Jørgen Grønlund | 7 Dec 19:17 2004
Picon

epost-adresse til Nils Johan Persen Utsi

Hei,

er det noen her som vet om Nils Utsi har en ny epost-adresse?

Ser at hans tidligere adresse (njutsi <at> frisurf.no) ikke lengre
er aktiv.

Mvh,
Jørgen Grønlund

--

-- 
Sekretær og økonomiansvarlig i "Fri programvare i skolen"
Gaute Hvoslef Kvalnes | 14 Dec 17:04 2004

Re: (Fwd) Språkrettingsverktøy?

Orsak, eksamen og forkjølelse og slikt tek på :)

Det finst stavekontroll for bokmål og nynorsk, basert på ordlistene til 
Rune Kleveland: http://spell-norwegian.alioth.debian.org/ Desse har 
funnest lenge, og kan brukast med det aller meste av fri programvare.

Skulelinux har nyleg teke initiativ til å forbetra desse ordlistene. 
Nynorskordlista er mangelfull, og bokmålsordlista har ikkje så høg 
kvalitet som me ønskjer.

Kleveland sine ordlister inneheld i tillegg orddelingsmønster som 
fungerer svært godt både på bokmål og nynorsk.

Nokon norsk, fri grammatikkontroll finst ikkje.

Eg sender kopi til e-postlistene for omsetjing av fri programvare til 
norsk og samisk.

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

Tysdag 14 desember 2004 15:57 skreiv Jan Hoel:
> Hei!
>
> Jeg kan ikke se å ha fått noe svar. Kan dere svare meg kort? Dette
> er bare for interne formål.
>
> ------- Forwarded message follows -------
> From:      Jan Hoel <jan.hoel <at> sprakrad.no>
> To:      
(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 22 Dec 12:17 2004

Samisk-ordlister godkjent av sametinget - utløser mer finansiering


Jeg fikk nettopp lest
<URL:http://developer.skolelinux.no/rapporter/2004-12-05-aarsmelding.txt>,
og fant følgende avsnitt på slutten:

 Sametinget har godkjent ordlistene laget av Børre Gaup ved
 oversettelse av utvalgte KDE-program til nord-samisk. Det vil komme
 inn noe midler fra den kanten til "Fri programvare i skolen".

Jeg har ikke sett dette nevn på mailinglisten for samiskoversettelser,
så jeg tenkte det var best å få det ut. Knut, hvor ligger brevene som
bekrefter dette?

Så vidt jeg husker, så fører dette til at samisk-delen av prosjektet
får tilført rundt kr. 120 000. Hva er planen for å bruke disse
pengene? Det er jo kritisk mangel på oversettere. Kun Børre har vært
litt aktiv i det siste. Noen som har ideer til flere oversettere?
Knut Yrvin | 22 Dec 19:40 2004
Picon

Re: Samisk-ordlister godkjent av sametinget - utløser mer finansiering

onsdag 22 desember 2004, 12:17, skrev Petter Reinholdtsen:
> Jeg har ikke sett dette nevn på mailinglisten for
> samiskoversettelser, så jeg tenkte det var best å få det ut.  Knut,
> hvor ligger brevene som bekrefter dette?

Vet ikke hvor eventuelle brev skulle ligge fordi det er styret i "Fri 
programvare i skolen" som behandler saken. Jeg har fått kjennskap til 
status for godkjenning av samiske ord direkte fra Børre Gaup i 
forbindelse med en annen hyggelig sak. Han ba om en referanse på en 
jobbsøknad, hvor han fortalte om Sametingets sene saksbehandling, for å 
si det forsiktig. Jeg syntes saken var så viktig at den måtte med i 
årsrapporten!

> Så vidt jeg husker, så fører dette til at samisk-delen av prosjektet
> får tilført rundt kr. 120 000.  Hva er planen for å bruke disse
> pengene?  Det er jo kritisk mangel på oversettere.  Kun Børre har
> vært litt aktiv i det siste.  Noen som har ideer til flere
> oversettere

Gode spørsmål. Hva kan vi gjøre for å få flere til å bidra til samisk 
oversetting?

- Knut
Svein Lund | 22 Dec 23:48 2004
Picon
Picon

Re: Samisk-ordlister godkjent av sametinget - utløser mer finansiering

Gratulerer med godkjenning og pengar frå Sametinget! Dette
er dessverre ikkje unormal sein saksgang, snarare tvert om. Eg har vore med 
på å vente 4 år for å få ei ordliste for mekaniske fag godkjent hos Samisk 
språkråd. Nok om det. 
No gjeld det å komme igang. Så vidt eg veit har det gjennom tidene vore ein 
del som har meldt seg som moglege omsettarar, men det har vore når vi ikkje 
har hatt pengar å tilby. Trur Børre har oversikt. Problemet er at dei vi skal 
bruke som omsettarar må, ved sida av å vere gode i samisk og engelsk og ha 
god datakunnskap. Det er ikkje så mange med den kombinasjonen. I tillegg må 
dei vere eller snarast bli aktive brukarar av Linux/KDE og dei aktuelle 
brukarprogramma. Dei må og bruke ein del tid på å sette seg inn i det 
terminologiarbeidet som er gjort og dei oversettingane som er gjennomført. Vi 
må ha ein kontroll på at heile arbeidet heng saman. Til no har Børre hatt 
minst ein finger med heile vegen og dette har sikra det. Som eg har fortått 
har han ikkje så mye tid å gjøre dette sjølv framover. Det er derfor viktig 
korleis vi organiserer det.
For eit par år sidan var eg med på ein liten konferanse i Tromsø om 
omsettinga til samisk. Denne var veldig nyttig, men mangelen var at der ikkje 
kom nye folk som kunne bli omsettarar etterpå. 
Eg trur det no vil vere rett å bruke noko av desse pengane på å arrangerer 
ein ny slik konferanse. Men denne må vere førebudd godt og vi må sikre at 
aktuelle omsettarar kjem. Det trengst meir kontakt mellom folk enn det ein 
kan få bare gjennom ei diskusjonsliste på nettet.

Eg var litt med i omsettinga i starten, men opplevde det som veldig 
vanskelig, særlig fordi den fila eg fikk for omsetting av bakgrunnsmateriale 
for KDE som eg ikkje kunne sjå direkte på skjermen og derfor vanskelig kunne 
sjekke ut funksjonane av kommandoane. Eg kjente at både data-, engelsk- og 
samiskkunnskapane mine kom til kort for å drive omsetting aleine av lausrevne 
uttrykk. Derimot kan eg godt tenke meg å vere med i eit samarbeid.
(Continue reading)

Herman Robak | 23 Dec 11:14 2004
Picon

Re: Samisk-ordlister godkjent av sametinget - utløser mer finansiering

On Wed, 2004-12-22 at 23:48, Svein Lund wrote:

> No gjeld det å komme igang. Så vidt eg veit har det gjennom tidene vore ein 
> del som har meldt seg som moglege omsettarar, men det har vore når vi ikkje 
> har hatt pengar å tilby. Trur Børre har oversikt. Problemet er at dei vi skal 
> bruke som omsettarar må, ved sida av å vere gode i samisk og engelsk og ha 
> god datakunnskap. Det er ikkje så mange med den kombinasjonen. I tillegg må 
> dei vere eller snarast bli aktive brukarar av Linux/KDE og dei aktuelle 
> brukarprogramma. 

 Dette er en bøyg. For de som ikke har installert operativsystemer
selv før vil det ikke være særlig fristende å installere et nytt og
ukjent et. Majoriteten av brukerne har ikke plass til full backup.
Mange trenger en fungerende Windows å falle tilbake på neste dag.
 For de med en litt rask maskin går det an å installere Skolelinux
inni en liksom-maskin, a la VMWare. Det finnes en gratis virtuell
maskin: qemu. Den er vesentlig tregere enn ekte maskinvare, men på
dagens maskiner er det til å leve med.

 Jule-lekse til meg selv: Lage et qemu-bilde av Skolelinux med
kbabel og KDE 3.x, og presse det ned på en CD. Neste skritt:
En auto-installerer for Windows, så det bare er tut og kjør for
brukeren.

> Eg saknar ein klar plan for kva som skal prioriterast framover, 
> er det Open Office som er hovudsaka?

 Oversettelsen av OpenOffice går ikke på bekostning av de øvrige
programmene. Det er i hvert fall ikke mitt inntrykk. Brorparten
av de frivillige oversetter ikke OpenOffice, det er det en hard
(Continue reading)

Svein Lund | 23 Dec 12:12 2004
Picon
Picon

Re: Samisk-ordlister godkjent av sametinget - utløser mer finansiering

Thursday 23 December 2004 11:14, Herman Robak skreiv:
> On Wed, 2004-12-22 at 23:48, Svein Lund wrote:
> > No gjeld det å komme igang. Så vidt eg veit har det gjennom tidene vore
> > ein del som har meldt seg som moglege omsettarar, men det har vore når vi
> > ikkje har hatt pengar å tilby. Trur Børre har oversikt. Problemet er at
> > dei vi skal bruke som omsettarar må, ved sida av å vere gode i samisk og
> > engelsk og ha god datakunnskap. Det er ikkje så mange med den
> > kombinasjonen. I tillegg må dei vere eller snarast bli aktive brukarar av
> > Linux/KDE og dei aktuelle brukarprogramma.
>
> Dette er en bøyg. For de som ikke har installert operativsystemer
> selv før vil det ikke være særlig fristende å installere et nytt og
> ukjent et. Majoriteten av brukerne har ikke plass til full backup.
> Mange trenger en fungerende Windows å falle tilbake på neste dag.
> For de med en litt rask maskin går det an å installere Skolelinux
> inni en liksom-maskin, a la VMWare. Det finnes en gratis virtuell
> maskin: qemu. Den er vesentlig tregere enn ekte maskinvare, men på
> dagens maskiner er det til å leve med.
>
> Jule-lekse til meg selv: Lage et qemu-bilde av Skolelinux med
> kbabel og KDE 3.x, og presse det ned på en CD. Neste skritt:
> En auto-installerer for Windows, så det bare er tut og kjør for
> brukeren.

Det ville vere veldig fint å få ei slik hjelp. Dei vi kan få som oversettarar 
er trulig mest folk som aldri har prøvd Linux før. Derfor ville det vere 
veldig bra med ei "tut-og kjør-pakke". Sjølv hugsar eg med gru da eg skulle 
installere Skolelinux pr.11 og kbabel.... 

Samtidig bør vi kunne tilby installasjonshjelp i ein del tilfelle. Eg vonar 
(Continue reading)

Herman Robak | 23 Dec 12:59 2004
Picon

Re: Samisk-ordlister godkjent av sametinget - utløser mer finansiering

On Thu, 2004-12-23 at 12:12, Svein Lund wrote:
> Thursday 23 December 2004 11:14, Herman Robak skreiv:
> > On Wed, 2004-12-22 at 23:48, Svein Lund wrote:

> > > Eg saknar ein klar plan for kva som skal prioriterast framover,
> > > er det Open Office som er hovudsaka?
> >
> > Oversettelsen av OpenOffice går ikke på bekostning av de øvrige
> > programmene. Det er i hvert fall ikke mitt inntrykk. Brorparten
> > av de frivillige oversetter ikke OpenOffice, det er det en hard
> > kjerne av betalte oversettere som gjør.
> >
> Snakkar du no om omsettingane til norsk eller til samisk? 
> Eg spør om prioritering av omsetting til samisk. 

 Det må vi nesten spørre de andre samisk-oversetterne om.
Har dere begynt på samisk oversettelse av OpenOffice?

> Her er brukt mye tid og krefter på omsetting av Koffice, 
> men så vidt eg kan sjå er denne no på veg ut, og blir
> erstatta med OpenOffice.

 Koffice vil neppe bli hevet ut av Skolelinux, siden det er en
viktig del av KDE. I barneskolen er det en del som foretrekker
Koffice fordi den er mindre, og bedre integrert. 
 OpenOffice er populær fordi den etteraper Microsoft Office. Vi må
gi lærere og foreldre det de er overbevist om at de må ha, for å i
det hele tatt bli tatt på alvor. OpenOffice er foten i dørsprekken.

> Etter mi vurdering bør ein prioritere å omsette / fullføre / oppdatere:
(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 23 Dec 11:25 2004

Skal vi sende noen brev for å lete etter oversettere?


Jeg foreslår at vi forsøker oss med et brev til samisk studenforening
(og alle andre potensielle mottakere), der vi spør om de har ideer til
folk som kan oversette. Her er et utkast til brev i latex-format.

Vi bør ha klart brevutkast og forslag til hvor det skal sendes ut på
nyåret. Det bør kanskje bakes inn i teksten at vi har litt penger å
bruke, men jobben er mye større enn det vi har finansiering til, så
jeg synes vi bør fokusere på dugnadsdelen av jobben.

% This is -*- Latex -*-
\documentclass[norsk, 11pt, a4paper]{brev}

\usepackage{isolatin1}
%\usepackage{a4}

\address{Fri Programvare i Skolen $<$pere <at> hungry.com$>$\\
     Somewhere\\
     0XXX Oslo}
\signature{Petter Reinholdtsen}
\date{1. januar 2005}
\begin{document}
\begin{letter}{Samisk studentforening\\
 Tromsø}

\opening{{\bf Hvor finner vi samiskoversettere til dugnadsprosjekt?}}

Skolelinux-prosjektet\footnote{http://www.skolelinux.org} er et
dugnadsprosjekt for å tilrettelegge fri programvare for skoleverket.
Vi mener tilgang på programmer som er oversatt til elevenes morsmål er
(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 23 Dec 21:03 2004

Re: [i18n-sme]Samisk-ordlister godkjent av sametinget - utløser mer finansiering

[Svein Lund]
> Eg trur det no vil vere rett å bruke noko av desse pengane på å
> arrangerer ein ny slik konferanse. Men denne må vere førebudd godt
> og vi må sikre at aktuelle omsettarar kjem. Det trengst meir kontakt
> mellom folk enn det ein kan få bare gjennom ei diskusjonsliste på
> nettet.

Jeg er enig i at å møtes ansikt til ansikt er viktig. Det hadde vært
fint om alle som hadde lyst til å bidra i samisk-biten av prosjektet
tok seg tid til å møte på utviklersamlingene i Skolelinux. I tillegg
kunne en arrangere egne samisk-samlinger.

Jeg tror dog Børre trenger hjelp med å arrangere slike. Jeg har
spekulert på om Børre har overskudd til å fortsette som prosjektleder
for samisk-biten, eller om han ønsker å sende stafettpinnen videre.
Jeg har dog ikke sett noen som er interesssert i å ta over
stafettpinnen, så spørsmålet har mest akademisk interesse.

> Eg ber no om å få tilsendt den godkjente dataordlista og vil bruke
> denne, og vonar å få ferdig omsett utkastet til samisk i løpet av
> januar eller i alle fall februar. Eg vonar denne da og vil kunne
> vere til nytte for framtidige omsettarar.

Jeg vet ikke, men er overbevist om at den ligger på web allerede. Kan
det være
<URL:http://developer.skolelinux.no/info/samisk/div/Fellesordl.eng-se.htm8>?

> 1. Kan nokon tenke seg å sjå på denne og komme med kritikk av feil
> og manglar? Eg ventar ikkje at ein skal ta alt, men kan nokon tenke
> seg å ta for seg eit kapittel eller to og kommentere det?
(Continue reading)


Gmane