Picon

Seungit Kembang di Kabuyutan Cipaku :) - Re: [kisunda] Rasa Manusa jeung Nyeungeut Menyan - Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdoWooooow juaraaaa euy jadi oge geuning Kang Deni sakulawargi dongkap ka Kabuyutan Cipaku :).

Mangrupikeun suatu kahormatan Kang Deni tiasa rurumpaheun ka Kabuyutan Cipaku, Resi Guru Aji Putih, jalmi anu mimiti asup Islam jeung munggah haji pangheulana di Sumedang abad ka-7 Masehi. Para Wali mah beh dieu hehehe... Resi Guru Aji Putih mah tos ti baheula :). Ngan tangtuna beda jeung Islam jaman ayeuna anu lolobana ngajalankeun Islam teh ngan saukur ritualna keur numpurkeun kawajiban wungkul. Aji Putih mah nepi ka Ma'rifat bisa ngahiji jeung Sifat Gusti Nu Maha Suci... ngan nyakitu beurat pisan elmuna hahaha.

Mamang resep pisan datang ka Situs Cipeueut teh duka kumaha atuh da memang karuhun teh Cerdas pisan bisa nyieun tempat keur berkontemplasi teh... kesan pertama begitu datang ka Cipeueut cicing di punden berundak Aji Putih teh ngedalkeun kecap "Subhanalloh" ... asli damai pisan hate, reugreug, tenang, kalem, santai :).

Sora cai di walungan Cibayawak anu ngalir oge nikmat pisan jeung adem pisan kadengena kana hate.... tatangkalan anu ting jalegir sagede gaban anu hejo oge ngahias hate mere rasa nyaman jeung tenang, nunjukeun kasucia. Gusti Nu Maha Suci.

Ceuk kolot Cipeueut mah elmuna putih / beresih jadi teu bisa dibawa kotor jadi lamun aya anu datang ka Cipeueut misalna boga niat goreng ka batur malah sok Mejuuus... kitu oge lamun aya misalna dina diri urang disantet batur diwerejit ku batur tah luntur santet na pas ka Cipeueut mah. Santet werejit oge beresih/ dibersihkeun.

Ceuk anu bisa nempo boga indra ka-6 mah ceunah ti Cipeueut teh tengah peuting pernah nempo ngabelesat cahaya sinar bodas ngajulang kalangit caang pisan cahayana ngabentuk siga menara.

Wallohualam... ngan kajadian aneh anu ku Mamang dirandapan mah... basa kamari2 ieu nganteur babaturan anu hayang ninggali Cipeueut... nepika 3 kali sapoe... ti imah di lembur hujan ngaririncik pas rek indit bet ngadadak eureun xixixi... geus nepi imah ngagebret deui hujan. Kitu oge pas Mamang nganteur RCTI ka Cipeueut terus ka Bendungan geus meledong malah geus gerimis... ngadadak eureun malah caang xixixi.

Nyakitu anu niat goreng ka Cipeueut mah sok beunang mamala wae... anu rek mindahkeun makam aya anu ngaku2 tokoh masyarakat kerjasama jeung Proyek Jatigede nyieun persetujuan mindahkeun... tah manehna anu nyatujuan... ih da ngadadak Stroke dugika good bye na... kitu oge pan Bupati Sumedang sarua nasibna, teu lila saprak nanda tangan persetujuan mindahkeun Situs Cipeueut ngelepek di Jatigede.

Ceu kolot mah ceunah anu ngaruksak Cipeueut mah mejusna oge 7 turunan... aya di lembur jelema takabur nuar tangkal kai di Cipeueut ngan sa tangkal dijieun lomari... imahna nepi ka kahuruan... kulawargana mejus budakna tabrakan, jrrd... tah keluarga na pernah nanyakeun naha bet riweuh wae ka nu pinter jawabanna teh... tuh eta lomari kudu dibalikeun deui ka Cipeueut... jeung kudu tobat di Cipeueut. Tah ternyata sabaraha kaina teh dijual ka mebel ih da toko mebel anu narimana oge sarua mejus tadina rame payu pisan jeung kawilang badag bangkrut.

Keur urang Cipaku mah tong boro nuaran kai na dalah nyokot ranting atawa dahana wae teu meunang.

Ceuk Kasepuhan Cipaku dina Buk Cipaku mah Cipeueut teh tempat Gusti Nu Maha Kawasa Nyiptakeun Alam Semesta... Wawacan Endog Sapatalang tea. Matakna di Taman Kota Sumedang aya lambang endog hehehe... eta asalna ti Buk Cipaku, ngan nyakitu Pamarentah Sumedangna Ngarangrangan teu ngahargaan malah Situs anu sakitu ahengna malah rek dikeueum.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On Feb 3, 2015 3:25 PM, "Deni Indra Kelana lee_kelana <at> yahoo.com [kisunda]" <kisunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Tiasa janten kitu Mang Asep..
Janten emut yeuh pangalaman rada aheng mingon kamari ka kabuyutan Cipaku sakulawarga, abdi, pun bojo sareng barudak duaan.. alhamdulillah nuju lenglang ka dinya teh, dongkap tabuh 11an dinten jumaah. Pas turun kana galengan, budak nu alit nerejel alimeun dipangku, alim ditungtun oge antukna nyuksruk ka sawah..
Bade ka mobil deui kagok, atuh acukna dibuka dugika mung ngangge popok wungkul jarahna teh, heuheu..
Dongkap ka makam nu kahiji Ratu Nawang Wulan, reureuh heula di saung da katingal aya sumur, budak teh diberesihan weh.. beres ti dinya teras ngalongok ka makam, ngajak pun anak urang maca alfatihah we, ngadu'akeun nu aya di ieu makam da masih karuhun urang, mudah2an ditampi di kalanggengan numutkeun amaliahna waktos di dunya. Nembe ge beres maca alfatihah ujug2 angin ngahiliwir dibarengan selengseng seungit kembang di sakuliah makam, anteb pisan siga parfum disemprotkeun kana payuneun pangambung. Luak-lieuk teu aya sasaha, teu aya parukuyan2 acan anu biasa sok ngelun di pangjarahan. Nalek ka pun bojo, ngambung seungit kembang teu? Iyah cenah, harum banget. Nalek deui ka pun anak, inyana ngaenyakeun oge.. euleuh.. eta seungit teh langsung ngiles pas kaluar ti lawang makam. Duka tah, mung ngahaturkeun alhamdulillah we dianteuran seuseungitan balikta babauan.. hehe..
Mung hanjakal fotona can tiasa diupload yeuh..

Nuhun,

Sent from Yahoo Mail on Android

From:"Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [kisunda]" <kisunda <at> yahoogroups.com>
Date:Sat, 31 Jan, 2015 at 7:50
Subject:[kisunda] Rasa Manusa jeung Nyeungeut Menyan - Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdo

 

Tah eta pisan Teh Ro... ceuk elmu Cipaku dina jelema ngancik sifat manusa tea... tah urang bisa hirup jadi manusa lamun bisa maehan nafsu anu matak kaduhung badan anu katempuhan.

Lamun nafsu anu dihirupkeun maka manusa na anu paeh antukna nya ngan saukur fisik jelema na weh ngalajur nafsu ngumbar amarah.

Mamang karek nyaho ternyata kunaon di Kabuyutan Cipaku lamun keur Zaroh jeung tirakat sok nyeungeut menyan ternyata menyan teh siloka jero pisan artina pas menyan dibeuleum teh pan beureum lin seuneu anu tadina ngaruruntul leeh terus ngahasilkeun haseup BODAS anu SEUNGIT jadi ieu teh Siloka supaya urang kudu Ngaduruk sifat anu beureum anu ngaguruntul / ngagendok dina hate jelema, sifat beureum naon pan eta teh amarah, nafsu, jrrd anu matak kaduhung jagana. Tah nu beureum ngaguruntul berubah jadi leeh jeung jadi haseup warna bodas jadi anu tadina amarah leungit jadi haseup bersih bodas tah malah geus kitu malah ngaluarkeun aroma seungit.

Tah dina Siloka menyan eta urang bisa ngalarapkeun prinsip Silih Wangi... ngawangikeun. Jadi Jalma anu Bodo jeung teu ngarti anu nyebut nyeungeut menyan Musrik hehehe.

Kunaon bet kudu seungit ih atuh puguh pan urang teh kudu silih seungitan... silih wangian... ulah silih bauan. Sok weh pan manusa teh roh naon anu dipikaresep ih da seuseungitan lin? Misalna panca indra urang weh pan madukeun berbagai rasa diantarana pangambeu irung urang lamun teu seungit pasti males... conto weh urang ngadahar bakakak tapi pas diambeuan bau bangke didahar moal? pasti dipiceun pan.... ngadahar misalna naon lah pang ngeunahna sadunya lamun bau pan moal didahar tapi lamun seungit pasti kakara didahar... jadi seungit teh identik jeung rasa hate anu ngeunah, nyaman, tenang, jrrd.

Tah urang oge keur meditasi, ngadoa, berkontemplasi, tawasulan, bahkan keur sholat weh lamun disabudeureun urang bau pasti teu ngeunah pan? Pasti teu konsentrasi... tah ku seungit menyan lingkungan anu tadina hambar bahkan meureun rada bau2 dinetralisir jadi seungit. Menyan teh oge berfungsi keur Aroma Terapi... sok lamun ka tempat Spa berbagai macam aroma terapi dijieun wawangian supaya nyegerkeun pikiran... anu murah meriah cara tradisi nya nyeungeut menyan hehehe.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On Jan 30, 2015 7:15 PM, "'nyi roro' roro_rohmah <at> yahoo.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Teh Elih, sapuk kana pamendak salira, mending kaneh dipaehan paribasana disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang timanan nandangan kaera saumur hirup.

Teu sakedik korban perkosaan kedah bureuyeung ngandung budak nu bapana teu pararuguh. Dipaehan eta janin dosa. Teu dipaehan, hirup eta budak jadi bahan geungeureuhkeuneun batur, disebutna "budak haram jadah." Antukna nu teu kiat, janten siwah alias gelo.

Wahai pameget nu balageur tur sae budi parangina. Tong ningali naon agemanana, tapi tingali rasana kamanusaannana. Tong hayeuh wae ngagugulung Habluminallah. Teu dugi ngemutna ka dinya?

hatur nuhun,
nyi roro
Date: Fri, 30 Jan 2015 07:43:26 +0000
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdo

 

Duh Gusti.... Kanggo kaum laki2 bilih teu terang yen bagi perempuan mendingan di paehan ... Daripada di perkosa...

Jadi kedahna perkosaan the leuwih kejam daripada pembunuhan...

Orang kapir ge gaduh perasaan paan.... Sareng gaduh kulawarga..

Sapertos nu dicarioskeun ku the roro ... Kumaha lamun kajadian ka ibu, istri, raka, rayi atanapi putri nyalira...

Walaupun saukur heureuy...

Jadi emut novel "sekuntum nozomi 3 karya Marga T, dikisahkan tentang kerusuhan 98 dimana bus di setop ku puluhan orang beringasan, penumpang non pribumi perempuan di tarik paksa keluar beus terus di lucuti pakeannya trus di perkosa bergiliran bari gajorowok "Allahu Akbar" di sisi jalan di hareupeun jalma rea ... Tapii teu aya nu nulungan ...hiks...

Duka kisah nyata duka sanes ... Tapi macana ge matak gegebegan ...

Lamun enya the kajadian beneran...Gustii meuni tega pisaan....hiks...

Tapi saurna kisah ini diambil dari kisah nyata.

Cobi aya nu tiasa masihan pencerahan rumaos elmu agama deet pisan...

Maenya agama Islam kejem pisan ka wanoja walaupun kapir.


Date: Fri, 30 Jan 2015 13:51:29 +0700
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdo

 

maehan  urang kapir wae halal, maenya merkosa mungkul teu meunang.

--
duq!
alok. ngéngklok. séblok.

2015-01-23 9:05 GMT+07:00 Kumincir Wikidisastra ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 

naon dasarna bisa heureuy yen merkosa kafir teh halal?

2015-01-22 17:20 GMT+07:00 dudi 6586480 <at> gmail.com [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 

abdi mah jeung babaturan basa keur sakola, najan sabari heureuy, kungsi sababara kali rek merkosa awewe karesten. basana teh: halal. sabari tingcakakak.

untungna karecing.

kwari mah, hampura ka kaum agama (ngarah sopan we ieu mah :D), kuring bisa disebut agnostik. osok beragama ukur keur bersosial jeung nyenangkeun batur.--
duq!
alok. ngéngklok. séblok.

2015-01-22 17:10 GMT+07:00 Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 

Leres mang Dud,
Kuring oge aya masana, ngalaman baheula ngewa ka agama atawa kapercayaan anu lian.
Ayeuna mah geu tobat  :)

Barina oge ngaributkeun konsep  :)
"dudi 6586480 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 16:46 Donnerstag, 22.Januar 2015:


 
abdi mah ningali ajaran ahmadiyah eta salaku sikep pulitik. ajaran nu mucunghul sangkan maranehna (ahmadiyah tea) bisa hirup ngahiji jeung sabudeureun. alatan nu "umum" tebar ancaman. janten ajaran eta teh teu langsung "salah". cekeng mah.

tangtos eta mah kacindekan gurunggusuh mungkul. abdi sakuduna naros heula ka mang yadi, diantarana, naha ti iraha eta ajaran teh gumelarna? naha reujeung jeung dilahirkeunna ahmadiyah atanapi aya pandeuri, saentos ahmadiyah seueur diancam.

--
duq!
alok. ngéngklok. séblok.

2015-01-22 16:27 GMT+07:00 Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 
mang Dudi,
memang urang sok salah kaprah, salah pandangan.
ningalikeun sikep ngarasa salah disangka alus.
komo mung saolah-olah mah.

sikep saolah-olah handap asor.
sikep saolah-olah someah.
komo sikep saolah-olah salah mah....

nu penting mah lain teu pernah salah.
nu penting mah sadar lamun salah, terus bebener diri.
nu penting mah wani ngalesotkeun pandangan salah, ganti ku pandangan bener.

tong lalawora, pandangan salah anu gues nyecep jadi iman atawa jadi kabiasaan hese pisan dipiceun.  kulantaran nyeri miceun na oge.  nyeri kulantaran sieun dina batin urang bakal jadi diri anu beda.


Salam

Febi
===="dudi 6586480 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 16:17 Donnerstag, 22.Januar 2015:


 
asa mirip jeung takiyah dina siah, cekeng mah.

--
duq!
alok. ngéngklok. séblok.

2015-01-22 15:45 GMT+07:00 Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 
Mang Yadi:
"Salah sahiji ajaran Ahmadiyah:
"Tong boroning salah, sanajan bener oge kudu bersikap seolah-olah salah".

Moal cocok jeung kuring mah...  :D


Febi
===="YADI Supriadi Wendy yswendy <at> live.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 15:21 Donnerstag, 22.Januar 2015:


 
Salah sahiji ajaran Ahmadiyah:

"Tong boroning salah, sanajan bener oge kudu bersikap seolah-olah salah".


Khaksar,

Yadi Supriadi Wendy
E: yadi <at> wendy.web.id
WA: +62 88 8484 1919To: urangsunda <at> yahoogroups.com
From: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Thu, 22 Jan 2015 08:16:05 +0000
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdo

 

Pas pisan; kakara tadi isuk-isuk kuring haharewosan masalah menta hampura ieu.
Tadi isuk-isuk kuring maturan pajabat Pemda rapat jeung BPK di Kanwil BPK Banten.
Masalah e-audit teu beres-beres.  Kabeh pajabat kauangan Kabupaten jeung Kota sawilayah Banten tadi kumpul.  Nyatana memang sistem e-audit di BPK masih goreng.  Kakara diwangun jadi atah keneh, can asak, jauh keneh kana ngawujud jadi sistem anu canggih.

Tapi pan pajabat Pemda euweuh anu wani ngajukeun kritik ka BPK masalah sistem e-audit.  Pemda bisana narima wae walaupun riweuh da sistemna loba teu kompatible boh dina format data boh dina platform sistem.  Kuring dimenta nerangkeun ku bahasa teknologi anu jelas, tapi diomat-omat omongan kuring kudu halus ulah heuras teueing; ulah nepikeun BPK ngarasa dianggap goreng sistemna.  Tah pan riweuh, geus puguh sistemna goreng keneh, tapi ngomong goreng.  Eta pan budaya urang pisan.  Lamun ngomong kudu nguriling, nepikeun ka teu ngarti anu diajak omong naon maksud urang he.. he.. he..

Nya kuring sabisa-bisa ngomong halus pisan; tapi tetep weh beungeut urang BPK rada kerung.  Tapi sanggeus kuring ngomong, pajabat ti Pemda lain jiga anu bobol bendungan, kabehanana giliran ngomong anu intina ngadukung naon anu ku kuring utarakeun.  Tah... bedna, ari kuring ngomong dihalus-halus tapi teu make menta hampura.  Tapi urang Pemda mah samemeh ngomong kana intina hahampuraan heula nepi ka jiga nyieun pantun nguriling heula menta hampura saencang ngomong kana intina.

Nya kitu budaya urang.  Rek nepikeun hal anu bener oge menta hampura heula.  Kulantaran budaya feodalisme di urang gede keneh.  Salian ti feodalisme oge memang di urang teh jalma sok ramah dina kulitna.  Loba aturan dina kulitna tapi dina batin sok dendam bisa mangtahun-tahun lamun teu panuju.  Malahan bisa dendam saumur hirup!  Kulantaran kitu lamun jalma anu boga wewenang atawa kakawasaan dikritik bisa kasingguh jeung masalah profesional bisa jadi masalah pribadi.  Bisa nandasa ku sagala cara.  Bisa neangan jalan pikeun males nyilakakeun.

Kuring ningali ieu budaya urang.

Nya sabenerna menta hampura mah hade.  Pikeun ngahormat.
Tapi anu penting, pikeun kauntungan diri urang keneh; urang kudu ngabiasakeun mariksa diri; lamun batur teu someah ka urang, naha urang kasinggung?  Lamun kasinggung keneh hate, naha terus dendam atawa kasinggung tara lila, gancang cageur?  Naha lamun urang dikrirtik, atawa deui dihina, urang dendam sabaraha lila?  Ngan saukur ambek harita, terus ku mariksa diri bisa gancang leungit amarah batin?  Atawa dendam lila malah ngewa saterusna?

Salam

Febi
===="Kumincir Wikidisastra ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 13:49 Donnerstag, 22.Januar 2015:


 
ooo... naha teu kaasup kana sopan santun kitu lamun nyarita kitu? kuring ge asana ari keur ngariung, kadang menta hampura lamun amitan rek solat heula ka nu sejen anu teu solat. salah kitu?

2015-01-22 13:37 GMT+07:00 dudi: 
walohualam, can kungsi nanya. ngan cek pangiker uing mah ka anu teu ngadahar bagong
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Nu meunang pahala?Geuning teu disebut Islam? atawa lain islam wae ... nu disebut malah orang mukmin, yahudi, nasrani jeung shabiin... Don Febi jeung Mang Yadi kumaha hartina tah.

Sapi Betina (Al-Baqarah):62 - Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Pupuk Organik Utk Jamur Merang?Prens sadayana.... mohon infoh...

Ada yg sudah sukses bisnis jamur merang kah?

Warga Kabuyutan Cipaku, anak mudanya sedang merintis usaha jamur merang nanyain pupuk organik utk jamur merang... barangkali ada infonya.

Begini pertanyaannyah, "Mikum....kang manawi di bogor nguping pupuk organik kange jamur merang inbok ka abdi...nuhun".

Mamang tahu nya Jamur itu janda dibawah umur hahahaha.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Haji ka Kabuyutan Atuh!!Tulisan hade pisan ti Kang Eddy Nugraha, kanggo lenyepaneun urang sarerea :)

sumber: http://m.kompasiana.com/post/read/105946/1/haji-ka-kabuyutan-atuh-meh-jadi-haji-di-pakuan-sorangan-i.html

Haji ka Kabuyutan Atuh!!: meh Jadi HAJI di Pakuan Sorangan (I)

Sunangunungdjati
30 Mar 2010 | 03:06
Sunan Gunung Djati-Kalam kasundaan no 41

Kecap petingan Haji, kabuyutan, thawaf, nyusuk, kafir

I. Adeg-adeg

Haji harti asal kecapna ngadeukeutan/ngadatangan/ngadeuheusan, ari kabuyutan maksudna tempat suci. Jadi haji ka kabuyutan hartina ngadeukeutan/ngadatangan tempat suci atawa ‘pilgrimage’, ‘journey to a holy or special significance place’. Kongas nepikeun ka di bukukeun di filmkeun di cina jaman dynasti Tang aya carita haji ka kulon…‘pilgrimage to the west’ nyokot kitab suci budha ku jalan leumpang/ngadeukeutan ka vulture’s peak di rajgir India…. Cenah, di Indiana 13 taunan lilana, malah mah mun diitung jeung dijalan bulak balikna mah nepikeun ka 17 tahunan (629-646M). Ari balik Monyet ge (Sun Wu kong) manjing Budha ‘budhahood’.

Ari di Islam – nu jadi domain kecap- Haji ka kabuyutan (sok sering disebut Haji mungkul /Al Hajj) … nya ngadatangan ka’bah (Mekah) jeung sabudeureuna (Mina, Mudzalifah, arafah) ngan waktu didituna teu lila teu sing ukur sababaraha poe. Baheula mah dijalan na mungkul nu lila, ayeuna mah bulak balik teh ukur mimingguan. Ari balik saha wae oge disebut (digelaran) HAJI, meureun supaya boga pangaji manjing Haji tuluy. Da ari hayang ngaran mungkul mah teu kudu ka kabuyutan di mekah cukup indit ka pasar make kopeah/dikudung tuluy siga rek balanja…salila dipasar moal burung disebut Haji oloeun tukang dagang.

Dina babasaan di sunda sapopoe, kecap Haji ka Mekah jeung sabudeureunana sering oge diganti ku kecap jarah (jarah hartina ngadatangan deuheus ka hiji tempat sababaraha waktu terus balik deui). Jadi lamun aya nu rek Haji sok nyarita na teh ‘nyuhunkeun pidu’ana ti sadayana sim abdi bade jarah ka tanah suci’ atawa ‘….bade jarah ka Mekah’. Ari kalolobaana kecap jarah dipake pakeun pagawean ngadatangan maqom hal ieu teh sigana sabab di Masjidil haram ka’bah aya maqom nyaeta maqom Sang Khalilulah Ibrahim as nu dicirian ku dua tapak suku kawas dikabuyutan Sang Purnawarman jeung Rahyang Wastu kancana.

Tapi, jarang- malah asana mah can pernah manggihan- aya nu rek nohonan ibadah haji ka Mekah nyarita, “nyuhunkeun pi’duana, abdi bade haji ka kabuyutan (padahal ka’bah teh kabuyutan tempat/tanah suci); atawa sabalikna, nu rek ngadeuheus ka kabuyutan nyarita..” nyuhunkeun pi’duana, abdi bade Haji ka kabuyutan…(padahal ngadatangan teh haji)”. Dina ngomong na ge tangtu loba nu nyalahkeun.

Naha??? padahal harti kecap mah sarua wae. Nu beda saukur nu hiji kecap sunda nu hiji kecap arab. Tempatna nu hiji di sunda nu hiji di arab. Diskriminasi gunana kecap ieu geus lila kapanggih sabab sikep urang sundana sorangan nu sok nganggap leuwih bener/alus make kecap batur tinimbang ngagunakeun kecap sorangan. Alesan ieu tangtu gampang disalahkeun –salah sahijina –ku argumen yen beda soteh sabab beda realmna beda prakprakanana beda tujuanana jeung utamana beda kayakinana/kapercayaanana.

Tapi,… naha enya kawas kitu sababna???? Yakin???

Tulisan ieu rek nyoba nganepikeun ngeunaan haji ka kabuyutan nu ditepikeun di luhur bari ngawatesan maneh museur kana naon nu kapanggih di sunda jeung di islam nu kaharti ku sunda.

II. Kabuyutan di sunda jeung di Mekah

Kabuyutan nu aya di Mekah, mimitina dicirian ku batu (wana hideung/hajar aswad), wangunan mandala (pasagi/ka’bah) jeung Cinyusu (jam jam),…bangsa Arab (turunan Semit) percaya pisan batu teh suci jeung ngabogaan kakuatan/barokah nepikeun ka sok dicium saking ‘ngahurmatna’ sikep kieu teh (nyium hajar aswad) tuluy diteruskeun nepi ka Islam ayeuna. Tangtu geus pada nyaho kabuyutan di bakah ieu heubeul pisan ayana, malah ceuk beja Agama mah, didamelna ngawitan ku Khalifatullah Adam as,…tuluy diadegkeun deui ku tedak Ur Babylon nu ngababakan di mekah Sang Khalilullah Ibrahim as miwah Putrana Isma-EL as. Bandingkeun jeung di sunda nu nurutkeun dulur ti kanekes mah luluhur sunda teh sami buyut Adam : kabuyutan teh mangrupa mandala2 pasagi, aya cainyusu2 jeung Batu2…urang sunda ge percaya batu boga kakuatan /barokah contona sok dijadikeun lingga puseur mandala oge jadi batu panayogean/pamangkonan.

Ngeunaan tempatna kabuyutan di mekah aya di hiji lengkob nu di kurilingan ku sabaraha pasir nu ngahalangan pangaruh langsung sagara keusik, di sunda ge kabuyutan teh sanajan aya di pasir tapi tara di puncakna pisan saukur di mumunggangna jeung sok kaliung ku pasir-pasir sabudeureuna ngajaga pangaruh langsung hawa ti luar.

Saatos jaman Islamna Sang Khalilullah ciri di Bakah teh nambahan ku ayana Maqom Ibrahim nu ditandaan ku dua tapak suku; di kabuyutan sunda ge aya tapak2 suku nu lumahingna,…. Tuluyna dijaman Islamna Sang Khataman Nabiyyin nu ngangken milatul Ibrahim di sabudeureun kabah diadegkeun tempat shalat-masjid al haram…kadieunakeun di sunda ge sarua,… dimasjidan (nu panungtung ieu mah kaciri pisan pangaruh ti arabna (Islam-Muhammad).

Lobana wanda nu sarua kieu teh nepikeun ka sering ti babaheula keneh keur nu resep susundaan sok ngadu renyomkeun saha atuh sunda teh saenyana, islam henteuna sunda saencan islam Muhamad, mana nu heula islam teh di sunda atawa di arab, jrrd. Komo sanggeus beja ti Prof. Arysio Santos sumebar mah –Atlantis: The lost continent finally found – cenah atlantis teh ayana di sunda (besar+kecil) beuki wae kahucuhkeun pakeun neangan jati diri. Sanajan kitu, pakeun kapentingan ulikan kapribadian mah nu kitu teh lain hal nu kudu digegedekeun katimbang teu pati guna sabab loba nu antukna saukur jadi marebutkeun balung bari teu dihakan tuluy agul ku payung butut, nu leuwih penting mah–nu dihanca ieu tulisan- kumaha ngahartikeun, ngarasakeun, ngabuktikeun jeung makena warisan luluhur nu luhung tur mulya ieu teh (luluhur hartina generasi saencan urang ayeuna) supaya hasil hese cape aranjeuna -kalebet kanyaah asihna luluhur anu mulya Sang Rahmatan lil alamin kapungkur teh- mantes di sunda ayeuna …sunda jadi pantes …sunda aya hargana deui.

III. Haji ka Kabuyutan di bakah

Haji ka baitullah teh rukun Islam..pilar poko pakeun muslimin nu mampuh migawena, Ieu haji teh wajibna dipigawe sakali Saumur hirup.

Sangges miqat, haji dipigawe ringkesna kawas kieu: ihram lillahita a’ala, thawaf (ka hiji) 7x ngurilingan mandala ka’bah (mandala=ka’bah=pasagi) dipasieup ku sa’I-; geus kitu, saencan migawe thawaf 7x nu kadua (al-ifadha) jeung sa’i nu ka 2 migawe mabit (mina) wukuf (arafah) jumrah (mina) heula; tuluy balik deui ka Mina (jumrah) karek we thawaf7x ka tilu nu panganggeusan (wada) bari teu perlu sa’I deui. Terus balik..ninggalkeun kabuyutan.

Tawaf 7x salila haji nepi ka 3 balikan bari ti ka1-ka 2-ka 3 teh si jiwa nu keur haji nambah ‘improve’ sab kapasieup ku hikmahna susah cape tapi wekelna sa’I, nyaruakeun maneh jeung batur wuquf, maehan setan nafsu – jumrah, mencit sato (tingali qurban dewek), can cukup keneh (ditingkatkeun deui) maledog setan deui di mina, sageuy ari nista maja utama mah teu matri teu tapakan. Singgetna, sacara proses thawaf ka hiji nyobaan ngalalanyah, tuluy di update jiwana di ka 2, update deui memeh balik pigawe deui thawaf supaya matri sakinah di baitullah.

Bijaksanana sang mursalin ngagelarkeun ajaran pangparatan hakekat, hartosna, nuturkeun talapakan Ibrahim ieu teh di sareatan ku cara cara nu ninggang kanyataan hakekat. Hakekat nu kudu jeung bisa kahontal ku masing masing tangtung boh dikabuyutan boh sanggeus balik deui ka lemburna sewang sewangan ka pakuwuan na sorangan mawa bekel pikeun wekel boga pangaji Haji di kabuyutan.

Haji ka baitullah di mekah mah ngan sakali (wajibna) haji ka kabuyutan sorangan mah Saumur umur saendeng endeng da deukeut mawa bari milu kababawa.

Kajadian thawaf teh ninggang hakekat kanyataan dina awak. Kieu geura:

IV. Haji ka Kabuyutan di Tangtung

Salian ti aya di Mekah baitullah teh aya di tiap jelema , nyatana, hatena bisa jadi kabuyutan asal nepi ka pangkat mu’minin kongas “qalbu mu’minin baitullah”.

Mu’minin hartina nu iman ari iman nyatana nur (sunda) nu dipasihkeun ku nu maha hirup ka nu daek aslamtu (islam) nyatana sumerah pasrah ka mantena. Iman mah rasul ge teu tiasa masihan komo guru resi ajar ustad kiai syech jeung sajabana eta mah –iman- hak nu maha hirup mere jeung teu merena.

[Matak ulah gampang ngaku geus iman (mu’min) nurutan urang arab baduy… ..era ku nu moncongok.
iman the ni’mat nu pangede gedena….ngaku mah cukup muslim (sabisana) weh bari terus neneda sing kapasihan iman nur sunda nu maha suci. Can tangtu nu geus ngaku muslim meunang iman jadi mu’min].

Ngan, sabab aya jangjina Ar Rahman nu Maha suci lamun enya enya aslamtu bakal dipasihan iman nu mangrupi nur sunda rukun (islam)na kudu enya enya dipigawe…..nyatana (nu ka lima) Haji ka kabuyutan deuheus ka baitullah.

Deuheus ka hate nu nyunda caang (qalbu mu’minin baitullah) bisana ku thawaf museur keun maneh;

Pancegan ihramna, tuluy munajat: denge nu lain salian ti itikad hate teu didenge, deuleu salian ti kana hate teu di deuleu ucap salian ti gerentes itikad du’a hate teu diucapkeun ambeu dieuweuhkeun; dua mata teu dipake neuleu dua liang irung teu dipake ngambekan dua liang ceuli teu di pake ngadenge liang sungut teu engab 7 lawang kadunya nutup…mateni patang (opat) perkara (pangdenge pangdeuleu pangangseu pangucap) angilo/ maca/ nimbang/ museur kana paesan tunggal… malikeun peta latipah ti talab ka qalbu ngaliwatan ruh sir nafi kahfi akhfa, unggah alam ti insan nu kamil, ka ajsam misal arwah wahidiyat wahdat ahadiyat di taratas disaliksik… ti amarah ka salwiyah ka lawamah ka mutmainnah ka rodiyah ka mardiyah ka kamilah (thawaf muter ngalawan putaran jam –malik malikeun deui alam nu kajamanan) make cai caina kahuripan kajayaan kawedukan kinasihan darma menceger anjlog ka (ci) paingan…

lamun kaffah museur buleud nya tangtung masagi tubadil, munggah haji, naek, asup, ka alam sunda alam nur alam malak alam para hyang. Nyata geura naon nu kapanggih waktu keur thawaf di baitullah di mekah SARUA jeung keur thawaf kana/dina hate nu geus caang –kapasihan caaang ku nu maha suci,

waaaah maenya?....bener kitu?....mana buktina?.....

urang saeutik bukakeun sababaraha lalangsena: [EDDY NUGRAHA]

(bagian salajengna urang kintunkeun upami pareng)
Dibaca : 129 kali

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.

About Kompasiana Tata Tertib FAQ View Full Site
© 2015 Kompasiana, PT. Kompas Cyber Media

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [Senyum-ITB] Humor: Kabayan kecil bertemu JurigWakakakakakak izin share juragan asli ngakak...

Pada 31 Januari 2015 07.51, 'Admin' ganeshabaik1 <at> gmail.com [Senyum-ITB] <Senyum-ITB <at> yahoogroups.com> menulis:

Landong baeud , ubar nyeuri huntu.............
Dina hiji poe aya budak sakola TK balik ngaji satas magrib. Di jalan budak teh
kacida ngagebegna waktu ningali aya nu ngabelegedeg ngarupaan jurig. Si budak
kaweur jeung bingung kudu kumaha sangkan bisa ngusir jurig tea, kulantaran di
sakola manehna kakara diajar dua doa, nyaeta doa rek dahar jeung doa rek sare.
Tapi kalayan teuneung jeung ludeung, gorolang we manehna ngadoa :

Lanjutan di
http://senyum-itb.blogspot.com/2012/01/joke-for-today-bodor-kanggo-landong.html


Powered by Senyum-ITB®

------------------------------------

------------------------------------

***

Senyum-ITB wow! Ajak teman-teman bergabung. Klik http://bit.ly/1agLZ4y :-)
Mudah kok! Manajemen email di milis Senyum-ITB ada di bawah. Dicoba deh :)


Anggota: 9.710                            Diperbarui: 3 Jan 2015
============================================================
                     *** Senyum-ITB ***
            - Kerjasama merajut Prestasi Dunia -
          Interaksi akrab Masyarakat dan Alumni ITB
   Persahabatan, Ide, Iptek, Desain, Seni, Bisnis, & Kerjasama
           Milis Senyum-ITB: http://yhoo.it/10uohvb
           Portal Senyum-ITB: http://bit.ly/Z1IVsp
        Facebook: Senyum-ITB      Twitter: Senyum-ITB

 Managed by: Senyum-ITB & 99Venus International ( http://yhoo.it/fYDB7B )
============================================================


Mengatur mode terima email dengan ganti-ganti 3 cara terima berikut :
1. Senyum-ITB-normal <at> yahoogroups.com = email terima normal (individual emails)
2. Senyum-ITB-digest <at> yahoogroups.com = email terima ringkasan (daily digest)
3. Senyum-ITB-nomail <at> yahoogroups.com = cuti sementara / baca di web Senyum-ITB

Ganti email / Cara berlangganan :
1. Senyum-ITB-subscribe <at> yahoogroups.com = email berlangganan milis Senyum-ITB
Untuk ganti email, silahkan kirim dari alamat email baru Anda
2. Senyum-ITB-unsubscribe <at> yahoogroups.com = email berhenti dari milis Senyum-ITB
Untuk ganti email, silahkan kirim dari alamat email lama Anda
------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Senyum-ITB/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Senyum-ITB/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    Senyum-ITB-digest <at> yahoogroups.com
    Senyum-ITB-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    Senyum-ITB-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Ada Orang Koto Panjang, Kampar, Riau kah?Dear All,
Mohon info barangkali ada Orang Riau yang bisa mengkonfirmasi?

Dampak Bendungan Koto Panjang Kecamatan Kampar Riau, "hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya proyek PLTA Koto Panjang terjadi penurunan pendapatan rata-rata masyarakat secara signifikan, yakni sebesar 9,37 persen. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan XIII Koto Kampar setelah adanya proyek bertambah sebesar 15,93 persen. Adapun dampak proyek terhadap produksi pertanian padi menyebabkan terjadinya penurunan sebesar 47,95 persen, sedangkan produksi jagung turun sebesar 21,84 persen. Dr. Ramli, SE, MS.; Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec."

Selain itu bukannya bendungan mengatasi banjir tapi justru menimbulkan banjir, "akibat dibukanya pintu air PLTA Koto Panjang, akibatnya air Sungai Kampar meluap dan mengenai ratusan pemukiman terkena banjir. Riauterkini-BANGKINANGKOTA-Tingginya curah hujan di wilayah Sumbar beberapa hari belakangan ini mengakibatkan permukaan air diwaduk PLTA Kota Panjang semakin naik. Dengan kondisi ini Pihak PLTA Kota Panjang terpaksa harus melepas air melalui pintu pelimpahan (Spillway). Dari pelepasan air ini mengakibatkan beberapa desa di sepanjang Sungai Kampar mulai dari Kecamatan Kuok hingga Kecamatan Siak Hulu ratusan rumah dan puluhan Ha kebun masyarakat terkena banjir.". Selengkapnya : http://riauterkini.com/lingkungan.php?arr=84184&judul=PLTA+Buka+Pintu+Air%2CSejumlah+Desa+Disepanjang+Sungai+Kampar+Terendam+Banjir.

Tentang penelitian penurunan pendapatan dan pertanian dapat dilihat di: http://www.researchgate.net/publication/42348724_Dampak_Pembangunan_PLTA_Koto_Panjang_Terhadap_Pengembangan_Wilayah_Di_Kecama tan_XIII_Koto_Kampar-Riau

Jadi bendungan ternyata tidak sesuai yang diharapkan bukan memberikan manfaat malah mudhorot yg didapat!

Jangan ulangi kesalahan yang sama ya Jokowi hehehe... Jokowi yuhuuuuu jangan lupa... KLIK: http://www.facebook.com/savejatigede/


__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Rasa Manusa jeung Nyeungeut Menyan - Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdoTah eta pisan Teh Ro... ceuk elmu Cipaku dina jelema ngancik sifat manusa tea... tah urang bisa hirup jadi manusa lamun bisa maehan nafsu anu matak kaduhung badan anu katempuhan.

Lamun nafsu anu dihirupkeun maka manusa na anu paeh antukna nya ngan saukur fisik jelema na weh ngalajur nafsu ngumbar amarah.

Mamang karek nyaho ternyata kunaon di Kabuyutan Cipaku lamun keur Zaroh jeung tirakat sok nyeungeut menyan ternyata menyan teh siloka jero pisan artina pas menyan dibeuleum teh pan beureum lin seuneu anu tadina ngaruruntul leeh terus ngahasilkeun haseup BODAS anu SEUNGIT jadi ieu teh Siloka supaya urang kudu Ngaduruk sifat anu beureum anu ngaguruntul / ngagendok dina hate jelema, sifat beureum naon pan eta teh amarah, nafsu, jrrd anu matak kaduhung jagana. Tah nu beureum ngaguruntul berubah jadi leeh jeung jadi haseup warna bodas jadi anu tadina amarah leungit jadi haseup bersih bodas tah malah geus kitu malah ngaluarkeun aroma seungit.

Tah dina Siloka menyan eta urang bisa ngalarapkeun prinsip Silih Wangi... ngawangikeun. Jadi Jalma anu Bodo jeung teu ngarti anu nyebut nyeungeut menyan Musrik hehehe.

Kunaon bet kudu seungit ih atuh puguh pan urang teh kudu silih seungitan... silih wangian... ulah silih bauan. Sok weh pan manusa teh roh naon anu dipikaresep ih da seuseungitan lin? Misalna panca indra urang weh pan madukeun berbagai rasa diantarana pangambeu irung urang lamun teu seungit pasti males... conto weh urang ngadahar bakakak tapi pas diambeuan bau bangke didahar moal? pasti dipiceun pan.... ngadahar misalna naon lah pang ngeunahna sadunya lamun bau pan moal didahar tapi lamun seungit pasti kakara didahar... jadi seungit teh identik jeung rasa hate anu ngeunah, nyaman, tenang, jrrd.

Tah urang oge keur meditasi, ngadoa, berkontemplasi, tawasulan, bahkan keur sholat weh lamun disabudeureun urang bau pasti teu ngeunah pan? Pasti teu konsentrasi... tah ku seungit menyan lingkungan anu tadina hambar bahkan meureun rada bau2 dinetralisir jadi seungit. Menyan teh oge berfungsi keur Aroma Terapi... sok lamun ka tempat Spa berbagai macam aroma terapi dijieun wawangian supaya nyegerkeun pikiran... anu murah meriah cara tradisi nya nyeungeut menyan hehehe.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On Jan 30, 2015 7:15 PM, "'nyi roro' roro_rohmah <at> yahoo.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Teh Elih, sapuk kana pamendak salira, mending kaneh dipaehan paribasana disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang timanan nandangan kaera saumur hirup.

Teu sakedik korban perkosaan kedah bureuyeung ngandung budak nu bapana teu pararuguh. Dipaehan eta janin dosa. Teu dipaehan, hirup eta budak jadi bahan geungeureuhkeuneun batur, disebutna "budak haram jadah." Antukna nu teu kiat, janten siwah alias gelo.

Wahai pameget nu balageur tur sae budi parangina. Tong ningali naon agemanana, tapi tingali rasana kamanusaannana. Tong hayeuh wae ngagugulung Habluminallah. Teu dugi ngemutna ka dinya?

hatur nuhun,
nyi roro
Date: Fri, 30 Jan 2015 07:43:26 +0000
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdo

 

Duh Gusti.... Kanggo kaum laki2 bilih teu terang yen bagi perempuan mendingan di paehan ... Daripada di perkosa...

Jadi kedahna perkosaan the leuwih kejam daripada pembunuhan...

Orang kapir ge gaduh perasaan paan.... Sareng gaduh kulawarga..

Sapertos nu dicarioskeun ku the roro ... Kumaha lamun kajadian ka ibu, istri, raka, rayi atanapi putri nyalira...

Walaupun saukur heureuy...

Jadi emut novel "sekuntum nozomi 3 karya Marga T, dikisahkan tentang kerusuhan 98 dimana bus di setop ku puluhan orang beringasan, penumpang non pribumi perempuan di tarik paksa keluar beus terus di lucuti pakeannya trus di perkosa bergiliran bari gajorowok "Allahu Akbar" di sisi jalan di hareupeun jalma rea ... Tapii teu aya nu nulungan ...hiks...

Duka kisah nyata duka sanes ... Tapi macana ge matak gegebegan ...

Lamun enya the kajadian beneran...Gustii meuni tega pisaan....hiks...

Tapi saurna kisah ini diambil dari kisah nyata.

Cobi aya nu tiasa masihan pencerahan rumaos elmu agama deet pisan...

Maenya agama Islam kejem pisan ka wanoja walaupun kapir.


Date: Fri, 30 Jan 2015 13:51:29 +0700
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdo

 

maehan  urang kapir wae halal, maenya merkosa mungkul teu meunang.

--
duq!
alok. ngéngklok. séblok.

2015-01-23 9:05 GMT+07:00 Kumincir Wikidisastra ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 

naon dasarna bisa heureuy yen merkosa kafir teh halal?

2015-01-22 17:20 GMT+07:00 dudi 6586480 <at> gmail.com [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 

abdi mah jeung babaturan basa keur sakola, najan sabari heureuy, kungsi sababara kali rek merkosa awewe karesten. basana teh: halal. sabari tingcakakak.

untungna karecing.

kwari mah, hampura ka kaum agama (ngarah sopan we ieu mah :D), kuring bisa disebut agnostik. osok beragama ukur keur bersosial jeung nyenangkeun batur.--
duq!
alok. ngéngklok. séblok.

2015-01-22 17:10 GMT+07:00 Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 

Leres mang Dud,
Kuring oge aya masana, ngalaman baheula ngewa ka agama atawa kapercayaan anu lian.
Ayeuna mah geu tobat  :)

Barina oge ngaributkeun konsep  :)
"dudi 6586480 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 16:46 Donnerstag, 22.Januar 2015:


 
abdi mah ningali ajaran ahmadiyah eta salaku sikep pulitik. ajaran nu mucunghul sangkan maranehna (ahmadiyah tea) bisa hirup ngahiji jeung sabudeureun. alatan nu "umum" tebar ancaman. janten ajaran eta teh teu langsung "salah". cekeng mah.

tangtos eta mah kacindekan gurunggusuh mungkul. abdi sakuduna naros heula ka mang yadi, diantarana, naha ti iraha eta ajaran teh gumelarna? naha reujeung jeung dilahirkeunna ahmadiyah atanapi aya pandeuri, saentos ahmadiyah seueur diancam.

--
duq!
alok. ngéngklok. séblok.

2015-01-22 16:27 GMT+07:00 Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 
mang Dudi,
memang urang sok salah kaprah, salah pandangan.
ningalikeun sikep ngarasa salah disangka alus.
komo mung saolah-olah mah.

sikep saolah-olah handap asor.
sikep saolah-olah someah.
komo sikep saolah-olah salah mah....

nu penting mah lain teu pernah salah.
nu penting mah sadar lamun salah, terus bebener diri.
nu penting mah wani ngalesotkeun pandangan salah, ganti ku pandangan bener.

tong lalawora, pandangan salah anu gues nyecep jadi iman atawa jadi kabiasaan hese pisan dipiceun.  kulantaran nyeri miceun na oge.  nyeri kulantaran sieun dina batin urang bakal jadi diri anu beda.


Salam

Febi
===="dudi 6586480 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 16:17 Donnerstag, 22.Januar 2015:


 
asa mirip jeung takiyah dina siah, cekeng mah.

--
duq!
alok. ngéngklok. séblok.

2015-01-22 15:45 GMT+07:00 Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com>:
 
Mang Yadi:
"Salah sahiji ajaran Ahmadiyah:
"Tong boroning salah, sanajan bener oge kudu bersikap seolah-olah salah".

Moal cocok jeung kuring mah...  :D


Febi
===="YADI Supriadi Wendy yswendy <at> live.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 15:21 Donnerstag, 22.Januar 2015:


 
Salah sahiji ajaran Ahmadiyah:

"Tong boroning salah, sanajan bener oge kudu bersikap seolah-olah salah".


Khaksar,

Yadi Supriadi Wendy
E: yadi <at> wendy.web.id
WA: +62 88 8484 1919To: urangsunda <at> yahoogroups.com
From: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Thu, 22 Jan 2015 08:16:05 +0000
Subject: Re: [Urang Sunda] Re: charlie hebdo

 

Pas pisan; kakara tadi isuk-isuk kuring haharewosan masalah menta hampura ieu.
Tadi isuk-isuk kuring maturan pajabat Pemda rapat jeung BPK di Kanwil BPK Banten.
Masalah e-audit teu beres-beres.  Kabeh pajabat kauangan Kabupaten jeung Kota sawilayah Banten tadi kumpul.  Nyatana memang sistem e-audit di BPK masih goreng.  Kakara diwangun jadi atah keneh, can asak, jauh keneh kana ngawujud jadi sistem anu canggih.

Tapi pan pajabat Pemda euweuh anu wani ngajukeun kritik ka BPK masalah sistem e-audit.  Pemda bisana narima wae walaupun riweuh da sistemna loba teu kompatible boh dina format data boh dina platform sistem.  Kuring dimenta nerangkeun ku bahasa teknologi anu jelas, tapi diomat-omat omongan kuring kudu halus ulah heuras teueing; ulah nepikeun BPK ngarasa dianggap goreng sistemna.  Tah pan riweuh, geus puguh sistemna goreng keneh, tapi ngomong goreng.  Eta pan budaya urang pisan.  Lamun ngomong kudu nguriling, nepikeun ka teu ngarti anu diajak omong naon maksud urang he.. he.. he..

Nya kuring sabisa-bisa ngomong halus pisan; tapi tetep weh beungeut urang BPK rada kerung.  Tapi sanggeus kuring ngomong, pajabat ti Pemda lain jiga anu bobol bendungan, kabehanana giliran ngomong anu intina ngadukung naon anu ku kuring utarakeun.  Tah... bedna, ari kuring ngomong dihalus-halus tapi teu make menta hampura.  Tapi urang Pemda mah samemeh ngomong kana intina hahampuraan heula nepi ka jiga nyieun pantun nguriling heula menta hampura saencang ngomong kana intina.

Nya kitu budaya urang.  Rek nepikeun hal anu bener oge menta hampura heula.  Kulantaran budaya feodalisme di urang gede keneh.  Salian ti feodalisme oge memang di urang teh jalma sok ramah dina kulitna.  Loba aturan dina kulitna tapi dina batin sok dendam bisa mangtahun-tahun lamun teu panuju.  Malahan bisa dendam saumur hirup!  Kulantaran kitu lamun jalma anu boga wewenang atawa kakawasaan dikritik bisa kasingguh jeung masalah profesional bisa jadi masalah pribadi.  Bisa nandasa ku sagala cara.  Bisa neangan jalan pikeun males nyilakakeun.

Kuring ningali ieu budaya urang.

Nya sabenerna menta hampura mah hade.  Pikeun ngahormat.
Tapi anu penting, pikeun kauntungan diri urang keneh; urang kudu ngabiasakeun mariksa diri; lamun batur teu someah ka urang, naha urang kasinggung?  Lamun kasinggung keneh hate, naha terus dendam atawa kasinggung tara lila, gancang cageur?  Naha lamun urang dikrirtik, atawa deui dihina, urang dendam sabaraha lila?  Ngan saukur ambek harita, terus ku mariksa diri bisa gancang leungit amarah batin?  Atawa dendam lila malah ngewa saterusna?

Salam

Febi
===="Kumincir Wikidisastra ia.adnan <at> Gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> schrieb am 13:49 Donnerstag, 22.Januar 2015:


 
ooo... naha teu kaasup kana sopan santun kitu lamun nyarita kitu? kuring ge asana ari keur ngariung, kadang menta hampura lamun amitan rek solat heula ka nu sejen anu teu solat. salah kitu?

2015-01-22 13:37 GMT+07:00 dudi: 
walohualam, can kungsi nanya. ngan cek pangiker uing mah ka anu teu ngadahar bagong
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [Senyum-ITB] Presiden jokowi yg 7 HARI terakhir ASLI atau Palsu?Xixixi Pak Lukman dalem banget nih :).

Ini memang akibat dari Perpres No.1 Jatigede yg ditandatangani Jokowi tanggal 2 Januari 2015, sebenernya Perpres itu sudah disiapkan oleh lawan politiknya yaitu Gubernur Jabar sebagai Jebakan Betmen hehehe. Dan Jokowi karena tidak Blusukan ke Jatigede ngobrol langsung dengan Kasepuhan kena jebakan Batman kejeblos ... bloooooos... karena yg macem2 sama Jatigede Mejuuuuuus bin sial semua hehehe.

Yang Makan Uang Haram Jatigede juga pada juntai bin tepar... yang menyetujui Jatigede apalagi ingin mempercepat mejuuus jus... dari mulai Suharto, Dani Setiawan, PKS bahkan petinggi PKS bilang pas dikasi tahu disana ada Situs Cagar Budaya yg masih dijaga dan dilestarikan masyarakat jawabannya karena itu harus ditenggelamkan, dll. Yg Mendisain Jatigedr pun Indra Karya kena kantornya digeledah KPK urusan PLTA di Papua hahaha... adaaaaa ajaaah deh.

Jokowi lagi sok banget pake tanda tangan Perpres Jatigede ... No.1 lagi ya mejuuuus akhirnya xixixi. Mamang padahal sudah mengingatkan utk tidak tanda tangan xixixi. Nah SBY mah nurut tidak tanda tangan buktinya sekarang selamat dan malah Bisa Bicara.... Sekarang Giliran Bilang.."Penak Jaman Ku Tho" hahaha. Demokrat pun sepertinya akan naek daun lagi nih xixixi. Demokrat pas di DPR urusan BG pinter dia tidak ikut2an menyetujui maen bersih xixixi... Dalam hal ini Terima Kasih SBY tidak tanda tangan Kepres Jatigede, seperti nya Agus Harimurti bisa dikader utk masuk di Bursa RI 1 atau RI 2 beberapa Pemilu berikutnya.

Jokowi jadinya Kelauuuut sesuai Amanah Galunggung, "Pemimpin Yang Tidak Bisa Menjaga Kabuyutan Lebih Hina Dari Kulit Musang Yang Dibuang Ke Tempat Sampah".

Itulah Jokowi sekarang pas pilpres di puja2 relawan... sekarang setelah nanda tangan Perpres Jatigede DiHUJAT - HUJAT bahkan dicemooh banyak orang xixixi.

Apa yang ditanam itu yang dituai! Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya! Kabuyutan Cipaku Diganggu Bencana Bagi Dunia!!!

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On Jan 29, 2015 6:44 AM, "Lukman lukeharahap <at> yahoo.com [Senyum-ITB]" <Senyum-ITB <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Yth Letjen Hendropriyono & Ketua Badan Intelijen Nasional (BIN).

Kami mengetahui bahwa Sudah menjadi Standard Di dunia Intelijen MEMPERSIAPKAN 2-3 orang Berbeda yg mukanya sama dengan Seorang Presiden dalam rangka MENJAGA Presiden yg asli Dari Bahaya Pembunuhan.

Saat ini kami merasa Jokowi yg Ada 4-6 hari INI adalah Jokowi yg Berbeda Dari Presiden Jokowi yg KAMI Kenal Kepribadian, CARA Bicaranya & cara memgambil KEPUTUSAN pada saat JOKOWI Di Acara 3 Debat Presiden Di PILPRES. Dan PIDATO Di pertemuan APEC & G20. Yg SANGAT TEGAS & piawai.

& juga ketegasan Dari Presiden Jokowi yg ASLI Di 2 Bulan pertama menjabat Presiden.

Sekarang juga kami dikagetkan BAHWA Akun Facebook & Twitter yg SUDAH BIASA RELAWAN pakai UTK berkomunikasi >> ternyata Palsu, padahal Koran MERDEKA bilang itu sdh Di verifikasi Akun ASLI.

Pertanyaan KAMI, apakah Presiden Jokowi yg sekarang Ini Presiden yg ASLI atau PALSU.

UTK memastikan keaslian Presiden Jokowi, tolong bikin Acara TV yg dicover 7 TV Utama, dan Kita minta istri/ibu JOKOWI dan Abraham Samad dan Anies Baswedan, untuk mengverifikasi apakah PRESIDEN yg sekarang ASLI atau Palsu?(karena mereka Berempat sangat kenal dengan Presiden Yg ASLI)


Sent from my iPhone


__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Sunda Mega Thrust Aktif Bencana Sedunia?Luar Biasa Kearifan Leluhur Sunda Kabuyutan Cipaku Darmaraja Sumedang Resi Aji Putih dalam menerawang potensi bencana yang akan terjadi dalam kalimat “Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya”, apabila Kabuyutan Cipaku diganggu bencana bagi dunia. Mengapa Kabuyutan Cipaku yang merupakan daerah yang sangat kecil dan merupakan daerah genangan Bendungan Jatigede bisa menimbulkan Bencana untuk dunia? Kita mungkin masih ingat sepuluh tahun yang lalu Dunia digoncangkan dengan Bencana Alam yang luar biasa yaitu Tsunami Aceh 26 Desember 2004 yang mengorbankan 200.000 jiwa dan menjadi trending topic di seluruh dunia dengan gempa >9 Skala Richter.


Pada tanggal 26 Oktober 2004 Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda membantu menyuarakan Aspirasi Masyarakat Kabuyutan Cipaku dengan mengirimkan Surat Penolakan Bendungan Jatigede yang ditandatangani oleh Mang Ihin, Jendral Solihin GP mantan Gubernur Jawa Barat yang dekat dengan rakyat. Info tentang penolakan DPKLTS dapat dilihat di Blog Pak Ir. Sobirin, http://sobirin-xyz.blogspot.com/2007/05/jatigede-dan-hari-anti-bendungan.html . Namun Surat DPKLTS tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, mereka tetap melaksanakan proyek Jatigede, sesuatu yang mengejutkan tidak lama setelahnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 di bulan Desember tahun 2004 Sunda Mega Thrust aktif sehingga menyebabkan tubrukan antara lempeng Burma dan Lempeng Hindia menghasilkan gempa >9 Skala Richter dan Tsunami Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 jiwa.
Yang menarik untuk menjadi perhatian adalah Potensi Bencana Sunda Mega Thrust sudah berkali-2 dibahas di Koran Nasional sekelas Kompas berikut ini link-nya : http://sains.kompas.com/read/2014/04/08/1310451/Gempa.dari.Sunda.Megathrust.Berpotensi.Rusak.Jakarta dan http://sains.kompas.com/read/2014/04/01/1114467/Antisipasi.Gempa.Sunda.Megathrust yang menunjukan betapa dahsyatnya potensi Bencana yang ditimbulkan apabila Sunda Mega Thrust bergelora aktif kembali.
 

Selengkapnya: https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2015/01/24/sunda-mega-thrust-aktif-bencana-sedunia/#more-407

Save Kabuyutan, Save The World, Save Jatigede!
http://www.facebook.com/savejatigede/__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Jokowi Si Petruk Jadi Ratu <at> DetikHihihi masuk juga di detik ulasan Jokowi Si Petruk jadi Ratu xixixi.... Bravo Detik!

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/055852/2812679/103/1/jokowi-petruk-apa-pandu

ternyata mirip ya Wayang Sunda sama Wayang Jawa hehehe.... cuman kalau versi Jawa Si Petruk yang jadi Ratu nah kalau versi Sunda mah... Astrajingga Jadi Raja alias si Cepot hehehe.

Alfatihah untuk Almarhum Maestro Dalang Asep Sunandar Sunarya (y)

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Suara Alam Jatigede! - Re: Jokowi, Si Cepot Jadi Raja? - Re: [Senyum-ITB] Petruk jadi Ratu? [2 Attachments]

[Attachment(s) from Mang Aska included below]

Terlampir tulisan temen Mamang yang mendengar dari Suara Alam Jatigede, untuk direnungkan Jokowi!

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On Jan 23, 2015 9:18 PM, "Mang Aska" <dkabayan <at> gmail.com> wrote:

Si Cepot jadi Raja kalau kata kasepuhan mah... cuman bercanda doang... ujiannya di Perpres Jatigede dan terbukti ngak lolos ujiannya xixixi. Bikin Perpres No. 1 tahun 2015 lagi hehehe.... Kwalaaaat abis... Mamang sempet menyampaikan ujian terbesar Jokowi ada di Jatigede hehehe.

Berikut ini pesan2 dari Leluhur Nusantara:

Prasasti Citatih Sri Jaya Bupati, "Mati Bagi Para Perusak Kabuyutan".

Amanah Galunggung,  Prabu Guru Darmasiksa, "Pemimpin yg tidak bisa menjaga kabuyutannya bakal lebih hina dari kulit musang yg dibuang ke tempat sampah".

Daerah Genangan Jatigede adalah Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku, Sudah ada sebelum manusia sekarang ada, disebut Bagala Asih Panyipuhan hehehe.... Jokowi telah membuat langkah yg cerooooooboh sekali kena jebakan betmen yg dipasang lawan politiknya hehehe tanpa blusukan tanpa melihat langsung Kabuyutan hanya mendengar dari Menteri PU yang merupakan PIMPRO proyek gagal lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan hehehe + Gubernur Jabar yg jelas2 lawan politiknya juga, banyak yg ingin menjatohkan Jokowi hehehe.

SBY saja tidak berani menandatangani Perpres itu... ini Jokowi dasar si Cepot xixixi gorong2 di Jakarta aja dia blusukan diliatin sementara 11.000 KK di Jatigede yg akan kehilangan Kabuyutannya ngak dilirik hehehe. Dasar Borokokok wkkk... Kelakuannya ya mirip si Cepot cengengesan bercandaan aja ngak serius jadi Rajanya xixixi. Komentar Jokowi pan yg terkenal sekarang, "BUKAN URUSAN SAYA".

Banyak yg ingin Jokowi Jatuh hehehe termasuk juga JK xixixi. Jokowi jatuh alhamdulillah kata JK... asoooy juga jadi president xixixi... Jokowi dan Megawati terlalu "polos" karena ya Si Cepot memang hanya ingin bercandaan dan mengedepankan ego nya aja hehehehe. Megawati masih tenggelam dengan romantismeu Bapaknya xixixi.

Mamang dulu udah ngasi tahu sebenernya si Cepot jadi Raja bisa SELAMAT cuman syaratnya satu aja... Harus Pakai Teori BAPA, harus berjiwa Bapaknya... siapa Bapaknya? Siapa lagi kalau bukan Semar Badranaya hehehe.... Semar ~ Ismaya ~ Iswara, Mandala Putih Aji Putih Cipeueut Kabuyutan Cipaku yg malah akan ditenggelamkan oleh Si Cepot xixixi. Semar / Ismaya itu Berjiwa Bijaksana, Sederhana tapi Bermakna, dan muncul terakhir2 aja menyelesaikan semua masalah yang ada. Kalau dalam lakon Wayang yg menutup Lakon itu ya Semar... Tutup Lawang Sigotaka hehehe.

Mamang sudah bilang Suharto aja bikin Perpres Jatigede tidak lama kemudian pelan tapi pasti langsung dipermalukan seluruh rakyat Indonesia diturunin rakyat xixixi. Nah Jokowi kalau tidak segera mencabut perpresnya yaaaaa mungkin akan bernasib sama atau mungkin lebih parah karena Beuki Tarik Beuki Deukeut! Semakin kencang Jokowi ingin menenggelamkan Jatigede semakin cepet juga Karma yang akan diterima xixixi.

Ini sudah mulai nih prosesi Jokowi mempermalukan/ MengHINAkan dirinya sendiri, kena Karma atas apa yang dilakukannya sendiri hehehe. Kita lihat aja nanti gimana yah... da gampang Jokowi kalau mau bener mah jadi Rajanya... boleh jadi si Cepot tapi harus Berjiwa SEMAR! Semar mah bukan boneka yang mudah disetir siapapun... Semar Bijaksana akan melindungi rakyatnya dan tidak mungkin menenggelamkan Kabuyutan tempat Padepokannya berada hehehe... Semar mah pemberani dan persistent juga konsistent membela rakyat karena berasal dari rakyat! Ayoooo JOKOWI SADARLAH hehehe Kakek mu bukannya di Filem Jokowi ngajarin Ilmu Tentang Semar... Gunakan lah... Jangan jadi si Cepot saja tapi harus berjiwa Semar hehehe.

Terlampir temen Mamang Alumni ITB juga AR ITB 96 yg punya indra ke-6 udah denger langsung dari Jatigede hehehe... Genderang Perang Ditabuh kalau Jatigede digenangi dan ditandai nanti dengan Meletus Gunung yg besar hehehe.

Wallohualam... kita saksikan aja ya Lalakon Si Cepot Jadi Raja ini bagaimana akhirnya xixixi.

Save Kabuyutan, Save The World, Save Jatigede!

http://www.facebook.com/savejatigede/

Masalah di Indonesia itu hanya satu Masalah MORAL, sudah bobrok moral bangsa ini dan solusinya ya di Jatigede, Lemah Sagandu Bagala Asih Panyipuhan adalah Padepokan Semar/ Dewa Iswara yang mengajarkan AJI PUTIH, Ilmu Kebaikan/ Putih Bersih, Kejujuran, integritas, dll dan ini yang diperlukan Bangsa Indonesia ... Revolusi Budaya, Moral, dan Spiritual untuk benar2 lagi secara Spiritual Percaya kepada Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa... sekarang Manusia Indonesia Beragama tapi tak bertuhan, tidak takut berbuat salah, tidak ada malu untuk Korupsi, nipu, maling, dll... Moral yang bobrok, bangsa yang bedebah?

Apa kira2 yg akan terjadi Atlantis Jilid 2? dihancurkan oleh Alloh SWT? mungkin Jatigede Jalannya xixixi Sunda Megathrust bergerak lagi xixixi... Sesar Cimandiri Lembang dan Baribis bergerak bertubrukan sehingga menjebol Telaga? Telaga mana aja? Jatiluhur, Saguling, Cirata? Jakarta Kelelep? Disusul 7 Gunung Meletus?

Mungkin akan timbul Babak Baru Generasi Baru Sesuai Wangsit Siliwangi?

Wallohualam... kita lihat aja gimana kedepan hehehe.

Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna, turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Ka batur urut salembur, ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Engké jaga, mun tengah peuting, ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan, tah éta tandana; saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. Ulah sina talangké, sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang!

selengkapnya Wangsit Siliwangi: https://sundanologi.wordpress.com/2014/10/13/uga-wangsit-siliwangi/#more-50

Jatigede Sasakala Sangkuriang Kabeurangan... Nu Kawin Di Lebak Cawene siapa? Sangkuriang dan Dahyang Sumbi... Syarat bisa kawin ya bikin telaga? kalau telaga dijadiin jadi kawin? Kenapa suara gemuruh dari Gunung Halimun, Sesar Cimandiri ~ Sukabumi ~ Srijayabupati hehehe.

Bentuk Sesar Cimandiri Lembang Baribis membentuk cawan sepeti bentukan Kepiting itu yang akan menjebol Telaga hehehe. Tadinya Mamang pikir Telaga Jatigede sajah tapi menurut Kasepuhan di Salakanagara mungkin semua Talaga akan jebol termasuk Jatiluhur dan Saguling. Wallohualam.

pun sapun kaluluhuran... Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya! Kabuyutan Cipaku dirusak bencana bagi dunia!

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On Jan 23, 2015 7:58 PM, "'Akhmad Khaqim' akhmadkh <at> yahoo.com [Senyum-ITB]" <Senyum-ITB <at> yahoogroups.com> wrote:
Saya ingat disaat hangat2nya kampanye presiden. Di milis ini ada yg nulis menyamakan jika Jokowi jadi presiden ibarat seperti Petruk Jadi Ratu. Hanya akan sebentar saat "goro-goro" sekedar ngisi waktu rehat sbg gojegan.

Apakah akan jadi kenyataan? Mari kita tunggu sang waktu utk membuktikannya.

Yg dulu nulis, mungkin bisa di posting lagi.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

------------------------------------

------------------------------------

***

Senyum-ITB wow! Ajak teman-teman bergabung. Klik http://bit.ly/1agLZ4y :-)
Mudah kok! Manajemen email di milis Senyum-ITB ada di bawah. Dicoba deh :)


Anggota: 9.710                            Diperbarui: 3 Jan 2015
============================================================
                     *** Senyum-ITB ***
            - Kerjasama merajut Prestasi Dunia -
          Interaksi akrab Masyarakat dan Alumni ITB
   Persahabatan, Ide, Iptek, Desain, Seni, Bisnis, & Kerjasama
           Milis Senyum-ITB: http://yhoo.it/10uohvb
           Portal Senyum-ITB: http://bit.ly/Z1IVsp
        Facebook: Senyum-ITB      Twitter: Senyum-ITB

 Managed by: Senyum-ITB & 99Venus International ( http://yhoo.it/fYDB7B )
============================================================


Mengatur mode terima email dengan ganti-ganti 3 cara terima berikut :
1. Senyum-ITB-normal <at> yahoogroups.com = email terima normal (individual emails)
2. Senyum-ITB-digest <at> yahoogroups.com = email terima ringkasan (daily digest)
3. Senyum-ITB-nomail <at> yahoogroups.com = cuti sementara / baca di web Senyum-ITB

Ganti email / Cara berlangganan :
1. Senyum-ITB-subscribe <at> yahoogroups.com = email berlangganan milis Senyum-ITB
Untuk ganti email, silahkan kirim dari alamat email baru Anda
2. Senyum-ITB-unsubscribe <at> yahoogroups.com = email berhenti dari milis Senyum-ITB
Untuk ganti email, silahkan kirim dari alamat email lama Anda
------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Senyum-ITB/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Senyum-ITB/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    Senyum-ITB-digest <at> yahoogroups.com
    Senyum-ITB-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    Senyum-ITB-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/__._,_.___

Attachment(s) from Mang Aska | View attachments on the web

2 of 2 Photo(s)

Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___

Gmane