Petter Reinholdtsen | 11 Aug 14:23 2003

"Uklar" oversettelse hindrer samisk profilspørsmål


Jeg ser med glede at deler av installasjonen er oversatt til samisk.
Børre oversatte src/base-config-skolelinux/debian/po/se.po, og det
gjør at i alle fall deler av installasjonen nå skriver nordsamisk
tekst. :)

Det er dog et lite problem med denne oversettelsen. po-debconf nekter
å bruke oversettelsen hvis en frase er "uklar", og dermed blir ikke
profil-spørsmålet gjort tilgjengelig på samisk. Her er den biten som
er "uklar". Kan noen sørge for at den ikke lenger er "fuzzy", slik at
oversettelsen blir med i installasjonen?

#. Description
#: ../base-config-skolelinux.templates:4
#: ../skolelinux-profile-udeb.templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"Every Skolelinux network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network)services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Juohke Skolelinux-fierpmádat darbbaša ovtta ja dušše ovtta mašiinna mas lea "
"profiila «Váldobálva». Dát mašiidna fallá bálvalusaid vai fierpmádat
doaibma (filtilgang ja LDAP). Danne go buot fiillat vurkejuvvojit dán mašiidnii, dat
darbbaša "
"stuorra garraskearru. Jos sajáiduhtát duÅ¡Å¡e dán profiilla, oaÄ<8D>Ä<8D>ut
(Continue reading)

Máhte Pier Máreha Børre | 13 Aug 08:16 2003
Picon

Re: "Uklar" oversettelse hindrer samisk profilsprsm�

Monday 11 August 2003 14.23, Petter Reinholdtsen don čállet:
> Jeg ser med glede at deler av installasjonen er oversatt til samisk.
> Børre oversatte src/base-config-skolelinux/debian/po/se.po, og det
> gjør at i alle fall deler av installasjonen nå skriver nordsamisk
> tekst. :)
>
> Det er dog et lite problem med denne oversettelsen. po-debconf nekter
> å bruke oversettelsen hvis en frase er "uklar", og dermed blir ikke
> profil-spørsmålet gjort tilgjengelig på samisk. Her er den biten som
> er "uklar". Kan noen sørge for at den ikke lenger er "fuzzy", slik at
> oversettelsen blir med i installasjonen?
>
> #. Description
> #: ../base-config-skolelinux.templates:4
> #: ../skolelinux-profile-udeb.templates:4
> #, fuzzy
> msgid ""
> "Every Skolelinux network needs one, and only one machine running the 
> 'Main-" "Server' profile. This machine provides the (network)services
> (mainly file/" "network and LDAP), so without this machine the network does
> not work. Since " "this machine will hold all data files it will need a lot
> of harddisk space. " "Installing this option solely results in a machine
> without a Graphical User " "Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need
> include the workstation " "profile or 'Thin-Client-Server'."
> msgstr ""
> "Juohke Skolelinux-fierpmádat darbbaša ovtta ja dušše ovtta mašiinna
> mas lea " "profiila «Váldobálva». Dát mašiidna fallá bálvalusaid
> vai fierpmádat doaibma (filtilgang ja LDAP). Danne go buot fiillat
> vurkejuvvojit dán mašiidnii, dat darbbaša " "stuorra garraskearru. Jos
> sajáiduhtát duÅ¡Å¡e dán profiilla, oaÄ<8D>Ä<8D>ut maÅ¡iinna gráfalaÅ¡
(Continue reading)

Luobbal-Jovsset Esko | 13 Aug 21:14 2003
Picon

Re: "Uklar" oversettelse hindrer samisk profilspørsmål

> er "uklar". Kan noen sørge for at den ikke lenger er "fuzzy", slik at
> oversettelsen blir med i installasjonen?

Na mun geahččalan vehá divodit jorgalusa.

> #. Description
> #: ../base-config-skolelinux.templates:4
> #: ../skolelinux-profile-udeb.templates:4
> #, fuzzy
> msgid ""
> "Every Skolelinux network needs one, and only one machine running the 
> 'Main-"
> "Server' profile. This machine provides the (network)services (mainly
> file/"
> "network and LDAP), so without this machine the network does not work.
> Since "
> "this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk
> space. "
> "Installing this option solely results in a machine without a Graphical
> User "
> "Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need include the workstation "
> "profile or 'Thin-Client-Server'."
> msgstr ""
> "Juohke Skolelinux-fierpmÃĄdat darbbaÅĄa ovtta ja duÅĄÅĄe ovtta maÅĄiinna

"dárbbaša" galgá leat čuvges a:in.

> mas lea "
> "profiila ÂĢVÃĄldobÃĄlvaÂģ. DÃĄt maÅĄiidna fallÃĄ bÃĄlvalusaid vai

(Continue reading)

Máhte Pier Máreha Børre | 14 Aug 12:32 2003
Picon

Re: "Uklar" oversettelse hindrer samisk profilsprsml

Wednesday 13 August 2003 21.14, Luobbal-Jovsset Esko čálii:
> > er "uklar". Kan noen srge for at den ikke lenger er "fuzzy", slik at
> > oversettelsen blir med i installasjonen?
>
> Na mun geahalan veh divodit jorgalusa.
>
Buorre, ledje ollu meattáhusat:-(
> Mu mielas "Bargostauvdna" ja "Asehisklientablv" berrejit leat akk./gen.-
> hmis, nappo "Bargostauvnna" ja "Asehisklientablvv". In leat sihkkar.
>
Mun rievdadin jorgalusa dán láhkai:
Juohke Skolelinux-fierpmádat dárbbaša ovtta ja dušše ovtta mašiinna mas lea 
profiila «Váldobálva». Dát mašiidna fállá bálvalusaid vai fierpmádat doaibmá 
(oktavuohta fiilabálvái ja LDAP). Danne go buot fiillat vurkejuvvojit dán 
mašiidnii, dat dárbbaša 
stuorra garraskearru. Jos sajáiduhtát dušše dán profiilla, oaččut mašiinna 
gráfalaš geavahanlavtta haga. Jos hálidat gráfalaš geavahanlavtta, fertet 
dasa lassin sajáiduhttit bargostašuvdna- dahje asehisklientabálváprofilla.
> Muui jorgalus gal orui oalle dohkla.
>
Giitu:-)

Børre
Luobbal-Jovsset Esko | 15 Aug 00:14 2003
Picon

Re: "Uklar" oversettelse hindrer samisk profilsprsml

Boerre cálii:
> Mun rievdadin jorgalusa dÃĄn lÃĄhkai:
> Juohke Skolelinux-fierpmÃĄdat dÃĄrbbaÅĄa ovtta ja duÅĄÅĄe ovtta maÅĄiinna
> mas lea 
> profiila ÂĢVÃĄldobÃĄlvaÂģ. DÃĄt maÅĄiidna fÃĄllÃĄ bÃĄlvalusaid vai
> fierpmÃĄdat doaibmÃĄ 
> (oktavuohta fiilabÃĄlvÃĄi ja LDAP). Danne go buot fiillat vurkejuvvojit
> dÃĄn 
> maÅĄiidnii, dat dÃĄrbbaÅĄa 
> stuorra garraskearru. Jos sajÃĄiduhtÃĄt duÅĄÅĄe dÃĄn profiilla, oaččut
> maÅĄiinna 
> grÃĄfalaÅĄ geavahanlavtta haga. Jos hÃĄlidat grÃĄfalaÅĄ geavahanlavtta,
> fertet 
> dasa lassin sajÃĄiduhttit bargostaÅĄuvdna- dahje
> asehisklientabÃĄlvÃĄprofilla.

OK. Oalle buorre.

d.
esko
Regnor Jernsletten | 15 Aug 09:21 2003
Picon
Picon

Statssekretæren om Skolelinux

Denne er litt gammel, men jeg klarte ikke å få den gjennom til lista i
første forsøk.

Hei,

Statssekretær I KRD, Anders J. H. Eira, hadde et innlegg
(pressemelding?) i avisa Ságat 26.7.2003: Sámegiella oðða surgiide
(Samisk på nye områder). Jeg oversetter fra samisk det som ble sagt
om Skolelinux:

 Organisasjonen Linux i skolen har oversatt og tilpasset
 operativsystemet linux for bruk i norsk skole. KRD ga i fjor støtte
 slik at organisasjonen kan gjøre operativsystemet tilgjengelig også
 for samiske elever.

--

-- 
Regnor
Máhte Pier Máreha Børre | 15 Aug 11:16 2003
Picon

Debian jorgalusat

Bures!

Har oversatt filene nedenfor, og ber om hjelp til å oversette noen vanskelige 
uttrykk.
Lean geahččalan jorgalit muhton fiilla mat gullet Debian sajáiduhttin 
prosessii.

Dat leat:
autopartkit.po 23 translated messages.
base-installer.po 56 translated messages, 1 fuzzy translation, 3 untranslated 
messages.
prebaseconfig.po 5 translated messages.

Sáhttibehtet go veahkehit mu jorgalit dáid tearpmaid:
- This is rather strange, and probably fatal.
- This is probably a fatal error.
Dáid guovttis in gávnna vuogas sáni «fatal» várás.

- Extracting ${SUBST0}
Dás lea váttisvuohta «Extracting» sátni. Lea vejolaš geavahit páhkket olggos, 
muhto de lea nubbi cealkka gos juo lean geavahan dán dajaldaga:
Unpacking required packages...
Páhkkemin olggos gáibiduvvon páhkaid ...

Livččii buorre jos sáhttešivččidet lohkat korrektura maid. Sádden fiillaid 
mieldusin.

Eale dearvan, Børre

(Continue reading)

Petter Reinholdtsen | 15 Aug 11:55 2003

Re: Statssekretæren om Skolelinux

[Regnor Jernsletten]
> Denne er litt gammel, men jeg klarte ikke å få den gjennom til lista
> i første forsøk.

Nydelig. Kan du føre den opp på
<URL:http://developer.skolelinux.no/artikler.html> med referanse til
avisen og info om utgave og sidenummer?
Regnor.Jernsletten | 15 Aug 13:30 2003
Picon

Re: Statssekretæren om Skolelinux


On Fri, 15 Aug 2003, Petter Reinholdtsen wrote:

> [Regnor Jernsletten]
> > Denne er litt gammel, men jeg klarte ikke å få den gjennom til lista
> > i første forsøk.
>
> Nydelig. Kan du føre den opp på
> <URL:http://developer.skolelinux.no/artikler.html> med referanse til
> avisen og info om utgave og sidenummer?

Det må nok noen andre gjøre -- den infoen jeg har lå i meldinga. Jeg er
fortsatt "utmeldet" av prosjektet, og kommer til å være det en stund til,
ser det ut for. Hvis noen gidder å leite opp evt. pressemelding og, får
både norsk- og samiskkyndige sitt.

Regnor.

 _______________________________________________
> i18n-sme mailing list
> i18n-sme <at> lister.ping.uio.no
> https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-sme
>
Luobbal-Jovsset Esko | 16 Aug 22:32 2003
Picon

Re: Debian jorgalusat

> Bures!
> 
> Har oversatt filene nedenfor, og ber om hjelp til ÃĨ oversette noen
> vanskelige 
> uttrykk.
> Lean geahččalan jorgalit muhton fiilla mat gullet Debian sajÃĄiduhttin 
> prosessii.
> 
> Dat leat:
> autopartkit.po 23 translated messages.
> base-installer.po 56 translated messages, 1 fuzzy translation, 3
> untranslated 
> messages.
> prebaseconfig.po 5 translated messages.
> 
> SÃĄhttibehtet go veahkehit mu jorgalit dÃĄid tearpmaid:
> - This is rather strange, and probably fatal.
> - This is probably a fatal error.
> DÃĄid guovttis in gÃĄvnna vuogas sÃĄni ÂĢfatalÂģ vÃĄrÃĄs.

Mu evttohus:
- Dát lea oalle amas ja várra váralaš.

Dahje:
- Dát lea oalle ártet ja várra váralaš.

Ja nubbái evttohan:
- Dát soaitá leat váralaš meattáhus.

Dahje:
(Continue reading)


Gmane