Gaute Hvoslef Kvalnes | 11 Sep 17:58 2003

Omsetjarsamling 19.09.-21.09.

Omsetjarane er velkomne på samling i Oslo neste helg. Send påmelding til 
linuxiskolen <at> skolelinux.no.

Med helsing,
 Gaute Hvoslef Kvalnes

---------- Vidaresendt melding ----------

Subject: Bug-squash, 19-21/9
Date: Tysdag 9. september 2003 18:43
From: Markus Gamenius <markus <at> gamenius.net>
To: skolelinux <linuxiskolen <at> skolelinux.no>
Cc: styret <at> linuxiskolen.no

Vi arangerer en mindre utviklersamling , eller en såkalt "Bug-squash", helgen
19-21 september.

Tanken bak denne samlingen er å samle alle dem som føler at de er i stand til
å rette bugs. Det betyr at du ved påmelding må fortelle hvilken/hvilke bugs
du akter å rette opp i løpet av helgen. Kan du ikke rette opp bugs får du
vente til neste samling, som kommer i oktober.

Vi er klar over at dette ekskluderer mange av våre trofaste deltagere, og
beklager dette. Årsaken til at det gjøres på denne måten er at vi nå nærmer
oss 1.0 og trenger å få en del ting på plass før vi kan si oss "ferdige". De
mer erfarne utviklerene bruker ofte mye av tiden på samlingene til å hjelpe
oss som ikke er så "gamle" i faget. Dette er selvsat et gode og er med på å
skolere kommende utviklere, og ikke minst er det med på å bygge opp vårt
miljø. Men denne gangen prioriterer vi altså å få unnagjort bugs.

(Continue reading)

Børre Gaup | 11 Sep 23:53 2003
Picon

Sámegiel stáhtusraporta

Bures!

Sámegieljorgalanprošeakta lea dán rádjái jorgalan 22 175 cealkaga. KOffice, 
mii fargga boahtá ođđa veršuvnnas, lea dál 92% jorgaluvvon. Go KOffice 
addojuvvo olggos, de davvisámegiella čuovvu mielde álmmolaš giellan. 
KOffice:as gávdnojit sullii 250 cealkaga mas sánit leat ivnnit, ja daid mii 
eat várra bastte jorgalit. Muđui gálggašii leat vejolaš geargat KOffice:ain.

Go KOffice addejuvvo olggos, de mii sáhttit joatkit daid eará KDE 
prográmmaiguin.

Mun lean rehkenastán ahte mii bastit jorgalit unnimus 10 000 cealkaga vel 
ovdal go prošeakta nohká.

Hei!

Samiskoversettelsesprosjektet har oversatt 22 175 uttrykk fram til nå. KOffice 
som snart kommer i en ny versjon, er nå 92% oversatt. Når KOffice gies ut, er 
nordsamisk med som et av de offisielle språkene.
I KOffice finnes det ca. 250 uttrykk som inneholder farger, og disse klarer vi 
sannsynligvis ikke å oversette. Ellers burde det gå an å blir ferdig med 
KOffice.

Når KOffice gies ut, kan vi fortsette med å oversette de andre 
KDE-programmene.

Jeg regner med at minst 10 000 uttrykk til kommer til å oversettes før 
prosjekttiden er over.

dearvv./mvh, 
(Continue reading)

Luobbal-Jovsset Esko | 13 Sep 03:17 2003
Picon

Re: SÃĄmegiel stÃĄhtusraporta

> Mun lean rehkenastÃĄn ahte mii bastit jorgalit unnimus 10 000 cealkaga vel 
> ovdal go proÅĄeakta nohkÃĄ.

Goasbat proseakta nohká?

Luobbal-Jovsset Esko
Børre Gaup | 13 Sep 09:50 2003
Picon

Re: SC!megiel stC!htusraporta

lávvardat, čakčamánu 13. b. 2003 03.17, Luobbal-Jovsset Esko čálii:
> > Mun lean rehkenastn ahte mii bastit jorgalit unnimus 10 000 cealkaga vel
> > ovdal go proeakta nohk.
>
> Goasbat proseakta nohk?
>
> Luobbal-Jovsset Esko
>
Ruđat nohket sullii juovlamánus.

Børre
Petter Reinholdtsen | 15 Sep 10:52 2003

Re: Sámegiel stáhtusraporta


Good to see some status info. I have some questions as well.

 - How many translators are currently active?

 - How much of the money is already spent, and how much is left?

 - Are there technical problems still unsolved (like charset,
  keyboards, locales, printing, fonts, etc)?

As Børre already know, I am trying to find more translators by using
my contacts up north. I suspect it would be nice if others did the
same.
Máhte Pier Máreha Børre | 16 Sep 09:22 2003
Picon

Re: [i18n-sme]Sámegiel stáhtusraporta

vuossárga, čakčamánu 15. b. 2003 10.52, Petter Reinholdtsen čálii:
> Good to see some status info. I have some questions as well.
>
> - How many translators are currently active?
>
There's only me.
> - How much of the money is already spent, and how much is left?
>
There is about 105 000 kr left + the 125 000 that the sami parliament pays 
after they have approved on our translations.
> - Are there technical problems still unsolved (like charset,
>  keyboards, locales, printing, fonts, etc)?
>
There are problems with X 3.3.6 and with KDE 2.2.2.
All problems are solved from X 4.2 and KDE 3.0 and upwards.
> As Børre already know, I am trying to find more translators by using
> my contacts up north. I suspect it would be nice if others did the
> same.
>
regards, Børre
Máhte Pier Máreha Børre | 16 Sep 14:33 2003
Picon

EU-søknad/ohcan

Har sendt en søknad om EU-penger til sametinget i Sverige for å oversette 
OpenOffice.org til nordsamisk

Info og søknad finner dere her:
http://developer.skolelinux.no/info/samisk/soknader/

mvh, Børre
Petter Reinholdtsen | 16 Sep 16:38 2003

Re: Re: [i18n-sme]Sámegiel stáhtusraporta

[Máhte Pier Máreha Børre]
> vuossárga, 
œô ­akœô ­am
ánu 15. b. 2003 10.52, Petter Reinholdtsen 
œô ­
álii:
> > Good to see some status info. I have some questions as well.
> >
> > - How many translators are currently active?
> >
> There's only me.

Hm. That is a bit too few, I suspect. :)

I'll see if I can find more.

>> - How much of the money is already spent, and how much is left?
>>
> There is about 105 000 kr left + the 125 000 that the sami
> parliament pays after they have approved on our translations.

This do not match the summary on
<URL:http://www.linuxiskolen.no/okonomi/?y=0&m=0&p=SAMI>. Who is
doing the accounting? Is the new accountant not active yet?

>> - Are there technical problems still unsolved (like charset,
(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 16 Sep 16:39 2003

Re: EU-søknad/ohcan

[Máhte Pier Máreha Børre]
> Har sendt en søknad om EU-penger til sametinget i Sverige for å oversette 
> OpenOffice.org til nordsamisk
> 
> Info og søknad finner dere her:
> http://developer.skolelinux.no/info/samisk/soknader/

Veldig bra. :)

Oppdaterer du
<URL:http://developer.skolelinux.no/info/prosjektet/brev.html> med
link til disse brevene i samme slengen?
Knut Yrvin | 16 Sep 20:01 2003
Picon

Re: [i18n-sme]EU-søknad/ohcan

tirsdag 16. september 2003, 14:33, skrev Máhte Pier Máreha Børre:
> Har sendt en søknad om EU-penger til sametinget i Sverige for å oversette
> OpenOffice.org til nordsamisk

Flott innsats. Ser at du har tatt med prosjektdelene vi snakket om i telefonen 
:-). Bakgrunnstallene for oversetting bygger på erfaringer med 
OpenOffice-oversetting til nynorsk og bokmål. 
http://developer.skolelinux.no/rapporter/ooo_ks_finans.pdf

Det bør nevnes at fylkeskommunene Troms, Østfold, Oppland og Vest-Agder samt 
Bergen by har gått inn med delfinansiering for å sikre videreføring av 
OpenOffice-oversettelsene til nynorsk og bokmål fram til jul. Det gjenstår 
fortsatt mye arbeidet med hjelpetekster og noe kvalitetssikring. Dette brude 
være god referanse i søknadsprosessen. 

Børre og jeg snakket også om å frigjøre en eller flere samiske ordlister i 
elektornisk utgave. Ordlistene finnes i papirutgave og har sikkert en 
elektronisk kilde. I tillegg gikk det på å få en ordrettemotor som tar høyde 
for to-morfologi (bøyningslære) som kjennetegner Finsk-ugriske språk. Ispell 
har betydelige mangler her. En elektronisk ordliste med en god og forbedret 
stavekontroll kan enkelt plugges inn i OpenOffice på samisk og finsk på samme 
måte som for bokmål og nynorsk. Er arbeidet med å frigjøre aktuelle ordlister 
og en forbedring av stavekontroll-motoren lagt inn i prosjektert?

mvh Knut

Gmane