Ki Hasan | 1 Mar 02:04 2011
Picon

Selingan - Eskrim Susu Ema?Beu, pirameeun deui wae yeuh.
Baris loba dulur sasusu sajagat.
Kumaha rek karawin teh?

====

Es Krim dari ASI Laris di London

Senin, 28 Februari 2011 | 22:39 WIB

TEMPO Interaktif, London -Putar otak mendapatkan usaha baru memang bagus, tapi bagaimana kalau idenya adalah jualan es krim air susu ibu (ASI)?  Entahlah,  yang pasti harganya "wah",  14 pound sterling per gelas atau nyaris Rp 200 ribu.

Toko es krim Icecreamist di London mulai menjual es krim  itu dan namanya juga tak kalah unik : "Baby Gaga", mengingatkan orang pada penyanyi pop Lady Gaga yang kelakuannya selalu nyeleneh.

Baby Gaga adalah campuran ASI ditambah vanila Madagascan dan lemon. Bahan baku ASI dikumpulkan dari perempuan yang dibayar 15 pound untuk setiap 10 ounce cairan dari tubuh mereka  (sekitar Rp 213 ribu untuk 0,3 liter) .

Hidangan itu disajikan dalam gelas martini. Nitrogen cair turut mendinginkan es krim itu di dalam gelas.

Perusahaan itu mengatakan produk mereka  yang digembar-gemborkan "organik dan semuanya alami" terjual habis pada hari pertama diperkenalkan akhir pekan ini.

"Responnya menakjubkan. Awalnya orang jijik karena hidangan itu berasal dari cairan yang dikeluarkan tubuh, tapi bukankah air susu sapi  begitu juga," kata pemilik usaha itu, Matt O'Connor. "Yang mencicipi ternyata senang dengan rasanya."

Perusahaan itu menerima ASI yang lulus uji kesehatan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Inggris menyatakan tak ada peraturan yang melarang ASI olahan asalkan memenuhi ketentuan pangan yang aman.

CHICAGO TRIBUNE | ANT | BS

http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2011/02/28/brk,20110228-316686,id.html
__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 1 Mar 03:37 2011
Picon

PBKS - Naon Atuh Artina Hiji Ngaran!

---------- Forwarded message ----------
From: Maman <manz2002 <at> yahoo.com>
Date: 2011/3/1
Subject: [kisunda] Naon Atuh Artina Hiji Ngaran !
To: kisunda <at> yahoogroups.com


 

Nyumponan pamundut Kuncen, saeutik ngadongeng
==============================================

Naon Atuh Artina Hiji Ngaran !

Kitu ceunah ceuk Wiliam Shakespeare dina carita Romeo dan Juliet, ‘What is a name?’. Maksudna meureun naon hartina ngaran da nu pentingmah naon gaweanana. Beda jeung nu ngagem agama Islam , ngaran teh bisa mangrupakeun hiji do’a. Ceuk urang China, ngaran oge ceunah bisa mawa hokkie(mawa untung). Teu saeutik jelema ngahaja ngarobah ngarana supaya teu boga kesan dusun atawa kampungan. Digentos ngarana supados kesana kabarat-baratan(‘modern’), jigana kusabab kuatna pangaruh media filem, narurutan ngaran artis asing.

Ieu mah dongeng kuring nalika pamajikan ngandeg keur budak anu kahiji. Saencana lahir aya perjanjian lisan. Lamun budak lahir jenis kelamin na awewe nu berhak mere ngaran indungna. Mun anak pertama borojol jalu anu berhak mere ngaran bapana. Ku teknologi USG cenah bisa katingali jenis kelamin nalika orok masih dina jero beuteung, kantos dipariksa, ceunah nu lahir bakal jalu. Hate kuring sugema.

Pas tanggal 24 Februari, borojol we orok, ditingali teh jenis kelaminna geuning ‘beulah-vertikal’. Sugan teh jalu, aya rasa kaduhung saeutik, naha saencana make di USG sagala. Nya kusabab awewe ku indungna eta orok dibere ngarang ‘Nabila Putri Utami’. Naon hartosna sareng makna eta ngaran rupina ngan indungna anu nyaho.

Opat tahun saparantosna ti eta pamajikan ngandeg deui, alhamdulillah, tanggal 26 Juni ngalahirkeun budak jalu. perjajian lisan tetep berlaku. Anak kedua eta ku sayah dibare ngaran Dwi Bagia Sentosa, anu hartina nyaeta anak kadua anu mawa kabagjaan salamina. Amiin.

Ayeuna soal ngaran kuring, sigana kolot kuring mere ngaran nurutkeun instink we. Buktina kuring kantos tumaros ka anjeuna. Dina surat kelahiran ti bidan Ening di Cicadas, ngaran kuring dina salembar kertas biru natrat bin jentre, ‘Surjaman’ (wungkul/titik). ‘Naon pa hartosna ngaran eta ?’, Ceuk kuring. Walon anjeuna: ‘Duka teuing atuh’.

Kuring oge teu apal timimiti iraha sesebutan ‘Maman’ ditambahkeun ka ngaran ‘Surjaman’. Sigana harita waktu kuring keur budak arek asup ka sakola dasar. Meureun teu umum lamun aya ngaran ngan sakalimat, teu boga ngaran pondok jeung panjang. Terus we ujug-ujug ditambahan ‘Maman’.

Kitu oge kuring teu apal naha ‘Surjaman’ robah ngajadi ‘Suryaman’, sigana ieu nyesuaikeun jeung jaman. Jaman waktu ejaan Suwandi dirobah jadi Ejaaan Yang Disempurnakan(EYD). Waktu harita abjad ‘dj’ jadi ‘j’ , jeung ‘j’ jadi ‘y’, ‘Tj’ jadi ‘c’, ‘Tjitjih’ jadi ‘Cicih’, ‘Djoko’ jadi ‘Joko’. ‘Djadjang’ jadi ‘Jajang’. Robahna ejaan sigana keur efesiensi huruf.

Guthak gathuk atanapi kirata nama osok dipake heureuy oge. Utamana dikeunakeun ka hiji ngaran anu parantos jadi tokoh masyarakat. Sebut we AA GIM, diplesetkan artina jadi “Abdi Atoh Gaduh Istri Muda”. Sigana perbawa ngaran anu mawa matak anjeuna wantun ngalakukeun poligami, lain ku sunah-sunah teuing. Nu sae mah nami AA LAKSANA, Abdi Adalah LAki-laki SAtia salamiNA. :)

BULUS.

:)

__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 1 Mar 03:38 2011
Picon

PBKS - Talaga Jamban

---------- Forwarded message ----------
From: Irpan Rispandi <mr.rispandi <at> gmail.com>
Date: 2011/2/28
Subject: [kisunda] "Talaga Jamban"-nyumbang carita keur buku tea
To: kisunda <at> yahoogroups.com


Tulisan ieu asana teh can merenah, cikan pang mariksakeun. Mun aya nu
kudu di benerkeun bejaan kuring nya.

nuhun sa acanna.

*************************


Talaga Jamban
ku : Irpan Rispandi

Wanci isuk di usum halodo tarik tiisna kabina-bina. Komo deui lamun
urang cicing di wewengkon dataran tinggi nu loba gunung saperti di
Garut. Hawa tiis teh tangtu leuwih nyecep, karasa nepi ka sungsum
balung. Nu matak teu heran lamun tatar Garut ti baheula keneh geus
meunang lalandian "Swiss van Java". Hawa tiis jeung alam endah jadi ciri
tatar Garut.

Rada beh kidul ti kota Garut aya hiji gunung anu ngajungkiring jangkung.
Gunung anu luhur puncakna 2821 meter tina beungeut cai laut teh
katelahna Gunung Cikuray. Duka teuing naon sababna nu matak eta gunung
dingaranan gunung Cikuray. Lamun ditingali tina kecap mah, ngaran
Cikuray teh kawengku tina Cai jeung Kuray. Kuray-na duka tina kecap
kukurayeun, duka tina naon. Ngan lamun enya tina kecap kukurayeun, di
gunung eta naon anu matak kukurayeunna? Kusabab alamna estu endah
sampurna mungguh ciptaan nu Maha Kawasa. Jajauheun tina pikasieuneun.
Duka teuing lamun anu "ngageugeuh" eta gunung teh matak kukurayeun mah.
Bisa jadi. :)

Kuring lahir jeung meakkeun mangsa rumaja di suku gunung Cikuray beulah
kaler, di wewengkon kacamatan Bayongbong. Kuring cicing didinya teh ngan
nepi ka umur 15 taun. Sanggeus tamat sakola SMP, kuring neruskeun sakola
ka Bandung. Bet siga dina lagu nya: "Geura gede gera jangkung, geura
sakola ka Bandung." he..he..he.. Sok sanajan ngan nepi ka rumaja cicing
di dinya, loba pisan panineungan anu tetep bisa kainget sanajan kuring
ayeuna geus rimbitan.

Di tonggoheun sakola SD kuring aya sirah cai anu ku urang dinya
disebutna "Jamban". Sirah cai ieu lumayan gede, malah mangrupa guha
leutik. Tapi guha leutik ieu ayana dina dasar talaga. Sahingga
jalma-jalma arang anu daek asup nalungtik ka jerona. Eta talaga teh
legana kurang leuwih 8 ka 10 meter, jerona 8 meteran mah aya. Di
gigireun eta talaga gede, aya talaga nu leuwih leutik jeung leuwih deet.
Dina talaga leutik ieu kuring jeung babaturan sok ngadon ngojay sanggeus
balik sakola SD. Harita mah ngojay teh sahayuna we, teu kudu make calana
renang, taranjang bubulucunan...he..he.he..

Cai talaga anu herang ngagenclang muwuh matak pikaresepeun. Disisi
talaga leutik aya wangunan beton anu nutupan pipa cai. Wangunan anu
suhunanna tina beton jeung rata teh jadi tempat nunda baju, sapatu jeung
tas sakola. Tina luhur wangunan eta, kuring luncat ka handap, kana cai
nu herang siga kaca. Kuring jeung babaturan icikibung dina talaga bisa
nepi ka dua jam lilana. Mun biwir geus geunteul jeung tungtung ramo
pareot, kakara haranjat.

Seubeuh ngojay kuring balik ka imah mapay-mapay kebon saladah. Cai anu
bijil tina beuteung gunung Cikuray teh sigana alus pisan pikeun
pepelakan, diantarana saladah. Di beh landeuh aya oge balong-balong anu
dipelakan lauk emas. Kuring sabatur-batur leumpang mapay galengan, tapi
sakapeung mah sok pangangguran leumpang luhureun pipa beusi sagede
pingping. Pipa eta ngalirkeun cai ti Jamban ka PDAM.

Harita mangsa talaga masih aya....

Sawatara waktu kaliwat, pas kabeneran balik ka Garut, kuring ngahajakeun
ulin ka urut sakola SD. Teu poho sakalian ka talaga “Jamban”. Di
wewengkon anu kuduna aya talaga nu caina herang siga kaca, ayeuna geus
salin rupa jadi wangunan beton anu tohaga. Euweuh barudak anu ngarojay,
euweuh ibu-ibu anu nyareuseuh. Simpe, rehe combrek. Boh talaga gede boh
talaga leutik, duanana geus ditutup. Pager beusi ting jungkiring.

Sora ting cerewet na barudak nu icikibung, koceakna budak nu ngajleng ka
handap, ngagejeburna sora cai, ngan ukur kadenge hawar-hawar, dina jero
ingetan kuring. Nu kasinghareupan ku kuring ayeuna, ngan ukur wangunan
beton hawuk anu pireu, tina beuteung eta wangunan ngembat panjang pipa
beusi anu gede pisan.

Talaga anu kuduna jadi milik bararudak, pikeun suka bungah icikibung
dina caina nu herang, ayeuna geus dirampas ku “jalma-jalma sukses”,
pengusaha air minum kemasan. Kagumbiraan bararudak jadi tumbal pikeun
kasuksesan maranehna. Wilujeng ka “jalma sukses”, tapi hanjakal naha bet
numbalkeun kagumbiraan barudak? Kawas nu munjung wae, beunghar tapi
butuh tumbal.

__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 1 Mar 03:40 2011
Picon

PBKS - Tarekat Teu Ba Aran
Urang dokumentasikeun.
Karangan nu dikirim bakal diposting ulang make awalan PBKS

Mangga baraya sejenna, geura ngaguar pangalamanana.
Sugan we atuh bisa dijadikeun bahan keur manjangkeun umur basa Sunda.

catetan:
PBKS = Pangalaman Balad Ki Sunda

---------- Forwarded message ----------
From: Tubagus Rifki L <tbrifki <at> gmail.com>
Date: 2011/2/26
Subject: [kisunda] Tarekat teu ba aran -- Nyumbang tulisan jang buku Kisunda
To: kisunda <at> yahoogroups.com


 

Yeuh dukur-dulur jangji kula mere tulisan make dialek Banten (Pandeglang belah kidul antara Saketi jeung Labuan)

313 kecap
1611 hurup

Tarekat teu ba aran

Kami nyebutna Aki. Sabenerna si Aki diangap kiyai ku tatangga saider pasantrenna, jeung ku tamu-tamu nu daratang silaturahmi ka anjeuna. Jeung memang manehna kiyai, sabab pendidikan si Aki ti pasantren-pasantren ti mimiti di Banten sampe ka jawa timur di Jombang. Pasantren si Aki di gunung Pulosari kaasup modern sabab aya TK nepi ka Aliyah nu disaruakeun jeung sakola nageri. Ceuk beja ti deungeun, si Aki lain ngan ukur pinter bahasa Arab, tapi oge bahasa Perancis. Komo eta bahasa Inggris mah geus puguhna. Kitu deui bahasa Jawa, Madura jeung Sunda mah. Awakna jangkung gede, hideung rek jiga urang Sudan. Ceuk beja ti dengeun, dina diri si Aki loba kaanehan nu teu sasari. Kieu contona, lamun aya bupati datang, si Aki sok jojong bae ngomean galeng di balong. Paribasa, seuing seunah nanggoan. Sagede bupati, kapaksa kudu ngadagoan si Aki sampe ka sore mun hayang manggihan.

Sanajan kiyai ceuk deungeun, si Aki tara make udeng, tara make baju koko, tara make topi haji. Papakeanana pangsi jeung iket jawa atawa Baduy. Lamun jum'atan di masjidna, tara daekeun khotbah atawa ngimaman shalat, malah manehna datang pandeuri diuk pangburina. Kabeh urusan masjid jeung pasantren di serahkeun ka santri jeung ustad.

Kula tahun 1997 mimiti pendak jeung si Aki sabab diajak kubabaturan. Cenah aya pangajian. Kula kadinya malem jum'at. Ceuk kula mah, nu kitu lain ngaji, tapi dzikir sanggeus salat magrib, tuluy ngadoa. Nu mingpin na geh lain si Aki. Prosesi dipingpin ku ustadna. Beres ngado'a, kabeh hadirin, meureun aya kana 300 san jalma, budak campur jeung kolot, datang ti sakuliah Banten jeung Lampung, jeung Palembang, ceuk beja aya nu ti Garut geh, di haturan dahar ku Aki nu beasna jeung lauk emasna meunang melak si Aki.

Aya waktu manggihan si Aki. Kula nanyakeun kapanasaran, "Ki, unggal malem jum'at dzikir raramean, lebet ka tarekat naon ki?"
Ceuk si Aki singket, "Ieu mah tarekat teu ba aran."

__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Mang Kabayan New Kasep | 1 Mar 03:45 2011
Picon

RE: Re: Tokoh - Sjafrudin Prawiranegara

Ari lahir di Serang mah atuh kasebut urang sunda lainnya?

From: Baraya_Sunda <at> yahoogroups.com [mailto:Baraya_Sunda <at> yahoogroups.com] On Behalf Of Ki Hasan
Sent: 01 Maret 2011 4:54
To: Ki Sunda; Baraya Sunda
Subject: [Baraya_Sunda] Re: Tokoh - Sjafrudin Prawiranegara

 
Satu Abad Menkeu Sjafruddin Prawiranegara...
Selasa, 1 Maret 2011 | 03:18 WIB
Banyak orang mungkin lebih mengenal Sjafruddin Prawiranegara sebagai tokok politik kemerdekaan
Indonesia. Padahal, pria kelahiran Serang, Banten, 28 Februari 1911, ini adalah menteri keuangan
pertama negeri ini.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Peringatan Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011) di Kantor
Bank Indonesia (BI) Jakarta, Senin (28/2). Kegiatan yang disertai acara peluncuran buku Biografi Mr
Sjafruddin Prawiranegara, Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) itu dihadiri
Wakil Presiden Boediono.
Ketua panitia Peringatan Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara, AM Fatwa, berpendapat, pemerintah perlu
mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum dengan mempertimbangkan
kiprahnya dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.
Boediono menilai kegiatan peringatan seabad Sjafruddin ini sangat penting untuk mengangkat kembali
sosok dan kiprah Sjafruddin Prawiranegara. Sebagai tokoh penting di era kemerdekaan, masih banyak
peran penting almarhum yang tidak tercatat dalam dokumentasi sejarah. Padahal, kiprah dan jasanya
dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan politik, perlu diangkat, diperkenalkan, dan diambil sisi positifnya.
Dari catatan biografi, Sjafruddin pernah menjabat Presiden/Ketua Pemerintahan Darurat RI (PDRI)
merangkap Menteri Pertahanan serta Menteri Penerangan dan Urusan Luar Negeri saat pemerintahan RI di
Yogyakarta dikuasai Belanda setelah agresi militer kedua (19 Desember 1948). Saat itu Presiden
Soekarno bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta diasingkan ke Bangka.
”Gunting Sjafruddin”
Selama era kemerdekaan, Sjafruddin pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan,
dan Menteri Kemakmuran. Ia menjadi Wakil PM tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama tahun 1946, dan
Menteri Kemakmuran tahun 1947. Saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, terjadi agresi militer
Belanda kedua. Agresi ini mengakibatkan pembentukan PDRI di Sumatera.
Seusai menyerahkan kembali kekuasaan PDRI, ia menjabat sebagai Wakil PM tahun 1949, kemudian Menteri
Keuangan tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, Maret 1950 ia memotong uang
bernilai Rp 5 lebih hingga separuh. Kebijakan moneternya dikritik dan dikenal dengan julukan
”Gunting Sjafruddin”.
Sjafruddin menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama tahun 1951. Sebelumnya, ia adalah
Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, kelak menjadi Bank Sentral Indonesia. Ia menulis buku
Sejarah Moneter dibantu Oei Beng To, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia.
Memasuki masa tuanya, ia menjadi seorang mubalig. Namun, tokoh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin
Indonesia) ini kerap dilarang berkhotbah. Juni 1985, ia diperiksa karena isinya khotbahnya yang keras,
di Tanjung Priok, Jakarta. Beliau meninggal dunia, 15 Februari 1989 di Jakarta. (ONI/WHY)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2011/03/01/03182969/.Satu.Abad.Menkeu.Sjafruddin.Prawiranegara.

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Remi | 1 Mar 09:42 2011
Picon

demokratisasi di Wetan Tengah?

Pergolakan Timteng: pemenang, yang kalah

Terbaru 28 Februari 2011 - 17:44 GMT
Facebook
Twitter
Kirim kepada teman
Print page

Gerakan rakyat tidak hanya menuntut perubahan sistem politik, tetapi merombak seluruh sistem
pemerintahan yang otoritas sejalan dengan kebhinekaan dan keadilan sosial.
Pemenang dari aksi ini adalah rakyat Timur Tengah yang selama beberapa dekade ditekan secara politik.
Jutaan warga Arab dan Muslim yang tidak pernah didengar suaranya kini didengarkan.
Revolusi yang sekarang terjadi bukan hanya sekedar menyangkut masalah pangan atau pekerjaan -tetapi
lebih pada kebebasan dan kebebasan individu. Untuk pertama kali dalam 40 tahun terakhir, warga di Timur
Tengah mencoba mencetak sejarah baru dan menentukan masa depan mereka.
Pihak yang paling tidak diuntungkan adalah pemerintah otoriter yang menyedot darah rakyat,
mempergunakan darah dan besi untuk mengatasi pembangkang, serta tidak menghiraukan harapan dan
aspirasi warga mereka sendiri.
Yang ironis adalah bahwa kepala negara republik cenderung menjadi yang paling rentan; mulai dari
presiden Tunisia, Ben Ali, hingga presiden Mesir Husni Mubarak, Kolonel Muammar Gaddafi dari Libia,
Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika. Sebagian besar dari
mereka akan sulit selamat dari badai pemberontakan rakyat yang kuat ini.
Sementara itu kerajaan -seperti di Bahrain, Oman, Arab Saudi, Yordania dan Maroko- juga dilanda
perlawanan masyarakat. Namun mereka tampaknya tidak serentan negara republik meski badai perlawanan
masih menghadang mereka.
Benteng Israel
Secara regional, Israel adalah yang paling tidak diuntungkan.
Negara ini berusaha sekuat tenaga mendukung diktator dan pemerintah otoritaer Arab, seperti presiden
Mesir, Husni Mubarak. Israel berjuang mati-matian mendukung Mubarak yang memainkan peran penting
dalam mengetatkan blokade ke Gaza dan mengekang Hamas.
Seperti yang telah berulang kali terlihat, politik Israel berubah menjadi bumerang. Israel kehilangan
Iran 40 tahun lalu karena negara itu mendukung Shan Iran mati-matian. Negara ini baru saja kehilangan
Turki setelah sembilan pegiat yang berada di atas kapal bantuan ke Gaza tewas.
Dan kini Israel tampaknya kehilangan Mesir, tetangga yang sangat penting di mana perjanjian perdamaian
Camp David pada tahun 1970-an mengkonsolidasi kekuatan Israel di wilayan dan menghancurkan sistem
pemerintah Arab.
Pemerintah apa pun yang akan keluar dari reruntuhan kekuasaan otoriter di dunia Arab, dipastikan akan
mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih aktif yang akan menantang kekuasaan Israel dan
penjajahannya di tanah Palestina.
Sementara itu, kepemimpinan Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas sudah kehilangan kredibiltas di
mata rakyatnya sendiri. Bocoran dokumen perundingan yang didapatkan oleh al-Jazeera -yang menawarkan
sejumlah besar konsesi pada Israel- merupakan penyebab kematian Otorita Palestina.
Gerakan berbasis perlawanan seperti Hamas dan Hezbullah kini lebih populer dibandingkan Otorita
Palestina; organisasi-organisasi ini akan menjadi pemenang dalam pergolakan sosial kecuali Israel
mengambil langkah kongkrit dalam menandatangani traktat perdamaian dan mundur dari wilayah Arab yang diduduki.
Jadi Israel telah menjadi benteng militer. Cara terbaik bagi Israel mengatasi dilema keamanan seperti
ini adalah menerima solusi dua negara yang diusulkan oleh masyarakat internasional -termasuk sekutu
lamanya Amerika Serikat.
AS: mitra pemerintah otoriter?

Peran Iran di Timur Tengah tidak akan sekuat sebelum pergolakan
Bagi Amerika Serikat, pengunduran diri diktator pro-Amerika menjadi kekalahan besar bagi Washington.
Selama lebih dari 60 tahun, Amerika Serikat selalu mengorbankan peraturan dan hak asasi manusia demi
konsep stabilitas dan keamanan.
Washington sangat lambat dalam mempergunakan kesempatan, tetapi Presiden Barack Obama mendesak para
penasihatnya untuk mendukung transisi yang rapih ke sistem politik yang lebih terbuka.
Amerika Serikat memainkan peran penting dalam menekan militer Mesir untuk meminta Mubarak mundur. Dan
Washington berhasil meyakinkan keluarga kerajaan Bahrain yang berasal dari Islam Sunni untuk
berhubungan dengan kubu oposisi Shiah yang mayoritas.
Di Libia, setelah awal yang lambat Amerika Serikat kini memimpin dalam menekan Kolonel Gaddafi dan
mendukung tuntutan dan aspirasi mayoritas warga Libia.
Namun, masih belum jelas apakah Amerika Serikat akan menekan militer Arab, terutama di Mesir, untuk
menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Jika Amerika bisa menarik pelajaran besar dari kekacauan di wilayah, negara itu bisa membangun kembali
jembatan kepercayaan yang hancur yang menghubungkannya dengan masyarakat Timur Tengah.
Amerika Serikat tidak bisa menjadi penonton dalam sejarah ini. Amerika harus sadar bahwa para diktator
Timur Tengah tidak hanya menghancurkan warganya tetapi juga menjadi pemicu rasa antibarat dan
anti-Amerika di wilayah itu.
Banyak orang yang berpendapat bahwa Amerika merupakan mitra pemerintahan para diktator karena terus
mendukung mereka.
Retak

Peta politik Timur tengah akan berubah akibat pergolakan rakyat
Gema revolusi sosial di Timur Tengah ini juga dirasakan di Iran, di mana ada kekosongan besar pada
legitimasi penguasa politik. Iran adalah negara yang terpecah, terutama sejak pemilu presiden bulan
Juni lalu ketika Presiden Mahmoud Ahmadinejad terpilih kembali.
Setelah Husni Mubarak tersingkir, puluhan ribu warga Iran turun ke jalan-jalan Teheran untuk menantang
otoritas Presiden Mahmoud Ahmadinejad.
Kebangkitan Mesir juga akan melemahkan peran Iran di dunia Arab. Salah satu alasan Iran bisa memiliki
pengaruh di masayarat Arab beraliran Sunni adalah karena Mesir melepas peran yang secara tradisional dipegangnya.
Jika Mesir kembali terintegrasi ke dunia Arab, Iran tidak akan lagi memiliki ruang untuk secara otomatis
berperan di wilayah itu. Yang lebih penting lagi, revolusi sosial di dunia Arab akan berdampak lebih
dalam pada krisis legitimasi Presiden Ahmadinejad.
Debu belum benar-benar bersih dari medan pertempuran. Transisi ke demokrasi akan berjalan tak mulus,
penuh gejolak dan berkepanjangan. Transformasi demokrasi dan konsolidasi akan memakan waktu
bertahun-tahun untuk bisa diwujudkan.
Namun satu hal sudah terlihat jelas -keretakan sudah terjadi di kawasan. Timur Tengah dan hubungannya
secara internasional pasti akan berubah.
Penulis adalah Fawaz A Gerges, pengajar Politik Timur Tengah dari LSE

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Remi | 1 Mar 12:50 2011
Picon

Re: evolusi deui?

Apakah manusia masih berevolusi?

Olly Bootle
BBC Horizon
Terbaru 1 Maret 2011 - 10:28 GMT

 
Karya Charles Darwin secara fundamental mengubah pemahaman tentang kehidupan di bumi.
Buku Charles Darwin berjudul On the Origin of Species yang terbit pada tahun 1859 mengubah pemahaman
manusia tentang asal muasal dan evolusi kehidupan di bumi.
Namun teori Darwin itu juga menimbulkan pertanyaan apakah manusia mempunyai cukup kecerdasan untuk
melepaskan diri dari evolusi melalui seleksi alam.
Manusia mempunyai keunikan dibanding hewan lain karena kemampuannya mengembangkan teknologi untuk
melindungi diri dari kekejaman alam.
Beruang kutub secara perlahan berevolusi sehingga mempunyai lapisan lemak tebal agar bisa hidup di
kawasan Arktik yang beku, sementara manusia mengatasi persoalan dingin dengan menguliti beruang kutub.
Solusi teknologi ini menimbulkan pertanyaan apakah manusia sudah berhenti berevolusi.
Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa dilihat dalam gen kita dan kemajuan dalam melakukan sekuen genom.
Dengan membandingkan gen berbagai bangsa di dunia, bisa dilihat sejauh mana manusia sudah berevolusi
sejak spesies ini pertama kali muncul.
Yang paling jelas bisa dilihat adalah warna kulit manusia yang berbeda-beda di berbagai penjuru dunia.
Minum susu

Banyak orang Asia tidak tahan susu
Contoh lainnya adalah bagaimana metabolisme manusia berevolusi agar bisa mencerna makanan yang di masa
silam tidak bisa dicerna.
Sebagai misal adalah kemampuan manusia mencerna laktosa atau gula yang terkandung dalam susu.
Sekitar 10.000 tahun yang silam sebelum manusia mengenal pertanian, manusia tidak bisa mencerna laktosa
setelah usia menyusui.
Sekarang toleransi terhadap laktosa di berbagai kawasan dunia bisa menjadi petunjuk untuk memahami
sejarah pertanian di dunia.
Sekitar 99% penduduk Irlandia mempunyai toleransi terhadap laktosa, sedangkan di Asia Tenggara yang
tradisi pertaniannya relatif singkat, angka toleransi laktosa cuma 5%.
Pakar genetika dari Universitas Harvard Dr Pardis Sabeti mengatakan dalam diri manusia bisa dilihat masa lalunya.
"Kita bisa melihat DNA dari setiap individu sekarang dan mendapat petunjuk bagaimana dia bisa menjadi
seperti itu," kata Dr Sabeti.
Jadi jelas penemuan dan teknologi yang dikembangkan manusia di masa lalu, tidak membuat evolusi berhenti.
Namun sebagian besar perkembangan teknologi dan kesehatan yang melindungi manusia dari lingkungannya
baru tercipta dalam seabad terakhir.
Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan, apa lagi dalam diri manusia yang bisa berevolusi melalui
seleksi alam.
Pakar genetika dari University College London, Profesor Steve Jones mengatakan pada zaman Shakespeare
di abad ke-16, hanya satu dari tiga bayi yang lahir, bisa hidup sampai usia 21 tahun.
"Kematian itu menjadi basis seleksi alam, banyak anak yang meninggal karena gen mereka. Tapi sekarang 99%
bayi bisa selamat sampai usia dewasa," kata Profesor Jones.
"Seleksi alam, kalau pun belum berhenti, sudah melambat," katanya.
Di negara-negara maju dewasa ini, hampir semua orang bisa hidup sampai usia dimana mereka bisa mewariskan
gennya, tetapi banyak orang memilih untuk tidak mempunyai anak sehingga tidak mewariskan gen mereka.
Oleh karena itu bisa jadi cara kerja evolusi sudah berubah.
Makin gemuk
Semakin banyaknya manusia yang memilih untuk tidak mewariskan gen mereka membuat pakar biologi
evolusioner Stephen Stearns mengkaji evolusi dengan cara baru.
Dalam studi jangka panjang di kota Framingham, Massachusetts, dia mengkaji sejarah kesehatan ribuan
wanita sejak tahun 1950an dan membandingkan populasi usia subur dengan populasi secara keseluruhan.
Dari studi itu dia sampai pada kesimpulan bahwa manusia, paling tidak yang tinggal di Framingham, masih
berevolusi walaupun ke arah yang baginya mengejutkan.
"Seleksi alam tampaknya mengarah pada pengurangan tinggi badan dan penambahan bobot," kata Stearns.
Perubahan itu tidak disebabkan oleh konsumsi makanan yang lebih banyak, dan tidak ada indikasi bahwa
populasi itu akan semakin gemuk dan semakin pendek sampai waktu tak terbatas.
Penelitian Stearns menunjukkan perubahan yang sangat kecil dan sangat lambat, seperti halnya dalam
penelitian Darwin di abad ke-19.
Teknologi mungkin saja telah menghentikan sebagian kecenderungan evolusi misalnya dalam hal penyakit,
tetapi hal ini tidak berarti bahwa manusia berhenti berevolusi.
Dengan adanya kemajuan medik dan genetika serta kemampuan manusia untuk membuat pilihan dalam hidupnya,
kekuatan-kekuatan evolusi yang lebih besar, bisa berperan.
Arah evolusi di masa depan bisa dibentuk oleh alam dan oleh manusia sendiri.

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Remi | 1 Mar 14:02 2011
Picon

heureuy ti sawarga?


 A joke from heaven

> God decided to encourage people to have fewer children and introduced an 
> award scheme… During the procedure at one point, he concentrated on 
> learning about the situation in India : 
> 
> 
> He first met Jawaharlal Nehru in heaven, and asked him how many children he 
> had during his time on earth. Nehru replied… only one! 
> 
> Happy with the relatively good family planning adopted, God awarded Nehru 
> with a Celestial Rolls Royce! 
> 
> Indira Gandhi was next, and God asked the same question. She replied she 
> had two children, and God thought, not too bad, so he gave her a BMW. 
> 
> Dr. Radhakrishnan was next in line. God was not pleased to hear that he had 
> six children, and gave him a Morris-8 as a kind of punishment… 
> 
> Sometime later, the three (Nehru, Indira and Radhakrishnan) going around in 
> their new cars, saw Mahatma Gandhi on foot!!! 
> 
> Wondering what went wrong; they asked why God hadn't been merciful with 
> him… 
> 
> The Mahatma replied in disgust, "God did not even ask me!!! 
> 
> *Some idiots had told him that I am the father of the whole 
> Indian nation!"* 

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

dkabayan | 1 Mar 14:05 2011
Picon

Re: heureuy ti sawarga?Hahahahaha gelooo euy,
Asli ngakak Kang, aluuus-aluuus tah bobodoran teh hihihi.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

From: "Remi" <rsyaifoel <at> yahoo.com>
Sender: Baraya_Sunda <at> yahoogroups.com
Date: Tue, 01 Mar 2011 13:02:40 -0000
To: <baraya_sunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: Baraya_Sunda <at> yahoogroups.com
Subject: [Baraya_Sunda] heureuy ti sawarga?

 


A joke from heaven

> God decided to encourage people to have fewer children and introduced an
> award scheme… During the procedure at one point, he concentrated on
> learning about the situation in India :
>
>
> He first met Jawaharlal Nehru in heaven, and asked him how many children he
> had during his time on earth. Nehru replied… only one!
>
> Happy with the relatively good family planning adopted, God awarded Nehru
> with a Celestial Rolls Royce!
>
> Indira Gandhi was next, and God asked the same question. She replied she
> had two children, and God thought, not too bad, so he gave her a BMW.
>
> Dr. Radhakrishnan was next in line. God was not pleased to hear that he had
> six children, and gave him a Morris-8 as a kind of punishment…
>
> Sometime later, the three (Nehru, Indira and Radhakrishnan) going around in
> their new cars, saw Mahatma Gandhi on foot!!!
>
> Wondering what went wrong; they asked why God hadn't been merciful with
> him…
>
> The Mahatma replied in disgust, "God did not even ask me!!!
>
> *Some idiots had told him that I am the father of the whole
> Indian nation!"*__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 1 Mar 17:51 2011
Picon

PBKS - MACĔTTah geuning ngurunyung, Bi Oeti.
Jigana mah macet Bandung kaler mah, macet kiriman Bi, kiriman ti Batawi.

Hayoh Kang Imun, Bi Oeti geus migunakeun aran aslina, tinggal Kang Imun yeuh.

---------- Forwarded message ----------
From: Yeni Kurniatin <bioeti <at> yahoo.co.id>
Date: 2011/3/1
Subject: [kisunda] MACĔT
To: kisunda <at> yahoogroups.com Sampurasun,
ngiringan ngaramékeun, mugi tiasa katampi. "BLUS" upami kirang merenah.

MACĔT

Ku : bioeti


Na aya naon atuh di Bandung téh? Pasosoré loba mobil aleut-aluetan lain geura ngampih. Sugan mah nu boga mobil di Bandung dikalaluar kabéh, nepi ka teu kawadahan. Teu usum libur samen atawa akhir taun. Macet geus jadi kadaharan sapopoé. Matak kolot dijalan. Geus puguh ari poé saptu atawa minggu mah alias weekend.

Matak sok horéam mun kaparengkeun kudu indit-inditan jadina. Komo mun ninggang poé nu liburna untuy-untuyan. Beuki seunggah wé. Kagaring-garing awak pikir téh. Geus kabayang macét diditu didieu. Teu beurang, teu peuting Bandung pinuh ku kandaraan roda opat. Lolobana make plat “B”, teu burung plat “AB” oge aya. Sakapeung sok kawénéhan plat “BE” jeung “DK”. Leuheung mun ngan sakuren, sigana  mah pelesir ka Bandung sok dibarengan jeung program Bedol désa. ti RT nepi ka lurahna dibawa.

Harita meunang hibar rék aya audit ku BPOM*. Kécap audit boga sima nu luar biasa. Buktina karék ngadéngé waé sok matak samar campa. Komo kunu ngaran na BPOM. Atuh kapaksa poé saptu harita maksakeun asup digawé. Maenya waé ari juragan-juragan asup kuring salaku babu ucang anggé di imah.

Geus kasawang na impelangan, tada teuing engké kumaha balik buburuh téh. Sapanjang jalan diitung-itung, alusna jam sabaraha kaluar ti kantor dibarengan na haté ngado’a sangkan juragan sing sholeh, moal nitah lila-lila. Nepi pecat sawed wé ulah nungguan sarangéngé surup.

Kaluar kantor geus ashar. Geus biasa mun gawé lembur kieu kuring sok pirajeunan nébeng ka juragan. Manehna oge sok atoheun dibaturan téh, ngarah aya batur ngobrol pas macét cenah.

Ceuk Radio, Setiabudi macét. Loba mobil kaluar asup ka rumah Mode. Cihampelas macét da aya bén, Pasteur padat merayap loba nu kaluar ti tol. Merdeka Komo. Nya kitu oge Sukajadi. Juragan nanya mening nyokot jalur mana nu teu pati macét? Kuring ogé sarua lieurna. Kudu milih nu mana da geuning sarua waé. Ah, ujug-ujug jorojoy na hate, ngolebat na otak. Kuring boga ideu, kumaha mun ka PVJ wé? Urang nonton heula, ngopi-ngopi heula bari nungguan macét. Juragan langsung nga-enyakeun. Urang réfreshing sa-encan di bombardir ku POM. Mani sumanget! Sapuk ari kitu mah. Heu heu heu…

Asalna nongton, terus ngopi. Ku pirajeunan Juragan alak-ilik geuningan aya diskon sapatu. Nya atuh urang duaan siga prajurit ka medan perang. Hajar! Hajar! Paburu-buru sieun kapiheulaan ku orang Batawai. Geus sapatu ngarambah kana baju, terus kantong. Sagala nu dibéré bandrol diskon dianjangan. Isukna nya stress audit nya lieur tanggal ngora jauh kénéh.

Tah, kitu Pa Dada* di Bandung téh, nungguan macét sok matak bébéakan. Matak bobol dompét balas nungguan. Sok atuh geura dibebenah jalan-jalanna, pangwangunana. Tong hilap diurus ogé runtahna. Ngarah Bandung beuki pikabetaheun, engke beuki nambah kana APBD-na. Moal matak rugi dijug-jug timana-mana.  Ngarah kuring teu kudu loba nungguan, da rumasa kuring mah sok gampang kagoda (kagoda diskon maksudna).

 

* Badan Pengawas Obat dan Makanan

* Pa Dada Rosada (Walikota Bandung Kiwari. Hilap deui ti iraha ka iraha na mah)Yeni Kurniatin
...... and in every action there is always an equal and opposite or contrary, reaction... - Issac Newton, 1643 - 1727

__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Gmane