Petter Reinholdtsen | 1 Sep 09:13 2007

Hvorfor støtter Sametinget ISO-standardisering av OOXML?


I disse dager har det vært diskusjon i Norge om hvorvidt OOXML bør bli
en ISO-standard eller ikke. I går ble det klart at Norge velger å gå
for et betinget ja, dvs. nei med kommentarer.

Som del av dette arbeidet har Standard Norge tatt imot kommentarer, og
blant disse kommentarene finner en 37 identiske uttalelser som støtter
OOXML. Uttalelsen er skrevet av Microsoft som har sendt det ut til
sine kontakter og bedt dem sende det til Standard Norge. En oversikt
over de 37 finnes på <URL:http://www.digi.no/php/art.php?id=394678>,
og der finner en altså Sametinget. Rådgiver Roy Amundsen er den som
har signert på vegne av sametinget.

Er det noen her som kjenner bakgrunnen for at sametinget videresender
brev skrevet av Microsoft for å påvirke den norske standardprosessen
til å stemme ja til OOXML som ISO-standard?

Jeg er involvert i dette arbeidet via NUUGs standardgruppe, og var
tilstede på det norske komitemøtet der OOXML ble diskutert. NUUG har
opprettet <URL:http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml> for å samle
referanser og presseoppslag om saken. Ta gjerne en titt der hvis du
vil vite mer.

Vennlig hilsen,
--

-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG, www.nuug.no
Børre Gaup | 1 Sep 21:50 2007
Picon

Re: Hvorfor støtter Sametinget ISO-standardisering av OOXML?

Den Saturday 01 September 2007 09:13:00 skrev Petter Reinholdtsen:
> I disse dager har det vært diskusjon i Norge om hvorvidt OOXML bør bli
> en ISO-standard eller ikke. I går ble det klart at Norge velger å gå
> for et betinget ja, dvs. nei med kommentarer.
>
> Som del av dette arbeidet har Standard Norge tatt imot kommentarer, og
> blant disse kommentarene finner en 37 identiske uttalelser som støtter
> OOXML. Uttalelsen er skrevet av Microsoft som har sendt det ut til
> sine kontakter og bedt dem sende det til Standard Norge. En oversikt
> over de 37 finnes på <URL:http://www.digi.no/php/art.php?id=394678>,
> og der finner en altså Sametinget. Rådgiver Roy Amundsen er den som
> har signert på vegne av sametinget.
>
Hm ... betenkelig. Men Sametinget bruker bare Microsoft Windows.

Adressen hans er forresten roy.amundsen <at> sametinget.no

> Er det noen her som kjenner bakgrunnen for at sametinget videresender
> brev skrevet av Microsoft for å påvirke den norske standardprosessen
> til å stemme ja til OOXML som ISO-standard?
>
Jeg har ikke hørt om dette.

> Jeg er involvert i dette arbeidet via NUUGs standardgruppe, og var
> tilstede på det norske komitemøtet der OOXML ble diskutert. NUUG har
> opprettet <URL:http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml> for å samle
> referanser og presseoppslag om saken. Ta gjerne en titt der hvis du
> vil vite mer.
>
Skal gjøre det.
(Continue reading)

Trond Trosterud | 8 Sep 22:58 2007
Picon
Picon

Re: Hvorfor støtter Sametinget ISO-standardisering av OOXML?


Børre Gaup kirjoitti 1.9.2007 kello 21.50:

Er det noen her som kjenner bakgrunnen for at sametinget videresender

brev skrevet av Microsoft for å påvirke den norske standardprosessen

til å stemme ja til OOXML som ISO-standard?


Ja, eg veit det. Deira syn er dette (sitat Roy Amundsen):

Vi gjorde dette på administrativt nivå i og med at vi skal gå over til å bruke det nye formatet i Office 2007 ganske snart.

Trond.----------------------------------------------------------------------

Trond Trosterud                                        t +47 7764 4763

Institutt for språkvitskap, Det humanistiske fakultet  m +47 950 70140

N-9037 Universitetet i Tromsø, Noreg                   f +47 7764 5216

Trond.Trosterud (a) hum.uit.no          http://www.hum.uit.no/a/trond/

----------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
i18n-sme mailing list
i18n-sme <at> lister.ping.uio.no
https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-sme
Petter Reinholdtsen | 9 Sep 07:59 2007

Re: Hvorfor støtter Sametinget ISO-standardisering av OOXML?

[Trond Trosterud]
> Ja, eg veit det. Deira syn er dette (sitat Roy Amundsen):
> 
> Vi gjorde dette på administrativt nivå i og med at vi skal gå over 
> til å bruke det nye formatet i Office 2007 ganske snart.

Nettopp. De har altså latt seg lure til å tro at det formatet som MS
Office 2007 skriver ut er OOXML. Det er det ikke. Store deler av det
som MS Office lagrer er ikke nevnt i ECMAs OOXML-spesifikasjon, og
endel av det som er nevnt blir ikke brukt korrekt av MS Office 2007.
Det gjør at program som implementerer ECMAs OOXML-spesifikasjon ikke
kan forstå XML-dokumenter fra MS Office 2007.

Takk for bakgrunnsinfo.

Vennlig hilsen,
--

-- 
Petter Reinholdtsen
Frederik Schwarzer | 9 Sep 17:54 2007
Picon

Your po files

Hi,

looking to the scripty log (ftp://l10n.kde.org/logs/070909.trunk_l10n-kde4)
the po files in the directories nb/, nn/ and se/ still have the initial 
default headers, e.g.:

# Translation of dolphin to Norwegian Nynorsk
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL <at> ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dolphin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-06 05:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL <at> ADDRESS>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <kde-i18n-doc <at> kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

Please configure the profile in kbabel (and catalog manager).
This will hopefully edit the headers properly to look a bit like:

# translation of dolphin.po to German
# Thomas Reitelbach <tr <at> erdfunkstelle.de>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dolphin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-06 05:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-15 23:07+0200\n"
"Last-Translator: Thomas Reitelbach\n"
"Language-Team: German <kde-i18n-de <at> kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KAider 0.1\n"

regards

_______________________________________________
E-postlista i18n-nn
i18n-nn <at> lister.ping.uio.no
https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-nn

Karl Ove Hufthammer | 10 Sep 19:02 2007
X-Face
Gravatar

Re: [i18n-nn] Your po files

Sundag 9. september 2007 skreiv Frederik Schwarzer:

>looking to the scripty log (ftp://l10n.kde.org/logs/070909.trunk_l10n-kde4)
>the po files in the directories nb/, nn/ and se/ still have the initial
>default headers, e.g.:

Thank you for letting me know. I have now (hopefully) fixed this.

--

-- 
Karl Ove Hufthammer
Karl Ove Hufthammer | 11 Sep 23:30 2007
X-Face
Gravatar

Feil «Language-Team»-info i .po-filer

Ein kjapp sjekk gjennom alle .po-filene for KDE 4 gav følgjande verdiar 
for «Language Team». Nokre av desse er mangefullt utfylt, nokre brukar feil 
e-postadresse (med skrivefeil), og nokre er for feil språk.

Eg har no retta opp alle feile i SVN, men ber alle omsettarar kontrollera at 
innstillingane i KBabel (eller tilsvarande program) er rett. Rette verdiar 
skal vera éin av følgjande :

Norwegian Nynorsk <i18n-nn <at> lister.ping.uio.no>
Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>
Northern Sami <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>

Verdiane som no vert brukt:

"Language-Team: <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: KDE <kde-i18n-doc <at> kde.org>\n"
"Language-Team: <nb <at> li.org>\n"
"Language-Team: no\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.ui.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norsk bokmål <i18n-nb <at> lister-ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norsk bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <no <at> li.org>\n"
"Language-Team: Norsk (Nynorsk) <i18n-nn <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Northern Sami <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Northern Sámi <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Northern Sami <i18n-sme <at> lists.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Northern Sami <LL <at> li.org>\n"
"Language-Team: Northern Sami <se <at> li.org>\n"
"Language-Team: Northern Saami <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <en <at> li.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.ui.no>\n"
"Language-Team: Norwegian (Bokmål) <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål < <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian - bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.pink.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb <at> lister.pping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <nb <at> li.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <no-i18n <at> lister.poing.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <no <at> li.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <number1 <at> realityx.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn <at> lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: <se <at> li.org>\n"

--

-- 
Mvh.
Karl Ove Hufthammer
http://blogg.huftis.org/
E-post og Jabber: karl <at> huftis.org
Mákká Regnor | 12 Sep 14:13 2007
Picon
Picon

Re: Feil ?Language-Team?-info i .po-filer

[Karl Ove Hufthammer:]
> Ein kjapp sjekk gjennom alle .po-filene for KDE 4 gav følgjande verdiar 
> for ?Language Team?. Nokre av desse er mangefullt utfylt, nokre brukar feil 
> e-postadresse (med skrivefeil), og nokre er for feil språk.
> 
> Eg har no retta opp alle feile i SVN, men ber alle omsettarar kontrollera at 
> innstillingane i KBabel (eller tilsvarande program) er rett. Rette verdiar 
> skal vera éin av følgjande :

Ettersom jeg ikke har gjort noe konstruktivt i prosjektet på lange tider, passer det vel å komme med et spørsmål?

> 
> Verdiane som no vert brukt:

[...]

> "Language-Team: <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: KDE <kde-i18n-doc <at> kde.org>\n"
> "Language-Team: <nb <at> li.org>\n"
> "Language-Team: no\n"
> "Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.ui.no>\n"
> "Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norsk bokmål <i18n-nb <at> lister-ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norsk bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norsk Bokmål <no <at> li.org>\n"
> "Language-Team: Norsk (Nynorsk) <i18n-nn <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Northern Sami <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Northern Sami <LL <at> li.org>\n"

> "Language-Team: Northern Sámi <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Northern Sami <se <at> li.org>\n"
> "Language-Team: Northern Saami <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"

Her må man visst bestemme seg for det ene, det andre eller det tredje: Personlig hater jeg "Saami"
versjonen. Den hører hjemme i en gammel navnekonflikt som jeg trodde vi hadde lagt bak oss :)

Beste hilsen fra sidelinja.

PS: For meg synes "Sámi" å være det naturlige.

Stå på, hilsen Regnor. 

> "Language-Team: Norwegian Bokmål <en <at> li.org>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.ui.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian (Bokmål) <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål < <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian - bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb <at> lister.pink.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb <at> lister.pping.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål <nb <at> li.org>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål <no-i18n <at> lister.poing.uio.no>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål <no <at> li.org>\n"
> "Language-Team: Norwegian Bokmål <number1 <at> realityx.net>\n"
> "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn <at> lister.ping.uio.no>\n"
> "Language-Team: <se <at> li.org>\n"
> 
> -- 
> Mvh.
> Karl Ove Hufthammer
> http://blogg.huftis.org/
> E-post og Jabber: karl <at> huftis.org
> 
> _______________________________________________
> i18n-sme mailing list
> i18n-sme <at> lister.ping.uio.no
> https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-sme

--

-- 

Eale dearvan

---

Regnor Jernsletten, Centre for Sámi Studies,
University of Tromsø, Norway. <http://www.sami.uit.no>
Sámi dieðalaš áigečála <http://www.sami.uit.no/aigecala/indexuc.html>

_______________________________________________
i18n-sme mailing list
i18n-sme <at> lister.ping.uio.no
https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-sme
Børre Gaup | 12 Sep 14:30 2007
Picon

Re: Feil ?Language-Team?-info i .po-filer

Wednesday, September 12. b. 2007 14:13:21 čálii Mákká Regnor:
> [Karl Ove Hufthammer:]
>
> > Ein kjapp sjekk gjennom alle .po-filene for KDE 4 gav følgjande verdiar
> > for ?Language Team?. Nokre av desse er mangefullt utfylt, nokre brukar
> > feil e-postadresse (med skrivefeil), og nokre er for feil språk.
> >
> > Eg har no retta opp alle feile i SVN, men ber alle omsettarar kontrollera
> > at innstillingane i KBabel (eller tilsvarande program) er rett. Rette
> > verdiar skal vera éin av følgjande :
>
> Ettersom jeg ikke har gjort noe konstruktivt i prosjektet på lange tider,
> passer det vel å komme med et spørsmål?
>
> > Verdiane som no vert brukt:
> > "Language-Team: Northern Sámi <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
> > "Language-Team: Northern Sami <se <at> li.org>\n"
> > "Language-Team: Northern Saami <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
>
> Her må man visst bestemme seg for det ene, det andre eller det tredje: 
> Personlig hater jeg "Saami" versjonen. Den hører hjemme i en gammel
> navnekonflikt som jeg trodde vi hadde lagt bak oss :)
>
Det er jeg som har oversatt de siste årene, og jeg har forsøkt å bruke 
Northern Sámi, men oppsettet mitt i oversettelsesprogrammet har visst gjort 
noen krumspring med jevne mellomrom. Skal ta å fikse det :)

> Beste hilsen fra sidelinja.
>
> PS: For meg synes "Sámi" å være det naturlige.
>
> Stå på, hilsen Regnor.
eale dearvan,
--

-- 
Børre Gaup

_______________________________________________
i18n-sme mailing list
i18n-sme <at> lister.ping.uio.no
https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-sme
Karl Ove Hufthammer | 12 Sep 15:56 2007
Gravatar

Re: Feil ?Language-Team?-info i .po-filer

Mákká Regnor:

>> "Language-Team: Northern Sámi <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
>> "Language-Team: Northern Sami <se <at> li.org>\n"
>> "Language-Team: Northern Saami <i18n-sme <at> lister.ping.uio.no>\n"
> 
> Her må man visst bestemme seg for det ene, det andre eller det tredje: 
> Personlig hater jeg "Saami" versjonen. Den hører hjemme i en gammel
> navnekonflikt som jeg trodde vi hadde lagt bak oss :)

Me bør helda oss til dei språknamna den internasjonale standarden ISO 639
brukar. For nordsamisk er det «Northern Sami», med store forbokstavar og
utan aksent over a-en. For nynorsk er det «Norwegian Nynorsk» og for bokmål
er det «Norwegian Bokmål», med store forbokstavar og med ekte å.

--

-- 
Karl Ove Hufthammer

_______________________________________________
i18n-sme mailing list
i18n-sme <at> lister.ping.uio.no
https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-sme

Gmane