Knut Yrvin | 8 Dec 16:38 2003
Picon

Nytt system for brukerforvaltning klar til test

For 10 dager siden annonserte Andreas Schuldei forbedret WLS 
[Webmin-LDAP-Skolelinux]. Han etterlyste hjelp til utprøving og testing 
av systemet fra flest mulig. Håper flerst mulig kan sette igang med 
denne morsomme testen. Har også lagt med norskoversatt README og link 
til hvordan man feilrapporterer: 

http://developer.skolelinux.no/feilrapporter.html

=============================

Generell introduksjon

Dette er den nye utgaven av WLS forsøker å gi en enklere og mer 
intuitivt brukergrensesnitt for administrasjon av brukerkonti. Den 
forsøker også å støtte for skoleaktuell organisering som klasser, 
aldresgrupper, forskjellige autorisasjonsnivå som «elev», «lærer» og 
«admin». «Lærere» har også mulighet til å sanksjonere mot brysomme 
«elever». :-)

Denne utgaven av WLS trenger et par nye LDAP-komponenter fra 
«lis.schema» for å virke ordentlig. Så du kan begynne omigjen med en 
tom database for å teste systemet. I framtiden vil oppgradering 
brukerdata skje automatisk noe som ikke er støttet nå. 

Hvordan installere og bruke denne test-utgaven (beta): 

deb http://developer.skolelinux.no/~andreas/debs ./

apt-get update; apt-get install webmin-ldap-skolelinux

(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 16 Dec 21:24 2003

Re: Re: Status for samisk-delen av Skolelinux?


Jeg stillte noen spørsmål 2003-07-09, som jeg aldri fikk svar på. Nå
er de mer aktuelle enn tidligere, og jeg lurer derfor på om noen vet
svarene.

[Máhte Pier Máreha Børre, 2003-06-29]
> Samiskdelen av prosjektet ble bevilget 250.000 før jul. Vi fikk
> beskjed om at siste frist for å bruke pengene var den 31. mars, så
> etter det har det vært ganske stille. Det har blitt igjen noe sånt
> som 60 000 kr av denne bevilgningen.

[Petter Reinholdtsen, 2003-07-09]
> Er du sikker på at departementet mente at pengene heller skulle stå
> urørt enn å brukes etter 31. mars? Hva har du tenkt å gjøre med
> pengene som er igjen?

[Máhte Pier Máreha Børre, 2003-06-29]
> Vi har fått svar på søknaden til det norske sametinget. De bevilger
> 250 000 kr til videre arbeid med oversettelsene. 125 000 blir
> utbetalt på forhånd, og de resterende midlene utbetales når
> prosjektet anses for å være ferdig. Prosjektet vil, i følge
> kontrakten med sametinget, være ferdig når oversettelsene er ferdig
> og evt. ny terminologi er godkjent av samisk språkråd.

[Petter Reinholdtsen, 2003-07-09]
> Jeg forsto det slik at oversetterne er villig til å utsette halvparten
> av honoraret inntil oversettelsene er godkjent av sametinget. Stemmer
> dette?

[Máhte Pier Máreha Børre, 2003-06-29]
(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 20 Dec 01:15 2003

Re: [i18n-no] Oppdaterte oversetterfiler for debian-installer

[Petter Reinholdtsen]
> Jeg sjekket nettopp inn oppdaterte oversetterfiler for
> debian-installer i Skolelinux-CVSen.
> 
>  i18n/other/en/debian-installer.pot
>  i18n/other/nb/debian-installer.po
>  i18n/other/nn/debian-installer.po
> 
> Det er visst en frist til søndag med å oppdatere oversettelser. Det
> meldes at status er ganske dårlig (Se
> <URL:http://people.debian.org/~barbier/d-i/l10n/rank.txt> for
> oppdatert liste):
> 
> 40% nb
>  6% nn
>  5% no
> 
> Både nb og no er representert pga. at første del av installasjonen
> bruker nb mens andre del bruker no. Jeg er mest bekymret for
> nynorsk-oversettelsen.

Jeg hold på å glemme se. Nå ligger i18n/other/se/debian-installer.po
på plass. Der er status 5%.
Morten Ingebrigtsen | 22 Dec 08:22 2003
Picon

Re: (fwd) Re: Status for samisk-delen av Skolelinux?

 --- Petter Reinholdtsen <pere <at> hungry.com> skrev:
> 
> Noen i det nåværende styret som vet hva som ble avtalt i forbindelse
> med pengestøtten fra sametinget?
> 
> Jeg sender CC til forrige styreleder i tilfelle han husker noe.
> 
> Det er fint hvis svarene kan sendes til samisk-lista.
> 
> 
> ATTACHMENT part 2 message/rfc822 
> Til: i18n-sme <at> lister.ping.uio.no
> Tema: Re: [i18n-sme]Re: Status for samisk-delen av Skolelinux?
> Fra: Petter Reinholdtsen <pere <at> hungry.com>
> Dato: 16 Dec 2003 21:24:55 +0100
> 
> 
> 
> Jeg stillte noen spørsmål 2003-07-09, som jeg aldri fikk svar på. Nå
> er de mer aktuelle enn tidligere, og jeg lurer derfor på om noen vet
> svarene.
> 
> 
> [Máhte Pier Máreha Børre, 2003-06-29]
> > Samiskdelen av prosjektet ble bevilget 250.000 før jul. Vi fikk
> > beskjed om at siste frist for å bruke pengene var den 31. mars, så
> > etter det har det vært ganske stille. Det har blitt igjen noe sånt
> > som 60 000 kr av denne bevilgningen.
> 
> [Petter Reinholdtsen, 2003-07-09]
(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 23 Dec 01:43 2003

Re: [LiS-styret] Re: (fwd) Re: Status for samisk-delen av Skolelinux?


[Markus Gamenius]
> Her er det full dialog mellom Børre og styret.

Det er bra. :)

Jeg har lurt på om han har sluttet å lese i18n-sme, da jeg ikke har
sett noen meldinger fra ham på lista på lenge. Jeg håper det ikke er
tilfelle.

> Per i dag har vi brukt opp de første 125.000.- men ikke påbegynt de
> neste 125.000.- (dette er omtrent riktig, det siste Børre har gjort
> kommer inn på de 125.- vi fortsatt ikke har fått).

Jeg håper økonomioversikten på web snart blir oppdatert, slik at det
blir mulig å holde oversikten over dette.

> Thomas Gramstad (for styret) og Børre er i dialog med Sametinget for å
> få dem til å; 
> a) Betale ut de 125.000.- porsjonsvis, etterhvert som oversettelsen
> skrider frem  
> 
> b) Garantere oss at vi uansett får de siste 125.000.- når Børre ++ har
> jobbet ferdig for disse pengene (på den måten er det "uproblematisk" for
> NUUG-foundation å forskudtere pengene, dette er diskutert med Vidar, men
> ikke helt avklart).
> 
> 
> Årsaken til at denne disusjonen går er at Børre har spurt om vi kan
> forskudtere pengene da det vil gjøre hans situasjon meget enklere.
(Continue reading)

Markus Gamenius | 22 Dec 18:59 2003
Picon

Re: [LiS-styret] Re: (fwd) Re: Status for samisk-delen av Skolelinux?

Her er det full dialog mellom Børre og styret. Per i dag har vi brukt
opp de første 125.000.- men ikke påbegynt de neste 125.000.- (dette er
omtrent riktig, det siste Børre har gjort kommer inn på de 125.- vi
fortsatt ikke har fått).

Thomas Gramstad (for styret) og Børre er i dialog med Sametinget for å
få dem til å; 
a) Betale ut de 125.000.- porsjonsvis, etterhvert som oversettelsen
skrider frem  

b) Garantere oss at vi uansett får de siste 125.000.- når Børre ++ har
jobbet ferdig for disse pengene (på den måten er det "uproblematisk" for
NUUG-foundation å forskudtere pengene, dette er diskutert med Vidar, men
ikke helt avklart).

Årsaken til at denne disusjonen går er at Børre har spurt om vi kan
forskudtere pengene da det vil gjøre hans situasjon meget enklere.

Markus

man, 22.12.2003 kl. 08.22 skrev Morten Ingebrigtsen:
> --- Petter Reinholdtsen <pere <at> hungry.com> skrev:
> > 
> > Noen i det nåværende styret som vet hva som ble avtalt i forbindelse
> > med pengestøtten fra sametinget?
> > 
> > Jeg sender CC til forrige styreleder i tilfelle han husker noe.
> > 
> > Det er fint hvis svarene kan sendes til samisk-lista.
> > 
(Continue reading)

Morten Ingebrigtsen | 23 Dec 19:46 2003
Picon

Re: [LiS-styret] Re: (fwd) Re: Status for samisk-delen av Skolelinux?

 --- Petter Reinholdtsen <pere <at> hungry.com> skrev: > 
> [Markus Gamenius]
>
> [...]
> 
> Hvorfor gikk en inn på denne avtalen med sametingen i første omgang?
> Det var vel allerede da avtalen ble foreslått klart at Linux i Skolen
> ikke hadde mulighet å forskuttere 125.000,-? Hva er nytt siden den
> gang? Jeg synes det er en dårlig ide å forskuttere disse pengene.
> Det vil skape presedens hvis denne avtalen i ettertid tvinger
> Skolelinux- prosjektet til å ta økonomisk risiko. Avtalen ville
> antagelig ikke blitt inngått hvis noen hadde foreslått at
> skolelinux-prosjektet skulle forskuttere halvparten da avtalen ble
> lagt på bordet. (Hvor finner jeg foresten avtalen? Jeg har lett på
> web.)

Papirversjonen av avtalen fikk Markus av meg i sommer.

Jeg gjorde det klart overfor Børre at Lis ikke hadde mulighet å
forskuttere pengene. Dette var Børre inneforstått med, og slik jeg
forstod det var ikke det noe problem.

> Hva skjedde foresten med de 60.000,- som var ubrukt fra forrige
> tildeling til samisk-prosjektet?  (Jeg savner virkelig en oppdatert
> økonomioversikt på web. :) 

På årsmøtet ble dette diskutert, og vi ble enige om at disse pengene
skulle brukes til videre oversettelse, evt. innkjøp av nødvendig utstyr
eller administrative oppgaver i forb. med samisk oversettelsene. Hva
som senere skjedde med disse pengene vet ikke jeg. Det ble også gjort
(Continue reading)

Markus Gamenius | 25 Dec 21:19 2003
Picon

Re: [LiS-styret] Re: (fwd) Re: Status for samisk-delen av Skolelinux?

tir, 23.12.2003 kl. 01.43 skrev Petter Reinholdtsen:
> [Markus Gamenius]
> > Her er det full dialog mellom Børre og styret.
> 
> Det er bra. :)
> 
> Jeg har lurt på om han har sluttet å lese i18n-sme, da jeg ikke har
> sett noen meldinger fra ham på lista på lenge. Jeg håper det ikke er
> tilfelle.

Vet ikke??

> 
> > Per i dag har vi brukt opp de første 125.000.- men ikke påbegynt de
> > neste 125.000.- (dette er omtrent riktig, det siste Børre har gjort
> > kommer inn på de 125.- vi fortsatt ikke har fått).
> 
> Jeg håper økonomioversikten på web snart blir oppdatert, slik at det
> blir mulig å holde oversikten over dette.

Den kommer. Skal bare ta en samtale med Eivind om hvordan det var han
satt opp dette.

> 
> > Thomas Gramstad (for styret) og Børre er i dialog med Sametinget for å
> > få dem til å; 
> > a) Betale ut de 125.000.- porsjonsvis, etterhvert som oversettelsen
> > skrider frem  
> > 
> > b) Garantere oss at vi uansett får de siste 125.000.- når Børre ++ har
(Continue reading)

Markus Gamenius | 25 Dec 23:42 2003
Picon

Re: [LiS-styret] Re: (fwd) Re: Status for samisk-delen av Skolelinux?

Når det gjelder en økonomiansvarlig så forsøker vi en litt annen modell
nåp, og det er mulig at den ikke er bra! Men det vil vi ta stilling til
senere. 

De 60.000.- er som sagt dratt med videre og de er brukt til oversettelse
OG administrative "ting". Det er gjort vedtak på at av innkomende midler
skal 10% gå til administrative utgifter. Det betyr at av de tilsammen
497.000.- (125.000.- er selvsagt ikke utbetalt per dags dato) vi har
fått skal 49.700.- kunne brukes av styrret til å holde maskineriet i
gang. Så i praksis er mye av disse 60.000.- gått med til det, men mye er
også gått med til oversetting.

Markus

tir, 23.12.2003 kl. 19.46 skrev Morten Ingebrigtsen:
> --- Petter Reinholdtsen <pere <at> hungry.com> skrev: > 
> > [Markus Gamenius]
> >
> > [...]
> > 
> > Hvorfor gikk en inn på denne avtalen med sametingen i første omgang?
> > Det var vel allerede da avtalen ble foreslått klart at Linux i Skolen
> > ikke hadde mulighet å forskuttere 125.000,-? Hva er nytt siden den
> > gang? Jeg synes det er en dårlig ide å forskuttere disse pengene.
> > Det vil skape presedens hvis denne avtalen i ettertid tvinger
> > Skolelinux- prosjektet til å ta økonomisk risiko. Avtalen ville
> > antagelig ikke blitt inngått hvis noen hadde foreslått at
> > skolelinux-prosjektet skulle forskuttere halvparten da avtalen ble
> > lagt på bordet. (Hvor finner jeg foresten avtalen? Jeg har lett på
> > web.)
(Continue reading)


Gmane