaum eta".  Nya ari ceuk kuring mah, kuduna Jibril oge mamatahan sakalian yen kabencian ka hiji kaum kudu dileungitkeun, lalaunan diusahakeun dihapus.

Salam

Febi
==="bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 5:18 Dienstag, 20.Oktober 2015:


 


Ari masalah ngabeledugkeun bom mah, sasaha oge bisa. Malah nu benci
ijid ka Islam leuwih loba deui bari nyorowok Alahu Akbar; supaya
katangar ISLAM nu oeng Islam nu salah. Samodel Mei 1998 Amoy2
diperkosa bari cocorowokan Allahu Abar,
Jadi masalah merkosa jeng NGEBOM ma teu jelas bisa jadiFITNAHrek
ngagogoreng ISLAM.
Da lamunenya tea mah Islam, moal enya daek MERKOSA ? Matak merkosa oge
geus kaluar Islamna ! Jadi nu modelkitu tangtu lainjelema Islam;
sahenteuna malah rek ngagogoeng MITNA kaISLAM. Tah jelema nu karitu
emang kudu dihukum saberat beratna. Lantaran geus ngalakukeunkagoengan
NEBOM jeng sabagsana bri ngaogoreng hiji AGAMA

On 10/19/15, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
<urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
> Tah eta justru kang, lamun enya aya 2,5 jt di saudi sok mana data resmina
> dipublikasikeun, terus sadiakeun prosedur verifikasina.  Pan ari terbuka mah
> embung arab saudi teh.  Hayang na mah cukup ku omongan wungkul batur kudu
> percaya.  Jika dina kacilakaan haji di Mina kamari, pan jol nyalahkeun
> pelaku haji anu teu bisa diatur.  Ari teu bisa diatur mah enya, da atuh 2jt
> jelama haji di budaya anu beda, tapi pan geus nyaho aya 2jt jelema haji, eta
> mana disadiakeun teu penjaga di tiap tempat anu kritis/strategis geus cukup
> atawa acan? Saimbang henteu jumlahna?  Maenya ngajaga 2jt jelema di
> pengkolan/persimpangan ngan saukur dua askar?
> Lamun mere duit kuring percaya.  Saudi Arabia mah da loba duit terus mere
> bantuan ka 1,5jt-2,5jt urang syria anu ngungsi ka Libanon, Turki, Mesir.
> Utamana di Libanon.  Eta mah pasti pisan.  Tapi ari asup ka wilayah nagara
> Saudi Arabia mah teu sagampang kitu.  Urusan adaministrasi suratna oge hese
> pisan.  Sok publikasikeun atuh lamun enya aya.  "ah teu perlu da nulunganana
> oge ikhlas ieu mah" heu heu heu...
> Tapi anu pokok ti kuring lain debat anu ngungsi aya henteuna ka Saudi
> Arabia.  Tapi justru naha anu ngungsi loba anu melaan meuntas laut hayang ka
> 'nagara setan' (Eropa)?
>
> Salam
> Febi===
>
>
>
> "Iskandar Adnan ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 13:58 Montag, 19.Oktober 2015:
>
>
>   Eta ceuk dina warta anu tutumbu/link-na dipidangkeun, cenah ti mimiti
> bancang pakewuh nepi ka kiwari (5 taun), geus aya 2,5juta warga Suriah anu
> pindah ka Saudi. Mani teu disabit2 acan. Saudi (jeung Kuwait, Qatar, UEA)
> teh ngabohong atawa kumaha?
>
> On 19 October 2015 at 12:48, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
>
>   Muhun ti Irak, Suriah, Iran. Tos ti baheula. Ngaleut ka Eropa.Naha teu
> ngaleut ka Saudi?
> Eta pan ka Ostrali oge ngaleut ngaliwatan Indonesia.Ari Eropa ripuh mah nya
> wajar weh, maenya kabeh nu ngungsi rek ditarima.Jeung deuih ari jelema mah
> gancang poho.Ari kolot na mah ripuh neangan tutulung ka Eropa.Engke
> anak-anakna bisa 'boga pencerahan dan kebangkitan', hayang ngabangkitkeun
> Islam di nagara batur anu geus nulungan kolotna jeung dirina sorangan.  Da
> cenah nagara Eropa (anu geus nulungan jeung ngajamin hirup kamanusaan) te
> kafir tea kudu di-islamkeun.  Der atuh ngabeledugkeun bom di stasiun kareta
> api deuih.
>
> Saudi mah tong boro nampa anu ngungsi, lamun ti indonesia menta bantuan dana
> oge, saudi mah ngan daek mantuan dana lamun jang wangunan saperti Mesjid,
> Sakolaan. Lamun jang pergerakan Islam mah moal mere.  Kuring mah ti keur
> leutik cicing di lingkungan anu boga kakaitan jeung Saudi.   Kolot kuring
> mah  mun naek haji teu kudu make paspor haji, teu kudu ngilu kloter haji
> Indonesia. Bisa make undangan warga negara Saudi.  Dulur kuring mah loba anu
> beungeut Arab.  Loba tah urang kampung dusun ti Garut dibawa ka saudi, bisa
> jdi Takmir mesjid, malahan loba an mimitin jadi palayan toko lila-lila boga
> toko sorangan.
> Memang ngeunah atuh da, korma wae jadi bungbuahan anu pang hadena sadunya,
> sagalana mujarab.  Geus poho weh kana buah kacapi mah tumpur.  Tapi ketang
> mimiti tah buah manggis naek daun, tapi moal dipake ku islam ta'at mah
> leuwih milih korma.  Meureun manggis mah lain ciptaan Tuhan.
> heu heu heu.....
>
>
>
>
>
>
> "Iskandar Adnan ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 11:14 Montag, 19.Oktober 2015:
>
>
>   Don Febi, cobian susud deui ngeunaan para pengungsi Suriah. Memang
> leres, eta pengungsi Suriah, dina media massa, mani ngaleut ngeungkeuy
> ngabanjiran Eropa. Tapi naha enya minip pisan pitulung ti Saudi & nagara2
> Arab lianna? Sabaraha ratus rebu nu ditampa ku nagara2 Eropah?
>
> Salahsahijina tiasa diaos bahasanana di media massa populer ti Kulon
> http://www.huffingtonpost.com/anhvinh-doanvo/europes-crisis-refugees_b_8175924.html
>
> 2015-10-18 7:17 GMT+07:00 Ahmad Hazairin:
>
> Meureun sok ningali berita TV.
> Anu ngungsi ti Timur Tengah ngaleut.
> Ka mana tujuanana?  Ka Arab Saudi anu makmur atawa lain?
> Manusa mah lamun geus ripuh, nepi ka kudu ngungsi pikeun
> hirupna, kakara ngagunakan naluri dasar neangan tempat
> atawa nagara anu bakal bisa ngajamin hak hirup dasar
> sacara kamanusaan.  Di mana 'rahmat Tuhan' bisa nanjeur.
> 'Rahmat Tuhan' anu asli, anu salaras sacara alamiah,
> lain ngan saukur ngaku-ngaku ku alatan ego kelompok
> jeung agama.
> Anu pasti mah tingali weh TV, kamana eta jelema ngaleut ngungsineangan hirup
> anu leuwih hade.  Sok tafakuran sing bener... naha?Nah teu ka Arab Saudi
> raja minyak jeung deuih tempatna lahirna
> agama anu dianut?
>
>
>
>
>
>
> #yiv8164644844 #yiv8164644844 -- #yiv8164644844ygrp-mkp {border:1px solid
> #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mkp #yiv8164644844hd
> {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
> 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp #yiv8164644844ads
> {margin-bottom:10px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad
> {padding:0 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad p
> {margin:0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad a
> {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ygrp-lc
> {font-family:Arial;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-sponsor
> #yiv8164644844ygrp-lc #yiv8164644844hd {margin:10px
> 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ygrp-lc .yiv8164644844ad
> {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844actions
> {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity
> {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity span {font-weight:700;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity span:first-child
> {text-transform:uppercase;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity span a
> {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity
> span span {color:#ff7900;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity span
> .yiv8164644844underline {text-decoration:underline;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844attach
> {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
> 0;width:400px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach div a
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach img
> {border:none;padding-right:5px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach label
> {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach label
> a {text-decoration:none;}#yiv8164644844 blockquote {margin:0 0 0
> 4px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844bold
> {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844bold a {text-decoration:none;}#yiv8164644844
> dd.yiv8164644844last p a
> {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8164644844 dd.yiv8164644844last p
> span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8164644844
> dd.yiv8164644844last p span.yiv8164644844yshortcuts
> {margin-right:0;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844attach-table div div a
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844attach-table
> {width:400px;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844file-title a, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:active, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:hover, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8164644844
> div.yiv8164644844photo-title a, #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title
> a:active, #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title a:hover,
> #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title a:visited
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 div#yiv8164644844ygrp-mlmsg
> #yiv8164644844ygrp-msg p a span.yiv8164644844yshortcuts
> {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844green {color:#628c2a;}#yiv8164644844 .yiv8164644844MsoNormal
> {margin:0 0 0 0;}#yiv8164644844 o {font-size:0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div {float:left;width:72px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div div {border:1px solid
> #666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div label
> {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844reco-category {font-size:77%;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844reco-desc {font-size:77%;}#yiv8164644844 .yiv8164644844replbq
> {margin:4px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-actbar div a:first-child
> {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg
> {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean,
> sans-serif;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg table
> {font-size:inherit;font:100%;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg
> select, #yiv8164644844 input, #yiv8164644844 textarea {font:99% Arial,
> Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg pre,
> #yiv8164644844 code {font:115% monospace;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mlmsg #yiv8164644844logo
> {padding-bottom:10px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-msg p a
> {font-family:Verdana;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-msg
> p#yiv8164644844attach-count span
> {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-reco
> #yiv8164644844reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov li a
> {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov li
> {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov ul {margin:0;padding:0 0 0
> 8px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text
> {font-family:Georgia;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text p {margin:0 0
> 1em 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text tt
> {font-size:120%;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-vital ul li:last-child
> {border-right:none !important;}#yiv8164644844
>
>


__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Siwa Durga, Lingga Yoni, Adam Hawa, Simbol Kasuburan? - Re: [Urang Sunda] Quran n Muhammad [1 Attachment]

[Attachment(s) from Mang Aska included below]

Ceuk urang onjoy soteh Bah anu ngagem Islam, ceuk batur mah Quran eusina nurutan/ niru kitab samemehna hehehe.

Mangga toong Bah hehehe https://paulmarcelrene.wordpress.com/2011/12/12/plagiarism-by-mohammad-in-the-quran/

Tah ieu komo deui Ka'bah oge ceunah Kuil Hindu Pemujaan Dewa Siwa hehehe. https://marcobalian.wordpress.com/2013/05/03/bukti-arkeologi-kabah-adalah-kuil-hindu-yang-di-rampok-mohamad/

Malahan Allah oge kecap ti Sangsakerta keur muja Dewi Durga pamajikanna Siwa hehehe.

Siwa teh lambang kasuburan sok dibere simbol lingga / penis hehehe... pasanganna Dewi Durga eta simbolna Yoni... Siwa Durga simbol kasuburan klobna Penis jeung Vagina, batang jeung lobang ngahasilkeun katurunan. Aya sababaraha anu nafsirkeun Siwa Durga, Lingga Yoni, teh Adam Hawa hehehe. Adam Hawa diturunkeunna di Eden Park ceuk Karisten... ceuk Islam di Janah/ Kebon anu subur siga surga curcor caina bisa langsung nginum bubuahan tinggal petik.

Dina mitologi hindu oge sarua Lingga Yoni dipelak ditempat2 anu subur xixixi. Sabab Lingga Yoni teh Lambang Kasuburan nunjukeun tempat eta teh tempat anu subur makmur gemah ripah loh jinawi, loba cai, pepelakan subur. Matakna dipelak dibere tanda lingga yoni supaya jadi panginget2 yen tempat eta teh kudu dijaga diriksa dirawat lain diruwat hehehe... kunaon kudu dirawat sabab subur sumber kahirupan loba cai jeung pepelakan jadi wae. Lamun diruksak dirempak "sawarga" bakal leungit antukna bakal sangsara hese cai hese pepelakan antukna riweuuuuh weh hehehe.

Ku jelema urang anu pinter lokasi2 salubur anu baheula dipelakan lingga yoni teh kalah dirakruksak hehehe... gunung dilebur, lebak diruksak, kabuyutan dirempak... antukna nyakitu ayeuna meunang mamalana hese cai, garing, hujan jarang, panas antukna kahuruan weh, pepelakan ge hese da euweuh cai... pas hujan banjir jeung longsor dimamana hehehe. Katulah ku polah sorangan weh hehehe.

Tah ieu conto Siwa Durga, Lingga Yoni, Adam Hawa teh Bah.... Lambang Kasuburan ieu kaasup Simbol pangkolotna samemeh Hindu malah, Old Hindu, ceuk karuhun mah Ageman Sunda tea... Cikal Bakal Sakabeh Ageman hehehe.

Lingga simbolna ku batu ngajegir hiji...Yoni simbolna batu belah katuhu aya liangan... batu ieu teh dipelak keur nandaan yen di tempat ieu teh Subuuuuuur pisan... loba cai jeung melak naon wae jadi... Janah tea atawa Sawarga hehehe.

Tah dasar bangsa urang mah pinter pan... Janah atawa Sawarga wae kalahka rek dikeueum dijadikeun Waduk tea hehehe. Keun wae ceunah da Kafir jeung Sirik oge Musrik... kusabab kitu kudu dikeueum xixixi. Padahal mah eta batu mah ngan pananda wungkul xixixi yen eta patempatan teh subur pisan... sangat bodo bin belegug atawa kaliwat pinter lamun tempat subur kalahka rek dikeueum xixixi.

Anu bodor boa2 Ageman Sunda ~ Hindu ~ Budha ~ Islam ~ Kristen ~ Yahudi ~ Sinto ... jrrd eta eta keneh hehehe... Ngan saukur istilah wungkul saperti Cai disebut water, disebut tirta, disebut oge banyu, disebut oge Air hehehe. Ceuk babaturan Sinto oge ageman urang jepun... jeroan na mah ceunah artina Jalan Tuhan lain nyembah matahari xixixi... Meureun ketang eta oge da geuning saruana weh kabeh nyebutna JALAN TUHAN hehehe keur hayang panggih jeung Nu Kawasa tea... barijeung teu kapanggih wae hehehe.

640 Masehi Rakean Sancang ngulampreng ka Cipeueut Kabuyutan Cipaku manehna ngadenge sora tanpa wujud... jaga bakal loba jelema antay2an ngantri di panto mekah neangan kaarifan bari jeung teu apal naon anu disebut arif teh hehehe.

Kabuktiannya jelema antay2an ngantri neangan kaarifan rek maledogan setan nepika silih tincak nu maotna nepika ratusan malahma ceunah 1200 jalma teuing mana anu bener hehehe. Asa kabina2 teuing nya eta neangan kaarifan ~ Jalan Tuhan nepika kituna.

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 21, 2015 6:01 AM, "bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Naon onjoyna Quran dibanding nu sejenna ?
Ngadreskripsikeun Tuhan sakitu ecs jeung compehensifna, jadi mun
nyembah Tuhan u kitu2
tah eta onjoyna teh, nepi ka ngahasilkeun asmaul husna__._,_.___

Attachment(s) from Mang Aska | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)

Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Paamprok Jeung Nu Kawasa? - Re: [Urang Sunda] Re: [kisunda] YAHWEH NYIPTAKEUN ADAM TINA TANEUH LIATMang Don Febi oge para Agan sadayana...

Lain euy sok aya kapanasaran... Ari Nabi Muhammad SAW jeung Para Rosul samodel Ibrahim, Isa, oge Musa teh kungsi paamprok jonghok langsung jeung Nu Kawasa atawa kumaha?

Mun kungsi paamprok langsung kumaha carana jeung naon ayatna pang nuduhkeun hayang maca euy.

Lamun henteu paamprok langsung kunaon bet henteu paamprok langsung?

hanupis,
mang kabayan
#SaveJatigede #SaveTheWorld

On Oct 20, 2015 7:54 AM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Leres pisan bah AA dina lebah dieu.
Aturan moral dina Islam loba anu hade lamun dilaksanakeun bener-bener.
Tah justru di mana mun aya kasalahan tea mah mimiti mucunghul 'bias' atawa salah ajaran?

Bah AA teu pernah ngadangu panginten nya, hiji ustad mimitina mah alus nyarek barudak awewe make pakean anu ngaratung, bujal katingali. Tapi lila-lila nyarekan make speaker deuih, bari wong ngomong 'halal tah urang perkosa weh raramean sakalian'.  Harita pasosore di Bale Endah Bandung, meni reuwas ngadengena oge.  Tapi da anu ngadengekeun lalaki mah kalahka seuseurian.

Matak enya oge hayang nanjeurkeun norma kahadean tapi lamun bari dibarengan ku-kabencian kana objek goreng eta hawa nafsu sok teu kakontrol, jadi teu objektif deui.
Seuneu hawa nafsu mah moal karasa jol gede weh bisa ngabebela ngaduruk itu ieu, lamun urang teu waspada batin.  Nabi Muhammad wae level Nabi, pan ampir-ampiran ngahukum teu adil, anu maling awewe Anshor ti kalangan ningrat, jadina ampir Nabi Muhammad rek nyieun fitnah yen anu maling teh awewe Yahudi; ngan untung Jibril ngingetan ka Nabi Muhammad; ti dinya turun ayat: "Kabencian maraneh ka hijji kaum ulah nyababkeun maneh nyieun ka-teu-adil-an ka kaum eta".  Nya ari ceuk kuring mah, kuduna Jibril oge mamatahan sakalian yen kabencian ka hiji kaum kudu dileungitkeun, lalaunan diusahakeun dihapus.

Salam

Febi
==="bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 5:18 Dienstag, 20.Oktober 2015:


 


Ari masalah ngabeledugkeun bom mah, sasaha oge bisa. Malah nu benci
ijid ka Islam leuwih loba deui bari nyorowok Alahu Akbar; supaya
katangar ISLAM nu oeng Islam nu salah. Samodel Mei 1998 Amoy2
diperkosa bari cocorowokan Allahu Abar,
Jadi masalah merkosa jeng NGEBOM ma teu jelas bisa jadiFITNAHrek
ngagogoreng ISLAM.
Da lamunenya tea mah Islam, moal enya daek MERKOSA ? Matak merkosa oge
geus kaluar Islamna ! Jadi nu modelkitu tangtu lainjelema Islam;
sahenteuna malah rek ngagogoeng MITNA kaISLAM. Tah jelema nu karitu
emang kudu dihukum saberat beratna. Lantaran geus ngalakukeunkagoengan
NEBOM jeng sabagsana bri ngaogoreng hiji AGAMA

On 10/19/15, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
<urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
> Tah eta justru kang, lamun enya aya 2,5 jt di saudi sok mana data resmina
> dipublikasikeun, terus sadiakeun prosedur verifikasina.  Pan ari terbuka mah
> embung arab saudi teh.  Hayang na mah cukup ku omongan wungkul batur kudu
> percaya.  Jika dina kacilakaan haji di Mina kamari, pan jol nyalahkeun
> pelaku haji anu teu bisa diatur.  Ari teu bisa diatur mah enya, da atuh 2jt
> jelama haji di budaya anu beda, tapi pan geus nyaho aya 2jt jelema haji, eta
> mana disadiakeun teu penjaga di tiap tempat anu kritis/strategis geus cukup
> atawa acan? Saimbang henteu jumlahna?  Maenya ngajaga 2jt jelema di
> pengkolan/persimpangan ngan saukur dua askar?
> Lamun mere duit kuring percaya.  Saudi Arabia mah da loba duit terus mere
> bantuan ka 1,5jt-2,5jt urang syria anu ngungsi ka Libanon, Turki, Mesir.
> Utamana di Libanon.  Eta mah pasti pisan.  Tapi ari asup ka wilayah nagara
> Saudi Arabia mah teu sagampang kitu.  Urusan adaministrasi suratna oge hese
> pisan.  Sok publikasikeun atuh lamun enya aya.  "ah teu perlu da nulunganana
> oge ikhlas ieu mah" heu heu heu...
> Tapi anu pokok ti kuring lain debat anu ngungsi aya henteuna ka Saudi
> Arabia.  Tapi justru naha anu ngungsi loba anu melaan meuntas laut hayang ka
> 'nagara setan' (Eropa)?
>
> Salam
> Febi===
>
>
>
> "Iskandar Adnan ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 13:58 Montag, 19.Oktober 2015:
>
>
>   Eta ceuk dina warta anu tutumbu/link-na dipidangkeun, cenah ti mimiti
> bancang pakewuh nepi ka kiwari (5 taun), geus aya 2,5juta warga Suriah anu
> pindah ka Saudi. Mani teu disabit2 acan. Saudi (jeung Kuwait, Qatar, UEA)
> teh ngabohong atawa kumaha?
>
> On 19 October 2015 at 12:48, Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
>
>   Muhun ti Irak, Suriah, Iran. Tos ti baheula. Ngaleut ka Eropa.Naha teu
> ngaleut ka Saudi?
> Eta pan ka Ostrali oge ngaleut ngaliwatan Indonesia.Ari Eropa ripuh mah nya
> wajar weh, maenya kabeh nu ngungsi rek ditarima.Jeung deuih ari jelema mah
> gancang poho.Ari kolot na mah ripuh neangan tutulung ka Eropa.Engke
> anak-anakna bisa 'boga pencerahan dan kebangkitan', hayang ngabangkitkeun
> Islam di nagara batur anu geus nulungan kolotna jeung dirina sorangan.  Da
> cenah nagara Eropa (anu geus nulungan jeung ngajamin hirup kamanusaan) te
> kafir tea kudu di-islamkeun.  Der atuh ngabeledugkeun bom di stasiun kareta
> api deuih.
>
> Saudi mah tong boro nampa anu ngungsi, lamun ti indonesia menta bantuan dana
> oge, saudi mah ngan daek mantuan dana lamun jang wangunan saperti Mesjid,
> Sakolaan. Lamun jang pergerakan Islam mah moal mere.  Kuring mah ti keur
> leutik cicing di lingkungan anu boga kakaitan jeung Saudi.   Kolot kuring
> mah  mun naek haji teu kudu make paspor haji, teu kudu ngilu kloter haji
> Indonesia. Bisa make undangan warga negara Saudi.  Dulur kuring mah loba anu
> beungeut Arab.  Loba tah urang kampung dusun ti Garut dibawa ka saudi, bisa
> jdi Takmir mesjid, malahan loba an mimitin jadi palayan toko lila-lila boga
> toko sorangan.
> Memang ngeunah atuh da, korma wae jadi bungbuahan anu pang hadena sadunya,
> sagalana mujarab.  Geus poho weh kana buah kacapi mah tumpur.  Tapi ketang
> mimiti tah buah manggis naek daun, tapi moal dipake ku islam ta'at mah
> leuwih milih korma.  Meureun manggis mah lain ciptaan Tuhan.
> heu heu heu.....
>
>
>
>
>
>
> "Iskandar Adnan ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]"
> <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 11:14 Montag, 19.Oktober 2015:
>
>
>   Don Febi, cobian susud deui ngeunaan para pengungsi Suriah. Memang
> leres, eta pengungsi Suriah, dina media massa, mani ngaleut ngeungkeuy
> ngabanjiran Eropa. Tapi naha enya minip pisan pitulung ti Saudi & nagara2
> Arab lianna? Sabaraha ratus rebu nu ditampa ku nagara2 Eropah?
>
> Salahsahijina tiasa diaos bahasanana di media massa populer ti Kulon
> http://www.huffingtonpost.com/anhvinh-doanvo/europes-crisis-refugees_b_8175924.html
>
> 2015-10-18 7:17 GMT+07:00 Ahmad Hazairin:
>
> Meureun sok ningali berita TV.
> Anu ngungsi ti Timur Tengah ngaleut.
> Ka mana tujuanana?  Ka Arab Saudi anu makmur atawa lain?
> Manusa mah lamun geus ripuh, nepi ka kudu ngungsi pikeun
> hirupna, kakara ngagunakan naluri dasar neangan tempat
> atawa nagara anu bakal bisa ngajamin hak hirup dasar
> sacara kamanusaan.  Di mana 'rahmat Tuhan' bisa nanjeur.
> 'Rahmat Tuhan' anu asli, anu salaras sacara alamiah,
> lain ngan saukur ngaku-ngaku ku alatan ego kelompok
> jeung agama.
> Anu pasti mah tingali weh TV, kamana eta jelema ngaleut ngungsineangan hirup
> anu leuwih hade.  Sok tafakuran sing bener... naha?Nah teu ka Arab Saudi
> raja minyak jeung deuih tempatna lahirna
> agama anu dianut?
>
>
>
>
>
>
> #yiv8164644844 #yiv8164644844 -- #yiv8164644844ygrp-mkp {border:1px solid
> #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mkp #yiv8164644844hd
> {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
> 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp #yiv8164644844ads
> {margin-bottom:10px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad
> {padding:0 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad p
> {margin:0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mkp .yiv8164644844ad a
> {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ygrp-lc
> {font-family:Arial;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-sponsor
> #yiv8164644844ygrp-lc #yiv8164644844hd {margin:10px
> 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ygrp-lc .yiv8164644844ad
> {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844actions
> {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity
> {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity span {font-weight:700;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844activity span:first-child
> {text-transform:uppercase;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity span a
> {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity
> span span {color:#ff7900;}#yiv8164644844 #yiv8164644844activity span
> .yiv8164644844underline {text-decoration:underline;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844attach
> {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
> 0;width:400px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach div a
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach img
> {border:none;padding-right:5px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach label
> {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844attach label
> a {text-decoration:none;}#yiv8164644844 blockquote {margin:0 0 0
> 4px;}#yiv8164644844 .yiv8164644844bold
> {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844bold a {text-decoration:none;}#yiv8164644844
> dd.yiv8164644844last p a
> {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8164644844 dd.yiv8164644844last p
> span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8164644844
> dd.yiv8164644844last p span.yiv8164644844yshortcuts
> {margin-right:0;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844attach-table div div a
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844attach-table
> {width:400px;}#yiv8164644844 div.yiv8164644844file-title a, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:active, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:hover, #yiv8164644844
> div.yiv8164644844file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8164644844
> div.yiv8164644844photo-title a, #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title
> a:active, #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title a:hover,
> #yiv8164644844 div.yiv8164644844photo-title a:visited
> {text-decoration:none;}#yiv8164644844 div#yiv8164644844ygrp-mlmsg
> #yiv8164644844ygrp-msg p a span.yiv8164644844yshortcuts
> {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv8164644844
> .yiv8164644844green {color:#628c2a;}#yiv8164644844 .yiv8164644844MsoNormal
> {margin:0 0 0 0;}#yiv8164644844 o {font-size:0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div {float:left;width:72px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div div {border:1px solid
> #666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844photos div label
> {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844reco-category {font-size:77%;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844reco-desc {font-size:77%;}#yiv8164644844 .yiv8164644844replbq
> {margin:4px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-actbar div a:first-child
> {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg
> {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean,
> sans-serif;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg table
> {font-size:inherit;font:100%;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg
> select, #yiv8164644844 input, #yiv8164644844 textarea {font:99% Arial,
> Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-mlmsg pre,
> #yiv8164644844 code {font:115% monospace;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-mlmsg #yiv8164644844logo
> {padding-bottom:10px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-msg p a
> {font-family:Verdana;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-msg
> p#yiv8164644844attach-count span
> {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-reco
> #yiv8164644844reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov li a
> {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov li
> {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv8164644844
> #yiv8164644844ygrp-sponsor #yiv8164644844ov ul {margin:0;padding:0 0 0
> 8px;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text
> {font-family:Georgia;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text p {margin:0 0
> 1em 0;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-text tt
> {font-size:120%;}#yiv8164644844 #yiv8164644844ygrp-vital ul li:last-child
> {border-right:none !important;}#yiv8164644844
>
>
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Viking Aya di Batam [1 Attachment]

[Attachment(s) from aliyudinsofyan <at> yahoo.com included below]Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.


__._,_.___

Attachment(s) from aliyudinsofyan <at> yahoo.com | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)

Posted by: aliyudinsofyan <at> yahoo.com


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Pesan Sabda Palon - Re: Nusantara Jaya, Sabdapalon feat Cakrabirawa Marigi! [2 Attachments]

[Attachment(s) from Mang Aska included below]

Baru saja Mamang nulis tentang Sabdapalon, langsung menjawab dan berpesan melalui Gempa Malang 6.3 SR Jam 14.05 ;). http://m.detik.com/news/berita/2975334/gempa-63-sr-guncang-kabupaten-malang-jawa-timur

Pesannya dapat diterjemahkan Quran Surat 14 (Ibrahim) ayat 5, "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya): "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah". Sesunguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur."

Bangsa Indonesia Moral Hazard nya sudah PARAH, Al Quran dan Haji saja dikorupsi, Kabuyutan akan ditenggelamkan, Ayat2 Suci dijadikan alat untuk mencari keuntungan, dlsb!

Prasasti Kebantenan Prabu Siliwangi Sribaduga Maharaja Jayadewata dan juga Prasasti Citatih Sukabumi Prabu Sri Jayabupati menyampaikan pesan, "MATI bagi para perusak Kabuyutan"! Kabuyutan adalah penjaga Moral dan Spiritual Nusantara dulu!

Untuk Jokowi, Aher, dan orang-2 yang berniat menenggelamkan atau menghancurkan Kabuyutan Sunda, siap-2! Kalian tidak akan bisa bersembunyi, Alloh SWT Maha Mengetahui dan tidak akan pernah berhenti menjaga Hukum2nya!

Segera BERTOBAT lah sebelum terlambat!

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On Jul 26, 2015 1:24 PM, "Mang Aska" <dkabayan <at> gmail.com> wrote:

Alhamdulillah "Cimanuk Marigi Deui" sudah terjawab, Cimanuk Bersatu Kembali, informasi dari Kasepuhan Pasukan Sabdopalon dari Mahapahit yang merupakan keturunan Sunda Galuh dari Raden Wijaya pun sudah bergabung Pasukan Cakrabirawa Wastukancana Galuh mendukung ‪#‎SaveJatigede‬ untuk menyelamatkan Lebak Cawene Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku Pajajaran Anyar Aji Putih yang dari sejak Jaman Belanda sampai ke Pemerintah Republik Indonesia ingin dihancurkan dengan cara ditenggelamkan untuk mencegah Nusantara Jaya di Buana! Sebelumnya untuk mengobok-2 Nusantara mereka menghancurkan Majapahit sampai Prabu Brawijaya mengutuk 500 tahun kemudian akan membalasnya. Setelah Majapahit mereka menghancurkan Sunda Pakuan Pajajaran leluhurnya Majapahit.

Sudah saatnya Nusantara bangkit sudah terlalu lama Negara dikelola oleh KUNYUK (istilah Wangsit Siliwangi) yang hanya membawa kesengsaraan dan kehinaan bagi masyarakat. Tidak ada Harganya Nusantara di Masyarakat Dunia, bahkan Dr. Basuki Lulusan Teknik Elektro ITB yang tinggal di Swedia di Kick Andy pun mikir 1000 kali untuk kembali ke Indonesia, hina sekali bangsa ini sampai warga yang berilmu pun tidak mau tinggal di negara ini, bangsa yang lemah penuh dengan KORUPSI dan KEMUNAFIKAN, bergama tapi tak Bertuhan memalukan!

Harudaaaaang cuuuuuu rek caricing wae Nagara diranjah ku Kunyuk? Pantesan dari Jaman Belanda dan sampai sekarang mereka bersemangat menenggelamkan Kabuyutan Cipaku JATIGEDE "Pusat Pendidikan Moral & Spiritual" yang akan menciptakan manusia- manusia Indonesia yang unggul Trah Aji Putih (Aji ~ Ilmu, Putih ~ Bersih), ternyata mereka tidak mau NUSANTARA BANGKIT!

Selengkapnya tentang Wangsit Siliwangi dan Sabda Palon dapat dibaca:

Oh ya jangan lupa Senin Dini Hari Nanti Jam 1.00, 27 Juli 2015 tonton Delik RCTI Jatigede Jilid 2, terima kasih RCTI & MNC Group terutama Bang Arya Sinulingga yang telah berkenan meliput.

#SaveJatigede #SaveNusantara #IndonesiaJaya

Pun sapun kaluluhuran... Cimanuk Marigi Deui, Cipaku Jadi Nagara, Sukapura Ngadaun Ngora, Galunggung Ngadeg Tumenggung!

Twitter #SaveJatigede


__._,_.___

Attachment(s) from Mang Aska | View attachments on the web

2 of 2 Photo(s)

Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Nusantara Jaya, Sabdapalon feat Cakrabirawa Marigi!Alhamdulillah "Cimanuk Marigi Deui" sudah terjawab, Cimanuk Bersatu Kembali, informasi dari Kasepuhan Pasukan Sabdopalon dari Mahapahit yang merupakan keturunan Sunda Galuh dari Raden Wijaya pun sudah bergabung Pasukan Cakrabirawa Wastukancana Galuh mendukung ‪#‎SaveJatigede‬ untuk menyelamatkan Lebak Cawene Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku Pajajaran Anyar Aji Putih yang dari sejak Jaman Belanda sampai ke Pemerintah Republik Indonesia ingin dihancurkan dengan cara ditenggelamkan untuk mencegah Nusantara Jaya di Buana! Sebelumnya untuk mengobok-2 Nusantara mereka menghancurkan Majapahit sampai Prabu Brawijaya mengutuk 500 tahun kemudian akan membalasnya. Setelah Majapahit mereka menghancurkan Sunda Pakuan Pajajaran leluhurnya Majapahit.

Sudah saatnya Nusantara bangkit sudah terlalu lama Negara dikelola oleh KUNYUK (istilah Wangsit Siliwangi) yang hanya membawa kesengsaraan dan kehinaan bagi masyarakat. Tidak ada Harganya Nusantara di Masyarakat Dunia, bahkan Dr. Basuki Lulusan Teknik Elektro ITB yang tinggal di Swedia di Kick Andy pun mikir 1000 kali untuk kembali ke Indonesia, hina sekali bangsa ini sampai warga yang berilmu pun tidak mau tinggal di negara ini, bangsa yang lemah penuh dengan KORUPSI dan KEMUNAFIKAN, bergama tapi tak Bertuhan memalukan!

Harudaaaaang cuuuuuu rek caricing wae Nagara diranjah ku Kunyuk? Pantesan dari Jaman Belanda dan sampai sekarang mereka bersemangat menenggelamkan Kabuyutan Cipaku JATIGEDE "Pusat Pendidikan Moral & Spiritual" yang akan menciptakan manusia- manusia Indonesia yang unggul Trah Aji Putih (Aji ~ Ilmu, Putih ~ Bersih), ternyata mereka tidak mau NUSANTARA BANGKIT!

Selengkapnya tentang Wangsit Siliwangi dan Sabda Palon dapat dibaca:

Oh ya jangan lupa Senin Dini Hari Nanti Jam 1.00, 27 Juli 2015 tonton Delik RCTI Jatigede Jilid 2, terima kasih RCTI & MNC Group terutama Bang Arya Sinulingga yang telah berkenan meliput.

#SaveJatigede #SaveNusantara #IndonesiaJaya

Pun sapun kaluluhuran... Cimanuk Marigi Deui, Cipaku Jadi Nagara, Sukapura Ngadaun Ngora, Galunggung Ngadeg Tumenggung!

Twitter #SaveJatigede


__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Media Vs Jatigede - Re: [Urang Sunda] Media vs Tolikara [3 Attachments]

[Attachment(s) from Mang Aska included below]

Jatigede oge sarua euy... media geus diwewelan ku pamarentah... aya 45.000 jiwa Umat Islam pituin Sunda anu rek disangsarakeun diusir ku Pamarentah anu teu jauh beda kalakuan nana jeung Israel anu resepna ngusiran Urang Palestina tina taneuh karuhunna. Israel make tangtara sarua Pamarentah oge pas sosialisasi nurunkeun sapleton tangtara, polisi, jeung satpol pp, urang Kabuyutan Cipaku Jagat Resi baheula mah dihargaan kiwari mah ku Nagara Indonesia dianggapna ngan saukur kekesed.

Ironis na ceuk beja Anggota DPR ti Tatar Sunda Anak Kuncen ti Kuningan Majalengka TB HASANUDIN malah "ngabungkem" suara Tokoh2 Sunda, matakna euweuh Tokoh2 Sunda boh ti Sumedang oge Tatar Sunda anu wani ngomong heuras, geus diwewelan ku Pamarentah. Padahal Eyang Haji Aji Putih teh Incu na Wretikandayun ti Sunda Galuh Tarumanagara ti Bapa jeung Resi Demunawan ti Kuningan :(.

Rahayaaaat ngan saukuuuur ditincaaaaak.... ditincaaaaak... diusiiiiiir dijajah ku Nagara Indonesia.

Nepika kamari Pas Sholat Ied di lapangan Kabuyutan Cipaku rahayat nyarita Cik lah lamun rek nyieun Nagara Sunda bejaaan kabina2 teuing pamarentah teh bet beuki pisan nandasa rahayat! Mun rek maehan rahayat mah tah ayeuna keur kieu yeuh ngarumpul di lapangan bom wae ku pamarentah, paehan sakalian ceunah :(. Mamang teu kuat nyurucud cimata pas ngadenge kitu :(.

Rahayat nepika ngahelas di detik.com disebutkeun aya 11.000 rumah hantu di Jatigede beuuuu ceunah sakabeh imah disangka imah hantu, aing sakulawarga teh dianggapna jurig ku media meureun... maenya ceunah jurig bisa nyawah jeung macul kacida pisan. Tina 11.000 imah anu aya di Jatigede imah hantu mah paling ge kurang ti 10% eta oge nu nyieun aparat pamarentah anu kongkalikong jeung urang proyek da nu boga modal keur nyieun imah mah nu baroga duit jeung nu nyaho, rahayat mah timana teuing boga duit keur nyieun imah hantu.

Rahayat ngan saukur jadi kekesed wungkul geuning :(.

Rahayat saking keuheulna boga istilah anyar keur pangagung anu agung anu rek ngeueum kabuyutan jeung ngusir rahayat nyaeta lir ibarat Anying Herder ceunah ngagogogan rahayat supaya ingkah ti Kabuyutan tanah karuhunna.

Pun sapun kaluluhuran.

On Jul 19, 2015 4:43 AM, "d.kurnia <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Tulisan nu lumayan alus ngeunaan media mainstream
‎Fakta berbicara....
Nu teu resep, teu kudu maca
Gejlig

++++++++
‎Tolikara mengingatkan kita pada sebuah kampung di pojok Kota Bekasi bernama Ciketing Asem. Keduanya dilanda tragedi kekerasan pada waktu Idul Fitri. Namun, reaksi media terhadap kedua peristiwa itu bertolak belakang yang semakin menunjukkan betapa busuknya wajah sebagian besar media arus utama kita.

Lima tahun lalu, saat umat Islam merayakan Hari Kemenangan, kaum Muslim di Ciketing Asem justru bersimbah darah setelah aksi provokasi jemaat HKBP. Seketika itu juga dunia internasional menyoroti Ciketing Asem.

Berbagai media (cetak dan elektronik), baik dalam maupun luar negeri, kompak mengangkat peristiwa itu dengan satu angel yang seragam: kebebasan beribadah. Judul kemudian dibuat beragam. Beberapa di antaranya: Pemkot Bekasi Diminta Berikan Izin Ibadah untuk jemaat HKBP (detik), Romo Benny: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Pelaku Kekerasan (detik), Indonesia, Belajarlah Toleransi (kompas), Kebebasan Beragama Belum Terjamin (kompas), Ada Pertemuan sebelum Penusukan (kompas), Kebebasan Beribadah Terancam (Media Indonesia), KWI: Gejala Intoleransi Terjadi (kompas), Sukur Nababan: Ini Tindakan Biadab, (kompas), Jemaat HKBP Ditusuk saat akan Beribadah (Koran Tempo), Christian Worshippers Attacked in Indonesia (New York Times/Associated Press).

Nada pemberitaan mereka seperti sudah diatur layaknya paduan suara yang menyanyikan lagu Kebebasan Beragama dengan syair yang menyudutkan umat Islam.
Padahal, fakta sesungguhnya tidaklah demikian. Tertusuknya jemaat HKBP akibat provokasi mereka yang berjalan kaki sejauh 2-3 Km untuk beribadah, dengan melewati rumah-rumah penduduk sambil bernyanyi kidung rohani.

Benturan tak terhindarkan. Tak cuma jemaat HKBP yang jadi korban, warga Ciketing Asem pun terluka. Insiden Cikeas terjadi karena bandelnya jemaat HKBP yang tidak mematuhi instruksi Pemkot Bekasi untuk tidak beribadah di Ciketing Asem. Tapi media tak mau tahu. Fakta itu mereka endapkan. Yang ditampilkan hanya akibat. Maka muncullah berita-berita yang memojokkan umat Islam.

Tahun ini, saat umat Islam memekikkan takbir kemenangan di Hari Idul Fitri, nun jauh di Tolikara Papua aksi kekerasan kembali terjadi. Kaum Muslim yang hendak sholat ied diserang jamaah teroris GIDI (Gereja Injil Di Indonesia). Tak cuma itu, mereka juga membakar tempat ibadah umat Islam di sana. Lalu bagaimana media arus utama memberitakannya?

Mari kita cermati pemberitaan Kompas online. Berikut beberapa judul mereka:

1. Situasi Karubaga Berangsur Kondusif, Polisi Selidiki Pemicu Kerusuhan
2. Pembakaran Rumah Ibadah Melanggar Norma Adat Papua.
3. MUI Minta Umat Islam di Tolikara Menahan Diri
4. Belasan Kios dan Rumah Warga Hangus Dibakar Massa Tak Dikenal.

Lain halnya dengan Metro TV Online. Awalnya mereka memberitakan peristiwa tersebut dengan judul: Saat Takbir Pertama, Sekelompok Orang Datang dan Lempari Musholla di Tolikara. Lalu judul diubah menjadi Amuk Massa di Tolikara.

Kita juga masih ingat dengan tragedi Monas 1 Juni 2008. Pola pemberitaan media memang cenderung homogen saat terjadi peristiwa semacam Monas dan Ciketing Asem, juga terorisme. Benang merahnya: mereka kompak memberitakan setiap kejadian yang berpotensi menyudutkan umat Islam; tentang keberagamaan (pluralitas), kebebasan, radikalisme, dsb.

Biasanya, mereka selalu menutupi akar masalah; kerap memblow up akibat, bukan sebab. Insiden Monas, misalnya, diberitakan sebagai aksi kekerasan umat Islam terhadap AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan). Islam pun diopinikan sebagai antikebhinekaan, mengingat saat peristiwa terjadi bertepatan dengan Hari Pancasila. Padahal, bentrokan antara FPI dan AAKBB disebabkan oleh provokasi AKKBB. Tapi media tak mau tahu. Fakta itu mereka sisihkan, dan hanya memberitakan aksi kekerasan FPI.

Keesokan harinya, Koran Tempo menampilkan foto headline saat Munarman, tokoh FPI, sedang “mencekik” seorang laki-laki “yang ditulis mereka sebagai anggota AKKBB“, untuk memberikan efek dramatis aksi kekerasan FPI. Ternyata, fakta yang sesungguhnya tidak demikian. Munarman justru sedang berusaha mencegah anggota FPI melakukan serangan kepada anggota AKKBB.

Kita memang tak bisa menuntut banyak kepada mereka untuk bersikap adil terhadap umat Islam. Namun kita kerap dibuat geram oleh ulah mereka. Media arus utama kita semakin koruptif saat memberitakan isu keumatan. Dan semakin hari, wajah media semacam detik, kompas dan metro kian membusuk, menyebarkan bau tak sedap tentang Islam ke publik. Baunya bertambah menyengat di masa kini, saat negeri ini dipimpin oleh seorang presiden yang secara massif justru dicitrakan positif oleh media busuk semacam mereka.

Waspadalah umat Islam!

Erwyn Kurniawan
Kabarumat.com
<at> Erwyn2002

Dikdik Kurnia__._,_.___

Attachment(s) from Mang Aska | View attachments on the web

3 of 3 Photo(s)

Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Wilujeng Boboran Shaum Idul Fitri 1436H [4 Attachments]

[Attachment(s) from Mang Aska included below]

Sampurasun baraya sadayana,
Mamang sekeluarga dengan kerendahan hati memohon maaf sebesar2nya apabila ada kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama beraktifitas di media milis juga dalam kehidupan sehari2.

Mamang juga mengucapkan Wilujeng boboran shiam, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436H semoga amal ibadah kita diterima disisi Alloh SWT.

Salam dari Kabuyutan Cipaku Darmaraja Sumedang yang akan digenangi 1 Agustus 2015 :(.

Shalat Ied kali ini penuh haru biru Imam dan Khotib tak kuasa mengurai air mata ketika berkata walaupun ini cobaan dan kesengsaraan bagi masyarakat karena tercerabut dari Kabuyutannya namun semoga walaupun Sengsara namun Sengsara membawa nikmat, mari kita berdoa bersama katanya :(.

Berikut ini foto2 nya, semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam kebaikan dan keberkahan, amiiin YRA.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com__._,_.___

Attachment(s) from Mang Aska | View attachments on the web

4 of 4 Photo(s)

Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___

Gmane