Sverre Eplov | 21 Jan 16:29 2010
Picon

[dk-tug] Hvordan kan man danne et dokument, der består af faste rammer/tabeller ..

(Lang post alarm .. sorry .. )

Da jeg er tæt på at skulle under medicinsk behandling (få ordineret beroligende whiskey af
blodtryksnedsættende årsager), er jeg gået i gang med at flytte det undervisningsmateriale jeg
anvender som instruktør på kurset "VHF Radiocertifikat for motorflyvere" fra word til LaTeX. Word er
... ikke helt optimal til at vedligeholde det i, specielt ikke fordi det har (over)levet gennem flere
versioner af office pakken.

Jeg vil godt frem til at lave en class/style, der kan håndtere det elegant - dels for at få løst problemet,
og dels for at komme godt i gang med TeX / LaTeX udvikling. (Og hvis flere grunde skal angives, er "fordi man
kan" altid anvendelig).

Selve materialet, test-spørgeskema og eksempel på hvorledes en flyvetur afvikles i praksis har jeg
fået over, og det fungerer fint.

Og skulle der sidde nogen piloter derude, som læser dette ... så yeps, frekvenser m.v. er ikke angivet
korrekt, det er blandt andet det jeg skal i gang med at rette igennem i alle planerne ;-)

Nu er jeg kommet til at skulle flytte to dokument-typer, der er baseret på et fast layout.

Det første bruges af eleverne til at gennemføre en simuleret flyvetur - se eksempel på
http://sverre.dyndns.dk/vhf/driftplan.pdf 

Den kode jeg godt kunne tænke mig at skrive for at begå en driftsplan er:

%------------------------------
<preamble & stuff>

\begin{document}

(Continue reading)

Martin Heller | 22 Jan 02:12 2010
Picon

Re: [dk-tug] Hvordan kan man danne et dokument, der består af faste rammer/tabeller ..

Sverre Eplov wrote:
> 
> Den kode jeg godt kunne tænke mig at skrive for at begå en driftsplan er:

Her er lidt at starte med, så kan du selv udvidde det og smukkesere 
koden. Måske var det mere oplagt at lave noget med keyval-syntaks i 
stedet for at have så mange argumenter, som ikke nødvendigvis bliver brugt.

\documentclass{article}
\usepackage{tabularx}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{array}
\usepackage[a4paper,margin=1cm]{geometry}

\makeatletter
\def\driftplanfoerstefrekvens#1{\def\dp <at> firstfreq{#1}}%
\def\driftplannummer#1{\def\dp <at> plannr{#1}}%
\def\driftplanregistrering#1{\def\pd <at> planreg{#1}}%
\def\driftplanflytype#1{\def\dp <at> plantype{#1}}
\def\driftplanfromto#1#2{%
  \def\dp <at> from{#1}%
  \def\dp <at> to{#2}%
}%

\newcommand\ <at> <at> driftplan{%
  \def\ <at> driftplan{%
   \clearpage
   \hfill{\huge\bfseries N+IVHF NR.:~\dp <at> plannr\par}
   \noindent
(Continue reading)

Sverre Eplov | 22 Jan 19:20 2010
Picon

Re: [dk-tug] Hvordan kan man danne et dokument, der består af faste rammer/tabeller ..

Tak Martin, det fik sat skub i slæden. Jeg har kigget videre på det andet dokument i dag, og kommet frem til
noget - nu skal jeg lige have det pakket ind i makroer og hver en ting, men selve layout udfordringen er løst.

Og mange tak for hjælpen, det var lige de pointere jeg skulle bruge for at få skovlen under det hele.

vh,
 /Sverre Eplov

\documentclass[a4paper,11pt,oneside,article]{memoir}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{multirow}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[landscape,top=1cm, bottom=1cm, left=1cm, right=1cm]{geometry}

\pagestyle{empty}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0pt}

\begin{document}

\newcommand{\lotstext}{\raggedright But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing
pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the
actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one
rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know
how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful.}

\textbf{\Large VFR Plan Nr. : 3\hspace{\stretch{1}}%
Rute: EKBI-EKCH\hspace{\stretch{2}}%
Luftfartøjstype: MO20/L\hspace{\stretch{2}}%
(Continue reading)

Lars Madsen | 25 Jan 15:05 2010
Picon
Picon

[dk-tug] Kommende foredrag i DK-TUG

Kære liste

Her er lidt information om kommende arrangementer i DK-TUG regi:

Tirsdag den 2. februar 2010, kl. 16-17 i Aud D2, Institut for
Matematiske Fag, Aarhus Universitet
-----
Rasmus Villemoes: Håndtering af større projekter,
<http://www.tug.dk/foredrag/2010-02-02>

Foredraget afholdes i samarbejde med MFSR <http://mfsr.au.dk>

Midten af april 2010, IMF-AU
-----
Lars Madsen: Generelt foredrag om memoir-klassen
Tid og sted annonceres senere.

DK-TUG SØGER FOREDRAGSHOLDERE

DK-TUG søger personer som har lyst til at bidrage med et foredrag i
DK-TUG regi. Emnet er frit bare det er relateret til LaTeX og venner på
en eller anden måde.

Det kunne f.eks. være om TiKz/pgf (hvilket vi er mange som gerne vil
høre om), biblatex, xelatex, plain TeX, ConTeXt, hvordan man koder i
metapost eller asymptote...

Det kunne også være et foredrag som sin ynglingseditor, evt. kunne man
gå sammen nogle stykker og holde et foredrag hvor man præsenterer nogle
forskellige editorer, deres styrker og svagheder, hvordan man laver gode
(Continue reading)

Sverre Eplov | 26 Jan 23:35 2010
Picon

[dk-tug] Expandering af makro ....

Jeg er ved at lave en hook-in til exam-klassen, der gør at jeg kan lave en opsamling af korrekte svar i bunden
af et dokument med testspørgsmål.

I den forbindelse vil jeg samle svar nr/korrekt svar op i en makro, jeg løbende bygger på og så kan bruge
samlet til slut.

For at gøre det, definerer jeg:

\usepackage{xifthen}

\makeatletter

\newcounter{qCounter}
\setcounter{qCounter}{0}%
\def\ex <at> questionmarks{}

% counter og if/then er for at opbygge data der er korrekte for en tabel med 10 entries pr. linie med en hline
til slut.
\newcommand\markquestion[2] {
 \ifthenelse{\cnttest{\value{qCounter}}>{0}}
  {\g <at> addto <at> macro\ex <at> questionmarks{& #1 & #2 }}
  {\g <at> addto <at> macro\ex <at> questionmarks{#1 & #2 }}
 \stepcounter{qCounter}
 \ifthenelse{\cnttest{\value{qCounter}}={5}}
  {%
   \setcounter{qCounter}{0}%
   \g <at> addto <at> macro\ex <at> questionmarks{\\\hline}%
  }{}
}

(Continue reading)

Lars Madsen | 26 Jan 23:52 2010
Picon
Picon

Re: [dk-tug] Expandering af makro ....

[snip]

Hmm, den er lidt interessant.

Har du overvejet at lege med pakken datatool til at samle data op med? 
Den er måske nemmere at arbejde med end den metode du anvender her.

/daleif
Lars Madsen | 26 Jan 23:57 2010
Picon
Picon

Re: [dk-tug] Expandering af makro ....

Sverre Eplov wrote:
> Nope, jeg kigger på den - jeg samler kun op i en makro, da jeg ikke kender andre måder at gemme på uden at
skulle skrive til filer.
> 
> thnx,
> /Sverre
> 

pakken definerer en hel datastruktur som måske kunne anvendes.

(forresten, det ville nok være en ide at holde eksemplerne til LaTeX, 
der er nok (endnu) ikke så mange som anvende xelatex)

/daleif
Lars Madsen | 27 Jan 00:21 2010
Picon
Picon

Re: [dk-tug] Expandering af makro ....

Sverre Eplov wrote:
> Oh - ja, det har du nok ret i, jeg er lige kommet tilbage i folden efter en del år væk fra LaTeX og Tex, rart at
arbejde med det igen. Men damn, der er godt nok meget jeg skal læse op på igen ;-)
> 

Her er mit forslag med datatool (smart pakke iøvrigt, dette er en af de 
første gange jeg har anvendt den). Displaydelen kan konfigureres ret 
meget, og kan gennemløbes med datatools indbyggede foreach løkke.

\documentclass[10pt]{exam}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{listings}
\usepackage{pdfsync}
%\usepackage{fontspec}
\usepackage{color,datatool,calc}
\usepackage{xifthen}

\makeatletter

\newcounter{qCounter}
\setcounter{qCounter}{0}%

\newcounter{test}
\dtlexpandnewvalue % <- vigtig
\newcommand\markquestion[2] {
  \setcounter{test}{\value{qCounter}+\value{qCounter}}
  \DTLnewdbentry{hest}{\thetest}{#1}
  \stepcounter{test}
  \DTLnewdbentry{hest}{\thetest}{#2}
  \stepcounter{qCounter}
(Continue reading)

Lars Madsen | 29 Jan 11:17 2010
Picon
Picon

[dk-tug] pakker som ikke anbefales

En læser kom med en god ide til min LaTeXbog, en over pakker som ikke 
anbefales.

Listen jeg har indtil videre er listet herunder, nogen der har flere 
pakker (og forklaring)

\begingroup

\def\P#1 -> #2\par{\item[#1] #2}
\renewcommand\descriptionlabel[1]{%
  \hspace\labelsep%
  \settowidth\unitlength{\markup[nomk,noidx,nsty]{#1}}%
  \addtolength\unitlength{\labelsep}%
  \ifdim\unitlength>\leftmargin%
   \parbox[t]{\textwidth}{\normalsize\markup[nsty,nomk]{#1}}%
  \else%
   \parbox[t]{\leftmargin-\labelsep}{\normalsize\markup[nsty,nomk]{#1}}%
  \fi%
}
\begin{description}
\P subfigure -> er overhalet af \markup[nomk,sty]{subfig}-pakken. Husk
også at visse klasser har deres egne systemer til subnummerering af
delfigurer.

\P t1enc -> brug i stedet
\cs{usepackage}\oarg*{T1}\marg*{fontenc}\markup[nomk,nowr,sty]{fontenc}, om
ikke andet så er det noget klarere at se hvad der sker. Desuden er det
nemmere at skifte font encoding hvis det er nødvendigt.

\P isolatin1 -> pakken distribueres slet ikke mere. Brug
(Continue reading)


Gmane