mang kaby | 30 Dec 11:49 2013
Picon

Re: Parawan Hamil?



Tah geuning sok ah Kang Tantan pedar elmuna xixixi.

Salami ieu pan spiritualis jeung scientist teh selalu bersebrangan alias patukang tonggong lin... Tah geuning ari ku Doktor Pilsapat mah bisa dibejerbeaskeun :).

Mamang mah nyakitu sok kakalayangan dina sirah sok timbul pertanyaan-2 lamun aya anu teu asup akal sehat teh xixixi.

Mamang percaya Al Qur'an teh isina bener jeung hade pisan ngan nyakitu boa-boa urang nafsirkeun atawa ngartikeunna anu can pas kitu? Pan Jaman Rosululloh eta abad ka-6 Masehi ayeuna urang abad ka-21 pan bedana ratusan taun, tafsirna ulama wae bisa beda-2 hehehe.

Mamang percaya pisan Rosululloh mah jalmi anu pang rasionalna pisan, kusabab kitu pasti aya reasonable explanation ngeunaan ayat-2 Al Qur'an anu diwahyukeun via anjeuna.
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: Tantan <sariak.layung <at> gmail.com>
Sender: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Mon, 30 Dec 2013 17:11:48 +0700
To: urangsunda <at> yahoogroups.com<urangsunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: urangsunda <at> yahoogroups.com
Cc: urangsunda <at> yahoogroups.com<urangsunda <at> yahoogroups.com>
Subject: Re: [Urang Sunda] Parawan Hamil?

 

Ayat ieu teu ngajelaskeun yen Maryam terus hamil. Tapi aya proses. Sakantenan ngajawab pertanyaan Mang Kaby oge ngenaan "kun fa yakun". Mun ngilona nganggo bahasa arab. Cobi tengetkeun. Allah ngucap nganggo kalimah parentah KUN! Tapi diteraskeun ku kecap anu nunjukkeun proses: FAYAAKUN. 
Proses anu disebatkeun ku Allah, dina waktu manusa mah pasti lila. Conto nalika Allah myiptakeun alam dunya. Sami Kun Fayakun oge. Tapi kumaha prosesna dina alam manusa, rebuan taun pan?
Dina ayat eta, nalik maryam nyebatkeun pan can aya anu noel2 acan istilahna. Tapi saur Allah fayakun, mun dina kecap urang mah. "tenang, eta pan perkara jodo. Isuk pageto ku Allah disiapkeun." siga kitu ceuk kuring mah. 

Baktos

Tantan Hermansah
Sent from my iPad

On 30 Des 2013, at 16:13, Ahmad Dimyati <ahmaddimyati792 <at> yahoo.com> wrote:

 

Kang Kaby sareng para dulur sarerea;
Punten dina soal ieu mah sim kuring rada hese ngadukung wacana tafsir nga-matrilineal-keun fenomena lahirna Nabi Isa ti Ibuna Siti Maryam. Margi rada hese mengkolkeunana tina ujratna ayat ngeunaan dialog Siti Maryam sareng malaikat nu ngabewarakeun rencana kalahiran Nabi Isa. Geura mangga palire:

Surat 'Āli `Imrān

Muhsin Khan
She said, "My Lord, how will I have a child when no man has touched me?" [The angel] said, "Such is Allah ; He creates what He wills. When He decrees a matter, He only says to it, 'Be,' and it is.
Found in: Muhsin Khan / Sahih International (show all)

Meureun dina basa Sunda nu kaharti ku abdi mah: "Manehna (Siti Maryam) micatur:: "Nun Gusti, kumaha abdi tiasa ngalahirkeun padahal can kungsi aya lalaki nu noel kuring?" Si Malaikat micatur: "Siga kitu ari (kakawasaan) Alloh mah, Mantena ngadamel naon nu dipikahoyong ku Mantena. Nalika Mantena medalkeun hiji hal, cukup ku ngucap "Jadi!" maka eta hal teh aya.

Surat Maryam

Sahih International
She said, "How can I have a boy while no man has touched me and I have not been unchaste?"

Manehna cumarita: "Kumaha kuring bisa boga anak lalaki sedengkeun taya lalaki nu pernah noel kuring, jeung kuring ge henteu "bangor (?)"

Ari perkara sunnatullah mah, kan aya kajadian nu tembong, aya nu henteu. Aya kajadian makroskopis, aya nu mikroskopis. Fenomena partenogenesis eta fenomena nu nembrakna, sedengkeun nu teu nembrakna aya perubahan di tingkat sahandapeun sel (dina beulitan DNA meureun, atawa sahandapeunana deui) nu ngarobah karakter awewe di Siti Maryam jadi karakter parthenogenesis tea. Aya sel calon sel telur nu robah jadi spermaterus ngahiji dina rahim anjeuna. Perobahan dina tingkat sel, DNA, asam amino, unsur, elektron, proton, bahkan quark aya dina kakawasaan Alloh. Jadi teu hese jeung teu nyalahan sunnatulloh mun Allah ngersakeun hal eta.
Ulah salempang kang Kaby, sanajan dina soal ieu urang masih beda paham, dina soal Jatigede mah si kuring tetep sapamadegan, ulah dikeueumkeun nepi ka situs-situs budaya nu aya di dinya.

Salam baktos,

AD


On Thursday, December 26, 2013 8:59 AM, mang kaby <dkabayan <at> gmail.com> wrote:
 
Lain euy kadang sok mikir naha bener kitu Siti Maryam teh parawan keneh terus ujug-2 hamil?

Cik kumaha tah sugan aya anu leuwih apal boa-2 aya Om-2 salah kamar terus numpakan Siti Maryam? Tah Siti Maryam na teu sadar da keur sare tibra misalna dianggapna ngimpi padahal mah nyakitu tea?

Ceuk ceunah aya oge awewe anu bisa membuahi / ngahamilan diri sorangan?

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com




__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 30 Dec 09:08 2013
Picon

Re: Parawan Hamil?



Tah palebah dieu Mamang sepakat jeung Kang Tantan, da teu lohis ayeuna awewe hamil kulantaran euweuh sperma anu asup :).

Sempet searching di google ngeunaan parthenogenesis tapi eta kajadian teh berlaku keur tumbuhan jeung hewan, can kacaritakeun manusa anu parthenogenesis.

Palebah dieu oge sigana ayat kun fayakun teu bisa dipake da anu dimaksud kun fayakun teh ari ceuk Mamang mah teu ujug-2 tapi proses jeung hukumulloh mah tetep ku alatan ayana sebab akibat tea... Samodel melak bonteng jadi bonteng... Melak bonteng moal mungkin jadi tomat tah kecuali diropea kucara dikawin-2keun kitu oge lamun cocok. Misal pan sok dikawinkeun tea bubuahan supaya hasilna leuwih hade. Jadi ceuk Mamang endog Maryam lamun euweuh ngabuahi/ sperma moal mungkin jadi budak.

Sperma bisa asup kana rahim Maryam kumaha carana nya duka teuing, nu pasti aya anu ngasupkeun. Teu masalah badag atawa leutikna anu ngasupkeun pan aya paribasa "pondok nyogok panjang nyugak, pondok jadi orok, panjang jadi budak" :D.

Kawin suntik pan lainna teu make sperma tapi sperma-na disuntikeun hasil tina donor disuntikeun supaya asup kana rahim geus kitu nya si sperma anu subur eta ngahiji jeung endog/ ovum jadi weh budak.

Anu make sense nyakitu Isa Binti Maryam nya Matrilinial alias jaman harita anu disebut Indungna. Beda jaman ayeuna... Geus kitu disalah artikeun weh.

Meureun ketang xixixi.
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: Tantan <sariak.layung <at> gmail.com>
Sender: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Mon, 30 Dec 2013 14:41:20 +0700
To: urangsunda <at> yahoogroups.com<urangsunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: urangsunda <at> yahoogroups.com
Cc: urangsunda <at> yahoogroups.com<urangsunda <at> yahoogroups.com>
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: Parawan Hamil?

 

Wah resep tah pamancing Mang Kaby. 
Wacana ieu ngingetkeun kuring nalika kuliah s1 filsafat. 
Ceuk ahli filsafat mah, ayat anu nerangkeun yen Maryam hamil teh kudu dibaca kalawan jero. Hartina kudu nalungtik kaayaan sajarah, tradisi, jeung nilei2 anu aya tur lumaku dina waktu eta. 

Dina waktu Siti Maryam, budayana teh matrilineal atau nyandarkeun nasab kana awewe. Jadi mun Isa Bin Maryam lain hartina teu boga Bapak. Ngan bapana teu disebut bae, da teu ilahar tea dina jaman harita mah. 

Kadua, teu mungkin atawa rada mustahil Allah ngadamel kajadian anu ngalanggar sunnatullah anu digariskeun ku Anjeuna nyalira. Dia tauhid, ieu dianggap sipat mustahil anu aya di Allah. Conto dina pertanyaan filsafat aya pananya kieu: "mungkin teu Allah ngadamel batu anu kacida gedena, dugi ka Allah ku anjeun teu tiasa ngangkat eta batu?" 
Tah pertanyaan eta teu loyog da teu relevan sacara filsafat atawa logika umum. 

Balik deui kana kasus siti maryam, mungkin teu Allah ngahamilkeun tanpa sapatemon?

Baktos,
Tantan


Tantan Hermansah
Sent from my iPad

On 28 Des 2013, at 20:52, d.kurnia <at> gmail.com wrote:

 

Ceuk Urg wanayasa mah, ceu=gede, nah=bohong
Jadi ulah percaya teuing kana ceunah/cenah
Wkwkwk...



From: mang kaby
Sent: Sabtu, 28 Desember 2013 20:30
To: UrangSunda
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: Parawan Hamil?

 

Ceuk Mang Yadi mah kaseputna Jannah ceunah lain sawarga tapi kebon anu "dianggap" sawarga, dimana deui lokasi anu saperti dideskripsikeun ku Qur'an anu siga sawarga? Salah sahiji na anu memungkinkan teh endonesa, anu curcor caina, bubuahan tingal ngarawel, jrrd.

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: "edi junaedi" <edo_csi <at> yahoo.co.id>
Date: Thu, 26 Dec 2013 12:53:30 +0000
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: Parawan Hamil?

 

Pami nabi adam dilahirkeun/ diciptakeun dibumi atanapi disorga?

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
From: "mang kaby" <dkabayan <at> gmail.com>
Date: Thu, 26 Dec 2013 10:39:39 +0000
Subject: [Urang Sunda] Re: Parawan Hamil?

 

Ari maca Al Baqarah mah Kang teu disebutkeun Adam AS teh manusa pertama tapi Khalifah/ Pamimpin pertama / manusa anu dibere akal sehat jadi ceuk Kang Yadi disabeulah mah Adam jeung Hawa teh teu diciptakeun tapi lahir saperti biasa weh aya indung bapana ngan teu kasebut weh Indung Bapana, teu kasebut teh lain maksudna teu aya indung bapana hehehe.

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: Yayan Mulyana <yayan.m <at> gmail.com>
Date: Thu, 26 Dec 2013 17:23:09 +0700
Subject: Re: [kisunda] Parawan Hamil?

 

Laen rada panasaran, ari nabi nu teu boga bapak nyaeta Nabi Isa AS,
sedengekuen nu teu boga bapak jg indung nyaeta Nabi Adam AS. Tah mun
nalika kanu asal usul manusia, dina Surah Al Iqro geus jentre manusia
tehh tinu air hina. Mun urg talungtik deui ari Nabi Adam AS mah tinu
saripati taneuh , tah ari Nabi Isa AS ? . Sugan aya nu tiasa medar.

Wassalam

--
Yayan Mulyana
Let's Talk About
Trade Marketing and Category Management Specialist
http://papathong.wordpress.com




__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 30 Dec 03:11 2013
Picon

Komunitas Kabuyutan Tolak Cagar Budaya Digenangi [3 Attachments]

[Attachment(s) from mang kaby included below]

Alhamdulillah hatur nuhuuuns Kang Bubun sudah berkenan menuliskan article tentang penyelamatan Cagar Budaya Lemah Sagandu Sasaka Domas Kabuyutan Cipaku, Darmaraja, Jatigede, Sumedang di BedaNews.com, semoga di penghujung tahun 2013 ini pemerintah semakin menyadari betapa pentingnya kita menjaga kelestarian fungsi sumberdaya alam, lingkungan, tatanan sosial & budaya masyarakat Indonesia, dan cagar budaya & spiritual masyarakat yang ada di Indonesia.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah turut serta berjuang mempertahankan Kabuyutan yang masih tersisa semoga anak- cucu kita nanti masih memiliki kesempatan untuk melihat hasil karya budaya leluhurnya yang egaliter, harmonis dengan alam, self sustained, dan memiliki tatanan sosial, budaya, & spiritual yang juara :). Saat ini yang berupaya dilestarikan adalah budaya-budaya keraton yang cenderung feodal padahal Indonesia dan Nusantara memiliki peninggalan lain yang tidak kalah berharganya dibandingkan kerajaan-2 nusantara yaitu keberadaan Kabuyutan / Kampung Buhun Peninggalan Leluhur yang kalau dalam cerita pewayangan mah disebutnya sebagai PADEPOKAN.

Walaupun konon kabarnya Pewayangan itu berasal dari India berdasarkan cerita Mahabarata dan Ramayana namun dengan kreatifitas bangsa Indonesia/ Nusantara mewarnainya dengan munculnya Tokoh Semar, Cepot, Dawala, & Gareng yang merupakan tokoh egaliter berasal dari sebuah Kampung/ Padepokan yang sederhana namun bermakna, bertugas mengaping/ menjaga para Raja dan Satria untuk tetap sesuai dengan Purwadaksina. Itulah keunikan Indonesia dibalik gemerlapnya Kerajaan dan Bangsawan yang hidup dalam kemewahan ada tokoh- tokoh yang egaliter yang selalu dekat dengan masyarakat, menjaga kelestarian alam semesta ini.

Padepokan Semar itulah yang tergambar dalam cerita pewayangan sebagai Kabuyutan/ Kampung Buhun peninggalan leluhur yang merupakan cagar budaya & spiritual masyarakat yang sudah semestinya kita lestarikan. Dalam Wangsit Siliwangi pun disebutkan mengenai munculnya Budak Angon yang akan membawa kemajuan kedepan yaitu yang berasal dari Kampung yang Egaliter, barangkali nilai-nilai kearifannya dapat kita pahami bahwa pembangunan/ kemajuan Negara ini dapat dicapai dengan cara membangun/ merevitalisasi kampung- kampung di seluruh Indonesia dengan konsep Kabuyutan/ Kampung Budaya yang selalu menjaga kelestarian sumberdaya alam, lingkungan, tatanan sosial, budaya, dan spiritual yang ada sehingga dari kampung- kampung tersebut munculah “Budak Angon” anak- anak muda yang memiliki integritas tinggi; “Nyantri, Nyunda, Nyakola”; Beragama, Berbudaya, dan Berpendidikan; Cageur, Bageur, Bener, Singer, & Pinter. Wallohualam J.

Komunitas Kabuyutan Tolak Cagar Budaya Digenangi
Sumedang, BEDAnews-

Sumber: http://www.bedanews.com/komunitas-kabuyutan-tolak-cagar-budaya-digenangi

Komunitas Kabuyutan Cipaku Sumedang meminta kepada pemerintah untuk tidak menggenangi situs-situs  cagar budaya di area waduk Jatigede Sumedang. “Kami juga meminta supaya ada penurunan volume rencana penggenangan dan meminta pemerintah tidak merelokasi masyarakat kabuyutan yang tinggal disana, Selain itu, pemerintah juga diharapkan melakukan revitalisasi masyarakat kabuyutan menjadi kampung budaya dengan konsep ekonomi kreatif, " kata aktivis Komunitas Kabuyutan Asep Indra Kurniawan, atau lebih dikenal Asep Kabayan, dalam rilis yang diterima Bedanews.

Dijelaskannya, Pemyebutan Kabuyutan Cipaku itu dilakukan bukan tanpa alasan,  karena Prof. Jakob Sumardjo (Guru Besar STSI) dan Prof. Dr. Nina Herlina Lubis (Guru Besar UNPAD) pun mengakui bahwa Cipaku adalah Kampung Buhun yang merupakan cagar budaya dan spiritual Indonesia yang masih menganut konsep Tri Tangtu di Buana (Tiga penentu kebijakan dunia: Resi, Raja dan Rama), Desa Cipaku dulu terdiri dari tiga kampung yaitu Kampung Cipaku yang bertugas sebagai karesian/ guru/ pendidikan, lalu Paku Alam bertugas sebagai kerajaan/ pemerintahan, dan Karang Pakuan yang bertugas sebagai Karamaan (Kemakmuran).

Kalau bingung apa itu Kampung Tri Tangtu maka yang paling mudah adalah persamaannya BADUY KANEKES Banten. Jadi Kampung Buhun Cipaku (Kabuyutan Cipaku) adalah Baduy-nya Sumedang lengkap ada leuweung tutupan/ hutan keramat/ hutan lindungnya dan Situs-situs Cagar Budaya-nya.”Situs Aji Putih itu adalah pusat-nya bukan MAKAM/ KUBURAN tetapi merupakan Pusat Pendidikan Spiritual jaman dahulu, jadi itu adalah Situs Megalitikum mirip Candi sekarang, atau mirip Situs Gunung Padang namun lebih tua dari Gunung Padang,” sebutnya.

Menurut Asep,  Situs Gunung Padang sudah ada banyak teknologi manusia yang berperan sedang situs-situs  yang ada di Kabuyutan Cipaku masih sangat sederhana secara aristektural. Jadi Keberadaan Kabuyutan Cipaku selaku Baduy-nya Sumedang dan Jawa Barat itu nilainya tak terhingga kalau dari sisi Cagar Budaya. Pemerintah telah  melupakan dan berusaha mengkondisikan untuk melemahkan nilai-nilai nya dengan menganggap Situs-situs itu hanya makam biasa saja sehingga bisa direlokasi padahal sekali lagi itu bukan Makam/ kuburan dan tidak bisa direlokasi karena SITUS/ SITE/ Tempat Bersejarah tidak bisa dipindahkah/ direlokasi.”Kalau mau merelokasi sama saja logikanya dengan memindahkan Ka’bah dari Makah keluar Makah itu sangat tidak masuk akal, “ paparnya. .

Masyarakat Kabuyutan Cipaku itu saat ini dan sebelumnya jauh sebelum Indonesia Merdeka sama seperti Baduy di Banten sangat SELF SUSTAINED (Bisa Bertahan Hidup Sendiri Telah Teruji oleh Jaman, red.), Subur, Makmur, Gemah Ripah Repeh Rapih, kalau bicara Sustainable Development sudah ada di Cipaku karena masyarakatnya cukup berpenghidupan layak, memiliki rumah yang cukup nyaman, memiliki kebun, memiliki sawah yang subur, memiliki kolam, memiliki ternak, dan lain-lain. “Jadi kalau dunia  mengalami Krisis Moneter pun Cipaku malah aman-aman saja,” urai Asep.

Yang terpenting, kata Asep  adalah Kabuyutan Cipaku memiliki tatanan spiritual dan sosial yang tidak ada bandingannya, masyarakat disana menyebutnya KABETAH, tidak ada yang bisa membayar dan menggantikan Kabetah Kampung Kabuyutan Cipaku yang sangat Indah. Jadi sudah dipastikan kalau mereka pindah dari Cipaku maka yang ada adalah perusakan tatanan sosial & spiritual masyarakat dan juga pemiskinan masyarakat. “Bisa dibayangkan dari sebelumnya punya segala macam tiba-tiba  digantikan dengan rumah sangat sederhana sekali,” pungkasnya. (bun)

Save Kabuyutan, Save The World!
http://facebook.com/savejatigede/

nuhuuuns,

mang asep kabayan

www.dkabayan.com

 



__._,_.___

Attachment(s) from mang kaby

3 of 3 Photo(s)

mang kaby | 28 Dec 14:50 2013
Picon

Jatigede - Re: Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?



Mang Tirta anu bageur,
Ceuk beja ti internet biaya ngawangun bendungan nginjeum ti China 4 Trilyun, alhamdulillah tah jadi aya bungkeuleukan nana mangrupakeun tembok beton lir ibarat tembok China hehehe. Jadi monument bersejarah keur jadi contoh kumaha pembangunan anu menghargai kearifan lokal jeung cagar budaya tea.

Cobi bandingkeun jeung Century anu waragadna ceuk BPK rugi 7.4 Trilyun. Komo deui lamun BLBI mah ratusan Trilyun menguap teu jelas juntrungan nana.

Kitu deui Subsidi BBM ratusan trilyun beak jadi polusi udara.

Korupsi APBN jeung APBD ceuk ceunah proyek pamarentah teh bocor 30% kusabab KKN lamun anggaran APBN 1000 trilyun, berarti minimal 300 trilyun beak didahar ku "Jurig".

Sok tah bandingkeun Jatigede duit 4 Trilyun jadi monument aya ngajegir, alus keur Edukasi jeung bisa dipromosikeun jadi tempat Wisata anu hade komo deui lamun Situs-2 Kabuyutan jeung Kampung Buhunna direvitalisasi woooow juaraaaa pisan. Mamang wani ngadu lah sok jeung Ming Tomb China oge. Ayeuna Century rek dibere doping 1,5 Trilyun deui ceunah... Dari pada hayoooh wae ngamumule anu baleunghar sok atuh kadieukeun lah teu perlu 1,5 Trilyun. 10%-na oge geus cukup keur ngembangkeun Regional Economic Development ngarevitalisasi Kabuyutan Cipaku, Lemah Sagandu tea. Leuwih mangfaat keur masyarakat, multiplier effect-na leuwih badag.

Lamun hayang leuwih agreng deui ngelehkeun Ming Tombs sok bangun tah situs-2 cagar budaya lemah sagandu ti mimiti infrastrukturna, jalana, terus leuwungna direvitalisasi deui. Ceuk Mamang mah dana 1,5 Trilyun geus leuwih ti cukup.

Ayeuna tempo weh Saguling kumaha kaayaan nana. Naha loba mangfaatna keur rahayat leutik disabudeureun saguling? Ceuk ceunah saguling ngahasilkeun listrik, tapi masih loba disabudeureun saguling oge cirata anu can meunang listrik, alesanna da ceunah teganganna beda itumah tegangan tinggi? Jadi keur saha atuh eta listrik teh? Naha keur rahayat atawa keur konglomerat? Anu puguh mah ayeuna kabuyutan cipaku anu subur makmur gemah ripah loh jinawi rek diusir geus pasti dimiskinkeun kusabab direlokasi ka imah tipe 36 bari jeung rek nanahaon diditu? Sawahna kumaha? Pepelakan nana? Ternakna, balongna? Jeung nu paling penting Kabetah-na. Tatanan sosial, budaya, n' spiritualna dirusak jeung diancurkeun. Situs Cagar budya oge rek dilelepkeun :(.

Jadi nyakitu cobi lenyepan saha anu jurig teh? Naha anu melaan kabuyutan atawa pamarentah jeung sagalarupana anu rek ngancurkeun kabuyutan?
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: TirtaCW <at> yahoo.com
Sender: kisunda <at> yahoogroups.com
Date: Sat, 28 Dec 2013 03:44:56 +0000
To: <kisunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: kisunda <at> yahoogroups.com
Subject: Re: [kisunda] Re: Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?

 

Lamun jatigede teu jadi dikeueum, beaya, modal nyieuna bendungan pasti jadi jurig. Siap narima jurig?

Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: "mang kaby" <dkabayan <at> gmail.com>
Sender: kisunda <at> yahoogroups.com
Date: Sat, 28 Dec 2013 03:40:01 +0000
To: Kisunda<kisunda <at> yahoogroups.com>; Baraya_Sunda<Baraya_Sunda <at> yahoogroups.com>; UrangSunda<urangsunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: kisunda <at> yahoogroups.com
Subject: [kisunda] Re: Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?

 

Ceuk Mamang mah duanana hade Kang, aya anu kudu heuras siga Mang Ayip keur nyaimbangkeun aya anu leuleuy siga Mang Yani sakabehna eta ngalengkepan perjuangan dina raraga nanjeurkeun susundaan :).

Siga maen langlayangan weh aya mangsana didudut aya mangsana diulur hehehe.

Jadi masing-2 urang sunda boga tanggung jawab keur ngamajukeun susundaan aya tukang ngadurukan, aya tukang ngahihidan, aya anu tukang manjuran, jrrd... Nu penting tujuanna sarua supaya susundaan hirup, hurip, jeung hiber deui :).

Dina Gotra Sawala mun teu salah Teh Mei datang ceunah mah nyebarkeun leaflet ngeunaan situs-2 anu rek dikeueum ku Jatigede, jeung sempet manggihan Deddy Mizwar nanyakeun ngeunaan jadwal Audiensi hehehe. Ngan nyakitu responna Deddy Mizwar siga nu kasieunan ceunah ceuk Teh Mei kalah kabur xixixi.

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: mrachmatrawyani <at> yahoo.com
Sender: kisunda <at> yahoogroups.com
Date: Sat, 28 Dec 2013 01:45:37 +0000
To: kisunda <at> yahoogroups.com<kisunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: kisunda <at> yahoogroups.com
Subject: Re: [kisunda] Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?

 

Ari ceuk kuring mah pamikiran Mang Ajip Rosidi ideal pisan. Tapi sigana pemrakarsa acara gotra sawala beda cara pandangna. Perbedaan pamikiran hal biasa dina dunya akademis mah. Anu leuwih penting mah, hikmah naon ku ayana acara eta. Sabab heunteu gampang ngondang para ahli biantara dina hiji acara anu ngabahas perkara kabudayaan. Perkara bahasa anu digunakeun dina acara eta, pan dina acara kongres internasional basa sunda(KIBS) ige migunakeun basa Indonesia.Sok sanajan ceuk cenah aya unsur "pesan terselubung" dina acara eta, tapi aya hal sejen anu penting nyaeta, sigana pamarentah aya perhatian kana masalah kabudayaan Sunda. Kasadaran ieu pan hese pisan ditancebkeun ka para birokrat pamarentah.

Ayeun mah kumaha carana ngalobi aparat birokrasi supaya kasadaran ieu digedurkeun terus. Kuring yakin Aher jeung Dedi Mizwar boga wawasan anu hade dina perkara kabudayaan (sunda). Tinggal sikep urangna rek siga kumaha. Naha rek terus-terusan konfrontatif kana sagala kawijakan pamarentah Jawa Barat, atawa kompromi, akomodatif, partisipatif pikeun nanjeurkeun kabudayaan Sunda.Wallahualam.

Mrachmatrawyani

Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Ki Hasan <khs579 <at> gmail.com>
Sender: kisunda <at> yahoogroups.com
Date: Fri, 27 Dec 2013 16:22:18 +0800
To: Ki Sunda<kisunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: kisunda <at> yahoogroups.com
Cc: Baraya Sunda<baraya_sunda <at> yahoogroups.com>; Urang Sunda<urangsunda <at> yahoogroups.com>
Subject: [kisunda] Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?

 

GOTRA SAWALA;
Urang Sunda Dijadikeun Obyék
Kénging Ajip Rosidi

Kuring narima uleman ti Gubernur Jawa Barat, pikeun nungkulan “Gotra Sawala  West Java: Global Cultural Gathering” nu diayakeun di Bandung tangga. 6 jeung 7 Désémber, 2013.  Séminar  diayakeunana di Hotél Savoy Homann Bidakara, ari pintonan diayakeunana di Gedung Merdéka. Tapi sapoé saméméh séminar, nyaéta dina tanggal 5 Désémber,  diayakeun acara ka “Gunung Padang Archeological Site”, sarta sabada acara “keynote lecture” ku Professor. Anthony Reid langsung diayakeun “Special screening of the gigantic Gunung Padang recent archeological discovery” nu dituluykeun ku pedaran ngeunaan Gunung Padang ku Danny Hilman.  Nimbulkeun kesan yén séminar nu disebut “global culture gathering” mah  diayakeun sotéh pikeun nyimbutan diutamakeunana masalah  Gunung Padang nu keur digali ku sabab  aya nu yakin yén di dinya aya piramid. 

Kuring henteu nyumponan uleman, henteu  nungkulan Gotra Sawala. 

Ari sababna ulemanana nimbulkeun pertanyaan dina haté. Kahiji, ngan ditulis dina basa Inggris, henteu aya basa Indonésiaan, padahal kuring yakin nu diulemna mah lolobana bangsa Indonésia, utamana urang Sunda. Lamun dina Gotra Sawala  nu digunakeunana basa Inggris baé,  hartina Gotra Sawala henteu tuhu kana Undang-undang RI no. 24 taun 2009 ngeunaan Bandéra, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 32 éta Undang-undang unina: “Bahasa Indonésia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasonal di Indonésia”. 

Kadua, dina uleman dibéréndélkeun acara nu baris dibahas jeung dipintonkeun dina Gotra Sawala. Waktu dititénan geuning  méh kabéh nu dipénta  ngajejeran dina séminar umumna urang deungeun, jeung lolobana anu tacan kabandungan aya nulis ngeunaan kabudayaan atawa kasenian Sunda nu dipublikasikeun di urang, boh dina basa Inggris boh dina basa Indonésia atawa basa Sunda. Nu kungsi némbongkeun kaahlianana ngeunaan kasenian Sunda nu kuring  terang ngan Wim van Zanten (urang Walanda ahli tembang Cianjuran) jeung Kathy Foley (urang Amérika Serikat ahli wayang golék, sering ngadalang dina basa Inggris). Wim van Zanten ngamajukeun makalah ngeunaan “Past : Music”. Ari Kathy Foley ngeunaan “Future Dance”.  

Nu matak hémeng nu dipénta méré ceramah utama (“keynote lecture”) téh Prof. Anthony Reid ti ANU (Australian National University, Canberra). Anjeunna mémang Indonésianis sohor, tur geus loba nulis buku ngeunaan  Indonésia, tapi umumna perhatianana kana sajarah Sumatera. Asa tacan manggih tulisanana ngeunaan Jawa Barat  atawa (kabudayan) Sunda. Anjeunna baris sasauran ngeunaan “West Java: Past, Present and Future”. Naha anjeunna ngamimitian neundeun perhatian kana kabudayaan Sunda atawa sajarah Jawa Barat? Tangtu urang kudu bungah lamun enya kitu téh. Hartina Jawa Barat jeung (kabudayaan) Sunda mimiti  jadi perhatian sarjana sohor anu jembar kauningana sarta produktif. Mudah-mudahan  moal lila deui aya  buku medal karyana ngeunaan Jawa Barat atawa sajarah Tatar Sunda.

Di antara nu ngajejeran dina séminar ngeunaan “West Javanese Arts & Culture: Past, Present & Future” salian ti Wim van Zanten  jeung Kathy Foley  aya pangarang Indonésia  nu sohor nyaéta  Remy Sylado, urang Manado  anu cenah bisaeun basa Sunda tapi asa tacan kungsi maca tulisanana nu ngeunaan kasenian atawa kasusastran Sunda. Manéhna baris ngabahas “Arts & Culure”. Ari nu duaan deui, Lucky Hendrawan jeung Benny Johannes kuring mah asa kakara ngadéngé. Tina ngaranna Lucky Héndrawan bisa jadi urang Sunda,  ari Benny Johannes mah kuring teu bisa naksir urang mana-urang manana. Ngan asa tacan  kungsi maca tulisan beunang atawa ngeunaan  maranéhna patali jeung  kabudayaan atawa kasenian  Sunda. Bisa jadi nulis  disertasi ngeunaan kabudayaan atawa kasenian  Sunda di salah sahiji universitas di mancanagara. Kuring henteu nuturkeun kabéh tésis atawa disértasi ngeunaan Sunda atawa Jawa Barat  di sakabéh universitas di sakuliah dunya. Lucky Hendrawan baris ngabahas perkara  “Semiotic  of Sunda Culture”, ari Benny Johannes baris ngabahas “Present Theater”.

Nu baris méré koméntar ngeunaan bahasan-bahasan nu diajukeun ku nu ngajejeran gé,  henteu aya urang Sunda  hiji-hiji  acan. Naha henteu aya ahli urang Sunda anu bisa diasongkeun pikeun milu kana “global cultural gathering”? Naha henteu aya urang Sunda anu pantes milu nyarita dina forum nu jiga kitu? Atawa ahli urang Sunda mah dianggap euweuh? Mangkaning ngeunaan kabudayaan jeung kesenian Sunda!

Atawa ngahaja para ahli urang Sunda mah disina ulah pipilueun dina “global culture gathering”, da dianggap leuwih hadé  ngabandungan kumaha ceuk urang deungeun baé. Sabab  urang deungeun mah dianggap leuwih jembar kauningana jeung  baris loba mujina. Henteu rugi ngadatangkeun urang deungeun ti nagarana gé, ari loba mujina mah. Da ti baheulana urang Sunda mah resep lamun dipuji ku urang deungeun. Da urang Sunda mah kakara ngajénan kasenian atawa kréasi  bangsana lamun geus dipuji ku urang deungeun. 

Nu leuwih matak hémeng, méh kabéh pintonan anu diayakeun dina Gotra Sawala téh karya urang deungeun, ari bangsa urangna mah ngan jadi “in collaboration with” wungkul. Nu dipintonkeun ku urang Sunda baé mah ngan Beluk, Topéng Banjet jeung Topéng Losari. Jiga pisan Gotra Sawala téh diayakeun pikeun méré kasempetan ka urang deungeun anu dialajar kasenian urang mintonkeun kabisana. Dibarengan (“in collaboration with”) ku  para seniman urang, naha maksudna pikeun nuduhkeun yén maranéhna bisa ngatur para seniman urang? Da tangtu dina  éta pintonan téh nu ngaturna urang deungeun lain para seniman urangna, nu hartina  anu dipintonkeun téh lain kasenian Sunda, paling ogé kasenian ciptaan urang deungeun nurutan kasenian Sunda bari dibantuan ku seniman Sunda. Seniman Sundana mah ngan dijadikeun panambah.

Cindekna Gotra Sawala  nu diayakeun ku Gubernur Jawa Barat  téh ngan ngajadikeun urang Sunda jeung kabudayaan Sunda jadi  obyék, da henteu aya ahli urang Sunda anu dipénta ngajejeran acara nu dibahas. Naha dianggap henteu aya urang Sunda anu  ahli ngeunaan kabudayaan jeung kasenian Sunda?  Lamun aya saran-saran pikeun ngamekarkeun kasenian Sunda hasil tina ieu Gotra Sawala, naha ku Pamaréntah Jawa Barat baris dijadikeun cecekelan pikeun ngamekarkeun kasenian Sunda?  Hartina pamaréntah  Jawa Barat ngahaja ménta urang deungeun pikeun ngamekarkeun kasenian jeung kabudayaan Sunda?

Dina jaman dijajah Walanda,  urang Sunda dijadikeun obyék ku nu nyekel kakawasaan  -- urang Walanda. Nyebut alus ka nu disebut alus ku nu nyekel kakawasaan. Nyebut penting ka nu disebut  penting ku nu nyekel kakawasaan. Cindekna urang mah ngan jadi obyék. Henteu (meunang) boga kahayang jeung ajén-inajén sorangan. Sanggeus urang merdéka tina jadi obyék urang jadi subyék. Tapi hal éta téh henteu babari, sabab masarakat Sunda pageuh pisan nyekel kana féodalisme nu saenyana mah datangna  ka urang  téh  sabada urang dijajah Mataram. Geus biasa jadi obyék, tara wani ngamajukeun pamanggih sorangan  da bisi henteu luyu jeung pamanggih nu keur nyekel kakawasaan saluhureun. Sanajan  geus boga Undang-undang Otonomi Daérah, para gubernur jeung nu jareneng di Jawa Barat angger baé ngaheulakeun kahayang urang Jakarta  di pusat manan ngaheulakeun kapentingan rahayat Jawa Barat nu lolobana urang Sunda mah.

Ku diayakeunana Gotra Sawala nu jigana di tukangeunana  mah hayang nedunan kahayang pembantu presidén  anu keukeuh hayang ngagali Gunung Padang da cenah di jerona aya piramid – sanajan lain widangna jeung geus dibantah ku para ahli géologi jeung arkéologi gé.  Nu baris rugi mah Déddi  Mizwar nu anyar diangkat jadi  Wakil Gubernur. Kari-kari manéhna urang Jakarta jadi Wakil Gubernur, Pemda  Jawa Barat ngayakeun Gotra Sawala nu jelas ngajadikeun urang Sunda  jeung kabudayaan  Sunda ngan ukur  obyék bangsa deungeun tur  ahli urang Sunda mah  henteu aya nu  dipénta nyaritakeun pamanggihna dalah ngeunaan kasenianana sorangan.
***




__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 28 Dec 04:40 2013
Picon

Re: Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?



Ceuk Mamang mah duanana hade Kang, aya anu kudu heuras siga Mang Ayip keur nyaimbangkeun aya anu leuleuy siga Mang Yani sakabehna eta ngalengkepan perjuangan dina raraga nanjeurkeun susundaan :).

Siga maen langlayangan weh aya mangsana didudut aya mangsana diulur hehehe.

Jadi masing-2 urang sunda boga tanggung jawab keur ngamajukeun susundaan aya tukang ngadurukan, aya tukang ngahihidan, aya anu tukang manjuran, jrrd... Nu penting tujuanna sarua supaya susundaan hirup, hurip, jeung hiber deui :).

Dina Gotra Sawala mun teu salah Teh Mei datang ceunah mah nyebarkeun leaflet ngeunaan situs-2 anu rek dikeueum ku Jatigede, jeung sempet manggihan Deddy Mizwar nanyakeun ngeunaan jadwal Audiensi hehehe. Ngan nyakitu responna Deddy Mizwar siga nu kasieunan ceunah ceuk Teh Mei kalah kabur xixixi.
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: mrachmatrawyani <at> yahoo.com
Sender: kisunda <at> yahoogroups.com
Date: Sat, 28 Dec 2013 01:45:37 +0000
To: kisunda <at> yahoogroups.com<kisunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: kisunda <at> yahoogroups.com
Subject: Re: [kisunda] Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?

 

Ari ceuk kuring mah pamikiran Mang Ajip Rosidi ideal pisan. Tapi sigana pemrakarsa acara gotra sawala beda cara pandangna. Perbedaan pamikiran hal biasa dina dunya akademis mah. Anu leuwih penting mah, hikmah naon ku ayana acara eta. Sabab heunteu gampang ngondang para ahli biantara dina hiji acara anu ngabahas perkara kabudayaan. Perkara bahasa anu digunakeun dina acara eta, pan dina acara kongres internasional basa sunda(KIBS) ige migunakeun basa Indonesia.Sok sanajan ceuk cenah aya unsur "pesan terselubung" dina acara eta, tapi aya hal sejen anu penting nyaeta, sigana pamarentah aya perhatian kana masalah kabudayaan Sunda. Kasadaran ieu pan hese pisan ditancebkeun ka para birokrat pamarentah.

Ayeun mah kumaha carana ngalobi aparat birokrasi supaya kasadaran ieu digedurkeun terus. Kuring yakin Aher jeung Dedi Mizwar boga wawasan anu hade dina perkara kabudayaan (sunda). Tinggal sikep urangna rek siga kumaha. Naha rek terus-terusan konfrontatif kana sagala kawijakan pamarentah Jawa Barat, atawa kompromi, akomodatif, partisipatif pikeun nanjeurkeun kabudayaan Sunda.Wallahualam.

Mrachmatrawyani

Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Ki Hasan <khs579 <at> gmail.com>
Sender: kisunda <at> yahoogroups.com
Date: Fri, 27 Dec 2013 16:22:18 +0800
To: Ki Sunda<kisunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: kisunda <at> yahoogroups.com
Cc: Baraya Sunda<baraya_sunda <at> yahoogroups.com>; Urang Sunda<urangsunda <at> yahoogroups.com>
Subject: [kisunda] Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?

 

GOTRA SAWALA;
Urang Sunda Dijadikeun Obyék
Kénging Ajip Rosidi

Kuring narima uleman ti Gubernur Jawa Barat, pikeun nungkulan “Gotra Sawala  West Java: Global Cultural Gathering” nu diayakeun di Bandung tangga. 6 jeung 7 Désémber, 2013.  Séminar  diayakeunana di Hotél Savoy Homann Bidakara, ari pintonan diayakeunana di Gedung Merdéka. Tapi sapoé saméméh séminar, nyaéta dina tanggal 5 Désémber,  diayakeun acara ka “Gunung Padang Archeological Site”, sarta sabada acara “keynote lecture” ku Professor. Anthony Reid langsung diayakeun “Special screening of the gigantic Gunung Padang recent archeological discovery” nu dituluykeun ku pedaran ngeunaan Gunung Padang ku Danny Hilman.  Nimbulkeun kesan yén séminar nu disebut “global culture gathering” mah  diayakeun sotéh pikeun nyimbutan diutamakeunana masalah  Gunung Padang nu keur digali ku sabab  aya nu yakin yén di dinya aya piramid. 

Kuring henteu nyumponan uleman, henteu  nungkulan Gotra Sawala. 

Ari sababna ulemanana nimbulkeun pertanyaan dina haté. Kahiji, ngan ditulis dina basa Inggris, henteu aya basa Indonésiaan, padahal kuring yakin nu diulemna mah lolobana bangsa Indonésia, utamana urang Sunda. Lamun dina Gotra Sawala  nu digunakeunana basa Inggris baé,  hartina Gotra Sawala henteu tuhu kana Undang-undang RI no. 24 taun 2009 ngeunaan Bandéra, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 32 éta Undang-undang unina: “Bahasa Indonésia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasonal di Indonésia”. 

Kadua, dina uleman dibéréndélkeun acara nu baris dibahas jeung dipintonkeun dina Gotra Sawala. Waktu dititénan geuning  méh kabéh nu dipénta  ngajejeran dina séminar umumna urang deungeun, jeung lolobana anu tacan kabandungan aya nulis ngeunaan kabudayaan atawa kasenian Sunda nu dipublikasikeun di urang, boh dina basa Inggris boh dina basa Indonésia atawa basa Sunda. Nu kungsi némbongkeun kaahlianana ngeunaan kasenian Sunda nu kuring  terang ngan Wim van Zanten (urang Walanda ahli tembang Cianjuran) jeung Kathy Foley (urang Amérika Serikat ahli wayang golék, sering ngadalang dina basa Inggris). Wim van Zanten ngamajukeun makalah ngeunaan “Past : Music”. Ari Kathy Foley ngeunaan “Future Dance”.  

Nu matak hémeng nu dipénta méré ceramah utama (“keynote lecture”) téh Prof. Anthony Reid ti ANU (Australian National University, Canberra). Anjeunna mémang Indonésianis sohor, tur geus loba nulis buku ngeunaan  Indonésia, tapi umumna perhatianana kana sajarah Sumatera. Asa tacan manggih tulisanana ngeunaan Jawa Barat  atawa (kabudayan) Sunda. Anjeunna baris sasauran ngeunaan “West Java: Past, Present and Future”. Naha anjeunna ngamimitian neundeun perhatian kana kabudayaan Sunda atawa sajarah Jawa Barat? Tangtu urang kudu bungah lamun enya kitu téh. Hartina Jawa Barat jeung (kabudayaan) Sunda mimiti  jadi perhatian sarjana sohor anu jembar kauningana sarta produktif. Mudah-mudahan  moal lila deui aya  buku medal karyana ngeunaan Jawa Barat atawa sajarah Tatar Sunda.

Di antara nu ngajejeran dina séminar ngeunaan “West Javanese Arts & Culture: Past, Present & Future” salian ti Wim van Zanten  jeung Kathy Foley  aya pangarang Indonésia  nu sohor nyaéta  Remy Sylado, urang Manado  anu cenah bisaeun basa Sunda tapi asa tacan kungsi maca tulisanana nu ngeunaan kasenian atawa kasusastran Sunda. Manéhna baris ngabahas “Arts & Culure”. Ari nu duaan deui, Lucky Hendrawan jeung Benny Johannes kuring mah asa kakara ngadéngé. Tina ngaranna Lucky Héndrawan bisa jadi urang Sunda,  ari Benny Johannes mah kuring teu bisa naksir urang mana-urang manana. Ngan asa tacan  kungsi maca tulisan beunang atawa ngeunaan  maranéhna patali jeung  kabudayaan atawa kasenian  Sunda. Bisa jadi nulis  disertasi ngeunaan kabudayaan atawa kasenian  Sunda di salah sahiji universitas di mancanagara. Kuring henteu nuturkeun kabéh tésis atawa disértasi ngeunaan Sunda atawa Jawa Barat  di sakabéh universitas di sakuliah dunya. Lucky Hendrawan baris ngabahas perkara  “Semiotic  of Sunda Culture”, ari Benny Johannes baris ngabahas “Present Theater”.

Nu baris méré koméntar ngeunaan bahasan-bahasan nu diajukeun ku nu ngajejeran gé,  henteu aya urang Sunda  hiji-hiji  acan. Naha henteu aya ahli urang Sunda anu bisa diasongkeun pikeun milu kana “global cultural gathering”? Naha henteu aya urang Sunda anu pantes milu nyarita dina forum nu jiga kitu? Atawa ahli urang Sunda mah dianggap euweuh? Mangkaning ngeunaan kabudayaan jeung kesenian Sunda!

Atawa ngahaja para ahli urang Sunda mah disina ulah pipilueun dina “global culture gathering”, da dianggap leuwih hadé  ngabandungan kumaha ceuk urang deungeun baé. Sabab  urang deungeun mah dianggap leuwih jembar kauningana jeung  baris loba mujina. Henteu rugi ngadatangkeun urang deungeun ti nagarana gé, ari loba mujina mah. Da ti baheulana urang Sunda mah resep lamun dipuji ku urang deungeun. Da urang Sunda mah kakara ngajénan kasenian atawa kréasi  bangsana lamun geus dipuji ku urang deungeun. 

Nu leuwih matak hémeng, méh kabéh pintonan anu diayakeun dina Gotra Sawala téh karya urang deungeun, ari bangsa urangna mah ngan jadi “in collaboration with” wungkul. Nu dipintonkeun ku urang Sunda baé mah ngan Beluk, Topéng Banjet jeung Topéng Losari. Jiga pisan Gotra Sawala téh diayakeun pikeun méré kasempetan ka urang deungeun anu dialajar kasenian urang mintonkeun kabisana. Dibarengan (“in collaboration with”) ku  para seniman urang, naha maksudna pikeun nuduhkeun yén maranéhna bisa ngatur para seniman urang? Da tangtu dina  éta pintonan téh nu ngaturna urang deungeun lain para seniman urangna, nu hartina  anu dipintonkeun téh lain kasenian Sunda, paling ogé kasenian ciptaan urang deungeun nurutan kasenian Sunda bari dibantuan ku seniman Sunda. Seniman Sundana mah ngan dijadikeun panambah.

Cindekna Gotra Sawala  nu diayakeun ku Gubernur Jawa Barat  téh ngan ngajadikeun urang Sunda jeung kabudayaan Sunda jadi  obyék, da henteu aya ahli urang Sunda anu dipénta ngajejeran acara nu dibahas. Naha dianggap henteu aya urang Sunda anu  ahli ngeunaan kabudayaan jeung kasenian Sunda?  Lamun aya saran-saran pikeun ngamekarkeun kasenian Sunda hasil tina ieu Gotra Sawala, naha ku Pamaréntah Jawa Barat baris dijadikeun cecekelan pikeun ngamekarkeun kasenian Sunda?  Hartina pamaréntah  Jawa Barat ngahaja ménta urang deungeun pikeun ngamekarkeun kasenian jeung kabudayaan Sunda?

Dina jaman dijajah Walanda,  urang Sunda dijadikeun obyék ku nu nyekel kakawasaan  -- urang Walanda. Nyebut alus ka nu disebut alus ku nu nyekel kakawasaan. Nyebut penting ka nu disebut  penting ku nu nyekel kakawasaan. Cindekna urang mah ngan jadi obyék. Henteu (meunang) boga kahayang jeung ajén-inajén sorangan. Sanggeus urang merdéka tina jadi obyék urang jadi subyék. Tapi hal éta téh henteu babari, sabab masarakat Sunda pageuh pisan nyekel kana féodalisme nu saenyana mah datangna  ka urang  téh  sabada urang dijajah Mataram. Geus biasa jadi obyék, tara wani ngamajukeun pamanggih sorangan  da bisi henteu luyu jeung pamanggih nu keur nyekel kakawasaan saluhureun. Sanajan  geus boga Undang-undang Otonomi Daérah, para gubernur jeung nu jareneng di Jawa Barat angger baé ngaheulakeun kahayang urang Jakarta  di pusat manan ngaheulakeun kapentingan rahayat Jawa Barat nu lolobana urang Sunda mah.

Ku diayakeunana Gotra Sawala nu jigana di tukangeunana  mah hayang nedunan kahayang pembantu presidén  anu keukeuh hayang ngagali Gunung Padang da cenah di jerona aya piramid – sanajan lain widangna jeung geus dibantah ku para ahli géologi jeung arkéologi gé.  Nu baris rugi mah Déddi  Mizwar nu anyar diangkat jadi  Wakil Gubernur. Kari-kari manéhna urang Jakarta jadi Wakil Gubernur, Pemda  Jawa Barat ngayakeun Gotra Sawala nu jelas ngajadikeun urang Sunda  jeung kabudayaan  Sunda ngan ukur  obyék bangsa deungeun tur  ahli urang Sunda mah  henteu aya nu  dipénta nyaritakeun pamanggihna dalah ngeunaan kasenianana sorangan.
***




__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 27 Dec 09:22 2013
Picon

Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun Obyék?



GOTRA SAWALA;
Urang Sunda Dijadikeun Obyék
Kénging Ajip Rosidi

Kuring narima uleman ti Gubernur Jawa Barat, pikeun nungkulan “Gotra Sawala  West Java: Global Cultural Gathering” nu diayakeun di Bandung tangga. 6 jeung 7 Désémber, 2013.  Séminar  diayakeunana di Hotél Savoy Homann Bidakara, ari pintonan diayakeunana di Gedung Merdéka. Tapi sapoé saméméh séminar, nyaéta dina tanggal 5 Désémber,  diayakeun acara ka “Gunung Padang Archeological Site”, sarta sabada acara “keynote lecture” ku Professor. Anthony Reid langsung diayakeun “Special screening of the gigantic Gunung Padang recent archeological discovery” nu dituluykeun ku pedaran ngeunaan Gunung Padang ku Danny Hilman.  Nimbulkeun kesan yén séminar nu disebut “global culture gathering” mah  diayakeun sotéh pikeun nyimbutan diutamakeunana masalah  Gunung Padang nu keur digali ku sabab  aya nu yakin yén di dinya aya piramid. 

Kuring henteu nyumponan uleman, henteu  nungkulan Gotra Sawala. 

Ari sababna ulemanana nimbulkeun pertanyaan dina haté. Kahiji, ngan ditulis dina basa Inggris, henteu aya basa Indonésiaan, padahal kuring yakin nu diulemna mah lolobana bangsa Indonésia, utamana urang Sunda. Lamun dina Gotra Sawala  nu digunakeunana basa Inggris baé,  hartina Gotra Sawala henteu tuhu kana Undang-undang RI no. 24 taun 2009 ngeunaan Bandéra, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 32 éta Undang-undang unina: “Bahasa Indonésia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasonal di Indonésia”. 

Kadua, dina uleman dibéréndélkeun acara nu baris dibahas jeung dipintonkeun dina Gotra Sawala. Waktu dititénan geuning  méh kabéh nu dipénta  ngajejeran dina séminar umumna urang deungeun, jeung lolobana anu tacan kabandungan aya nulis ngeunaan kabudayaan atawa kasenian Sunda nu dipublikasikeun di urang, boh dina basa Inggris boh dina basa Indonésia atawa basa Sunda. Nu kungsi némbongkeun kaahlianana ngeunaan kasenian Sunda nu kuring  terang ngan Wim van Zanten (urang Walanda ahli tembang Cianjuran) jeung Kathy Foley (urang Amérika Serikat ahli wayang golék, sering ngadalang dina basa Inggris). Wim van Zanten ngamajukeun makalah ngeunaan “Past : Music”. Ari Kathy Foley ngeunaan “Future Dance”.  

Nu matak hémeng nu dipénta méré ceramah utama (“keynote lecture”) téh Prof. Anthony Reid ti ANU (Australian National University, Canberra). Anjeunna mémang Indonésianis sohor, tur geus loba nulis buku ngeunaan  Indonésia, tapi umumna perhatianana kana sajarah Sumatera. Asa tacan manggih tulisanana ngeunaan Jawa Barat  atawa (kabudayan) Sunda. Anjeunna baris sasauran ngeunaan “West Java: Past, Present and Future”. Naha anjeunna ngamimitian neundeun perhatian kana kabudayaan Sunda atawa sajarah Jawa Barat? Tangtu urang kudu bungah lamun enya kitu téh. Hartina Jawa Barat jeung (kabudayaan) Sunda mimiti  jadi perhatian sarjana sohor anu jembar kauningana sarta produktif. Mudah-mudahan  moal lila deui aya  buku medal karyana ngeunaan Jawa Barat atawa sajarah Tatar Sunda.

Di antara nu ngajejeran dina séminar ngeunaan “West Javanese Arts & Culture: Past, Present & Future” salian ti Wim van Zanten  jeung Kathy Foley  aya pangarang Indonésia  nu sohor nyaéta  Remy Sylado, urang Manado  anu cenah bisaeun basa Sunda tapi asa tacan kungsi maca tulisanana nu ngeunaan kasenian atawa kasusastran Sunda. Manéhna baris ngabahas “Arts & Culure”. Ari nu duaan deui, Lucky Hendrawan jeung Benny Johannes kuring mah asa kakara ngadéngé. Tina ngaranna Lucky Héndrawan bisa jadi urang Sunda,  ari Benny Johannes mah kuring teu bisa naksir urang mana-urang manana. Ngan asa tacan  kungsi maca tulisan beunang atawa ngeunaan  maranéhna patali jeung  kabudayaan atawa kasenian  Sunda. Bisa jadi nulis  disertasi ngeunaan kabudayaan atawa kasenian  Sunda di salah sahiji universitas di mancanagara. Kuring henteu nuturkeun kabéh tésis atawa disértasi ngeunaan Sunda atawa Jawa Barat  di sakabéh universitas di sakuliah dunya. Lucky Hendrawan baris ngabahas perkara  “Semiotic  of Sunda Culture”, ari Benny Johannes baris ngabahas “Present Theater”.

Nu baris méré koméntar ngeunaan bahasan-bahasan nu diajukeun ku nu ngajejeran gé,  henteu aya urang Sunda  hiji-hiji  acan. Naha henteu aya ahli urang Sunda anu bisa diasongkeun pikeun milu kana “global cultural gathering”? Naha henteu aya urang Sunda anu pantes milu nyarita dina forum nu jiga kitu? Atawa ahli urang Sunda mah dianggap euweuh? Mangkaning ngeunaan kabudayaan jeung kesenian Sunda!

Atawa ngahaja para ahli urang Sunda mah disina ulah pipilueun dina “global culture gathering”, da dianggap leuwih hadé  ngabandungan kumaha ceuk urang deungeun baé. Sabab  urang deungeun mah dianggap leuwih jembar kauningana jeung  baris loba mujina. Henteu rugi ngadatangkeun urang deungeun ti nagarana gé, ari loba mujina mah. Da ti baheulana urang Sunda mah resep lamun dipuji ku urang deungeun. Da urang Sunda mah kakara ngajénan kasenian atawa kréasi  bangsana lamun geus dipuji ku urang deungeun. 

Nu leuwih matak hémeng, méh kabéh pintonan anu diayakeun dina Gotra Sawala téh karya urang deungeun, ari bangsa urangna mah ngan jadi “in collaboration with” wungkul. Nu dipintonkeun ku urang Sunda baé mah ngan Beluk, Topéng Banjet jeung Topéng Losari. Jiga pisan Gotra Sawala téh diayakeun pikeun méré kasempetan ka urang deungeun anu dialajar kasenian urang mintonkeun kabisana. Dibarengan (“in collaboration with”) ku  para seniman urang, naha maksudna pikeun nuduhkeun yén maranéhna bisa ngatur para seniman urang? Da tangtu dina  éta pintonan téh nu ngaturna urang deungeun lain para seniman urangna, nu hartina  anu dipintonkeun téh lain kasenian Sunda, paling ogé kasenian ciptaan urang deungeun nurutan kasenian Sunda bari dibantuan ku seniman Sunda. Seniman Sundana mah ngan dijadikeun panambah.

Cindekna Gotra Sawala  nu diayakeun ku Gubernur Jawa Barat  téh ngan ngajadikeun urang Sunda jeung kabudayaan Sunda jadi  obyék, da henteu aya ahli urang Sunda anu dipénta ngajejeran acara nu dibahas. Naha dianggap henteu aya urang Sunda anu  ahli ngeunaan kabudayaan jeung kasenian Sunda?  Lamun aya saran-saran pikeun ngamekarkeun kasenian Sunda hasil tina ieu Gotra Sawala, naha ku Pamaréntah Jawa Barat baris dijadikeun cecekelan pikeun ngamekarkeun kasenian Sunda?  Hartina pamaréntah  Jawa Barat ngahaja ménta urang deungeun pikeun ngamekarkeun kasenian jeung kabudayaan Sunda?

Dina jaman dijajah Walanda,  urang Sunda dijadikeun obyék ku nu nyekel kakawasaan  -- urang Walanda. Nyebut alus ka nu disebut alus ku nu nyekel kakawasaan. Nyebut penting ka nu disebut  penting ku nu nyekel kakawasaan. Cindekna urang mah ngan jadi obyék. Henteu (meunang) boga kahayang jeung ajén-inajén sorangan. Sanggeus urang merdéka tina jadi obyék urang jadi subyék. Tapi hal éta téh henteu babari, sabab masarakat Sunda pageuh pisan nyekel kana féodalisme nu saenyana mah datangna  ka urang  téh  sabada urang dijajah Mataram. Geus biasa jadi obyék, tara wani ngamajukeun pamanggih sorangan  da bisi henteu luyu jeung pamanggih nu keur nyekel kakawasaan saluhureun. Sanajan  geus boga Undang-undang Otonomi Daérah, para gubernur jeung nu jareneng di Jawa Barat angger baé ngaheulakeun kahayang urang Jakarta  di pusat manan ngaheulakeun kapentingan rahayat Jawa Barat nu lolobana urang Sunda mah.

Ku diayakeunana Gotra Sawala nu jigana di tukangeunana  mah hayang nedunan kahayang pembantu presidén  anu keukeuh hayang ngagali Gunung Padang da cenah di jerona aya piramid – sanajan lain widangna jeung geus dibantah ku para ahli géologi jeung arkéologi gé.  Nu baris rugi mah Déddi  Mizwar nu anyar diangkat jadi  Wakil Gubernur. Kari-kari manéhna urang Jakarta jadi Wakil Gubernur, Pemda  Jawa Barat ngayakeun Gotra Sawala nu jelas ngajadikeun urang Sunda  jeung kabudayaan  Sunda ngan ukur  obyék bangsa deungeun tur  ahli urang Sunda mah  henteu aya nu  dipénta nyaritakeun pamanggihna dalah ngeunaan kasenianana sorangan.
***




__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 27 Dec 05:36 2013
Picon

Re: [kisunda] "BUDAK ANGON"



Jigana Kang Yayan, eta "Budak Angon" teh teu cukup ku ditungguan, tapi kudu diborojolkeun sina lahir. Memeh morojol kudu disayagakeun tegalan pangangonanana. Mun noong nu aya di lembur, boa leuwih cocog ngingu domba tinimbang sapi mah. Kapan geus kasaksian boga varitas Domba Garut tea. Ngan asa can manggih ternak domba dina skala badag nya. Padahal sungut urang Sunda sakitu ranghapna, tangtu konsumsi dagingna ge badag. Tinimbang hayoh wae ngimpor sapi ka luar nagri, naha teu ngaronjatkeun pangangonan domba. 

2013/12/27 Yayan Mulyana <yayan.m <at> gmail.com>
 

Bener pisan ningan budak angon tehh lain ti tatar sunda ti UK tea
ningan. Jadi inget lamun masalah jukut jg pasapian. Basa kuring masih
gawe disalah sahiji parusahaan susu, ceuk cenah mah eta susu
diimportna di selandia baru. Sabab didinya mah jukutna alus keur sapi
matakna kualitas susu na jadi hade. Tah di UK oge jg Tatanggana
Ireland cenah mah import susu nu sok tayangkeu iklan di TV cenah
tidinya. Sok komo mereun sapi padaging. Tah wajah jigana budak angon
moal aya diurang mah. Duka tehh teuing.

--
Yayan Mulyana
Let's Talk About
Trade Marketing and Category Management Specialist
http://papathong.wordpress.com




__._,_.___


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 27 Dec 00:57 2013
Picon

"BUDAK ANGON"



"BUDAK ANGON"
Ditungguan pirang-pirang taun ku urang Sunda, ari jebul teh geuning ti Inggris. Dumeh di lembur taya deui tegalan pangangonan kitu?

Dina penggalan carita pantun nu sok disebut Wangsit Siliwangi, aya katerangan: [Engké bakal réa nu kapanggih, sabagéan-sabagéan. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus, terus, teu ngahiding ka panglarang; ngoréhan bari ngalawan, ngalawan sabari seuri. Nyaéta budak angon;”]

Eta "Budak Angon" teh geuning kalah jebul ti Britania Raya. Meureun di ditu mah cocog keur budak angon. Da lega tegal pangangonan, jeung daraek ngukut ingon-ingon. Bari daria dikokolakeunana.
===

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2526225/Britains-youngest-shepherd-Two-year-old-Arthur-familys-fifth-generation-herder.html




__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 26 Dec 02:58 2013
Picon

Parawan Hamil?

Lain euy kadang sok mikir naha bener kitu Siti Maryam teh parawan keneh terus ujug-2 hamil? 

Cik kumaha tah sugan aya anu leuwih apal boa-2 aya Om-2 salah kamar terus numpakan Siti Maryam? Tah Siti
Maryam na teu sadar da keur sare tibra misalna dianggapna ngimpi padahal mah nyakitu tea?

Ceuk ceunah aya oge awewe anu bisa membuahi / ngahamilan diri sorangan?

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

mang kaby | 25 Dec 20:58 2013
Picon

Re: Dina aspek tutuwuhan asli Re: [Urang Sunda] RE: Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang [1 Attachment]

[Attachment(s) from mang kaby included below]

Wooow hade pisan Kang AD, sapuk tur sepakat euy... Nyakitu sigana urang loba teuing kalandih ku import... Samentawis produk lokalna sorangan kurang dimumule... Subhanalloh geus lila pisan Mamang teu ngadangu kecap ILEUS xixixi. Iyeu baheula mah jaman keur leutik resep pisan euy.

Jaman baheula mah asa loba keneh anu nyieun buntil tina daun taleus tea eusina teh impun laleutik. Pais atawa goreng remis meunang ngala disusukan. Sigana kadaharan baheula leuwih moncer variasi produk lokalna ka belah dieukeun barudak geus hayoh wae diwewelan ku Indomie, PopMie, chiky, jeung sajabana.

Baheula mah sore-2 teh ngulub taleus, sampeu atawa hui, hui ge aya hui boled jeung hui anu ngarambat tea :). Gorengna goreng gadung tea geuning. Jadi peuting teh teu ngadahar sangu da wareg, gula-na make gula beureum disiksikan tea, diawuran parud kalapa, kopina kopi hideung tea meunang ngala jeung nyangray ti kebon. Ududna bako mole meunang asli ti Darmaraja bener-2 finecuts tea xixixi dibeungkeut ku daun kawung beuuuuh ajiiiib.

Ceuk ceunah ayeuna bako rek diganti ku sintetis kimiawi deui anu import nyakitu roko-na pan ayeuna mah roko-2 mild-2an lolobana, anu geus saeutik kandungan lokalna :(. Geus loba import bahan-2na.

Ayeuna keur usum deui yeuh make cangklong susuganan bako mole jeung tampang nanjeur deui.

Jadi memang bener tulisan Jurnal Sosiologi FSRD ITB ti Teh Yeni, anu nuliskeun ngeunaan mithos Keuyeup Bodas Vs Buaya Putih anu di ibaratkeun Jatigede ieu teh mangrupakeun pertarungan antara Kearifan Local Vs Gombalisasi jeung Kapitalisasi raksasa badag anu geus ampir sapat ngalegleg Indonesia :(.

Sigana ayeuna jelema geus euweuh gairah keur ngala belut di sawah teuing tah naha populasi belut teh beuki nyaeutikan atawa garengsi da nyakitu leuwih gaya ngadahar indomie tibatan ngadahar belut hasil ngadamar sorangan xixixi. Goreng simeut hejo atawa beuleum simeut sipedang sigana barudak ayeuna di lembur ge geus moal apal weh.

Matakna heran sabenerna lamun bangsa urang masih keneh aya anu busung lapar, kunaon atuh da di urang mah sagala nyampak dipelak jadi, ngalungkeun siki rambutan, salak, ka buruan imah wae jadi :(. Tah ayeuna tanah di urang anu sakitu legana saha cik anu boga? Hayoooooh weh geura taneuh-2 teh dibeton pating jalegir tah jadina beton-2 raksasa jadi EMOL anu dijual ciiiik perhatoskeun sabaraha persen anu ngandung Local Content? Saha anu dibeungharkeun ku EMOL eta?

Ayeuna weh lah di Jakarta saha anu dibeungharkeun ku ayana Jakarta ayeuna samodel kitu? Urang Jakarta Asli na mah anger weh dipepet terus weh geser ka sisi. PKL-2 anu boga rahayat leutik ge digusuran geuning, padahal didinya sabenerna leuwih manusiawi. Gedung-2 pencakar langit tina beton eta saha anu boga? Aya euweuh anu boga Urang Indonesia? Kamana kauntungan-2 duit hasilna pan paling ge haliber ka luar negeri. Bangsa urang ngan cileupeung weh paling banter ngan saukur jadi pagawe jadi kuli gaji mulai UMR 3 jt nepi ka 20jt meureun level manajer... Lamun pausahaan eta wani ngagaji 20jt berarti kabayang pan untungna eta pausahaan sabaraha, tah eta anu menikmati pisan teh saha?

Ayeuna rahayat leutik kadon hayoh diteken... Bayangkeun rahayat leutik mah dipajegna oge tina OMSET langsung jebred weh 1%. Ari pausahaan badag tina kauntungan bari jeung loba diropea/ diakalan tah!!!

Matakna bener ceuk Resi Guru Darmasiksa, "Cing Saha anu teu bisa ngajaga kabuyutan bakal hina", tah nyakitu meureun anu tadina urang boga tanah sorangan, ngolah sorangan, terus ngahasilkeun hayoh weh tah teu dijaga kadon dijarualan hayoh weh tah siga Jatigede keur nyieun bendungan raksasa keur kapentingan kapitalis nyaian industri-2 badag di cirebon, indramayu, jrrd oge ngahasilkeun listrik industri badag oge tah rahayat leutik kabuyutan cipaku anu baheula bisa hirup mandiri ngeunah dahar, ngeunah sare, jeung ngeunah nge-wungkul xixixi ayeuna dimiskinkeun ku pamarentah!!! Diusir ti kabuyutan nana.

Kamari Mamang kadatangan Urang Surabaya ngarana Pak De Han, manehna Agan Land Rover Club Surabaya beunghar pisan Lenloperna loba manehna, 30 urang gathering di Balong xixixi. Edun nya jauh-2 ti Surabaya ulin ka Balong Kabayan xixixi. Manehna nyarita ceunah bangsa urang teh sigana loba diajab ku Alloh SWT kulantaran nyakitu loba pisan jelema anu teu waleg tah jeung Alloh SWT pan lamun mere bencana teh teu pilih-2 ah jebred-jebred weh... Lamun loba jelema teu aleucreug terus nu balenerna cicing wae nya bencana na teu milihan kabeh weh keuna tinggali weh siga Tsunami Aceh, jegeeeer weh sabaraha ratus rebu jelema maraot. Apal meureun Sundaland tea Benua Sunda anu tilelep tea tah boa-2 eta teh ciciren hiji jaman diganti ku Alloh jelema-2na/ mahlukna di ganti tea. Pan siga grup manusa purba pithecantropus Stop tah teu lanjut manehna berevolusina. Nu aya hirup ayeuna manusa pan Homo Sapiens tea. Asana Wa Sastra dina presentasina GeoSunda nyebutkeun ngeunaan ieu kitu pon oge Darwins anu nyebutkeun aya mising link tea.

Maksud Mamang ulah nepika bangsa urang anu ayeuna masih keneh loba anu balener caricing wae ngantepkeun kondisi bangsa diancur-leburkeun siga kieu teh... Jelema rek dimiskinkeun antep weh siga Jatigede komo deui aya Kabuyutan situs-2 cagar budayana titinggal karuhun. Mikir ah keun wae da itu mah batur nu penting urang weh salamet sorangan. Ulah nepika nyakitu Alloh SWT mere bencana ka urang kabeh Jegeeeer weh tah misalna weh sakabeh gunung di Indonesia meledug da nyakitu pan karuhun weh mere FATWA "Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya" meureun ieu teh ujian ti Alloh SWT naha jelema anu bener teh aya keneh euweuh?

Eh geuning meureunan caricing wae... Padahal aya patok/ simbol aing tah di Cipaku teh aya Batu Tunggal anu nunjukeun eksistensi Aing. Geus euweuh nu malire geuning kalahka sibuk ku urusan sewang-2an... Ciiik ah ku aing dioyageun siah bumina... Ku aing dibere banjir... Longsor... Jrrd. Tuman ceunah... Geus loba ku aing ditunjukeun dina Qur'an ngeunaan Nagri Saba, Banjir Nuh, Al Fiil, pasukan Gajah anu rek ngarogahala Kabuyutan Ka'bah jeung sagala rupa tapi manusa teu daek ngadenge jeung teu daek paduli.

Yuuuu aaah rempug jukung sauyunan... Panceg dina galur ngajaga lembur... Salameteun Kabuyutan, Salametkeun Dunya (y). Save Kabuyutan, Save The World :).

Tong hilap klik like: http://facebook.com/savejatigede/

Ulah nepika urang cicing-2 wae barijeung justru sarua jeung nungguan bencana badag, pasca pajajaran diserang dirogahala Gunung Salak Meledug anu ngarogahala na teu bisa menikmati geuning, Sunda Kalapa direbut urang sunda diparaehan di Pelabuhan Kalapa anu jadi hub-na perdagangan urang sunda ka mancanagara nepi ka ayeuna jadi ngaran Jakarta pan eta kwalat tah Jakarta. Teu lila pan jeger weh tah Jakarta dijajah Walanda hehehe. Jadi nyakitu lah "Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya".
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: Ahmad Dimyati <ahmaddimyati792 <at> yahoo.com>
Sender: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Wed, 25 Dec 2013 14:28:26 +0700
To: urangsunda <at> yahoogroups.com<urangsunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: urangsunda <at> yahoogroups.com
Subject: Dina aspek tutuwuhan asli Re: [Urang Sunda] RE: Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang

 

Ari dina soal tutuwuhan mah, memang pabalatak conto pepelakan nu lain pituin urang tapi cocok dina taneuh jeung iklim nu aya di dieu. Sabagian di antarana lumayan jadi raja dunia siga kalapa sawit, karet, coklat, kopi, jeung enteh. Malah tiwu ge urang pernah jawarana. Sedengkeun nu asli nusantara mah umumna bubuahan tropik siga kadu, manggu, rambutan, dukuh, pisitan, cau, jeung huhian siga taleus, hui manis, ileus malah kurang dipirosea ti jaman kolonial nepi ka kiwari. Kakara taun 2000 pamarentah ngadegkeun Direktorat Jenderal Hortikultura nu tugasna kaasup ngurus bubuahan, sayuran, kekembangan, jeung pepelakan bahan piubareun. Kitu ge bari kurang dirojong ku dana nu cukup. Kakara taun 2010 katompernakeun diresmikeun undang-undang Hortikultura.
Matak sim kuring rek ngusulkeun supaya Jatigede teu dikeueum pinuh, cukup nepi ka sahandapeun situs nu paling handap, nyaeta situs Ciung Wanara nu luhurna 220 m saluhureun beungeut cai laut. Cai nu katampung teu kudu dipake keur irigasi pare sawah konvensional, cukup sawarehna keur pare sistim SRI nu ditumpang-gilirkeun jeung sayuran atawa buah sausum (melon, samangka) sarta sawarehna keur buah taunan siga buah gedong, sawo, salak, jeung cau. Bendungan nu ngajegir siga sempalan tembok besar Cina bisa jadi monumen kesadaran lingkungan, budaya jeung spiritualitas nu sakalian jeung situs-situsna alus pikeun obyek wisata pendidikan keur masyarakat. Insyaalloh, biaya nu geus kaluar baris kagantian leuwih gancang.
Sok ah geura rojong gerakan kang Kaby dina ngangkat ieu usulan ka pamarentah. Pangrojong ti para inohong Sunda nu sohor jeung nu nyumput keneh kacida diperlukeunana.
Sim kuring siap ngadukung tina sisi konsep pertanianana.

Baktos,

Ahmad Dimyati

Sent from my iPad

On 24 Des 2013, at 15.55, "mj" <jamal <at> itenas.ac.id> wrote:

 

 

Sacara kasajarahan cap cenah, loba hal nu siga nu urang padahal budahal jieunan deungeun atawa estuning kapangaruhan deungeun, nya batur nu datang ka urang.

 

Cenah hiji mangsa aya laksamana londo nganjang ka karaton solo. Barang si laksamana van den baskom (sebut we kitu ngarana) balik, sultan atawa raja gura-giru nyalukan tukang ngaput pagawe karaton

“silaing kudu pangnyieunkeun baju pikeun dewek siga baju si laksamana londo eta.”

 

Teu aneh mun dina acara adat karaton, katenjo tangtara karaton maka papakean tentara model eropa jaman bedil dorlok atawa nu mesiuna bubuk keneh tea. Warisan jaman perang make tombak panah siga dina film braveheart. Gambaran budaya papakean tentara eropa. Jentre oge dipake ku urang baheula.

 

Siga kapal latih Dewa Ruci, make layar kitu siga beunang karuhun urang nu pelaut tea. Sihoreng buatan jerman.

 

Atuh sampeu oge nu siga enya tradisi urang, gening lain pituin, tapi dibawa londo ka urang. Siga enteh kopi jsb. hahaha

 

 

 

From: urangsunda <at> yahoogroups.com [mailto:urangsunda <at> yahoogroups.com] On Behalf Of mang kaby
Sent: Tuesday, December 24, 2013 1:34 PM
To: UrangSunda
Subject: Re: [Urang Sunda] RE: Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang

 



Hahahaha sigana kitu Bah, curigana pedah Sumedang geus kapangaruhan ku Cirebon jeung Jawer jadi weh nyieun kareta kancana xixixi.

Ceuk Mamang mah budaya feodal kitu mah ulah dipaliara atuh nya hayooooh weh eta dieuwah-2 weh budaya karaton jrrd. Mani harayang sigana teh make mahkota terus diiring-iringkeun ku balarea siga raja tea... Padahal mun rek di eksplor mah budaya kabuyutan ala kampung buhun leuwih egaliter jeung leuwih merakyat hehehe.

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

Date: 23 Dec 2013 21:39:00 -0800

Subject: [Urang Sunda] RE: Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang

 

 

Mang Kaby, lamun teu salah mah kareta-kareta "kencana" nu aya di karaton-karaton di Pulo Jawa sabenerna mah ti urang walanda (duka  meuli, duka mere). Kareta Naga Paksi oge lamun teu salah mah "buatan" walanda oge, jadi lain warisan ti Pajajaran. Nu ngarekontruksi kareta Naga Paks,i urang Cirebon, sabab di karaton cirebon aya oge kareta nu rada-rada ngaharib-harib (tangtu we sarua meunang walanda .......).

 

Meureun ketang .....

 

 






__._,_.___

Attachment(s) from mang kaby

1 of 1 Photo(s)



http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 24 Dec 04:53 2013
Picon

Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang [1 Attachment]

<*>[Attachment(s) from mang kaby included below]

Dina warta PR ieu aya tulisan ceunah Museum Geusan Ulun rek ditata, aya anu jadi pertanyaan Mamang euy, naha
bener kitu eta warisan pajajaran ka sumedang larang teh mangrupakeun benda-2 anu teu penting saperti
karena naga paksi hehehe. Geus kitu ditulis deuih ceunah eta kareta aslina tinggal rodana wungkul wkkk.
Terus dijieun replika-na hehehe. 

Kunaon jadi pertanyaan kieu logikana... Pan Pajajaran ngawaris Sumedang Larang teh dina kaayaan darurat
disebutkeun oge dina koran keur diserang ku banten, tah secara logika pasti pajajaran ngirimkeun
warisan teh anu penting-2 lin? Jeung pasti rerencepan keur diserang pan, jadi asa teu mungkin kitu
ngagurudug mamawa kareta / dokar xixixi. Lamun mahkota asa asup akal da hampang, tapi deuih mencurigakan
oge sigana henteu oge meureun xixixi. 

Ceuk Mamang anu diwariskeun teh anu dikirim bareng jeung 4 Panglima-na nyaeta Sasaka Domas, 800 Kabuyutan
Tanah Suci anu wajib dijaga ku Sumedang Larang :). Matakna dina buku sajarah bogor karya Saleh
Danasasmita urang sumedang dituliskeun sangeus pajajaran burak, tah sumedang larang ngirimkeun
pasukan keur ngamankeun jeung ngecek kondisi kabuyutan-2 disakulibeng Tatar Sunda anu dirarusak ku
Pasukan Banten, ceuk buku si Kang Herwig salah sahiji anu dirusak nya eta Arca Purwakalih anu ditigas
beuheungna. Tah pasukan Sumedang miang ngamankeun kabuyutan jeung ngarebut deui wilayah ti Pasukan
Banten. 

Hal ieu sajalan oge jeung Ajaran di Cipaku ngeunaan Elmu Kasumedangan anu eusina nya eta ngamanahkeun 33
Nusa, Bangawan Sawidak Lima oge nya eta pan Sasaka Domas tea alias 800 Kabuyutan Sunda :). 

Matakna Kabuyutan Lemah Sagandu Situs Cipeueut Cipaku nepika ayeuna masih ngadeg tur lengkep
konfigurasina soalna pan kerajaan Sunda terakhir Sumedang Larang tea, walopun geus Islam tapi
maranehna teu wanieun ngauksak da warisan karuhunna. Ngan teuing tah sikap Gegeden Sumedang Larang
ayeuna kumaha, anak-anak jeung incuna Pangeran Kornel jeung tuturunan Geusan Ulun naha masih amanah
dina ngajaga lemah sagandu atawa henteu? Curigana geus poho kana purwadaksina euy xixixi makana
Sumedang mejus wae, da nyakitu kwalat hehehe. 

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

<*>Attachment(s) from mang kaby:

<*> 1 of 1 Photo(s)
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/attachments/folder/1911820299/item/list 
 <*> IMG-20131224-14215.jpg

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/


Gmane