Itzuliz Itzulpen Zerbitzua | 21 Nov 11:47 2014

Intervención de Armas de la Compañía de Pamplona

Kaixo: goiko hori nola emango zenukete?

Mila esker, aurrez

Joxemari

---
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com

Itzuliz Itzulpen Zerbitzua | 17 Nov 14:48 2014

Tarifak direla-eta

Kaixo: norbaitekk esango lidake, atrebentzia ez bada, nola kobratzen 
dituzuen "MediaMark", "Eroski" eta halakoen produktuak itzultzea? 
Askotan hitz solteak diren kasu horietan?

Lehiaren kontu hori 'kontuan' hartuta, pribatutik eskertuko nizueke.

itzuliz@...

Mila esker, aurrez

Joxemari

---
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com

Irizar, Ander | 17 Nov 13:34 2014
Picon

Canal + kateak euskarazko azpitituluak dituzten 247 film estreinatuko omen ditu hurrengo hiru urteetan

Picon

GALeko garaiak ala GALen garaiak

GALen garaiak gogoratu

ala

GALeko garaiak gogoratu?

 

 

Joxe Mari Berasategi

AFAko Euskara Zerbitzua

Inprimatu aurretik pentsa
ezazu ea beharrezkoa den

Antes de imprimir este correo
piensa si es realmente necesario

 


Lege oharra:
Mezu hau eta bere eranskinak isilpekoak dira eta hartzaileari bakarrik zuzenduta daude. Hartzailea ez bazara, mesedez, jakinaraz iezaguzu (AFAren Erregistro Orokorra, Probintzia plaza z/g, 01001 Vitoria-Gasteiz) eta mezua ezabatu ezazu. Baimenik gabe erabiltzea legez debekatuta dago. Lortutako datu pertsonalak erakunde honen fitxategien osagai dira. Datu horietarako sarbideaz edo haiek zuzentzeaz, ezeztatzeaz edo tratatzearen aurka egiteaz zalantzarik izatekotan, idatziz egin beharko da, nortasuna egiaztatuz.

Aviso legal:
Esta comunicación, con sus anexos, es confidencial y va dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no lo fuera, le solicitamos que nos lo indique (Registro General de DFA, Plaza de la Provincia s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz) y que la destruya. Su uso no autorizado está prohibido legalmente. Los datos personales obtenidos integran los ficheros de los que es titular esta Entidad; cualquier cuestión sobre el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos, será formulada por escrito, acreditando la identidad.

Ez inprimatu mezu hau ezinbestekoa ez bada
No imprima este mensaje si no es imprescindible
Picon

Gobernuko ordezkariak ala Gobernuaren ordezkariak?

Gaur, Habanara joatekoak ziren Kolonbiako

 

1. “Gobernuaren” ordezkariak

ala

2. “Gobernuko” ordezkariak

 

 

Joxe Mari Berasategi

AFAko Euskara Zerbitzua

Inprimatu aurretik pentsa
ezazu ea beharrezkoa den

Antes de imprimir este correo
piensa si es realmente necesario

 


Lege oharra:
Mezu hau eta bere eranskinak isilpekoak dira eta hartzaileari bakarrik zuzenduta daude. Hartzailea ez bazara, mesedez, jakinaraz iezaguzu (AFAren Erregistro Orokorra, Probintzia plaza z/g, 01001 Vitoria-Gasteiz) eta mezua ezabatu ezazu. Baimenik gabe erabiltzea legez debekatuta dago. Lortutako datu pertsonalak erakunde honen fitxategien osagai dira. Datu horietarako sarbideaz edo haiek zuzentzeaz, ezeztatzeaz edo tratatzearen aurka egiteaz zalantzarik izatekotan, idatziz egin beharko da, nortasuna egiaztatuz.

Aviso legal:
Esta comunicación, con sus anexos, es confidencial y va dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no lo fuera, le solicitamos que nos lo indique (Registro General de DFA, Plaza de la Provincia s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz) y que la destruya. Su uso no autorizado está prohibido legalmente. Los datos personales obtenidos integran los ficheros de los que es titular esta Entidad; cualquier cuestión sobre el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos, será formulada por escrito, acreditando la identidad.

Ez inprimatu mezu hau ezinbestekoa ez bada
No imprima este mensaje si no es imprescindible
joseba | 14 Nov 19:10 2014

Gestión del textil, gestión del residuo textil

Edukiontzietan uzten den arroparen bilketari eta kudeaketari buruzko testu batean, nola esango zenukete hau?

Gestión del textil

Gestión del residuo textil

Eskerrik asko

-- 
Beste barik

Joseba Berriotxoa

946732769

656759537

joseba-fRFbOv84S8VWk0Htik3J/w@public.gmane.org

www.erroteta.com

Bakartxo ARRIZABALAGA | 14 Nov 14:01 2014
Picon

Re: rúcula /  roquette

Frantses ingurunean, maiz, erroketa da entzuten, baina matematikako termino denez ez dut oso egoki ikusten; aldiz, errukula espainola dakitenek besterik ez du ulertzen. Zuk ematen dituzunak, uste dut inortxok ez dituela ulertuko; ataka ederra!

Itzultzaileoi geurea eta besteon lana egitea suertatzen zaigu, bai, galantki.


Bakartxo

> Message du 14/11/14 13:50
> De : "Edorta Agirre" <agirredort-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>
> A : "Bakartxo ARRIZABALAGA" <bakartxo.arrizabalaga-1tsiiZ//OF9QFI55V6+gNQ@public.gmane.org>, "ItzuL" <itzul-/9qXvnWia/9Wk0Htik3J/w@public.gmane.org>
> Copie à :
> Objet : Re: [itzul] rúcula /  roquette
>
>
Egunon, Bakartxo:
"Rúcula" (Eruca vesicularia, E. sativa,  Diplotaxis muralis, D. tenuifolia, etab.) kraskatsu eta mikazño hori autore-sukaldaritzako entsaladetan hasi zen agertzen orain dozena urte, baina euskal hiztunok ez genuen garaiz asmatu ordaina ematen.
Hitza azaltzen zen hiztegi bakanetan "errukula" baizik ez zegoen. Norbaitek, euskal sen eta taxuz, "eruka" ekartzea proposatu zuen.
Horiekin batera, "Elikadura hiztegian" beldar ere aurkeztu dugu, hizkuntza bat baino gehiagotan zizarearen antzeko intsektu-aurrearen izena landare horrenarekin loturik dagoelako.
Euskaraz, animaliari eta landareari izen bera ematea jokaera historikoa dugunez... geroa errukitsu agertuko ahal zaigu!
Eskerrik asko zuen arretagatik,
 
Edorta Agirre
 
----- Original Message -----
To: ItzuL
Sent: Friday, November 14, 2014 1:22 PM
Subject: [itzul] rúcula / roquette

>

> Euskarazko ordainik?

>  

> Bakartxo

Edorta Agirre | 14 Nov 13:53 2014
Picon

Beldarra

"Rúcula" (Eruca vesicularia, E. sativa,  Diplotaxis muralis, D. tenuifolia, etab.) kraskatsu eta mikazño

hori autore-sukaldaritzako entsaladetan hasi zen agertzen orain dozena urte, baina euskal hiztunok ez genuen garaiz asmatu ordaina ematen.
Hitza azaltzen zen hiztegi bakanetan "errukula" baizik ez zegoen. Norbaitek, euskal sen eta taxuz, "eruka" ekartzea proposatu zuen.
Horiekin batera, "Elikadura hiztegian" beldar ere aurkeztu dugu, hizkuntza bat baino gehiagotan zizarearen antzeko intsektu-aurrearen izena landare horrenarekin loturik dagoelako.
Euskaraz, animaliari eta landareari izen bera ematea jokaera historikoa dugunez...
 
junkal elizalde | 14 Nov 13:34 2014
Picon

Aditz-komunztadura zatikiekin

Nola jokatzen duzue aditza zatikiekin, aditza IZAN edo EGON denean?


Erreferentzia singularra denean:

Zirkuluaren bi bosten gorria da.
ALA
Zirkuluaren bi bosten gorriak dira.


Erreferentzia plurala denean:

Ikasleen bi bosten neska da.
ALA
Ikasleen bi bosten neskak dira.

Ikasleen laurden bat/laurdena neska da.
ALA
Ikasleen laurden bat/laurdena neskak dira.

Liburuen bi bosten apalean dago.
ALA
Liburuen bi bosten apalean daude.

Liburuen laurden bat/laurdena apalean dago.
ALA
Liburuen laurden bat/laurdena apalean daude.

Folioen laurden bat/laurdena gorria da.
ALA
Folioen laurden bat/laurdena gorriak dira.

Eskerrik asko aldez aurretik,

JunkalBakartxo ARRIZABALAGA | 14 Nov 13:22 2014
Picon

rúcula / roquette

Euskarazko ordainik?

 

Bakartxo

Garikoitz Etxebarria | 14 Nov 11:22 2014

dividendo digital terminoa

Egun on:

Ordaina   euskeraz ?
Arazoa= Dividendoren

Eskerrak aurrez   ( igual,  batzutan ahaztu arren)

http://traducemedespacio.blogspot.com.es/

Garikoitz


Gmane