Gaute Hvoslef Kvalnes | 16 Oct 14:02 2005

Ny struktur på KDE-filene våre

No når me har skifta til Subversion, har det blitt enklare å rydda opp i 
filene våre. Eg har i løpet av helga gjort mykje med KDE-filene. Det står 
att å flytta dei frå «head-kde-i18n» til det enklare namnet «kde», men 
elles er alt nedanfor gjennomført. (Eg er ikkje sikker på kor lurt det er 
å flytta heile mappa under beina på dei som sit og omset, så det er 
kanskje best å venta litt ...)

KDE-omsetjingane skal flyttast til:

/trunk/i18n/kde

Dette er KDEs trunk, som for tida inneheld både KDE 3.5 og alle andre
program som følgjer sine eigne utgjevingsplanar (t.d. kdeextragear* og
koffice). Når KDE 3.5 blir flytta til ei stabil grein i KDE, vil eg
vurdera om vår i18n/kde skal delast i to. Då vil det i så fall vera
lettare å synkronisera omsetjingane.

Hugs at malfilene til grensesnittet no ligg under templates/messages,
og ikkje rett under templates som før. Dei som brukar
kataloghandsamaren i KBabel må endra på innstillingane her. Hjelpefilene 
ligg i docmessages, og ikkje lenger i messages/docs.

Eg har fjerna ein god del gamle filer som mangla malfil. Dette er filer 
som anten er fjerna eller flytta i KDE. (Viss eg har fjerna for mykje, er 
det ikkje så vanskeleg å rydda opp i det seinare.)

KDE 2.2.2, som låg i i18n/kde-i18n er no flytta til:

/branches/i18n/kde_2.2.2

(Continue reading)

Gaute Hvoslef Kvalnes | 19 Oct 00:24 2005

Re: [i18n-no] Ny struktur på KDE-filene våre

På Sun, 16 Oct 2005 14:02:42 +0200, skrev Gaute Hvoslef Kvalnes 
<gaute <at> verdsveven.com>:
>
> KDE-omsetjingane skal flyttast til:
>
> /trunk/i18n/kde

No er det gjort. Statistikksidene er òg flytte til 
http://developer.skulelinux.no/~gautehk/postat/kde/

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes
Børre Gaup | 19 Oct 09:40 2005
Picon

Re: Re: [i18n-no] Ny struktur på KDE-filene våre

Gaskavahkku, golggotmánu 19. b. 2005 00:24, Gaute Hvoslef Kvalnes čálii:
> På Sun, 16 Oct 2005 14:02:42 +0200, skrev Gaute Hvoslef Kvalnes
>
> <gaute <at> verdsveven.com>:
> > KDE-omsetjingane skal flyttast til:
> >
> > /trunk/i18n/kde
>
> No er det gjort. Statistikksidene er òg flytte til
> http://developer.skulelinux.no/~gautehk/postat/kde/
>
Fint. Da vet er det bare å sette i gang, igjen ... :-)

mvh, Børre
Mákká Regnor | 31 Oct 12:11 2005
Picon
Picon

renhold av denne lista

Hei,

Jeg vil be om at noen andre nå tar over rehnoldet av denne lista -- stoppe det som ikke skal gå til lista og
slippe gjennom det som er interessant.

Regnor.

--

-- 
Regnor Jernsletten, Centre for Sámi Studies,
University of Tromsø, Norway. <http://www.sami.uit.no>
Sámi dieðalaš áigečála <http://www.sami.uit.no/aigecala/indexuc.html>
bugzilla-skolelinux | 24 Oct 18:09 2005
Picon

www.trafikanten.no

http://bugs.skolelinux.no/show_bug.cgi?id=148

Bug 148 depends on bug 474, which changed state.

Bug 474 Summary: Should use newer KDE
http://bugs.skolelinux.no/show_bug.cgi?id=474

      What  |Old Value          |New Value
----------------------------------------------------------------------------
       Status|NEW             |RESOLVED
     Resolution|              |FIXED

------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug, or are watching the assignee.

Gmane