mang kaby | 10 Dec 02:36 2013
Picon

RE: Sunda Islam jeung Islam SundaTah abdi sepakat sareng Kang AD,

Konsep Tauhid oge Ritual Ibadah pasti aya epolusina teras di Al Qur’an oge pan Rosul teh pabalatak hehehe ti mimiti Nabi Adam dugi ka nu panungtung Nabi Muhammad SAW janten memang aya kamungkinan Rosul oge turun di Tatar Sunda anu ngajarkeun ka Urang Sunda Katauhidan tea mung nyakitu pan harita mah jaman Pra Sejarah can mengenal tulisan jadi tradisi-na secara lisan jeung nganggo symbol-2 anu sederhana tea. Diantarana Simbol anu masih keneh ngadeg di Tatar Sunda anu terjaga tetep keaslianna nya Situs Aji Putih Kabuyutan Cipaku, didinya aya Simbol Batu Tunggal tea. Loba anu salah kaprah nyebutkeun karuhun sunda baheula nyembah batu padahal mah henteu kitu Urang Cipaku weh datang ka Situs Aji Putih eta lain rek nyembah batu anu aya didinya tapi pikeun muja ka Nu Kawasa, Nu Ngersakeun Nu Maha Murbeng Alam.

 

Tah Situs Aji Putih teh lamun di Baduy mah disebut Sasaka Domas tea… eta mangrupakeun Kabuyutan meureun lamun model ayeuna mah eta teh pasantren tempat karuhun baheula ngajarkeun Katauhidan ka masyarakat pan baheula mah can aya masjid jeung can aya sakola, jadi nya di ajar na nya didinya di alam jeung ti alam.

 

Sasaka Domas teh saluyu jeung amanah buyut artina ternyata sarua… Sasaka pan tempat suci/ disakralkeun… Domas pan dua omas ~ 2 x 400 = 800. Kitu oge Amanah Buyut anu buyut nitipkeun ka Puun Nagara 33, Bangawan Sawidak Lima jeung Pancer Salawe Nagara. Tah eta ceuk Matematika Sunda Prof Jakob Sumardjo tea… 33 teh artina 1 pusat jeung 32 disabudeureun nana, istilahna mah 1 Nagara Pusatna nyaeta Sunda jeung 32 nagara bagean tah 32 nagara eta tersebar numutkeun arah mata angin jadi di bagi 4 tah… 32/ 4= 8, 8 teh pan mandala. Terus 65 sungai oge sarua eta artina 1 walungan pusat + 64 walungan sabudeureun nana… 64 lamun dibagi 32 ternyata hasilna 2, tah ieu ternyata tiap nagara/ kabuyutan teh selalu di apit ku dua walungan. Terus Pancer Salawe Nagara oge sarua 25 teh 1 pusat jeung 24 sabudeureun nana tah 24 ieu henteu di bagi 4 tapi dibagi 3 nyaeta konsep kampung buhun tri tangtu tea… jadi hasilna 8 (mandala tea).

 

Jadi Maksud ti Amanah Buyut teh… 1 Nagara Pusatna nyaeta Nagara Sunda sebut weh eta … 32 nagara bagian tah tiap-2 nagara bagian eta boga 25 kampung anu menganut tri tangtu. Tiap-2 Kampung buhun eta masing-2 boga kabuyutan/ Situs-2na disebut Leuweung Sasaka Domas lamun di Baduy… jadi total aya 32x25 = 800 kampung buhun jeung lengkep Situsna oge tersebar di sabudeureun Tatar Sunda. Nu 800 kampung kabuyutan (sebut weh lah kabuyutan = kampung buhun + situsna) eta teh diiket ku 1 Nagara tea anu jadi Pusatna nyaeta Sunda.

 

Matakna Di Bogor oge Situs Tenjolaya disebut Arca Domas, anu di Gunung Gede oge disebut Arca Domas… di Baduy Sasaka Domas artina kurang leuwih sarua nya eta teh baheulana Kabuyutan tea nya anu jumlahna 800 tea. Sakabeh Sasaka Domas eta diiket ku hiji kayakinan bernegara tea nya eta Sunda tea.

 

Tah Kabuyutan Cipaku jeung Kabuyutan Kanekes secara prinsip sarua sok sanajan teu persis sarua istilah-2na tapi secara prinsip katauhidan nya sarua nyaeta percaya yen Pangeran Anu Nyiptakeun jeung Ngatur Alam Semesta ieu teh ngan hiji.

 

Tah Islam pan sarua oge secara pinsip ajaran anu pang utamana pisan pan eta Katauhidan tea, matakna pan Nabi Muhammad SAW dikirim ka Arab teh pikeun nyampurnakeun ajaran anu geus aya ceunah anu meureun samemehna rada mengpar saeutik hehehe. Nya misalna ajaran Kristen anu nganggap Isa jadi anak Alloh SWT pan ieu rada mengpar yeuh tina bag- bag-an Katauhidan matakna muncul ayat- ayat anu nga wartakeun eeeeeh salah yeuh balik deui Alloh SWT mah ngan hiji euweuh deui jeung deuih teu boga budak hehehe. Di Kristen sorangan loba reformasi anu berfikir ulang ngeunaan mempertanyakeun konsep Isa anak Alloh SWT, jadi maranehna oge mikir oge secara akal sehat apanan Isa mah mung Messenger of God alias Rosullulloh tea.  Muhammad oge pan dititah malikeun deui kiblat anu tadina ka Yerusallem pindah deui ka Ka’bah, pan didinya pisan baheula Ibrahim ngukuhkeun deui Katauhidan yen euweuh deui Pangeran iwal ti Alloh SWT. Berarti sabenerna geus aya Katauhidan ngan mereun can di declare secara gede. Pan Loba sememeh Ibrahim oge rosul-2na… kitu oge Nabi Muhammad pan sabenerna mengulang mendeclare deui Pangeran teh ngan hiji Alloh SWT.

 

Nya kunaon Urang Sunda gampang nangkep Islam nya da kitu secara prinsip eta meureun anu jadi JEMBATAN/ Penghubung sarua percaya yen Pangeran teh hiji, ari masalah ritual mah sigana berkembang berevolusi mengikuti zaman tea. Ceuk MJ tea pan… sanajan Hindu asup oge ka Tatar Sunda pan tetep dewa dewi Hindu ngan asup nepi ka level 3 asana mah hehehe. Da nyakitu nu pang luhur na mah tetep weh Pangeran Nu Hiji tea. Kitu oge meureun asup deui ageman Budha… kitu oge Islam jadi nya nga blend weh meureun berinteraksi jeung berevolusi secara alami.

 

Ngeunaan Ritual Sasajen Habil jeung Kabil anak Adam AS tea, Ceuk Mamang di arab teu mungkin tumbuh berkembang konsep Sasajen ieu, kunaon soalna environment atawa alam jeung lingkungan na beda pisan. Contoh weh bahan- bahan kaperluan keur Sasajen, geus bisa dipastikeun bahan- bahanna hese pisan neangan nana di Arab jadi ceuk Mamang eta anu ngaleungit di Arab eta. Kunaon kaputus ti Habil aya ritual sasajen terus ka Jaman Muhammad teu aya nya jelas da puguh atuh lamun di Arab sok weh ayeuna bayangkeun lamun rek nyieun sasajen hese pisan timana neangan bahanna? Jadi aaah nya meureun baheula teh geus lah teu kudu make sasajen hese neangan nana… langsung weh. Tah naon coba anu ritual ampir sakabeh ageman make nyaeta ritual make cai hehehe da nyakitu cai mah aya dimana- mana, ampir sakabeh ageman nu aya di sakulikbek dunya pasti ngalibatkeun cai pikeun ritualna, contoh mun di Kristen nga baptis make cai pan… kitu oge komo di Islam mah, samemeh sholat pan kudu Wudlu heula make Cai, jrrd. Kitu oge lamun di lembur buhun lamun ngajampe pasti make cai hehehe. Jadi memang sepakat anu disebutkeun Kang AD yen memang ari ritual ibadah mah berevolusi menyesuaikeun kaayaan lingkungan jeung alamna.

 

Tah ayeuna ceuk Mamang dina perkembangan nana boh Islam oge Ageman nu lain oge sarua ternyata hehehe… loloba n amah jelema teh leuwih ngagegedekeun ritual barijeung teu ngalenyepan eusina atawa prinsipna. Matakna pan anu sholat jeung haji loba korupsi oge tetep dijalanan, jadi ieu teu singkron alias teu konsisten alias ieu midua atawa terjadi dualismeu atawa teu NGAHIJI tea hehehe.

 

Meureun… sakitu heula ah… Kang Tantan diantos lebet di Grup Kabuyutan euy cocok jadi nara sumber wkkk… kirim email kosong weh ka : kabuyutan-subscibe <at> yahoogroups.com

 

nuhuuuns,

mang asep kabayan

www.dkabayan.com

 

From: urangsunda <at> yahoogroups.com [mailto:urangsunda <at> yahoogroups.com] On Behalf Of Ahmad Dimyati
Sent: Tuesday, December 10, 2013 6:04 AM
To: urangsunda <at> yahoogroups.com
Subject: Re: [Urang Sunda] Sunda Islam jeung Islam Sunda

 

 

Kang Tantan jeung dulurs sadaya;

Punten ngiring mairan. Sigana boh konsep tauhid boh prakprakan ibadah aya evolusina ti zaman Rosul nu kahiji dugi ka nu pamungkas. Kitu oge dina masing-masing periode aya ragam pemahaman jeung praktekna. Aya kisah nalika Qobil jeung Habil diparentah nyerenkeun sasajen. Praktek kieu teu aya dilakukeun ku Rosululloh Muhammad SAW. Kitu deuih prakprakan solat beda ti hiji kurun waktu ka kurun waktu sejena.

Meureun monoteisme urang Sunda buhun ge asalna ti hiji atawa leuwih Rosul nu sumping ka tatar Sunda baheula. Ngan saha-sahana jeung kumaha riwayatna teu kacatur dina Al Quran. Urang ge teu wajib percaya jadi bagian tina kaimanan, tapi ari jadi saukur hipotesa atawa teori mah sigana teu matak ngaruksak akidah. Satungtung urang nerapkeun dina porsina nu pas.

Bisa jadi oge dina perjalanan sejarah eta kayakinan aya penyimpangan jeung kakaliruan persepsi. Siga nu kajadian ayeuna oge.

 

Sakitu pairan ti sim kuring.

Hatur nuhun.

 

AD

 

On Tuesday, December 10, 2013 12:41 AM, Tantan <sariak.layung <at> gmail.com> wrote:

 

Baraya,
Ayeuna urang sunda geus mayoritas ngagem Islam salaku agama anu dicangking dina hirup huripna.
Sakanyaho kuring, Islam asup nepi ka Indonesia anyar keneh. Nyaeta nalika rombongan "hajrotu ila habasah" atawa kira2 masih keneh islam vesprsi makiyah. Buktina aya di sumatera, di mana aya makam islam anu diperkirakeun dina abad 7 keneh.
Ngan lain eta anu jadi pasualan anu rek dideres didieu, tapi sunda islam jeung jeung islam sunda.

Sunda Islam nyaeta ngarupakeun hiji realitas kiwari anu nunjukkeun yen kasundaan jeung keislaman geus cair, ngahiji, menginternalisasi. Ti dieu terus jadi samacam icon yen aya Islam Sunda, Islam jawa, islam padang, jeung sajabana.

Tah, mun ditilik deui, cing kunaon bet Kaislaman jeung Kasundaan gampang ngahiji?
Mang Kaby kantos masihan jawaban yen salah sahijina konsep monoteisme anu aya dina ajaran sunda, relatip sarua jeung konsep islam.

Cing, aya anu tiasa ngajelaskeun kumaha prakprakan tauhid urang sunda jaman baheula. Sabab mun geus kapanggih eta konsep, ku urang bisa ditalungtik deui kunaon mun leres monoteismena sarua tapi dina prakprakan ibadahna bet asa patojaiyah.

Htur nuhun,
Baktos

Tantan Hermansah
Sent from my iPad

On 9 Des 2013, at 17:17, "mang kaby" <dkabayan <at> gmail.com> wrote:

> Inalillahi wa ina ilaihi rojiun, turut berduka cita untuk para korban :(.
>
> nuhuuuuns,
> mang kabayan
> www.udarider.com
>
> -----Original Message-----
> From: "Hirmen Syofyanto" <hirmens <at> yahoo.com>
> Sender: ALUMNI-IPB <at> yahoogroups.com
> Date: Mon, 9 Dec 2013 09:15:09
> To: alumni-ipb <at> yahoogroups.com<alumni-ipb <at> yahoogroups.com>
> Reply-To: ALUMNI-IPB <at> yahoogroups.com
> Subject: Re: [ALUMNI-IPB] Tabrakan KA di Bintaro
>
> Berikut Nama Korban Kecelakaan Kereta Maut di Bintaro
> Senin, 9 Desember 2013 - 13:57 wib
> JAKARTA - Puluhan korban luka dan beberapa korban jiwa dalam kecelakaan maut kereta api di kawasan Bintaro yang berada di RS Dr Suyoto, Jalan Veteran, Jakarta Selatan.
>
> Untuk korban meninggal dunia belum dapat diidentifikasi. Namun yang pasti satu orang perempuan dan satu laki-laki," ungkap perawat RS DR Suyoto, Dita kepada wartawan, Jakarta, Senin (9/12/2013).
>
> Berikut nama korban yang ada di RS Suyoto :
> 1. Titi Nurbaiti (57)
> 2. Ucu (26)
> 3. Aslinda (32)
> 4. Salvin (29)
> 5. Arina (21)
> 6. Dewi Sartika (23)
> 7. Reni (23)
> 8. Ratna Agustina (24)
> 9. Sri Endayani (62) rujuk ke RS Premier Bintaro
> 10. Sri Hardina (66) rujuk ke RS Premier Bintaro.
> 11. Trully Handarini (59) rujuk ke RS Premier Bintaro
> 12. Arina (21)
> 13. Mariani (60) rujuk ke RS Premier Bintaro
> 14. Linda
> 15. Sri Hartinah (66)
> 16. Talita (6)
> 17. Renita
> 18. Jumirah
> 19. Reni (31)
> 20. Leni Dayu (26)
> 21. Tika Juliani (35)
> 22. Mefiera (21)
> 23. Darno
> 24. Ms x mengalami luka berat tangan kanan dan di rujuk ke RS Fatmawati
> 25. Rachmad Arifandi (29)
> 26. Hastuti (27)
> 27. Yulian S (60)
> 28. Lilis Setyawati (42).
> 29. Ms x, lika sekucur tubuh di bawa ke RS Fatmawati.
> 30. Mr x (masinis) korban meninggal dunia di ruang Jenazah
> 31. Rosa korban meninggal dunia di ruang jenazah.
> 32. Jimlah (31)
> 33. Dwi Prayetni (27)
> 34. Pupo Negoro
> 35. Nurmila
> 36. Putri Lestari
> 37. Amelia (14)
> 38. Dinda Irmawati (21)
> 39. Dinda Irawati (21)
> 40. Mursani (48)
> 41. Enny Rustini (26)
> 42. Nani Nurhasanah (48)
> 43. Nurhayati
> 44. Nani
> 45. Sugiarti (43)
> 46. Ratna Ria Kamal (33)
> 47. Sri Rahayu (39)
> 48. Lina (41)
> 49. Duhifa (32)
> 50. Edvi (25)
> 51. Cahya (39)
> 52. Eka (25)
> 53. Satinah (65)
> 54. Aruh Haryati (45)
> 55. M. Apoh (43)
> 56. Eni Rustin (34)
> 57. M Mursai (48).
> 58. Sadar (40)
> 59. Yoseph di bawa ke RS BSD Serpong.
> "Rata-rata mereka mengalami luka bakar dan lebam"
> Mohon diBC lanjut siapa tau ada kluarga korban yg membaca berita ini
> Hi
>
> -----Original Message-----
> From: "Kopral Jabrik" <oomjabrik <at> yahoo.com>
> Sender: ALUMNI-IPB <at> yahoogroups.com
> Date: Mon, 9 Dec 2013 08:41:50
> To: Agrin IPB<Agrin2000 <at> yahoogroups.com>; Alumni IPB<alumni-ipb <at> yahoogroups.com>; Alumni FTP UGM<atp_ugm <at> yahoogroups.com>; FTP 74 UGM<ftp74_ugm <at> yahoogroups.com>; Milis Liputan<liputan <at> yahoogroups.com>; PKPA 2012<WH10_Lawyers <at> yahoogroups.com>; Katekumen<katekumen2010 <at> yahoogroups.com>; Milis Gregorius<gregorius_sanmare <at> yahoogroups.com>
> Reply-To: ALUMNI-IPB <at> yahoogroups.com
> Subject: [ALUMNI-IPB] Tabrakan KA di Bintaro
>
> Teman2
>
> Senin 9/12 siang ini, baru saja terjadi tabrakan antara kereta api dan truk tangki bbm di persilangan bintaro (lokasi tragedi bintaro dulu). Kabarnya banyak yg meninggal karena saat terjadi tabrakan truk tangki meledak dan situasi jalan sedang macet parah.
>
> Menurut saksi mata sd pk 14 korban terbakar dg berbagai kondisi 7 orang. Blm termsk penumpang yg di dlm gerbong KA yg luka2.
>
> Listrik di kantor saya (di Bintaro Jaksel) sedang mati shg saya tdk bs mengakses komputer.
>
> Ada info lain?
>
>
>
> ______
>
>
> Sent by Kopral Jabrik®
> Powered by Arendi™
>
>
> ------------------------------------
>
> Memperkuat Silaturahmi dan Informasi Alumni IPB
>
> Mencari dan Memberi yang Terbaik
>
>
> To unsubscribe from this group, send an email to:
> ALUMNI-IPB-unsubscribe <at> yahoogroups.comYahoo Groups Links
>
>
>
>
>
> ------------------------------------
>
> Memperkuat Silaturahmi dan Informasi Alumni IPB
>
> Mencari dan Memberi yang Terbaik
>
>
> To unsubscribe from this group, send an email to:
> ALUMNI-IPB-unsubscribe <at> yahoogroups.comYahoo Groups Links
>
>
>
>
>
> ------------------------------------
>
> ngala dollar >> http://profitclickers.info/buburuh-ngeklik.php?urang=sundaYahoo Groups Links
>
>
>

 __._,_.___


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 10 Dec 07:41 2013
Picon

Dikeueumna Diundur Deui 1 Sept 2014Alloh SWT masih nangtayungan Kabuyutan, diundur deui dugi ka 1 Sept 2014, mudah-2an pamarentah anyar anu kapilih engke 2014 tiasa ngabedokeun atanapi nampi usulan ti Komunitas Kabuyutan kanggo nurunkeun volume bendungan.

 

Jadi memang ieu Ujian kanggo masyarakat Kabuyutan Cipaku, Baduy-na Sumedang naha maranehna kuat jeung Tukuh Pengkuh Teu Galideur atawa gampang digoda disogok ku duit? Katinggalina panyogokna bade dianggarkeun ceunah Rp. 13 jt per KK hehehe.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memastikan pengisian waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat bisa mulai dilakukan pada 1 September 2014, sepanjang permasalahan sosial di area waduk segera bisa dituntaskan.

Ia menyebutkan permasalahan sosial yang terkait relokasi warga bertahan, baru bisa diselesaikan setelah ada keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait anggaran. Pasalnya, anggaran relokasi warga bertahan belum masuk dalam APBN 2014.

"Tadi diusulkan teman-teman Jawa Barat kalau itu (anggaran) diproses, dengan catatan Perpres keluar Januari 2014, diperkirakan prosesnya baru bisa 1 September 2014. Teknis 1 April 2014 tapi dengan proses administrasi sosial mungkin baru bisa 1 September 2014," kata Djoko usai rapat dengan Hatta Rajasa, di Jakarta, Senin (9/12/2013).

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menaksir biaya yang diperlukan untuk merelokasi 6.000 kepala keluarga (KK) yang bertahan di area waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat sekitar Rp 700 miliar.

Sebetulnya, mereka masuk dalam kelompok yang tidak memiliki hak relokasi. Anggaran tersebut belum masuk dalam APBN 2014. Namun, lanjut dia, BPKP sudah menuntaskan kajian untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan.

Kepala Bapeda Jawa Barat, Deny Juanda mengatakan setidaknya diperlukan Rp 13 juta per KK untuk memindahkan kelompok warga yang tak memiliki hak relokasi sesuai Permendagri 1975. Tercatat ada sekitar 6000 KK bertahan yang masuk kelompok ini.

"Jadi usulnya itu bagi mereka yang tidak punya hak relokasi diberi dana jatah hidup setahun. Kemudian pindah kemana terserah yang penting radius 20 km dari situ. Kemudian diberi uang pembongkaran, uang transport, dan sewa rumah setahun, kira-kira Rp 13 juta per KK," pungkasnya.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

 

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/09/1320135/Realisasi.Waduk.Jatigede.Tunggu.Keputusan.SBY

 

nuhuuuns,

mang asep kabayan

www.dkabayan.com

 __._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 10 Dec 13:22 2013
Picon

Jangan Abaikan Potensi Gempa Bandung [1 Attachment]

<*>[Attachment(s) from mang kaby included below]

Dear All,
Terlampir Mamang kirimkan kliping korang PR yang mengupas tentang jangan abaikan potensi gempa! Di
Bandung yaitu dari Patahan Lembang yang tiap tahun bergerak secara aktif 6mm per tahun. Perlu diingat
Jogja tahun 2006 diguncang gempa tektonik level 7 akibat aktivitas patahan Opak yang mengakibatkan
lebih dari 2000 warga tewas. 

Menurut para pakar gempa potensi gempa patahan lembang kurang lebih sama bahkan bisa lebih besar lagi.
Agustus 2011 gempa kecil saja lebih dari seratus rumah warga kampung murilrahayu, desa jambudipa, kec.
Cisarua, bandung barat hancur. 

Pakar Gempa ITB, Irwan Meilano menyampaikan potensi gempa bukan berarti pasti menjadi bencana.
Kehancuran dampak bencana merupakan "pilihan", ketika warga dan pemerintah telah sadar dengan potensi
ancaman, kehancuran bisa dihindari/ mitigasi bencana". 

Dibawah kliping dari PR ada tulisan Kang Sobirin dari DPKLTS dan Kang Budi Brahmantyo yang menyatakan
bahwa Jatigede berada di Sesar Baribis yang saat ini masih aktif, jadi menurut Kang Sobirin Jatigede
Rentan Ambrol. Hal itu sesuai dengan Uga/ Ramalan Leluhur, "Bandung Heurin Ku Tangtung, Sumedang
Ngarangrangan, Kadipaten Kapapatenan, Cirebon Kabongbodasan, Kuningan Ngadaun Ngora".

Leluhur juga sudah menyampaikan pesan bahwa "lemah sagandu diganggu, balai sadunya", apabila
keseimbangan alam diganggu bencana bagi dunia. Hal tersebut sudah terbukti bahwa perusakan alam,
hutan, sungai, dlsb telah menimbulkan bencana besar.

Yang unik dan menarik Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku baru rencana mau dibanjiri/ digenangi tapi justru
daerah lain dalam hal ini Ibukota Negara dan Ibukota Propinsi beserta Dunia yang sudah didera berbagai
bencana alam. 

Kabuyutan Cipaku memiliki Situs-2 Cagar Budaya dan Spiritual yg merupakan bagian dari rangkaian Sasaka
Domas Tatar Sunda, Sasaka ~ Tempat Suci, Domas ~ Dua Omas, 1 omas ~ 400, jadi 2 omas adalah 800; jadi ada 800
kabuyutan di seluruh Jawa Barat ribuan tahun yang lalu. Pemerintah menutup mata dan hanya mengatakan
bahwa Situs Kabuyutan Cipaku adalah Makam Biasa yg bisa direlokasi/ dipindahkan padahal itu adalah
salah satu Sasaka Domas yang masih terjaga kelestariannya dan keasriannya sama seperti Sasaka Domas
Baduy, yang merupakan Cagar Budaya & Spiritual yg tak ternilai harganya. Di Sasaka Domas Cipaku Sumedang
terdapat Punden Berundak yang merupakan situs megalitikum pra sejarah simbol monotheismeu purba. 

Situs Gunung Padang adalah salah satu Sasaka Domas dari rangkaian 800-an Kabuyutan yang tersebar di tatar
Sunda. Di Bogor ada juga disebut Arca Domas di Tenjolaya Ciapus Kaki Gunung Salak dan Juga di Kaki Gunung
Gede Pangrango.

Angka 800 Sasaka itu juga di amanahkan dalam Amanah Buyut Baduy dan Amanah Tajimalela, "Buyut yang
dititipkan kepada Puun/ Pemimpin, Nagara 33, Sungai 65, dan Pancer 25 Nagara". Makna dari angka-2
tersebut menurut Prof Jakob Sumardjo adalah 33 artinya 1 Negara/ Pusat dan 32 tersebar di empat penjuru
mata angin jadi apabila di bagi 4 maka ada 8 (mandala) disetiap penjuru mataangin. 65 Sungai artinya 1
pusat dan 64 sungai sekitarnya dan 64/32 adalah 2 yaitu tiap nagara selalu diapit 2 sungai dan darisanalah
kalimat nusantara muncul yaitu Nusa Diantara, Nusa yang diapit dua sungai jadi Kabuyutan-2 Tatar Sunda
selalu diapit dua sungai contohnya Kabuyutan Cipaku Sumedang diapit sungai Cimanuk dan sungai
Cibayawak. Kabuyutan Batutulis Bogor diapit dua Sungai yaitu Sungai Cisadane dan Cipakancila
 n. Pakuan Pajajaran sendiri diapit dua sungai yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Pancer Salawe Nagara
artinya 25 itu 1 pusat 24 sekitarnya dan 24 dibagi 8 (mandala) adalah 3, dan 3 artinya adalah Tritangtu 3
Kampung Buhun Sunda yang menganut Tripartit berfungsi sebagai Resi, Ratu, Rama (guru, ratu, wong atua
karo). Kombinasi kampung-2 buhun + sasaka/ tempat sucinya beserta berbagai unsur baik tangible maupun
intangible yg ada didalamnya itu disebut Kabuyutan. Jadi diseluruh Tatar Sunda terdapat 1 Kabuyutan
Pusat yaitu Kabuyutan Sunda sendiri di Gunung Sunda Purba dan 32x25 Kampung = 800 Kabuyutan.

Jadi yang akan ditenggelamkan oleh Jatigede itu satu Cluster Kabuyutan yang masih sangat lengkap ada
terdiri dari 25 situs (seperti kata Prof Nina Herlina Lubis) itu yang disebut Pancer Salawe Nagara.
Cluster 25 situs itu disebut Lemah Sagandu. 

Di Tatar Sunda selain Cluster Lemah Sagandu ada 31 cluster lagi yang masing-2 ada 25 kampung buhun +
sasaka-nya. Harusnya pemerintah melestarikan ini sebagai Warisan dari peradaban dunia untuk
memperkuat Jatidiri Bangsa Indonesia yang dahulunya pernah Mandiri, Berjaya, dan Disegani oleh
seluruh dunia karena punya integritas tinggi dan moral/ ethic yang juara. 

Saat ini Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang lemah dan korup mudah disuap dengan berbagai
sogokan. Sistem pendidikannya Mahal dan sudah gitu salah kaprah, baru-2 saja Mamang melihat Foto Ospek
di Perguruan Tinggi yang dikirimkan teman, sudah sedemikian bejatnya kah pendidikan negeri ini? 

Saatnya merevitalisasi Kabuyutan sebagai pendidikan moral n' spiritual untuk menciptakan pribadi-2
yang juara (y). Saat ini Singapur, New Zealand, dan Negara Skandinavia telah mentransformasikan
Nilai-2 Kabuyutan kedelam kehidupan bernegara mereka oleh karenanya mereka sangat menghargai
sejarah, budaya, n' menjungjung tinggi ethic n' moral terlihat dari Score Corruption Perception Index
yang di atas 9 (10 yg terbersih). Indonesia hanya 3 dan stagnan tidak berubah. Apabila Transparansi
Internasional mengukur Kabuyutan maka dipastikan Score Corruption Perception Index-nya adalah
diatas 9 tidak kalah dari Singapur, New Zealand, dan Negara Skandinavia.

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

<*>Attachment(s) from mang kaby:

<*> 1 of 1 Photo(s)
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/attachments/folder/730661128/item/list 
 <*> IMG-20131210-14009.jpg

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Ki Hasan | 10 Dec 23:46 2013
Picon

Bandung: Beus Gratis keur barudak sakolaTah, awal nu hade yeuh keur urang Bandung: Beus Gratis keur barudak sakola
Kumaha Garut, Parasea keneh? Pasea sesa Pilkada

===
RABU, 11 DESEMBER 2013 | 05:29 WIB
Bakal Ada Bus Sekolah Gratis Buat Pelajar Bandung

TEMPO.CO, Bandung--Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi mengungkapkan, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan bus khusus buat pelajar yang dijadwalkan beroperasi pada Maret 2014 nanti. "Digratiskan," kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 Desember 2013.

Menurut Ricky, bis sekolah gratis itu akan melayani 2 trayek, yakni Ledeng-Antapani serta Dago-Leuwipanjang. Masing-masing trayek akan dilayani oleh 5 unit bus yang akan beroperasi dalam tiga shift yakni pukul 6 pagi sampai 8 pagi, lalu pukul 12 siang sampai 2 siang, serta pukul 5 sore sampai pukul 7 malam.

Ricky mengatakan, dana pengadaan bus itu sudah disiapkan tahun ini. Anggaran untuk pembelian bis itu disiapkan Rp 10 miliar. "Bulan ini semua bus sudah datang," kata dia. "Dalam waktu tiga bulan nanti kita akan menggelar lelang operator. Insya Allah bisa beroperasi Maret 2014."

Menurut dia, agar layanan bus itu gratis, pemerintah kota menyiapkan anggaran hingga Rp 3 miliar untuk membiayai operasional bus itu. "Tunggu saja tanggal mainnya," Kata Ricky.

AHMAD FIKRI


__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 10 Dec 23:58 2013
Picon

Re: Bandung: Beus Gratis keur barudak sakolaManstaaaap Mang,
Mang Emil memang hade gebrakan-2na :). Ti mimiti lelang kepala dinas + beus gratis (y).

Sok ah ulah eleh ku Walikota Surabaya (y).
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: Ki Hasan <khs579 <at> gmail.com>
Sender: Baraya_Sunda <at> yahoogroups.com
Date: Wed, 11 Dec 2013 06:46:25 +0800
To: Ki Sunda<kisunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: Baraya_Sunda <at> yahoogroups.com
Cc: Baraya Sunda<baraya_sunda <at> yahoogroups.com>; Urang Sunda<urangsunda <at> yahoogroups.com>
Subject: [Baraya_Sunda] Bandung: Beus Gratis keur barudak sakola

 

Tah, awal nu hade yeuh keur urang Bandung: Beus Gratis keur barudak sakola
Kumaha Garut, Parasea keneh? Pasea sesa Pilkada

===
RABU, 11 DESEMBER 2013 | 05:29 WIB
Bakal Ada Bus Sekolah Gratis Buat Pelajar Bandung

TEMPO.CO, Bandung--Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi mengungkapkan, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan bus khusus buat pelajar yang dijadwalkan beroperasi pada Maret 2014 nanti. "Digratiskan," kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 Desember 2013.

Menurut Ricky, bis sekolah gratis itu akan melayani 2 trayek, yakni Ledeng-Antapani serta Dago-Leuwipanjang. Masing-masing trayek akan dilayani oleh 5 unit bus yang akan beroperasi dalam tiga shift yakni pukul 6 pagi sampai 8 pagi, lalu pukul 12 siang sampai 2 siang, serta pukul 5 sore sampai pukul 7 malam.

Ricky mengatakan, dana pengadaan bus itu sudah disiapkan tahun ini. Anggaran untuk pembelian bis itu disiapkan Rp 10 miliar. "Bulan ini semua bus sudah datang," kata dia. "Dalam waktu tiga bulan nanti kita akan menggelar lelang operator. Insya Allah bisa beroperasi Maret 2014."

Menurut dia, agar layanan bus itu gratis, pemerintah kota menyiapkan anggaran hingga Rp 3 miliar untuk membiayai operasional bus itu. "Tunggu saja tanggal mainnya," Kata Ricky.

AHMAD FIKRI


__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 11 Dec 00:30 2013
Picon

Transformasi Nilai Kabuyutan Ala Norway - Re: [Senyum-ITB] Re: Belajar dari Pengelolaan Migas di NorwayWoooow juara Pak Henry luar biasa ternyata Norway sudah mentransformasikan Nilai-nilai Kearifan Kabuyutan dalam setiap sendi kehidupan bernegaranya (y).

Memang seharusnya demikian Indonesia harus kembali mengaplikasikan nilai-2 kearifan yang terkandung dalam Kabuyutan yaitu salah satunya yg fundamental adalah kejujuran dan musuhnya adalah pencuri, pembohong, penipu, dlsb.

Amanat Buyut mengatakan "Lojor Teu Meunang Dipotong, Pondok Teu Meunang Disambung, Nu Lain Di Lainkeun, Nu Enya Di Enyakeun" artinya adalah "Jujur Apa Adanya Tidak Boleh Dilebihkan dan Dikurangkan, Senantiasa Menjunjung Tinggi Kebenaran, Benar katakan Benar dan Salah Katakan Salah".

Hal Fundamental itulah yang kurang di Indonesia dan hal tersebut berkaitan dengan Law Enforcement :). Di Kabuyutan Amanah Itu dijalankan dan hukumannya jelas, ketika dilanggar berat hukumannya oleh karenanya di Kabuyutan mah Aman, Tentram, Kertaraharja, Subur, Makmur, Gemah Ripah Repeh Rapih.

Save Our Culture & Love Our Nature For Our Sustainable Future (y).

Mari kita transformasikan nilai-nilai kearifan yg terkandung dalam kabuyutan dalam setiap sendi kehidupan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yg kecil, dan mulai sekarang juga (y).

Silih asah, silih asuh, silih asih, silih wangi (y).
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: Henry Ako Tampubolon <henryako_m96 <at> yahoo.com>
Sender: Senyum-ITB <at> yahoogroups.com
Date: Tue, 10 Dec 2013 15:05:08 -0800 (PST)
To: Senyum-ITB <at> yahoogroups.com<Senyum-ITB <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: Senyum-ITB <at> yahoogroups.com
Subject: Re: [Senyum-ITB] Re: Belajar dari Pengelolaan Migas di Norway

 

Terimakasih Pak Ridwan dan teman2 alumni yang memberikan response,
Saya pingin mengoreksi sedikit tulisan saya dibawah dimana seharusnya (saya garis bawahin tambahan tulisan saya):
....Indonesia pada akhir 60-an sudah memproduksi migas, namun belum dapat mengexport technolognya di tahun 2000an. Norway tahun 60-an belum bisa apa2 tentang migas dimana mereka baru mengexplorasi minya 20 tahun setelah Indonesia, namun Norway sudah mengexport technology dan business mereka ke berbagai belahan dunia saat ini. Ditambah lagi mereka mengundang mahasiswa2 dari berbagai pernjuru dunia untuk belajar dari mereka.....
 
Hari ini saya membaca sebuah artikel pada koran local di Kongsberg (Norway) yaitu Laagendalposten mengenai usaha mereka terus mempertahankan sebagai negara yang anti korupsi dari semua aspek business. Kongsberg adalah salah satu kota industri dimana ada beberapa perusahaan yang bergerak mensupply komponent otomotif, marine, komponen pesawat terbang, subsea, rotating equipment, dsb.
 
 
Kongsberg dibentuk dari kata Kong (King) dan Berg (gunung batu). Kota ini dulu tempat bertahtanya Raja Denmark yang menguasai Norway dan sempat dinominasikan menjadi ibu kota Norway. Beberapa bulan lalu dalam rangka perayaan Kongsberg grouppe (http://www.kongsberg.com/), ada general lecture dari seorang pendiri dan pencetus dari Kongsberg Technology park ini, beliau sudah sangat tua namun masih mau memberikan kuliah umum kepada generasi penerus Norway tentang sejarah pengembangan technology maritim khususnya subsea. FMC Technology dari Amerika sekitar 13-14 tahun lalu mengakuisisi Kongsberg Offshore yang basis business mereka adalah subsea equipment. Explorasi migas bawah laut Norway tidak bisa dilepaskan dari technology yang dikembangkan di Kongsberg. Ceritanya sangat inspiratif, namun saya masih yakin cerita pengembangan industri strategis Indonesia oleh Habibie lebih menarik karena begitu banyak aspek industri yang beliau kembangkan dari penerbangan, kapal laut, defence, dsb. Saya pribadi berharap industri stategis Indonesia terus berjaya hingga level 'great' dimasa yang akan datang.
Berita hari ini mengenai otoritas pengendali industri Kongsberg meminta Transparancy International Norway untuk mengecek semua perusahaan local dan asing di Kongsberg dan mereka memberikan grade untuk level anti korupsi yang mereka lakukan. Untuk info lebih dari 50% industri di kongsberg punya ekspansi busines international.
 
 
Untuk mempersingkat waktu, saya terjemahkan lewat google. Terjemahannya tidak sempurna, namun intinya masih bisa didapatkan dari terjemahan bebas ini.
 
Transparency International Norway has measured the anti-corruption work in the major international private companies in the country. A ranking that was announced before the weekend , shows that Kongsberg comes in sixth place among 50 companies that are measured on anti-corruption and transparency. Three parameters are used for ranking. The company's program of anti-corruption, organizational transparency and country-by - country reporting .

Kongsberg Gruppen score 96 percent on anti-corruption program , 75 percent of orgnisatorisk transparency and zero percent on country-by - country reporting .Transparency International Norway where King 's recently retired city manager Astrid Sommerstad are among the directors , recommends that companies working to prevent corruption is a major risk for Norwegian companies operating internationally. This can result in penalties , loss of contracts, loss of reputation. Corruption is detrimental to innovation , entrepreneurship , market mechanisms and economic stability as a functioning business depends. Transparency is essential for the prevention and detection of corruption.
 
Salam,
Henry

From: Henry Ako Tampubolon <henryako_m96 <at> yahoo.com>
To: Senyum ITB <Senyum-ITB <at> yahoogroups.com>
Sent: Monday, December 9, 2013 10:45 PM
Subject: [Senyum-ITB] Re: Belajar dari Pengelolaan Migas di Norway
 
Teman2 alumni ITB,
Membaca berita tentang Pertamina, Petrel, kemudian sharing Ibu Karena karena Petronas diberi uang 10 Milyar USD untuk 'gambling' pengembangan business migas keluar negeri dan lain2nya. Saya pingin mensharing dengan singkat apa yang bisa dipelajarin dari pengelolaan Migas di Norway. Salah satu negeri baru yang mengadopsi sistem pengelolaan migas di Norway adalah negara Timur Leste. Dari diskusi migas ini ada yang membahas pengelolaan sebuah block dan dikaitkan dengan issue suap untuk memperpanjang sebuah block, dll.
 
Norway sebuah negara kecil di Scandinavia dimana hingga akhir 70-an, negara ini masih dikenal sebagai negara Miskin hingga akhirnya mereka menemukan migas sekitar '78/'79 dan mulai explorasi diawal '80-an. Satu hal yang saya lihat dari kehidupan mereka adalah mereka orang2 yang jujur dan menjunjung tinggi dari supremasi hukum. Jadi hukum adalah pijakan yang menjadi dasar dari semua hal harus dilaksanakan. Saya memperhatikan dalam kehidupan mereka sehari, jangan pernah melanggar hukum apalagi datang terlambat karena mereka sangat tidak suka. Mereka akan sangat tegas dan lugas menegor kita yang melanggar hukum/aturan. Ini yang kita butuhkan di Indonesia yaitu pelaksanaan hukum dengan seutuhnya, tanpa sedikitpun sifat permisif. Indonesia pada akhir 60-an sudah memproduksi migas, namun Norway sudah mengexport technology dan business mereka ke berbagai belahan dunia. Ditambah lagi mereka mengundang mahasiswa2 dari berbagai pernjuru dunia untuk belajar dari mereka.
 
Saya pernah posting di milist ini mengenai info sebuah training dimana pada training mengenai fatique analysis pada structure offshore diberikan oleh pegawai dari DNV (Sebuah badan riset), NTNU (Universitas), University Stavangar dan Statoil (Perusahaan migas negara, spt Pertamina di Indonesia). Sebuah kombinasi yang sangat bagus dan patut di contoh. Singkat cerita, selain infrastruture migas yang mereka bangun, mereka membangun center riset mereka yaitu di NTNU (Trondheim), ini universitas saya riset sebelumnya, dan beberapa badan riset yang berhubungan seperti SINTEF, IRIS dan DNV (atau masih ada yang lainnya juga). Jadi sedikit membahas ke badan riset karena saya mau menekankan bagaimana technology itu tidak hanya dibeli namun diikembangkan. Tempatnya adalah pada badan riset dan tempat dimana mahasiswa menerima ilmu yaitu universitas. Proffessor di Universitas punya acces mengerjakan project2 di Industri dan itu menjadi bahan pembelajaran buat para mahasiswanya. Saya melihat kita juga sudah melakukan ini namun tidak cukup kalau hanya pada beberapa universitas karena jumlah penduduk Indonesia adalha 250 juta sedangkan di Norway untuk penduduk 5.
 
Di luar badan riset/sertifikasi, mereka punya semua industri2 praktis dari pemertaan geology, explorasi, manufaktur, maintenance, engineering untuk membangun infrastruktur migas dari hulu ke hilir. Beberapa diantaranya telah expansi hingga Indonesia.
 
Di Indonesia kita punya semuanya seperti BPPT, LIPI, Universitas2. Statoil berani expansi business mereka karena mereka di dukung industri pendukung migas dan badan2 riset/sertifikasi seperti di atas. Diatas segalanya, negara mereka terkenal sebagai negara yang sangat anti korupsi (meskipun tidak menafikkan mungkin ada juga korupsi), namun image sebagai negara bersih dan jujur adalah modal diatas segalanya. Sarjana2 di Indonesia mungkin banyak yang lebih jago dibanding di Norway, namun image mereka dari negara yang bersih mengangkat derajat mereka lebih diatas. Mengapa? Karena pengetahuan itu bisa ditraining, namun integritas adalah kedalaman hati dari seseorang yang semurni2nya.
 
Saya beri contoh sebuah project yang baru saja mereka dapat di Tanzania diakhir 2013 ni. Block ini adalah sangat menantang karena kedalaman pengeboran hingga 2500 m. Statoil tidak mungkin bisa membangunnya sendiri? Mereka punya banyak 'kaki' untuk mensukseskan business mereka di luar negeri.
 
Sumber:
 
Statoil menang block di Tanzania
 
Ini adalah rekor explorasi minyak di dunia saat ini yaitu hingga 2500 m.
 
 
Ini yang dibutuhkan oleh Pertamina untuk expansi business mereka ke luar negeri. Apakah yang telah dilakukan oleh Pertamina dari lesson learnt yang telah dirintis dari tahun 60-an (mungkin 50-an) untuk pengembangan business mereka oleh anak2 bangsa di tahun 2013-kedepan? Saya peribadi melihat kita punya semuanya, namun perlu mengintegrasikan semua kekuatan ini sehingga menjadi kekuatan yang tidak dipandang sebelah mata. Pekerjaan yang dilakukan oleh KPK untuk menjadi negara Indonesia sebagai negara bebas korupsi patut diacungin jempol. Begitu banyak perusahaan yang lebih memilih membangun cabang perusahaan mereka di Singapore dibanding di Indonesia karena beberapa pertimbangan. Ada apa dengan Indonesia?
 
Saya menyadarin tidak cukup dengan hanya menulis atau bicara di milist ini, namun paling tidak kita punya concern yang sama supaya Indonesia lebih maju. Mari kita bekerja bersama untuk semuanya ini.
 
Salam,
Henry, M96
Kongsberg, Norway
 


__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Gmane