Karl Ove Hufthammer | 13 Jul 12:33 2004
X-Face
Gravatar

Tux Paint på samisk

Tux Paint "http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/" er eit
flott, fritt (GNU GPL) teiknespel for dei yngste, som snart
er klar i ei ny utgåva, omsett til ~40 språk.

Samisk (nord-, sør-, ...) er dessverre ikkje av desse språka!
Nokon som er interessert i å bidra? Det er berre rundt 300
korte tekstar å setta om.

Send meg ein e-post om du/de er interessert.

--

-- 
Mvh.
Karl Ove Hufthammer
Petter Reinholdtsen | 23 Jul 10:42 2004

Re: Stave og gramatikk -kontroll på samisk.

Dette er vel definitivt en sak for same-lista. Kopi dit.

[Thomas Lundquist]
> Nå skal Erna spandere over 11 mill på at man får lagd stave og
> gramatikk-kontroll på tre samiske språk.

Jaha? Har du mer info? Det har ikke jeg fått med deg.

> Noen som kjenner til dette? magefølelsen min sier at det da blir en
> priprietær plugin til MS Office som gjerne skal koste penger i tillegg.
> 
> Dette bør man vel forhindre at skjer? dvs, man bør få til at pengene
> brukes til å kunne gi bl.a. OpenOffice den samme funksjonaliteten,
> fritt.

Helt enig med din magefølelse, og det bør definitivt gjøres slik at
alle for glede av det.
Rune Nordbøe Skillingstad | 23 Jul 10:50 2004
Picon

Re: Stave og gramatikk -kontroll på samisk.

On Fri, 2004-07-23 at 10:42, Petter Reinholdtsen wrote:
> Dette er vel definitivt en sak for same-lista. Kopi dit.
> 
> [Thomas Lundquist]
> > Nå skal Erna spandere over 11 mill på at man får lagd stave og
> > gramatikk-kontroll på tre samiske språk.
> 
> Jaha? Har du mer info? Det har ikke jeg fått med deg.

Digi har nyheten (fra NTB) i dag.

<URL:http://www.digi.no/php/art.php?id=107106>

Rune(sk)
--

-- 
«I came out of it dead broke, without a house, without anything except a
girlfriend and a knowledge of Unix.» «Well, that's something. Normally
those two are mutually exclusive»
 - Neal Stephenson, Cryptonomicon

Herman Robak | 23 Jul 11:29 2004
Picon

Re: Stave og gramatikk -kontroll på samisk.

On Fri, 2004-07-23 at 10:50, Rune Nordbøe Skillingstad wrote:

> Digi har nyheten (fra NTB) i dag.
> 
> <URL:http://www.digi.no/php/art.php?id=107106>

Lars Åge og jeg har allerede vært der og hengt
oss på debatten. Flere som føler seg kallet?

--

-- 
 Herman Robak
Herman Robak | 23 Jul 20:53 2004
Picon

Re: Re: Stave og gramatikk -kontroll på samisk.

On Fri, 2004-07-23 at 11:29, Herman Robak wrote:
> On Fri, 2004-07-23 at 10:50, Rune Nordbøe Skillingstad wrote:
> 
> > Digi har nyheten (fra NTB) i dag.
> > 
> > <URL:http://www.digi.no/php/art.php?id=107106>
> 
> Lars Åge og jeg har allerede vært der og hengt
> oss på debatten. Flere som føler seg kallet?

Audun Lona har vært innom debatten på digi.no.
Han ser ut til å være involvert i prosjektet.

--

-- 
 Herman Robak
Petter Reinholdtsen | 24 Jul 17:35 2004

Nordsamisk oversettelse av debian-installer?


Installasjonssystemet debian-installer er det som brukes av
Skolelinux. Det mangler nordsamisk oversettelse. For en godt stund
tilbake gjorde Børre en innsats for å få oversatt de viktigste bitene,
men den oversettelsen er nå utdatert.

Status for nordsamisk (se) er tilgjengelig på
<URL:http://people.debian.org/~seppy/d-i/translation-status.html>. Er
det noen som er interessert i å bidra til at installasjonen igjen
finnes på nordsamisk? Det vil føre til at Skolelinux-installasjonen
blir tilgjengelig på nordsamisk. :)
Regnor.Jernsletten | 26 Jul 11:10 2004
Picon

Re: Re: Stave og gramatikk -kontroll på samisk.

On Fri, 23 Jul 2004, Petter Reinholdtsen wrote:

> Dette er vel definitivt en sak for same-lista. Kopi dit.
>
> [Thomas Lundquist]
> > Nå skal Erna spandere over 11 mill på at man får lagd stave og
> > gramatikk-kontroll på tre samiske språk.
>
> Jaha? Har du mer info? Det har ikke jeg fått med deg.

Jeg skulle også ønske at noen kunne fortelle mer om dette, det er vagt og
politikkaktig det som kommer i media.

--

-- 
Mákká Regnor
Trond Trosterud | 26 Jul 12:55 2004
Picon
Picon

Re: [i18n-sme]Re: Stave og gramatikk -kontroll på samisk.


26. jul. 2004 kello 11.10, Regnor.Jernsletten <at> eunet.no kirjoitti:
>>> Nå skal Erna spandere over 11 mill på at man får lagd stave og
>>> gramatikk-kontroll på tre samiske språk.
>> Jaha? Har du mer info? Det har ikke jeg fått med deg.
> Jeg skulle også ønske at noen kunne fortelle mer om dette, det er 
> vagt og
> politikkaktig det som kommer i media.

Det er ikkje KRD som spanderer alt, dette er eit spleiselag mellom 
Sametinget og ulike departement, jf. pressemelding:
http://www.odin.dep.no/krd/norsk/same/taler/pressemeldinger/016091 
-070156/dok-bn.html

I praksis vil prosjektet vere eit samarbeidsprosjekt mellom Sametinget 
si språkavdeling, Universitetet i Tromsø sitt språkteknologiprosjekt 
(http://giellatekno.no/) og ulike IT-firma, der den første vil stå for 
normativt innhald, den andre for den språkteknologiske delen, og den 
tredje for implementeringa (frå kjeldekode til plug-in eller 
sjølvsatendig program, med grafisk grensesnitt og raud strek). Teknisk 
sett er grunnleksikonet laga som eit sett av endelege 
tilstandsautomatar, ein for røtter og affiks, ein for grammatiske 
vekslingar, og ein del mindre automatar for ulike typar av pre- og 
postprosseseringar. Teknisk informasjon (og referansar til meir) om 
basisteknologien finn de på Tromsøprosjektet si heimeside. Den same 
grunnteknologien er også brukt i Microsoft sine korrekturprogram for 
dei nordiske språka.

Til skilnad frå korrekturprogramma for dei nordiske språka, vil dette 
prosjektet bli lagt opp etter ein open filosofi. Det vil bli laga 
(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 26 Jul 13:03 2004

Re: Re: Stave og gramatikk -kontroll på samisk.

[Trond Trosterud]
> Det er ikkje KRD som spanderer alt, dette er eit spleiselag mellom 
> Sametinget og ulike departement, jf. pressemelding:
> http://www.odin.dep.no/krd/norsk/same/taler/pressemeldinger/016091-070156/dok-bn.html

Aha, var det der de hadde gjemt den. Jeg søkte rundt på sametingets
sider uten å finne noe. Den inneholdt litt mer info, ja. :)

> Kjeldekoden til den grammatiske komponenten som blir utarbeidd ved
> Universitetet i Tromsø er opent tilgjengeleg for alle, og det same
> vil gjelde Sametinget sitt retteprogramprosjekt.

Jeg håper en velger en lisens som følger The Debian Free Software
Guidelines, <URL:http://www.debian.org/social_contract#guidelines>.
Hvis ikke blir det vanskelig for Skolelinux å ta det i bruk.

> Desse pengane har ikkje kome av seg sjølv. Den som har drive gjennom
> forprosjektet er Per Edvard Klemetsen i eSápmi-prosjektet, og han
> fortener all honnør for det.

Ja, det høres bra ut. :)

Godt å få litt faktisk info om prosjektet i tillegg til all denne
synsingen. Takk for det. :0

Vet du om det er mulig og/eller aktuelt å samarbeide med eksisterende
prosjekter i andre land? Det er vel ikke første gang det lages
gramatikk-kontroll, så jeg håper jo det er mulig å bygge på
eksisterende kunnskap.
(Continue reading)

Trond Trosterud | 26 Jul 14:50 2004
Picon
Picon

Re: Re: Stave og gramatikk -kontroll på samisk.


26. jul. 2004 kello 13.03, Petter Reinholdtsen kirjoitti:

> Jeg håper en velger en lisens som følger The Debian Free Software
> Guidelines, <URL:http://www.debian.org/social_contract#guidelines>.
> Hvis ikke blir det vanskelig for Skolelinux å ta det i bruk.

Slike detaljar kjenner eg ikkje til, men det er eit eksplisitt mål for 
retteprogramprosjektet at dei resulterande programma skal bli tatt i 
bruk av så mange som mogleg. Eg skriv meg med andre ord denne 
referansen bak øyret. Takk skal du ha!

> Vet du om det er mulig og/eller aktuelt å samarbeide med eksisterende
> prosjekter i andre land? Det er vel ikke første gang det lages
> gramatikk-kontroll, så jeg håper jo det er mulig å bygge på
> eksisterende kunnskap.

Prosjektet er ikkje starta opp enno, så detaljane er ikkje klåre. Det 
er sjølvsagt mogleg å samarbeide, og eg veit at det i forprosjektfasen 
har vore diskusjonar mellom sametinget sitt prosjekt og ulike andre 
prosjekt (primært med firma som evt. kunne vere aktuelle for å utføre 
implementeringsarbeidet). Men den grunnleggjande teknologien attom 
dette prosjektet gjev ein del føringar, når ting skal gjerast på ein 
viss måte blir ein del (men ikkje alle!) andre innfallsvinklar 
irrelevante. For å ta eit døme: I og med at vi vil bruke ein 
morfologisk generator, vil ikkje ordformsekstrahering frå store 
tekstmasser (som heller ikkje finst for samisk) vere aktuelt, så 
erfaringar frå slike prosjekt (som kom opp i digi.no-debatten) blir 
dermed irrelevante.

(Continue reading)


Gmane