Mang Aska | 29 Jan 02:43 2014
Picon

Re: SunatullahWooow juara, hade pisan tulisanna Kang Febi, lanjutkeun ah (y).
Nuhuuuuns,
Mang Asep Kabayan
www.udarider.com
From: Ahmad Hazairin <don_febi <at> yahoo.de>
Sender: kisunda <at> yahoogroups.com
Date: Wed, 29 Jan 2014 00:08:25 +0000 (GMT)
To: kisunda <at> yahoogroups.com<kisunda <at> yahoogroups.com>; urangsunda <at> yahoogroups.com<urangsunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: kisunda <at> yahoogroups.com
Subject: [kisunda] Sunatullah

 

Sunatullah
==========

Sunatullah teh nyaeta Sunnah na Gusti Allah.
Ari sunnah teh tradisi. Ari Allah teh ngaran anu digunakeun
bangsa Arab pikeun ngareferensikeun kanu pangawasa alam.
Jadi Sunatullah teh bisa disebut hukum-hukum anu geus ditangtukeun
kunu Maha Kawasa pikeun ngatur alam.
Ari alam, atuh bangsa Arab 1500 taun katukang pastina loba anu mikir yen alam
teh nyaeta planet bumi, bulan, matahari, bintang. Moal kapikir wawasan alam teh
saperti anu dipikanyaho ku urang ayeuna. Yen tatasurya teh lamu ditingali tina
perspektif galaksi mah jadi leutik pisan jiga titik anu euweuh hartina. Komo atuh
planet bumi mah jiga debu anu hese ditingali tina pespektif galaksi mah. Tah atuh
urang pikiran geura kumaha lamun tina perspektif alam raya (universum) anu bisa aya
milyaran (MILYARAN GALAKSI !!!), kumaha eta jadina planet bumi teh tina perspektif
alam raya?  Sok boga budak/incu teh ajak ulin ka museum astronomi geura, supaya budak/
incu urang boga wawasan anu lega jiga alam raya. Wawasanna henteu sa-uted jiga cikokol
atawa cilimus.

Atuh ari hukum anu Maha Kawasa teh nyaeta ngalingkup hukum universum anu bisa dieusi ku
loba makhluk.  Boh makhluk anu bisa ditingali ku mata manusa, atawa makhluk anu teu bisa
ditingali ku mata manusa. Oge lamun aya milyaran galaksi, aya milyar-milyar tatasurya, urang
teh tong yakin teuing yen ngan saukur planet bumi anu boga lalakon di sakumna universum, jadi
nyangka moal aya kahirupan lain di planet lain / di juru galaksi anu lian, di juru universum
beh ditu jeun g beh dieu.

Lamun pikiran urang heureut, Sunatullah oge jadi heureut, hukum-hukum anu kawasa oge jadi
heureut. Ngan naon anu kalingkup ku pikiran/akal urang poe ayeuna. Tah ieu oge anu disebutkeun
dina Al-Quran yen "Anu Kawasa mah saperti naon anu di-sangka-keun ku pikiran hambana".
Jadi lamun urang yahudi nyangka yen Anu Kawasa teh Tuhan anu jiga jelema, anu sok ngabelaan,
anu sok numpas musuh umat yahudi, nya bahasa kitab suci oge bakal kitu. Atuh lamun urang
arab nyangka yen Anu Kawasa teh sok bendu, sok ngancurkeun 'musuh Allah', nya teu aneh atuh
lamun kitab sucina oge bakal kitu bahasana. Kulantaran naon anu katangkep ku urang nya bakal
nyaruaan anu geus di-sangka-keun.

Dina hiji sisi, cenah urang teh iman, yen anu Maha Kawasa teh "mukhalafatul lil hawadits",
anu kawasa teh "laisa kamitslihi syaiun".  Imah yen anu Maha Kawasa teh teu sarua jeung
makhluk, teu sarua jeung naon wae anu anyar sifatna. Anu anyar teh anu salian ti Anjeuna.

- Alat raya ieu anyar/makhluk
- Proses pikiran urang anyar/makhluk
- Konsep anu ngabentuk dina pikiran urang anyar/makhluk

Tah tapi kumaha atuh sok paradox, yen cenah nu Maha Kawasa teh "meninggikan ombak lautan".
Anu kawasa teh "nyiptakeun alam raya dina waktu 7 masa".  Eta ulah diartikeun yen Anu Kawasa
jiga jelema make ninggikeun ombak jeung nyiptakeun alam raya 7 masa. Lantaran ombak, 7 masa,
kabeh oge konsep manusa. Moal aya kanyataanana planet bumi anu jiga debu di universum 'ngaripuhkeun' Anu Kawasa jeung kudu nungguan ombak raat, terus ditaekeun (ditinggikeun).

Samakin urang mikiran Anu Kawasa maka samakin jero, samakin kandel konsep urang,
jadi samakin gagal. Kulantaran konsep pikiran urang teh makhluk. Moal nyaruaan Anu Kawasa. Samakin urang mikiran Anu Kawasa maka pikiran urang samakin nyasar.

Anu kudu dipikiran teh Sunatullah.
Sunatullah teh artina lain hukum alam anu kudu saluyu jeung anu geus kapanggih ku urang.
Pedah jelema teh napak dina permukaan panet bumi kulantaran gaya tarik gravitasi, jadi lamun
aya jelema bisa ngapung teh dianggap nyalahan sunatullah. Lain kitu. Urang nyangka kitu kulantaran ku urang can kapanggih kumaha carana jelema ngapung.

Lamun aya tangkal cau ngalahirkeun jelema. Can puguh eta nyalahan sunatullah. Eta kulantaran
can kapanggih ku urang kumaha tangkal cau bisa ngalahirkeun jelema.

Jadi jelema anu pang-nyasarna nyaeta jelema anu sok 'nga-atas-namakeun Anu Kawasa".
Parasaan dina diri manehna diproyeksikeun ka Anu Kawasa. Jadi sok aya basa
"maneh musuh Allah".
"Orang-orang itu musuh Allah, jadi harus ditumpas". Tong sok nyalahan nafsirkeun parasaan
diri sorangan anu pinuh ku kasieun, pinuh ku amarah, pinuh ku salah tafsir. Ari nu ngarana
parasaan, poe ieu ambek, isuk bahagia. Teu langgeng. Ari persepsi pikiran, ayeuna kieu,
isukan jadi kitu kulantaran aya faktor tambahan anu ngarobah persepsi.

Sasab....
Sasab....
Dikirana Surga teh kekal.
Dikirana Naraka teh kekal.
Padahal euweuh anu kekal salian tinu Maha Kawasa.
Atuh poekeun batin, teu nyaho lamun geus ti surga bakal kamana...
Lamun geus ti naraka bakal kamana...

Poekeun batin...
Loba prasangka...
Loba cenah...

Prasangka jeung cenah dijadikan Tuhan Yang Maha Agung....

Allah, tulisanna wae geus beda dina huruf latin jeung arab, india, thailand...
Anu Kawasa, ah eta mah kuring weh ngamisalkeun, da jauh tina 'anu direferensikeun' mah moal kahontal...

Heug weh kumaha dinya...  :)

Salam

Febi
====


__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Mang Aska | 28 Jan 22:38 2014
Picon

Situs Cipeueut - Re: [Urang Sunda] Sasakala asal sadaWooow hade MJ tulisan teh, kasepuhan Cipaku oge boga teori penciptaan manusa jeung alam semesta xixixi.

Leuwih mirip ka Kanekes Baduy da meureun sarua bagean tina rangkaian Sasaka Domas, 800 Kabuyutan titinggal karuhun dimana lamun di Kanekes aya leuweung tutupanna di Cipaku oge aya disebutna Situs Cipeueut anu kaayeunakeun disebut Situs Aji Putih. Ceuk kolot baheula mah eta ngarana Cipeueut, Panitisan.

Teori Versi Kabuyutan Cipaku mah penciptaan manusa oge alam semesta lir ibarat nyieun gula kawung ceunah hehehe. Matakna cluster kabuyutan Cipaku disebut Lemah Sagandu tina Gula Sagandu tea. Cipeueut nya cai anu nitis, netes, netas tea. Kumaha proses nya nyieun gula kawung, nyakitu mimiti tangkal kawungna/ dahana diteukteuk terus diteungeulan (ieu mirip big bang oge/ prose s ledakan) terus diingkeun nepika netes nira/ cai lahangna terus ditandean. Tah si cai nira ieu kudu buru-2 diolah lamun henteu basi, jadi dipanaskeun dina suhu tertentu henteu panas teuing henteu tiis teuing ceunah mah kudu pas, lamun panas teuing bisi tutung. Geus pas jadi adonan kakarak dicitak dina batok kalapa jadi weh tah anu tadina cai encer dipanaskeun jadi kentel terus dicitak jadi heuras pas diingkeun. Jadi weh gula sagandu tea hehehe.

Tah ceuk Kasepuhan Cipaku mah proses eta kabeh Nu Kawasa Nyiptakeun eta teh kajadianna di Cipeueut eta. Tah ngeunaan asal muasal manusa oge ceunah mah nyakitu ti Cipaku ~ cai jeung paku, cai ~ sperma, jeung paku ~ penis, lingga buana jaya dikasur hehehe. Jadi nya all about cai hehehe. Kitu pon oge Cimanuk matakna lemah sagandu kabuyutan cipaku aya Cipeueut jeung Cimanuk hehehe. Cipeueut tempat panitisan, Cimanuk anu jadi puseurna nyebarkeun manusa kasakumna jagat raya. Ci ~ Cai, Manuk ~ nya Bebel/ Penis hehehe, Lingga Buana tea hehehe.

Nya eta versi Kabuyutan Cipaku anu karuhun baheula ternyata boga pamikiran anu terbuka tepika nyieun teori penciptaan alam semesta jeung manusa sagala hehehe.

Saluyu jeung dicaritakeun MJ dimana titik awal lamun nempo evolusi global na memang tinu Cai hehehe.

Cipeueut, Cipaku, Cimanuk ~ Panitisan, asal muasal sakabehna :D.

Matakna reueus pisan jadi Urang Sunda teu eleh ti Agama Samawi, Agama Urang China, Urang India... Karuhun urang boga way of thinkingna sorangan. Matakna sakuduna ditalungtik tah eta Situs-2 teh diukur carbon datingna Situs Cipeue ut, Leuweung Sasaka Domas Kanekes, Situs di Ciamis, jrrd... Mamang yakin aya 800 Situs Kabuyutan di Tatar Sunda anu baheula boga fungsi anu sarua, intina keur KONSERVASI CAI. No forest, No Water, No Future! Sacred Forest/ Leuweung Tutupan/ Part of Kabuyutan, jadi sabenerna No Kabuyutan, No Water, No Future!!!

Mana nu bener versi teori na wallohualam hehehe... Ngan ku boga pamikiranna oge ceuk Mamang geus Juara hehehe. Tah lamun karuhun urang oge bisa boga pamikiran kitu, naha bet urang-2 jaman ayeuna bet kawengku ku pamikiran-2 anu terbatasnya? Naha urang teu bisa ngembangkeun pamikiran-2 atawa teori-2 eta?

Beda jeung Urang Kulon, cara berfikir rasionalna bisa ngamajukeun maranehna nyiptakeun sistem-2 anu hade jeung bisa dilarapkeun keur kahirupan nana. Matakna urang kulon ayeuna leuwih maju malah aya anu nyebut leuwih islami sagala hehehe. Tah ceuk Mamang Urang Kulon rasional jadi pamikiranna berkembang jeung innopatip oge kreatip antukna ampir ti sagala bidang innopasi ayeuna datangna ti batur. Bangsa urang ngan jadi panongton, kitu pon oge bangsa timur tengah komo arab saudi mah... Asa teu menjat weh dina widang perkembangan ilmu pengetahuan jeung teknologi mah.

Karuhun Urang sabenerna kreatip tempo weh wayang sanajan ceunah eta asalna ti Indihe Ramayana jeung Mahabarata tapi tetep weh karuhun urang kalahka nyaluyukeun ka konsep Tri Tangtu hehehe. Aaaah diolah weh jadi aya SEMAR lengkep jeung padepokanna hehehe. Kaluar deui si Cepot/ Batara Cikal kitu? Si Cepot diciptakeun ku Semar hehehe. Terus si Dawala, kakara Gareng hehehe.

Padepokan Semar eta Kampung Buhun Kabuyutan/ Karesian apanan. Jadi tetep weh Resi : Ratu : Rama xixixi. Dina caritaan Wayang Versi Sunda, Semar teh titisan Dewa Ismaya, Pang Saktina Sajagat Raya xixixi. Malahan Dewa/ Batara Guru oge eleh pan hehehe... Kitu oge dewa anu jahat oge eleh hehehe. Titik Sentral Jagat Raya Aya Di Semar xixixi.
Nuhuuuuns,
Mang Asep Kabayan
www.udarider.com
From: "mang jamal" <jamal <at> itenas.ac.id>
Sender: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Tue, 28 Jan 2014 16:49:41 +0000
To: <urangsunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: urangsunda <at> yahoogroups.com
Subject: [Urang Sunda] Sasakala asal sada

 


Biasa ieu mah ngacapruk memeh kerek, ngetik na bb bari lalangkarakan.

Ngadu bako atawa padungdeng soal adam atawa legana sasakala manusa bisa dilegaan ka sasakala sagalana nu tungtungna nya nepi ka sasalaka manusa.

Sasakala alam dunya aya di kitab suci agama samawi atawa agama ibrahin atawa deui agama (ti) timur tengah, nyaritakeun alam dunya dijieun samingguan. Tapi si uing teu apal rincianana.

Sigana sasakala alam dunya ieu di sababaraha tempat/masarakat aya, dikaitkeun jeung kapercayaan masarakatna. Di yunani, akar budaya eropa, jaman dewa-dewa (ngaran dewana dewa zeus tea), nu disebut mitologi tea, Sabagian mangrupa alam pikir hiji masarakat ngeunaan alam dunya nu disebut kosmologi. Pangaweruh hiji masakarat perkara jagat raya. sipatna sasakala, legenda. Nu bisa dijadikeun bahan pikeun indit nalungtik ti jihad paelmuan-saintifik nu rasional make logika.

Nya cara dongeng sasakala atawa disebut oge legenda tangkubanparahu, carita sangkuriang dayang sumbi tea. Ti eta carita kapanggih buktina urut dano bandung purba tea.

Soal sasakala alam dunya, di urang oge aya, persisna di kanekes. Mun cek fisikawan rombongan hawking mah sasakala alam dunya teh ti big bang tea, ujug-ujug aya bitu/ledakan badag, di kanekes baduy mah ti kaayaan suwung, terus (angin meureun) ngagumpal sagede jangjang reungit, ngagedean, nya jadi planet bumi, nu sejen jadi planet sejen deui. Pikeun sakuringeun mah
sasakala eta kitu matak reueus, sabab karuhun sunda boga oge versina.

Nya kumplit jeung sasakala manusa nu sipatna diturunkeun, batara cikal tea di sasaka domas, di gunung kendeng kiduleun kanekes baduy.
Nya batara cikal teh minangka adam versi sunda. Gede kamungkinan di bangsa atawa suku sejen, aya oge sasakala dunya jeung manusa.

Can manggih katerangan (sumberna heureut) kumaha rincianana eta batara cikal van sasaka domas kanekes iturunkeun. Ari timana-manana mah sigana bisa ngarang make alur kosmologi sunda baduy: ti buana alam padang tempat sunan ambu + pohaci. Tempat turuna, sasaka domas, kiduleun kanekes eta pikeun urg kanekes jadi tempat pangsakralna sadunia. Kidul jadi arah suci.

Eta beda jeung kabah di mekah, arah solat. Naek haji minangka napak tilas nabi ibrahim, bapa nu terus nurunkeun , ti dua istri, bangsa arab jeung yahudi (nabi ismail ishak). Ritual utama baduy jarah ka tempat asal mula turunan leluhur munggaran.

---
Mun versi baduy eta dibandingkeun jeung jejer carita adam nya meureun versi adam manusa munggaran dina harti can aya manusa samemehna. Bari Teu indung teu bapa. Adam manusa yatim piatu munggaran saalam dunya, teu asup ripley's atawa guinnes book of record salaku manusa yatim piatu munggaran sabab nu ngaran yatim piatu mah kungsi boga indung bapa. Hehe.
Versi ieu sebut we faith sense.

Carita sasakala Adam versi kang yadi nyaritakeun yen di hiji tribe atawa kumpulan manusa purba (mangkeluk) pangeran milih adam salaku khalifah/pamingpin.

Unikna, cenah aya makam siti hawa di jeddah. Ari makam nabi adam mah duka can kungsi ngareungeu atawa maca (jarang ongkoh babacaanana ge). Sebutan jeddah teh basa arab nu hartina nini. Di urang kecap arab eta nempel dina kecap anak jadah, haram jadah. Anak jadah berarti anak nini. Anak nu lahir di luar kawin sah indung bapana, terus diurus ku nini.

Versi kang yadi sebut we antropological sense. Mere gambaran nu umum ngeunaan kamekaran peradaban/civilisation.
Versi ieu si uing boga versi hipotesis tjap ngarang via novel hehe.

--
Saterusna nu urang geus arapal, dicaritakeun yen nabi diutus ka hiji masyarakat ti bangsana/sukuna/tribena. Ti katerangan ieu mekar pamikiran yen bisa jadi aya nabi di china, saha tea cenah kong hu cu kitu. Boa budha ge sarupaning nabi.

Model kitu sarimbag jeung muhammad di bani/tribe quraish bangsa arab nu dijadikeun nabi/rasul di qures arab nu jahiliyah. nya terusna jadi khalifah dugi ka pupusna. Diteruskeun ku opat sahabatna. Kekhalifahan jaman nabi ieu asana disebut madani tea.

Konsep kanabian sarua: diturunkeun pikeun ngahadean ahlak hiji umat (tribe, suku, bangsa). Salaku nabi/rasul pamungkas muhammad saw oge kitab sucina, pikeun manusa sadunya. Katerangan pikeun manusa sadunya tangtu versi islam. Da sanajan jelas (cenah) di injil aya keterangan nabi isa diutus pikeun jadi "tukang angon domba-domba" yahudi, tapi disebarkeun oge ka dunya, sawareh nebeng kolonialisasi.

Mun ngulampreng ka museum geologi mah asal mula kahirupan teh ti sel tunggal cenah. Sel tunggal jadi dua, jadi tilu jadi jutaaan. Ti dinya jutaan taun alam robah lalaunan-evolusi nya puncakna manusa.

Is uing boga hipotesis wadul, mahluk asalna ti cai. Make preseden jabang bayi nu dikeueum di ketuban 9 bulan. Tah mahluk baheula mah di laut. Evolusi sawareh bari pindah ka darat jadi mahluk darat. Bisa jadi patali jeung parobahan planet ti jaman es, jst.

Geus ah da asal sada, hehehe


Powered by du'a indung bapa__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
nondi mawardi | 28 Jan 07:53 2014
Picon

KHALIFAH FILARDHI

Khalifah
Bangunlah, 
hembuskan hidup yang baru, 
pada segenap jiwa yang hidup,
Bangkitlah,
nyalakan semangat orang yang bernyawa,
Bergegaslah,
langkahkan kakimu dijalan-Nya,
Gembiralah,
singkirkan kesedihan,
lepaskan ketakutan dan deritamu,
Mendekatlah,
kenalkan dirimu dan berdendanglah dengan puisi khafilah,
Hampirilah,
bunyikan genderang di dadamu,
nyalakan cintamu dengan nyala api suci membara,
Memohonlah,
mainkan musik-Nya nan merdu dan bernyanyi bersama lagu surga, 
Bersatulah,
jadilah bagian-Nya dan singkapkan misteri diri,
Dengarkanlah,
"Kini Aku pertontonkan rahasia-Ku dan jadilah khalifah-Ku"
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Mang Aska | 28 Jan 02:34 2014
Picon

Adam Khalifah Munggaran - Re: [Urang Sunda] Kang Yadi tumaros deuiWoooow hade pisan yeuh diskusi Kang Yadi sareng Bah AA :). Resep nengetan nana, logika Mamang oge asa nyambung jeung ulasan Kang Yadi euy.

Sangeusna nengetan eusi Al Qur'an memang teu manggih kecap anu nyebutkeun yen Adam teh manusa munggaran tapi khalifah munggaran :).
Nuhuuuuns,
Mang Asep Kabayan
www.udarider.com
From: bas min <basminaa14 <at> gmail.com>
Sender: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Tue, 28 Jan 2014 07:08:02 +0700
To: <urangsunda <at> yahoogroups.com>; <kisunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: urangsunda <at> yahoogroups.com
Subject: [Urang Sunda] Kang Yadi tumaros deui

 

Bah AA nu dipihormat,

Nuhun tos ngomentaran, rupina badungdeng ngeunaan Adam dikawitan deui.

Sateu acan kuring lajeng, aya sababaraha hal nu ku kuring dijadikeun
dasar, atanapi asumsi. Di antawisna nyaeta;
1. Kuring percaya yen sunatullah teu pernah robah.
2. Alquran moal salah, ayat-ayatna moal aya nu tojaiyah, samalah bakal
silih ngadukung. Pami aya nu tojaiyah, PASTI nu ngahartikeunanana nu
salah.
3. Alquran sanes buku pelajaran biologi nu ngagambarkeun perkembangan
asal muasal kahirupan jasmani, tapi Alquran mangrupa pelajaran
karohanian. jadi Alquran teu ngatur atawa teu nyaritakeun awal manusa
munggaran sacara jasmani tapi nyaritakeun awal perkembangan KAROHANIAN
manusa.

Asumsi ieu sanes tampa dasar. estu dumasar tina Alquran sorangan.
Sunatullah teu robah, aya dalilna. Alquran moal salah jeung moal
dibatalkeun ku ayat sejenna, aya dina ayat laa roiba fiihi huda lil
mutaqiin (moal aya karaguan di jero Alquran, pituduh pikeun jalma nu
takwa). Atuh kitu deui Alquran teu ngatur asal muasal manusa munggaran,
cobi we pilari, naha aya disebat Adam manusa munggaran? Nu aya disebat
Adam salaku KHALIFAH! Naon ari khalifah teh? Khalifah teh dina
pangartian agama, salaku pamingpin karohanian. jadi pami disebut
pamingpin pinasti aya nu dipingpinna.

Komentar Bas Min : Khalifah di muka bumi sanes mimpin wungkul MANUSA, tapi mimpin sagalana. Kalebet sareng sanes kanten nu aya di alam dunya mungkin langkung ti kitu nya eta alam semesta dikelola ku Adam sareng turunanana. Kang Yadi di na hal ieu ngawatesan ukur mingpin manusa wungkul

Ningali kaabotan-kaabotan bah AA nu kaunggel dina patarosan di handap
ieu, kagambarkeun kumargi Bah AA masih kabeungkeut ku ugeran yen Adam
diturunkeun di sawarga dina harti tempat nu jadi hadiah atawa imbalan
pikeun jalma-jalma nu iman satos ngajalanan hirup. Tah dina hal ieu ge
tos mungpang tina paugeran, Adam tacan naon-naon tos ditempatkeun di
sawarga, pan hal eta kaluar tina ugeran. teras deuih, cobi pilari dina
ayat Alquran nu netelakeun Adam salaku manusa munggaran. Teu aya!
Sarengna deui bah AA, kajebak ku kecap "jannah", padahal hartos jannah
sanes bae sawarga tapi panan tiasa dihartoskeun ku 'kebon". Pami bade
keukeuh, nya sumangga teu aya nu maksa, tapi panginten moal aya
tungtungna. Tips ti kuring, cobi pami bade nyandak hiji hartos kedah
diuji ku ayat sanesna, naha tojaiyah teu sareng ayat sanesna. Contona
bae, pami jannah disebat sawarga, teras disebat Adam 'diusir" kaluar ti
sawarga. naha teu tojaiyah sareng ugeran nu aya (sunatullah) yen HARAM
sing saha bae nu tos lebet sawarga kaluar deui.

Bas Min Komentar : Alhamdulillah, sim  kuring ngahartoskeun jannah ayeuna moal sawarga; tapi hiji tempat di jagat raya ieu salian ti ardhi, nu pinuj ku barokah. Tah Adam teh kaluar ti eta planit dipindahkein ka ardhi ( earth )

Salajengna Bah, nabi teh pasti diturunkeun pikeun ngabeberes kayaan
ummat nu harita keur harengheng. mangga tataan hiji-hiji, sadaya nabi
ditugaskeun pikeun memeres kaayaan ummatna nu keur teu baleg, teu iwal
ti nabi Adam as!

 

Komentar Bas Min : Ari Adam mah nu mitembeyan ngajar manusa supaya kalakuanana sarae , harideng. Tah eta tugas utama Adam teh. Bari mengelola alam/ Hablum minallah, hablum minnan nash, wa hablum minal alamiin.

Tapi sanaos kitu, mangga kuring bade nyoba ngajawab.  Nuhun pisan

> YADI supriadi wendy yadi <at> bdg.pacific.net.id [1] via
> [2] yahoogroups.com [3] 

 

 __._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 26 Jan 06:10 2014
Picon

Neangan Bacaeun Nu Ngeunah Macana?Nengetan padungdengan di milis, ti taun ka taun teh, asa taya robahna. Kitu we ukur hoghag jiga dina kotak cetingan. Cing ronjatkeun atuh ajenna tulisan teh ngarah kahartieun ku nu maca. Ngarah kaciri tulisan teh beunang mikir heula, lain ukur popokrolan. Aya hadena jigana mun kieu: Kang Yadi nulis artikel sakaca mah nu aya bacaeunana. Tah nu lian, mikir heula, keur bantahan atawa pangrojong kana tulisan teh, nulis deui dina wangun artikel. Ari ukur sabaris, dua baris komentar mah, da kalah lieur nuturkeunana. Hehehe 


__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Mang Aska | 26 Jan 03:38 2014
Picon

Re: Teori Evolusi dina Perspektif Integrasi Agama jeung SainsSamentaun ngiring ngaregepkeun heula para senior anu luhung elmu keur ngetrukeun elmuna xixixi.

Lajeungkeun ah keun wae ulah wara sieun salah atawa benerna da ieu mah paguneman dina wanda milis alias ngacapruk bin ngawadul tea hehehe.

Sok mangga kaluarkeun atanapi ketrukeun hipotesis-hipotesisna lir ibarat jelema lolong tea nyekelan gajah... Tah pan ari loba pamandangan mah jadi apal anu pasti mah kudu terbuka jeung ulah prejudice heula ka pendapat naon wae oge hehehe.

Meureun kutang, eeeh ketang :).

Bogor alhamdulillah cerah euy.
Nuhuuuuns,
Mang Asep Kabayan
www.udarider.com
From: Ahmad Dimyati <ahmaddimyati792 <at> yahoo.com>
Sender: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Sat, 25 Jan 2014 18:10:02 -0800 (PST)
To: urangsunda <at> yahoogroups.com<urangsunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: urangsunda <at> yahoogroups.com
Subject: [Urang Sunda] Teori Evolusi dina Perspektif Integrasi Agama jeung Sains

 

Walah geuning beuki rame perkara evolusi teh. Bari asa hariwang, asa paburencay jeung pabaliut teuing peta pikirna, teu kawengku ku kamampuan urang.......eh....... ku kamampuan kuring. (Kang Willy pinter pisan milari topik nu hangat. Hanjakal kang Rahman teu acan ancrub. Meureun beuki rame pisan mun kang R aya mah. Kamana kang R nya? Keur ngahodhod katirisan meureun di Wassenaar? Eh asana geus pindah nya?).
Si kuring mah da konsisten ti taun-taun mangkuna heubeul ge yen perlu jeung kudu bisa ngaintegrasikeun elmu pangaweruh jeung agama teh. Sababaraha pihak geus berinisiatif dina usaha ieu, bari aya klasifikasi: nu ngaintegrasikeun agama terorganisir (Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha) jeung sains jeung nu nagintegrasikeun spiritualitas (teu kudu make agama terorganisir) jeung sains. Tangtu aya oge nu hayang keukeuh di dunyana masing-masing (agama, spiritualitas, sains) teu hayang nyampur adukkeun. Asana taun-taun mangkukna mah, kang Willy jeung kang Rahman kaasup ka golongan ieu. Lolobana pihak sigana resep di comport zone siga kieu......he he he......
Si kuring masih keukeuh oge dina usaha rek ngadumaniskeun agama (terorganisir, Islam) jeung sains. Di abad 8-16 Masehi hal ieu bisa karandapan (tingali gawe Jim Al Khalili, cenah atheis blasteran bapa Syiah Irak jeung indung Protestan Inggris jeung Ehsan Masood nu bisa diakses di internet minangka mitembeyan kana pemahaman ngeunaan ieu).
Ti awal si kuring boga pamadegan yen pikeun ngahontal eta tujuan teh kudu make alat nu paripurna, lengkep, masagi boh tina sisi agamana, boh tina sisi elmu pangaweruhna. Meureun keur kuring mah ngigelan masalah evolusi oge kudu diteundeun dina perspektif integrasi agama jeung sains. 
Kabeneran kuring ge keur nyusun tulisan leutik perkara Gagasan Integrasi Walah geuning beuki rame perkara evolusi teh. Bari asa hariwang bisi paburencay teuing peta pikirna, teu kawengku ku kamampuan urang.......eh kuring. (Kang Willy pinter pisan milari topik nu hangat. Hanjakal kang Rahman teu acan ancrub. Meureun beuki rame pisan. Kamana kang R nya?)
Si kuring mah da konsisten ti taun-taun mangkuna heubeul ge yen perlu jeung kudu bisa ngaintegrasikeun elmu pangaweruh jeung agama teh. Sababaraha pihak geus berinisiatif dina usaha ieu, bari aya klasifikasi: nu ngaintegrasikeun agama terorganisir (Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha) jeung sains jeung nu nagintegrasikeun spiritualitas (teu kudu make agama terorganisir) jeung sains. Tangtu aya oge nu hayang keukeuh di dunyana masing-masing (agama, spiritualitas, sains) teu hayang nyampur adukkeun. Asana taun-taun mangkukna mah, kang Willy jeung kang Rahman kaasup ka golongan ieu. Lolobana pihak sigana resep di comport zone siga kieu......he he he......
Si kuring masih keukeuh oge dina usaha rek ngadumaniskeun agama (terorganisir, Islam) jeung sains. Di abad 8-16 Masehi hal ieu bisa karandapan (tingali gawe Jim Al Khalili, cenah atheis blasteran bapa Syiah Irak jeung indung Protestan Inggris jeung Ehsan Masood nu bisa diakses di internet minangka mitembeyan kana pemahaman ngeunaan ieu).
Ti awal si kuring boga pamadegan yen pikeun ngahontal eta tujuan teh kudu make alat nu paripurna, lengkep, masagi boh tina sisi agamana, boh tina sisi elmu pangaweruhna. Meureun keur kuring mah ngigelan masalah evolusi oge kudu diteundeun dina perspektif integrasi agama jeung sains. Teu anggeus-anggeus da unggal poe manggihan sumber informasi anyar nu karasa kudu diakomodasikeun kana eta tulisan. Padahal kahayang mah nulis teh nu pondok wae, tapi strategis sifatna. 
Keur mairan nu padungdengan perkara teori evolusi tea, kuring rek nyutat tina bahan nu keur ditulis tea. Kieu (punten dina bahasa mamalayuan, da dirancang keur balarea sabangsa):
Ada beberapa opsi bagi manusia dalam bersikap atas ungkapan wahyu di dalam Al Quran dan As Sunnah ketika dibandingkan dengan ungkapan hasil penelitian.
 1.          Menolak teori sains dengan tafsir Al Quran dan As Sunnah. Misalnya penolakan sebagian cendikiawan muslim atas teori evolusi Darwin karena tidak sesuai dengan ayat Al Quran tentang penciptaan Adam. 
 2.     Menolak ayat Al Quran dan As Sunnah atau tafsirnya yang tidak sesuai dengan temuan sains. Misalnya penolakan konsep penciptaan Adam sebagai manusia pertama, karena tidak sesuai dengan teori evolusi.
 3.     Mengkonfirmasi teori sains atau temuan hasil penelitian dengan tafsir Al Quran dan As Sunnah. Misalnya mengkonfirmasi temuan hasil penelitian tentang masa perkembangan embrio manusia karena sesuai dengan uraian Al Quran dan Sunnah. Kiprah Thomas Jamaluddin dkk  yang mengkonfirmasi teori penciptaan alam semesta patut dikategorikan ke dalam usaha ini (Sihoreng kasus embrio manusa mah bisa kaasup kategori no 5, mun bener info di internet).
 4.      Mencari kandungan makna Al Quran dan As Sunnah yang menjadi motivasi kajian ilmiah. Banyak ayat Al Quran dan uraian hadits Rasulullah yang menganjurkan penggalian ilmu pengetahuan, menggunakan akal pikiran, dan meletakkan orang berilmu pada derajat yang lebih tinggi.
 5.     Mencari kandungan makna Al Quran dan As Sunnah yang menjadi inspirasi kajian ilmiah. Belum banyak dilakukan? (Ieu nu keur diusahakeun migawena ku kuring. Ari heg teh kuring ge manggih cenah ilmuwan Arab geus ngasongkeun ayat Quran ngeunaan perkembangan janin ka ahli embriologi Inggris nu terus nalungtik di laboratoriumna. Hasilna temuan manehna cocok jeung makna Al Quran).
 6.    Menggunakan sains sebagai alat untuk merumuskan detail teknis makna Al Quran dan As Sunnah. Misalnya menguraikan arti “tujuh lapis langit” dengan penemuan mutakhir di bidang astronomi dan kosmologi. (Kuring ge keur nyobaan neangan makna Basmalah ku elmu pangaweruh kuring, oge makna al Fatihah jeung Albaqarah ayat 255 atawa ayat Kursi tea).
 •      Ceuk kuring mah nu diperlukeun ayeuna ka hareup nu mangpaat keur peradaban manusa, nyaeta alternatif nu kalima jeung kagenep. Tapi sandaranana tetap kudu tafsir nu make elmu alat tafsir nu geus jadi pakem. Nya bisa wae make metode nu (rada) inovatif tapi kudu bisa dipertanggungjawabkeun ka para ahli tafsir nu standar tea. Tah mun kang Yadi jeung kang Basmin nganggo ieu cepengan, meureun moal paburencay jeung pabaliut teuing. Meureun kitu ge..........
Nu kabaca ku kuring, aya sababaraha hal nu geus jadi pakem:
1. Manusa pertama nyaeta Adam diciptakeun ku Gusti Allah tina taneuh lemes atawa saripatina, memang "siga" nyieun keramik. (Tapi mesin jeung proses keramik siga kumaha? ieu catetan ti pemahaman kuring).
2. Sakumna manusa nu aya ayeuna eta kabeh turunan Adam jeung Hawa. (Mun dina elmu genetik mah, meureun Adam jeung Hawa miboga heterosigositas maksimal nu bisa kapimilik ku jelema, turunanana bisa beragam pisan. Anak-anak Adam generasi paling awal dikawinkeun di antara maranehna, tapi melalui pemilihan supaya teu terjadi inbreeding).
3. Adam dibere elmu pangaweruh nu teu dibikeun ka para malaikat, ieu nu ngonjoykeun Adam batan para malaikat, nu matak malaikat diparentah kudu nyembah ka Adam. Cenah didieu onjoyna Islam batan Kristen; di Islam Adam dibere heula elmu pangaweruh, diusirna ka dunya lain ku sabab boga pangaweruh tapi ku sabab kagoda jeung katipu ku Iblis, (Meureun bari teu make elmu pangaweruhna); sedengkeun di Kristen Adam diusir ka dunya ku sabab ngadahar buah pangaweruh.
4. Adam diusir ti sawarga, ka dunya, engke balik deui ka sawarga. (ceuk teori atawa hipotesis spekulatif ceuk kang R mah, aya loba jagat raya atawa multiple universe, mungkin salah sahijina jagat raya nu karakterna nyaeta sawarga tea. Aya sabaraha sawarga? Anging Alloh nu Mahauninga).

Cag sakitu heula.

Salam baktos;

AD


__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
nondi mawardi | 25 Jan 03:35 2014
Picon

Nepangkeun...

Assalamualaikum....

Sampurasun baraya sadaya anu tos aya dina iyeu milis, khusus'na ka kang admin 'nu kasep anu tos nampi sim
kuring ngagabung dina iyeu milis.
Sim kuring tos lami no'ongan kana iyeu milis bari jeung ditenget-tenget kuring resep maca dina obrolan'na
baraya sadaya anu nyantay jiga di pantay, teu aya pacekcok bari marebutkeun paisan kosong, silih tukeur
informasi sareng pagalaman pribados.
Sim kuring katelah nami Nondi Mawardi asli urang Bogor, da saur'na pun biang'mah ngaborojol'na oge di pmi
Bogor taun '63, kaleresan ayeuna cacabakan teh kana ngojeg di Garuda Indonesia (keren'na'mah pilot
'cnah). Karesep'mah kana tutulisan anu aya unsur sajarah, situs, filsafat sareng bersifat spiritual
boh maca boh nulis, bari jeung Insya Alloh sim kuring anti kana nyatut komo korupsi'mah anti pisan, eta anu
tos janten falsafah hirup sim kuring sabondoroyot dugi ka ajal ngajemput.
Hampura sateuacan'na bilih aya kalepatan dina basa atawa kapayun'na salah kecap boh dina tulisan ata naon
bae, sakali deui nyuhun dihampura.
Cekap heula sugan sim kuring nepangkeun mugi tiasa ditampi ku baraya sadaya, bari jeung sateras'na janten
ngajalin duduluran.

Pangabaktos ti sim kuring
Nondi. M
    
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Mang Aska | 24 Jan 14:57 2014
Picon

Bahasa Sunda Mulai Motekar [1 Attachment]

<*>[Attachment(s) from Mang Aska included below]

Alhamdulillah maju terus Susundaan euy, tadi ngaliwat pembukaan counter anyar Erafone di Bogor,
plang-na gaya euy make bahasa Sunda (y).

Hiduuuuup susundaaan ah xixixi.

Nuhuuuuns,
Mang Asep Kabayan
www.udarider.com

<*>Attachment(s) from Mang Aska:

<*> 1 of 1 Photo(s)
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/attachments/folder/462117219/item/list 
 <*> IMG-20140124-14685.jpg

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Ki Hasan | 24 Jan 08:58 2014
Picon

Aya Naon jeung Cuaca Indonesia - Turun SaljuSalji pertama di Indonesia
Papagege Frenz 
Published on Jan 22, 2014
Salji turun pertama kali di Indonesia dilaporkan di bahagian utara kepulauan Indonesia.

Category People & Blogs
License Standard YouTube License__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Waluya | 24 Jan 03:41 2014
Picon

Washington Post : SBY Percaya Klenik?

Urang Indonesia loba nu percaya kana klenik (sihir/teluh jst) , ngan sigana
ari presiden mah kakara SBY nu ngaku ka publik boga pangalaman jeung klenik/
dunia mistik. Kulantaran keur dunya kulon mah meureun ieu rada aheng (
salian Presiden, SBY teh jendral nu boga gelar doctor jeung kungsi sakola di
Amrik) jadi weh dibejakeun ku Washington Post. Nyanggakeun wartosna:

KAMIS, 23 JANUARI 2014 | 11:52 WIB
SBY Percaya Klenik Diulas di Washington Post

TEMPO.CO, Washington - Susilo Bambang Yudhoyono mungkin menjadi Presiden
Indonesia pertama yang mengakui secara terbuka ia percaya pada ilmu hitam.
Dalam memoar yang diterbitkan baru-baru ini, ia mengungkapkan kejadian
mistis di dalam istananya. 

"Tiba-tiba istri saya berteriak," tulis Yudhoyono dalam buku 900
halaman, Selalu Ada Pilihan, dikutip Washington Post. "Ada asap hitam tebal
melayang di bawah langit-langit, mencoba masuk ke kamar saya. Saya kemudian
meminta semua orang untuk berdoa minta pertolongan Allah. Saya menutup pintu
kamar, tetapi membiarkan pintu yang lain terbuka lebar. Asap itu akhirnya
keluar dari rumah saya."

Sihir dilarang dalam Islam. Namun, praktek ini tersebar luas di Indonesia,
yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, tulis media itu. Survei
yang dilakukan oleh Pew Forum tahun 2012 menunjukkan bahwa 69 persen muslim
Indonesia percaya ilmu sihir.

"Banyak orang di Indonesia, termasuk pemimpin tertinggi, beralih ke peramal
untuk berkonsultasi tentang karier mereka, kekayaan, dan pernikahan," tulis
media itu, mengutip pernyataan editor senior koran berbahasa Inggris yang
terbit di Jakarta. "Namun, presiden berbagi informasi ini pada publik belum
pernah terjadi sebelumnya."

Ini bukan kali pertama media asing menuliskan SBY percaya klenik.
Sebelumnya, Wikileaks menyatakan pada bulan September 2010, Presiden
melewatkan pertemuan dengan wakil AS dan pemimpin ASEAN yang diselenggarakan
di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York karena mendapat kabar sihir
merajalela di Istana selama dia pergi. 

SBY mungkin percaya pada ilmu hitam, tapi hanya memandangnya sebagai bentuk
ancaman saja, tulis media itu. Pada akhir laporannya, Washington
Post menulis pemerintah Indonesia tahun lalu mengusulkan amandemen KUHP,
menambahkan klausul yang menyatakan menggunakan ilmu hitam hingga
menyebabkan "penyakit, kematian, gangguan mental, atau penderitaan fisik"
adalah bentuk pelanggaran hukum dengan konsekuensi hukuman hingga lima tahun
penjara atau denda Rp 300 juta.

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

nondie mawardi | 23 Jan 05:02 2014
Picon

Instagram untuk Ani Yudhoyono dari Vita Sinaga-Hutagalung Korban Sinabung Author by Tomi PurbaPosted on 20/01/2014Instagram untuk Ani Yudhoyono dari Vita Sinaga-Hutagalung Korban Sinabung
Author by Tomi PurbaPosted on 20/01/2014

 

 

OkeJoss.com – Ibu Negara Republik Indonesia Ani Yudhoyono kembali menjadi sorotan di media online setelah seorang korban Gunung Sinabung menulis surat terbuka melalui situs Kompasiana. Tulisan yang awalnya ada di http://politik.kompasiana.com/2014/01/19/instagram-untuk-ani-yudhoyono-dari-vita-sinaga-hutagalung-korban-sinabung-628903.html saat ini sudah tidak bisa diakses lagi karena postingan tersebut sudah dihapus oleh pihak Kompasiana.

Redaksi OkeJoss masih memiliki salinan copy tulisan tersebut dan bagi anda yang ingin membaca, silahkan membaca surat terbuka Vita Sinaga untuk Ibu Ani Yudhoyono yang memang sedikit ketus di sosial media berikut ini

Instagram untuk Ani Yudhoyono dari Vita Sinaga-Hutagalung Korban Sinabung

Yth. Ibu Ani Yudhoyono, nama sahaya Vita Sinaga-Hutagalung, satu dari puluhan ribu korban letusan Gunung Sinabung yang letaknya di Sumatera, bukan di Jogjakarta atau Magelang. Sahaya ingin sekali menuliskan dan melukiskan Sinabung lewat jepreten tustel seperti Ibu Ani lewat telegram, eh, Instagram. Atau melukiskan keindahan derita Sinabung dengan mengabadikan jepretan kamera dan menampilkan di Instagram. Namun, apa daya. Kami para pengungsi tak memiliki apa-apa lagi.

Ibu Ani yang cantik jelita bulat mukanya, surat ini sahaya tuliskan menjelang kedatangan Bapak Susilo Bambang Yudhonono – suami dan presiden Ibu Ani ke Tanah Karo. Sahaya dengar dan yakin Ibu Ani sangat berperan menentukan kebijakan negara Indonesia, sama halnya para koruptor yang selalu disetujui dan didukung oleh para isteri mereka. Sahaya dengar dari wartawan yang selalu datang ke mari selama enam bulan ini, bahwa Ibu Ani aktif sekali di dunia maya ya Ibu Ani. Kata para wartawan Ibu Ani hobby sekali main Instagram, Twitter dan Facebook.
Ibu Ani yang cantik bulat menarik hati, katanya Ibu bahkan senang sekali mengabadikan apapun. Bahkan bisa juga Ibu Ani ribet mengurus Instagram dan main tustel. Itu adalah aktivitas sangat positif sebagai Ibu Negara. Aktivitas Ibu Ani bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Di situlah kedekatan rakyat sampah jelata dengan para pejabat dan istri pejabat tinggi yang menjulang ke langit ketujuh dapat terjembatani.

Ibu Ani, dengan aktivitas Ibu Ani di Istagram, maka kami sebagai korban Gunung Berapi Sinabung telah tertolong. Dengan melihat kebahagiaan Ibu Ani, Anissa Pohan – yang menjuluki Ibu Ani sebagai mertua terbaik di dunia dan akhirat, cucu-cucu yang cantik dan gagah menarik, Ibas yang berenang dengan baju mau menyelam padahal di kolam renang dangkal, lalu ke pantai dengan memakai batik resmi, itu pertunjukan yang mampu memberikan kebahagiaan buat kami.

Ibu Ani, kami para pengungsi tak membutuhkan apapun selain gambar-gambar di Instagram. Kami tak butuh tanah pertanian yang telah rusak untuk direhabilitasi. Kami tak butuh makanan. Kami tak butuh obat-obatan. Kami tak butuh selimut. Kami tak butuh pembalut wanita. Kami tak butuh pakaian. Kami tak butuh tempat tinggal karena tempat tinggal kami ya di 59 tempat pengungsian selama enam bulan ini. Kami pun tak butuh apa-apa selain melihat dan menonton foto-foto kebahagiaan Ibu Ani sekeluarga melalui Instagram. Instagram Ibu Ani adalah kebahagiaan kami.

Ibu Ani yang cantik jelita dengan muka bulat sempurna. Dari muka Ibu kami tahu Ibu adalah orang paling baik di Bumi, Langit dan Surga nanti. Untuk itu, kami sebagai warga negara merasa puas dan senang berbagi melihat kebahagiaan keluarga Ibu Ani. Sementara di pengungsian ini, kami selama enam bulan, merasakan kurang makan, kurang tidur, kurang nyaman dan kurang kebahagiaan – namun sekali lagi, melihat kebahagiaan keluarga Presiden RI, kami sudah kenyang dan berbahagia. Sudah selayaknya sahaya dan rakyat melayani pejabat dan orang besar serta penguasa. Maka, biarkanlah kami di Tanah Karo dan Sinabung menikmati pengorbanan sebagai hamba kepada penguasa.

Ibu Ani yang terhormat, bolehlah sahaya pesankan kepada Ibu agar memberi tahu Bapak Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhyono, suami Ibu yang besar badannya itu, untuk (1) jangan menetapkan bencana Sinabung sebagai bencana nasional, agar kami tak mendapatkan bantuan berskala nasional, (2) jangan kami diberi bantuan apapun karena kami bangsa Indonesia dan Batak akan pergi ke saudara-saudara kami untuk mencari kehidupan – itu yang banyak diperhatikan bahwa bangsa Batak memiliki kekuatan sendiri, (3) biarkan kami tetap di pengungsiaan selama-lamanya, (4) jangan Ibu Ani hentikan kegiatan main tustel, kamera standard professional seharga Rp 250 juta, untuk menampilkan foto-foto Ibu Ani, Annisa Pohan – anak koruptor bernama Aulia Pohan – dan juga cucu-cucu dan anak-anak tercinta, karena foto-foto Instagram Ibu Ani adalah kebahagiaan bagi kami semua: warga pengungsi yang tak memiliki apa-apa selain air mata.

Ibu Ani yang terhormat, demikian surat Instagram kami. Karena kami tak tahu Istagram itu apa maka mohon maaf yang sahaya tahu adalah telegram di kampung kami dulu. Sahaya pikir dengan menulis Instagram ini, yakni istagram tanpa foto karena tak memiliki tustel, maka pesan yang sahaya sampaikan rasanya sampai. Kami warga korban gunung berapi hanya membutuhkan gambar-gambar yang indah hasil jepretan Ibu Ani di Instagram. Kami di pengungisan sudah puas dan bahagia meskipun kami sakit, kurang makan, kurang pakain, tak memiliki tempat bekerja karena pertanian kami hancur, anak-anak mahasiswa kami sebanyak 25,000 terancam tak bisa bayar uang kuliah dan makan, namun itu semua tak penting. Yang penting kami menonton foto-foto Instagram Ibu Ani sekeluarga yang berbahagia. Itulah rentetan nestapa duka derita sengsara kami selama enam bulan letusan Gunung Sinabung paling dalam yang Ibu tak pernah pikirkan – sama dengan suamimu dan para menteri yang sibuk nyaleg lagi.

Salam bahagia ala saya Ibu Ani Yudhoyono yang cantik jelita bulat sempurna.__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Gmane